TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Man kan ju undra, nu påstår moderaterna visserligen att dom gillar kollektivavtal. Men med tanke på att dom som arbetar på Sveriges Näringsliv inte har kollektivavtal och med tanke på att moderaterna inte alltid har försvarat fackföreningar och kollektivavtal, så kan man undra om dom som jobbar hos moderaterna är med i facket. Och jag undrar om moderaterna skulle kunna tänka sig att hyra personal från något tjänste företag från något Baltsikt land till sitt kansli.

 

Lever vi nu i skymningslandet i väntan på nattväktarstaten. Om vi köper mer och mer tjänster från företag och personal som inte betalar skatt i Sverige. Vem skall då betala välfärden kommer vi att ha råd med något annat än polis, domstolar och militär?

 

Välfärdsamhället bygger på att dom privata och våra gemensamma pengar går runt i samhället. Men om vi i jakten på billiagare arbetskraft väljer att köpa tjänster och varor från låglönrländer så försvinner dom pengar som vi skall få in i skatt och som skall gå till vår gemensamma välfärd som sjukvård, vägar, skolor m.m. och samtidigt blir folk arbetslösa och eftersom inte skattepengarna kommer att räcka till vår gemsamma välfärd så måste vi ta vi betala ur ficka till sjukvård , skolor vägar m.m.

Är det så vi vill ha det?2006-01-11, 20:23  Permalink


Konstig argumentation. Moderaternas ekonomiska politik ligger till vänster om socialdemokraten Tony Blair. "Nattväktarstaten", som du nämner, och antyder att moderaternas politik skulle leda till, är något helt annat.

Sverige är en extrem välfärdsstat. Extremt bra tycker en del, med extremt höga skatter, och extremt höga bidrag. I andra änden av skalan finns den s.k. "nattväktarstaten", den andra extremen (jämfört med Sverige) som inget land idag är i närheten av.

Om moderaternas politik genomförs så kommer Sverige fortfarande vara mer "svenskt socialdemokratiskt" än England, Tyskland och Frankrike. Och Sverige skulle fortfarande vara ett högskatteland bland världens övriga länder med god materiell och social standard.

Däremot så finns det risker med den nuvarande modellen, vilket också du antyder. Den är skör, eftersom så många svenskar, även en stor del av de som har arbete och är ganska rika, är mycket beroende av olika bidrag från staten. Så om den svenska staten får problem, t.ex. med minskade skatteinkomster eller ökade utgifter, så finns det stor risk att svenskarna står mer hjälplösa än än fattiga i andra länder.

Finansdepartementet under Bosse Ringholm tog fram en beräkning som visade att dessa problem når oss inom ca 10 år, bl.a. pga. vår åldrande befolkning.

Så det där med "skymningslandet" kanske är en ganska passande beskrivning, men inte av moderaternas politik utan av den framtid som väntar om vi inte tar tag i dessa framtidsproblem. Även andra europeiska länder får problem, men svenskarna är extra sårbara eftersom extremt många ägg går till statens korg.
Bra skrivit Nils Erik.

Jag håller helt med dig i dina funderingar. Häromdagen hade jag åsikter om högerns skattesänkningar. De talar tyst om att de vill egentligen sänka skatten med 250 miljarder under två mandatperioder. Jag hävdade då att detta leder till försämringar i vår välfärd med motsvarande belopp.

Då var det representanter från detta block som hävdade att jag utgick från ingen tillväxt alls men via den kunde skattetrycket sänkas.

Min kommentar till Johan är att han utgår också från att det inte kommer att ske någon tillväxt framöver. Men det gör det och därmed kommer skattetrycket att minska över tiden.

Bara stå på dig Nils Erik och fortsätt skriv. Alltid intressant.
Roger skrev: "Min kommentar till Johan är att han utgår också från att det inte kommer att ske någon tillväxt framöver. Men det gör det och därmed kommer skattetrycket att minska över tiden."

Nu förstår jag inte vad Roger menar. Vi har nästan alltid haft tillväxt sedan efterkrigstiden, men skattetrycket har hela tiden ökat stadigt ändå, som en följd av medveten socialdemokratisk politik. Och ni har inga aktuella planer på att minska det. Skatter är ju relativa och följer därför med tillväxten uppåt.

Och eftersom skattetrycket i Sverige sedan länge är klart över 50%, så medför tillväxten inom den privata sektorn automatiskt att den offentliga sektorn i Sverige växer ännu mer än den privata, både i absoluta och relativa mått. Varje dag, sedan många år.

Vad har jag missat? Eller är det du som har missat något?
Att finansiera välfärden via skattsedeln gör att den blir tillgänglig för alla
och blir en allmän välfärd. Väljer vi att alla betalar egna avgifter och försäkringar
Så upphör den allmänna välfärden och alla kommer inte att få råd.

Moderaterna tänker sänka skatten med 250 och det kommer man finansiera genom att sänka ersättningarna vid arbetslöshet och sjukdom.

Nu har ju moderaterna svängt och lämnat nyliberalismen. Men när nyliberalismen fortfarande var populär bland många moderater, så var nattväktarstaten en idé hos dom mest nyliberala.
Nu har ju moderaterna upptäckt att svenskarna gillar välfärd och att vi finansierar den gemensamt via skattsedeln. Så därför har moderaterna bytt taktik för att vinna valet.
Men hur trovärdiga är moderaterna kan man byta ideologi hur ofta som helst, först konservativa sedan nyliberaler och nu någon försvar av den svenska välfärden. Och vad vill moderaterna egentligen?


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM