TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Idag finns en debattartikel i VK där länets centerpartister med undantag för de i Umeå som vill att Umeås tillväxttakt ska minska. Dessutom vill man lägga sig i och tycka till om ett av Umeås kommunfullmäktige mål, för det är just detta som vi diskuterar. Från Umeås sida har vi aldrig någonsin lagt oss i andra kommuners mål och kommer heller inte att göra det då det skulle strida mot det kommunala självstyret.


Själv flyttade jag till Umeå 1959 och då fanns det lite drygt 50 000 invånare i staden. Under tiden som jag har bott i kommunen har vi blivit dubbelt så många och jag är övertygad om att den utvecklingen har gagnat hela länet, inte minst kommunerna runt Umeå, och det är den utvecklingstakten som vi vill ska fortsätta även de kommande 40 åren.


Om inte Umeå hade fördubblat sin tillväxt så skulle länet idag ha sett helt annorlunda ut med en minskande befolkning samt att man skulle ha det svårare att klara av sina uppgifter, t.ex. inom sjukvården.


Den övertro som finns för landsbygdsromantiken och att staden konkurrerar med den är enligt mitt sett att se det felaktigt och ologiskt. En stark tillväxtkommun i Norrland är en förutsättning för hela Norrlands framtid och överlevnad. Dessutom är städer som byggs rätt och kompakt det enda sättet att klara ett långsintigt hållbart samhälle ur alla dess perspektiv såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt.


Det ingående samarbete som vi har haft inom Umeåregionen och där vi sagt att det som är bra för den ena parten också är bra för den andra bör vi nu kanske överväga och hur vi ska ha det med detta i framtiden. Vi kanske också bör fundera på om det är värt det med tanke på alla de resurser som vi lägger ner på detta samarbete då man ser oss som ett hot när det i själva verket är tvärt om.


Om modet funnits hos våra grannar är det min fasta övertygelse om att vi tillsammans hade kunnat hjälpa till med att rationalisera en hel del i de små kommunerna. Det ekonomiska utrymme som då skapas skulle kunna användas och som sannolikt behövs till kommunernas grunduppgifter, detta istället för en del av de specialfunktioner som vi som stor kommun ändå måste ha.
Sen när det gäller det citat som de använder i sin debattartikel är det tämligen tudelat:


“Look wide, and when you think you´ve looked wide, look even wider!"


Vi har tittat brett och än mer brett när vi har gjort våra omvärldsanalyser. Då inser vi att för Umeås framtida tillväxt och överlevnad så måste vi se längre än till Västerbottens inland. Vi ser helheten och vår ambition är inte att konkurrera med inlandskommunerna om deras skattebas. Vår önskan är att attrahera människor från andra delar av Sverige (läs södra) och Europa samt världen, därför är det viktigt att vi har ett slagkraftigt universitet med forskning och utveckling i framkant, samt att vi kan erbjuda människor arbete och sysselsättning.


Centerpartisternas slutcitat kan därför tolkas som om att de vill att jag och andra Umeåpolitiker ska se helheten vilket jag påstår att vi gör men också att Umeå ska växa. Och det arbetet vill jag lova pågår ständigt.Stå på Lennart - vi behöver växa i Norrland och det gör Ni.

Hoppas Ni blir kulturhuvudstad. Lycka till!

Rösta på Umeå som kulturhuvudstad!!!!!!
Lennart Holmlund: Tack för det, det är folk som inte fattar att vi når målet om vi minskar den utflyttning vi har, som kan röra sig upp mot 6 eller 7 tusen
Ja för Skellefteå är ju redan Ishockeyns Huvudstad.
I Norrland ;)


Lennart Holmlund: Det har jag inget emot om man skulle bli
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM