TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Alliansens höjda skatter kommer att slå hårt men bara mot vissa.

 

* Dyrare kollektivtrafik med alliansen
Det blir konsekvenserna när alliansregeringen inför högre diselskatter. Hade man velat styra fler resande till kollektivtrafik hade man ju kunnat ge riktade insatser till busstrafiken. Bilresenärerna blir inte lika hårt drabbad då reseavdragen justeras, ett avdrag som gynnar mest storstäderna. Etanol är för oss i Umeå inget alternativ då vi har problem med att klara luftkvalitetsnormen. Alla beslut som tas gynnar de som har det bäst.


* Dyrare el
Man höjer också skatterna på vattenkraft vilket med säkerhet innebär mindre intäkter för oss. Intäkter som hade kunnat användas till välfärd då vi är delägare i vattenkraften från stornorrfors. 7 miljoner mindre i intäkt som också kan komma att slå på elpriserna. Den elintensiva industrin ger många jobb och vattenkraften är en mycket ren energi jämfört med andra. Även de här höjningarna går till sänkt skatt för dom som har det bäst ställt.


* Vägar och järnvägar
I budgeten hamnar de stora investeringar runt storstäder. Norra länken får gå först men ute i landet får vi vänta trots att industrin också behöver kommunikationer. Allt prioriteras för att tillgodose flest moderatväljare, och inte där behoven finns som t.ex. att klara luftkvalitetsnormen i Umeå. Här måste det tas nya grepp om finansieringen. När stora insatser måste göras kan man inte ha kvar nuvarande system med årliga budgetar och direkta avskrivningar. Här har du något att bita i Ibrahim Baylan då menar jag både systemet och alliansen.


* För många inbjudningar
Jag tycker det är konstigt att så många företag och organisationer skickar ut inbjudningar direkt till kommunalråden. I Umeå fattar vi beslut om sånt, och det gör vi inte själva. Det innebär att man får slösa tid och sitta och rensa e-mailbrevlådan och skicka dom till ansvariga. Det skulle vara skönt att bli struken på alla sådana kallelselistor. Skicka inbjudningarna till kommunen och inget annat.2007-09-25, 08:25  Permalink


Dom som skulle sänka bensinskattet höjde den istället. Svikare.
Vad hade du väntat dig Lennart. Det är en högerregering som bedriver högerpolitik. Som sänker skatten för dom som klarar sig i vilket fall som helst och sänker nivåer, ersättningar för dom som behöver stöd och lägger på andra skatter på dom. Så är det i högerns Sverige och mest höger är Maud Olofsson
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM