TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det är så himla overkligt . Varför brinner det bilar i Göteborg? Och människor med ordning säger att det ungdomarnas egna val. Men har ungdomar några egna val?
Och vad säger Reinfeldt om att det brinner bilar i Göteborg? Reinfeldt är ju i alla fall vår statsminister och han borde vara lika orolig som jag. Men Reinfeldt är en mästare på att hålla tjäft. Han har infört borgfred under den tid som Sverige är värd land i Europa. Bara för att slippa ta debatten. Vem är Reinfeldt rädd för? Tycker han att hans borgfred gör det rätt för honom att skita i att det brinner bilar i Göteborg?
Men åter till frågan. Varför brinner det bilar i Göteborg?


2009-09-06, 09:13  Permalink
Andra bloggar om:  


Det brinner bilar i Göteborg därför att någon tänder. Förmodligen är det ungdomar under 15 år. Polisen förväntas vara någon sorts socialtant och tala med ungdomarna, se dem och förstå deras problem. Därmed har polisens roll som ordningens upprätthållare förvanskats.

Polisen skall inte sköta socialförvaltningens vårdande uppgifter.

Polisen skall enbart inrikta sig på att brott har begåtts. Få fast förövaren.

Samhället måste se till att förövaren får ett straff och att straffet blir kännbart. Det kan inte vara bra för förövarna att mötas av något obestämt samhällsuppdrag, som inte medför något egentligt tvång.

En sak, som jag tror skulle ha effekt, är att återuppta föräldraransvaret för ungdom under 18 år. Ta fast förövarna, polisens uppgift, gör föräldrarna ersättningsskyldiga för barnens skadegörelse, domstolarnas uppgift. Se till att förövarna får en reaktion från samhället som får dem att inse allvaret och frukta konsekvenserna av sitt handlande.

Enkelt? Nej förmodligen mycket svårt men det går inte, som en del poliser säger, att ta dem och sedan släppa ut förövaren i samhället - på samma villkor som tidigare. Det går inte.
Naturligtvis har Reinfeldt ett övergripande ansvar för dessa händelser. I grund och botten ligger det en protest bakom. En protest mot arbetslöshet och djupare klyftor i samhället. Man ser att vissa får det mycket bättre samtidigt som man själv och föräldrarna inte har pengar ens till nödvändiga saker.

Men detta är givetvis inte något som helst försvar för dessa brott - bara en delförklaring.

Jag har kunnat följa mycket bra samarbete mellan polis, socialtjänst, skola, fritid och föräldragrupper. Det ger resultat på sikt. Att ha vattentäta skott mellan exempelvis polis och socialtjänst är en dålig lösning.

Det är för enkelt att säga att föräldrarna skall återuppta sitt ansvar. Verkligheten idag är tyvärr att alla föräldrar inte har den förmågan. Då måste ovanstående grupper gripa in. Annars skulle dessa barn leva oerhört farligt.

Men återigen Reinfeldt har det övergripande ansvaret. Hans mycket medvetna politik för ökade ekonomiska klyftor ökar problemen. Att sätta dit dom som redan har det svårt leder till ororigheter. Det har vi sett även i andra länder.
Om det finns 1000 Arbetern i landet .Och så ska 100 arbeten bort för att volvo och saab som går dåligt.då har vi 900 arbeten kvar ..Om man då tar in 200 människor som inte kan språket och flera saknar utbildning.Var ska dom Jobba?var ska dom bo?Det blir ett utanförskap.Ekvationen går inte att förstå..
Givetvis skall samarbetet mellan polis, socialtjänst, skola, fritid och föräldrar vara nära och varaktigt, alltid fördjupas och förbättras. Men det betyder inte att de skall lämna sina egna grunduppgifter. Dessa skall utvecklas i första hand.

Förövaren, eller om denne är minderårig, förövarens föräldrar måste ha ett ansvar för skadegörelse. Den som fått sin bil uppeldad, och i förekommande fall försäkringsbolaget, kan inte bara rycka på axlarna och säga att förövaren har inget ansvar.

Ta en bil värd 200.000 kronor. Det kan bli en skuld över säg 10 år, runt 20.000 om året. Det svider men de flesta kan klara det. Om inget händer ja då faller dessa 200.000 på någon som inte är skuld till händelsen. Det är inte bra.

Om Reinfeldt har ansvaret så betyder det att skattebetalarna skall stå för kostnaderna - förövaren kan simma lugnt. Det är inte bra.
Den frustration / segregation / utanförskap / kalla det vad du vill / som finns i förorter har ju byggts upp under en längre tid.

Kanske vi i Sverige behöver ta en debatt om:
-invandring
-ifall det är bättre att jobba för 50kr/h än inget jobb alls

Båda dessa faktorer har påverkan på förorterna men sällan man hör någon säga det.
Orsak? Flerårig import av underklass för att försäkra sig om socialdemokratiskt maktinnehav. Skyll inte på Reinfeldt då ni själva är orsaken!
Varför?

Som jag ser det är det samma tecken på frustration som fick ett barn att "skämta" på femtiotalet genom att krossa rutan på det brandskåp som fanns utplacerat på en påle invid en trottoar många skolbarn använde på hemvägen från skolan. Efter det att rutan krossats tror jag mig minnas att man skulle dra i ett handtag för att larma brandkåren. Brandbilen kom tutande i ilfart, bromsade in vid skåpet och såg att det var falsklarm. Den frustrerade förövaren hade inte setts av de barn som mötte brandmännen men dessa förhörde alla barn de såg i stort vredesmod och "läxade upp" dem.
Det var det enda falsklarmet jag mindes från min uppväxt.

Bilbränder är förmodligen ett lika spektakulärt uttryck nu för tiden som falsklarm till barndkåren var för femtio år sedan, men jag tror att gärningsmännens frustration är av samma styrka som förr. Att göra det förbjudna är en spänningsutlösare. Jag tror att dessa handlingar har utförts av barn som inte blir sedda, som inte känner att de utvecklas utan snarare invecklas. Skolans pedagoger har i detta ett mycket stort ansvar.
Detta finns i Rosengården!
På Rosengård finns 2 fritidsgårdar, 1 friluftsbad, 1 vattenlekplats, 1 spontanidrottsplats, 2 sporthallar, 1 ishall, 1 vanlig idrottsplats med 1 gräsplan för 11-mannafotboll, 1 grusplan för 11-mannafotboll, en grusplan för 7-mannafotboll och skolfriidrottsytor i norra delen av Rosengård, och ytterligare 1 med 2 gräs- och en konstgräsplan för 11-mannafotboll, 1 tävlingsarena för friidrott, 1 basketplan, 1 sandplan för fotboll och 2 tennisbanor med asfalt. 9 källarmoskeer samt europas största församling i mokseén Islamic Center. Läxhjälp av studenter från Malmö högskola alla dagar i veckan.

tycker ni att det är ett område man inte satsar på??
Jag känner inte till hur det är i Rosengård Peter Nilsson, men anser att det är viktigt med fungerande demokrati i skolan och på fritiden. Det är viktigt att förskola/skola tar sitt demokratiska ansvar överallt och låter eleverna märka att de är delaktiga, att de kan påverka, att deras synpunkter beaktas och att de får uppleva att de utvecklas.
OCH
Solidaritet, jämlikhet och rättvisa kräver heller inga stora språkkunskaper för att kunna brukas. De orden kan förklaras genom olika enkla övningar varje dag i förskola eller skola. Jämställdhetsövningar kan man också ha.
OCH
Inte ens den blåaste alliansanhängare kan ha något att invända mot att skolorna brukar socialdemokraters ledord i undervisningen. Skolornas rottingbudget skulle kunna utrotas :) och en del fängelser skulle kunna slå igen. Ett flertal samhälleliga budgetar skulle naturligtvis krympa nästan till ett intet så ovanstående måste vara ett drömscenario även för alliansanhängare :) Allianspolitiker å andra sidan skyller all ofärd på enskilda individers svagheter, deras geners och/eller arvssyndens segertåg. De blundar m.a.o. för mönster som upprepar sig. Negativa mönster som kan förebyggas eller brytas och förändras. Många av alliansväljarna 2006 är säkerligen bättre förankrade i verkligheten än alliansens politiker och dessa väljare kan komma att rösta på oss(S) 2010!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM