TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Dessa båda partier agerar ständigt mot ökad tillväxt. Att man inte inser att en ökad tillväxt ger mer resurser både till välfärdspolitik och till att klara av framtida miljöåtaganden är obegripligt, oavsett om det nu är byggnader, annan infrastruktur och/eller kompetens om nya miljövänliga metoder.

Umeå behöver växa och växande städer behöver nya vägar - inte minst om man ska klara luftkvalitetsnormen. Men alla förslag på nya vägar har man gått emot utan att ha andra konkreta förslag. De tycks veta bättre än all expertkompetens.

 

En viktig miljöåtgärd är just att bygga städer och inte smeta ut bebyggelsen. Det är en del i att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Att vi inte har fått vägsystemet tidigare har emellertid inneburit hinder i tillväxten och minskade skatteintäkter.

* Kärnkraft
När kärnkraften kommer på tal så finns det en del motståndare som konsekvent går emot allt vad byggande av ny kärnkraft heter. Det finns många som verkar ha glömt bort vad linje två stod för; en linje i folkomröstningen som Socialdemokraterna och Folkpartiet hade tagit ställning för.

Så här stod det på valsedeln för linje 2: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 reaktorer som idag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande i vilken ordning reaktorerna tas ur drift.


Vi har inte fått det tillskott av ny energi som var ett av kraven och Socialdemokraterna och andra partier har träffat överenskommelser som strider mot folkomröstningen för inga nedlagda kärnkraftverk har brustit i säkerheten. Dagens höga elpriser kostar jobb och därmed välfärd.
Sedan när det gäller riskbedömningen så glömmer många bort de totala miljöriskerna och hur riskerna ser ut för andra alternativ. Dessutom har säkerhetstänkandet och kunskaperna blivit mycket bättre. Klimatpåverkan med andra bränslen är betydande.


När riskerna diskuteras återkommer man ständigt till Tjernobylolyckan. Man ska inte glömma bort att det hände i ett samhällssystem som till stor del dött ut. Tjernobyl hände i det gamla Sovjetunionen under kommunismens förtryck där människor gick på order och inte på kunskap. Kommunismens säkerhetstänkande var under isen och människor drack sprit i stora mängder för att bedöva det förtryck men levde under. Det har inte många människor som har förolyckats i den moderna världen utan de drabbades på grund av de kommunistiska styrsystemen.Tjernobylreaktorn är framför allt en helt annan konstruktion och jämförelsen är inte tillämplig. Det som finns i människors fantasi är härdsmältan. Den är testad i Tree Mile Island, Harrisburg och resultatet var mycket upplysande. Då vattnet delvis försvann (vatten är en förutsättning för lättvattenreaktorns funktion) försvårades kärnreaktionen. Kylningen försvanns förstås ochså och stora delar av härden smälte ner och lade sig i tankens botten. Eftersom bränslet då spred ut sig upphörde kärnreaktionen. Skadorna blev ekonomiska och det var inte småpengar. Detta som är en del som driver säkerhets tänkandet. Man vill till varje pris inte ha ett reaktorhaveri.
Den lite absurda situationen har uppstått att kärnkraften är säkrare än någonsin och försvarar sin existens ännu bättre tack vare miljögrupper och alla kärnkraftmotståndare
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM