TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Idag gör vi vårt traditionella företagsbesök med näringslivs- och planeringsutskottet och idag ägnar vi förmiddagen till åt att besöka Skogaholms stora bageri som lokaliserades hit för ett par år sedan. Då tillhörde man jordbrukskooperationens företagssfär.


* Miljöregler som ger sämre miljö.
I går var vi med vår fullmäktigegrupp på SCA Packaging Obbola AB som producerar oblekt linjer. Ägarbolaget som är SCA har gjort kraftiga investeringar bland annat i en ny sodapanna, en totalinvestering på knappt en miljard. Den här typen av fabriker är oerhört elintensiva och behöver energi till rimliga priser och det måste vi se till för annars riskerar industrier som bidrar till välfärden att slås ut.


Däremot visas det sig att varje gång man besöker den här typen av företag så är det mycket märkliga beslut i miljöfrågor. De har tvingats införa biologisk rening som gett 10 dubbelt högre utsläpp av kväve och fosfor är något som ter sig mycket märkligt ur miljösynpunkt.


Andra beslut är hanteringen av de fiberrester som trots allt finns kvar som inte får eldas på plats och användas i processen utan ska köras runt med en olja som vi sagt att vi ska försöka minska beroendet av. Man blir förvånad över vilka slutsatser samhället ställer i en del miljöfrågor som ger sämre miljö och det är väl som vanligt stuprören som är problemet och att teknikutvecklingen går snabbare än tekniken med att ställa miljökrav.


* Naturskyddsföreningen
Den har nu överklagat dragningen av norra länken genom gamla regementsområdets övningsområde. Jag har sagt det tidigare och även från kommunen sida har det sagt att det är fel att andra än sakägare får överklaga. Vi vet att enda chansen för Umeå centrum att klara luftkvalitetsnormen i centrum är att trafiken flyttas ut från stadskärnan.


Man kan nästan dra slutsatsen att naturskyddsföreningen tycker det är bättre att hälsoriskerna för Umeåborna får överskrida de värden som är satta och att vi inte ska få en bättre luft. Erfarenheterna från Botniabanan där jag också tror att naturskyddsföreningen överklagade har gjort att många tusentals ton föroreningar släppts ut i naturen. De skyddar inte naturen med sitt agerande i fråga efter fråga utan får nog läggas till särintressena i ett annat stuprör.


* Skatten i Umeå
Allianspartierna fortsätter att försöka dupera Umeåborna att det finns ett utrymme för skattesänkningar i kommunen genom att skriva insändare. De gör det med hänvisning till det ekonomiska resultat vi får för 2008. Men tänk om de faktiskt skulle gå in på ekonomikontoret och se hur de nya ekonomiska prognoserna för skatteintäkterna slår.

 

Och tänk om de satte sig in i hur regeringens politik slår på kommunerna där bland annat moderate ordföranden i Sveriges kommuner och landsting, Anders Knape, vill att kommunerna ska få ett paket med stöd för att klara ekonomin. Arbetslösheten stiger kraftigt och är över 200 000, drygt 30 000 fler än föregående år, och ännu har inte regeringens politik gett full effekt i arbetslöshetsstatistiken.


* Märklig demokratisyn
Idag var det åter en märklig anonym insändare i VK som tycker att jag som politiker och berörd av en byggnation på Brogatan som lyfter hela kvarteret inte ska få yttra mig under ett samråd. Bara för att man är kommunalråd försvinner inte de demokratiska rättigheterna jag har som sakägare. Det här är rena buskispropagandan från några få .

 

Att bygga på kv. slöjdaren lyfter miljön i hela stadsdelen och gatumiljön blir bättre med ett hus än en karport. Jag är helt övertygad om att det blir flera gånger bättre för alla i närområdet. De som inte ser detta motarbetar det av helt andra orsaker.Du är väl inte direkt någon sakägare men har rätt att yttra dig såväl som vi andra boende i området. Däremot har du i ditt yttrande skrivit under som Lennart Holmlund, K:s ordf. och kommunalråd vilket ger en helt annan dignitet åt ditt yttrande än som privatperson.
F.ö .är det förmodligen kv. Plåtslagaren du avser när du skriver kv. Slöjdaren. Vad som lyfter miljön har vi delade meningar om däremot är buskis för mig något helt annat än olika uppfattningar i ett känsligt byggärende. Den anonyme skribenten kände tydligen inte till att den senaste föreslagna hushöjden är 8 vån och inte 7.
Ullabritt Olsson
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM