TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Gårdagens debatt blev mattransporter med anledning av programmet Kalibers granskning av hur maten transporteras. Den mat kommunen köper har mycket hög kvalitet och klagomålen gentemot tidigare med lokalt producerad har försvunnit.

 

Det andra argumentet som inte minst VF skrivit i sin artikel flera gånger; att detta gör kommunen till en miljöbov finns det inga som helst belägg för. För när det gäller miljöfrågorna måste man se till helheten för samtliga transporter, vilket jag också informerade journalisten om, men det verkar ha varit ointressant i artikeln. Ska man titta på miljöfrågorna måste man se på hela kedjan, inklusive alla råvaruleveranser och den slutgiltiga distributionen, och då är jag inte alls säker på vad som är bäst mathantering ur miljösynpunkt.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand hakar omedelbart på utan att veta vad som är bäst för miljön och pratar om närproducerat, vilket vi tidigare fick mycket kritik för när det gäller de leveranserna. Man ska också komma ihåg att det är en speciell metod som maten förpackas med och att maten körs ut en eller ett par gånger i veckan. Skulle man däremot köra ut maten varje dag är det en metod med stor miljöbelastning.

 

Vi ställer krav på kvalitet vid upphandlingar och vid denna upphandling har pensionärerna varit nöjda med maten. Miljöaspekter ska självklart beaktas i upphandlingar men det går inte per automatik att dra likhetstecken med att lokalproducerat ger bättre miljöeffekter.

* Kravmat - ett miljöhot
En fjärdedel av jordbrukens utsläpp av växthusgaser beror på att man odlar på mulljordar och att detta får kallas kravodlat är minst sagt märkligt. En hektar odlad mulljord ger varje år ifrån sig lika mycket växthusgaser som en bil som körs i 10 år.

Johan Cejie på Kravs regelutveckling säger att detta är en motsvarighet till regnskogsskövlingen men säger också samtidigt att ett förbud skulle slå hårt mot kravodlarna. Men ska verkligen kravodlarna få förstöra miljön på detta sätt?


Det är bra att informationen kommer fram för ibland är det tveksamt om kravprodukter alltid är ett bättre miljöval. Däremot får vi ständigt höra kraven på kravmärkt. I dessa klimattider borde det vara förbjudet att kunna odla på mulljordar och dessutom få kalla produkten kravodlad.Jag tycker att du övertolkar mig. All matproduktion har klimatpåverkan, även den bästa. Hur man ska väga olika typer av miljöpåverkan mot varandra är en grannlaga uppgift. Att raljerande avfärda försöken med att "ska kravodlarna verkligen få förstöra miljön på detta sätt" är att abdikera från debatten.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM