TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Som jag skrev igår är det inte alltför tung vecka händelsemässigt, men som vanligt lägger jag ut min kalender på min hemsida. Däremot var det fullt ös igår i Swedbank arena i Ö-vik. MoDo vann fullt rättvist även om de två första målen var billiga och före andra målet var det bara millimeter från kvittering.

Det är alltid kul att åka till Ö-vik, man träffar alltid gamla bekanta. Den här gången träffade jag Göran Carstedt som jag spelade minigolf med under 60-talet och som gjort karriär inom näringslivet och numera är globalt involverad i arbetet med klimatförändringarna.

Sedan går det inte att undvika länsarkitektens mycket märkliga agerande. Det är ingen hemlighet att kommunen, över partigränserna, varit mycket kritisk mot hans agerade och hans förföljelse av Umeå kommun. Att skriva till regeringen och klaga på sin chef (Lorentz) måste väl ändå betraktas som illojalitet, ett allvarligt agerande i alla organisationer.

Att i brev skriva om personliga möten och sina egna mötes noteringar. Vilken arbetsgivare kan ha möte med sin personal om frågor som rör arbetet om man gör offentlig handling av det som sägs? Insinuera eller rättare sagt fantisera om vissa saker kan inte ge tilltro till att man är lämplig för myndighetsutövningar. Vem av medborgarna vill möta en person som skickar ut synpunkterna om de inte stämmer överens med ens egna? Detta skadar all myndighetsutövning.

Visst har Lorentz varit socialdemokratiskt kommunalråd men att det skulle ligga till grund för hans ställningstaganden är ett bottennapp. Länsarkitekten insinuerar till regeringen att det skulle var ett skäl. I Umeå finns en politisk samstämmighet i kritiken mot länsarkitektens agerande, kanske med undantag från V och Mp som i detta fall litar blint på myndigheten. Däremot litar de inte på länsstyrelsen när det gäller vilka vägar som behövs för att klara luftkvaliteten.

Jag vet att på många andra platser runt om i landet kan man bygga som det är tänkt på Öbacka. Vi har haft kritik flera gånger hur länsstyrelsen yttrar sig över planerna. Öbacka ville man inte ändra utan ny process på länsstyrelsen.

Banverket är dom som har statens ansvar att planera för järnväg och vet vad som krävs för riksintresset järnväg. Jag har sagt det många gånger, men det är ett stort fel i statlig myndighetsutövning när enskilda tjänstemäns tyckande är tyngre än demokratiskt valda organisationer som t.ex. ett kommunfullmäktige. Här måste något göras och statliga tjänstemäns makt ändras.

Den socialdemokratiska regeringen tog inte i med full kraft mot planprocesserna och överklagandesystemen, vilka gör så att Sveriges tillväxt hotas. PBL-kommittén hade ett förslag om en ny ordning som inte bara var hindersökande.

Jag törs lova alla som läser bloggen att den kompetens vi har bland våra tjänstemän i planfrågor vida överstiger länsarkitektens. Våra tjänstemän har många gånger varit förtvivlade över hans agerande. Den självgode som är den som vet bäst, gör sina egna tolkningar om vad som är bäst för hela samhället och vad som är god bebyggd miljö är ett demokrati hot.

Statens roll måste förändras i dessa frågor. Enskilda tjänstemäns makt måste ge vika för demokratin och de valda församlingarna. Ansvarskommittén har vissa tankar om förändringar men alla utredningar möts av ett kompakt motstånd mot förändringar där enskilda statliga tjänstemäns makt begränsas.2007-04-11, 08:48  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM