TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

När Svensk näringsliv presenterar sina undersökningar då vaknar höger  alliansen till liv.
I dag har Svenskt Näringsliv presenterat sin kommunranking om hur företagen uppfattar det lokala förtagasklimatet och om kommunens service till företagen. Undersökningen genomförs endast bland Svenskt Näringslivs egna medlemmar.
I fredags offentliggjordes den studie " Näringslivsbarometern"som SCB och Sweco Eurofutures genomfört bland företag i Umeå som hade ett ärende i kommunen under år 2007, 346 företag har svarat. Näringslivsbarometern är ett led i den handlingsplan som vi beslutade om i Näringslivs- och planeringsutskottet i maj 2007..
Handlingsplanen syftar till att utveckla både dialogen med och servicen till vårt lokala näringsliv. Vi strävar efter att erbjuda vårt lokala näringsliv bästa möjliga service. Det skall vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av ärenden skall vara snabb och enkel och bemötandet skall kännetecknas av öppenhet och dialog.
För att få ett underlag till hur våra lokala företag uppfattar kommunens service har vi genomfört "Näringslivsbarometern" Barometern ger oss ett betyg på hur i kommunen klarar vår services till näringslivet. Resultatet visar att företagen i stort sett är nöjda med vår service ( Nöjd-kundindex, NKI värde på 65) men den har också identifierat områden där utveckling och förbättringar av servicenivån är angelägna och det är precis vad vi har som mål och ambition med vår handlingsplan.
Svenskt Näringslivs ranking ger tyvärr oss ingen vägledning på vilka områden och på vilket sätt vi skall förbättra vår service till näringslivet. Däremot ger SCB: S och Sweco Eurofutures studie oss ett underlag till förbättringar avseende t ex tillgänglighet, handläggningstider och kostnader för olika ärenden.
Värt att notera är att Svenskt Näringslivs undersökning ger kommens service till företagen sämre betyg än de företag som enligt ”Näringslivsbarometern”, SCB:s undersökning haft ett ärende i kommunen 2007 och således haft en reell erfarenhet av kommunens serviceutbud. Attityden till kommunens service är således sämre än den faktiska erfarenheten. Det visar på att vi i kommunen måste utveckla både dialogen och informationen till företagen om kommunens verksamhet och tjänster.
Jag noterar med stor förundran att alliansens företrädare inte ens bryr sig om att kommentera "Näringslivsbarometerns" resultat trots att den avser våra konkreta kontakter med våra lokala företag. Attityderna tycks hos alliansen vara mer angelägna än hur vi i realiteten sköter våra ärenden för företag i kommunen.


2008-05-12, 17:10  Permalink
Andra bloggar om:  


Lennart Holmlund nog vet du väl varför det är så nära samarbete mellan Svenskt Näringsliv och centern. Folkesson är ju gift med Weinehall som sitter i centerns innersta krets dess vu. I Dorotea där gillar företagen att kommunen sköter saker som företagen själva ska göra
Lennart,

Ni har alltså beställt själva en rapport på hur näringslivet ser på servicen i kommunen? Skulle vara intressant att ta fram en för HElsingborgs kommun. Men även att ge SKL i uppdrag att göra en liknande, men då för hela landet. Då skulle man slå undan benen på SN:s undersökningar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM