TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den frågan bör man alltid ställa sig och jag började fundera på det efter att ha läst artiklar om forskning och vägdragningarna i Umeå. Vi har idag kunnat läsa att ringleden inte råder bot på problemen med luftkvaliteten i Umeå.

 

Alla andra sorters experter inom diverse områden har dock varit överens om att enda sättet att lösa luftkvalitetsproblemen i Umeå är en ringled. Ulf Landström, forsare vid Gävle högskola, som bor i Umeå och i allra högsta grad är involverad i vägdragningarna då han bor i närheten, menar att en ringled inte är lösningen. Att man reagerar på vägdragningar kan man väl förstå även om den yttre ringen var markerad i översiktsplan och reservat för vägar, detta före husen byggdes i området.


Men för mig kan aldrig forskningen vara oberoende om man berörs på ett personligt plan och jag har aldrig sett att den här typen av specialister blir planerare för vägar då de ofta saknat den kompetens som behövs för det ändamålet. Ej heller vet jag om det finns begrepp och ansvar för utvecklingen i övrigt eller för kostnader.

* Oljekarteller spelar högt
För några veckor sedan kostade råoljan över 120 dollar per fat men sedan finanskrisen intåg så har den mer än halverats. Priserna höjdes i rask takt och motiven var bland annat efterfrågan. Biltillverkarna började ganska snabbt tillverka motorer med andra drivmedel som till exempel etanol som fick en rykande efterfrågan. Bilarna rabatterades trots att bilarna även gick att köra med bensin.

Etanolen blev efterfrågad och oljeindustrin kände sig självklart hotade och i sken av finanskrisen sänks nu bensinpriserna ganska kraftigt och det blir dyrare att köra med etanol. Effekterna har blivit att konsumtionen av etanol halverats. Oljekartellerna kommer nu säkert att se till så att etanolen konkurreras ut och att vi inom en ganska kort period kommer att få se oljepriset stiga uppåt igen. Detta då med hänvisning till resursbristen. Då tar det tid att bygga upp ny etanol igen.


För oljekartellerna vill och kommer nog att göra allt som står i deras makt att vi ska hamna i oljeberoendet igen. Det kanske är dags för staten att höja skatten på oljeprodukter igen så att priserna stannar kvar på nuvarande nivå och att vi stimulerar industrin att ta fram miljövänligare drivmedel och bilar.2008-12-04, 17:29  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM