TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den 4 november är det val i USA till president ämbetet. Men det har säkert ingen missat. Vi har levt med USAs presidentval ända sedan demokraterna skulle utse sin kandidat. Vi har följt Obamas och Clintons duell och ibland undrade jag om det verkligen var den viktigaste nyheten i Sverige. Det som hände under Clintons eller Obamas konvet eftersom det ofta var dom som toppade våra nyhetssändningar.
Idag ställer jag frågorna och har inga svar. USA brukar utpekas som världens största demokrati. Är inte tanken med demokratin att alla människor skall vara med och påverka, att alla människor skall gå och rösta. Demokrati är att alla är med. Är det bra då att det är en så stor del av USAs befolkning som inte röstar. En del människor får inte rösta andra väljer att låta bli, är detta bra för demokratin? Finns det inte en risk att demokratin förlorar sin trovärdighet. med minskat valdeltagande och med det sin överlevnad. Det är ju de människor som väljer att inte rösta, som inte tycker att det finns något att rösta på, att det inte finns några alternativ att välja på. Att alla alternativen är lika dåliga.
Demokrati och valrörelser kostar pengar och i Sverige så stödjer staten och skattebetalarna valrörelserna. Men i USA s finansieras valen av privata bidrag från privata företag och för att kunna ställa upp i president valet så behöver man de här ekonomiska stöden. Och jag undrar, är demokratin verkligen är så fri som vi vill göra gällanden om det företag som finansierar presidentkandidaterna.
Är demokratin
Är det inte en risk att demokratin eller det som vi känner i våra tankar och känslor när vi tänker demokrati riskerar att bli en parentes i historien. Som att alla går och röstar och att politiken och makten är öppen för alla, en mänsklig rättighet. Vad betyder det för yttrandefriheten eller för fackliga rättigheter, som demokrati på arbetsplatserna, när privata företag finansierar de politiska kandidaterna?
Var befinner sig demokratin i förhållande till mänskliga rättigheter? Är demokratin en mänsklig rättighet?


Artikel 21 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder så här:

Artikel 21.

1. Envar har rätt att ta del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skall äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.

---
så det finns fog för att kalla demokrati så nära en mänsklig rättighet som möjligt. Men vi får inte glömma, att många länder kallar sig demokratiska trots att tillämpningen av denna artikel knappast ger stöd för det.

Skall röstning vara obligatorisk? En del länder har detta.

Röstningsförfarandet är annorlunda i USA än i Sverige. Men vi får inte glömma, att i USA röstar medborgarna generellt mycket mer än i Sverige.
USA medborgaren röstar till sin egen statsregering - USA är en federalstat där delstaterna betraktar sig själva som självständiga. Direktval sker till representanthuset. Därefter röstar varje delstatsparlament till senaten. Jämfört med Sverige så röstar vi inte alls på statschef så vi borde ju inte klaga på att valdeltagandet kan vara lågt i USA.

Beträffande finansieringen så har medborgarna i USA i allmänhet stor misstänksamhet mot statsfinansierade politiska partier. Finansiering genom företag torde vara förbjudet också i USA, tror jag. Det kan inte vara rätt, att en bolagsstyrelse eller en vd bestämmer att stödja ett parti trots att ägarna kan ha en helt annan uppfattning. Det är inte företagens uppgift.

Däremot anser USA att privata bidrag är överlägsna all annan finansiering.
Det som gör mig nervös är hur demokratin ser ut i Sverige! Jag trodde Socialdemokratin aktivt stödde en blandekonomi, att nyliberalistiska tendesnser bara var något för Timbro och Alliansen.
Men i mitt ganska sena uppvaknande ser jag ju nu hur man under en längre tid följt de nyliberlistiska tankarna, långt innan Alliansen kom till makten. Jag tänker på Volvo, SAAB alla Vårdinrättningar. . . . .
Dessutom verkar det som om Mona numera tycker att alliansen har rätt om AMS, sjukskrivna m.m., är det vad vi gräsrotssossar tycker, om inte, var finns demokratin?
Peter
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM