TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Schlyter, Mp, förespråkar enligt debattartikel 'att all handel med produkter från industriellt slaktad säl skall förbjudas' och det vill han att EU ska fatta. Vad det egentligen står för förstår i alla fall inte jag. I Kvarkenområdet finns för mycket säl och på svensk och finsk sida får ett visst antal djur skjutas, dock för få. Produkterna från de skjutna sälarna ska tas tillvara, både kött och skinn. Det är saker som varit viktiga i det projekt som Kvarkenrådet drivit. Jakten ska ske på etiska grunder.

Börjar man föra en diskussion om att handel med sälprodukter ska förbjudas som kommer från industrislaktad säl risker det att skapa en inställning där även andra sälprodukter kommer att bli omöjlig. Det skulle ju inte förvåna mig om miljöpartiet egentligen vill stoppa all säljakt. Sälen är ett stort problem i våra områden och sälstammen måste begränsas. Görs inte detta är mycket av fisket i våra breddgarder hotat. Många har idag slutat fiska för det är helt meningslöst just på grund av sälen. Öka säljakten, som ska ske med god etik och ta tillvara de skjutna djuren på ett bra sätt.


2007-03-08, 10:35  Permalink


Under 2006 års skyddsjakt på säl i Västerbotten sköts bara 12 av de 18 tilldelade sälarna. Varför inte alla tilldelade om de är ett så stort problem.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM