TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Regionfrågan och ansvarskommittén kommer med sitt betänkande idag. Jag har inte hunnit ta del av underlaget än men jag hoppas att indelningen sammanfaller med gränserna för sjukvården i Norrland. Jag har fortfarande svårt att förstå dom som är negativa ur demokratisynpunkt. Att ge uttryck för hur samhället ska organiseras kan jag inte se är odemokratiskt. Skapa debatt om frågor som berör människor är i hösta graden kärnan i en demokrati och därför förstår jag inte kritiken som framförs gällande artikeln om regionindelning som jag med flera skrivit.

 

Att staten i alla dess roller och med tjänstemän på verken, länsstyrelser med mera skulle vara mer demokratiskt är en direkt osanning. Inflytande över bland annat planeringen av infrastruktur kan väl inte bli sämre än den är. Att tro att samarbetet och resursutnyttjandet bara skulle ske på frivillig väg är en utopi och med en ny ordning är det ännu viktigare med kommuner i samverkan. Jag tycker att det är demokratiskt riktigt att politiken får fatta de beslut som idag fattas av statliga tjänstemän, i alla dessa statliga myndigheter. Att politiken får fatta fler beslut är kärnan i att bilda nya regioner. Jag och andra som skrev artikeln har inte med ett enda ord sagt att staten ska avhända sig sitt ansvar för regionalpolitiken eller något annat. Vi vill bara ha ett större inflytande. En regionindelning där sjukvården utgör basen känns är, i alla fall för mig, rätt. För mig är det långt mycket viktigare än de regionalpolitiska medlen som länsstyrelsen har, 120 miljoner, mot sjukvårdens 4 miljarder i vårt län. Nuvarande gränser med länen är för små, det har jag känt, inte minst i byggandet av nya järnvägar som sen ska ha en kollektivtrafik som går över gamla länsgränser.

 

Mycket har förändrats sedan Axel Oxenstierna beslutade om län i början på 1600-talet. Jag är helt säker på att hans organisation inte tillkom av demokratiska skäl utan för kungens möjligheter att styra och kunna tukta folket vilket fortfarande sker på många olika sätt i den odemokratiska uppbyggnaden som finns idag. Nu försvaras denna indelning i ett öppet Europa där regioner bör ha någon jämvikt i styrka. Att ämbetsmän och landshövdingar går ut och försvarar detta system förstår jag då deras makt flyttas till politiken i en ny demokratisk regionindelning där personer kan bytas ut vart 4:e år i val. Vi behöver en ny regionindelning byggd på folkvalda. Axel hittade inte rätt hur organisationen skulle se ut för 400 år sedan och ingen vill väl ha en tillbakagång till det samhället. Samhället måste organiseras efter dagens och morgondagens uppgifter.

 

Vi får säkert gott om tid att diskutera innehåll och gränser men där man kört igång regioner som i Västra Götaland och Skåne finns bara positiva effekter, ur alla synpunkter – inte minst demokratin. Att ligga kvar vid gamla gränser är en tro på att Axel Oxenstierna hittade rätt för flera hundra år sedan.2007-02-27, 11:47  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM