TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag är inte helt emot friskolor, men det system som finns för ersättningar utarmar och raserar den allmänna skolan. Jag vill att skolan i Sverige ska ge barnen samma förutsättningar oavsett var man bor. Ersättningssystemet till friskolor är dock ett problem och att det inte är tydligt vilka grunder det ska bygga på. Vi får en kostnadsexplosion på lokaler, skolhälsovård och en gallring av barn.

Enligt mitt sätt att se det vore det bättre om man kunnat göra en upphandling om skolans innehåll och inriktningar än att samhället bara ska betala (till den utförare som gäller). Det är endast inom skolan som det är så knepigt. Mona måste verkligen ställa Miljöpartiet mot väggen och fråga dem om de vill ha en skola för alla vilket inte nuvarande system med friskolor ger. Ge dig inte Mona.

* Demokratiutmaning
Det finns ett hot mot demokratin som utgörs av svårigheterna att rekrytera folk, både till fritidspolitiker och till andra ledande befattningar som kommunalråd. En del i svårigheten är de ersättningsnivåer som finns. Ledande politiker som t.ex. kommunalråd har en arbetsuppgift som omfattar långt mer än en heltid då det är många åtaganden som följer med detta.


Många småkommuner har det svårare då de ofta har alldeles för låga nivåer. Jag tror också det är få personer som vill gå ner i ersättning utifrån det jobb man har och i och med det rampljus som man dessutom hamnar i. Chefsnivåerna i de flesta av landets kommuner ligger betydligt högre än den person som är ytterst ansvarig för allt.


Det är också vanligt att fritidspolitikernas arvoden är ganska låga och det händer att de inte ens ger ersättning för förlorad arbetsinkomst och ännu mindre något för allt det förberedelsearbete som behöver göras. Sammanträdena ligger ofta utanför ordinarie arbetstid vilket gör att uppdraget blir svårt att genomföra på ett riktigt bra sätt.


När det gäller rekryteringen till olika uppdrag finns det en överrepresentation från offentligt anställda i alla partier, vilket visar på att det finns ett fel i systemet. Det kan dessutom vara svårare, tyvärr, att ta ledigt i ett privat företag oavsett vilket jobb man har, från företagsägare, chefer och anställd personal.

Över partigränserna måste man våga ta tag i rekryteringsfrågan till förtroendeuppdragen och lösa de problem som finns.Lennart!

Partivän!
Jag läser din blogg med rubriken ”Folkpartiet förstör skolan ”.
Detta torde väl inte vara en särskilt ny och oväntad upptäckt? Eller hur?
Folkpartiet med Major Björklund i spetsen driver ju en polisinriktad och elevovänlig skolpolitik. Det är bara märkligt, att vårt parti inte direkt tar avstånd från de utspel, som Björklund gjort och gör. Dessa utspel är inte något för en socialdemokratisk skolpolitik byggd på arbetarrörelsens värderingar!

Du skriver: ”Jag är inte helt emot friskolor. - Jag vill att skolan i Sverige ska ge barnen samma förutsättningar oavsett var man bor. - … ställa Miljöpartiet mot väggen och fråga dem om de vill ha en skola för alla vilket inte nuvarande system med friskolor ger. –
”… en gallring av barn.”

Jag frågar:
- Vilka är fördelarna med fristående skolor, som socialdemokratin måste slå vakt om?
- Får vi samma förutsättningar för barnen, om vi har fristående skolor för ”elitens barn” (dem som endast bryr sig om sina egna) och kommunala skolor för ”de andra” (bland annat för dem som inte kan eller vill välja)?
- Får vi en skola för alla, om vi har ett parallellskolesystem? Måste vi också ha samma skolpolitik som Miljöpartiet?
- Har vi inte numera en tydlig gallring av barn?

Jag måste fråga dig, Lennart!
Hur kan man förklara, att skolpolitiken sker mot arbetarrörelsens ideologiska bakgrund, när vi på olika sätt får påvisat och bekräftat,
- att fristående skolor utestänger mängder av elever, bl.a. de barn som har särskilda behov, som är handikappade, som har föräldrar med liten plånbok m.fl., m.fl.,
- att vinst går före kvalitet i fristående skolor,
- att skattepengar utdelas som vinster till aktieägare av fristående skolor,
- att våra skattepengar blir till vinster för utdelning till redan rika,
- att plånbokens tjocklek avgöra möjligheten att gå i skolan.

Är det inte mot ovan angivna bakgrund förskräckligt, att man uttalar,
- att möjligheten att kunna välja skola är värdefull,
- att de fristående skolorna har en naturlig plats i utbildningsutbudet,
- att fristående skolor bidrar till ökad mångfald inom skolväsendet.

Med partihälsning
C G Carlsson
Luleå
Bra rutet CG

Det finns flera bra motioner till distriktskongressen i Västerbotten nu i april som tar upp problemet med fristående skolor. Vi börjar tröttna nu i partiet.

Dags att fatta bra beslut på länskongresserna och skicka signaler till partikongressen o partistyrelsen. Sen får vi hoppas att det ger effekt.

Vi kan inte slösa pengar som är avsedda för undervisning och utbildning på aktieutdelning och experiment med våra ungar. Se på Finland. De har en av världens bästa skolor. En av anledningarna är nog att man inte agnat sig åt experimenterande med fristående skolor som vi gjort.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM