TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Här i Umeå har vi sagt att vi är beredda att gå in med pengar för att kunna bygga bort de stora problem som finns med luftkvalitet i centrum, ett projekt som allmänt kallas vägpaketet. Man refererar till detta som medfinansiering vilket jag tycker är ett lite olyckligt ordval då man löser ett problem gemensamt.


Nuvarande regler gör även att ett gemensamt lösande av problemen skulle drabba driftbudgeten för ett enskilt år. Jag förslog redan första gången vi träffade regeringens representanter att detta måste lösas på ett sådant sätt att det kan läggas upp och avskrivas.


Men till min och andras stora glädje finns det nu en utredning som vi ska svara på. Ett förslag som i stort följer de upplägg vi funderat över. Självklart kommer vi att säga ja, men jag är också glad att våra och inte minst mina funderingar om hur man löser sådana här problem har vunnit gehör.


För oss är enda möjligheten att klara luftkvaliteten att bygga vägpaketet. Det är även en förutsättning för godsbangården och för att den ska fungera fullt ut. Vi kommer dessutom att ha nytta av vägen för framtida exploateringar.


* Besparingar eller minskade kostnader?
Det finns numera alltid rubriker i tidningarna om att kommuner och landsting måste vidta åtgärder för att klara budgeten. Så är det inom socialtjänsten, samhällsbyggnadskontoret och jag skulle tippa att det blir så inom alla områden.


De pengar kommunerna har efter finanskrisen samt att regeringen 2009 inte tillför mera resurser gör att det inte finns några andra möjligheter än att minska kostnaderna. Själv tror jag nog inte på Hellstens tankar om att inte följa balanslagen. Lagar ska följas och är det fel på lagarna ska de ändras, det är min syn.


Däremot saknar jag medias analys om varför man måste göra dessa kostnadsminskningar. De ställer alltid upp och speglar den oro som berörda känner, vilket är bra, men de ger inte en bild av orsakerna till varför pengarna inte räcker till.


All verksamhet ska ständigt gås igenom med eventuella förändringar och rationaliseringar. Men ska vi klara av lönebildningen så måste verksamheten förändras annars kommer inte pengarna att räcka till för ökade löner. Jag har heller inte hört signaler av de som faktiskt arbetar i offentlig sektor att de är beredda att avstå löneökningar eller att sänka lönerna för att behålla jobben som man gjort eller tänker göra på vissa områden inom den privata sektorn.


Många kommuner kommer också att tvingas skära i skolan då pengarna inte räcker. Men det borde vara möjligt att skapa löneutrymme åt lärarkåren och samtidigt ge eleverna den undervisning som behövs. Lösningen är att öka antalet undervisningstimmar för lärarna och då behövs inte klasstorkleken öka.


Men det är ställt utom allt tvivel att får kommunerna inte mera pengar från regeringen 2010 blir det ett fruktansvärt hårt år för välfärden ute i kommunerna.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM