TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

När byggnads stoppade Laval bygget så var det för att man ville bekämpa att arbetslösa männsikor skickas som en handelvara och erbjuds att jobba för dålig lön borta i ett främmande land. Varje gång det blir uppenbart att människor från andra länder jobbar och bor tillfälligt i Sverige under vidriga omständigheter så tycks alla vara chockade över att någon utsätter människor för detta. Men pengar och vinster talar ett tydligt språk och finns det inga regler som förbjuder detta så kommer det bara att bli värre.
Tyvärr har vår nuvarnde regering vallt att begränsa Byggnads och andra fackförbunds möjlighter till att verka för en humanare arbetsmarknad för utländs arbetskraft än vad EU kräver. På detta sätt stödjer allians regeringen att männikor utnyttjas och får dåliga löner och dålig arbetsmiljö och dålig miljö att leva i som gästarbetare.


2010-04-04, 15:27  Permalink
Andra bloggar om:  


Arbetsförhållanden inom Posten!
Ta del av det brev som Skyddsombudet på Posten Logistik i Göteborg skrev till Posten Sveriges VD Lars g Nordström..
Forum för arbetsrätt, Autonoma ANTIfa och Civil Olydnad avser därför att uppmärksamma Postens arbetsmiljöförhållanden medialt och går nu till alla kunder med en vädjan om stöd för de postanställda. Just er reaktion är viktig och ni kan stödja oss genom att kontakta Lars g Nordström via meil: lars.g.nordstrom@posten.se .
Meddela att ni fått vårt utskick.
Vi tackar på förhand för ert stöd.

Personligen Lars g Nordström
Den snöboll som sattes i rullning utför Postens branta stup har nu börjat utvecklas till en rasande lavin som inte går att stoppa.
Såvida inte ni som VD nu tar ert ansvar och börjar lyssna alla de anställda som står längst ned i Postens hierarki.
De berättar om hot, kränkningar och godtyckliga bestraffningar från arbetsledare och chefer. Många upplever rädsla och ångest inför varje ny arbetsdag och mår mycket dålig p.g.a. det allt hårdare psykosociala klimat som råder på arbetsplatsen.
Enda fördelen med en sådan arbetsgivare är att de anställda knyter starkare band emellan sig eftersom de inte har någon annan att vända sig till än just varandra.
Efter att jag aktivt börjat söka kontakt med drabbade över hela postkoncernen har ett hoppets ljus tänts för alla dem som drabbats och jag kan nu inte vända dem ryggen, så som Posten gjort. En del mailar, andra ringer och många tar kontakten genom sitt chattforum.
En del vill vara anonyma av rädsla för att bli tvångsförflyttade till andra arbetsuppgifter, vilket är en vanlig bestraffningsmetod inom posten, andra har fått nog och uppger både namn och kontaktuppgifter. En del vill ta ytterligare ett steg och ställa upp som vittnen i en ev. rättslig process eller medverka till att situationen uppmärksammas i media.
Gemensamt för alla dessa människor är att de blivit kränkta och utsatta för övergrepp från
Posten är en statligt ägd, offentlig arbetsgivare och med ett känt varumärke på marknaden.
Trots detta bryter Posten medvetet mot arbetsrättslagar, diskrimineringslagar, arbetsmiljölagar, regelverk och föreskrifter, interna arbetsmiljödokument och postens officiella ledarskapspolicy mm. och hotar dem som vågar anmäla lagbrott med omplacering och avsked.
De anställda som vågat rikta kritik mot arbetsgivaren eller anmält en händelse har förflyttats till andra arbetsuppgifter, avskilts från sina arbetskamrater, hotats med omplacering till mindre attraktiva arbetsplatser inom koncernen eller hotats avsked för ”personliga samarbetssvårigheter”.
De har presenterats muntliga och skriftliga varningar för uppdiktade händelser och utsatts för systematisk mobbning från arbetsledare och chefer tills de brutit ihop och ”frivilligt” lämnat sig tjänst.
Det finns ett mycket tydligt mönster i de anställdas berättelser.
Detta har inneburit att allvarliga incidenter /olyckor eller arbetsrelaterade psykosociala problem effektivt har tystats ned och aldrig registrerats i C2 eller kommit till arbetsmiljöverkets kännedom. De syns därför inte heller i statistiken och har inte kommer till er eller HR avdelningens kännedom.

Nu har jag valt att bryta denna tystnad och med stöd av de anställdas vittnesmål har jag för avsikt att offentligt gå ut och berätta sanningen om vad som händer bakom Postens slogan ”världens bästa arbetsgivare” , i syfte att skapa en tryggare arbetsplats för Postens anställda över hela landet.
Ni får gärna hjälpa mig i denna kamp, om ni som Posten’s VD delar min övertygelse om att vi en dag kan få den arbetsplats vi idag ger våra kunder sken av på Posten’s hemsida.

Med vänlig hälsning
Skyddsombudet
Posten Logistik Göteborg

Stöd gärna de postanställdas kamp genom att Meila Lars g Nordström!
Skyddsombudet som skrev brevet avskedades med omedelbar verkan på order av Postens VD Lars g Nordström.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM