TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

SSU har krävt att Mona Sahlin ska ta ställning för en avveckling av kärnkraften och ett nej till effektutbyggnader. Men det bör hon inte alls göra då det går emot vad som sades i folkomröstningen. Folkomröstningen sa så här: Kärnkraften ska avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till sysselsättning och välfärd.


Är det som SSU menar så ska ju Mona avveckla men nu tror jag inte att det är det som man menar. Och när man nu inte gör det så blir jag bekymrad. Mona kan inte ändra på detta för då ska det istället vara en ny folkomröstning.


För det första började man helt felaktigt att avveckla kärnkraften trots att det hotar både sysselsättningen och välfärden. Många jobb har försvunnit på grund av skyhöga elpriser och de andra metoderna med att framställa el ger stora utsläpp som dessutom skadar välfärden då luften smutsas ner.


Idag skulle en avveckling av kärnkraften därför hota både välfärden och miljön. Det är med andra ord dags för SSU att vakna till sans i energifrågan och försöka sätta sig in i vilka konsekvenser en avveckling skulle få. Jag tror inte ens att vi med vår vildaste fantasi kan ana alla de konsekvenser som skulle bli av ännu högre elpriser och en ännu större bristsituation. Troligen skulle många hundratusentals jobb försvinna.Hej Lennart!
Tack för uppmärksammandet av frågan. Men jag tror att vi(SSU) självklart respekterar folkomröstningar. Det som är skillnaden mellan oss och partiet är definitionen av den takt som behövs. Som det ser ut just nu så vill partiledningen inte allt vidta några åtgärder för att på sikt avveckla kärnkraften, det tycker vi i SSU inte är bra. Om vi bara låter det gå såhär och säga att vi måste vänta tills dess avveckling påverkar varken välfärden eller sysselsättningen det minsta är det samma som att helt ge upp hoppet om ett kärnkraftfritt Sverige. Det motsätter vi i SSU emot för vi tycker att alternativa elförsörjningsvägar bör prövas även om de är dyrare, det ska kosta att skydda miljön och förebygga något hemskt att inträffa.

Därmed anser SSU att det är dags att röra på sig och börja avvecklingen av kärnkraften så att vi på sikt får ett kärnkraftfritt Sverige. Det är ju precis enligt folkomröstningen där det påståtts att avvecklingen ska ske på sikt, alltså AVVECKLINGEN SKA SKE.

Vänlig hälsning
Reza Javid
http://www.s-info.se/javid


Lennart Holmlund: Är det så att ni respekterar kärnkraftsomröstningen då går det inte i dagens läge att börja avveckla förrän det finns ny energi.
Dyrare energi slår ut jobben det vet jag. Vi ska däremot ge ordentliga stimulanser till utveckling av ny billig energi för jag tror det finns, då kan avvecklingen börja.
Jag tror dessutom att vi behöver mycket mer el då jag är övertygad om att bilarna inom en inte alltför lång framtid kommer att drivas med el.
Det viktigaste energipolitiska beslutet nu är ju bort med oljan så fort det går, den tar död på jorden
Varför hade vi folkomröstning om EU men inte om pensionssparandet.
Folket var emot det.
Idag är endast ett fåtal vinnare av pnsionssparandet.
de flöesta är enorma förlorare.

Märkligt politiker kan få köra över folk om en så viktig fråga.
Jag vill min pension ska skötas av stat. misslyckas de tillsatta som ska sköta det drabbas vi alla lika.

Nu är det de med bra kontakter rätt ekonomiskt sinne ren tur som är vinnare.
"Jag tror inte ens att vi med vår vildaste fantasi kan ana alla de konsekvenser som skulle bli av ännu högre elpriser och en ännu större bristsituation".

Att jobb redan har försvunnit är nog helt tänkbart. Titta på vilka enorma vinster som bla Vattenfall redovisar.

Umeå Energi går ut med uppgifter om kraftigt höjda elpriser och även på fjärrvärmen, vid årsskiftet. Det mest rimliga torde vara att det blir fortsatt höga prisnivåer framledes.

Umeå Energi har haft ganska så låga priser under många år, men nu har det blivit andra nivåer att tillämpa. Nu ligger Umeå Energi ca 10 öre högre / kw gentemot Vattenfall. Tidigare har det varit tvärt om.

Tänk vilken politisk dumhet S gjorde l996 när el-marknaden avreglerades. Vilka stora utfästelser som framlades inför avregleringen, att elpriset skulle bli så mycket längre. Nu vet vi annat. Illa förd politik.

Det som har byggts upp under gemensamma krafter under lång för att försörja landet med el till bra priser slås nu söder och blir till stora ekonomiska besvär för stora delar av befokningen. Industrin höjer också rösten gentemot rådande prisnivå.

Nu sätter kapitalet prisnivån på elräkningen och den går enbart i en riktning, vilket inte är någon nådig nivå.

"Högermannen" Göran Persson sa något år innan han avgick att Sveriges elpriser ska "harmoniseras med EU:s prisnivåer" . Det är tydligen det som nu har pågått några år. Kapitalet suger kraftfullt.

Kapitalet är nog medveten om hur lojala svenska folket är till kynnet, att inte protestera tillräckligt kraftfullt gentemot den förda politiken och den prissättning som tillämpas.

ALLT i vrt samhälle börjar med Energi!ska vi ha ett samhälle som fungerar och en välfärd så behöver vi tillgång till mycket energi och billig energi .Och inget annat slår Kärnkraften.Att ersätta den med vindmöller är en utopi.Då kan vi bara producera när det blåser.
Och en vindmölla ska minst snurra i 6-7år innan den har betalat sin egen tillverkningskostnad i Energi.
Vill man ha ett mörkt och kallt samhälle så ska man stänga ner vår kärnkraft.
Vi folkomröstade också mot högertrafik. Kanske bäst att börja respektera det också?
Jag tycker det är dags för en ny folkomröstning kring kärnkraften, då tror jag vi som ställer oss positiva till kärnkraften kommer ta hem segern.

Arbetarrörelsen och partiet börjar allt mer öppna upp för en mer positiv syn på kärnkraften, även sådana strömningar finns inom SSU.

Men det är inte så konstigt eftersom de argument som framförs mot kärnkraften inte är hållbara. Kärnkraftsindustrin och dagens konsumenter tar ansvar för kostnaden för avvecklingen och slutförvaringen av det använda bränslet genom deb sk. kärnavfallsfonden och därför lämnar vi inte över något till framtida generationer. Slutförvaringstekniken som SKB har forskat fram är nu klar och det är frågan om ett POLITISKT beslut från riksdagen om att tillåta den.
Hej igen Lennart!
Det du påstår är på ett sätt helt och hållet förevigande av kärnkraften då du tycker att vi behöver bygga ut den. Det är ju emot folkomröstningen. Folkomröstningen sa ju att vi på sikt ska avveckla kärnkraften och nu förstår jag inte hur vi kan uppnå det målet när du tycker att vi nu ska antingen låta den orörd eller bygga ut den.

Faran som är överhängande med kärnkraften måste komma folket till kännedom och jag är övertygad om att majoriteten av folket vill ha alternativa elförsörjningsvägar än just kärnkraften. Den är inte långsiktig och tänk om något som Tjernolyexplosionen inträffar någon gång i framtiden. Samtidigt kan kärnkraft utnyttjas på fel sätt. Ju fler länder som börjar använda kärnkraft desto större blir risken för tillverkning av fler kärnvapen. Därför tycker jag att vi socialdemokrater ska jobba för en avveckling av kärnkraften.

Martin;
Jag visste att denna fråga var en av de få frågor vi har skilda åsikter om. Men jag tror att min och SSU-linjens åsikt kommer att gå segrande även vid en ny folkomröstning.:)

Vänlig hälsning
Reza Javid
http://www.s-info.se/javid
Vem orkar bemöta samma felaktiga påståenden (myter) om kärnkraft år efter år.
Varför läser de aldrig på och lär sig något. Antagligen därför att det är bekvämast att upprepa samma litania gång på gång.

En folkomröstning gjord för decennier sedan är ointressant vare sig resultatet varit för eller mot.

Tjernobylexplosioner kan bara hända i Tjernobyl och jag knappast att de gör om den testen igen. Härdsmälta har hänt i Harrisburg och det gick bra. Inga skador på personal eller omgivning.

Det finns en ny generation på mycket intressanta och annorlunda reaktortyper som utnyttjar bränslet mycket bättre, har mycket små haveririsker etc. Mitt råd är: Läs på och försök skingra dimman av förutfattade meningar.

Kristian J, du uppmanas att följa reglerna för kommentarer och skriva ut ditt för- och efternamn.
Jaha! isåfall tillägg: onsson
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM