TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det förekommer en del kritik på insändarsidorna mot att socialdemokratiska partiet ställer upp i kyrkovalet. Partierna har inte där att göra, menar man. I kyrkans styrande organ ska det enbart sitta människor som står fria från partipolitiska band, heter det.

Jag är förtroendevald för socialdemokraterna i Svenska kyrkan och störs inte av att de politiska partierna, främst socialdemokraterna och centerpartiet, fortsätter att engagera sig i kyrkopolitiken trots att kyrkan är skild från staten sen millennieskiftet. För mig är kyrkan en viktig del av samhället och i människors liv och bör därför styras av människor som har förankring i sammanslutningar som representerar svenska folket. De politiska partierna är de sammanslutningar som företräder folket och därför bäst lämpade nominera kandidater till de kyrkopolitiska uppdragen. Partiets nomineringsprocedur är en garanti för att de som utses som kandidater är väl skickade att ta ansvar för kyrkans angelägenheter. När dessa är valda ska de ha öppet mandat att utifrån sitt eget omdöme självständigt ta ställning till de frågor som de är valda att besluta i.

En röst på en socialdemokratisk kandidat är ett stöd för de kristna värdenas fortlevnad. Socialdemokraterna har, trots sin sekulariserade grundinställning,
under alla år drivit en politik som ligger mycket nära det evangeliska budskap som Jesus predikade. Det kan man knappast säga om de borgerliga partiernas politik.

Att som skäl för en s-partimedlem att avstå från att rösta i kyrkovalet hänvisa till att Mona Sahlin inte är medlem i Svenska kyrkan är inte särskilt välgrundat.
Den som är socialdemokrat är också en varmt kristen människa även om man själv inte är medveten om att det förhåller sig så.


2009-09-10, 02:16  Permalink
Andra bloggar om:  


med den moderna då, enda skillnaden att vi behöver åberopa medvetentandet att agera över förståndet. Utveckla och skapa stödet, gemenskapen hos oss själva då det aldrig handlat om något väsen utan egenskaperna vi fram till idag utvecklat men inte förstår att använda. Kärlek-Egoism. Människan-Marknaden.
Ursäkta Leif. Sanning har tidigare hos mig fått lov att gå tillsammans med konsekvens om det varit tvunget när jag verkligen tror på något. Det är min tro hos mig. en tro på att mänsklig vilja kan förändra. Grundad på ...(?)

De kyrkliga stenstoderna inbjuder inte till denna gemenskap med den tro som grundar sig på något ovan människor när vi behöver tron hos oss i verkligheten. Kärlek är inget annat än en tro på människor. Inte ett väsen, då utesluter vi arbetet och ser en fortsatt tillvaro i ensamhet. I stenlagda byggnader där korsfarare inte längre behöver söka skydd och omgivningen är fel att försöka vårda människor med endast ett budskap.


Leif Haglund: Jag ska inte motsäga dig i ditt konstaterande att det krävs inga kyrkor för att komma till insikt om att vi ska "älska vår nästa". Å andra sidan är det ingen självklarhet att vi känner empati och en inneboende önskan att vilja vår broder väl. Vi har nog större förmåga att älska sig själv mer än vår nästa. På vilket sätt man bäst visar människokärlek råder det delade meningar om. Solidaritetstanken måste förklaras så att folk begriper vad den innebär. Likaså rättvisa. Vad är rättvisa? Det är nödvändigt att när man talar om dessa begrepp är konkret så att folk vet vad det är fråga om.

Vi kan inte blunda för att vi har kyrkor i vilket det bedrivs en omfattande verksamhet som många tar del av. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare. Man har 30000 anställda. Kyrkan innehar ett stort kapital i form av jord, skog och aktier som kyrkan samlat på sig under 1000 år. De som ska bestämma över allt det här måste vara folk som inser det stora ansvar det innebär att förvalta Svenska kyrkan och styra dess framtid. De politiska partierna förser väljarna med kvalitetssäkrade kandidater. Därför bör s-partiets medlemmar utnyttja sin rösträtt i kyrkovalet så att de som väljs in är folk man kan lita på.Tack för ditt talande svar Leif. Ett svar, en diskussion har vi nu här fört på det sätt jag önskat i lång tid i fler frågor hos flera människor. Vad jag tror -vad kyrkan alltid (!) trott förenat människor i ett arbete (byter rad men inte ämne)

..vad jag tror ger det lilla samarbets skillnaden mellan socialdemokraternas skatte/marknads politik och Kyrkans välfärdsarbete. Politiken/ideologin dvs Socialdemokrati och kristendom som jag vad under samma tro som dig anser vara i mycket lika arbete.-Den lilla avsaknade länken från det fullständigt förenade samarbetet. Vad är det Leif ? Är det vad jag tror är det aktuella samtalsämnet ?-Självklart anser jag inget annat än att kyrkan gör det bra, har gett mycket gott och ger mycket gott idag. Den enda frågeställningen jag har och som jag gärna velat och försökt svara på som alla andra frågor är om kyrkan når fram på det bästa möjliga sätt den kan till alla människor och denna undran därför att jag trott att andra haft samma frågeställning och vad jag uppfattat har diskuterats..
Vad intressant att du menar att alla socialdemokrater är kristna, jag känner många (s) som absolut inte håller med om det. Har den egna bekännelsen till Jesus Kristus som sin Herre och frälsare ingen som helst betydelse?

När det gäller folklig förankring lär svenska Jägarförbundet ha betydligt fler medlemmar än Socialdemokraterna. Är de valbara till kyrkomötet? svenska Kyrkan är trots allt en av sveriges största markägare och arrenderar ut mycket jaktmark! Och vad gäller förankring borde det väl vara naturligare att Svenska kyrkan med sina ca 75% av Sveriges invånare som medlemmar var valbar till riksdagen! Men DÅ går partierna ut och säger att politik och religion inte hör ihop. Gäller det i ena fallet borde det gälla i det andra. Rösta på något opolitiskt alternativ istället! Öka tycker som (s) i istort sett allt. Själv gör jag inte det utan röstar på Frimodig Kyrka.


Leif Haglund: Ditt resonemang är fullt logiskt, Gunvor. Om det är folklig förankring som ska vara avgörande för att nominera kandidater till kyrkouppdrag, då borde även andra sammanslutningar kunna komma ifråga, ex.vis Jägarförbundet. Jag föredrar dock att det är de politiska partierna som nominerar eftersom partierna utgör en spegling av medborgarnas uppfattning i allt som rör människors villkor. Och, det får man inte bortse ifrån, kyrkan lever och verkar i samhället. Därför är det naturligt att partierna engagerar sig i Svenska kyrkan.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM