TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


En namninsamling har startats i syfte att tvinga kommissionen att agera så att kollektivavtalen tryggas. Skriv på, på:
www.lavalvikingruffert.eu

Egentligen borde det vara så självklart med rätten till att teckna kollektivavtal. Vad är det för samhälle och människosyn i vårt samhälle , där vi fortfarande får kämpa för rätten till kolloktivavtal. Vad är en männika värd?Alla säger sig stå bakom männskliga fri och rättigheter. Men vad som sätter människornas värde värkar vara hur mycker pengar dom har i fickan. Kämpa för din rätt till kollektivavtal.Namninsamlingar i all ära, men hur vore det om det här partiet satte ned foten och lade kraft bakom orden.

Här ratificeras ingenting förrän arbetsrätten är till fullo utredd och garanterad - om nödvändigt med svenska undantag.

Att Lissabonfördraget är otillräckligt för arbetsrättens säkrande menar bland andra Margot Wallström (1) och Ronnie Eklund, professor i arbetsrätt.

Att det inte blir ens ett socialt protokoll stod klart i veckan när kommissionen och flera borgerliga arbetsmarknadsministrar avvisade den tanken. Tror ni inte att de hade låtit med ett annat ljud i skällan om vi stoppade fördraget?

Flera gånger den senaste tiden har jag fått nypa mig själv i armen för att konstatera att partiets och LO-styrelsens linje inte bara är en ond mardröm...

http://www.lakejerna.blogspot.com


(1) För i höstas svarade hon på en fråga av den vänsterpartistiska EU-parlamentariken Eva-Britt Svensson att kommissionen menar att den nya rättighetsstadgan inte alls kommer att förändra EG-domstolens praxis.
Den enda namninsamling som skulle förändra läget är en namninsamling om medlemsomröstning i partiet om hur eller på vilket sätt vi skall rösta. För att få till stånd en sådan omröstning krävs drygt 5000 medlemsunderskrifter. Det är nämligen så att det enda bra förhandlingskortet är vår medverkan till ratificering där högerregeringen behöver socialdemokratiska röster för att få önskad kvakificerad majoritet. Gör vi inte så är risken stor att högerregeringen inte gör något för att säkra kollektivavtalen. Högerkrafterna i EU, dvs arbetsmarknadsmarknadsministrarna och Kommissionen har redan avvisat innehållet i Jan Anderssons rapport så att där drar vi också en nit.
Själva Lissabonfördraget lagfäster också De fria rörligheternas överhöghet över bl.a. kollektivavatalsrätten. Man kan uttrycka det så att lönedumpningen tillåts enligt lagstiftning om man röstar igenom fördraget utan villkor med garanti för den svenska modellen. Kanske är det dags för oss att säga ifrån att så skall inte socialdemokrater förvalta sina riksdagsuppdrag.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM