TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den 20 september är det val till Svenska Kyrkan. Den finns en klar linje mellan socialdemokraterna och dom sk kyrkopolitiska partierna . Socialdemokraterna vill ha en folkkyrka, en kyrka öppen för alla, en kyrka med kristna värderingar. Men även en demokratisk, jämlik kyrka som lever med sin tid.
Medan en del av dom sk. kyrkopolitiska partierna, partier som bara finns i kyrkan, tycker inte att dom vanliga politiska partier skall få ställa upp i kyrkovalet. Man vill stänga ute människor från kyrkan. Vilka vill man mer stänga ute från kyrkan, vad vill man mer förbjuda.


Kyrkan är en rörelse som väcker känslor hos dom flesta människor, kyrkan har under århundraden styrt människor livs, tron var lag och alla människor var tvungna att leva efter kyrkans lagar. Som vilket muslimskt land som helst.
Men nu har allt förändrats i grunden. Att tro är frivilligt och det är även frivilligt att vara medlem i Svenska kyrkan.

Socialdemokraterna som är ett modernt parti och har byggt folkhemmet vill givetvis ha en folkkyrka präglat av kristna traditioner som dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Men även moderniteter som samkönade äktenskap. Dagens kyrka har givetvis påverkats starkt av socialdemokraterna med kvinnliga präster som jämlikhet i tiden. Hur vill dom sk. Kyrkopolitiska partierna förända den svenska kyrkan. Vill du ha Svenska Kyrkan som du idag känner som din kyrka rösta då på Socialdemokraterna den 20 sep.Nils Erik Lindblom , detta var en mycket bra förklaring av socialdemokraternas synsätt på den svenska kyrkan, och varför den måste fortsätta att vara en folkkyrka, jämlik för alla sina medlemmar.

Vi får hoppas att våra värderingar av samhället genomsyrar och lockar mer ungdom att ansluta sig till denna kyrka och att dessa ungdomar förstår vidden av att rösta rätt.

Jag tycker att din blogg i ämnet belyser problemen bra och att du inte tvekar att rakt och rättframt tala om de olika fraktionerna som finns i den svenska kyrkan, politiska och opolitiska.

Rolf Andersson
Nominerad till
Kyrkovalet
Frimodig kyrka vill inte utestänga någon, vi vill bara att Svenska kyrkan ska styras som andra föreningar i Sverige, t ex det socialdemokratiska partiet. Ingen vill väl såvitt jag vet ha partipolitiska nomineringsgrupper för val till ex Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens eller till partikongressen i s utan personval tillämpas. Konstigare än så är det inte. Vill människor välja någon som sin representant som är med i socialdemokraterna så är det inget som hindras av ett personvalssystem. Däremot kommer denna representera sin församling och inte Partiet vilket är högst rimligt, eftersom inte alla i partiet är medlemmar i Svenska Kyrkan. Att kräva att ickemedlemmar ska bestämma inriktningen i en organisation är inte demokratiskt.


Nils Erik Lindblom: Frimodig kyrka vill utestänga socialdemokater, ni vill inte att vi har en egen nomineringslista.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM