TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Dagens blogg lägger jag ut ovanligt tidigt beroende på att jag ska åka till Vasa i Finland och representera kommunen på deras bostadsmässa tillsammans med vår byggnadsnämndsordförande Åsa Ögren. Får se om det finns några nyheter som vi kan ta med oss hem

Inflationen har aldrig varit högre än nu på 15 år och även då hade vi en borglig regering. Då blev det räntechocker och andra angrepp på välfärden. Jag har sagt det tidigare att jag tror det är en medveten politik för att försämra för vanligt folk med vanliga inkomster då inflationen ger att det inte blir några reallöner, det vill säga att de anställda får mindre att röra sig med och att regeringen vill ge till dem som redan har, vilket vi sett av skattepolitiken.


Av meddelande som jag läst från alliansmötena från Almedalen ska regeringen nu öka konkurrensen för att få ner priserna och inte minst mellan offentlig och privat verksamhet. Hur företagen hanterar sina mellanhavanden är väl svårt. Detta kan bara tolkas på ett sätt att man vill tvinga det offentliga till att avstå från att göra vissa delar själva för jag tror inte man vill att det offentliga ska få konkurrera med det privata, om man kan kalla det konkurrera när man gör saker man är ålagda. Hur man ska få det att fungera i många av de små kommunerna förstår jag bara inte och de som styrs borgligt har inte satt ut mycket på upphandling.


Jag tror att det offentliga kan konkurrera det vill säga göra saker lika bra och till ett bättre pris än det privata på de områden man är satt att sköta för det ska ju inte finnas vinstintresse i det offentliga
.
Jag vet att det offentliga inte har kunnat matcha löneutvecklingen på direktörsnivå där de giriga direktörerna i de börsnoterade bolagen fått ersättningarna och i dem ingår löner, bonusar och pensioner med 21 % då löntagarna fått 3 % och mediankostnaderna stigit med 3,3 %. Stora bonusar faller till och med ut när företagsresultaten är dåliga och när det gått bra är det väl den stora mängden löntagare som ändå gjort jobbet.


I det offentliga har det skett bra produktivitetsutveckling som en del använts till löneutrymme för kommunerna har inte kompenserats av staten för kostnadsutvecklingen.
Jag blir inte förvånad över om direktiven till Konkurrensverket indirekt är en beställning från svenskt näringsliv att kommunerna ska tvingas sätta ut mera på entreprenad trots att vi vet att vi är effektiva men regeringen vill inte erkänna att det är deras egen politik som bär ett mycket stort ansvar för att inflationen ökar.
2008-07-11, 06:30  Permalink
Andra bloggar om:  


Inflation är numera en allmän prisökning. Tidigare kallades försämring av penningvärdet för inflation, alltså när staten manipulerade det interna penningvärdet genom olika åtgärder. Mästare i detta är de som hyllar Keynes och Socialdemokraternas regeringstider har alltid präglats av inflation som motmedel mot hemmaproducerade prisstegringar.

Dagens prisstegringar är något helt annat. Oron för brist på olja i kombination med en stark ökning av användningen av olja ger som resultat högre pris. Detta är en naturlig reglering av tillgång och efterfrågan. Eftersom så många klimativrare anser att klimatet främst påverkas av användningen av fossila bränslen, så är prisstegringen på olja och kol inget att beklaga.

Prisstegeringen på mat beror förmodligen till största delen på ökad efterfrågan. Den prisstegringen kan vara svårare att komma åt eftersom efterfrågan är starkt manipulerad av subventioner. Ökad odling och produktion, främst i Afrika, kan bara åstadkomma genom radikala politiska förändringar i Afrika i nyliberal anda. Mugabes metod håller inte - den som vill kan inse det.

Konkurrensens betydelse inom offentlig verksamhet är främst den, att med en enhetlig styrning är det hoppöst att se om styrningen är den rätta eftersom inga jämförelser kan göras.

Din resa till Vasa syftar till detta - men framför allt, låt bygg och bostad bli friare och utvecklas med så liten monopolplanering som möjligt. Helst ingen alls.

I Finland använd Euron - varför inte ta chansen att förklara för finnarna att det skulle varit bättre att behålla Marken. Vi i Sverige har ju klarat oss bättre än Finland och andra Euroländer tack vare att vi behållit SEK.
Konkurrensen inom det offentliga betyder att även den offentligt styrda verksamheten måste få möta verksamheter, som inte leds av politiska instanser, men som får verka på exakt samma villkor som den offentliga verksamheten.

Per Kjellén

Vist det är sant att oljan har en viss betydelse för inflationen. Men det mesta beror ju på regeringen penningpolitik. Dom stora skattesänkningarna för dom med höga inkomster som inte är ofinansierade
driver ju upp inflationen och det i sin tur räntorna.
Det är konstigt direkt borgarna kommer till makten så går inflationen upp. Är det för att dom rika vinner på det.
hehe...blev lite fel där...skulle stå att skattesänkningarna till stor del är ofinansierade
Vilka prishöjningar syftar du då på?

Skattesänkningarna för höginkomsttagare eller för låginkomsttagare kan knappast vara inflationsdrivande. Om skattesänkningarna används till banksparande så blir de ju i stället närmast räntesänkande. Om skattesänkningarna används till konsumtion så kan de ge prisökningar i början genom att konsumtionen skulle rikta sig till ett fåtal varor. En ökad konsumtion kan också vara prissänkande genom att stimulera konkurrens.

Samtidigt kan offentlig konsumtion också bli prisdrivande, eftersom en utebliven skattesänkning ger politikerna utrymme för att spendera pengar.

Det kan inte vara en absolut regel, att hög beskattning ger låga priser och låg beskattning ger höga priser.

Låg beskattning ger enskilda valet mellan konsumtion och sparande. Hög beskattning flyttar det beslutet till de politiska makthavarna. Utfallet blir säkrare när 250000 enskilda gör var sitt val än när 1 politiker gör valet för de 250000. Risken för att 1 politiker gör att olyckligt val är större än att alla 250000 gör olyckliga val.
Det mesta du behöver till ditt dagliga uppehälle har blivit dyrare och inte lite heller. Tror inflationen var 4,2% i juni. Alliansens partier har alltid sagt att stora lönelyft ger inflation. Gäller inte det längre nu då?
För en normalinkomsttagare har skattesänkningen gått ungefär lika med inflationen så dom står på noll.
Men dom med lägsta inkomsterna dom har ju fått skattehöjningar så dom är dom stora förlorarna.
Och nu ska Alliansen tvinga upp inflationen ännu högre med sina skattelättnader och som vanligt mest för dom med höga inkomster på ca 30.000 i månaden.
Lönelyft som inte motsvaras av produktionsökning anses vara inflatioinsdrivande.

Lönelyft inom den offentliga sektorn får därför inte överstiga lönelyften inom konkurrensutsatt verksamhet.

Av de 4,2 procenten prisökningar sägs 4 procent vara orsakad av den internationella prisökningen på olja råvaror och mat.

Enligt vad som kan utläsas på dessa bloggsidor, så har en normalinkomsttagare förlorat köpkraft trots skattesänkningen pga a-kassehöjningen.

De med lägsta löneinkomsterna har fått skattsänkning.

De med pensioner och bidragsinkomster har mig veterligt inte fått skattehöjningar. De har däremot inte fått skattesänkningar så prisökningarna slår hårdare mot dem.

Fortfarande anser jag att en skattesänkning inte är inflationsdrivande vare sig för dem med inkomster under eller över 30000 kronor.

Vad bygger du din uppfattning på att prisökningarna har samband med skattesänkningarna?
Har man så dålig koll på skattehöjningarna som du verkar ha så förstår jag att du kommer fram till att inte pensionärer, sjuka och arbetslösa fått skattehöjningar och det är dom med dom lägsta inkomsterna. Och vart du fått att 4% av inflationen är höjda mat och råvarupriser det vet jag inte..Men det är nog som när Statministern drar till olika siffror på hur mycket jobb skattesänkningar ger. Men det finns inga fakta bakom det.
Pensioner och bidrag har inte fått höjda skatter, däremot har arbetsinkomster fått lägre skatt genom ett förvärvsavdrag. Pensioner och skattepliktiga bidrag betalar högre skatt än arbetsinkomster. Om du vill kalla det för en skattehöjning så för all del gör det.

ECB vid senaste räntehöjningen (början juli) angav prisökningarna i EU generellt till 4%. Detta är ju mycket möjligt med tanke på att olja, kol, järnmalm, järn och stål, spannmål ris mm höjts mycket mer i procent räknat. Den prishöjning/inflation vi har i Sverige är nästan samma som resten av EU och i alla fall praktiskt taget helt beroende av den internationella situationen. Mer höjningar kommer säkert att följa eftersom efterfrågan på olja, kol, järn och stål, spannmål och andra matvaror ökar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM