TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I morse diskuterade jag de olika synsätten som finns i många andra länder som gör att det är lönsammare att lägga jobb, t.ex. i Belgien då de har ett system som en del kallar permitteringslön. Det går ut på att staten ger bidrag när det kan bli problem i sysselsättningen.


Littorin var direkt avvisande till detta och sa att det inte är något som kan komma ifråga, men då vet vi vet att jobben flyttar ut. I Belgien har man också när man ger stödet ställt större krav på företagen och det blir mycket dyrare att säga upp och då kan staten gå in. Många jobb inom bilindustrin har lokaliserats dit.


Statssekreteraren Hägglund på näringsdepartementet tycker att det är något som går att titta på men Reinfeldt har i DN avvisat detta och tycker att företagen ska ta större ansvar och man borde kräva detta av Volvo. Så kan man tycka men han och andra har bara lyssnat på Svenskt Näringsliv som vill urholka Lagen om anställningsskydd så mycket som det går, bland annat när det gäller turordningar.


Om Reinfeldt verkligen vill lagstifta om företagens skyldigheter mot de anställda (som liknar andra länder) då kan han också ta detta med permitteringslön. Men jag tror inte alls han är intresserad av det utan snarare av att jobben ska flytta.


Men man kan fråga sig varför flera av Norrlandskommunerna fördes ut ur stödområdet med sittande regering, detta medan andra länder gör tvärt om. Förslaget skulle kunna vara en del i ett system för Västerbotten som har drabbats hårdast i landet då man har en så stor del av industrin som är exportföretag. Företag som betyder mycket för folkhushållet.


Det skulle också vara intressant om vi fick se en näringspolitik och en regionalpolitik där hela Sverige har en roll och inte som det är nu när all politik går ut på att utlokalisera till andra länder och till Stockholmsområdet.


Sen till Littorins uttalande om att det är bara att flytta. Det är en bekräftelse på att regeringen inte vill ha kvar jobben i Norrland. Han verkar heller inte se hur det kan slå mot de enskilda människorna här uppe. Det är billigare för samhället med en regionalpolitik än att inleda en framtvingad flyttpolitik.Är det genom att försvåra för företag att hantera övertalighet vi skall skapa flera jobb? På vilket sätt förstärker detta Sveriges position i att locka till sig nya företag och stärka de befintliga?

Ett av de stora problemen är att vi har för få företag som skapar arbetstillfällen och att skapa ytterligare hinder för anställningar tror jag är direkt skadligt. Det behövs en insikt i att företag och företagare är något som som land skall värna.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM