TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ska regeringen utrota den tunga svenska fordonsindustrin? Ja, den frågan kan man verkligen ställa sig. Nu har Volvo lagt ett nytt varsel på över 600 personer i Umeå men inga i Gent och/eller få i Göteborg. I Umeå är det både tjänstemän och kollektivanställda som berörs. Jag har varnat för fler varsel redan tidigare om inte försäljningen går upp och om inte staten vidtar några åtgärder.


I Belgien har man ett system med samhällsstöd när konjunkturerna sviker och när man istället behöver gå ner på korttidsvecka. I Sverige har regeringen sagt nej till några miljoner i transportstöd och nej till speciella utbildningssatsningar tills man får se hur det blir på längre sikt.


Volvo har säkert kunnat ha kvar en hel del personer om staten gett dem stöd, lika mycket som arbetslöshetsersättningarna kostar, men det har man sagt nej till och till den typen av omställningsåtgärder.


Men om inte regeringen kommer med ett paket som liknar det i Belgien så kommer inte monteringen att finnas kvar. Det som är strukturåtgärder i Belgien och som kan få samhällsstöd verkar inte gälla i Sverige då vår regering påstår att man inte får för EU, trots att vi är med i samma EU och att samma stadsstödsregler gäller.


Åtgärder för att lösa den finansiella krisen i Europa lyser också med sin frånvaro. Och vidtar inte regeringen några åtgärder så riskerar alltså den tunga fordonsindustrin som ändå varit konkurrenskraftig i hela världen att få sig en riktig törn (en industri som har varit lönsam i motsats till personbilstillverkningen). Risken på sikt kan bli att Sverige blir utan tung fordonsindustri och att det nu sker en utlokalisering till Belgien av monteringen, vilket är början till slutet i Sverige.2009-01-13, 13:51  Permalink
Andra bloggar om:  


Det är inte skattebetalarnas jobb att hålla igång företatg som går med förlust. Skulle du satsa dina egna besparingar på Volvos eller Saabs framtid? om inte bör du inte tvinga någon annan att göra det heller.

För övrigt är det rent löjligt att påstå att regeringen avgör huruvida Volvo går omkull eller inte.
Lennart, jag känner med Volvoarbetarna och med Er i Umeå

Johan; den här regeringen gör ingenting för att dämpa varslen och uppsägningarna?

De gör ingenting för att dämpa problemen med att bli varslad och sedan uppsagda?

När skall vi få se en handfast och handlingskraftig regering som inte bara sitter och upprepar det Du säger?

Det förvånar mig att inte alla arbetslösa, sjuka och varslade och uppsagda som en man går ut och kräver att regeringen skall göra någonting för att dämpa krisen i Sverige?
Inga skattepengar till företag för att
förlänga dess överlevnad.
Lokalt som globalt.
Om man behöver säga upp arbetare
och tjänstemän så får det bli så.
Hade du tänkt att det skulle vara ett
lån eller en gåva från staten?
Eva,

Vad menar du att denna regering - eller en s-regering - skulle kunna göra? Privatägda företag som Volvo lyder inte under regeringen. Volvo vill som alla företag gå med vinst. Varsel och uppsägningar tar man till när man måste. Inte för att man vill. Just nu har Volvo dålig ekonomi. Företagets utgifter är högre än intäkterna. I det läget måste man dra ned på utgifterna. Annars går man i konkurs.

Jag är inte alls nöjd med att regeringen faktiskt lånat ut pengar (bland annat mina) till Volvo eftersom det är långt ifrån säkert att de betalas tillbaka. Frågan till Lennart kan även ställas till dig: skulle du satsa dina besparingar eller inteckna ditt hus på att Volvo överlever? Om inte; varför ska skattebetalarna tvingas ta den risken?
Flera andra länder högerstyrda ser till att företag får möjligheter att klara sig. Så är det i Belgien.

I Sverige finns desa marknadsliberaler som tror att marknaden löser allt, vilket bevisats att den inte gör.

De som tycker att staten ska avstå för alla insatser är så inbillningssjuka eller ovetande och verkar inte veta att för varje hundralapp någon har försörjning kommer en del tillbaka i forma av kommunalskatt, statsskatt, moms,och de som marknadsliberalerna kallar arbetsgivaravgifter vilket det inte är.

Det blir ett skitår sa Littorin och det blir det med skitpolitik
Flera av er som kommenterat säger inget om att regeringens politik subventionerar hushållsnära tjänster. Varför ska inte marknaden sköta detta själv


Lennart Holmlund: Du har rätt, de som skriver och klagar på att samhället ska göra insatser glömmer bort att staten ahr ett övergripande ansvar för sysselsättningspolitiken och regionalpolitiken. Blir för många arbetslösa kan det bli som i Gaza, oroligt
Självklart är det statens sak att se till att lägga stödprogram för de arbetare som blir varslade eller uppsagda. Det är också statens sak att sörja för att tillskjuta pengar för strukturförändringar.

Det handlar inte om Dina och Mina pengar utan om våra pengar som vi tillskjutit i form av bl.a skatter och som där även företagen betalar.

Fredrik skriver: "Om man behöver säga upp arbetare
och tjänstemän så får det bli så.
Hade du tänkt att det skulle vara ett
lån eller en gåva från staten?"

Detta resonemang är ett egoistiskt och kallt resonemang. Det går t.ex att sätta in utbildningsinsatser. Det går att fundera över alternativ produktion mm.

Lån eller gåva från staten. Det är det jobbande folkets och företagens pengar som staten är uppbyggd av.

Det är dessa pengar som gör att regeringen har råd att hålla sig med höga arvoden/löner och ett antal tjänstemän som har höga löner.

Och det är dessa pengar som borde användas istället för att sänka skatterna för de som redan har.

Det är en regering som behöver förändra sin budget och anpassa den till den situation som är i Sverige.

Och Du borde se att det är inte bara Volvo som varslar och säger upp personal.

Vad har regeringen tänkt göra? Hittills inte mycket annat än vidhållit att de sänker skatterna och har försämrat för de arbetslösa.


Lennart, du har fått prominent besök på din blogg idag. Johan är en av de mest läsvärda skribenterna på nätet, läs och lär.

Jag vill inte att mina pengar som jag tvingats betala i skatt ska slösas bort på ett företag som inte klarar sin ekonomi. De personer som blir uppsagda på Volvo mår inte bättre av att företaget hålls levande på konstgjord väg. Måste de dra ner på antalet anställda för att klara sig så ska inte staten hjälpa till att hålla uppe nuvarande nivå. Det förskjuter bara tidpunkten innan det blir omöjligt att hålla tillbaka uppsägningarna.

Om man verkligen ska följa Lennarts uppmaning så kommer det bli många företag som ska ha pengar. Lennart vill värna om de lokala jobben i Umeå. Men tänk på alla företag som varslar på andra håll i landet. Ska inte de också få stöd? Det kommer inte finnas något stopp för detta och det kommer inte finnas några självklara gränser för vilka företag som ska få stöd och vilka som ska få klara sig på egen hand.

Inga stödpaket till insolventa företag!
Lennart Holmlund: Sverige ska slå vakt om sina företag, och ett trasnportstöd är till för att utjämna lägesnackdelar och räknas enligt EU,s regler inte som statstöd.
Om man gör som i Belgien, Frankrike och Tyskland ger man ett stöd som motsvarar vad det kostar när personen blir arbetslös, dvs samhällets kostnader. Kostnaderna ska självklart inte vara konstant men bör varalika i EU.
Samma sak är när det gälelr utbildnigar och det stödet är och bör vara på samma sätt som kostnaderna för den som blir arbetslös och en förutsättning då är att man ger fasen i att säga uppI fleratlet länder är det dyrare för företagen att säga upp än i Sverige trots att Svensk näringliv säger något annat.
Jag tycker i ett öppet Europa borde det finnas samma regler när det gälelr olika typen av stöd vid konjukturnedgångar och för utbildning. Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller att slå vakt om sin industri
Helena Gustavsson,

Menar du att du inte förstår skillnaden på skatteregler som gäller alla och kontantstöd till enskilda företag??

Och Lennart,

Menar du att din kommentar om Gaza ska tas på allvar?

I den mån Sverige inte slår vakt om "sin" industri så beror det kanske på att vi lärt oss läxan. Hur lyckat tycker du till exempel att varvsstödet var?

Ni vill beskatta fungerande företag till döds och hålla döende företag i respirator med hjälp av svenska folkets pensionspengar. En uppriktig fråga: är ni inte riktigt kloka?
Ett problem med dessa stöd är att enbart företag som är stora och har råd med en armada av lobbyister som växelvis skrämmer/hyllar politikerna att göra det "som är rätt för Sverige".

Om ni sossar nu menar att vissa företag har problem att klara sig så varför föreslår ni inte någon skattesänkning så att samtliga företag får del av det och inte bara de med lobbyister? En rejäl moms- och arbetsgivarsänkning hade kommit alla företag till del.
Sveriges har idag en av Europas mest expansiva budgetar, vilket torde betyda att det satsas en del pengar. Frågan är om staten skall börja stödja företag som går dåligt för att rädda jobb? Visst kan staten stödja företag, men vart går då gränsen? Är det enbart börsnoterade bolag som skall stöttas och till vilka kostnader?

I ett längre perspektiv är det tveksamt om staten skall gå in och stötta företag då detta kan leda till en trend att företag kallt räknar med stöd om det går dåligt. Detta är knappast en lyckad väg att slå in på om strävan är att skapa ett livskraftigt näringsliv.

I detta sammanhang kan det även vara skäl att se till kostnaden för arbetskraft. Den höga kostnaden medför rimligen att företag är försiktiga med att anställa samt snabba att reducera arbetsstyrkan då detta är en av de större posterna i kostnadsmassan.

Jag kommenterade statligt stöd till insolventa företag på http://handelskammarbloggen.se/2008/12/15/statligt-stod-i-kristider/ i mitten av december.
Staten skall inte sätta in mina/våra skattepengar i företag som någon form av hjärt-lung-räddning. Konjunkturerna går upp och ned och stora företag som Volvo skall vara rustade för dessa svängningar (finanskrisen var förvisso tuffare än en "vanlig" nedgång).
Statliga stöd till varvsindustrin löste inte krisen då, och det är inte receptet för krisen nu!
Helena Gustavsson nämner subventionering av hushållsnära tjänster och drar där en parallell med statsliga stöd till Volvo. Inte i samma härad om du frågar mig.
Undrar också hur en kommunpolitiker kan dra en parallell till krisen i Gaza, hårresande och nedlåtande.
"Blir för många arbetslösa kan det bli som i Gaza, oroligt."

Oroligt må det vara på Gaza, på s-info är det roligt. Och det här var det roligaste på flera veckor. :-)
Johan Ingerö

Så då tycker du att det var helt fel att stötta bankerna och till och med köpa upp en... Eller var det rätt då för att den banken låg i Stockholm. Får vi nu veta om du är konsekvent.
Kjell Hedman,

Vilken löjlig kommentar. Bankernas situation påverkar nog Norrland betydligt mer än vad Volvo Lastvagnar gör. Jag är generellt emot företagsstöd, men bankakuten var trots allt en annan sak eftersom det 1) handlar om samhällets ekonomiska infrastruktur och 2) det fanns stränga regler för hur pengarna skulle komma tillbaka till statskassan, vilket också skedde.

Med det sagt: det finns stora problem med att rädda banker, inte minst eftersom det premierar bankledningars riskbeteenden.

Men för att vända på steken: ni socialdemokrater vill ju öka kreditgarantierna för att folk med låga inkomster ska kunna ta lån - alltså kopiera den politik som bidrog till den amerikanska bolånekrisen.

Jag skulle alltså tala rätt tyst om banker om jag var i era kläder.
Johan Ingerö

Men det finns ju flera banker.. Men i din lilla värd tror du att ett land kan leva på banker och inte exportindustrin behövs. Men garanterat att du bor i stockholm och lever på bidrag från naturtillgångarna och exportindustrin som övriga landet får stå för.
Nej att Staten köpte upp banken berodde helt på att det var ett sätt att rädda jobb i stockholm annars hade ju andra banker kunnat ta över kunderna i banken och låta den gå i konkurs.
Kjell,

Du är uppenbarligen helt befriad från varje molekyl av kunskap om hur ekonomi fungerar. Jag ser tyvärr ingen vits med att fortsätta diskussionen med dig.
Kjell, de enda som lever på andras bekostnad är alla norrlandskommuner som tar emot statsbidrag. Stockholm är den största förloraren på denna utjämningspolitik. Jag är själv gammal umebo, mina kusiner kommer förlora sina jobb på volvo lastvagnar men jag vill ändå inte att en verksamhet som inte klarar sig på egen hand eller tvingas dra ner på sin verksamhet ska få något stöd, just på grund av att det är att kasta bort pengar i ett stort svart hål. Jag vill inte att bankerna ska stödjas heller men oavsett detta så faller ditt resonemang. Visst är det många som jobbar inom finansbranchen i Stockholm men de som påverkas av en ickefungerande finansbranch återfinns i hela landet. De som drabbas om inte utlåningen börjar fungera snart är alla företag som inte kan genomföra planerade investeringar, inte kan betala tex Volvo för lastbilar de tidigare beställt, bara för att bankerna inte känner att de kan låna ut pengar i dessa osäkra tider. Att försöka åtgärda grundproblemet i den här krisen, finansmarknaden, är långt mycket bättre än att försöka undvika symptomen. Det måste vara bättre att bota en patient från den verk den har än att pumpa patienten med verktabletter.

Lennart, vi ska inte ta efter alla dåliga exempel från andra EU-länder. Ska staten gå in i alla företag som på grund av krisen tvingas säga upp folk blir det inte mycket pengar över till annat. Du glömmer att de flesta som tvingas gå från Volvo inom en snar framtid kommer hitta nytt jobb. Skulle vi ha hållit kvar alla på Volvo hade vi haft kvar problemet med ett icke-fungerande företag och stått med stora kostnader för de anställda. Inget bra sätt att använda pengar på, men det är väl något man får räkna med när det gäller dig Lennart, det är ju ditt tänkande som har gjort att Umeå har en sådan enormt hög skattesats.
Kan inte alla länder börja tävla om vem som kan stödja sin industri mest? Jag tycker regeringen ska stödja norrland och volvo med 1000000000000000000000000000000kr!! Annars är de elaka!! Eller satanistiska eller vad sa Mona?
Hej.

Det som innebar början till slutet för Volvo var alla giriga aktieägare, som enbart tänker på kortsiktig vinstmaximering.

Frågan är, varför ska alltid de med minst skuld till företagens nedgång - arbetarna - stå där utan byxor när ridån går ner?

Finns det någon slags rättvisa i det?
Staten kan visst vara delägare i Svenska företag. Det är ett ypperligt tillfälle att gå in med stödpengar i utbyte mot aktier. Volvo går med 20 miljarder i vinst varje år och 22% av dessa går väl antar jag till Franska staten idag som är den största ägaren av Volvo...har jag fel?


Lennart Holmlund: Nej du har rätt, men det är inte stöd utan ansvar för framtiden. Marknadens förlovade land USA förstatligar banker. Jag tror fortfarande på blandekonomin som den bästa formen, en grundideologi för socialdemokrater
Tycker alla ska tänka ett steg längre när det gäller Svensk industri som är påväg utomlands. Vad ska vi leva av när industrin är borta. Vad är/innebär ett tjänstesamhälle? Vem ser till att statsfinanserna fylls på, export av vadå? Oföräldlad skog och järnpellets kan inte Sverige baseras på! Släpp nyliberalism och lägg fokus på vad som är bra för Sverige - Kan man bygga lastbilar i Tyskland och Belgien så ÄR DET LIKA LÖNSAMT att bygga dem i Sverige om vi konkurrerar på lika vilkor. Varvsdöden likaså...i Holland, Finland, Norge, Tyskland och Frankrike tillverkas fortfarande gigantiska fartyg...varför gick Svensk varvsindustri under och inte deras...
Johan Ingerö

Ja eller så är det du som inte begriper något. Du har då inte visat något större prov på att vara kunnig. Men så är det nog oftast med ni Nyliberaler. Stora i orden och små på jorden som det heter.
Lars Petter Björkman

Ja om du bara räknar komunalskatten. Men inte är det Stockholm som har alla naturtillgångar som är den stora delen vi lever av i Sverge. Tror du att kommunerna som har skogen malmerna och vattenkraften får behålla dom enorma inkomsterna som kommer från det. Hur mycket exportindustri har Stockholm?????


Lennart Holmlund: Jag håller med dig. Stockholm far väl av allt som görs runt om i Sverige, som ett nav för besöksnärignen. Du vet att Umeå är det kommun som betalar mest i kostnadsutjämningen och Umeå betalar till resten av Sverige och det gör vi av rättviseskäl, alla ska ha samma rätt till samma välfärd oberoende hur strukturerna ser ut. Stockholm är huvudstad men klarar sig inte utan ett Sverige i övrigt
Lars Olsson, Kjell Hedman, Lennart Holmlund

Det första ni inte inser är att mineraler, skog och vatten inte av sig själva genererar ett värde. Det krävs kunskap och investeringar för att förädla dessa från döda ting till naturtillgångar. Självklart är det de som investerar i att utveckla de döda tingen till naturtillgångar som äger de eventuella vinster som kommer av investeringen.

Det andra ni inte inser är att dessa naturtillgångar inte är de enda ting som kan skapa exportinkomster. Det finns förädlingsindustri i hela landet, även i Stockholm. Eftersom vi bor i en globaliserad värld går det att köpa in alla naturtillgångar från andra länder vilket innebär att det inte finns någon beroendeställning mot norra delen av landet för förädlingsföretag i Stockholm. Från Stockholm exporteras mängder av produkter av många olika slag, maskiner, verktyg, mjukvaror, hårdvaror, tjänster, intellektuella verk mm. Själv säljer jag just nu utbildningsmaterial som går på export till Tyskland. Det jag försöker få er att förstå är alltså att världen och Sverige är något större än gruvindustri och volvo lastvagnar. Det finns ingen industri som är avgörande för landets framgång. Svenska uppfinnare och entreprenörer kommer hela tiden fram till nya produkter och sätt att tjäna pengar på. Alla som jobbar och producerar något som andra är beredda att betala för är värda den vinst det innebär, oavsett om det är en artist i Stockholm eller en montör i Umeå.

Lennart Holmlund glömmer sedan lägligt bort att Umeå totalt sett har ett budgeterat utjämningsplus på 223 miljoner för 2009 vilket bland annat det stora inkomstutjämningsbidraget på 724 miljarder bidrar till. Umeå får alltså mer från övriga Sverige än vad som går ut från Umeå i form av kostnadsutjämning.


Lennart Holmlund: Där har du fel
Efter summering av alla utjämningar hade min nuvarande kommun Solna ett minus på 3247 kr/inv 2007 enligt SCB samtidigt som Umeå hade ett plus på 3329 kr/inv.

Visst betalade Umeås invånare mest i kostnadsutjämningsavgift, 3841 kr/inv 2007, och visst är det svårt att säga att det är övriga landet som står för Umeås inkomstutjämningsbidrag på 6257 kr/inv då bara 1,2 av de 55 miljarder som utjämningen kostar bekostas av andra kommuner, de resterande 53,8 miljarderna finansieras av statens skatteintäkter.

Men det som är tydligt, och som passar bra i den här diskussionen, är att de kommuner som totalt sett går back med utjämningssystemet är Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby och Vellinge. Endast en av dessa förlorarkommuner ligger alltså utanför Stockholms län.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM