TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I Europas städer finns det verkligen trafikproblem och på vissa tider är det fruktansvärda köer, vilket kanske är naturligt då det är tätt mellan orterna, samt att det bor många människor på liten yta.

 

I Bryssel är det nästan hopplöst att ta sig fram via bil. Järnvägsnätet är väl utbyggt och det är tätt mellan tågen som går punktligt. Svårigheten är att kunna ta sig till och från järnvägsstationerna, en iakttagelse som jag fått från både Italien och Belgien. Man bygger också tätt och i närheten av flygplatser och järnvägar.

Reser man mellan europeiska länder kan man inte undgå att se att euron fungerar alldeles utmärkt och det underlättar den fria rörligheten. Man undrar när det ev. blir dags för Sverige med ett nytt ställningstagande.


* Motstånd i Umeå
I vår underbara stad finns det alltid ett litet motstånd mot att staden förändras och att det kommer nya idéer. Det leder till sämre tillväxt och att saker och ting drar ut på tiden, vilket innebär en risk att andra springer ifrån oss. Mentaliteten är märklig då man ser till att alla förändringar generellt sett gett en bättre stad och kommun att leva i.


Det finns de som tycker att Staden mellan broarna har dragit ut på tiden. En orsak är att tanken med ett badhus rann ut i sanden. Då försvann den dragaren till att göra en stor mötesplats på kajen. Nu gäller det först och främst att finna vad som är lämpligt på kajen.


Parkeringar under Rådhusesplanaden kommer att bli en tillgång för ökad handel och vill man så går det att göra likadant ovanpå p-huset. Trots detta och att man kommer att klara miljöproblemen finns det folk som är emot.


Vi har också invändningar mot alla tillkommande bostadsområden i centrala delar av staden trots att folk vill bo så och att det är bäst ur miljösynpunkt. Man kan säkert hitta hundratals exempel på motstånd mot förändringar trots att erfarenheterna visat på att Umeå blir en bättre och bättre stad att leva och bo i. Det ska vi fortsätta att kämpa för.Du skriver att Euron fungerar alldeles utmärkt.

I en rapport häromdagen nämndes att Haparanda haft Sveriges bästa ekonomiska utveckling 2007. Jag har också hört att i Haparanda kan man redan nu använda euron i nästa alla affärer. Kan Haparandas utveckling ha med Euron att göra.

Märks det något i Umeå om användning av euron i vanliga affärer?

(I Göteborg märks ingenting. Eller nästan ingenting.)
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM