TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

6 sex timmar arbetsdag eller avdrag för en piga. I fredags läste jag att fackförbundet HTF sällat sig till dom förbund som säger ja till skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Nu när fackförbunden börjar säga ja till skatteavdrag för hushållsnära tjänster, byggnads, fastighets, målarna (som jag själv tillhör) och elektriker har tidigare gjort ett utspel i frågan, så tror jag att det bara är en tidsfråga innan vi inför skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

I försvaret av skatteavdrag finns alla möjliga orsaker, det blir mer jobb, svarta jobb förvandlas till vita, och det kommer in mer skatt, mammor och pappor får tid med sina barn när dom själva slipper städa. Jämlikhet mellan män och kvinnor ökar.

 

Men om vi sänker arbetstiden till 6 timmar så kommer det också att skapas mer arbetstillfällen. Mammor och pappor kommer få mer tid med sina barn. Och om folk jobbar mindre tid så behöver dom köpa inte svarta tjänster

 

Sex timmars dag gynnar alla och i synnerhet dom lågavlönad, medan skatteavdrag för hushållsnära tjänster gynnar dom högavlönade och inte alls dom lågavlönade som inte kommer att ha råd med skatteavdrag utan för fortsätta att städa själv.

 

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön brukar anses för dyrt för samhället, men det lustiga är att det är samma grupp som kritiserar 6 sextimmars dag som försvarar skatteavdrag för hushållsnära tjänster och då är inte en kostnad för samhället när vi mister skatteintäkter.

 

Skattelättnader för städhjälp är en reform för dom välbeställda. Medan sextimmars arbetes dag är en reform för löntagare, men tyvärr verkar 6 timmars dagen alltför långt borta.2006-05-07, 21:40  Permalink
Andra bloggar om:  


Jag blev jätteglad över din blogg! Så är det ju - om alla delar på de arbetsuppgifter som ska göras, så räcker arbetena dessutom till flera. Och sex timmar orkar flera jobba!
Om vi tänker oss en ensamstående pappa eller mamma i ditt förbund, inte kan han eller hon köpa en städare ett par timmar i veckan - och få skatteavdraget 1,5 år efteråt!
Aj, nu glömde jag! Det var ju inte den gruppen det var tänkt för egentligen!
Jag vet inte men jag gjorde ett snabbt överslag på att ’pig-avdraget’ misslyckades.
Då motsvarade detta bara 0,3 timmar i minskad arbetstid per dag om Statens ’pengapung’ skulle vara ett ’nollsummespel’.
Men 8 -> 6 är 25% lägre lön.
Skall Staten öka på skatten då för att kompensera för lönesänkningen.
Varför inte ’lura på’ ’Wall-enberg’ en ’piga’ så får han ta över försörjningen från Staten.
En besparing för staten på säg??? 125’ per person.
Avdraget för hushållsnära tjänster är tänkt att öka antalet arbetstillfällen. Då blir det inget skattebortfall, och det blir fler svenskar som kan försörja sig själva. Ingen utomstående behöver då alltså "subventionera" dessa tjänster, som genererar skatteinkomster för staten och minskar bidragsutgifterna.

Man kan förstås diskutera om effekten i praktiken blir så stor, och om man istället skulle satsa på mer genrella skattesänkningar.

Den typen av sakliga motargument ser man dock sällan, utan istället handlar det om populistiskt och fördomsfullt tjafs om "pigavdrag".

Kravet på 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön är däremot en sorts jultomte-politik som jag trodde att ni sossar hade kommit över. Den som förespråkar sådant visar endast att han inget begriper om ekonomi. Framför gärna detta krav till Per Nuder och Göran Persson lagom till valet, det blir säkert jätteglada..!
Intressanta inlägg, dock måste jag kommentera ditt inlägg Johan Paulsson. Du pratar om praktiken. Det blir automatisk en påstående om verklighet. En verklighetsuppfattning som du tycks sakna. För att om man går in i kärnan på frågan så upptäcker man det Ingrid Carlsson säger i sin kommentar. Hur många Svenskar har råd att köpa en städare ett par timmar i veckan? Svaret på den frågan är inte många. Det man sällan tar upp istället är verkan av ett sådant beslut. Det skapar obalans i Svenska samhället. Det ökar klassklyftorna som medför fler fördomar. Jag frågar mig, när skall vi börja se varandra som medmänniskor istället för siffror och varor i ett stressig och utnyttjande samhälle? Hur kan man vara så vidrig och fräck och försöka förolämpa någon genom att försöka säga att man inte är tillräcklig duktig och inte begriper sig på ekonomi. Jag kan förstå att du har sådana åsikter och inställning när du visar öppet att du saknar social empati och uppfostran. Men nog om det... Istället är det bättre att lyfta fram det positiva i ”jultomte-politiken” ;-). Det man sällan tänker på med 6-timmars arbetsdag är kvaliteten och resultaten av det. Forskare är enade om att människan presterar bättre vid kortare och innehållsrika arbetsuppgifter. Det är därför vi har till tendens att lösa upp problem i mindre delar för att bättre kunna lösa dem. För att vara konsekvent Johan...Så kan du titta efter författare Ben Schnidermans bok. Där du kan finna ett empiriskt belägg om min påstående. Inte nog med bättre kvalitet så skull man ha mer tid till sina barn och mer kärlek åt världen.
Cristian: Du kallade mig vidrig, vilket är ett brott mot debattreglerna. Men eftersom du är en vänsterdebattör så blir du antagligen inte ens tillsagd. Själv hade jag blivit avstängd.

"Jultomte-politik" är ett bra uttryck även för ditt sätt att resonera kring ekonomisk politik. Hade alla sossar resonerat som du och Nils Erik, och dessutom fått bestämma, så hade vårt land varit bankrutt för länge sedan.

Den som vill får naturligtvis arbeta 6 timmar istället för 8, men då får man ju ta konsekvenserna av det också - både de positiva och negativa. Det vore ju otroligt orättvist om andra skulle arbeta 8 timmar för samma lön som du när du arbetar 6. Och dessutom vara med och finansiera dina två lediga timmar...

Det är sant att det inte är så många svenskar som har råd (eller kommer att ha råd) att betala för hushållshjälp. Än sen? Svenskar har det ganska knapert numera. Förr hade även en del vanliga knegare råd att köpa senaste Volvo-modellen, men det var då det. Det är idag få svenskar som har råd att köpa en Volvo XC90 eller den senaste Sony Ericsson-mobilen, ändå har sådan produktion stor betydelse för tillväxten och levnadsstandarden i vårt land.

Dessutom så får ni bestämma er. Ni kan inte samtidigt hävda att detta avdrag för vissa tjänster INTE skulle leda till några nya jobb, och dessutom hävda att det kommer att leda till ett samhälle fullt av "pigor".
Det är rättvisare att satsa på 6 timmars dag än skattelättnade för städhjälp. Vid alla reformer som har gynnat arbetarklassen så har det framförts kritik som menat att samhället inte klarar av dessa. Det var likandt när vi införde demokrati med allmän och lika röstrött. Men idag tror jag inte ens moderatera vill avskaffa den allmänna och lika rösträtten.
Fackförbundet Kommunal har i dagarna tagit tillbaka kravet om sex timmars arbetsdag.
Idag säger man "Högre lön och rätt till heltid är viktigare än kortare arbestid".
Detta visar rapporten "Hela tiden en
helhetssyn på arbetstidsfrågan"
Heltitidsarbeten en rättighet.
Deltid en möjlighet.
Kirunabor vill ha tillbaka sextimmarsdagen.

http://www.kommunalarbetaren.se (9/2006 10-23 maj) sidan 20

I korthet (ingress)

Åsa vill ha tillbaka sextimmarsdagen

I 17 år fanns den inom hemtjänsten i Kiruna. Nu är sextimmarsdagen borta. Undersköterskan xx stressar som förr på morgnarna och arbetar dessutom två timmar längre varje dag.

Sex timmar för dyrt

Sextimmarsdagen i Kiruna har inte gett de förväntade effekterna. Den har varit kostsam jämfört med annan äldreomsorg.

Lönekostnaderna har ökat med 33 procent. Detta uppvägs inte av eventuellt lägre kostnader för sjukfrånvaro. Personalkostnaderna har varit 55 kronor högre per timme för hemtjänsten jämfört med inom särskilda boenden.
Det framgår av Kommunals utvärdering av sextimmarsdagen i Kiruna, som ingår i arbetslivsprojektet. Utvärderingen rör åren 1997-2004 och är inte heltäckande på grund av brist på data.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM