TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Media är enbart svartmålare
Jag tror mig har fullt fog för detta efter gårdagen, nu vet jag inte vad som står i tidningarna idag men på deras nätsidor fanns en liten notis i VK och en notis på Tv4 västerbotten med anledning av att vi blev årets tillväxt kommun i går. Ett pris som anses ha stort värde då det premierar kommuner som har bra tillväxt. De kriterier som finns för utmärkelsen finns På Arena för tillväxt hemsida.


Ytterligare bevis för att medias inriktning på svartmålning är att i går hörde inget västerbottensmedia av sig till mig. När Svenskt näringsliv publicerar sina så tar det inte många sekunder förrän VK ringt upp och speciellt just VK men även de andra brukar nog alltid höra av sig. Det speglar också då att medias betydelse för företagsklimatet alltid har sämst ranking överhuvudtaget i Svenskt näringslivs undersökning.


Jag vet inte om det är av politiska skäl och eller mot mig agerandet beror på. För det finns aldrig ett intresse heller att skriva något om det som går bra för Umeå. Samma reflektion får jag alltid från företagen då de alltid görs reportage och påringningar om men säger upp folk men de tycker aldrig att det kommer en artikel när det görs något bra ute i vårt näringsliv.
Så visst är media i Västerbotten svartmålare, däremot är det på gång ett reportage eller direktsändning i P1 i eftermiddag

Inga mer hushållsnära tjänster
Ser att regeringen har för avsikt att införa fler avdrag för hushållsnära tjänster och motiven skulle vara att öka sysselsättningen och minska svartjobben. Skulle motiven vara de samma finns det saker som skulle vara viktigare. I många av landets kommuner finns det idag bostadsbrist men det är svårt att få igång byggandet då räntorna stigit, bankerna blivit restriktivare och regeringen tagit bort investeringsbidraget vilket gjort att hyrorna eller kostnaderna ökat med drygt 300 kr per kvm och år det vill säga att en tre på 70 kvm stigit med 21 000 kr.


Inför ett investeringsbidrag kopplat till ett system där man helt kan garantera att alla jobb är vita. Ett investeringsbidrag skulle ge goda möjligheter för våra ungdomar att komma ut på bostadsmarknaden


Det finns rapporter om skolor i dåligt skick som många kommuner inte haft råd att underhålla och det finns bostäder och andra lokaler som har ett stort behov av reparationer och underhåll. Ett system med subventioner på samma sätt som man vill göra med hushållsnära tjänster skulle ge bättre sysselsättningseffekt och komma helt andra grupper tillgoda än de som nyttjar hushållsnära tjänster som i första han är för de som har det ekonomiskt bättreFörnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM