TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ska inte ägna mer tid åt regeringens misslyckade sysselsättningspolitik utan kommer istället in på frågan om att en majoritet i regeringen får finna sig i moderaternas ställningstagande i regionfrågan angående en framtida regionbildning.


* Kollektivtrafik
Idag har vi haft samråd när det gäller kollektivtrafiken i Västerbotten och det är länstrafiken som är trafikhuvudman. I framtiden behövs det bättre samordning mellan länen och det visar sig inte minst när det gäller den framtida järnvägstrafiken. Jag förstår dock inte hur man ska kunna dela upp trafiken på ett bra sätt där Sundsvall, Ånge och Jämtland står utanför Region Norrland. Bara trafikfrågorna måste vara skäl nog till att ha en huvudman, nämligen en regionkommun bestående av de fyra nordliga länen.


* Luftkvaliteten i centrala Umeå
Vi har av regeringen blivit ålagda att komma med förslag för att få en bättre luft i centrala delen av Umeå och där ett nytt vägsystem ska ingå. Då kan vi också inrätta en miljöson. Vi måste dessutom fundera över hur vi hanterar de fastighetsägare i de centrala delarna som fortfarande eldar med olja. Oljan måste vi få bort och inte minst som värmekälla.


* Rotavdrag
Det har regeringen infört för privatpersoner men inte för företag och andra organisationer. Jag blev mycket förvånad då jag hörde Maud Olofsson säga i dagens interpellationsdebatt att man måste titta till vilka pengar som man har. Men detta belastar inte utgiftskontot utan det blir bara mindre intäkter om byggandet ändå skulle ha genomförts. Däremot blir det mer intäkter i form av skatter och moms och mindre utgifter i form av arbetslöshetsunderstöd.

* Sprätthöns
Idag har det kommit fram att frigående höns oftare är sjuka och har mycket högre dödlighet än burhöns, detta enligt veterinärmedicinska anstalten. De dör oftare för att man har mer bakterieinfektioner, mera parasiter, samt att de dör efter hackning och kannibalism. Då kan man undra om det verkligen är bättre ägg med frigående höns då djuren far så illa?Hej!
För Sundsvallsregionen är det oerhört mycket viktigare med samordnade och bra järnvägsförbindelser söderut mot Gävle, Uppsala och Stockholm än norrut mot Kramfors och Umeå.

Sundsvallsregionen har bl a därför allt att vinna på att hålla sej utanför en reionbildning som "Stornorrland" och i stället vända blickarna västerut och söderut.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM