TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ingen anklagad skulle drömma om att gå in i en i domstol utan att ha med sig en advokat, trots att lagen dessuton anses vara lika för alla. Men många nyliberaler anser att arbetare inte behöver kollektivavtal och att kollektivavatal är orättvist till företagerens nackdel.
2007-02-08, 21:46  Permalink
Andra bloggar om:  


Nu försöker du blanda bort korten igen. Märkligt att <b>föreningsfrihet<b> är så svårt att förstå för socialister. "Alla ska med, vare sig man vill eller inte" är er paroll.
Ingen har ifrågasatt anställdas rätt att gå med i fackföreningar och därefter begära hjälp om de så skulle vilja. Det är inte det frågan gäller.
<b>Om</b> de anställda hade varit medlemmar i facket och ansett sig felbehandlade av Sofia hade jag gärna sett att de fick stöd av facket för att teckna ett bättre avtal, men nu var det ju inte så. De anställda var nöjda och tillfreds med sina <b>individuella</b> avtal. Facket tvingade sig ändå på dessa anställda som valt att stå utanför. Ett solklart övergrepp på föreningsfriheten. Jag hoppas att fackets agerande granskas och fälls av EU-domstolen. Avtal kan endast vara giltiga om alla berörda samtycker, ett påtvingat, kollektivt, "avtal" strider mot grundläggande rättsprinciper.

Hellre ingen advokat än en påtvingad "brännvinsadvokat" som man inte vill ha. (Min salig farfar, med 5 års folkskola, förde alltid sina saker själv inför häradshövdingen på tinget, det gick oftast bra det med :) )
Du har helt rätt, alla skall vara med och omfattas av välfärdsamheället. Trygghet och välfärd till alla. Vi kan inte låta oss bromsas av motstånderare till välfärdsamhället.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM