TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vad tänker dom, dom som inte vill att homosexulla inte skall få gifta sig, att Gud tänkte när han gjorde homosexuella. När dom säger att homosexuella inte skall få ingå äktenskap.
Jag läste i en av våra stora dagstidningar att vart femte präst säger nej till att viga homosexuella och då undrar jag var kärleken är, kärleken till din nästa, kärleken är ju Jesus främsta budskap ändå finns det präster som tycker det är rätt att nej säga till människor som vill älska varandra och ingå äktenskap välsignat av GUD.


2009-11-08, 18:52  Permalink
Andra bloggar om:  


Läser man bibeln så står det klart och tydligt där att homosexualitet (utlevd sådan) ej är acceptabelt.
Detsamma gäller alla världsreligioner.

- Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt. ”
— (3 Mos 18:22)

Kan det blir klarare än så OM man nu läser bibeln
och säger att det är GGuds ord?

Bibeltolkning är ingen vetenskap och det finns ingen absolut sanning, inget som är politisk korrekt!
Nils Erik Lindblom: Det står mycket i Bibeln . jag hörde i förra veckan fiskare som hänvisade till bibeln att det var rätt att fiska ut haven och han läste ett bibelsitat som stödde honom.
Men GUD skapade knappats världen för att plåga människor. Jag är helt övertygad om att GUD vill alla människor väl. och vill att människor skall vara lyckliga
Och vem säger att en homosexuell ligger med en annan av samma kön? Är det inte människans påfund att tro detta?
Vad jag funderar på är hur kan det komma sig att riksdag och kyrkomöte har beslutat om en sak och tjänstemän, präster inte behöver följa detta beslut.

Vad är diskriminering?


Nils Erik Lindblom: Religon har ofta en ganska fri ställning när det gäller tvånget att följa ett beslut. Det är lätt att hänvisa till en gud
Vi politiker har möjlighet att påverka denna ställning och att följa beslut.
Nils Erik Lindblom: javisst , med politik och dialog så kan vi göra allt
Jag tror att det är en tidsfråga innan svenska kyrkans prästerskap börjar använda sina intellekt och de kunskaper vi människor förvärvat sedan bibeln skrevs. Det är för mig rent antiintellektuellt att hänvisa till enskilda bibelcitat som dessutom strider mot andra. Lika antiintellektuellt är det för mig att hänvisa till enskilda citat från Koranen.
Och om bibelcitatet Fredrik Viberg skrev kan man ju tillfoga att en man kan aldrig ligga med en man såsom han kan göra med en kvinna. Det finns ju inte riktigt samma anatomiska förutsättningar för det :)
Då kan ju de som är med i kyrkan, jag är det ej,
kasta sina biblar och stänga samtliga kyrkor för
då har man ju ingen religion kvar.
Om det nu är så att "ni" inte tycker att bibeln
är seriös.
För återigen så är bibeltolkning ingen vetenskap
och det finns ingen absolut sanning, inget som är
politisk korrekt!
Inget som är rätt eller fel.
Men det är en grund som tolkaren, tex en präst,
kan hänvisa till.

En fråga till:
Vilka krav skall vi ställa på islam, judendomen,
buddismen etc i Sverige när det gäller HBT-vigsel?
Om du frågar mig Fredrik så anser jag att svenska kyrkan är den enda institution politiker kan ställa krav på. Religioner som aldrig varit kopplade till staten och beskattat medborgare med hjälp av staten kan man enligt min mening inte ställa samma krav på.
Varför inte även ha borgerliga vigslar i kyrkobyggnader i framtiden? Dessa har svenska folket bekostat genom skatter. Det är den högtidliga inramningen som kyrkor kan ge, som många inte vill vara utan när de gifter sig. Många far runt och letar efter den mest stämningsfulla kyrkan men letar sällan efter den bäste/bästa prästen. Problemet med homosexuella präster torde kunna lösas genom att sådana viger homosexuella prästpar. Numera finns det många öppet homosexuella präster och således många potentiella sådana vigselförrättare av båda könen i svenska kyrkan.
Eva O:

Många av de övriga religioner som finns
i Sverige får ju bidrag av olika slag som
kommer från oss skattebetalare.

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund, bl a statsbidrag.
Under 2007 fördelades totalt 50.232.000 kronor.

http://www.sst.a.se/
Tack för upplysningen Fredrik.
Det finns ändå vissa förbehåll för att det ska utgå statsbidrag till trossamfund, men min åsikt är att det räcker inte med dessa och ev. årsredovisningar. Jag anser att det ska finnas politisk representation i dessa församlingar precis såsom det finns i svenska kyrkan.
Först då finns det möjlighet att granska om församlingarna arbetar efter svensk lagstiftning och först då kan vi ställa reella krav.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM