TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Fjärrvärmens vara eller inte vara i nya områden
Fjärrvärme har varit och är en bra energikälla att värma bostäder och lokaler med främst i städer där det går att framställa värmen till hyfsade kostnader och med miljövänliga bränslen främst bio bränslen men även avfallsförbränning som här i Umeå.
Hur den ska byggas ut eller inte är en viktig framtidsfråga. På Tomtebo var Umeå Energi tveksam till utbyggnad när det var svårt att få ekonomi på fjärrvärmen men byggde ändå. Nu byggas hus som är mer och mer energisnåla och då får det bli ett stopp på utbyggnaderna för man kan inte dra fram fjärrvärme till hus som behöver värme enbart de dagar det är kallare än 25 grader.
Både leveransförlusterna och kostnaden för investeringen blir alldeles för dyr för att det ska kunna vara lönsamt. Umeå Energi kan inte annat än ta ut fullt pris för investeringarna och anslutningskostnaderna och vi kan inte lägga förlusterna på alla andra energikonsumenter som är tidigare anslutna. Behövs inte fjärrvärmen och att den inte är ekonomisk försvarbar så ska den inte dras till nya områden.
Kanske är fjärrvärmens fördelar borta i nya områden och då ska den inte byggas ut. Behövs inte fjärrvärmen mer än några av de kallaste dagarna på året då ska inte fjärrvärme anslutas och det ska inte heller då vara tvång enligt våra planer för då hindras utvecklingen av nya sätt att försörja husen med värme. Det blir nog likadant när vi tittar på vilka områden vi ska dra fram vatten och avlopp som den i Stöcksjö. Där bör vi upphöra med va området och låta alla fastighetsägare själva ta ansvar för sitt vatten och den rening som krävs för att rädda sjön. Kostnaderna för detta kan inte läggas på hela va kollektivet.

Folkomröstningar
I Irland hålls folkomröstning om EU fördraget. Enligt uppgift så är valdeltagandet runt 40 % för mig är det självklart att en sådan folkomröstning inte har något värde ur demokratisynpunkt på grund av det låga valdeltagandet. I Irland har det varit bättre att parlamentet sagt sitt oavsett vad nu resultatet blir. De valda ledamöterna har ändå ett ansvar för landet Irland och dess framtid2008-06-13, 08:21  Permalink
Andra bloggar om:  


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM