TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kommunicera mera
I Vk,s. papperstidning och nättidning har debatten varit het om Kommunicera, Bostadens IT bolag. Kritiken mot avgifter har framförts främst från studentkåren och har gällt pris och begränsningar att tanka ner.
Umeå kommunföretag har för en tid sedan tagit ett beslut för att se hur våra nätföretag fungerar. Arbetet utförs av en helt fristående konsult.
UKF, s målsättning är att de kommunalägda näten, de som ägas av kommunala bolag ska vara öppna nät, där olika operatörer får köpa kapacitet för att sedan sälja till sina kunder.
Däremot har vi inte tanken att sälja näten, Privata monopol är sämre än offentliga. Våra vägar för bilar är samhällsägda och öppna för alla och så ska det vara även på de digitala nätena

Vi ska försäkra oss
Om jag reser bort får jag ta försäkringar om det händer något. Staten gör det inte, utan försäkringen ska stå för de kostnader som kan komma. Händer däremot en olycka som drabbar flera som Tsunamien då kräver alla att staten ska ta ansvar. Jag förstår inte skillnaden, ska inte de enskilda medborgarna behandlas lika. Man behöver inte ens åka utomlands för att märka skillnaden. Jag måste ha min skog försäkrad om det händer något. Händer det däremot något för flera samtidigt som stormen Gudrun och en del oförsäkrade drabbas då ska staten ta ansvar. Vi ska ta ansvar med att försäkra oss själva i annat fall ska väl det finnas försäkringar som omfattar alla och som alla ska betala till. Arbetslöshetsförsäkringen har varit ens eget ansvar. Nu vill regeringen göra den obligatorisk, jag gillar inte detta. Hemförsäkringen är individuell där har många fack träffat avtal om kollektiv hemförsäkring som varit billig och bra. Löntagarkollektiven har en hel del försäkringar avtalsmässigt som t.ex. AMF och de har också visat sig kostnadseffektiva och ger därmed mera tillbaka till försäkringstagarna.
Förstatliga inte alla försäkringar och varför göra skillnad om det är en eller flera som drabbas samtidigt
2007-04-21, 08:07  Permalink
Andra bloggar om:  


Kloka tankar!

Det jag undrar är varför man överhuvudtaget betalar skatt under Reinfeldts regim. Inget av det han erbjuder motsvarar kostnaden. Enkelt uttryckt så sjunker skattemoralen i ett högerextremt samhälle som benådar de absolut största skattesmitarna( parasiter på vår välfärd ) och erbjuder försämrad välfärd och mångdubbelt dyrare avgifter på det som vi betalar skatt för.( vård, omsorg, sociala försäkringar etc. )

Min poäng är att det inte är logiskt att betala skatt längre. Jag har exakt samma utgifter med nya a-kasse-skatten men får avsevärt sämre välfärd. Var det det som de blåögda parasiterna röstade för i höstas?
Det gläder mig, att du accepterar försäkringar i en fri marknad.

Problemet med a-kassan är att 90 procent betalas av skattebetalarna och bara 10 procent av den försäkrade. Det blir en grym omställning till en försäkring oberoende av politikers nycker.
Det är helt felaktigt. Arbetsgivaravgiften går till att bekosta ALLA sociala försäkringar och det är anledningen till att Moderaterna vill överföra kostnaden på löntagaren. Dvs. Med din regering så kommer en kostnad av 33% av din lön att läggas på dig som löntagare i form av "avgifter". Och då räknas inte den privata "vinsten" in. Dvs. vi ska få ett system som de nationer som har det idag förtvivlat försöker bli av med för att det är extremt dyrt och inte gynnar någon.

Får dagens löneförhandlingar att blekna eller?
Krister. Få se om jag fattar dig rätt.

En arbetsgivare har kostnader för att anställa någon och dessa kostnader kallas för lönekostnader. De består av

kontantbetald bruttolön.
./. innehållen källskatt
= kontantutbetald nettolön

arbetsgivaravgiften som utgör runt 30 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgiften går in i statens stora kassa. Bidrag till a-kassan betalas ut ur statens stora kassa.

Arbetsgivarafgiften är således en skatt på arbetarens lön, åtminstone ur arbetsgivarens synpunkt.

Det skulle också gå att uttrycka så här:

bruttolön ./. skatt inbetald av arbetsgivaren kallad arbetsgivaravgift cirka 30 procent
./. skatt inbetalad av arbetsgivaren kallad preliminärskatt och utgör runt 30 procent på bruttolön ./. arbetsgivaravgift
kvar blir nettolön utbetald av arbetsgivaren till löntagaren.

Man kan blanda sifforna hur som helst men ändock står det kvar att a-kassan betalar ut understöd varav runt 10 procent kommer från de försäkrades avgifter och runt 90 procent från staten.

Varifrån får staten sina pengar - jo från skattebetalarna. Även utdelningar på statens bolag anses ju vara 'våra' pengar.
Per

I motsatts till vad Moderaterna ofta hävdar så är faktiskt arbetsgivaravgiften öronmärkt för de sociala försäkringarna. Slå upp det i en samhällsbok! Det positiva med detta är att överföringar mellan olika försäkringar kan göras beroende på hur samhället ser ut. Vissa perioder är många sjuka och få arbetslösa och tvärtom. Jag utgår ifrån att du även då vill privatisera föräldraförsäkringen Per. Jag har inga barn och bör således inte bidra till den typen av försäkringar enligt ditt resonemang. Barn är ju faktiskt något man skaffar sig medvetet och inte en olycka som drabbar den enskilde såsom arbetslöshet och sjukdom.

Genom att som Moderatregeringen nu överföra kostnaden för arbetslöshetsförsäkringen( som även de arbetslösa har betalat för ) till löntagaren samt sjukförsäkringsbiten i trafikförsäkringen så urholkar man syftet med arbetsgivaravgiften. Detta är naturligtvis medvetet för att denna avgift ska kunna slopas helt. Arb.givar avgiften är ett löneutrymme som vi löntagare skänker till våra försäkringar. Och ett kan du vara säker på och det är att INGEN kommmer att få ut en slopad arbetsgivaravgift i sitt lönekuvert. Och om så skulle ske så skulle vi få en skenande inflation som socker på den avskaffade välfärden vilket skulle sänka hela Sveriges ekonomi till den absoluta botten i Europa. Så därför funkar inte Moderatregeringens oansvariga/inkompetenta ekonomiska politik och vi alla är mycket stora förlorare.
Krister.

Du skriver: "Det positiva med detta är att överföringar mellan olika försäkringar kan göras beroende på hur samhället ser ut."

Vilket helt enkelt är det jag beskriver nämligen att arbetsgivaravgiften är en skatt som går in i budgeten och sedan kan användas där behov finns. Om t.ex. arbetsgivaravgiften inte skulle räcka till för a-kassan. då blir det inte stopp utan pengar tillförs. Alltså arbetsgivaravgiften går in i den stora potten och behoven betalas från den stora potten.

Du skriver: "Arb.givar avgiften är ett löneutrymme som vi löntagare skänker till våra försäkringar."

Alltså går du med på att arbetsgivaravgiften inte är något som drabbar arbetsgivaren. Det är arbetarnas skatt på lönen som kamuflerats som arbetsgivaravgiften.

Lennart Holmslund föreslår faktiskt att arbetarna själva skall betala sina försäkringar. Det är bättre än att blanda in politiker i sådant som dom inte behöver vara inblandade i. Och en värre nu när moderata politiker skall ha hand om arbetarnas pengar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM