TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det sker en smitta på Länsstyrelsen i planprocesser och snart är det väl dags för kommunen att gå till husse staten och ifrågasätta hur man hanterar sin myndighetsuppgift. Eller så måste vi anmäla till någon domstol för att få bekräftat att man inte sköter sin myndighetsutövning korrekt. Det ser ut som om det behövs annorlunda demokratiska processer.

Enskilda tjänstemän ska inte yttra sig i en fråga som i demokratisk ordning är beslutad i kommunens planeringsutskott och i Byggnadsnämnden och lagt till handlingarna. Det aktuella planärendet går även den demokratiska vägen med samråd, utställning och antagande.

För Gimoborg är kommunens mark och byggnader. Fotbollsplanen är nedlagd och beslutet om detta är ett år gammalt, om inte mer. Det finns även rivningslov. Gimonäs ungdomar får en plan närmare där dom bor. Kansliet är flyttat och GCK har ett nytt kansli. Processen följer de steg som gäller med markägare, rivningslov, plubeslut, föravtal och planprocess.

Det ser ut som man försöker motarbeta ett byggande med utövande av sin roll i en myndighet. En enskild tjänsteman på länsstyrelsen företräder ingen demokratsikt tillsatt organisation. Jag tycker synd om Lorentz som jag tror tvingas försvara agerande som han tycker är fel. Nu är det någon tjänsteman som troligen bor för nära Gimoborg som använder sin tjänstemannautövning direkt olämpligt. Är det demokrati? Vad gör cheferna åt detta? Vi måste få upp och diskutera länsstyrelsens delegationsordningar i styrelsen.

Från kommunens sida har vi även vid två tillfällen begärt överläggningar och fått prata igenom detta men det verkar som att kulturen i länsstyrelsens väggar sitter så hårt att inte ens Lorentz verkar kunna göra något.

Gåshud får man.


2007-03-02, 11:04  Permalink
Andra bloggar om:  


"Nu är det någon tjänsteman som troligen bor för nära Gimoborg som använder sin tjänstemannautövning direkt olämpligt. Är det demokrati?"

Låter mer som korruption ifall det går till så.

Men går det inte i ett beslut få inbäddat en text som omöjligör sådana där odemokratiska tilltag?

Nu då ni av erfarenhet vet att det förekommer

Folke Andersson
Det är självklart att en länsstyrelsetjänsteman företräder en demokratiskt tillsatt organisation, precis lika mycket som Umeås plan- och byggchef är en tjänsteman i en demokratiskt tillsatt organisation. Den svenska staten är demokratisk och likaså är statens myndigheter demokratiskt tillsatta organisationer. Det borde självklart ett kommunlaråd veta och inte insinuera något annat.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM