TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Var finns versionerna? Vågar vi gå front linjen med dom nya tankarna eller har vi blivit för pragmatiska att vi anpassar oss tillden rådande verkligheten.
När nu kommnual och S-kvinnor släpper idén om 6 timmars arbetsdag för att många tjänar så dåligt så att det är viktigare med högre lön.

Eller att man säger nej till kvoterad föräldrapening av samma anledning att många arbetar kvinnor inte råd att låta mannen vara hemma.

Vi måste våga vara visonära och ha  djärva visioner , vi måste ha något att drömma om , vi måste våga sätta ribban högt för att lockas oss till framtidens socialdemokrater. Ska vi vara framtidens parti, så måste vi ha framtiden idéer.

6 timmars arbetsdag med en lön som man kan leva på eller att alla får jobba dom timmar man själv vill och har behov av.

För att inte kvinnan skall känna sig tvungen att stanna hemma för att hon tjänar sämst, så kunde man låta samhället ersätta mellanskillnden.

Men i framtidens socialdemokratiska Europa kommer män och kvinnors arbeten och löner vara jämställda. Eller vågar vi inte ha några visioner om det?


2006-05-21, 22:49  Permalink
Andra bloggar om:  


Visioner löser inga problen, de är just, visioner. Särskilt i sossevärlden.
I dagens AB skriver en Mikael Sekund om Katrineholm, staden där (s) styrt oavbrutet i 85 år! Förmodligen det enda området där staden ligger i topp, på övriga rankinglistor är det betydligt sämre.
Du skriver om visioner. Visioner är kanske bra som mål, men varför skall vi väljare ge (s) ytterligare fyra år, om man t ex som i K-holm inte ens minimalt lyckats förverkliga det grundläggande på 85 år?
Det var den allmänna frågan.
Jag är nu pensionär och har sett min tillgängliga inkomst förminskas för varje år. Senaste smällen var +35% på fastighetsskatten.
Kan DU ge min EN, bara EN enda anledning att rösta på (s)??
(Insidertips. Ingen annan på s-info har hittills orkat/kunnat/velat ge mig ens någon anledning!)
Visioner tycks vara ordet i de här debattsnuttarna.Vad är det för fel att ha visioner? Vad jag efterfrågar och har gjort det under ett flertal år utan att få något svar på min undran, nämligen vem är det som är den/de som är ideologist ansvarige (a) inom det socialdemokratiska partiet? Saknas sådant numera? Tycker att den ideologiska debatten har kommit ganska så rejält vid sidan om. De sk affärerna förekommer betydligt rikligare, oftare numera, än i gången tid. Jag tror att de ideologiska frågor är viktigare än åtalsfrågor. Privatiseringsvågen rullar in inom olika områden, bla sjukvården, för att tjäna pengar på andras olyckor och svårigheter av skilda slag.

Vilken politiker kan peka med hela handen och ge framtidstro, såsom det har varit en gång i tiden. Herrarna Per Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme var sådan att de gav landet framtidstro. Under de senaste 10 kanske 15 åren har den förmågan på något sätt saknats.

Det ska bli intressant att se om något bra svar kommer denna gång.
Missade av ngn anledning en nödvändig länk om (s) skyltfönster:
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,828565,00.html
Det har nu gått 2 dagar sedan jag åter ställde frågan betr ideologisk ledare inom det socialdemokratiska partiet. Ännu inget svar. Tolkar situationen som sådan att något svar torde inte komma denna gång heller.

Tycker detta är synnerligen anmärkningsvärt. På vad sätt ska det hela tolkas att landets största politiska parti inte kan svara på en sådan självskriven sak? Visst - är det naturligt att tilltron till partiet får sig en rejäl törn när det upprepas gång på gång.
Jag efterlyser också visionerna, som har varit döda sen den nyliberala vågen svepte över landet. I artikeln fördömdes Katrineholm för att det inte är ett mönstersamhälle trots att det har styrts av socialdemokraterna i 85 år enligt artikelförfattaren. Jag vet inget Katrineholm, men Göteborg och Göteborgs regionen som jag bor går bäst i Sverige och EU. Och Göteborg styrs av socialdemokrater.
Jag har inga insidertips men för mig som arbetare finns det inga alternativ, socialdemokratisk politik är en politik för alla. Jag skulle kunna rabbla upp alla slogans men det är inte det du vill ha. För mig är socialdemokraterna ett partiprogram som i många fall stämmer överens med min åsikt. Socialdemokraterna är stort parti med mycket åsikter men jag är med och försöker dra partiet lite åt mitt håll. För mig är socialdemokraterna mycket historia och dom har lagt grunden till det som vi känner som välfärdsamhället. För mig är socialdemokraterna samarbete med facket som har som har gjort att arbetare inte bara har skyldigheter utan rättigheter också.
För mig är socialdemokraterna en möjlighet till ett bra liv för alla. vilket jag inte kan se att något annat parti har på sin dagordning.
Tack för dina synpunkter. Tror mig förstå mycket väl vad du menar.

Vad jag efterslyser är vem som bär detta ansvar, uppdrag, inom högsta ledningen inom partiet. Vem utmejslar de ideologiska frågorna?

Om det är någon bland ministrarna eller ligger det utanför regeringen.Stundom undrar jag om det överhuvud tagit finns någon. Kan det verkligen vara så??
Kongressen skall bestämma politiken för partiet och visa vilken väg vi skall gå och är det högsta beslutande organet. Men sen när politiken skall genomföras så är det dom olika politiska organen där socialdemokraterna har makten och kan genomföra politiken som skall genomföra det kongressen har beslutat.
Vilken kongress beslutade om att Sverige skulle hjälpa USA i dess krigsplaner mot
Iran?Frågar med anledning av en kolumn av Jan Guillou i dagens nr av Aftonbla-det.Läs den gärna och kom med synpunkter.
Kongressen beslutar om partiets riktlinjer.
Jag har inte läst Jan Guillou.
Skall jag tolka ditt svar som att de i av kongressen beslutade riktlinjer finns med att Sverige skall samarbeta med den krigförande stormakten USA:s militär.
Nej. Kongressen beslutar över våra poltiska visioner och frågan handlade från början om var den absoluta makten ligger i socialdemokratera och det är kongressen som har den absoluta makten. Och visonerna är så långsiktiga så dom kan alltid beslutas om på kongresser. Medan andra frågor som ligger tidsmässigt emellan beslutas om i partistyrelsen.
Jag är medveten om beslutsordningen inom erat parti ,men mim fråga kvarstår, när beslutades att Sverige skall stödja USA i dess krigsförberedelser mot Irak?Vilka fick uttala sig,diskuterades frågan med gräsrötterna?
Ursäkta felstavningen i förra inlägget.
Landet som åsyftas är Iran.Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM