TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har följt debatten om vad som sker i Umeå så här lite på distans och ska därför ge en kommentar.


Allt arbete i Umeå kommun utgår från målet om fortsatt tillväxt. Det råder inga tvivel om att vi politiker och därmed våra tjänstemän strävar efter fortsatt utveckling. Att påstå något annat är direkt felaktigt.


Vi delar inte uppfattningen att ingenting händer. Det pågår processer i alla projekt som omnämns i kritiken. Det finns dock många faktorer som sammantaget bidrar till att tempot i processerna inte alltid blir det förväntade.


Politiker och tjänstemän från Umeå kommun har träffat Balticgruppen och Krister Olsson vid ett flertal tillfällen. Att föra en dialog med kommunen är inte detsamma som att alltid få som man vill.


T.ex. har jag och Anders Ågren tillsammans träffat Krister Olsson vid ett flertal tillfällen om stort som smått i olika projekt. Det finns ingen företagsledare som jag träffat så många gånger, delvis kanske beroende på att vi känner varandra så väl sedan 70-talets början. Det har också skett många träffar med olika representanter från Baltic i planärenden på tjänstemannanivå.


Att sammanväga det allmännas intresse är kommunens ansvar. Och demokrati, planprocesser med mera måste få ta den tid som processen kräver. Bra beslut fattas sällan under tidspress.


Att en aktör tycker att kommunen saknar handlingskraft innebär inte att alla tycker detsamma. Kommunen strävar efter att locka fler aktörer till Umeå. Vi tror att konkurrens gynnar alla. Balticgruppen är en mycket viktig aktör i Umeå. Samtidigt inte den enda. Kommunen för just nu en dialog med Lerstenen och Norrporten i stadsutvecklingsprojektet Nanna Mimer. Processen är ett tydligt exempel på hur bra resultatet kan bli när näringsliv, tjänstemän och politiker, driver en komplicerad process framåt.


Staden mellan broarna är ett gammalt projekt som Baltic tog fram idéskisser till och det förslag som föll alla mest i smaken var Snöhättas förslag med ett bad. För ett bad på kajen fanns sedermera ingen politisk majoritet vilket gjorde att den delen föll, tyvärr. Delvis beroende på att man tog illustrationerna som ett slutligt förslag. Då blev det ett omtag i den processen gällande innehållet. Vid de tillfällena sa Krister till mig att ett centralt läge på badet är viktigt och att nuvarande läge är det näst bästa och den uppfattningen delade jag.


Utvecklingen gällande konstnärligt campus fortskrider med planläggning som tänkt, Strömpilen och Ugglanområdet har vidareutvecklats undan för undan, äldreboendeprojekten har gått i mål så visst går det framåt även om det ibland dyker upp saker som gör att takten förändras.


När det gäller Hamrinsberget fick Uminova fastighetsbolag under den tid kommunen var delägare i bolaget option på att utveckla området för universitetsnära verksamhet då det kändes som om Uminova Scienceparkområdet var lite för begränsat där det ligger idag, men området var inte planlagt och skulle planläggas när idéer om innehållet kommit fram.2009-03-10, 09:16  Permalink
Andra bloggar om:  


Varför tar ingen politiker i Umeå bladet från munnen och talat om hur Krister Olsson hotar än med det ena och än med det andra. Rektor vet säkert
Du Lennart brukar ju inte var blyg av dig men du vet ju väl vilka lakejer han har runt om kring sig som är förbannad när du och Ågren åker och tittar på arenor. Du 'är en fegis som inte säger ifrån en gång för alla av en person som byggt upp sin hela förmögenhet på offentlig sektor
I detta fall är jag besviken att du inte talat om hur han är
Du som känner Krister väl gå hem till honom och sjung sången, "sådan är kapitlismen ingen hör den fattigs bön".
Vi är många som vet hur Krister är även bland kapitalister. Det är bra jag som gäller. Du vet mycket väl Lennart detta. Våra andras pengar är lika mycket värda
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM