TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

* Växter som lever i Norrland
För drygt 30 år sedan bildades stiftelsen Arboretum norr. Uppgiften är att vi ska få träd och buskar som passar vårt klimat och Arboretum norr ligger vid Umeälven vid Baggböle herrgård. Det finns fantastiskt många planterade växter där som kommit genom insamlig från hela världen och som växt på samma breddgrad men på andra ställen.
Verksamheten bedrivs med små resurser och främst med bidrag från Umeå kommun men Arboretet får också bidrag från andra kommuner i utbyte mot växter men även enskilda intresserade personer har bidragit. Däremot har det inte gått att få statliga pengar för de satsar sina pengar i Alnarp istället för den stora genbank som finns i Arboretet. Nya tag kommer tas tillsammans med de andra stiftarna för att kunna uppfylla målsättningen om att få fram växter som passar våra breddgrader. Donationer och pengar är därför tacksamma tillskott. Varför ska vi tvingas köpa växter uppdragna och lämpliga för andra delar av Sverige?


* EU:s strukturfonder
När den nya programperioden för dessa började så lade den nya regeringen ansvaret på Nutek. Alla vi som tidigare har hållit på med detta ifrågasätter vad de sysslar med. De har tagit på sig rollen som någon form av överpolis som snart ifrågasätter allt. Tidigare räknades offentliga bolag som offentliga medfinansiärer men det ifrågasätts nu. Kommunerna kan välja att driva viss verksamhet i bolag eller i förvaltning så vad är skillnaden? Man skulle kunna ge många exempel på de ärenden som är på väg upp där det är märkliga signaler men vi får väl hoppas att regeringen med Maud Olofson tar dom i örat. Objekt och innehåll ska inte behöva vara annorlunda än förra programperioden.


* Homos agerande
Homo åtalade Umeå kommun för diskriminering när en kristdemokrat hade en avvikande mening i två adoptionsärenden där två kvinnor ville adoptera sina partners biologiska barn. Umeå kommuns socialnämnd var positiv i sina yttranden men kommunen skulle enligt Homos syn ha varit skyldig till diskriminering när denna ledamot hade en annan uppfattning. Enligt kommunallagen har man rätt att ha annan uppfattning, som att avstyrka en adoption, och har då rätt att reservera sig. Vi har tyckt att detta har varit ett mycket märkligt agerande av den statligt tillsatta ombudsmannen. Själv har jag dessutom alltid varit tveksam till ombudsmän som inte anställs av organisationerna själva.


* Definition av miljöbilar
Vi tror inte på gratis parkering för s.k. miljöbilar i våra P-hus då man trots att de är miljöbilar stimulerar till ökat bilåkande. I Umeå behöver vi inte stimulera till mer bilåkande då vi ännu inte klarar luftkvalitetsnormen i centrum. Miljöbilar som i vårt fall varit etanoldrivna bidrar inte till en bättre luftmiljö även om bränslet är förnyelsebart. Dessutom kan man diskutera om miljö bara är utsläpp. Högerregeringens tolkning av miljöbilar är att det säljs en hel del bilar som är farliga för trafiksäkerheten. Vi ska rädda miljön men inte med bilar som gör att trafikdöden ökar vilket det har gjort kraftigt sedan den nya regeringen tillträtt vilket jag även påpekat tidigare.Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM