TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Bonus, bonus, bonus
Systemen med bonusar är förskingring och stöld. Just nu är det fullständigt kaos inom den finansiella sektorn. Dagligen får vi vet vilka bonusar många av de som haft chefsbefattningar fått trots att de egentligen försnillat pengarna. 14 miljoner dollar för 18 dagars arbete i en bank som kollapsar. Vi ska dock inte bara skylla på de som tar emot dessa bonusar utan främst de som garanterar och lovar dessa.


Vi minns en chef i Skandia som över 300 miljoner i bonus under sin tid i Skandia som nu gift sig och som flugit in svenska artister till sitt bröllop. Ge gärna folk bra betalt men bort med dessa bonussystem som det inte finns någon som helst rimlighet i.

Är kungen emot kvinnlig tronföljd?
I går tyckte jag synd om kronprinsessan Viktoria då hon inte verkar få gifta sig med vem hon vill. Det kanske är så att kungen egentligen tycker det är fel med kvinnlig tronföljd och därmed gör allt han kan för att så småningom kunna ge sin son tronföljden. Ska man vara riktigt ärlig så är väl systemet men en kung ett gammalt och förlegat system och som inte hör hemma i en demokrati.

Arbetsgivaravgifter.
Nu har riksrevisionen sett att detta med sänkta arbetsgivaravgifter är en fruktansvärt dyr åtgärd för att skapa nya jobb och att varje nytt jobb kostar uppemot en miljon kronor medan andra typer av åtgärder som utbildning kostar 250 tusen. Arbetsgivaravgifter är egentligen löntagarnas pengar som man avstått i lönerörelsen för att skapa ett välfärdssystem och det är olika typer av försäkringar som sjuk och arbetslöshetsförsäkringen.
Dessa arbetsgivaravgifter tillhör den staten utan det är löntagarnas pengar och ska inte gå till arbetsgivarna

Jobben hotas
Det finns de som tycker att det är fel med utsläppsrätter för en del av den svenska industrin och att gruv och stålnäringen ska betala mer för koldioxidutsläppen. Görs detta försvinner mycket av det svenska folkhushållets inkomster då våra produkter är beroende av el kommer att slås ut av för höga kostnader. Det är hög tid att man finner en bred politisk lösning om energipolitiken om vi ska ha kvar några jobb i vår basindustri. En basindustri som är grunden för att vi skapat ett välfärdssamhälle. Nu läggs industrier ner på grund av de höga energiprisernaOm de som beviljar bonusar har ingen eller svag förankring hos ägaren, eller ägaren själv lämnat åt tjänstemän att disponera pengar, då blir det lätt allt för höga förmåner. Samma fenomen kan den kritiske socialdemokraten också hitta i de egna leden.

Alltså skall ägarrätten förstärkas och ägarmakten göras ansvarsfull. Där ägarintresse finns finns vinstintresse. Där vinstintresse inte finns finns ingen försvarslinje mot förlustintresse. Förlustintresse är att använda andras pengar. Vinstintresse är att använda egna pengar.

Socialdemokraterna hade ett starkt inflytande över 1974 års författning och i den s.k. Torekovskompromissen fogades successionsordningen till våra grundlagar. Så sitt inte där och klaga på en regel som säger att både kungen och riksdagen (eller var det regeringschefen) skall godkänna kornprinsessan Victorias tillkommande. Detta är en liten detalj i en författning som har många brister, på grund av socialdemokraterna på 50 och 60-talet.

Arbetsgivaravgiften har i propagandapratet sagts vara löneutrymme som i kollektivavtalet avståtts av arbetarna. Men det är fler än kollektivanslutna arbetare som betalar arbetsgivaravgiften i så fall.

I verkligheten går pengarna rakt in i statskassan och därifrån fördels pengarna ut enligt budget och enligt beslut i varje särskilt ärende. Så arbetsgivaravgiften är ett ord som betecknar skatt, precis som kommunalskatten och statsskatten. Men tanken är god och den betyder, att arbetarnas löner, alltså de kollektivanslutna som påstås ha avstått detta utrymme, borde de kunna få tillbaka detta genom utbetalning av varje minskning direkt till den kollektivanslutne. Frågan blir då om även andra löntagare, som alltså inte i avtal avstått detta utrymme, ändock skall få tillgodogöra sig minskningen????
Risken med bonusar är väl att Lennart själv är inblandad i densamma.
Och det han skriver negativt om denna bonus är ju det han själv lär få ut.
Ge din bonus till de hemlösa Lennart.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM