TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vi har yttrat oss som hela kommunSverige över reglerna om bidrag till friskolor där laglighetsprövningar om nivåerna i domstol är fel. Rent generellt är systemet med friskolor kostnadsdrivande. Mera lokaler är en av orsakerna då det är omöjligt att lägga ner skolor i samma omfattning som ytor tillkommer i friskolorna.

Eleverna på friskolor kommer från större områden än det område där skolan ligger i och det blir ett lokalöverskott. Sedan får också skolan bidrag per elev på samma nivå som de kommunala skolorna utan att samma krav finns.
Jag har sagt det många gånger tidigare att ett entreprenadförhållande har varit sundare istället för dagens system. Det hade gett kommunen möjlighet att ställa krav i sina förfrågningsunderlag. Tyvärr har detta inte varit möjligt inom vårt parti.


Nu kan man istället öppna hur många skolor som helst och friskolorna får sina pengar utan att kommunen kan ställa några krav – trots att pengarna kommer från kommunerna. För mig är det helt naturligt att den som betalar är den som ska ställa kraven och så fungerar det när socialtjänsten sätter ut äldreomsorgen på externa utförare.2008-05-11, 11:35  Permalink
Andra bloggar om:  


Hej Lennart!

Partivän!
Jag delar helt dina åsikter i ditt inlägg, vad gäller
- att fristående skolor är kostnadsdrivande,
- att fristående skolor skapar lokalöverskott för kommunerna,
- att bidragen till fristående skolor är helt felaktiga, eftersom friskolorna inte har skyldighet att bl.a. ordna hemspråksundervisning, ta emot elever med handikapp, ordna hälsovård, ordna skolskjuts.
Som du säger har det i vårt parti inte varit möjligt att ställa krav på de fristående skolorna i dessa avseenden, trots att det borde vara självklart att den som betalar (= kommunen) skall ställa krav (på fristående skolor). .
Över huvud taget är det mycket tragiskt och politiskt bekymmersamt, att dagens socialdemokrati inte ser (eller vill se) alla de betydande orättvisor, problem m.m. som ett accepterande av fristående skolor innebär. Vi är ju tyvärr successivt tillbaka till det klass-samhälle, som många av oss upplevde på 1930-, 1940-och 1950-talet, då vi hade ett samhälle, där bl.a. plånbokens tjocklek avgjorde många barns framtid. Jag är själv ett sådant barn, vars far hade mycket liten plånbok. Vi minns ju också den tid, då skolsystemet innehöll folkskolan, fortsättningsskolan, den högre folkskolan, den kommunala mellanskolan, realskolan, den kommunala flickskolan och den praktiska mellanskolan. Detta är väl inte ett system att sträva tillbaka till?
Med partihälsning
C G Carlsson
Luleå
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM