TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Carin Jämtin har presenterat från rådslaget om klimatet att ska koldioxidutsläppen minska från trafiken måste kollektivtrafiken byggas ut. Det måste bli enklare och det har vi påpekat i rådslaget och vi har redan börjat med att få gemensamt systen inom Västerbotten. Självklart ska du kunna köpa biljett direkt från avresan till slutmålet även om bussarna går över kommun och länsgränser och att du byter mellan tåg och buss.


Det finns även med förslag om att arbetsgivaren skulle kunna betala för resor till och från jobbet utan att det blev beskattningsbart


Under åsiktsmarknaden i Almedalen har också förslagen haglat hit och dit. Jag har lite svårt att förstå att det går att skapa den typen av åsiktsmarknad där politiker, andra organisationer och inte minst media ställer upp.


För mig var det en självklarhet att centern skulle förkasta Jämtins förslag och hävda sitt eget förslag. Nu ser då jag flera likheter i förslagen trots allt. Centern vill slopa skatten på miljöbilar, jag förstår inte det då även miljöbilar släpper ut koldioxid även om bränslet är förnyelsebart


Inför valet ville centern sänka bensinskatten men i Almedalen vill hon höja skatten för klimatdåliga bilar


Vad kan vi göra lokalt blir frågan. Vi trimmar kollektivtrafiken men sänker inte priset för då kommer ökningen i kollektivtrafiken att komma från de som går eller cyklar och det vill vi inte och jag såg att Maud Olofsson också trodde på gång och cykel


Den viktigaste åtgärden är att bygga staden som är tätbefolkad och lätt att försörja med kollektivtrafik. Anläggningar som bad som man ska besöka från hela kommunen måste ligga centralt och bli lätt att nå. Byggandet som på ön ska ha hög exploatering och främst bra gång och cykel som man enkelt når centrum med.


Byggande i centrala lägen med både bostäder och arbetsplatser, Sandåkern och Öbacka är sådana exempel som blir lätt att nå. Däremot blir jag alltid förvånad över att miljöpartiet som säger sig vilja prioritera kollektivtrafiken vill smeta ut bostäderna så de blir omöjligt att kollektivtrafikförsörja.


Dessutom är jag helt övertygad om att det finns många förtätningsobjekt som vi ska finna vid översyn av översiktsplan. Vi måste också sluta att avsätta för mycket arbetsplatsparkeringar i de centrala delarna. Dessa parkeringar gynnar inte kollektivtrafiken, miljön eller handeln själv. De parkeringarna ska vara till för dem som saknar alternativ att ta sig till stan. Arbetsplatsparkeringarna på Sjukhuset och universitetet behöver inte vara så många för dit är det lätt att ta sig med cykel och kollektivtrafik. Arbetsplatsparkeringarna är också alldeles för billigaFörnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM