TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

...Om Försäkringskassan
Hur tror ni det skulle ha låtit från Maud Olofsson och andra riksdagsledamöter om försäkringskassa skulle ha fungerat likadant som nu om det hade varit en socialdemokratisk regering? När det gäller systemskiftena inom sjukförsäkringen som är en del av problemet bakom detta och då det är för lite pengar till de som ska göra jobbet.


...Om Ungdomsarbetslösheten
Sverige tillhör botten i hela Europa när det gäller att få ut sina ungdomar i jobb och ungdomsarbetslösheten har ökat med 20 % sedan 2007. Det är lågkonjunktur och företagen kan inte sälja sina varor och visst borde man då förstå att det inte hjälper att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar, den sänks för dem som är i jobb.


Vad som behövs är utbildning och kompetensutveckling för att ungdomarna ska vara rustade när konjunkturen svänger. Minskningen av vuxenutbildningen var det första man gjorde när man kom till makten för att sänka skatten för de som har det bäst. Visserligen har de nu börjat höja lite men inte till den nivå som tidigare rådde. Regeringen försöker dock argumentera för att de höjer vissa anslag men de sänkte anslagen med mycket mera bara för två år sedan. Regeringen har ingen arbetsmarknadspolitik över huvudtaget.Det är knappast frågan om ett systemskifte utan snarare frågan om ett utvecklingsarbete som inte har hanterats på ett bra sätt. Är det troligt att en socialdemokratiskt ordförande i form av Erik Åsbrink skulle sitta tyst om principerna för Försäkringskassan förändrades totalt? Jag är ytterst tveksam till detta.

När det gäller arbetsmarknadsutbildningen har jag för mig att två ledande socialdemokrater skrev i DN att volymen av den utbildningen samt resultatet av denna inte hade varit helt lyckad.
Har sett att du ofta går in och försvarar allt tokigt den här regeringen gjort, Du måste väl hälla med om att Maud Olofsson brukar gnälla och skälla. Det är regeringen som gjort förändringarna i försäkringskassan och har ansvaret för detta. Till och med Maud har inte skyllt detta på Socialdemokraterna. Den här regeringen har ingen arbetsmarknadspolitik alls
Jag har inget som helst intresse av att försvarar alla de åtgärder som regeringen genomför. Dock tycker jag det är väldigt märkligt att det inte går att få en nyanserad diskussion om olika åtgärder. Att påstå att regeringen inte har någon arbetsmarknadspolitik är t.ex. helt fel då det finns en hel mängd åtgärder. Åtgärderna kanske inte faller dig i smaken, men trots allt finns det en arbetsmarknadspolitik.

Jag hävdar att det blir intressantare att kritisera det man uppfattar som fel istället för att med svepande formuleringar utrycka sitt missnöje. Om den senare metoden blir rådande blir detta inte mer än en fotbollsmatch där det hejas på olika lag. Det kanske är kul, men intellektuellt utmanande är det inte.

En besvärande omständighet i detta stora ärende är att ordföranden inte tagit till ordna och uttalat något.

Denna tystnad kan nog betraktas som anmärkningsvärt. Är en ordförandes uppgift så ringa att vederbörande inte behöver ta till orda?

Och därtill fd finansminister förmildrar inte situationen med tanke på de enorma belopp det är frågan om.

Vad som nu har skett är en stor skandal av den offentliga förvaltningen i Sverige. Det är stora och påtagliga fel i myndighetsutövningen. Det lidande, de enorma stora problem som följer med i spåren av detta, kan nog aldrig mätas, kvantiteras, och den vägen få fram den totala skada som har skett.

Ett rättmätigt krav är ändå att de skadelidande får ersättning på något sätt, för den skada de har åsamkats. Det kan kanske vara fråga om att gå från hus och hem, vilket måste innebära enorma påfrestningar. I sådana fall borde prövning ske inför rättslig instans och skadestånd kunna utges.

Här krävs det stora insatser för att återfå det förtroende som har gått till spillo.
Det talas om att tillsätta haveriutredningar i samband med stora olyckor. Med tanke på storleken av allt detta borde nog en opartisk utredning ske, och bringa offentligt ljus över orsaken till det som har skett. Det skulle stärka det politiska anseendet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM