TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Att den här regeringen gör allt som står i dess makt för att gynna de som redan har det bra är väl ställt utom allt tvivel. De som bara tänker på sig själva ger också Borg stort förtroende. Hur i all sin dar och vem som ska ta hand om alla som ställs utanför det får vi inga besked om.


Många kommuner har redan idag svårt med ekonomin och tvingas att skära i skolan och äldreomsorgen då staten inte kompenserat kommunerna för de ökade kostande kommunerna får på grund av regeringens politik, då kommunerna får ökade kostnader för de åtgärder staten vidtagit i A-kassan och sjukförsäkringen.


Sten har inte följt det som kallas finanseringsprincipen, däremot har de duttat ut en massa riktade statsbidrag som t.ex., vårdnadsbidrag som också riktas till de som har det bäst.


Det nya Rot avdraget som man tillfört för reparationer i hemmen för att ska lite jobb, som jag nog tror att regeringen är de enda som tror på kan gå till att köpa tjänster utomlands, då är det så med allt som har med hushållsnära tjänster. Regeringens poltik gynna de som har tråd att bo i annat land medan de sjuka och arbetslösa ställs på gatan.


Jag hoppas verkligen att alla borgliga politiker en gång hamnar i den situationen att någon nära och kära eller god vän och bekant hamnar i en situation där den nära eller kära blir utförsäkrad eller arbetslös och kanske även där utförsäkrad och tvingas flytta från orten medan den andra stannar hemma och fortsätter sitt vanliga jobb.


Den här regeringen har inte en aning om vilka effekter den politik man för får för folket, nu se vi hur jobben försvinner i en takt som ingen sett på årtionden och ingenting gör man.
Stor i käften var man förut då, man levde på effekterna av den politik som Göran Persson och hans regering förde. Det finns även personer som går in på min blogg annonymt och med starka högersympatier och försvar vilken idioti som helst som regeringen gör och gör vantolkningar av det man skriver. Så funger högern, med lögner och dikter utan politik Det har kommenterats tidigare på andra bloggar och då bla Peter Hultqvist att det ROT avdrag som införs är samma avdrag som infördes av en socialdemokratisk regering. Anledningen till att avdrag gäller inom EU är just EU lagstiftningen. Detta är sålunda inget hemskt tilltag av regeringen utan det följer enbart gällande lagstiftning.

Att just borgerliga ledamöter och ministrar skulle vara mer benägna att ljuga tror jag inte alls på. Det gäller samtliga politiker oavsett partifärg att sanningen tenderar att vridas till en behaglig passform.

Eller hur förklarar du att borgerliga sympatisörer skulle ljuga mer än andra?


Lennart Holmlund: Det fungerar ju inte som du säger. Man har för lätt i Sverige att skylla på EU när man fattar beslut. Sverige fattar sina beslut och sedan notifieraqs det i Bryssel med de motiveringar man har, som att det är för att ge sysselsättning i Sverige. Andra länder fattar sina belut för att rädda sina jobb. Jag vet att den nuvarnde regeringens beslut om transporstödet för Volvo och att det skulle vara föranlett av EU är lögn.
I Belgien inför man korttitsvecka om produktionen går ner och staten betalar en stor del av kostnaderna som företaget har
"Att just borgerliga ledamöter och ministrar skulle vara mer benägna att ljuga tror jag inte alls på".

DET ÄR JUST VAD DET ÄR.

Fredrik Reindfeldt lovade under valrörelsen 2006 bla, att han skulle bli HELA LANDETS STATSMINISTER. Det är nog den största bluffen som en politiker, på den nivån har utlovat, men som inte har hållits.

Som statsminister är han enbart för de rika, de välbetällda, men ställer de sjuka, de arbetslösa utanför samhällsgemenskapen. Sådan politik har fått namnet Utanförskap, vilket är de säkraste, skarpaste tecknet på denna regerings politik.
Om du fick följande kommentar från lagrådet, något som den borgerliga regeringen fick, hur skulle du reagera då?

"Att skattereduktionen endast skulle omfatta tjänster som utförs inom Sverige skulle dock med största sannolikhet strida mot EU:s regler om fri rörlighet."

Tillåt mig tvivla på att en socialdemokratisk regering skulle ta strid med lagrådet och EU i frågan. Eller varför ens spekulera i frågan, vi vet ju facit. Senast ROT-avdraget infördes så gällde den ju såvitt jag förstår bostäder utomlands.


Lennart Holmlund: Politiken bestämmer även lagarna. Sedan ska lagarna tolkas av domstolar. Det är alltid riskdagen som är den lagstiftande församlingen, och även lagrådet får sedan finna sig i de beslutande lagarna. Lagrådet har ingen beslutande rätt och det är många lagar som stiftats där lagrådet haft en annan uppfattning och det är en djäkla tur. riksdagen skriver sedan i motivtexter vad man menar med en lag och jag har läst vad jurister skrev om tillåtlighetsprövningar i miljöbalken. Jurister vill bestämma och ta över politikens roll, så är jurister. Ta del av deras synpunkter på en massa lagar får du se åt vilket håll de drar, dom som har det så dåligt och vill tjäna pengar på konflikter
Jag håller helt med dig Lennart Borgarna borde själva få testa sin sjukförsäkring som de under applåder klubbat.
De borde själva få drabbas av arbetslöshet och indragen a-kassa eller få den låga a-kassa som de nu skapat. m.m idiotiskt man beslutat.

Men samtidigt tycker jag att ni sossar i UMEÅ går emot er egen idelogi när ni ska bygga på Ön.
Vad som behövs år bostäder åt unga inte lyxbostäder åt rika.
Lennart: Varför raderar du mina kommentarer? Det är andra gången nu. Vore det inte mer ärligt att kommentera det jag skriver istället för att radera dem?

EG-rätten har inte förändrats. Det ROT-avdrag som socialdemokraterna införde 2004 gällde inom hela EU, precis som det som den borgerliga regeringen snart kommer att föreslå för den svenska riksdagen.

Att försöka förneka detta genom att prata om lagrådets roll är faktiskt bara pinsamt.

Jag är övertygad om att regeringen kan kritiseras på sakliga grunder. Varför då sossar måste dra in en massa irrelevant och osaklig kritik förstår jag inte. Begriper ni inte att er trovärdighet sjunker som en sten, något som SIFO:s förtroendebarometer gav bevis på nyligen.
Jag håller med Henrik. Med den här typen av oärlighet och hyckleri så spelar man ett väldigt högt spel.

2010 ska en valplattform fram. När ni med hjälp av de här metoderna fått folk att koka av ilska, hur kommer de att reagera när de märker att de rödgröna inte har en avvikande åsikt i deras hjärtefråga?

Vi kan ta ROT-avdraget t.ex. Lennart och andra sossar, t.o.m. sådana i riksdagen, skriker högt över att Alliansen gynnar rika. En väljare som sväljer den här bluffen med spelad upprördhet, hur ska han eller hon reagera 2010 när sossarna inte ändrar ROT-avdraget?
Svar till Henrik Hansson
Sossarna införde Rotavdrag det är helt klart.
Men det var tidbegränsat, det är den stora skillnaden.
Rotavdrag ska alltid vara tidsbegränsat och endast sättas i i kristider och endast gälla Sverige.
Dessutom gällde rotavdraget inte för markarbeten och sedan så avslutades rotavdraget i juni.
Detta retade många i.o.m man inte fick rotavdraget under semestern i Juli.
Men nationalekonomiskt var det helt rätt.

Gällde rotavdraget som du skriver 2004 över hela EU.Jag har jag ingen kunskap om det, ge gärna bevis på det

Men skillnader finns i moderatalliansen rotavdrag och sossarna. Moderater de ser chansen att "ta för sig lite mera".
Hur som helst rotavdrag är ett överklassbidrag för rika. Som all politk verkar vara som alliansen kör med. Nåt för de söämst ställda gör man aldrig.
Tvärtom de ska transferera över pengar från sina system till de rikas system.
Klyftan ökar orättvisan ökar.
Men räkna inte med nåt harmoniskt land heller med den inställningen.


Att alliansen både har rotavdrag och pigavdrag och inte tidsbegränsat gör att alliansens politik är ännu sämre. Att JAg tycker Rotavdrag är fel ändrar jag mig inte ifrån dessutom är avdraget alldreles för stort.
Man borde hellre bygga hyresrätter riktade till unga.
som dessutom skulle ägas av kommuner.
Efer att ha läst flitig av de inlägg som förekommer och noterat ständiga referenser till rika och välbeställda undrar jag när någon kan betraktas som rik? När blir en person att betrakta sm rik och välbeställd?

Då Bertil Lund med flera frekvent upprepar att systemen gynnar de rika ochvälbeställda bör det klargöras vilka inkomster som kan hänföras till denna kategori.
"Men det var tidbegränsat, det är den stora skillnaden. "

Huruvida ett ROT-avdrag är tidsbegränsat eller ej är fullständigt irrelevant i sammanhanget. Hur vet du förresten att avdraget inte ska vara tidsbegränsat den här gången? Lagrådsremissen har ju inte kommit.

ROT-avdraget gällde även under den socialdemokratiska regeringen för hela EU. Hur vet jag det?

Därför att EU:s regelverk inte har förändrats. Det är så enkelt. Släpp det här nu, ok?
Svar till Per.
Rik och välbeställd har jag omnämt redan de som har jobb och får del av skattesänkning. Övriga räknas som untanförskap av regeringen, d.v.s de räknas inte som Svenska medborgare tydligen.

rik kan man också påstå någon är som har ca: 3 miljoner med 4% ränta i avkastning och som får ut lika mycket som många med a-kassa sjukpenning sjukersättning och för det inte behöver utföra en enda motprestation.

Reinfeldt för en politik uteslutande för samhällets välbeställda ju mer ju mer ger han dem.
Och det tas från de transfereringar som tillhör det Reinfeldt kallar "de i utanförskap"
Ett hånfullt ord som visar hans attityd mot den gruppen.

Reinfeldt påstår i sin bok ( det sovande folket sid 52)
Att folket är mentalt störda.
Vilka menar han är det hans eget parti eller vad?
Vet du det Per. ?

Ser man på Littorins blick och Reinfeldts blick så tycker man sig se att de är psykiskt sjuka.

Om vi använder Bertil Lunds definition av rik och välbeställd dvs "de som har jobb och får del av skattesänkning" betyder detta att den största delen av svenska befolkningen är rika och välbeställda. Jag tror Bertil Lund är rätt ensam om den uppfattningen.

Svar till Per.
Undrar om riktigt per har fårstått mina inlägg
jag brukar skriva att Alliansen ger till de välbeställda och till de rika i synnerhet, ju rikare ju mer får dem.

Att vara rik ekonoiskt bhöver inte ens betyda att jobbet ger den rikedomen.
Finns lågavlönade jobb, samtidigt som du mer eller mindre tvingas till dyra utgifter ex: mat boende.

Jag begär inte av borgare att de ska bergipa mina inlägg. Moderater i synnerhet har som taktik att manipulera och undanhålla sannigen.

Det sistnämda försöker Per med alla medel att jag inte ska få fram.
men det lär nog misslyckas.
Nej Bertil Lund jag förstår sällan dina inlägg, men det handlar inte om försök till manipulation utan snarare att jag läser vad du skriver.

Ett motargument betyder inte att den andra parten manipulerar, ljuger eller på annat sätt försöker luras. Det är därför hänvisningar till empiri sker för att den andra parten skall kunna se vad argumenten bygger på. Inom samhällsvetenskap, i synnerhet, finns det sällan eller aldrig en exakt sanning.

I de fall den enda sanningen lanseras skall man vara skeptiskt då detta ofta inte är sant eller bygger på ideologisk trångsynhet. Det kan också handla om religös övertygelse.

Detta betyder att ingen kan lura eller manipulera Bertil Lund då han uppenbarligen har facit till den enda sanningen. Med andra ord är jag väldigt skeptiskt till det du skriver.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM