TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vad är en människa värd? Vad kommer först människovärdet eller ägande rätten?

Är det rätt att ta ut skatt för att ge människor mat och tak över huvudet? Eller är skatt stöld? Att skatt skulle vara stöld är inget jag hittar på utan det finns liberaler som anser det. Vi har alltid haft ett trygghetssystem för rikedomar i form av polis och militär. Men det finns alltid en konflikt när vi pratar om trygghetssystem för människor, ifråga om a-kassa och socialbidrag, då ifrågasätts det alltid speciellt från dom som redan har välfyllda plånböcker.2006-08-03, 19:12  Permalink
Andra bloggar om:  


Då vore det ju lämpligt om våra skattepengar gick dit, och inte till en massa andra hobbyprojekt som sossar har.

http://www.1200miljarder.se/
Det är stöld när pensionärer får livnära sig på 65% i pension. Där måste ni jobba vidare med inom Socialdemokratin.
65%???
SÅ mycket??
Har INGEN här noterat att pensionen för unga "blir vad den blir"??
Antalet arbetande i förhållande till antalet bidragtagare avgör nivån.
20% är ingen omöjlighet med den tendens som råder idag, allt fler bidragstagare och allt färre arbetande.
1.5 miljoner utan arbete. Duktigt jobbat av (s). Uppvaknandet kommer att vara tufft för många..
Är det inte dags att vakna upp ur de rosenröda drömmarna och GÖRA något?
Se till att möjligöra att det kan skapas jobb t ex.?
(Du kan fö säkert inte heller ge mig, en pensionär, EN anledning att rösta rött. 13:e ggn jag frågar nu!)
Jag har ingen välfylld plånbok och det har inte en massa människor som lever i misär i fattiga länder heller. Men det är välfärdsstaten som stänger dem ute från att komma hit och hitta ett jobb och skapa sig ett bättre liv. Utan välfärdstaten kan man öppna gränserna.
Till Eric, Jag röstar på socialdemokrater i första hand för att dom värnar dom fackliga rättigheter som även är en del av välfärden.

Till Dan, välfärdstaten stänger inte ute någon, många anser däremot att sverige är alldeles för generösa och släpper in för många invandrare. Om vi avskaffade välfärdstaten så finns det inget som säger att vi skulle öppna våra gränser för alla som vill komma hit och det blir inte mer jobba för att man avskaffar välfärdstaten bara mer fattigdom.
Nisse, jag upplever att välfärdstaten stänger ute människor som vill komma hit av den anledningen att de är fattiga. De får inte komma hit och leva på bidrag och de får ej heller komma hit och ta ett jobb, om de kommer från utanför EU.
Det är inte välfärdstaten som stänger ute någon. Det finns länder som inte är ett välfärdsamhälle som ändå stänger ute folk. Välfärdsamhälle är för att alla männskor skall få tillgång till välfärden.
Men kan välfärdsstaten fungera med öppna gränser?
Inget land som har allmän välfärd har prövat att öppna gränser , men det är kanske nästa steg.
Hur skulle det kunna fungera? Skall vem som helst kunna få tillgång till gratis sjukvård, utbildning och bidrag? Har vi råd med det?
En gång i tiden fast inte så länge sedan. Men tiden innan vi fick demokrati i Sverige så ansågs av dom som var motstådare till allmän rösträtt att arbete och andra männsikor som saknade förmögenhet inte var lämpliga att tillåtas rösta och delta i politiken. 1921 fick vi allmän och lika rösträtt. Idag är det ingen som motsätter sig rösträtten . Det är kanske lika enkelt med välfärden?
Fast vem skall betala för alla?
Idag betalas allt av produktionen och via skatter och jag kan inte se att det kommer betalas på något annat sätt.
Men kommer det att räcka till för att betala utbildning, vård och bidrag till alla som skulle vilja bosätta sig här om de fick tillgång till detta helt gratis?
Är det inte en spännande idé att öppna gränserna för alla och ändå behålla välfärden?
Haha, jo som idé är det kanske spännande just eftersom jag inte får det att gå ihop. Jag är emot välfärdsstaten på grund av att den stänger folk ute. Välfärdsstaten och äkta solidaritet, dvs öppna gränser, är inte förenligt, enligt mig.
Men då är tillbaka där vi började. Det är inte välfärdsstaten som stänger gränserna. Välfärdstaten är ett ganska unikt fenomen. Men stängda gränser finns överallt.
Tycker du verkligen att det där var en logiskt giltig slutsats? :) Det kanske kan finnas flera olika anledningar till stängda gränser, varav välfärdsstaten är en. Du har inte visat hur en välfärdsstat med öppna gränser skulle kunna ha råd med utbildning, sjukvård och bidrag till alla.Jag tycker det var logiskt, Det finns väldigt få välfärdssamhällen men det finns massor stängda gränser. Jag har inte försökt att visa på hur vi skulle finansiera ett välfärdsamhälle med öppna gräsner utan att dom stängda gränserna har andra orsaker.
Din slutsats är inte logiskt hållbar. Det gör mig lite uppgiven inför att fortsätta den här diskussionen.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM