TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Partikongressen kommer i höst att ta ställning till jobbrådslagets förslag om att införa en a-kassa utan bortre gräns. Hur går detta ihop med arbetslinjen? A-kassan ska ju vara en omställningsförsäkring, inte en livslång försörjning.

 

Nuvarande a-kasseersättning är följande. De första 200 dagarna är ersättningen 80 procent av den tidigare inkomsten, dock max 680 kr/dag. Dag 201 till 300 är den 70 procent. Har man inte lyckats få jobb efter 300 dagar så träder den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin in. Den är indelad i tre faser. Under fas 1 (de första 150 dagarna) ska den arbetslöse få hjälp av en coach att skaffa arbete. Lyckas inte detta ska man under fas 2 (de påföljande 300 dagarna) få arbetspraktik i något företag. Blir man inte heller då anställd så inträder fas 3 där den arbetslöse blir anvisad ett ”samhällsnyttigt arbete”. Ersättningsnivån i jobb- och utvecklingsgarantin är något lägre än vad a-kassan ger.

 

Det är hårda bud för den som inte lyckas få arbete under a-kassetiden. Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin liknar gamla tiders lösdriverilag som nog kan upplevas som förnedrande av dem som hamnar där. Risken är att fas 3 blir en avstjälpningsplats för dem som inte kan beredas anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. Visst, man kan tycka att skattebetalarna har rätt att kräva någon form av motprestation av den som inte är självförsörjande, men jag är skeptisk till att tvinga folk till det här. Den som inte lyckats få jobb under 600 dagar ska inte behöva förnedras ytterligare med fas 3-jobb. Då är det bättre att ge vederbörande ett försörjningsstöd, om än lågt, så att denne kan klara sitt uppehälle. Kan detta kombineras med någon form av yrkesutbildning så behöver försörjningsstödet inte bli livslångt.2009-05-24, 01:36  Permalink
Andra bloggar om:  


Jag vikarierar på de vikariat jag får under jobb- och utvecklingsgarantin samt söker jobb. Det får man också göra.


Leif Haglund: Det gäller att undvika att hamna i fas 3 till varje pris.

Jag antar att du befinner dig i fas 1. Stämmer det att man, när fem månader gått, tvingas lämna sitt/sina vikariat för att övergå till fas 2 och bli placerad på en praktikplats på heltid i ett företag? Är reglerna så bör de ändras. Den som lyckats få vikariat med icke alltför få timmar i veckan, bör få vara kvar i fas 1 under obegränsad tid. Det är i varje fall min uppfattning. Man har betydligt större chans att få ett riktigt jobb på den reguljära arbetsmarknaden under fas 1 än i de två följande faserna.

Verkar helkorkat. D.v.s som arbetslös . socialbidragstagare ja även som sjuk är du fritt byte för samhället att användas som arbetskraft,
Att du som arbetslös ska användas som arbetskraft är ju horribelt. man talar om morprestation alltmer.
Så tydligen finns arbete felet är att dessa arbeten börjar utföras innan man tvingas höja priset så det utförs under kollektivavtal.

Om arbetslösa ska användas som en slags slavarbetskraft då anser jag även att avkastning över säg 120 000 kr ska antigen beskattas oerhört hårdare eller att även de som uppbär sådan avkastning ska utföra en motprestation.

120 000 i avkastning motsvarar en ca: förmögenhet på 3-5 miljoner om räntan är 4% eller lägre.

120 000 motsvarar ungefär 7000 kr/ månad skatt och klart.
Visst borde det ställas krav även på dessa att utföra motprestation eller betala högre skatt.

Nån javla rättvisa får det vara.

Arbetslösa ska jobba, varför är de då arbetslös och ska uppbära arbetslöshetslön för att jobba, helsjukt.Leif Haglund: Det är en mänsklig rättighet att få jobb så att man kan bli självförsörjande genom eget arbete. En av regeringens främsta uppgifter är att se till att detta kan förverkligas. Finns det inte tillräckligt med "riktiga" jobb, då ska den arbetslöse ha rätt att få utbildning inom något yrke eller kompletterande teoretisk utbildning så att dennes möjligheter att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden stärks.

Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin får mig att rysa. Den som hamnar här får mycket svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. De blir som du uttrycker det "ett lovligt byte" för samhället att göra hur de vill med.

Leif Haglund skriver:
" Då är det bättre att ge vederbörande ett försörjningsstöd, om än lågt, så att denne kan klara sitt uppehälle. Kan detta kombineras med någon form av yrkesutbildning så behöver försörjningsstödet inte bli livslångt. "

Hur i hälvete kan du sjunka så lågt, rena högerfasonerna. Är du arbetslös ska a-kasseersättning utgå punkt sllut. Försörjningsstöd
i den form det utges idag ska inte finnas.
Det är förnedrande och uppehåller livet men ger inget liv dessutom tar många livet av sig när de sjunkit så lågt.

Nä Stanna Sveriges arbetsplatser borde facket uppmana facket är för mesigt Vanja borde uppmana till generalstrejk för att a-kassa, sjukförsäkring
ska återupprättas till nåt vettigt.

Försörjningsstöd är en gammal kvarleva som inte förändrats på decennier.
Normen ger inte en de behövande tillgång till internet, därmed utestängs de att söka jobb på samma villkor som övriga , dessutom utestängs de från att uttrycka sig vdemokratiskt via internet.

Försörjningsstödet ska ge pengar till både livsuppehållande och ett vettigt liv.

Kan EU-parlamentarilker bli miljonärer på resa till och från Bryssel så ska försörjn ingsstöd ge ersättning så ett vettigt liv kan levas.

Folk ska inte behöva underkasta sig evig misär bara för att vi inte kan dela på jobben eller att en galen jobblinje finns.


Leif Haglund: En a-kassa utan bortre gräns rimmar inte med arbetslinjen. Risken finns att den arbetslöse, samhället, regeringen, politikerna, arbetsmarknadens parter och företagen inte gör sitt yttersta för att ge alla möjlighet till jobb och bli självförsörjande. Man slår sig till ro med konstaterandet att det går ingen ekonomisk nöd på den arbetslöse. Ett samhälle med för många utan arbete hotar sammanhållningen bland medborgarna.
Visst, det är statarsamhället som är på väg tillbaka.

http://realnewsmill.blogspot.com/2009/04/fas-3-var-tids-statare.html


Leif Haglund: Fas 3 bör avskaffas.
Förnedringen i fas tre i jobb- och utvecklingsgarantin är inte tillnärmelsevis så förödmjukande som att bli beroende av socialbidrag. Titta gärna in på Fattigbloggen.

Jag beskrev fas tre i ett inlägg den 1 april under rubriken ”Socialbidrag i fas tre – ytterligare dumpning till kommunerna” på http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1732&blogg=31555

/EvaLeif Haglund: Menar man allvar från partiernas sida att minska utanförskapet, då behöver ingen hamna i fas 3. Det sista steget i jobb- och utvecklingsgarantin verkar, om man får tro dina uppgifter, vara rena slaveriarbetet eftersom ingen lön utgår utan man är hänvisad till socialbidrag. Om den samlade familjeinkomsten överstiger normen, då får vederbörande inget socialbidrag utan tvingas arbeta gratis. Det här är ju en parodi på all anständighet.
Precis så oanständigt är det. Och det blir ju ett effektivt sätt att få arbetslösa att avanmäla sig från Af och få ned arbetslöshetsstatistiken.

Om partnern har en inkomst som medför att familjens inkomster överstiger socialbidragsnormen, tror inte jag att den arbetslöse kommer att välja att ingå i jobb- och utvecklingsgarantin. Men om det saknas några hundra/mån. kommer socialtjänsten att kräva det för att bevilja underskottet. Alltså, jobba 40 timmar i veckan 22 dagar/mån. mot ett socialbidrag på 400-500 kr. Slaveri? Ja! Självförtroende/självkänsla? Nej!

Jag kan inte tyda cirkuläret på annat sätt.

/Eva
Leif Haglund: Jag har nu läst det blogginlägg du skrev 1 april och blir i likhet med dig förvånad över att inte fler bloggare reagerat på vad fas 3 innebär för dem som drabbas av den.

Jag vill dock framhålla att en a-kassa utan bortre gräns som vårt eget parti vill ha, inte heller är bra. Det är inte rättvist att man som arbetslös ska erhålla en ersättning under mycket lång tid som inte skiljer sig nämnvärt från dem som försörjer sig genom eget arbete.
Leift. Försörjningsstödet ger inte de som får det ett vettigt liv.
Det är endast livsuppehållande, dessutom är du totalt maktlös, varje krona är beräknad.
Jag anser att försörjningsstöd borde ställa även krav på samhället.
Säg en månad ska ett försörjningsstöd max kunna ges. Därefter ska en högre ersättning ges eller ett jobb som ger avtalsenlig lön.
Efter två månader borde samhället åka på skadestånd på en ordentlig summa om jobb eller vettig försörjning inte kan ges.
Sjukersättning eller a.kassa ska efter max två månader ges.om inte jobb från samhället kan fixas.
Dessa ersättningar bör också vara vettiga.
Skapar man från politiskt håll en arbetslinje en marknadsekonomi där folk slås ut så ska det även kosta.
Vi borde dela jobben mer i dessa tider. Inte bara att en grupp ska slås ut leva i misär medan en annan grupp bara tar för sig.
Solidariteten är det viktigaste politiskt att upprätta.
Leif Haglund: Du har rätt i att försörjningsstödet inte medger någon guldkant på tillvaron. Det räcker bara till livets nödtoft. Bidraget är enbart tänkt att vara en tillfällig hjälp från samhällets sida tills man kan klara sig själv genom eget arbete.

Ett utmärkt förslag du framför om att samhället om jobb inte kan erbjudas en arbetslös inom en viss tid, ska bli skyldig att betala skadestånd till den arbetslöse! Det här hade tvingat politikerna att ta jobbfrågan på allvar. Det räcker inte enbart med läpparnas bekännelse, det krävs en politik som är jobbskapande. Detta ska ha högsta prioritet för en regering. Den här uppmaningen är inte bara riktad till nuvarande alliansregering, vår tidigare s-regering var inte mycket bättre.Försörjningsstödet är existensminimum.

Det innebär att den som blir beroende av detta kommer att ha fått förbruka alla sina tillgångar innan detta utgår.

Det innebär också att Du har precis det som behövs för att klara dagen idag.

Det innebär att alla oförberedda utgifter blir det problematiskt att klara av.

Det innebär en osäkerhet i livet som tär på psyket och kanske också innebär psykosomatiska sjukdomar.

Varför är ingen intresserad av att prata om nu- och framtidssamhället.

Antalet jobb minskar. Hur skall samhället och företagarna kunna åstadkomma flera jobb? Hur skall alla de som inte platsar i samhället kunna överleva rent ekonomiskt, mat, kläder, hyra etc.?
Hur skall kommunerna kunna överleva med ökade kostnader för välfärden, försörjningsstöd etc.?

VI MÅSTE TÄNKA OM! VI BEHÖVER EN NY REGERING!


Leif Haglund: Försörjningsstödet är tänkt att vara en tillfällig hjälpåtgärd från samhällets sida. Det går inte att leva en längre tid på detta.

Du har i ett flertal blogginlägg påtalat vikten av att regeringen måste föra en politik som gör att människor inte hamnar i den här situationen. Jag är av samma uppfattning. Frågan är vad man ska göra.

Inriktningen måste vara att människor får ett arbete med lön så att de kan bli självförsörjande. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att låta folk gå arbetslösa. All kraft måste sättas in för att nå målet arbete åt alla.

Vårt parti kraftsamlar nu kring parollen "Jobben först!" Det är inte en dag för tidigt. Men man förverkligar inte denna ambition genom att, som många vänsterdebattörer vill, satsa samhällets resurser på höjda bidrag. Detta skapar inga jobb. Det gör inte heller alliansregeringens bristande medkänsla för dem som står utanför arbetsmarknaden.

Någonting har gått snett i Sverige när 25 procent av de som är under 25 år saknar arbete. Lika illa är det för dem som är över 50 år. De anses, som du själv konstaterat på din blogg, mer eller mindre förbrukade på arbetsmarknaden. De är hänvisade till att leva på bidrag för sin försörjning. Så här kan vi inte ha det. Lösningen på problemet är dock inte höjda bidrag, utan jobb!

Din fråga om hur samhället och företagen ska kunna åstadkomma fler jobb är den mest angelägna i dagens samhällsdebatt. Sammanhållningen bland medborgarna kommer att rämna om man inte lyckas lösa detta.

Jag är den som börjar arbeta i fas3. Varit på informationsmöte på AF en månad sedan och vi ca 30 pers. fick veta att man kan avstå men, om man vågar göra så och är i bohov av socialbidrag, riskerar men avslag pga att man inte gjort sin yttersta att skaffa jobb till sin egen försörjning.
Det finns många som agerar som anordnare och just nu pågår jakt efter dom arbetslösa med högutbildning och erfarenhet för att utnyttja dom till sin egen värksamhet för att väkxa. Facket gör inget, varit i kontakt men pga att jag finns inte någon ram i deras verksamhet dvs form av anställning, påstår Facket att dom kan inte göra något.


Leif Haglund: Arbetsförmedlingen ska ägna sig åt att förmedla arbete - riktiga arbeten - åt dem som är arbetslösa.

Jag har svårt att tänka mig något mer förnedrande än att bli placerad i ett fas 3-jobb. Vad än arbetsförmedlingen påstår så kommer en fas 3-jobbare överallt denne befinner sig - på arbetsplatsen, i sin ideella förening, som politisk förtroendeval i sin nämnd, i sällskapslivet, m.m. - att bli betraktad som en andra klassens människa som saknar värde, kompetens och förmåga.

Alliansens fas 3-påfund är lika illa som den tidigare s-regeringens lösning med förtidspensionering av långtidsarbetslösa. Vi har rätt att kräva riktiga jobb med lön åt alla.Om det uppstår koflikt mellan den arbetslöse i arbete i fas 3 är det bara anordnaren och AF som kommer att åtgärda problem.
Var tog solidariteten vägen?

När det inte finns tillräckligt med jobb så börjar Alliansen prata om en borttre parentes och därefter är det Socialbidrag som gäller. SAP väljer att kalla det för försöjningsstöd .I sak är det dock detsamma för den som hamnar där. Varför denna iver hos SAP att driva igenom detta? En sak är säker, att så länge inte jobben räcker till så minskar man framtida pensionsutbetalningarna på detta sätt, då socialbidrag (fösörjningstöd) ej är pensiongrundande. Är målet att öka klyfftorna i samhället så har SAP och Alliansen valt rätt linje.


Leif Haglund: Om inte jobben räcker åt alla är det regeringens uppgift att se till så att det skapas fler jobb. Enligt FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna har varje medborgare rätt till ett arbete så att denne kan vara självförsörjande och delta i samhällsgemenskapen på lika villkor som andra. Fas 3-jobb och förtidspensionering är inte rätt väg.
Problemet är att nu finns det inte ekonomiskt utrymme
för större ökning avantalet arbetstillfällen, även om behovet är stort bland annat inom äldrevården, i den privata likväl som den offentliga. Denna sanning gäller för både SAP och Alliansen. Trots allt så är det samma ekonomin och vinstintressen de utgår ifrån i sina förslag, inget konstigt med det. Däremot så blir det för mig väldigt underligt att SAP ej tittar mer på alternativen att dela på jobben för att ge möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden eller ngn. form av statlig anställning med avtalsenlig lön och fackliga rättigheter. Vid en konjukturuppgång eller om ngn.får ett erbjudande till annan anställning så är det bara att gå vidare. På detta sätt så slipper folk att hamna i utanförskap. Plussjobben kumde ha varit en grund för detta, men varför gick man inte vidare?
Jo, man vågade helt enkelt inte. Allting har sitt pris och någon skall betala.

Leif Haglund: Dina förslag är värda att prövas, Jonnie.
Jag är på väg in i fas-3.Man känner sej som en livegen.Arbetsgivaren får 225 kr om dagen för att jag ska gå där och jobba "grattis" åt honom/henne.Den summan är för mer kostnad för arbetsgivaren.Men jag då jag får också merkostnader men ingen "ersättning2 och vad är det som kostar ca 5000 kr i månaden för att man har grattisarbetskraft.Denna ersättning kan de få upp till 2 år för en person.
Alla chanser till att få praktisera,få starta egetbidrag mm försvinner också så fort man kommit in i fas-3.Man är där eller så fixar man ett jobb,inga andra allternativ finns.
Det jag tycker är väldigt anmärkningvärt är att ingen kan svara på vad som egentligen ska gälla under fas-3.Inte AF,inte AF:S HUVUDKONTOR,inte Littorins personal som har hand om just fas-3.Han svarar bara att förordningen är en tolkningsfråga som ska tolkas av AF.


Leif Haglund: Jag förstår hur du känner dig, Margaretha. Det är ingen avundsvärd situation du hamnat i. Dina arbetsinsatser anses inte tillföra företaget något av värde eftersom arbetsgivaren får betalt av arbetsförmedlingen för att denne har dig. Övriga anställda i företaget får lön. Det får inte du. Tala om förnedring!
Historien upprepar sig, under HITLERTIDEN kallades det för "den slutgiltiga lösningen" och innebar utrotning. Idag kallas den inom modern arbetsmarknadspolitik för " den sista fasen" och innebär att utrota en människas alla möjligheter att faktiskt komma tillbaka och komma i " ett normalt arbete".

Här fråntas inte bara rätten till medbestämmande, utan alla möjligheter att företaga kvalificerade arbetsuppgifter, då utnyttjandegraden i denna fas gäller sysslor " som varken får vara kompetenshöjande eller lärande eller kunna utföras av någon annan än en arbetslös.

Om vi hade haft lite stake i politikerna oavsett färgskala - så hade man börjat med att lägga ner Arbetsförmedlingen. En myndighet som helt missuppfattat sitt eget syfte, och som dagligen inte bara bryter mot sina regler utan även aktivt förhindrar människor att komma i arbete.

Men då fegheten regerar i landet lagom, är det bättre att låta allmänheten vara någorlunda ovetandes för denna nationalkatastrof som varje år missbrukar kompetens, hälsa och välmående hos över 1 1/2 miljon drabbade. Och för detta pumpar vi glatt in nya friska miljarder på ännu mera idioti.

HEJA SVERIGE, NÄR GÅR VI UNDER???


Leif Haglund: Jag är av samma uppfattning som du i konstaterandet att fas 3 innebär att möjligheterna att komma i normalt arbete blir mycket små. Som fas 3-jobbare är man mer eller mindre omyndigförklarad. Han/hon fråntas allt människovärde. Vill man riktigt förnedra en människa, då placerar man denne i ett fas 3-jobb.

Hej!

Själv ska jag börja på JoB fas 3, sk "Samhällsnyttig Tjänst" den 20 juli.
Tre veckor ska jag få vara själv på min praktikplats, kommer INTE att ha någon handledare för de inom skolan börjar inte förrän 13 aug.
Men min förmedlare på AF säger att jag inte får vara hemma UTAN jag måste vara på skolan. Vad jag ska göra? Vattna blommorna och rulla tummarna antar jag väl! Varje dag!
Leif Haglund: Hej, Eva.

Det här visar att fas 3-jobben inte tas med någon större seriositet av arbetsförmedlingen. Du borde ha fått anstånd med att avtjäna straffet tills skolan börjar i augusti.

Vattna blommor får du inte göra eftersom det är en uppgift för kommunals medlemmar. Du kan vässa blyertspennor. Det är det nog ingen annan som gör.
Hej igen!
Det löste sig och jag börjar den 3 aug då jag har en handledare på plats!
Så jag slipper vattna blommor o rulla tummarna!


Leif Haglund: Det var ju väl!

Det skulle vara intressant att få veta vilka arbetsuppgifter du får göra i skolan. Skriv gärna och berätta när du varit där några veckor.
Jag är nu i FAS3.
Jag blev lovad 20 lovdagar som jag tar ut och blir efter detta nekad ersättning för dessa. Blir informerad att lovdagar inte finns i FAS3.
Kan det vara möjligt att man ska jobba 7 till 4 ett helt år utan ledighet. Är det lagligt?


Leif Haglund: Hejsan, Hans.

Jag har kollat det här och fått svaret att även fas3-jobbare har rätt till fyra veckors semester per år. Jag utgår ifrån att du med "lovdagar" menar "semesterdagar". Är det annan ledighet du avser så utgår ingen ersättning för dessa. Det gör det ju inte heller för "vanliga" arbeten. Däremot har du rätt till sjukpenning om du blir sjuk, likaså rätt till ersättning för vård av sjukt barn ifall du har barn och detta blir sjukt så att du måste stanna hemma.

Jag har nu börjat på en Fas 3-plats och har kommit underfund med att flera uppgifter jag förväntas utföra är ordinarie arbetsuppgifter på detta företag.

Fas 3 ska väl vara uppgifter där man inte gör någon "riktig anställds" jobb?

Verkar bara lite underligt för när jag informerades om platsen lät det rätt annorlunda mot hur det visar sig vara.


Leif Haglund: Det är facket som inte tillåter att ordinarie arbetsuppgifter utförs av Fas 3-jobbare. Facket vill av naturliga skäl att arbetsgivaren anställer någon på vanligt sätt att utföra dessa uppgifter och inte utnyttja jobbgarantin för att få det gratis utfört. Man kan förvänta att så sker ändå på många håll vilket bekräftas av din berättelse.

Du kan vara glad - om man nu kan vara glad som Fas3-jobbare - att du får utföra ordinarie arbetsuppgifter så att du slipper syssla med sådant du upplever som meningslöst. Utför du ordinarie uppgifter så lär du dig detta och är ett plus för dig när du söker ett vanligt jobb inom samma bransch.

Jag håller tummarna för dig att du ska få ett vanligt jobb inom en nära framtid. Alla har rätt till ett riktigt arbete, även du Cecilia.

Jag har bara några få dagar kvar tills jag väl också är i Fas 3...
Jag kommer då få fortsätta på den plats där jag är idag - åtminstone tror jag det.
Hela ens tillvaro känns för djävlig - även om jag trivs på min praktik.
Ens människovärde är tämligen lågt - både i mina och, som det känns även i andras ögon.
Så känns det redan nu - och hur kommer man inte att känna se´n - när ens anordnare ska få nästan lika mycket i ersättning per dag för att "handleda" mig, som jag själv får i ersättning???
Att jag mår skit drabbar såklart även min familj; ekonomin är skral även om min man har hyfsad lön, mitt humör är långt ifrån på topp och jag drabbas av en sorts handlingsförlamnig över att känna mig grymt orättvist behandlad av i synnerhet nuvarande regering och dess påhitt.
Att då finna kraft att finnas till för sina barn - som såklart känner av min deppighet - är inte alltid så lätt.
Jag hoppas verkligen att något snart förändras för oss långtidsarbetslösa - för detta är inget liv!


Leif Haglund: Du beskriver väldigt bra din situation, Liz! Den beskrivningen delas säkert av de flesta i samma belägenhet som du.

Är det något som bör högprioriteras vid ett regeringsskifte är avskaffandet av Fas 3-jobben som stämplat de drabbade som sekunda arbetskraft. Arbetsgivaren inte bara slipper betala lön åt Fas 3-jobbaren för dennes arbetsinsatser, arbetsgivaren får dessutom betalt för att ha dem hos sig. Tala om förnedring! Här finns det fog för orden i Henrik Menanders Arbetets Söner: "Människovärdet vi fordrar tillbaka".

Jag funderar på lämplig strategi. Jag är på dag 349 nu och 13 januari 2010 är det dag 450. Något måste alltså hända senast 12 Januari 2010. I princip måste något ske innan årsskiftet. Men vad? Vad har man för alternativ? Jag kan sätta mig på skolbänken men bara under en termin, för går man två terminer så får man inte komma tillbaka till jobb och utvecklingsgarantin och inte till något annat program inom Arbetsförmedlingen heller och är man inte inskriven så får man inget socialbidrag heller. Jag har två-tre terminer kvar tills jag är färdigutbildad matematiklärare för gymnasieskolan. Men de erfarenheter jag har av skolan, bla genom ett plusjobb, gör att jag till inget pris vill jobba inom svenska skolan. Endock är detta kanske bästa alternativet dvs att sätta sig på skolbänken ett tag för att på så sätt få "shelter from the storm". Andra alternativet är att ta någon form av paus. Det vill säga att man fram tills dessa högervridna ideer ebbat ut. Men vad ska man då leva på? Det blir bort med fast telefon/internet och allt annat. Kvar blir hyra och el samt hemförsäkring och mat totalt gär det att pressa ned till 4335kr/mån. Men vartifrån ska jag få pengar? TACK LEIF FÖR ATT DU SKRIVER SANNINGEN OCH TÖRS VISA UPP DIG OFFENTLIGT DET ÄR MÅNGA SOM INTE VÅGAR GÖRA DET


Leif Haglund: Jag tror att det bästa alternativet är att du fullföljer din utbildning till mattelärare. Alla skolor är inte lika stökiga som den du har erfarenhet av. Friskolorna sägs ha bättre arbetsmiljö för lärare och elever.

Chansa inte på att den borgerliga alliansen röstas bort i valet 2010. Jag befarar att de får förnyat förtroende.
Idag var jag på AF eftersom min anvisningstid löpt ut och det måste förhandlas fram ett nyy kontrakt. Det var jag som påpekade att det gått en vecka över tiden. Uppenbarligen har de mycket dåliga rutiner. Vidare fick jag information om att man numera som arbetslös, i alla fall i Sandviken, endast får träffa sin handläggare några timmar under onsdagen. AF fungerar inte bra. Kanske är det som en på AF sa idag då jag pratade om min eventuella FAS 3 att detta är politik och alltså inget man kan göra något åt. Jag fick i alla fall igenom att den nya anvisningen vi förhandlade fram och skrev kontrakt på löper ut sista december. På så sätt kan jag ta ställning till ett nytt kontrakt 1 januari 2010 och detta kontrakt kommer innehålla FAS 3 om inte kan det hända att jag inte skriver på. Kanske tycker regeringen att yrkeskriminallitet är ett lämpligt jobb. "Det finns två sorters kriminella, olagligt kriminella och lagligt kriminella" tyvärr riskerar jag att komma tillhöra den första gruppen.


Leif Haglund: De nya reglerna för arbetsförmedlingen är så färska att de ännu inte fått in rutinerna. Det är ingen vidare stöttning av arbetsförmedlingen om den arbetslöse bara får träffa sin handläggare en gång i veckan. Sätt dig på skolbänken och gör klar din utbildning. Då är chanserna större att du får ett riktigt jobb.
Tack Leif. Men jag tror du missat en viktig lömsk detalj, som är av mycket stor vikt och som kommer dra bort mattan för alla de hundratusentals som väljer att studera under lågkonjunkturen. Det du missat är detta: "Jag kan sätta mig på skolbänken men bara under en termin, för går man två terminer så får man inte komma tillbaka till jobb och utvecklingsgarantin och inte till något annat program inom Arbetsförmedlingen heller och är man inte inskriven så får man inget socialbidrag heller. Jag har två-tre terminer kvar tills jag är färdigutbildad matematiklärare för gymnasieskolan". Men tack i alla fall för din kommentar ger mig iden att man ska studera vt2010 sen göra ett kort inhop på AF (ett kontrakt för en dag) och sen dra ned ekonomin och leva utan bidrag eller annan inkomst under hösten/vintern fram tills nya regeringens direktiv tar vid. Enligt Sören Holmberg blir det ny regering det sa han redan våren 2007.


Leif Haglund: Vad jag förstår av det du uppgivit så får du studera en termin och få ekonomiskt bidrag från AF under den terminen. Väljer du att fortsätta studierna därefter så får du inga bidrag. Och för att få försörjningsstöd från socialförvaltningen måste man stå till AF:s förfogande och det gör man inte om man studerar på heltid. Återstår att söka studiemedel hos CSN om du vill bli mattelärare.
Hej Leif!
Jag ska snart hamna i fas 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin. Jag har 223:-/dag (brutto) men kommer att inte att få någon ersättning alls i den varaktiga samhällsnyttiga tjänsten. Anledningen till att jag har 223:-/dag (hade högsta ersättningen tidigare) är att jag fick barn när jag ingick i Aktivitetsgarantin och blev därför utskriven från denna (utan vetskap och utan omprövningsrätt). När jag efter föräldraledigheten fortfarande var arbetssökande hade jag inte längre rätt till inkomstrelaterad dagpenning utan hamnade på lägsta. Anledningen är att när man ingick i Aktivitetsgarantin eller ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin har man förbrukat sina a-kassedagar och är således utförsäkrad och omfattas inte längre av överhoppningsbar tid när a-kassan tittar på om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor. Jag uppfyller alltså inte ett nytt arbetsvillkor under min ramtid som räknas på tiden med föräldrapenning. Jag mår jättedåligt över min ekonomiska situation och mest av allt önskar man sig ett riktigt jobb med lön såklart. Kraven för att uppfylla ett nytt arbetsvillkor har ju skärpts och deltidsregeln försvårar ju för många att komma tillbaka i systemet.

Jag känner mig djupt illa behandlad eftersom jag pga att jag fick barn skulle bli utan försörjning. Annars hade jag haft i alla fall 65% av 80%.

Frågan är hur jag ska göra? Jag driver denna sak i allmän domstol och hoppas på pengar retroaktiv men en sådan här process tar tid och det är ju inte säkert att det blir till min fördel. Ska jag jobba för 0 kr i fas 3 och hoppas på retroaktivt eller ska jag hoppa av och även få nollad SGI hos Försäkringskassan. Jag har inte rätt till försörjningsstöd eftersom min sambo har lön och vi har hus. Men självklart har vi svårt att klara oss ändå. Skulle dessutom bli dyrare för oss att ta lägenhet istället för att bo i vårt hus.

Kan också nämna att man inte får inkomstgrundad sjukpenning/vård av sjukt barn när man ingår i JOB:en utan får samma som aktivitetsstödet (om man har rätt till aktivitetsstöd).

På tal om studier så har man inte rätt att komma tillbaka med ersättning i JOB:en om man studerar med csn-bidrag mer än ett år! Deltidsstudera är också väldigt svårt att få igenom när man är med i JOB:en om man tex vill läsa upp ämnen. Man har inte rätt att gå en arbetsmarknandsutbildning heller när man ingår i fas 3.


Leif Haglund: Du uppger att du hade en inkomst på 223 kr/dag vid tiden för ditt barnafödande. Då ska din föräldrapenning vara samma. Att du inte kan ha något annat arbete - vanligt arbete eller placerad i en åtgärd - när du har hand om ditt nyfödda barn och får föräldrapenning för detta, är inte förvånande.

Du är utförsäkrad från a-kassan och har inte rätt till försörjningsstöd eftersom din sambo har så hög inkomst att ert hushåll ligger över gränsen för att få socialbidrag. Det här betyder att nu när dina föräldrapenningsdagar är slut så är du, om du inte kan få ett "riktigt" jobb, hänvisad till fas 3-jobb som för din del betalas med aktivitetsgarantins lägsta ersättning.

Du uppger att du inte alls kommer att få någon ersättning om du påbörjar ett fas 3-jobb. Hur motiverar man detta?

Vad jag har förstått är att den som hamnar i fas 3-jobb har, trots olika insatser från arbetsförmedlingens sida under 1½-år, inte lyckats få ett vanligt jobb. Vad är det som gör att du hamnat i den här situationen, Anna?

Om du tycker att man borde begära att medborgaren utför en motprestation om den inte kan försörja sig själv så antar jag att du inte vet att det finns en inbyggd arbetslöshet i systemet. En mekanism som gör en viss % arbetslösa hela tiden. Den s.k. jämviktsarbetslösheten, den som håller nere inflationen. Så om samhället kräver motprestationen måste samhället också anställa med riktig lön och annat som anställda har när de jobbar.


Leif Haglund: Den arbetslöshet - jämviktsarbetslösheten som du kallar den - bör inte överstiga 3-4 procent. Den uppgår nu till 10 procent, alltså oacceptabelt hög. Det är samhällets skyldighet i enlighet med FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna att se till att medborgarna har jobb så att de kan försörja sig själva. Försörjningsstöd - socialbidrag - är inte tänkt att vara istället för arbetsinkomst under någon längre tid.

Att situationen ser ut som den gör i Sverige är regeringens fel. Den har inte vidtagit de åtgärder som krävs för att hävda sina medborgares intressen när det gäller jobb.

De motprestationer som samhället kräver av sina arbetslösa medborgare ska enligt min mening betalas med avtalsenlig lön plus alla andra rättigheter som en "riktigt" anställd har. Fas 3-jobben saknar detta och är därför djupt diskriminerande mot dem som hamnat här.
Nej, man får inte studera med ekonomiskt bidrag från AF, ska man studera måste man fixa det själv t.ex via CSN. Väljer man att studera mer än två terminer så har man inte rätt att komma tillbaka till AF och således kommer man då inte att ha rätt till socialbidrag heller. För att göra det enkelt så är det som Anna skriver "Man har inte rätt att komma tillbaka med ersättning i JOB:en om man studerar mer än ett år!". Jag har tre terminer kvar... Det är massor med människor som kommer drabbas av denna lömska detalj då de resonerar som så att det är bra att studera under lågkonjunktur (hugga). Det som kommer hända är precis det Anna skriver om dvs att man får välja mellan "Att jobba för 0 kr i fas 3, eller få noll av Försäkringskassan?". I mitt fall kommer jag i FAS 3 få socialbidrag men det får inte Anna och felet till att det blivit så här, som du frågar - är att Anna bor ihop med en annan person och denne lyfter henne bort från socialbidraget. Anledningen kan man gissa är att borgarna gillar denna modell. Vidare skriver hon "Man har inte rätt att gå en arbetsmarknandsutbildning när man ingår i fas 3". Jag funderar därför att läsa till Busschafför för att "bara fördriva tiden" för buss kommer jag aldrig att köra, jag är inte lämpad för det. Kanske kan du göra lika Anna? Läs till plåtslagare, svetsare eller nått annat roligt... [ej ironi]


Leif Haglund: Du är fullt frisk och vill ha ett arbete, men får inget. Istället erbjuds du ett fas 3-jobb utan riktig lön. Du får hålla tillgodo med socialbidrag. Så här får man inte behandla sina medborgare. Det är dags att omvärdera Sverige som välfärdsland.
Hej Leif

Jag hade inte 223 kr/dag vid tiden för barnafödandet utan jag hade aktivitetsstöd baserad på taket i a-kassan. Jag har fortfarande min SGI hos Försäkringskassan på min tidigare lön, dock har man inte rätt att nyttja den när man är sjuk/vård av sjukt barn när man ingår i Jobb- och utvecklingsgarantin. Den nollas om jag går ur Jobb- och utvecklingsgarantin om jag inte har reguljärt arbete.

Saken är den att man inte omfattas av överhoppningsbar tid när man av någon anledning lämnar Jobb- och utvecklingsgarantin. Gällde även i Aktivitetsgarantin som ditt parti inrättade. Däremot har/hade man olika direktiv hos Arbetsförmedlingen i det två olika arbetsmarknadspolitiska programmen när det gäller/gällde för hur man handskas med en person som tex blir sjuk eller blir föräldraledig. I nuvarande JOB:en har man rätt att stå kvar i programmet under sjukskrivning (längre tid) eller vid föräldraledighet. Det hade man inte i dåvarande Aktivitetsgarantin. Jag tror att man helt enkelt hade glömt bort dessa grupper. Annars förstår jag inte.

Ja, du har rätt i att det inte är förvånande att man inte kan jobba heltid när man är föräldraledig med ett litet barn, därför anser jag att man ska omfattas av överhoppningsbar tid som man gör annars när man har a-kassa. Detta anser även min jurist på facket och även tjänsteman på IAF.

Jag och min sambo ligger ungefär 4000:-/mån under riksnormen för att få försörjningsstöd och skulle ha fått om vi inte hade haft vissa tillgångar som hus och liknande. För mig känns det inte särskilt vettigt att sälja vårt hus för att ta lägenhet som skulle vara dyrare för att få försörjningsstöd. Vi har inget lyxhus, renoveringsobjekt, 2 rok, 2 barn, 2 vuxna.

Du undrar hur man motiverar att jag ska jobba för 0 kr i fas 3. Lagen är sådan. Se Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, 5 a § samt Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, 3 §. Arbetsförmedlingen motiverar det med att om man vill ingå i programmet måste man såklart följa det regler som gäller för detta eller lämna. Jag vet inte hur man tänker med dessa förordningar men jag tror att man vill åt de som missköter sig på något sätt. Varken Arbetsförmedlingen, A-kassa eller Försäkringskassa kan svara på det. Det är nog bara de som stiftat lagarna som kan svara på det.

Ja du, hur har jag hamnat i denna situation? Under fas 1 hade jag reguljärt arbete, sedan var jag tvungen att genomgå en större operation och var sjukskriven ett tag (223:-/dag då också). Fas 2, praktik - städ inom kommunen. Var för hårt för min kropp och var tvungen att göra om operationen och sjukskriven igen. Mellan allt detta har jag jobbat inom det jag är utbildad till men har inte uppfyllt ett nytt arbetsvillkor. Nu får jag inte vara sjukskriven längre och ska nu ut i fas 3 snart. Sedan ser ju arbetsmarknaden ut som den gör och jag kanske har fel utbildning...

Här är två länkar på skriftliga frågor till arbetsmarknadsminister Littorin som din partikamrat ställt.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=frs&rm=2007/08&dok_id=GV111174&nr=1174

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=frs&rm=2007/08&dok_id=GV111418&nr=1418

Vad tänker ditt parti göra för att återställa ersättningen för dessa grupper om ni regerar efter nästa val? Och kommer Jobb- och utvecklingsgarantin att finnas kvar i dess form som idag?Leif Haglund: Du har haft oturen att tvingas sjukskriva dig. Upprepade sjukskrivningar kan sluta illa, vilket skett i ditt fall. Arbetsgivarna anställer ogärna människor som inte är fullt friska. Man hamnar i åtgärdskvarnen med all den förnedring detta innebär.

Jag har vidarebefordrat dina frågor till socialdemokratiska partiledningen i Stockholm. Så snart jag får svar återkommer jag till dig!
Tack Leif för att du har skickat vidare mina frågor!

Vill bara tydliggöra att det är pga jag fick barn och var tvungen att ta hand om denne, som jag förlorade min inkomstrelaterade dagpenninggrund. Diskriminerande tycker jag. Vad tycker du? Sedan har jag så klart haft oturen att tvingas sjukskrivas under mitt deltagande i JOB:en men det är inte pga av det som min ersättning minskades. Självklart är man också mindre anställningsbar om man inte är frisk men det tvingas man mörka och söka alla tänkbara och otänkbara jobb ändå.

Du skriver: "Visst, man kan tycka att skattebetalarna har rätt att kräva någon form av motprestation av den som inte är självförsörjande" Vad tycker du är en bra motprestation? Vad kan jag som arbetssökande ställa för form av motprestation av Arbetsförmedlingen och samhället?

Jag tycker inte man ska jaga arbetslösa med blåslampa som inget hellre vill än att få ett jobb att försörja sig på. De fåtal som inte vill ha ett jobb kommer man ändå aldrig åt. Jag tycker att man ska införa en a-kassa utan bortre gräns. Inte med det sagt att det ska vara tänkt som en livslång försörjning. Det är inte många som vill bli "försörjd" med en låg ersättning. Man kan inte helt skuldsätta den arbetssökande för att denne inte råkar ha ett jobb. Sedan tycker jag inte man behöver höja taket i arbetslöshetsförsäkringen för medel- och höginkomsttagare utan höj "golvet" istället. Tvinga inte vanligt folk att söka socialbidrag med allt vad det innebär.

Satsa på utbildning till folk och gör det helhjärtat genom att förenkla regelverket. Inte försvåra så att folk inte vågar satsa på utbildning. Låt också den som går en arbetsmarknadsutbildning satsa helhjärtat på det utan att ställa kravet att samtidigt söka jobb på heltid. Dygnet har bara 24 timmar.

Sedan är det ett problem att arbetsförmedlare sitter på makten att stänga av den arbetssökande. Det går inte att föra en öppen dialog med sin arbetsförmedlare eftersom man är livrädd att säga eller tycka fel. Arbetsförmedlare ska jobba med att dammsuga arbetsmarknaden på jobb och hjälpa den arbetssökande till ett riktigt jobb. Som det är nu kontrollerar och administrerar dom mest och har fullt upp med att få in folk i åtgärder som inte leder till riktiga jobb. Arbetsgivare väljer alltmer att inte annonsera lediga tjänster hos Arbetsförmedlingen. Tro det, inte vill de ha en massa ansökningar som Arbetsförmedlingen har tvingat folk att söka. Arbetsgivare vill ju ha kompetent och intresserade arbetstagare. Ser också att arbetsgivare alltmer uttryckligen skriver i sin platsannons att den arbetssökande ska bo på orten. Det är ju för att den arbetssökande tvingas söka över hela landet.

Här en artikel som beskriver arbetslössituationen.

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_2786853.svd


Leif Haglund: Det kan inte vara möjligt att man förlorar sin SGI när man är föräldraledig. Jag vägrar tro det.

När det gäller motprestationer för att få försörjningsstöd menar jag att arbetsförmedlingen ska ha en lista över arbetsuppgifter som man kan välja bland. Motprestationen ska inte omfatta full arbetsvecka utan motsvara en arbetstid som ligger i paritet med den erhållna ersättningen från socialförvaltningen. Motprestationen ska vara tidsbegränsad. Därefter ska arbetsförmedlingen vara skyldig att ge den arbetssökande ett heltidsjobb. Kan inte arbetsförmedlingen ordna detta ska försörjningsstödet utbetalas utan krav på någon fortsatt motprestation.

Den som genomgår arbetsmarknadsutbildning ska vara befriad från att stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är i varje fall vad jag anser.

Att arbetsförmedlaren ska jobba med att dammsuga arbetsmarknaden på jobb och hjälpa den arbetssökande till ett riktigt jobb, är också min uppfattning.

Jag har precis kikat på länkarna ovan till Littorins svar på frågorna - man blir ju nästan mörkrädd! Vilket människoförakt denne man måtte hysa för oss som inte tillhör "eliten"!
Jag är beredd att tro att de, (moderaterna i första hand) verkligen vill "söndra & härska" - få oss att helst helt gå under o försvinna från jordens yta typ - skulle de vara nöjda då?
Hur ska man orka kämpa vidare i åtgärd efter åtgärd, utan en rimlig möjlighet till anställning, och med allt mindre pengar i plånboken?
Jag vet verkligen inte...


Leif Haglund: Åtgärder som arbetsförmedlingen ordnar ska utmynna i ett riktigt jobb på öppna arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsåtgärder får inte vara ett placeringsställe för att gömma undan arbetslösa.
Det börjar ta fart på denna sida! Inte underligt det då många förtvivlade Fas2-personer söker på nätet i desperata försök att förstå vad som kommer hända med dem. Denna sida är då FÖRSTA träff!!! Leif skriver som kommentar till min förra kommentar "Så här får man inte behandla sina medborgare." Och det är helt rätt. Det de inte tänkt på är att dessa medborgare kommer slå tillbaka och då får vi ett ännu sämre samhälle. Se här: För min del är nu alternativen: A. Fas3 (Foga sig för resten av livet) B.Kriminallitet (ja ni läste rätt) C.Läsa till lärare (Sen lyfta lön, men inte jobba) D.Arbetsmarknadsutbildning busschafför (men kommer sen köra rattfull framför polishuset och tuta) "Om jag talar sanningen så tror folk att jag ljuger om jag däremot ljuger så tror de mig".


Leif Haglund: Jag förstår de drabbades desperation. Men den drabbade måste trots sin hopplösa situation agera med omdöme.
Väldigt moget av dig - vad tror du det skulle ge dig med alternativ D i synnerhet? Det är väl ändå inte oskyldiga medtrafikanters eller polisens fel att politikerna lämnar oss åt vårt öde???
Att man blir desperat förstår jag - kriminell kan jag också ha viss förståelse för - men hallå!?
Alternativ C förstår jag inte riktigt heller - var skulle du få den lönen ifrån??? Nog för att skolan har rykte om sig att vara slapp på många håll, men att du skulle få en anställning med den inställningen - det tror jag inte på!
Om vi ska kunna vinna några sympatier hos svenska folket - som till stor del är ganska okunniga om hur vi har det - så får du nog tänka om!


Leif Haglund: Liz har rätt. Folk måste få veta hur svår situationen är för den som är långtidsarbetslös.
Jag har en sak jag vill ta upp här - ytterligare: här där jag bor får jag som arbetslös ha mitt yngsta barn (8 år) på "fritids" 5 timmar i veckan när jag inte har någon åtgärd/praktik eller som nu förstärkt arbetsträning. Då har vi en avgift på ca 450:-.
Nu - när jag "jobbar" och behöver mer barnomsorg hamnar avgiften på drygt 700:- ...
Jag får ju inte ett öre mer i ersättning - dessutom är det just kommunen som är min "arbetsgivare" i dagsläget! Hur fel är inte det, eller är det bara jag som tänker så?
Jag har skrivit o ifrågasatt, men än så länge vet jag inget annat än att det är så här det ska vara - jag blir så förbannad rent ut sagt!

Det är ju inte enda merkostnaden man har heller; maten kostar mer (har inte ork o energi att ta med mig så ofta), och dagliga resor på ca två mil kostar också betydligt mer... Även om jag åkte buss är ju karensen 600:-/månad - men inte en endaste **** krona utöver de fantastiska 65% man har att leva på.

Det är ju tur i o f s att min man har fast jobb - men ska verkligen hela familjen få MINDRE pengar när jag har "praktik"??? Jag tycker inte det!
(Förr var ju åtminstone ersättningen 80% - jag tyckte det var galet redan då - men nu är det ju ännu värre!)
Det kan ju rimligtvis inte bara vara jag som drabbas av detta - men det är så tyst om det här!?


Leif Haglund: Du är långt ifrån ensam om det här. Men du har kraft att reagera och protestera och du har förmåga att i skrift formulera din situation. Det är inte alla förunnat att kunna detta.

Du verkar vara en skärpt tjej, Liz. Du beskriver väl hur det ser ut för dem i din situation. Jag tror att det är din sjukdomsstämpel som gör att arbetsgivarna ryggar för att anställa dig. Nästa gång du kommer till en anställningsintervju och arbetsgivaren frågar om du brukar vara sjuk, svara då: Sjuk!? Jag? Absolut inte. Jag är frisk som en nötkärna!

"Förstärkt arbetsträning" - Vad tusan är det?
Hej Leif!
Jo, så sent som i torsdags fick jag klart för mig att det handlar om s k "Förstärkt Arbetsträning" - jag som trodde att det var nog med att det var praktik.
Det är väl när ytterligare en part är inblandad - i detta fall AME (Arbetsmarknadsenheten), och de får tydligen ersättning för att "ordna" min praktik - vilket jag inte fattar i just detta fall - jag hade på egen hand kontakt med min närmaste "handledare", som gärna ville ha mig som praktikant under några månader.
Jag har varit på två korta möten där personen från AME varit med; har skrivit på papper ang. praktiken, och han hämtar mina närvarorapporter, skriver på dem och skickar in dem - vilket jag mycket väl kunde fixat själv! (Under flera månader har jag själv lämnat upp dem till AF, som skrivit på och skickat vidare...)

I a f: detta fick jag hör i torsdags; "det kommer inte att bli så stor skillnad för dig med "Fas 3", för de får redan idag ersättning för att de har dig där"
Vad glad jag blev - INTE!
Jag VILL verkligen inte hamna i något som bryter ner en som detta gör - att enda sättet att jag ska få "jobba" är att ARBETSGIVAREN får pengar för att ha mig där!

Du skriver "nästa intervju" - problemet är ju att jag väl inte ens kommer så långt, utan är bortsorterad långt innan i processen att anställa någon kommit så långt...
Dessutom är jag inte så välformulerad i "verkliga livet" som när jag får lite mera tid här hemmavid att skriva mina kommentarer...
Min "sjukdom" är att jag har ett synfel som ej går att fixa, och lider nog av "mindervärdeskomplex" ute bland folk - inte hemma...
Men tanken på jobbintervjuer skrämmer mig ganska rejält...
Gråter väldigt lätt gör jag också, så fort man kommer in på lite mer personliga saker är det kört... Vem vill anställa en så´n lipsill???

Nu hade man ju trott att (det finns lite utredningar på mig) AF kommit till insikt om att de behöver hjälpa mig lite mera "handgripligt" att få in foten - att detta skulle så småningom kunna leda till en anställning med särskilt anställningsstöd, att de skulle hjälpa mig att förhandla med arbetsgivaren - istället fick jag hem papper på två års "Fas 3" på samma plats jag är idag!

Nu har jag försökt "skrika lite högre" att jag behöver hjälp, ska på möte i veckan - men vågar jag verkligen hoppas??? De som sitter på arbetsförmedlingen har ju dessutom flera hundra andra att "ta hand om"...Leif Haglund: Hej, Liz!

Man ryser när man läser om din situation. Att få höra att man är så oduglig att arbetsgivaren måste ha betalt för att man ska komma ifråga till ett jobb, kan bryta ner vem som helst.

Du är mycket välformulerad. Det du presterat i skriftväg på min blogg ligger långt över genomsnittet. Jag förstår inte hur du fått dina mindervärdighetskomplex. De du möter ute på stan är inte hälften så kompetenta som du.

Det arbetsförmedlingen borde göra, vilket du också själv föreslagit, är, efter att ha tagit reda på vilka jobb som du har fallenhet för, ta kontakt med arbetsgivare som kan ge dig ett riktigt jobb. Din arbetsförmedlare ska fungera likt en artists manage, Marknadsföra dig på den öppna arbetsmarknaden.
Hej Leif

Vad jag menar med att tappa SGI är att om jag går ur Jobb- och utvecklingsgarantin (får 0 kr i fas 3) tappar jag min SGI hos Försäkringskassan. Om man sedan vill ta ut föräldrapenning dag 2 och framåt får man endast ett grundbelopp. Om man är inskriven i JOB:en och tar ut föräldrapenning får man ersättning på SGI-nivå. Jag har ca 100 dagar föräldrapenning kvar och har funderingar att ta ut 2-3 dagar i veckan i fas 3 så att jag har någon inkomst. Om jag inte får det så måste jag säga adjö till Arbetsförmedlingen och är med och förbättrar arbetslöshetsstatistiken.

Jag är inte för försörjningsstöd men det du skriver om att motprestation inte ska omfatta full arbetsvecka utan motsvara en arbetstid som ligger i paritet med den erhållna ersättningen låter vettigt, men varför kan inte detta kunna gälla i den vanliga arbetslöshetsförsäkringen? Om man som nu sänker ersättningen med tiden och man sätter ett "golv" med en ersättning som man kan leva på förstås. Lista över arbetsuppgifter, vet inte det. Åtgärder ska vara individuellt anpassade och man ska självklart ha så mycket tid som möjligt till att söka jobb.
Du skriver: "Motprestationen ska vara tidsbegränsad. Därefter ska arbetsförmedlingen vara skyldig att ge den arbetssökande ett heltidsjobb. Kan inte arbetsförmedlingen ordna detta ska försörjningsstödet (a-kassa, tycker jag) utbetalas utan krav på någon fortsatt motprestation".
Mycket bra, kombinerat med ett skadestånd. Den regering som stiftar dessa lagar röstar jag på ;-)

Du Sandviksbo, jag förstår din uppgivenhet. Även om jag inte skulle välja en del av dina alternativ så måste jag också göra ett val. Det är inte lätt. Med stor sannolikhet kommer olika typer av kriminalitet uppstå när folk inte har några pengar att leva på. Hoppas du väljer alternativet att plugga med någon form av paus emellan.

Liz, jag känner verkligen med dig. Du borde ha rätt till lönebidrag om du har en handikappkod hos AF. I Särskilt anställningsstöd gäller inte LAS regler. Det gör det däremot med lönebidrag. Du beskriver bra hur det går till. AF borde inte så lätt gått med på arbetsträning utan hjälpt dig med anställning med lönebidrag. Men det är klart att arbetsgivaren föredrar praktikanter eller fas 3-jobbare. Jag har också haft arbetsträning utan att jag har något handikapp. Anledningen var att arbetsförmedlaren fixade så att arbetsgivaren fick bidrag för mig. Det var absolut ingen arbetsträning.

Jag är helt säker på att fas 3-jobben kommer att innehålla arbetsuppgifter som ordinarie personal gör och att fas 3-jobben kommer att slå undan riktiga jobb. Detta kommer Arbetsförmedlingen att se mellan fingrarna eftersom de har krav på sig att få ut folk i aktivitet. Den arbetslöse kommer att hålla tyst för man hoppas förstås på att få anställning. Föresten vart kan den arbetslöse få sin röst hörd när ens fackförbund inte kan hjälpa en? På en blogg på internet möjligtvis.

Leif, vad tycker du att jag ska säga till min arbetsförmedlare när jag skrivs in i fas 3 för 0 kr i ersättning?


Leif Haglund: Att skriva in en arbetslös i fas 3 med 0 kr i lön strider mot FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Var och en har rätt till ett arbete så att man kan vara självförsörjande. Arbetsförmedlingen kan inte kräva att du ska leva på din sambos inkomster. Du har rätt till en egen lön!

Jag begriper inte hur man kan påstå att Sverige är i behov av en kraftigt ökad arbetskraftsinvandring när landet har en rekordstor arbetslöshet som inte skådats i modern tid.
Tack Anna för sympatierna!

Det känns skönt att få lite förståelse för sin situation i alla fall!
Ditt läge är ju heller inte precis avundsvärt... Helt sanslöst om du frågar mig - fattar inte att det får gå till så - jämfört med er som har det så är man ju trots allt "lyckligt lottad"...
Vad som jag lyckades med var ju att ha några få stämpeldagar kvar när vårt yngsta barn föddes - kanske inte hade spelat lika stor roll för sex år sedan när jag skrevs in i Aktivitesgarantin - men så var det. Att vi dessutom slog till och skaffade ytterligare ett barn var kanske till en liten del Göran Perssons förtjänst - han bad om fler barn i Sverige då - var i tidningarn med en nyfödd liten bebis på armen och var så nöjd så! Men hur ser det ut nu? Inte är det något som "premieras" precis... Lite bittert även det...
Men vår son är den som sätter "lite fart" på vår familj, och aldrig att vi ångrar oss där inte!!!

Men, för att återgå till saken, att som du inte få en krona för din insats i "fas 3"(eller vad ska vi kalla det?) - det är kriminellt! Snacka om att utnyttja männinskor!
Förresten, Anna:
vem ska betala din barnomsorg när du ska ut o "jobba"?
Har tänkt lite mer på mitt läge, och jag blir fullständigt galen! Lyssna här: AME (kommunen, eller hur) får pengar "för att de så snällt ordnat min praktik", på skolan jabbar jag gratis (kommunen!) - men kostnaden för mer barnomsorg (kommunen!) - den ska vår familj stå för - är det inte HELT DJÄVLA SJUKT!!!
Liz, vilken tur att du hade a-kassedagar kvar när du fick barn. Jo, att skaffa barn när man är långtidsarbetslös premieras inte. Om man ser som i mitt fall - tycker jag det är en självklarhet att föräldraledighet ska vara överhoppningsbar. Varför ska jag drabbas hårdare än de som inte söker jobb eller tackar nej till jobb eller på annat sätt missköter sig enl. Arbetsförmedlingen? Leif, kan du svara på det eller tycker du att det ska vara så?

Du har rätt Liz med att barnomsorgen blir dyrare när man är ute på "åtgärdsjobb". När jag hade praktik inom kommunen gick jag i princip back varje månad. Ex. Dyrare barnomsorg, resor t.o.r. Hade dessutom 2 mils omväg till förskolan/skolan varje dag. Var tvungen att betala parkeringsavgift på arbetsplatsen samt använda bilen i jobbet utan ersättning medan de som var anställda fick resorna betalda. Fikakassa arbetskläder olikn. Arbetsförmedlingen sa, vill du inte vara med i Jobb- och utvecklingsgarantin så kan du fritt välja att lämna. I fas 3 blir det likdant, bara det att jag inte får några pengar alls. Nä, jag blir nog tvungen att lämna och bli hemmafru på heltid. För någon barnomsorg har jag inte rätt till sedan och de som har barn vet hur mycket tid man har att söka jobb samtidigt som man har barn att ta hand om.

Vill bara säga att nu har jag lov efter mitt sommarjobb, vilket inte innebär att man har semester. Man ska fortfarande stå arbetsmarknaden till förfogande och aktivt söka jobb. Just nu sitter jag med 11 st jobb som AF ålagt mig att söka. Har ingen barnomsorg när jag har "lov". Behöver ringa på jobb med ett gnälligt barn i bakgrunden som pockar på mammas uppmärksamhet eftersom alla kompisar är på dagis. Nä, det är nog inte tänkt att barn ska finnas inräknat i ens liv :-(
Ja, vilket underbart välfärdsland vi bor i...
Du är väl i a f några år yngre än mig, så hoppas verkligen du slipper att se fram emot att närma dig 50, och fortfarande vara i JUG el. JOB el dyl!
Om det nu blir regeringsskifte nästa år, så har de minsann lite att bita i!
Hoppas att Leif åtminstone har bl a oss i tankarna då!

Lycka till med jobbsökandet - jag kan mycket väl föreställa mig hur du har det - med småbarn omkring dig dygnet runt! Kram!


Leif Haglund: Socialdemokratiska partiet har lovat att ta itu med det här vid en valseger 2010.

Det du och Anna kräver är inte bidrag. Ni ska inte för ert uppehälle behöva leva på andras arbete. Ni vill ha ett riktigt jobb på den öppna arbetsmarknaden och med en skälig lön så att ni kan blir självförsörjande.

Att hävda arbetslinjen är helt riktigt, men den förutsätter att det verkligen finns jobb, riktiga jobb, att tillgå. Det är regeringens främsta uppgift att bedriva en politik som åstadkommer detta. Det är dags att återupprätta människovärdet hos dem som hamnat i långtidsarbetslöshet.
Du har rätt Leif, man vill inte leva på andras arbete utan vill ha ett arbete att kunna försörja sig på. Ett arbete att gå till och känna sig behövd och där man kan utvecklas.

Men om man trots allt är arbetslös och betalar in till sin arbetslöshetsersättning ska man också kunna ta del av den och inte kunna bli utförsäkrad, tills man har ett riktigt jobb med avtalsenlig lön. Det är viktigt att så fort som möjligt få ut dessa människor i arbete för att undvika långtidsarbetslöshet. Som du skriver själv: "A-kassan ska ju vara en omställningsförsäkring, inte en livslång försörjning." Med Socialdemokraternas politik att alla har rätt till ett jobb som gör att man är självförsörjande innebär ju att A-kassan just är en omställningsförsäkring och inte en livslång försörjning. Jag kan därför inte förstå att du vill ha en bortre gräns i a-kassan och tycker att man sedan ska ha försörjningsstöd. Om du läser vad andra har skrivit här om försörjningsstöd så vet du att alla inte har rätt till det, som jag t.ex. Sedan skriver du att "Arbetsförmedlingen kan inte kräva att du ska leva på din sambos inkomster", ändå är du för försörjningsstöd. Hur tänker du då?

Du skriver: "Att skriva in en arbetslös i fas 3 med 0 kr i lön strider mot FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Var och en har rätt till ett arbete så att man kan vara självförsörjande. Arbetsförmedlingen kan inte kräva att du ska leva på din sambos inkomster. Du har rätt till en egen lön!"

Om nu politiker misslyckas med att föra en politik som skapar jobb åt alla. Hur ska dessa människor klara sig rent ekonomiskt?

Och du, vart ska jag vända mig för att hävda min rätt när det gäller de mänskliga rättigheterna. Jag tror inte det hjälper att säga det till Arbetsförmedlingen, för de säger bara: följ regelverket eller hoppa ur systemet. Du är fri att välja.


Leif Haglund: Det du nämner sist i sin kommentar belyser väl arbetsförmedlingens tillkortakommanden. Här kommer nu Anna till arbetsförmedlingen och kräver att få jobb på öppna arbetsmarknaden. För att visa din vilja att bli självförsörjande påtalar du för arbetsförmedlaren att det är en mänsklig rättighet att få jobb så att man kan försörja sig själv, känna sig behövd och kunna utvecklas som människa. Man förväntar sig då att arbetsförmedlarens ska utropa "Hurrá!" och göra sitt yttersta för att lotsa in dig på den öppna arbetsmarknaden. Men nej, arbetsförmedlaren hotar den arbetsvillige med avstängning om den denne kräver ett riktigt jobb i stället för att delta i deras åtgärdsprogram.

Anledningen till att jag vill ha en bortre gräns för A-kassan beror på att systemet annars kan missbrukas, inte bara av den arbetslöse utan också av regeringen. Denna kan dra ner på sin ambitionsnivå om full sysselsättning. Då är man åter inne på bidragslinjen istället för arbetslinjen. Utanförskapet riskerar, som det gjort under de senaste årtiondena, att ökas om arbetslösheten göms i en A-kassa utan bortre gräns. Det går inte lika lätt att gömma en stor arbetslöshet i socialbidragssystemet. Det är nämligen inte accepterat av gemene man att en alltför stor del av befolkningen försörjs med socialbidrag. Då blir det protester.

Regeln i socialtjänstlagen om att makar har ett försörjningsansvar gentemot varandra anser jag inte ska gälla för make/maka som genom eget arbete vill försörja sig själv. Makan - det är nästan alltid hon det gäller - kommer i ett beroendeförhållande till sin man, vilket inte är förenligt med vår tids jämställdhetstankar.
Liz, lycka till själv! Kram!
Leif, enligt din modell med försörjningsstöd när det gäller motprestation så borde det inte finnas någon för mig som kommer att få 0 kr i ersättning i fas 3, eller hur?
Om ni vinner valet 2010, tänk på det i kommande lagstiftning om ni bestämmer er för en a-kassa med bortre gräns. Glöm inte bort att se till att föräldraledighet får räknas som överhoppningsbar tid. Och fixa en övergångsregel som gör att alla drabbade får sin ersättning återställd. Detta gäller även för de som drabbats pga sjukdom. Se även till att se över all lagstiftning som gäller för Arbetsförmedlingen, a-kassa och Försäkringskassa. Det är mycket som är ändrat och går inte ihop med varandra. Jag känner till det eftersom jag har hamnat i moment 22 när det gäller kontakten med dessa myndigheter. Ge också arbetsförmedlare möjlighet att göra som du säger att dammsuga och agera likt en artists manage, marknadsföra den arbetssökande på den öppna arbetsmarknaden. Det fungerar nämligen inte så nu, i alla fall inte på den arbetsförmedling jag tillhör. Lycka till!


Leif Haglund: Visst ska det finnas något för dig, Anna! Det har du rätt till enligt FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Jag envisas med att påminna ofta om denna deklaration som Sverige undertecknat. Jag har förståelse för att fattiga länder i Afrika inte kan leva upp till deklarationens krav. Men Sverige är i en helt annan situation och måste uppfylla sina förpliktelser gentemot deklarationen.
Hej Leif

Vi tycker väldigt olika när det gäller a-kassa med/utan bortre gräns. Däremot är vi överens om att fas 3 jobben ska bort.

Du pratar om att systemet missbrukas. Jag tror inte att flertalet arbetslösa hellre går på a-kassa än en riktig lön som ett arbete ger. Det är andra faktorer som gör att folk är arbetslösa. Jag anser att man som arbetslös inte ska ansvara för en misslyckad politik. Jag tror inte heller att man som arbetslös blir mer anställningsbar genom att pressas ekonomiskt till det yttersta. Snarare tvärt om. Se denna länk som jag tidigare hänvisat till.
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_2786853.svd

Du skriver: "Det går inte lika lätt att gömma en stor arbetslöshet i socialbidragssystemet. Det är nämligen inte accepterat av gemene man att en alltför stor del av befolkningen försörjs med socialbidrag. Då blir det protester."
Det är ju just vad som händer, nämligen att en stor arbetslöshet göms i socialbidragssystemet. Jag kommer inte att finnas med i något system eftersom jag inte är berättigad till försörjningsstöd. Jag kommer att räknas in i statistiken att jag fått jobb i och med att jag inte längre står som arbetssökande.
Och du, tycker du verkligen att en så stor del av befolkningen måste försörjas genom socialbidrag så att det blir protester? Det är verkligen att leka med utsatta människors liv!

Tänk vad olika ni kan se på saken i ert parti. Här en länk till din partikamrats blogg. Han drar helt andra slutsatser än dig. Det är mer som han ser på saken jag också ser det.
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1312&blogg=25098

Ja, själv är jag (och min sambo) tvungen att göra oss av med alla våra tillgångar för att kunna lyfta socialbidrag och ha möjlighet att vara anmäld hos Arbetsförmedlingen och förhoppningsvis få hjälp av samhället. Tills dess är jag tvungen att gå ur Arbetsförmedlingen för jag har inte råd att stå kvar. När jag sedan gjort det har jag inte rätt att ställa mig till arbetsmarknadens förfogande hos Arbetsförmedlingen pga inträdeskraven i Jobb- och utvecklingsgarantin. Det kan ju också ta lite tid innan man sålt hus ordnat ny förskola/skola för barnen osv. Detta är inget man vill utsätta sina barn för heller. (Bara en sådan sak att mitt äldsta barns skola ställer krav på att man har tillgång till internet för att kunna göra läxor blir ju omöjligt om man inte får ha internet när man uppbär försörjningsstöd. Bara en sak av många andra.)


Leif Haglund: Hej, Anna

En A-kassa utan bortre gräns kommer att bli en form av medborgarlön. Det har aldrig varit tänkt att A-kassan ska vara något sådant. Det är en omställningsförsäkring som ska utbetalas under en begränsad tid tills den arbetslöse hunnit skaffa sig ett nytt jobb.

Det som skiljer dagens situation från hur det såg ut på 1980-talet och tidigare, är att det inte finns jobb åt alla arbetslösa. Långt därifrån. Arbetslösheten i Sverige ligger f.n. mycket högt. Och värre väntas det bli.

I motsats till Roger Jönsson anser jag att en A-kassa utan bortre gräns kan få regeringen att inte arbeta lika hårt för full sysselsättning som den skulle varit tvingad att göra med en bortre gräns. Regeringen får ingen press på sig att skapa jobb åt sina arbetslösa medborgare eftersom dessa har sin ekonomiska försörjning ordnad genom en livslång A-kassa. Utanförskapet kommer att öka. Kostnaderna för en livslång A-kassa är man beredd att betala eftersom man räknar detta som en del av vår välfärd.

Jag hade delat din uppfattning om en A-kassa utan bortre gräns om vi hade haft normala arbetslöshetssiffror, ca 3 procent. Då hade samhället haft ekonomiska resurser att utbetala A-kassa under obegränsad till de arbetslösa. Och dessutom kunna höja ersättningsnivån. Men nu är Sverige på väg åt andra hållet med arbetslöshetssiffror som ligger på mycket hög nivå. En A-kassa enligt din modell skulle kräva kännbara skattehöjningar. Jag tror inte svenska folket är beredd till detta. Solidaritetstanken kan inte upprätthållas hos medborgarna om en alltför stor del av befolkningen står utanför arbetsmarknaden. Det är därför som jag med emfas betonar vikten av att det måste skapas fler arbetsplatser.

Varje människa har rätt att som du skriver känna sig behövd, kunna utvecklas och vara självförsörjande. Detta blir denne inte om man är hänvisad till att leva på A-kassa. Det är jobb, riktigt jobb, som arbetsförmedlingen ska erbjuda dig, inte bidrag. Det är regeringens uppgift att se till att arbetsförmedlingen kan förmedla jobb åt arbetslösa, inte att som nu tvinga arbetssökande att arbeta utan lön i olika projekt. Det du råkat ut för är oacceptabelt och ovärdigt.


Glömde i sista stycket.

"När jag sedan gjort det har jag inte rätt att ställa mig till arbetsmarknadens förfogande hos Arbetsförmedlingen pga inträdeskraven i Jobb- och utvecklingsgarantin." Och står jag inte inskriven hos Arbetsförmedlingen kan jag inte få socialbidrag. Moment 22 igen.
Jag tror jag var otydlig med en tidigare fråga:
"Leif, enligt din modell med försörjningsstöd när det gäller motprestation så borde det inte finnas någon för mig som kommer att få 0 kr i ersättning i fas 3, eller hur?"
Jag menar att det borde inte finnas någon motprestation för mig i Jobb- och utvecklingsgarantin när jag får 0 kr, eller hur? Alltså att Arbetsförmedlingen inte kan ställa krav på att jag ska jobba i fas 3 utan betalning.
Jag förstod hur du menade, Anna.
Jag håller dessutom med dig att det sannerligen är så det borde vara - men "vi har väl själva försatt i vår situation" tycks de som bestämmer anse, och de som ska genomdriva all galenskapen - ja, de vill väl behålla sina jobb, och alltså inte vara för besvärliga... (Gentemot sin arbetsgivare menar jag)

Senast idag var jag på läkarbesök, och han gav ju inte intryck av att vara glad över sin sits heller; skriva läkarintyg till i princip ingen nytta alls, då ändå FK är de som avgör hur "arbetsduglig" patienten är...
Någonting håller på att gå alldeles galet i detta land!

Tänk ändå om man kunde få dessa människor att prova på livet i vårt "utanförskap" under en tid - då kunde de väl inte blunda och fortsätta så dövörat till längre???


Leif Haglund: Det är inte du och Anna som försatt er i den situation ni nu befinner er i. Det är samhället som svikit sina medborgare och inte förmår ge dem arbete så att de kan vara självförsörjande. Att erbjuda bidrag är inget värdigt alternativ. Enbart jobb duger!
Men, hur ska alla dessa arbetstillfällen ordnas då?
Att bara försöka öka produktion och konsumtion - det är väl knappast heller att eftersträva - även om det får hjulen att snurra!?
Vore inte en sorts medborgarlön ändå ett alternativ? Om en motprestation ska krävas, då måste man åtminstone kompenseras för alla extrakostnader det innebär + en liten "morot" att glädjas över!
Eller; varför kan vi inte på något sätt försöka dela på de "riktiga" jobben - de som har jobb får ju slita under väldig stress i många fall! (Undantaget de riktiga höjdarna såklart, de har nog sett till att ordna det bra för sig - på alla plan!)
Att vara "bidragsberoende" är inte upplyftande - man mår inte bra av det - det är jag den första att skriva under på - och så värst "anställningsbar" ses man ju inte som efter ett tag...
Man är aldrig riktigt fri, känner inte att man har rätt att göra vad man vill med sin tid och sitt liv - man "borde" alltid försöka hitta det där jobbet...Leif Haglund: Det är regeringens skyldighet att bedriva en politik som ger full sysselsättning. Den får inte smita undan detta ansvar genom att lösa arbetslösheten med bidrag i stället för jobb.

Medborgarlön är något som Miljöpartiet kom med i mitten av 1980-talet. Jag tyckte då att detta var ett bra förslag. Numera är jag tveksam till detta eftersom det skulle medföra mycket stora kostnader för samhället. Det finns för många arbetslösa i Sverige, och fler blir det med den ökade invandringen. Införs medborgarlön så skulle regeringen vara tvungen att höja skatterna ordentligt för att klara detta. Det är inte rättvist mot dem som arbetar och sliter hela dagarna att i solidaritetens namn tvingas avstå en ännu större del av sin lön till skatter. Skattetrycket är redan högt som det nu är. Medborgarna accepterar inte högre skatter. Jag tror inte på de undersökningar som påstår motsatsen.

Om staten kan finansiera medborgarlön på ett annat sätt än genom att höja skatten, då kan jag acceptera en sådan lösning som en inkomstgaranti åt alla medborgare. Men var ska regeringen ta pengarna? Reformen måste ju finansieras.

Att dela på jobben är ingen en bra lösning eftersom det skulle innebära en kraftig inkomstreducering hos dem som har arbete. Det skulle drabba dem mycket hårt. De går aldrig med på det frivilligt. Skulle s-partiet komma med ett sådant förslag så hade partiet inte haft en chans att komma till makten.

Bäst är att regeringen pressas till det yttersta att skapa jobb åt sin befolkning. Allt annat får underordnas detta mål.
Hej Leif!

Du skriver: "Det är inte du och Anna som försatt er i den situation ni nu befinner er i. Det är samhället som svikit sina medborgare och inte förmår ge dem arbete så att de kan vara självförsörjande. Att erbjuda bidrag är inget värdigt alternativ. Enbart jobb duger!"

Du tror på full sysselsättning men inte på mycket länge. Vad ska samhället erbjuda när bidrag inte är ett värdigt alternativ och samhället inte förmår att ge den arbetslösa arbete så att de kan vara självförsörjande? Är tacken då att kasta ut arbetslösa ur trygghetssystemen och ge den enskilda människan skulden för politikens misslyckande? För det är ju det som händer med en bortre gräns i a-kassan.

Ditt parti var med att införa en bortre gräns i a-kassan 2004 i och med åtgärdsprogrammet Aktivitetsgarantin och "Alliansen" ersatte den med Jobb- och utvecklingsgarantin. Dessa åtgärder har inte satt större press på varken dåvarande eller nuvarande regering att skapa full sysselsättning utan bara varit ett sätt att gömma undan arbetslösa i åtgärder som inte ger jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsförmedlare har inte tid att hjälpa den enskilda arbetslöse utifrån dennes behov utan har fullt upp med att följa regeringens mycket strikta direktiv.

Hur ser din helhetslösning ut?

Liz nämner medborgarlön som ett förslag. Det kanske skulle vara det ända rätta att införa och kanske helt drastiskt avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Det skulle förmodligen vara billigare också. Lek med tanken.

Och dela på jobben, absolut! De som jobbar idag går verkligen på knäna av stress och det gör även vi arbetslösa. Värt att genomföra det innan hela befolkningen blir drabbade av sjukdom.


Leif Haglund: Samhället får aldrig kapitulera när det gäller att ge medborgarna möjlighet att försörja sig själv.

Att erbjuda den fullt friska arbetssökande konstgjorda åtgärder i form av "aktivitetsgaranti" och "Jobb- och utvecklingsgaranti" i stället för ett riktigt jobb, är att förnedra den arbetslöse. Jag hänvisar än en gång till FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Min helhetslösning är att regeringen satsar erforderliga resurser på att kraftigt öka antalet jobb i den offentliga sektorn samtidigt som man driver en politik som underlättar för det privata näringslivet att utvecklas så att nya jobb kan skapas där. Då kan du och Liz få ett riktigt jobb.

Anna, tror du verkligen att de som har jobb är beredda att avstå arbetstid till de arbetslösa? Att t.ex. metallarbetaren som tjänar 25 000 kr/månaden skulle frivilligt gå ner till halvtid och halv lön, 12 500 kr/mån?

Det är inte bidrag som utvecklar landet och skapar välstånd. Det är jobb! Den regering som inte inser detta ska inte få folkets förtroende att styra landet!
Jaha, då var det lilla hopp jag hyste i all hemlighet släckt - föga förvånande, men ändå...
Efter möte på AF har min handläggare haft kontakt med rektor ang. en ev anställning med särskilt anställningsstöd för mig - hade ju varit helt underbart! Men, nej - det var omöjligt - men fortsatt praktik inom "Fas 3" är såklart inga problem...
Jag blir så ledsen och besviken - jag orkar inte hålla på med dessa ***** praktiker/åtgärder längre snart - det är en sak som är säker....


Leif Haglund: Håll ut, Liz! Tokerierna får snart ett slut. Det kan nämligen inte få fortsätta på det här viset. Det begriper till sist både den borgerliga alliansen och vänsteroppositionen.
Inte roligt alls Liz! Jag har själv varit med om detta och vet hur det känns. Arbetsgivaren sa att vi vill gärna ha dig kvar här eftersom du tillför mycket för oss.

Jag känner en som hade ordnat sig ett långtidsvikariat och allt var klart, skulle bara skriva anställningspapper. När arbetsförmedlaren fick höra det ringde han arbetsgivaren och erbjöd 6 månaders praktik plus ett års bidrag i form av särskilt anställningsstöd (LAS gäller inte då). Tala om att sabotera.

Det är inte konstigt att man blir ledsen och besviken och känner att man vill ge upp när man gång på gång blir utsatt för "övergrepp".

Hoppas någon kan ge oss lite positiv energi!

Mitt äldre barn grät förresten i kväll för att vi är så fattiga och inte kan göra saker som andra. H*n tycker också det är jobbigt att skriva i sin veckodagbok vad h*n gjort under helgerna då inte vi har möjlighet att göra saker som kostar, som andra får vara med om. Speciellt svårt är det att berätta vad h*n gjort under sitt sommarlov, då andra varit på resor olikn. Som arbetssökande har man inte rätt att resa någonstans eftersom man ska vara tillgänglig alltid. Dessutom brukar jag sommarjobba.


Leif Haglund: Det här hade aldrig behövt hända om politikerna insett sitt ansvar gentemot sina medborgare.
Om jag nu inte är fullständigt lurad, så var det inte hanläggaren från AF som sa nej - utan rektor/kommunen. De hänvisar till sparkrav och anställningsstopp - och det måste jag ju tro på...
Men innerst inne maler det; vad gjorde jag för fel, kunde jag betett mig annorlunda på något sätt o s v...
Senaste dagarna kände jag mig betydligt piggare och positiv - så länge jag trodde att det kanske fanns en liten möjlighet trots allt - men nej...
(Tidigare under min praktik har jag väl inte gjort nå´n hemlighet över att jag mår dåligt över min situation, och att jag har panik över att fastna i "Fas 3"...)
Idag ska jag i a f försöka åka in de där timmarna - men musten går ju ur mig fullständigt - och tårarna de pressar på...
Liz, det är absolut inte ditt fel! I det här fallet tror jag inte heller arbetsbetsförmedlarens. Döm inte dig själv! Kommunen är väl medveten om vilka möjligheter som finns att tillgå i form av arbetetsmarknadsåtgärder. Jag känner till (i alla fall i vår kommun) att man har dragit ner på anställningar med anställningsstöd pga att de har skyldighet att "hjälpa till" att ta in fas 3-jobbare.
Dessutom har kommunen LAS-regler att föjla. I vår kommun finns "övertalig" personal som de är skyldiga att att ge tjänst oavsett vad de har för utbildning. Färdigutbildade ungdomar har svårt att komma in i kommunen pga detta och även för att man inte får ta in vikarier annat än i enstaka fall. Kommunen har hårda sparkrav som drabbar barn, skola och omsorg.

Berätta hur du känner för din arbetsförmedlare (om du har förtroende för denne) och kräv att få hjälp med anställningsstöd på annat ställe. Jo, jag vet hur det funkar, du är ju "åtgärdad nu" tänker Arbetsförmedlingen men stå på dig. Du är värd bättre!
Hej Leif

Jovisst, skapande av nya jobb ska absolut prioriteras. Det är vi absolut överens om. Men det är oansvarigt att arbetslösa och sjuka går under tills denna fråga är löst. Har det gjorts några beräkningar på någon form av medborgarlön? A-kassa och sedan belasta kommunerna med socialbidragstagare kostar också.
Mona Sahlin har lovat höja taket i a-kassan. Det verkar inte du tycka och inte jag heller. Kommer det att bli så?

Tänker ni avskaffa Jobb- och utvecklingsgarantin vid ett ev. regeringsskifte utan att ersätta det med något annat? Hänvisas alla dessa till Socialen då? Eller hur är det tänkt med den bortre gränsen?

Jag känner många som gärna skulle betala mer i skatt för att solidariskt delta till ett bättre samhälle, även jag. Och ja, jag tror att det är många som har lön idag som vill gå ner i arbetstid för att få mer livskvalité. Kanske inte till halvtid. Jag tror detta är nödvändigt och att det på sikt kommer att bli så. Det är också en jämställdhetsfråga och skulle också bli bättre för alla barn som inte träffar sina föräldrar så mycket varje dag. Det är många i ditt parti som tycker så också.
Leif, du skriver att det här hade aldrig behövt hända om politikerna insett sitt ansvar gentemot sina medborgare. När ska då politikerna inse och ta sitt ansvar gentemot sina medborgare?

Arbetslösa och sjuka borde höras mer i debatten. Men vi har snaran runt halsen och vågar inte framträda, så är det! Jag skulle själv kunna skriva en hel bok om hur man blir behandlad på Arbetsförmedlingen. Blev psykiskt misshandlad i ett halvår av en tidigare arbetsförmedlare och tvingades gråtande sitta kvar i rummet tills han var färdig med mig. Hans chef hade fullt förtroende för honom men han har som tur är slutat som arbetsförmedlare, dock skjutsas uppåt. Jag utvecklade sådan stress under denna period att jag drog på mig diabetes. Det tror i alla fall min läkare eftersom jag inte låg i någon riskgrupp för att utveckla diabetes. Man blir inte sjukskriven pga stress eller diabetes. Jag var inte den enda som fick sitt självförtroende och självkänsla fördärvat pga honom.

Har du föresten fått något svar av partiledningen på mina tidigare frågor? Väntar med iver på ett svar.
Leif Haglund: Jag har ännu inte fått svar från partiet. Så snart det kommer får du besked.

Politiker brukar inse sitt ansvar när valet närmar sig. Sen gäller det förstås att de inte efter valet glömmer bort vad de lovat.
Anna - du är så klok och klartänkt - tack!

Jag vet ju också hur det ligger till, men lik förbaskat kunde jag ju inte låta bli att hoppas...
Man skulle vilja att de såg att det skulle göra underverk för en hel familj i "deras" kommun - skillnaden mellan känslan att få en lön som vore skälig - och inte bara detta aktivitetsstöd i all(?) oändlighet...

Precis som du skriver är nog halvtid lite väl drastiskt, det var inte riktigt så jag menade med att dela på jobben. Något kortare dagar för alla, och mer fritid o tid för annat än arbete - tror hela samhället skulle må bättre av det - även om man då tappar lite i inkomst gentemot tidigare. De som då har en låg lön inom t ex vården och andra "kvinnoyrken" borde verkligen unnas att behålla lönen - bara vi alla kunde få vår plats i livet att "höra hemma"! I hur många rapporter som helst har ju detta framkommit att det är så oerhört viktigt för att må bra som människa! Att känna sig behövd och att få dra sitt strå till stacken! INTE genom att utnyttjas i JUG!
Jag säger bara, det är fel på hela systemete!

Jag är 63 år och varit arbetslös i 7 år och sökt ett, ja just det, ett jobb, som Arbetsförmedling beordrade mig att söka. Det är allt!
Vad är Arbetsförmedlingen till för?

Snart pensionär
Hej Anna, Liz H och Leif. Det var någon vecka sen jag skrev här sist och då skrev jag att det börjat ta fart på denna sida! Det har det verkligen gjort. Jag har nu ägnat en massa tid åt att läsa vad ni skrivit och det har varit en bergodalbana av känslor. Innan jag kommenterar något av det ni skrivit så vill jag berätta om en tanke jag fick när jag läste alltihop ni skrivit. Jag finner att huvudproblemet är att det inte finns jobb och att de arbetslösa till sist kommer till fas3 och blir utsatta ekonomiskt då de faller mellan stolarna vare sig det är AF, socialen, FK etc. Och detta oberoende individuella förutsättningar och möjligheter. Jag frågade den lokala chefen på AF vad som händer om jag studerar mer än ett år och sen vill komma tillbaka till Jobb och utvecklingsgaranti-programet? Svaret var att jag inte kan bli inskriven på något program hos AF men att jag kommer bli inskriven på AF som programlös. På så sätt menade hon (Charlotte Humling) att jag då skulle få pengar från socialen, men ingenting från FK. Det vanliga är att när man kommer till fas3, läs blir beordrad varaktig samhällsnyttig sysselsättning, under två år, man kan bara gissa vad som händer sen (2012). Under Fas3 får man samma belopp som tidigare från FK (Kan ni bekräfta detta?) och så får man komplettera hos socialen. Min ide är alltså att när mitt kontrakt tar slut 20091231 (Fas3 börjar 20100113) så ska jag vägra att ingå i Jobb och utvecklingsgarantin och på så sätt bli programlös och få medborgarlön på ca 5893kr/mån (medborgarlön=socialbidrag).


Leif Haglund: 5 893 kr i socialbidrag? Då blir du nog tvungen att plocka tomburkar i papperskorgarna för att klara dig!
AO Olsson kan du berätta din historia är du snäll?! I vilket program ingår du? 7år? Verkligen? Hur har du undvikit FAS3??
Sandvikenbo Gästrikland - hur ska du då kunna hävda att du står "till Arbetsmarknadens förfogan"???
Skulle inte tro att du så kategoriskt kan tacka nej till detta "generösa erbjudande" utan att förlora all rätt både till sjukförsäkring och försörjningsstöd...


Hej Sandvikenbo Gästrikland!

Undrade vart du hade tagit vägen. Ja, det har tagit fart här och jag får väl ursäkta mig mest. Du summerar bra. Nyfiken på vad din bergodalbana av känslor innefattar.

Jag visste inte att man kunde stå som programlös om man hoppar av. Där finns ju en möjlighet att slippa fas 3-förnedringen. Men förnedringen med försörjningsstöd/socialbidrag kvarstår. Kanske ändå en tänkbar möjlighet för en del. Jag har aldrig haft socialbidrag eller känner någon som har eller haft det men jag skulle tro att även soc kräver någon sorts motprestation i form av praktik. Att stå till arbetsmarknadens förfogande kan man hävda så länge man är inskriven på AF och aktivt söker jobb över hela landet. Däremot förlorar man nog rätten till sjukförsäkring.

Tanken med medborgarlön är inte densamma som försörjningsstöd/socialbidrag. Jag är inte så insatt i ämnet, bara hört talats om det. Här är två länkar som jag hittade.

http://www.xn--medborgarln-0fb.nu/

http://karin.jonex.info/medborgarlon/miljopartiet-och-medborgarlon/

Ja, vad som händer efter 2 år - blir väl nästa ställe i 2 år om man nu inte lyckats få tid att söka och hitta ett riktigt jobb. Om sossarna tar makten så blir det, som Leif säger, slut på dessa tokigheter och ett avskaffande av JOB:en. Då har man "möjlighet" att söka socialbidrag - och sen blir det en massa protester från allmänheten som gör att regeringen prioriterar arbetslinjen, enl Leif. Och sen efter en massa massa år (om man får behålla makten länge) har alla jobb och då inför man en a-kassa utan bortre gräns när ingen är i behov av den. Men innan dess har kommunerna gått i konkurs pga att halva befolkningen går på socialbidrag och ingen vill betala skatt för att göda alla lata bidragstagare/fuskare. Du får ursäkta Leif men det är lite så det känns.

Nu är det natti natti. Minstingen har magsjuka och har kräkts hela eftermiddagen och kvällen och jag hann precis innan 12-slaget mejla in en sista jobbansökan för den här veckan. Pust, där var det nära att bli avstängd hos a-kassan.

PS. Du vet väl Leif att trots att man är med i JOB:en betalar man in till sin a-kassa för att ha rätt till aktivitetsstöd hos Försäkringskassan trots att man inte längre har rätt till a-kassa. Man behöver även vara med även om man som jag får 0 kr i socialbidrag ifall man skulle få jobb och uppfylla ett nytt arbetsvilkor. (Har hört att man får betala den förhöjda a-kasseavgiften när man har soc. Stämmer det?)

Sen betalar man skatt med aktivitetsstödet och det är pensionsgrundande medans socialbidrag endast är ett rent bidrag. Kan vara bra att veta i sammanhanget, men det visste du säkert.


Leif Haglund: Du har fattat saken helt rätt, Anna. Förhoppningsvis dröjer det inte en massa år innan man kommer till insikt om att så här kan man inte hålla på. Trycket på regeringen kommer att bli för stort för att denna ska fortsätta på den inslagna vägen.

Ni som nu är inne i den här förnedringssvängen är offer för en misslyckad politik att tillförsäkra medborgarna deras mänskliga rättigheter, dvs att få jobb så att de kan vara självförsörjande.

Jag tror att politikerna, både på den borgerliga och den socialdemokratiska sidan, inväntar 40-talisternas pensionering så att deras platser kan fyllas av de som nu är arbetslösa. Det som oroar mig när det gäller dessa förhoppningar, är att snart hälften av 40-talisterna redan gått i pension, men ändå är arbetslösheten fortfarande stor. Deras platser har tydligen inte behövts fyllas. Jag tror inte att man bara kan skylla på den internationella finanskrisen.

Partiernas valprogram till väljarna nästa år kommer säkert att innehålla löften om en kraftfull satsning på att skapa riktiga jobb åt de arbetslösa. Inte minst gäller detta ungdomsarbetslösheten. I Sverige går 30 procent av dessa fullt arbetsföra och i sin absolut bästa ålder utan jobb. Det är obegripligt att man från regeringens sida låtit det gå så här långt. Jag fritar inte mitt eget s-parti från ansvar för att situationen ser ut som den gör. Att erbjuda arbetslösa bidrag och förtidspensionering istället för jobb löser inte problemen.

http://processjuridik.wordpress.com/2009/09/23/jobb-och-utvecklingsgarantins-fas-3-kan-vara-brott-mot-de-manskliga-rattigheterna/

Detta är en länk jag hittat till en sida som tar upp det även Leif hävdar; att "Fas 3" kan (och väl förmodligen är, eller hur) vara brott mot de mänskliga rättigheterna.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article5177262.ab

Här kommer ytterligare en länk till en artikel jag fastnade för i somras - den stämmer så bra!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5859436.ab

Det här är också värt att kolla på - vem är förvånad? Inte jag...


Leif Haglund: Inte jag heller.
Ytterligare ett problem - som väl i och för sig är "tur" för Anna och mig: den andre föräldern har jobb + att vi sitter i varsitt hus - att vi skulle gå till "socialen" tror och hoppas jag ligger väldigt långt in i framtiden...

Alltså kommer vi ju inte att märkas på samma sätt, inte belasta samhället - utan vara helt beroende av mannen i familjen - precis som du tog upp tidigare.
Oavsett hur mycket han jobbar o sliter kommer vi ju adrig mer än att "överleva" - inte LEVA!

Och hur våra barn upplever detta - det är mycket jobbigt... Att ständigt få behöva säga att vi inte har pengar till varken det ena eller det andra som ses som "normalt" i vårt samhälle...
(Jag måste väl i ärlighetens namn nu erkänna att vi då och då får pengar av en snäll släkting, men det skulle ju vara "guldkanten i livet", inte behöva gå till det basala som mat och boende...)


Leif Haglund: Du och Anna befinner er dock i ett bättre läge än många andra långtidsarbetslösa. Ni har karlar som kan försörja er och ni sitter i eget hus. Det har inte de som är ensamstående eller vars man också är arbetslös. De bor i hyreslägenhet och lever med ständig rädsla att bli vräkta om de inte kan betala hyran. Det här gäller även kommunala bostadsföretag. Dessa kan utan förbarmande sätta en barnfamilj på gatan om de inte får in hyran.

Det finns familjer i Sverige som lever ett liv som varken du och Anna kan föreställa er. Era barn får avstå en del av livets goda. Deras barn får avstå allt!
Hej igen!
Känner att jag måste förklara lite mer: vi kanske i o f sig eg har pengar för att leva hyfsat, men eftersom man mår så kasst över situationen, och att känna sig så orättvist behandlad, då går så mycket kraft och energi till "fel"saker - sådant som man aldrig skulle behöva tänka på om man hade ett jobb:

är det okej att ägna tiden åt att laga mat till familjen när man borde söka jobb?

är det okej att grejja i trädgården när man borde söka jobb?

är det okej att gå en promenad när man borde söka jobb?

Vem som helst fattar väl att man inte kan ägna all sin vakna tid åt att söka jobb, men man är så rädd vad andra i ens närhet ska tycka...
För mig blir det så att jag drabbas av nå´n sorts handlingsförlamning och gör inte så mycket alls - förutom att jag går omkring med ständigt dåligt samvete över allt jag inte gör - det mesta av glädjen med livet går mig förbi...
På helgerna känns livet lite mer normalt då ju de flesta är lediga - då först kan man känna sig mera fri att leva sitt liv med sin familj!


Leif Haglund: Din beskrivning delas säkert av de flesta i din situation. Nu är det upp till politikerna att göra något åt situationen.
Jag känner så väl igen mig i din beskrivning Liz. Jag tror så här: att så länge politiker misstänkliggör arbetslösa, sjukskrivna för att vara bidragsfuskare/utnyttjare, lata, inte vill ha jobb, måste kontrolleras, krävas motprestationer av... så kommer inte arbetslösa och sjuka att få ett drägligt liv så länge vi just är arbetslösa eller/och sjuka. Det här är bara början på den retorik som "alliansen" använder som också Socialdemokraterna har hakat på. Det är bara att slå på TV:n när som helst så får man höra just denna retorik som till slut blir sanning för gemene man, speciellt för de som aldrig varit arbetslösa eller sjuka. För får man höra en sak hur många gånger som helst så är det ju så, eller...? Det här sättet att se på oss får oss till slut att omedvetet se oss själva som odugliga och otillräckliga osv. Liz och ni andra - låt inte detta ske! Ja vet, det är jättesvårt när man ständigt utsätts för "övergrepp"...

Det är svårt att förklara för den man träffar på, om sin situation. För vad säger man när någon frågar, vad gör du nuförtiden? Ja, jag är på varaktig samhällsnyttig sysselsättning. VAD har du GJORT, skulle vederbörande fråga. Som Sandvikenbon skrev tidigare: "Om jag talar sanning så tror folk att jag ljuger om jag däremot ljuger så tror de mig". Det finns nog en tanke med just namnet - det är ingenting som man ska prata om, eller vad tror ni?

Jag tror inte nuvarande eller ev kommande ny regering kommer att se på oss på något annat sätt än just som bidragsfuskare/utnyttjare, lata, inte vill ha jobb, måste kontrolleras, krävas motprestationer av... I så fall måste man tänka i nya banor.
Leif, rätta mig om jag har fel.

Sedan att hävda rätten om de mänskliga rättigheterna, vare sig det gäller fas 3 eller rätten till jobb, tror jag är lönlöst i ett "välfärdssamhälle som Sverige". Andra länder skulle skratta åt våra angenäma problem, så länge de flesta har tak över huvudet.

Frågan är bara hur vi i Sverige vill att vårt samhälle ska se ut för de som inte har jobb idag? Vilket slags trygghetssystem vill vi ha? Därför frågar jag dig igen Leif: Tänker ni avskaffa Jobb- och utvecklingsgarantin vid ett ev. regeringsskifte utan att ersätta det med något annat? Hänvisas alla dessa till Socialen då? Eller hur är det tänkt med den bortre gränsen? Och har Sverige råd att ha ett trygghetssystem för arbetslösa och hur skulle det se ut? Kan du utveckla dig Leif, för jag tycker du är lite otydlig. Vad menar du med att "tokerierna får snart ett slut". Var lite mer precis vad du menar med tokigheter.

Leif, jag (och jag tror även Liz) är medvetna om att det finns de som har det värre. Min sambo har inte fast jobb trots universitetsutbildning och han kan inte försörja oss helt. Vi har lärt våra barn att havregrynsgröt är gott, vi får mat och kläder av våra föräldrar och vi är i full färd med att göra oss av med allt vi äger. Vi sitter inte trygg i vårt hus. Allt kan förändras väldigt snabbt. Men nu ska vi inte sitta och jämföra graden av elände när vi ändå har konstaterat att det har gått för långt. För då känns det som ett berättigande för den situation vi sitter i.Leif Haglund: Med "tokerier" avser jag Jobb- och utvecklingsgarantin och den förnedrande behandling som de långtidsarbetslösa tvingas utstå i denna samhällsnyttiga sysselsättning. Den här är så uppenbart ovärdig att alla inser att det inte kan fortsätta. Man tvingas tänka om. För din och Liz del kan detta betyda att regeringen - vilken det än blir - ser till att ni får pengar på något sätt. Jobb tror jag regeringen får svårare att ordna fram.

Jag har vidarebefordrat dina frågor i näst sista stycket till socialdemokratiska partihögkvarteret för besvarande. Svar på de frågor som du ställt tidigare har partiet ännu inte besvarat. Det är dåligt av dem att så nonchalera arbetslösa som känner oro för sin situation.

Att inte kunna få ett arbete så att man kan försörja sig själv är allvarligt. Detta får inte betraktas som ett "angenämt" problem eftersom regeringen då kan strunta i att gör något åt det. Man kanske gör som den förra s-regeringen, förtidspensionerar eller placerar de arbetslösa i meningslösa åtgärdsprogram i stället för att ge dem ett riktigt jobb.

Du skriver: "Jag tror inte nuvarande eller ev kommande ny regering kommer att se på oss på något annat sätt än just som bidragsfuskare/utnyttjare, lata, inte vill ha jobb, måste kontrolleras, krävas motprestationer av." Sannolikt har du rätt i ditt antagande. För hade man inte ansett detta, då hade man inte satt en bortre gräns i A-kassan, och man hade inte sänkt A-kasseersättningen. Man hade inte bemötts av ovänliga och misstänksamma arbetsförmedlare heller.
http://www.privataaffarer.se/pension/200909/det-blir-bara-trams-av-alltihop/

Satsa på ditt boende och din hälsa istället. Låt dig inte nedslås av andras åsikter. Jo det låter vettigt att namnet "varaktig samhällsnyttig sysselsättning" valdes eftersom "man inte ska prata om det" vidare så tror jag namnet är till för att passificera folk, då det låter bra att dra till med. Jag var mycket aktiv i början av min snart 450 dagar långa arbetslöshet och påpekade ofta för AF att de måste börja jobba med en långsiktig lösning av min situation och då hänvisade jag ofta till denna "varaktiga samhällsnyttiga sysselsättning" som om detta vore en bra sak. Det gav till resultat att de ville ge mig Offentlig stödanställning, Lönebidrag etc Så då blev jag sänd till en psykolog. Jag vägrade gå dit då jag anser att jag inga psykologiska problem. Då fick socialen nys om detta och menade att jag inte gjorde mitt bästa för att få ett jobb och tog av mig socialbidraget. Då gick jag dit men psykologen sa att han inte ville utreda mig eftersom jag inte sa det han ville höra.

Återkommer...


Leif Haglund: Har det gått så långt nu att den som uppsöker arbetsförmedlingen för att få jobb uppfattas som psykiskt sjuk?!

Får jag fråga dig, vad är det som gjort att du inte fått jobb under de här 450 dagarna? Även om det är ont om jobb så borde du under så här lång tids väntan kunnat få ett arbete som du är lämpad för.
Om man har en "handikappkod" kan man få "anställning med särskilt anställningsstöd" - förutsatt att det finns pengar kvar mm, mm...
Men man måste tydligen ändå påminna AF om att man faktiskt vill ha en anställning och inte "Fas 3" - för de kan inte hålla på att "ringa runt o fråga"...
Dessutom har jag på andra sajter läst om människor som tycks få koden mer eller mindre påtvingat - vilket måste kännas ganska knäckande...
(I mitt fall var det nog mer eller mindre på mitt initiativ, då jag ju faktiskt har ett sorts handikapp - om än lite svårdefinierat - och frågan är ju till vilken nytta man har den där koden egentligen...)


Leif Haglund: Det borde vara straffbart och leda till skadestånd om arbetsförmedlare sätter handikappkode i arbetssökandes journal om medicinskt underlag saknas som styrker att ett handikapp föreligger.

Jag känner till fall där arbetsförmedlingen utan att ha något som helst medicinskt underlag satt handikappkode på fullt friska arbetssökande och dessutom utan deras vetskap.

Som det ser ut i samhället nu så är jag inte lämpad för arbete. Har man ingen lärarexamen så spelar det ingen roll hur duktig man är och omvänt har man en examen så spelar det ingen roll hur dålig man är. Det styrs på samma sätt som aktiekursen och den s.k marknaden att det är den "effektiva marknadshypotesens" som alltid har rätt och den säger att marknaden alltid sätter det rätta priset på en vara mellan köpare och säljare vid den aktuella tidpunkten. En annan liknelse är den hur en elev ska få hjälp i skolan? Jo då behövs en diagnos (för att frigöra resurser) och därför ger man ca 7% av barnen diagnosen ADHD. AF gör likadant för att få resurser.

Anna Andersson hur går det med ditt ärende i domstolen? Med Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, 5 a § samt Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, 3 §. Etc var det bara prat eller?

Så till din andra kommentar, Leif. Jag sa till dem att de gärna får sätta vilken diagnos (i princip) bara de ordnar fram jobbet först men de insisterade på att gå den andra vägen. Då vägrade jag eftersom jag känner till fall (nära kamrat) som har fått diagnos men intet jobb. Inom skolans värld så tar de vuxna på sig ADHD-diagnosen för sina barn men jag tror att barnen känner en fruktansvärd skam vilet påverkar deras framtida liv.

Så till mer positivt: Istället för Fas3 kan man studera på distans "i princip va enkel kurs som helst" och kvittera ut 671kr/v ger ca 2800kr/m (CSNs bidragsdel, skattefri). Ger ca 2928kr mindre än Fas3 men är ändå ett alternativ om man inte vill jobba för 18kr/h. Kan vara ett bra alternativ för t.ex Anna m.fl Speciellt i familjer med två vuxna varav den ena jobbar. Som max får man bidrag i 240v och jag vågar inte för jag kanske i framtiden ändå vill/måste studera till en examen.

De har sagt till mig att jag kan berätta för arbetsgivare att jag är berättigad för särskilt anställningsstöd. Men jag har ingen handikappklassning som Liz H skriver om. Psykologgrejen de körde på mig var för Offentlig stödanställning alt. Lönebidragsanställning.
Tack Leif för att du vidarebefordrar mina frågor men jag vill gärna höra hur DU tycker.

Tycker du att man ska avskaffa Jobb- och utvecklingsgarantin vid ett ev. regeringsskifte utan att ersätta det med något annat arbetsmarknadspolitiskt program? Tycker du i så fall att dessa ska hänvisas till Socialen då, med tanke på att du anser att en bortre gräns i a-kassan ska finnas?

Du tycker att jag har rätt i mitt antagande att vare sig vilken regering som har makt inte ser oss arbetssökande på något annat sätt än som bidragsfuskare/utnyttjare, lata, inte vill ha jobb, måste kontrolleras, krävas motprestationer av. Vidare skriver du att: "För hade man inte ansett detta, då hade man inte satt en bortre gräns i A-kassan, och man hade inte sänkt A-kasseersättningen. Man hade inte bemötts av ovänliga och misstänksamma arbetsförmedlare heller." Tycker du alltså att vi är bidragsfuskare/utnyttjare osv som måste kontrolleras? För du är trots allt för en bortre gräns i a-kassan och tycker att det finns risk att systemet utnyttjas av oss arbetslösa med en a-kassa utan gräns. Du hyser sympati med både mig och andra men jag förstår inte hur det är möjligt på det sätt som du ser på saker och ting... Har jag missförstått dig?

Hur skulle ett trygghetssystem för arbetslösa se ut för dig?

Jag tycker mig höra i det du skriver att du har liten tilltro till ditt egna s-parti. Är det så? Sen blir jag förvånad när du skriver: "Jobb tror jag regeringen får svårare att ordna fram." Då har du i princip kapitulerat din och ditt partis arbetslinje, som du hela tiden hävdar.


Leif Haglund: Ja, jag tycker att 3:e fasen i Jobb- och utvecklingsgarantin ska avskaffas. Fas 1 och 2 behålls.

Yrkesutbildning och annan utbildning för att rusta den enskilde arbetssökanden att få ett jobb som passar den enskilde ska kraftigt utökas.

Arbetsmarknadspolitiska program som enbart syftar till att gömma undan arbetslösa i sysselsättningsåtgärdet ska hållas på minsta möjliga nivå.

A-kassan ska ha en bortre gränsa för att förhindra att den blir en form av livslång försörjning. Att ta bort gränsen skulle bli mycket dyrt för statskassa eftersom antalet arbetslösa är för stort och att nya arbetslösa, främst i form av en mycket stor invandring, ständigt tillkommer. De som skulle få betala om den bortre gränsen togs bort är de som jobbar och då i form av högre inkomstskatt. Skatten är redan tillräckligt hög som den är. Det går inte att hänvisa till solidariteten med de arbetslösa för att motivera ett högre skatteuttag på inkomster. Det är därför som jag med kraft hävdar att det inte är bidrag som ska lösa arbetslösheten utan det är nya jobb.

Du undrar vad jag tycker man ska göra med de utförsäkrade om regeringen inte ordnar några nya jobb och Jobb- och utvecklingsgarantin avskaffas. Jag anser att fas 1 och 2 ska vara kvar. Den nuvarande ersättningen ska också vara kvar. Har man inte lyckats få ett riktigt jobb när fas 2-tiden är slut, då ska vederbörande kvarstå som arbetssökande men ersättningen sättas ner till en nivå som täcker det allra nödvändigaste men inte mer. Arbetsförmedlingen ska vara skyldig att prioritera dessa långtidsarbetslösa så att tiden då de befinner sig i "post 2-fasen" blir så kortvarig som möjligt.

Du har delvis rätt i ditt antagande att jag hyser liten tilltro till mitt eget partis möjligheter att skaffa fram tillräckligt med jobb. Partiets jobbambitioner är bra, men jag tvivlar på att man kan ordna fram så många nya jobb som behövs. S-partiet inväntar troligen att 40-talisterna ska gå i pension och att det då ska uppstå ett stort arbetskraftsbehov som löser problemet.

Med anledning av handikappkod hittade jag dessa länkar:

http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fmenusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyheter%26ArticleID%3D2006%255C09%255C08%255C1348%26o%3Dsp3

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:113734


Leif Haglund: Länken till di.se bekräftar mitt påstående att arbetsförmedlingen sätter handikappkode på fullt friska arbetssökande. Att de dessutom gör det utan att den arbetssökande får veta det, är rent ut sagt för jävligt.
Sandvikenbo Gästrikland

När det gäller mitt ärende i domstol så har min jurist begärt prövningstillstånd i kammarrätten. Jag har inte fått något svar därifrån ännu. Ärendet handlar inte om ett överklagande gällande Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, 5 a § samt Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, 3 §. Det handlar om att jag anser att föräldraledighet med föräldrapenning ska räknas som överhoppningsbar tid, enligt arbetslöshetsförsäkringen. Ovanstående paragrafer handlar om att jag inte längre har rätt till aktivitetsstöd i fas 3 pga att jag har den lägsta ersättningen. Det är alltså pga att jag var tvungen att ta hand om mitt nyfödda barn som jag tappade min inkomstrelaterade dagpenninggrund som gör att jag inte längre kommer att ha rätt till aktivitetsstöd.
Leif Haglund: Anna, jag ska kolla med Länsrätten nästa vecka då jag tjänstgör som nämndeman hur lagstiftningen ser ut vad gäller föräldraledighet enligt arbetslöshetsförsäkringen. Om föräldraledighet inte räknas som överhoppningsbar tid, då kan inte Kammarrätten ändra på detta. Du får då vända dig till en riksdagsman och kräva en lagändring.
Då jag jobbade inom skolan så var det en förälder som ville ha ut all dokumentation skolan hade på deras barn, skolans elev. Jag fick då som plusjobbare uppgiften att söka reda på all information skolan hade på eleven och ge detta till rektorn. Jag hörde senare hur de pratade om att de skulle ta bort några dokument, stryka några formuleringar etc innan man lämnade ut, dvs jag fick stå vid kopieringsmaskinen, materialet till föräldern.

Jag funderar nu själv på att kräva att få ut all dokumentation socialen och AF har om mig. Men det som stör mig är att jag inte riktigt vet hur jag ska göra eftersom de då, det första de kommer göra är: att rensa i dokumenten.

Vidare har jag hört en historia av en kvinna som jag känner att hon fick läsa sina egna journaler, av misstag, på sjukhuset och där stod att de i.o.m en operation sparat lite vävnad för att kolla om hon hade cancer vilket de kom fram till men inte berättade. Allt detta stod i journalen som hon av misstag fått läsa.

Så mer till sak om FAS3: Om man inte skickar in aktivitetsgarantirapporten, aktivitetsförsäkringsrapporten, aktivitetsstödrapporten eller vad den nu heter, ni vet vad jag menar, så får man inga pengar av FK. Socialen kommer då att fråga varför man inte längre får pengar från FK och då svarar man: "Nä, dom har jag inte hört något av, dom har inte pratat med mig, jag fick pengar förut men jag vet inte varför de slutat betala ut pengar" och så spelar man lite dum. På så sätt kommer dagarna inte att ticka på och man kommer inte att komma till FAS3. AF kommer inte heller att märka av något då FK-datasystem inte skickar ut någon information "att nu har denne person kommit upp i 450-dagar och ni ska utföra FAS3". Detta verkar vara ett idiotsäkert system att köra. Helst ska man som min kamrat köra det redan då man blir inskriven i Jobb och utvecklingsgarantin, för då drar man minst uppmärksamhet på sig. Nu lär man greja lite.
Leif, vi tycker lika i en del saker men olika i annat. I motsats till dig tycker jag inte att man ska skuldsätta den arbetslöse genom ekonomiska påtryckningar ju längre tiden går eller genom kontroll. Det hjälper inte den arbetslöse att komma i jobb, snarare tvärt om.

Du menar att man inte kan hänvisa till solidariteten med de arbetslösa. Solidaritet med de "svaga" grupperna i samhället har ju alltid förknippats med Socialdemokratin. Tror inte det ligger en konflikt i detta med skatten för den övervägande befolkningen. Vi har heller inte råd att låta folk gå under rent ekonomiskt bara för att man inte har ett jobb eller är sjuk. Detta kostar också för samhället - ohälsa, kriminalitet osv. Tycker du det är befogat att sänka skatten mer än vad som gjorts nu för löntagare?

Jag tror att man måste se över de trygghetssystem vi har. Idag är det brist på samordning och krångliga regler och lagar som inte går ihop med varandra mellan de olika myndigheterna. Folk hamnar mellan stolarna. Jag tror på någon form av sammanslagning eller samordning för att på så sätt minska onödig administration och förändra obegripliga lagar och regler. Detta tror jag kan minska kostnader.

Jag tycker inte arbetsförmedlare ska ha en kontrollerande roll utan jobba mer ut mot arbetsmarkanden och förmedla jobb samt verkligen hjälpa den enskilde utifrån individuella behov i samförstånd med den arbetssökande. Detta sker inte i dag vill jag påstå. Tänk vad mycket pengar man skulle kunna spara på att inte pumpa in pengar på åtgärder som inte är individuellt anpassade.

Åtgärdsprogram för långtidsarbetslöasa i form av Jobb- och utvecklingsarantin som är styrda genom faser går inte ihop med individuellt anpassade åtgärder. Det är inte bara fas 3 som är förnedrande. Fas 1 är inte kvalitativ om den ens existerar. Fas 2: Praktik kan vara bra om den har ett syfte, tex att pröva på något nytt. Men eftersom alla ska ut blir det oftast konstlade platser som inte ger någon merit osv. Man använder dessutom dessa platser som ett hot ifall man inte hittar praktikplats själv. (Att söka praktikplats går före att söka riktigt jobb tycks det.) Så i princip är fas 2 desamma som fas 3. Ja, allt detta låter fint på papper men ser helt annorlunda ut i verkligheten.

Leif, är det någon som påstår att bidrag ska lösa arbetslösheten? Tror inte det. Men en oskälig ersättning vid arbetslöshet och sjukdom omöjliggör en delaktighet i samhället och gör det svårare att komma tillbaka på arbetsmarknaden.


Leif Haglund: Anna, är man arbetslös bör man inte skuldsätta sig. Man är tvungen att anpassa sitt leverne till de knappa resurser som står till den arbetslöses förfogande.

Det är riktigt att solidariteten med de svaga grupperna i samhället alltid förknippats med Socialdemokratin. Därför ska det bli intressant att se vad den socialdemokratiska riksdagsgruppen ger för svar på dina frågor. Jag har fått meddelande från partihögkvarteret i dag att svar på frågorna kommer inom kort.

Det svar jag gav dig är min egen personliga uppfattning. Vi ska hjälpa de svaga grupperna men solidariteten kan inte drivas hur långt som helst. Till skillnad från dig ser jag en konflikt mellan solidariteten och skatteuttaget. Det är orättvist mot dem som arbetar att ta ifrån dem en alltför stor del av sin lön för att de arbetslösa ska kunna få en hög ekonomisk ersättning. Det måste löna sig att arbeta.

För att hålla samhällets kostnader för arbetslösheten på en rimlig nivå, måste regeringen se till att på olika sätt rusta de arbetslösa med yrkesutbildning eller annan utbildning så att de kan få jobb, riktiga jobb. Dessutom måste regeringen föra en politik som är jobbskapande.

Den som är sjuk och inte kan arbeta, ska ha sjukersättning från Försäkringskassan. Ersättningen ska vara så hög att den ger en skälig levnadsstandard.

Jag delar din uppfattning att det krävs en samordning och klara regler i trygghetssystemen så att ingen hamnar mellan stolarna.

Jag delar också din uppfattning att arbetsförmedlingen ska förmedla jobb till de arbetssökande, inte ägna sig åt att kontrollera dem. Kontrollen ska ske av dem som ger ut bidragen.

Om åtgärdsprogram för långtidsarbetslösa enbart ser bra ut på pappret men inte fungerar i verkligheten, då ska de tas bort.

Vem menar du ska betala den högre ersättningen till de arbetslösa som du anser att de ska få?


Snällt Leif att du kollar med Länsrätten. Ta gärna reda på var i lagen detta står. Olika a-kassor har gjort olika bedömningar, enligt min jurist. En tolkningsfråga av lagen förmodligen. I Länsrättens dom finns det saker som gör det värt att gå vidare till Kammarrätt.


Leif Haglund: Jag ska utnyttja alla mina kontakter för att få besked i den här frågan.
Leif, jag tror nog Anna menar skuldbelägga de arbetslösa, snarare än skuldsätta...
Men, det är ingen lätt problematik detta...

Har ni tänkt på vilken oerhörd omfördelning av kapital som väl ändå händer nu mitt framför näsan på oss: vi får "gnaga på ramarna", ta av våra ev sparade pengar, många tvíngas sälja sina hus och bostadsrätter för att få mat på bordet - och vart tar allt vägen? Ska husen stå tomma och förfalla, eller vad ska hända med dem???
En sak verkar mer och mer säker: de rika får bara mer och mer - och vi behandlas som ****!
Ska man verkligen tvingas bryta upp från sitt hem, kanske tvinga barnen byta skola o s v?
Jag tycker det är helt absurt vart vi är på väg!
Leif Haglund: Liz, du har väl hört bibelordet i Matteus 25:29 "Var och en som har, han ska få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har." Detta är den hårda verkligheten även i våra dagar.

Jag menar att samhället är skyldig sina medborgare att se till att de slipper hamna i den situationen att de inte kan försörja sig själv genom eget arbete. För detta krävs att det finns jobb åt alla. Det absurda i dagens situation är att samhället inte kan tillförsäkra sina medborgare det mest grundläggande i människors liv - arbete.Har inte lämnat in någon blankett till FK! Så nu slipper jag troligen FAS3. Jag fick idag veta att hos socialen behöver jag bara lämna in ansökan och hyresavier etc. Jag har fått en ny handläggare på AF och denne har inte hört av sig på över en månad, förhoppningsvis vet han inte att jag finns. Nu vet man ju inte 100% säkert hur det går men det verkar som att jag ramlat mellan stolarna och att socialen betalar ut min socialbidragsnorm, 5893kr, istället för att försäkringskassan först betalar ut ca 5200 och sen socialen resten.


Leif Haglund: Det är du som ska höra av dig till din arbetsförmedlare. Du ska vara aktivt arbetssökande för att få ut försörjningsstödet på 5 893 kr hos socialen.

Att socialen betalar (har lovat att betala) ut bidrag trots att du inte uppfyller kravet på att vara aktivt arbetssökande, beror nog på att din nye handläggare på Arbetsförmedlingen ännu inte har uppmärksammat dem på att du inte hållit kontakten. En månad är kort tid om du bor i en storstadskommun. Din arbetsförmedlare har troligen så mycket att göra att denne inte hunnit ta tag i ditt ärende på allvar.

Ingår hyran i beloppet 5 893 kr från socialen?
Varför får du (har fått) 5 200 kr från Försäkringskassan?
Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 kan vara brott mot de mänskliga rättigheterna.


http://processjuridik.wordpress.com/2009/09/23/jobb-och-utvecklingsgarantins-fas-3-kan-vara-brott-mot-de-manskliga-rattigheterna/

//Abbe
De skiter i de mänskliga rättigheterna. Vi har inte fria regeringar och myndigheter. Det enda rätta man kan göra, då det inte går att kämpa mot eliten är att göra exakt som de säger och ingenting annat än de säger. Det enda lilla man kan göra är att ta reda på vilka alternativ som finns och väla det som passar en bäst (...minst dåligt). Å du Abbe, du kan ju överklaga till Europadomstolen och allt annat trams du skriver om. Och även om du har rätt så kommer de snacka en massa skit och på så sätt ta sig runt det hela. Dessutom blir du klassad i olika register som samhällsfarlig. Gör det inte.

Såg du t.ex att Högsta domstolen idag dömde i fallet med läraren som älskade sitt jobb och ville fortsätta jobba men blev avskedad pga att han fyllde 65 år. Under två är höll de på att snacka skit, och mannen var avstängd från sitt arbete i avvaktan på dom. Så fyllde han 67 år och domstolen sa då att när man fyllt 67 år så har man inte rätt till LAS längre. På detta lömska sätt har man nu höjt pensionsåldern till 67 år.
Jag undrar hur handläggarna på AF ställer sig till Fas3,
egentligen,i fikarummet eller hemma.
Att handläggarna till den arbetssökande skyller på att de bara gör som regeringen har bestämt,anser jag att inte håller.Hur många handläggare har vänt sig till sina chefer och protesterat över utvecklingen,eller hur många insändare,brev till regeringen o.s.v har dessa gjort?
Min egen handläggare skyllde på "reglerna" ,då påpekade jag att hon som människa faktiskt har ett eget ansvar för vad hon utsätter andra människor för.
Att jämföra med t.ex lägervakterna i nazisternas koncentrationsläger.
Jag uppmanar alla att ifrågasätta handläggarnas moral
och yrkesetik,konfrontera dessa oftare,ta striden.


Leif Haglund: Vänta inte för mycket av arbetsförmedlingens handläggare. Någon större empati från deras sida kan du nog inte påräkna.
Om man kommer till Fas 3 vad är det som gäller då? Man får jobba i 2 år och sen börjar man om igen eller? Vad händer efter dessa 2 år? Jag gissar att "det har dom inte bestämt ännu?". Så vad är det man skriver på då man börjar fas 3?


Leif Haglund: Efter två år har din självkänsla knäckts och du uppfattar dig själv som värdelös och ifrågasätter ingenting längre.
Vill tillägga att under fas3 arbete så har man inte rätt till någon semester överhuvudtaget.
Detta eftersom man inte är anställd och ej omfattas av kollekttivavtal.


Leif Haglund: Tala om förnedring!
Man har rätt att ta ledigt 25% för att söka jobb. Man kan när man vill säga "nä det gör jag inte" med hänvisning till att man tar jobb från någon annan. Om man vill kan man sitta av tiden, en två år lång fikapaus. Det är väll som med lumpen man måste snacke en massa skit för att slippa sitta av två år... Se här: http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.1212665


Leif Haglund: Varifrån ska du få pengar till ditt uppehälle under tiden?
"Man har rätt att ta ledigt 25% för att söka jobb."
Kan jag få en hänvisning till den regeln/paragrafen?
En enskild handläggare kan bevilja semester och/eller ledigt för att söka jobb.Men man har inte rätt att kräva detta.
Återigen: i fas3 är man rättslös,en slav,utanför övriga arbetsmarknadens regelverk.
Svar till Leif: han/vi får pengar från FK därför att det är de som betalar ut Aktivitetsstödet - vi har ju gjort slut på våra A-kassedagar...
För övrigt hänger jag inte med riktigt i hans resonemang där - men när det väl gått så långt att ens försörjning är försörjningsstöd, utan att ha fått så många riktiga chanser till "riktigt" arbete - ja, vad återstår då för att överleva??? Förmodligen att försöka "mygla" så gott man nå´nsin kan...


Leif Haglund: Det gäller att ta sig loss från träsket innan man sjunkit för långt ner.
Ursäkta Lasse, jag har förstås fel det finns inget skrivet om 25% ledigt för att söka jobb. Det är en "påhittad regel" i min kommun. På liknande sätt gör varje kommun, arbetsgivare, chef etc dvs de hittar på en egen tolkning av de få knapphändiga regler som finns. Ja man blir totalt rättslös. Så det blir precis vad Liz skriver om att måste mygla så mycket man kan. "Det finns två sorters kriminella lagligt kriminella och olagligt kriminella". Den rätta taktiken nu är mycket enkel "Man ska försöka överleva, inte försöka med något annat, om man gör det så har man en chans."

Jag hörde på nyheterna nu att Sveriges Högsta domstol Europadomstolen beslutat att man ska införa Minimilöner i Sverige och Arbetsmarknadsministern, snyftade och tyckte det var synd, läpparnas bekännelse, men samtidigt var han snabb och har redan lämnat in en proposition (lagändringsförslag) till Riksdagen och inom kort röstar dom. Så nu undrar jag om man nu har löner på 0 kr/tim och man ska införa minimilöner ska man då betala för att få jobba? Nä, denna fas-3 är inte ett jobb...


Leif Haglund: Minimilöner gäller nog dem som har "riktiga" jobb.
Ja, det var skuldbelägga jag menade. Tack Liz!
Liz, jag tycker också det är helt absurt vart vi är på väg.

Leif, du frågar: ”Vem menar du ska betala den högre ersättningen till de arbetslösa som du anser att de ska få?”

Jag menar inte att ersättningen ska vara högre och jag menar inte att man per automatik ska höja skatten. Men om man för en jobbskapande politik och det inte hjälper så måste samhället betala antingen genom skatt eller genom att man gör andra förändringar.

Nu är jag varken ekonom, politiker eller expert på något annat sätt men jag tror att man måste se över de trygghetssystem som finns i dag, kanske slå ihop. Jag tror att man kan spara pengar på det och dessutom minska en massa krångel med lagar och regler. Jag tycker att man ska se arbetslösa människor som resurser och inte på det synsätt som vi tidigare gått in på, bidragsutnyttjare osv. Ta bort kontrollen på arbetslösa. Jag tror på ”morot” i stället för ”piska”.
Ge en ersättning som är skälig att leva för utan motprestation, (dock inte så hög att det inte lönar sig att jobba). Om man väljer att aktivt göra någonting åt sin situation, t ex utbildning, praktik olikn, ska man kunna få en högre ersättning, (dock inte så hög att det inte lönar sig att jobba). Det skulle sätta press på regering att lösa den arbetslöses situation. Regeringen måste ordna fram lösningar och den arbetslöse som vill ha en något bättre levnadsstandard väljer att utbilda sig osv. (Ersättningar ska vara skattepliktiga och pensionsgrundande.)
Man ska inte behöva tänka ut plan B, som Sandvikenbon och andra gör, pga usla system, för att hålla sig kvar.
Om man får RÄTT hjälp på Arbetsförmedlingen som mer utgår från den enskilda människan utifrån ett synsätt att alla är en resurs, så skulle fler kunna komma ut i jobb snabbare. Man ska sluta pumpa in en massa pengar på ”konstgjorda” påtvingade åtgärder.
Jag tror inte på ett utförsäkringssamhälle. Att vara helt utförsäkrad är lika förnedrande som fas3-jobben, tycker jag. Barn far dessutom illa i ett sådant samhälle. Jag tror att det kostar mer i längden.
En jobbskapande politik skall alltid föras. Och skatt ska alla betala solidariskt till det samhället behöver, även den som är arbetslös. Jag tycker inte man ska sätta folk i olika fack. Även den som har jobb kan bli arbetslös och vem som helst kan bli sjuk och då vill även denna kunna leva ett drägligt liv.
Sedan får man tänka på att det finns andra värden i livet än arbete. Därför tror jag att en arbetstidsförkortning blir nödvändig på sikt. Detta skulle samhället ekonomiskt tjäna på på olika sätt.

* Gör något vettigt av tryggetssystemen och Arbetsförmedlingen.
* För en jobbskapande politik.
* Skatt
* Arbetstidsförkortning
* Sträva inte efter ett utförsäkringssamhälle.


Leif: Du menar att den som ger ut ersättningen ska göra kontrollen av den som är arbetslös. Vem ska göra det åt dem då eller hur ska kontrollen göras? Idag är det Arbetsförmedlingen. Menar du att t ex a-kassan ska kolla med Arbetsförmedlingen om villkoren uppfylls vid varje utbetalning? Det blir ju samma sak som att arbetsförmedlaren kontrollerar. Vad ska man kontrollera och varför egentligen?

Du skriver: ”Det absurda i dagens situation är att samhället inte kan tillförsäkra sina medborgare det mest grundläggande i människors liv - arbete.” Det absurda i detta är att man skuldbelägger den drabbade människan i stället för samhället.


Leif Haglund: Jag ser med spänning fram emot vad partierna kommer med för förslag för att kompensera alla dem som inte får jobb på grund av att det inte finns några jobb att erbjuda. Nuvarande situation är ohållbar. De arbetslösa tvingas betala ett högt pris för att partierna inte för en tillräckligt kraftfull jobbskaparpolitik.

Det räcker inte med att se de arbetslösa som en resurs. Regeringen måste också se till att resurserna utnyttjas. Vackra ord ger inga jobb.

Du säger att du inte är någon expert, politiker eller ekonom. Dina förslag i fjärde stycket och framåt för att lösa arbetslöshetsproblemen tyder på att du mycket väl skulle kunna vara det!

Som kommunrevisor vet jag hur viktigt det är med kontroller för att förmåner inte ska missbrukas. Om arbetsförmedlingen betalar ut ekonomisk ersättning, ska de också kontrollera att den som får pengarna också söker jobb i tillräcklig omfattning. Om inga jobb finns att söka - vilket är situationen nu - ska arbetsförmedlingen ta hänsyn till detta och inte dra in ersättningen om den arbetslöse inte får något jobb hur länge det än varar.

Jag delar helt din slutsats att det är samhället som ska skuldbeläggas för att det ser ut som det gör, inte de arbetslösa!
Till er som väljer att inte ta ut aktivitetsstöd utan istället nyttjar socialbidrag. Om ni har inkomstrelaterad dagpenning från FK, hur blir det då hos a-kassan? Jag menar eftersom det blir ett glapp hos dem så kan det inte sedan, om man börjar ta ut aktivitetsstöd någon gång, meddela inkomstrelaterad dagpenninggrund till FK. Vad är vitsen med att vara med i JUG då? Är det inte lika bra att stå som programlös för att slippa fas 3 om man nu ändå har socialbidrag?


Leif Haglund: För att få socialbidrag måste man stå till arbetsmarknadens förfogande. Enligt nuvarande regler innebär detta, som jag förstår det, att man är tvingad att delta i fas3-spektaklet.
Jag vet inte om jag har inkomstrelaterad dagpenning från FK? Jag antar det eftersom varje gång det blir någon ändring, som nu senast då det skulle skrivas nytt kontrakt för Jobb och utvecklingsgarantin kom papper på lägre ersättning från FK, sen några dagar senare då FKs datasystem checkat med A-kassan (Alfakassan) så kom det ett till brev från FK där det stod "Enligt uppgift från din A-kassa...". Ja inte vet jag hur det blir med A-kassan? Men Fas-3 lär ju knappst hjälpa för att få ihop nya dagar. Skulle det ändå gå åt fanders (man får inte skriva h-vete enligt motorn/boten på denna blogg) med A-kassan så blir sänkningen ändå bara till 320kr/dag, vilket efter skatt är ca 218 kr/dag. Idag har jag 364kr/dag, vilket är 248kr/dag. En skillnad på 30kr/dag. Och i praktiken blir det ända Socialen nästa även med pengar från FK och summan blir densamma igen! Men socialtanten får ju jobb!

Jag förstår inte vad du menar med: "Eftersom det blir ett glapp hos dem så kan det inte sedan, om man börjar ta ut aktivitetsstöd någon gång, meddela inkomstrelaterad dagpenninggrund till FK."

Den största skillnaden om man skiter i FK är att man får betala mindre pengar till CSN då de ju checkar med Skattemyndigheten som checkat med FK. Så man förlorar på att få pengar från FK. På detta skulle jag spara minst 555kr/mån, pengar som dessutom inte Socialen kan sno av mig som de gjorde då jag fick tillbaka på skatten.

Det är alltså mycket bättre att vara programlös på AF men jag kom tyvärr inte på detta då kontraktstiden för Jobb och utvecklingsgarantin gick ut förra månaden. Jag var då lycklig att jag lyckades förhandla till mig, genom hot om att prata med chefen på Af, ett slutdatum som infaller före fas-3. Problemet är att AF/Socialen vill att man ska var med i Jobb och utvecklingsgarantin om man kan.

Jag är inte riktigt säker på dessa regler men enda sättet är väll att testa. Funkar det inte så får man väll fylla i FK-blanketten och betala hyran vilket man absolut inte ska göra då man testar den nya strategin.


Leif Haglund: Betalar du inte hyran så blir du vräkt! Det är inte alls säkert att socialen tar över ditt hyreskontrakt och låter dig bo kvar. Tror du mig inte så fråga de 20000 i landet som inte har någon bostad utan tvingas bo i portuppgångar och liknande. Hamnar du här är det kört!
Har skummat lite i tråden och funnit lite och kanske missat nåt, men jag måste kommentera:
Sandvikenbo Gästrikland måste göra dig besviken soc.bidragsnormen i Sandviken är på 4 600kr och i vissa fall har man även hittat på olika andra normer i denna kommun (helt i strid med lagar och regler, men ett faktum), en jag känner har 600kr/veckan= 2400kr/månaden!

Man kan inte neka motprestation lr FAS 3 då får man leva på luft!

Det största problemet är ju också för dem som är sjuka men som friskskrivit av försäkringskassan och som nu tvingas arbeta tills de rasar ihop och därefter inte ens har rätt till socialbidrag av den enkla anledningen att man då kräver att man står till arbetsmarknadens förfogande!
Idag handlar det enbart om tur om man skall få någon hjälp/inkomst i många fall!

Vi har ju en grundlag som garanterar både hälsa och bostad, tja man kan orda mycket om detta vilket jag gör och gjort i min blogg!

Själv har jag klarat upp situationen åtminstone till hösten 2011, via ett JUG FAS 3 beslut! Ingen höjdare egentligen, men med tanke på alternativet, där fk vägrar hjälpa till överhuvudtaget för att jag skall få en anpassad sysselsättning, så hade jag hamnat utan inkomst helt och hållet om inte detta löst sig! Vad gör jag då, jo jag har JUG FAS 3 i en förening som jag bla sköter hemifrån från min dator, med närhet till vila för ryggen när det behövs!
Som sagt ingen höjdare, men efter att växelvis tänkt bli både kriminell och våldsam för att hamna i fängelse och växelvis tänkt ställa mig framför ett tåg, så är det nu helt underbart att kunna hjälpa andra i den sits jag varit i och kanske hamnar i igen efter hösten 2011!

En sak är jag säker på till 99.9% och det är att vid 61 år, om politikerna inte höjt förtidspensionsålder då :(, är att jag sticker från detta land, landet guldfisk där alla skiter i alla och man bokstavligen för en utrotningspolitik av svaghet!


MvhME/Mats


Leif Haglund: Du har haft tur såtillvida att du kan arbeta hemifrån i ditt fas3-jobb.

De som är sjuka men har friskskrivits av Försäkringskassan betraktas som arbetsföra i ett "anpassat" arbete. Kruxet är att det för närvarande inte finns några arbetsgivare som vill anställa de här personerna. Om det är svårt för fullt friska arbetslösa att få jobb, hur stor är då chanserna för dem som Försäkringskassan friskskrivit att få jobb?

Planerar du att pysa från vårt "välfärdsland" så kan jag rekommendera Danmark. Många arbetslösa svenskar har fått jobb där.
Till signaturen utan signatur vill jag bara säga att det är tack vare sådana som du saker och ting aldrig förändras annat än åt det sämre hållet! Om den svenske tigern kunde visa tänderna och lära sig protestera på alla möjliga sätt så kunde man se framtiden med tillförsikt! Men tyvärr är jag pessimist - En Svensk Tiger och är som de tre berömda aporna; håller mun samt håller för ögonen och öronen, noll civilkurage!
Men jag kommer för egen del göra mitt bästa för förändring, så gott det går!

MvhME/Mats


Leif Haglund: Du har träffat ganska rätt i din karaktäristik av svensken, Mats!

Undantag finns, men de är få. Liz och Anna som kommenterat här på bloggen har ett vasst tandgarnityr och biter bra ifrån sig.
Det var tydligen flera signaturerutan signatur såg jag vid en närmare titt i tråden. Jjag menade alltså inlägget som börjar "De skiter i de mänskliga rättigheterna ..."
Vilket förvisso är rätt, men skall det bli någon ändring kan man ju inte passivt titta på lr bara lyda och lunka på :( !


Leif Haglund: Sant, så sant!
Till Mats Eriksson.
Du ha rätt i att vi inte får låta oss passivieras.
Men vem sticker fram hakan o startar ett fackförbund för arbetslösa?
IF-Metall som jag själv tilhör verkar ju acceptera denna slavhandel.
Alltså,efter att jag har arbetat inom industri i 26 år på heltid,och alltid varit medlem i metall,så tiger dessa nu.
Desutom så har jag genomfört en värnplikt inom försvaret som de flesta s.k svenskar aldrig kommer i närheten av skit ,svett o lidande (kj).
Arbetsmarknadspolitik o värnplikt,vad har det för samband?säger den uppmärksamme?
Jo,när man som mig har blivit blåst ..du är en god medborgare om du fullgör din värnplikt.o ej blir kriminell efter denna.
Jag känner ett fullständigt o totalt hat mot dagens fega fackliga ledare o så kallade vänsterpolitiker.
Till er övriga arbetslösa:
KÄMPA
Ja ,det känns förbannat bittert.


Leif Haglund: Bitterheten kan kanske lindras något av att bombardera dagstidningarna med insändare. Om politikerna ser att det finns många missnöjda personer i landet som vill ha en ändring, så kommer de att försöka tillmötesgå kraven. De vill ju ha deras röster! Partierna är särskilt lyhörda nu eftersom det snart är val.
Menade natuligtvis kjs apropå värnplikt....Korsö
Vad jag menar med s.k svenskar är att jag inte är FÖDD i Sverige.Men jag har gjort vad jag trodde att samhället ville ha av mig,för att bli accepterad o respekterad. Vilket visade sig vara bullshit.
Leif, jag har funderat på en sak som du nog också kan fundera på: jag är ju nu i "Fas 3", och någon i kommunen får pengar - troligen ca 169:-/dag - 75% av 225:-.
Denne någon heter numera "Social- och Arbetsmarknad" - tidigare AME.
Såvitt jag vet har skolan som jag är på inte fått en enda krona av dessa pengar - kan det vara så att de istället används till nå´t helt annat - exempelvis socialbidrag???


Leif Haglund: Bidraget som arbetsgivaren får för att ha en fas3-jobbare hos sig är avsedd för de merkostnader som arbetsgivaren har i form av arbetsledning m.m. Fas3-jobbaren anses ju inte tillföra något mervärde för arbetsgivaren. Det är särskilt detta som jag tycker är särskilt förnedrande.

Jobbar man inom skolans värld ska bidraget gå till Barn- och utbildningsnämnden som en ekonomisk resursförstärkning. Det får inte användas till något annat ändamål.

Jag tror att jag ska kolla upp hur det ser ut i Ystads kommun. Som kommunrevisor är det min skyldighet att se till så att saker och ting sköts på rätt sätt.
Nä Mats du gör mig inte besviken då du skriver att socialbidragsnormen i Sandviken är 4600kr. Möjligen känner jag mig lite lurad då jag bara får 3680kr i norm. Jag har alltså rätt till 920kr till! Bra! Frågan är bara hur jag ska få dessa pengar? Pengar som jag har rätt till. Retroaktivt har de alltså stulit ca 24000kr av mig under dessa snart 450 dagar.

Jag ska kolla din blog. Dessutom vill jag säga att jag har länge sökt samma lösning som det blev för dig, dvs att du jobbar åt en förening i JUG Fas-3. Jag hade ordnat en praktik inom en förening och att detta var det bästa för mig var alla ense om, båda jag, AF, socialen, handläggarna, föreningen etc Sen fick AF nys om att föreningen eventuellt skulle bli tvingad att säga upp den anställde som de hade (med lönebidrag) och då ändrade de sig plötsligt och nu var inte föreningen en lämplig plats för mig längre. Anledningen: AF var rädd för att de 225kr/dag skulle kunna tolkas som själva anledningen till min praktikplats. Resultatet blev uppsägning.... Någon vecka senare hörde AF av sig och ville att han skulle ordna praktikplatser åt andra. Han fick en lista med tio namn och deras CVn. Så det jag nu undrar Mats är: På den förening du har JUG Fas-3 finns det där någon annan som jobbar? Jag frågar detta eftersom AF säger att så måste det vara. Jag tror dem inte.

LYSANDE LIZ!!! DET ÄR ALLTSÅ DÄRFÖR DE ÄR SÅ ANGELÄGNA OM ATT INFÖRA JUG FAS-3!! OCH DET VAR DÄRFÖR DE VÄGRADE DEN PLATS JAG SKREV OM OVAN FÖR DE INSÅG ATT DE INTE FÅR TA DEL AV KAKAN... 4950KR/MÅN


Leif Haglund: Det måste finnas en handledare åt fas3-jobbaren!
Ja, ju mer jag tänker på det alltså - lite skumt är det detta...

Min "handledare" undrar nog också vart pengarna går - jag har tipsat honom idag om att detta behöver "luskas i"!

För Leif: hur ska sveriges allmänhet få veta vart det barkar om en del av den ökande kostnaden för Försörjningsstödet helt enkelt tas av dessa pengar - vilket jag faktiskt tror + säkert till andra grejjer också + en liten, liten del för arbetet med ett möte då och då + att administrera "jobbet" med närvaroblanketten (vilket jag skulle kunna sköta helt själv - gratis!)
Detta är ju ytterligare en faktor som påverkar hur sakeroch ting uppfattas där ute i "verkligheten"!!!

Någon måste på allvar kolla upp det här, tycker det vore alldeles utmärkt om detta ifrågasätts av någon "betrodd" person - Leif, känn dig manad!


Leif Haglund: Jag antar utmaningen, Liz! I egenskap av kommunrevisor har jag rätt enligt kommunallagen att kolla upp hur det ligger till. I varje fall när det gäller Ystads kommun.
Till signaturen utan signatur, ang. soc.bidragsnormen i sandviken
Sorry, trötthetsfel av mig, det skall vara:
En ensamstående person skall ha 3680:-
På den summan tillkommer kostnaden för Hyra, el, hemförsäkring, fackavgift.

MvhME/Mats
Pengarna som kommunen får av AF för fas 3-jobbare kan nog vara svåra att spåra antar jag, eftersom dessa pengar knappast ingår i kommunens budget. Ja, helt klart intressant vart pengarna tar vägen. Kanske Leif kan ta reda på det, som sitter i kommunrevisionen?
Till signaturen utan signatur, ang. ideell förening, JUG och handledare;
Nej det finns ingen anställd i föreningen, det är en styrelsemedlem i föreningen som är min handledare (Jag har fast pris på min telefon och kan prata med honom lr vem som helst när jag lr han, lr någon behagar )!
Hej Leif
Jag tycker att ni politiker inte tar ert ansvar för situationen med massarbetslöshet.
Vi arbetslösa straffas för att vi är arbetslösa samtidigt som vi inte får konkurera om 99% arbetena som skyddas av las-regler.
Invandringen till Sverige har varit fri de senaste 20 åren.
Många av oss har utbildat oss in i arbetslöshet uppmuntrade av politiker som med utbildningar av låg kvalitet och med inriktningar som inte efterfrågas av marknaden för att få ner arbetslöshetsstatestiken.


Leif Haglund: Det är helt uppenbart att politikerna inte har tagit ansvar för massarbetslösheten!
Detta är underbara nyheter Mats! Jättekul att handledaren inte behöver vara anställd! Då ha alltså AF kommit med lögner igen! Och som vanligt är Leif ute och cyklar då han skriver: "Det måste finnas en handledare åt fas3-jobbaren!" Jo men visst Leif jag frågar har ni mjukglass med strössel? Och du svarar: "Det måste finnas mjukglass åt strösslet!". Av allt det jag skrivit här har du inte förstått mycket, det kan man avläsa av de frågor du ställer till mig, och av dina kommentarer ty de är så korkade ta t.ex denna: "Betalar du inte hyran så blir du vräkt! Det är inte alls säkert att socialen tar över". Nu råkar det ju vara som så att betalar man hyran så betalar inte socialen hyran så därför kan man inte betala hyran om man vill att socialen ska betala hyran och det man måste göra för att få hyran betald är att inte betala hyran men allt detta är troligen för svårt för dig att förstå och det kan jag inte begripa för det är mycket enkelt. Detta var bara ett exempel... Ska vi ta nästa? "Varifrån ska du få pengar till ditt uppehälle under tiden du är i JUG FAS-3?" (Jag la till "du är i JUG FAS-3" för att få in sammanhanget)....


Leif Haglund: Du utgår ifrån att socialen ska betala din hyra om du inte själv gör det. Antingen bor du i en kommun som är generös mot sina kommuninvånare, eller också så har du ännu inte behövt be socialen om ekonomiskt bistånd till hyran. Jag känner alltför många som ställts på gatan utan tak över huvudet för att vara lika säker som du.

Jag skulle rekommendera dig att inte vara lika kaxig som du är emot mig om du behöver be socialförvaltningens om hjälp. Risken är stor att du då får gå tomhänt därifrån.
Fel igen: "Du utgår ifrån att socialen ska betala din hyra om du inte själv gör det". Jag utgår ifrån att socialen inte betalar min hyra om jag själv gör det. Det jag utgår ifrån är korrekt, det vet jag av egen erfarenhet. Vidare skriver du "... eller också så har du ännu inte behövt be socialen om ekonomiskt bistånd" för alla som läst här är det väll ganske tydligt att jag sökt socialbidrag tidigare men de hajar inte du... Att man inte ska vara kaxig när man pratar med socialen vet jag. Men om jag ser att något är fel så säger jag att något är fel. Det vill dom alltid tolka som att jag trampar dem på tårna och plöttsligt handlar det inte längre om rätt och fel, och att de ska följa lagen, det handlar om att jag är en... Vidare är detta typiska översittarfasoner som även du nu visar upp tydliga tecken på...

Nu börjar jag förstå varför du babblar om männskliga rättigheter efter att ha kollat in "Bakgrund" på denna blog.
Ja du Leif, möjligen är jag expert på att vara arbetslös och vad det kan innebära i så fall. Jag är i alla fall inte politiker eller ekonom.

Visst Leif, det är viktigt att man inom en kommun kontrollerar pengaflödet. En kommun är ju politiskt styrt och makt ska absolut granskas och kontrolleras. Jag tycker inte det är samma sak som att kontrollera en arbetslös.

På det sätt man kontrollerar arbetslösa hjälper varken den arbetslöse eller samhället, anser jag. Man kan inte "piska" ut någon till arbete. Man måste se till varje individs förutsättningar och vad denne behöver för att rustas ut på arbetsmarknaden. Man kan inte skapa åtgärder enligt en mall som ska gälla en grupp eller alla arbetslösa. Detta är resursslöseri både med pengar och med människor. Endast om man ser den friska arbetslöse som en individ och resurs, och inte som bidragsfuskare/utnyttjare, lata, inte vill ha jobb, måste kontrolleras, krävas motprestationer av, kan man hjälpa. Detta är inte bara "vackra ord". Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att se individen utan det är endast "vackra ord" och orsaken är kontrollmaskineriet. På det sätt som det funkar menar jag sänker, passificerar och gör att människor känner maktlöshet över sin egna situation, eftersom det hela tiden är någon annan som säger vad som är bäst för dig.

Jag tycker att alla ska ha rätten till en ekonomisk trygghet och därefter genom "morot" och rätt hjälp slussas ut på arbetsmarknaden.

Leif, du skriver: "Jag delar också din uppfattning att arbetsförmedlingen ska förmedla jobb till de arbetssökande, inte ägna sig åt att kontrollera dem. Kontrollen ska ske av dem som ger ut bidragen."
Leif, hur menar du att kontrollen ska gå till utan att arbetsförmedlaren, som står närmast och ska hjälpa den arbetslöse, inte ska göra kontrollen? Förklara. Jag förstår inte hur du menar.
(Den som har aktivitetsstöd idag får pengar från Försäkringskassan. Försäkringskassan beräknar och betalar ut aktivitetsstödet men det är a-kassan som lämnar uppgift till Försäkringskassan och det är Arbetsförmedlingen som utför kontroll åt a-kassan.)


Leif Haglund: Ingenting kan få en att känna sig så maktlös och förnedrad som att inte ha ett arbete och få vara med i gemenskapen och utvecklas som människa. Att försätta sina medborgare i den här situationen är inget annat än en total inkompetensmanifestering av de styrande.

Kontrollen av de bidrag och ersättningar som utbetalas till den enskilde ska inte utföras av Arbetsförmedlingen. Misslyckas AF med sin uppgift att coacha den arbetslöse till jobb, så är det inte den arbetssökande som AF ska straffa för detta med att dra in bidraget som denne behöver för sitt uppehälle. Vill man hårddra det hela skulle man kunna hävda att det är arbetsförmedlaren som ska ha avdrag på sin lön för att denne inte klarar av sitt jobb.
Det är svårt att vara socialbidragstagare Leif. Man kan inte betala hyran för då får man inga pengar. Å andra sidan kommer man närmare vräkning då.

Jmf m Matteus 25:29. Likaså upplever vi "den nya generationen" att de regler som sattes upp för 40-talistgenerationen inte alls fungerar för oss. Vad är logiken med att en 62 åring, som är slut fysiskt och mentalt slut tvingas jobba kvar och att 30-åringarna med barn och karriären framför sig inte får jobb, och i många fall inte ens kommit in på arbetsmarknaden?

Las 25:28-30 "Ta därför av den nya generationen deras jobb och ge åt de som redan har nya jobb." "Ty var och en som har arbete ska få nytt, och han ska få skattesänkningar och högre lön; men vad den beträffar som inte har arbete, också vad han har i skatt skall öka och bidraget skall tas ifrån honom". "Och kasta ut de sjuka och arbetslösa i mörkret till utanförskapet. Där skall hans gråt och tandagnisslan inte höras".


Leif Haglund: En utmärkt travestering på evangelietexten! Nu talar du ju med huvudet där det ska sitta. Fortsätt med det så har du snart ett bra arbete!
Myndighetssverige är en organism som lever sitt eget liv ty jag har fått veta, när jag lyssnade på dagens eko, att man kan få ersättning från socialen ena månade, för att sedan få pengar från Försäkringskassan andra månaden. Pengar som dom inte kan kräva igen. Hur gör man då? Jo man tar två månaders FK på udda månader men får inget socialbidrag denna månad, men första månaden tar man bara ut socialbidrag. Ex. FK+Soc varje månad ger varje månad 5208+685=5893 och på två månader blir det 11786. Om man istället väntar lite med att skicka in till FK får man första månaden FK+Soc=0+5893=5893 och andra månaden ut FK+FK=5208+5208=10416 och på de två månaderna blir det 16309. På detta tjänar man alltså 4523. Och det bästa är att kommunerna inte kan kräva tillbaka pengar pga långa handläggningstider hos försäkringskassan. Hur gör man då jo man ser till att få blanketten underskriven men väntar sen en månad med att lägga den på brevlådan. Synd bara att jag inte kan göra på detta vis längre då mina ersättningsdagar snart är slut. Hade jag vetat detta för två år sedan hade jag haft 54276 kr extra idag.
Glädjande Leif, att du inte tycker Arbetsförmedlingen ska kontrollera arbetslösa. I praktiken innebär det att den som ger ut ersättningen inte heller kan kontrollera eftersom det inte kan göras utan hjälp av Arbetsförmedlingen. Om du däremot fortfarande tycker att den som ger ut ersättningen ska kontrollera, då undrar jag fortfarande hur du tycker att det ska gå till utan inblandning av Arbetsförmedlingen?

Ja - - -, myndigheterna lever sina egna liv. Så där ska man verkligen inte behöva hålla på. Men det är ju inte konstigt att man gör det med dessa galna system och paragrafer. Själv föll jag ner (efter att haft högsta ersättningen innan) på 223:-/dag, brutto, pga att jag fick barn och kommer att bli utan pengar i fas 3. Du verkar ha mer än det per dag. Vad beror det på att du blir utan ersättningsdagar snart?
Surt föresten att gå miste om pengar man anser sig ha rätt till. Själv har jag gått miste om 6-siffrigt belopp hittills.

Leif Haglund: Det Arbetsförmedlingen ska göra är, vad beträffar kontrollen, att meddela Försäkringskassan/Socialförvaltningen/A-kassan när den arbetssökande fått jobb och därmed är avförd som arbetssökande. AF ska också meddela om den arbetssökande håller sig undan sin coach under en längre tid (ex.vis mer än 3 veckor) utan att uppge godtagbart skäl. Detta ska då betraktas som att den arbetssökande inte längre behöver AF:s hjälp och samhällets ekonomiska bidrag. Så länge den arbetssökande håller kontakten med sin coach - oberoende hur länge det varar - ska bidraget/ersättningen utbetalas. Av den här anledningen får inte bidraget/ersättningen vara så hög att det inte lönar sig att ta ett arbete.

Det här blir en form av medborgarlön som dock är förenat med tvång att regelbundet hålla kontakt med Arbetsförmedlingen.

Hej Anna. Jag har 248kr/dag efter skatt, vet inte exakt vad det är före skatt så låt mig kolla, 320kr/dag är det. Jag gick ur Svenska kyrkan vilket gjorde att jag sparade in ca 1,5% (110kr/mån; Men dessa pengar snor socialen). Jag blir snart utan ersättningsdagar eftersom jag snart varit arbetslös i 450 dagar. Så upplever jag det i alla fall. Fast det är klart om jag blir kommunens slav i.o.m JUG Fas-3 så kan man ju se det som nya dagar. Nja jag känner inte riktigt att jag gått miste om pengar jag haft rätt till då jag inte riktigt vet om mitt samvete accepterat mitt förstlag ovan. Resultatet verkar dock bli att kommunen, som tydligen saknar samvete, tvingar mig till att blir klassad som psykisk sjuk eller tvingas till en förnedrande JUG-Fas-3 så med facit i hand känns det som att man skulle valt strategin ovan. Vad som händer nu har jag ingen aning om. Då jag fått en ny handläggare på AF så kanske det kommer hända något. Men jag är tveksam. Att föda barn i Sverige är ingen merit. Som du kanske förståt så tror jag inte så mycket på de rättsprocesser du kör men önskar dig förstås lycka till. Men sätt inte ditt hopp till dessa. Många här vill prata politik men jag finner det mer intressant att höra vad vi alla som råkar ut för denna förnedring har för tankar och funderingar kring de olika alternativ som finns. Som jag ser din och Liz situation så skulle studier med CSN-bidrag (ej lån) vara ett alternativ för att skjuta upp JUG-Fas-3 tills efter de förändringar som kommer ske då vi får en ny regering. CSN ger 671kr/v, ca 2684 kr i månaden. Ni kan ju läsa någon kurs ni är intresserad av. Och som allt annat tok, som förövrigt även fas med tidigare regering, men som nu ökat, så lämpar sig inte studier för mig, och detta trots att jag har nära till en examen, och därmed jobb som lärare. Ty jag har tre terminer kvar och har inte råd att misslyckas eftersom man bara har rätt att studera 240v totalt och jag får inte läsa en enda kurs utanför programet.
Hej Leif!

Nu fick du det nästan att låta som att vi är överens, vilket vi inte riktigt är ;-) Jag kan köpa att det ska finnas en kontroll så att man inte kan uppbära både arbetslöshetsersättning och lön samtidigt. Men den myndighetsutövning som Arbetsförmedlingen sysslar med bör absolut granskas. Som det är idag (och även under er regeringsmakt) är det rätt behändigt för både Arbetsförmedlingen och regeringen att skylla på varandra. Arbetsförmedlingen följer regeringens direktiv och regeringen har "förtroende" för Arbetsförmedlingen att de sköter sitt jobb. Jag känner till arbetsförmedlare som gett upp det jobbet när de insett att det inte är så mycket hjälpande de ska syssla med.

Någon form av medborgarlön förenat med tvång är det inte tal om att du vill ha, som jag ser det. Du vill ju efter fas 2 skicka alla till socialen.


Till - - -
Du har rätt att jag inte ska sätta så stor förhoppning till rättsprocesser. Ändå hoppas man på någon rättvisa trots allt. Ja, man kan ju hoppas på att "fasliga trean" vid ett eventuellt maktskifte avskaffas. Men vi ska nog vara försiktiga med att tro att långtidsarbetslösa kommer att prioriteras överhuvudtaget. Vi är ju bara... och ingenting att tycka synd om.

Du efterlyser alternativ.
Du tipsar om studier och visst har jag funderat på det som ett alternativ. Nu är det så att jag är sjuk och har har några operationer och flera års rehabilitering framför mig. Det är tufft att klara av studier som sjuk i kombination med två krävande barn som också är sjuk med jämna mellanrum. Jag är helt enkelt rädd för att inte klara av det just nu. Vad jag behöver är tid till rehabilitering men det är tufft när man inte får vara sjukskriven. Min plan i fas 3 är att ta ut föräldraledighet (kanske 2 dagar i veckan) och utföra den samhällsnyttiga sysselsättningen i den förening jag redan nu jobbar ideellt i, tre dagar i veckan. På det sättet tror jag att jag skulle kunna ha chans till rehabilitering samt möjlighet att söka jobb. Då får jag också lite fickpengar då jag tar ut föräldrapenning eftersom jag inte har rätt till socialbidrag. Ja, om det nu inte finns en hake med detta alternativ. Brukar ju finnas det. Annars får jag helt enkelt kasta in handduken och låta mig försörjas av min sambo så länge det nu går. Visst, jag är "lyckligt lottad" som har sambo och inte är ensamstående. Men det är inte så kul att vara i beroendeställning till den man lever med. Fler som har några bra tips?
Leif Haglund: "Fasliga trean" är en träffande benämning på fas 3! Om det är du, Anna, som är upphovsman till detta, så vill jag applådera ditt snille. Begreppet är en fullträff!

Du märkte att jag inte lät tillräckligt övertygande när jag pratar om medborgarlön. Du drar slutsatsen att jag egentligen inte vill ha medborgarlön utan vill skicka alla till socialen efter fas 2. Din slutsats är riktig!

Jag skulle vilja att man kunde, som Miljöpartiet föreslog på 1980-talet, införa medborgarlön. Men eftersom Sverige sedan 1990-talet varit föremål för en mycket omfattande invandring av människor som till stor del aldrig kommer att komma in på arbetsmarknaden och att en fortsatt betydande invandring är att vänta, då är medborgarlön orealistiskt. Det skulle kräva att de som har arbete skulle vara tvungna att betala ännu mera skatt på sin lön för att kunna införa denna reform. Först när det blivit balans mellan arbetsutbud och arbetsefterfrågan kan man diskutera medborgarlön. Som läget är nu och som väntas bestå under överskådlig tid, är det inte ekonomiskt möjligt.

Det finns enligt min uppfattning inte tillräckligt stöd bland medborgarna för medborgarlön eller något liknande. Skulle vänsteroppositionen lägga fram ett sådant förslag, skulle chanserna att vinna valet 2010 vara obefintliga.

En ofta framförd uppfattning, särskilt av vänsterdebattörer, är att det kommer att råda brist på arbetskraft när 40-talisterna går i pension. Jag är mera tveksam till detta. Ca 1/3-del av 40-talisterna har redan gått i pension och detta har inte medfört något större tillgång till jobb. Tvärtom, arbetslösheten är större än någonsin.
Nä - det är väl sannerligen inte kul att vara i beroendeställning till sin partner på det sätt vi är Anna! Någon pension att tala om lär vi ju heller inte få - kanske dax att återinföra änkepensionen igen!? (Den är/var väl å andra sidan inte så fet den heller...)
Det är ju bara att hoppas att den man lever ihop med fortsätter vara den man vill leva ihop med också - att stå på egna ben lär ju inte bli lätt i annat fall...

Har tyvärr inga bra tips på vad vi ska ta oss till... Att läsa är ju säkert bra - om man känner att man kan klara av det - och vet vad man vill läsa...
Men, man måste ju prestera i a f godkänt i betyg som jag förstått det - annars blir man återbetalningsskyldig till CSN - fast vad som gäller med bidragsdelen har jag inte så bra koll på är jag rädd.
En sak är säker; man måste verkligen vara motiverad att läsa om det ska funka - i synnerhet när man har barn - annars är det nog omöjligt.

Själv "kämpar" jag på med min "Fas 3"-praktik åminstone till början av nästa år - och hoppas så klart att de så småningom kan anställa mig.
Jag trivs ju med det jag gör, och jag trivs med min handledare - men det hjälps inte; utnyttjad känner jag mig...
Jag får visserligen mina 65 % i ersättning, men det är ju ingenting jämfört med en riktig lön...
Dessutom undrar jag verkligen vad de där 225:-/dag alt. 169:-/dag (om det tas hänsyn till att jag har 75 % arbetsutbud) används till???

Läste om en undersökning till kommunerna för några dagar sedan om vad de statliga pengarna som de får nästa år ska användas till, och det var ju till stor del till de ökande kostnaderna för socialbidragen de flesta svarade...
Jag förstår mycket väl att de har ökande kostnader, men på så vis fortsätter väl bara spiralen neråt med ännu mera åtstramade verksamheter och ännu fler som sägs upp inom kommunen = ännu mindre skattepengar kommer in...

Vi får väl kontakta "Lyxfällan" allihop - de tycks ju kunna fixa det mesta - t o m ordna jobb åt folk!


Leif Haglund: Att stå på egna ben är inte längre alla medborgare i Sverige förunnat. Därtill är vi alldeles för många som konkurrerar om jobben. Och fler blir vi.

Är man dessutom inte fullt frisk så är chanserna att få jobb ännu mindre. Än värre är det om man är kvinna och sjuk eftersom arbetsgivaren då utöver att kalkylera med att den anställde kan bli indisponibel på grund av sjukdom, även måste räkna med att kvinnan kan bli gravid.

Idén om "det livslånga lärandet" är mycket bra och dessutom något som alla partierna står bakom. Alliansregeringen har dock, av som jag tror rent oförstånd och okunnighet, dragit in på resurserna hit. All satsning på yrkesutbildning, kompetensutveckling av olika slag, KomVux, fortbildning, är som bondens utsäde. Det ger flerfaldig utdelning.

I stället för att placera den arbetslöse i fas 3-jobb, borde man ge dem yrkesutbildning i något för denne passande arbete. Efter genomgången utbildning ska man vara garanterad ett riktigt jobb. Konstgjorda, förnedrande arbetsmarknadsåtgärder borde bannlysas. Ingen ska behöva utsättas för detta.

För att få ner socialbidragskostnaderna krävs att folk inte behöver utnyttja den här hjälpen. Det sker genom att folk blir självförsörjande. Det blir man bara om man får ett riktigt jobb. Något som var självklart förr, men som numera verkar vara en utopi.
"För att få ner socialbidragskostnaderna krävs att folk inte behöver utnyttja den här hjälpen. Det sker genom att folk blir självförsörjande. Det blir man bara om man får ett riktigt jobb. Något som var självklart förr, men som numera verkar vara en utopi. "

En utopi? Nä snarare "en möjlighet endast för de med de rätta kontakterna".

Så vad återstår då för de som inte får jobb? Jo att få ekonomin att gå runt. 1kr=1 röst.

225kr/dag. Jag har försökt koll upp om man inte bara kan kontakta en arbetsgivare och säga "ska vi dela på pengarna?" Och det har visat sig att om man inte själv skaffar praktik i fas-2 hos denne arbetsgivare och att den utvärdering AF gör är positiv så kommer inte AF att tillåta fas-3 hos privata arbetsgivare. Det kan också vara så att om Socialen hör av sig till AF så verkar det som att de, kommunen, då får första tjing.


Leif Haglund: Du har rätt! Har man de rätta kontakterna så är det ingen utopi att få jobb! Tyvärr har inte alla den möjligheten.
FATTIGHJON 1800-TAL OCH FATTIGHJON 2009
För att fattigvårdsstyrelsen skulle komma så billigt som möjligt undan, ordnade de ”entreprenadauktioner”. Vid den årliga regleringen räknades första klassens fattighjon upp och publicerades i en kungörelse i kyrkan. Det var fattiga, som inte kunde vårdas eller försörjas av sina barn eller föräldrar med eller utan tillfälligt bidrag från fattigfonden. Sedan hölls fattigauktion i församlingens tingshus den sista söndagen innan jul. Fattighjonen utackorderades till välkända och välstadda personer för ett års tid eller längre. Entreprenadsumman betalades alltid med kontanter för de yngre fattighjonen och för de äldre med korn, om sådana tillgångar fanns i fattigboden. I annat fall utbetalades kontanter enligt kommunalstämmans beslut.
Entreprenören var själv tvungen att ombesörja för att hjonen hämtades på utsatt datum. För ersättningen skulle de också föda, kläda och värma fattighjonet. De skulle ha ett rum, en säng och sängkläder. Fattighjonet å andra sidan skulle i den mån deras krafter tillät, arbeta för vård och uppehälle. Om entreprenören inte fullföljde sina skyldigheter, kunde de få betala böter. Behövde läkare eller präst tillkallas, skulle entreprenören stå för transporten utan ersättning. Läkararvodet och om läkemedel ordinerats bekostades av fattigkassan.

1871 kom den nya förordningen. De makthavande i riksdagen var då bönderna. De ville begränsa kommunernas utgifter så mycket som möjligt eftersom de själva betalade större delen av dessa. Det obligatoriska understödet inskränktes nu till föräldralösa barn och sinnessjuka utan egna medel.
Möjligheten att överklaga fattigvårdsstyrelsens beslut hos länsstyrelsen togs bort. Kommunen skulle endast ge "nödtorftig" hjälp och bara om det inte fanns någon anhörig som kunde hjälpa. Den slutgiltiga förordningen var mycket mildare än det ursprungliga förslaget. Om en kommun försörjde en person som ännu inte hade vistats i kommunen i tre år, så kunde kommunen kräva den tidigare kommunen på ersättning.
Detta ledde till omfattande "fattigvårdsprocesser" hos länsstyrelserna. Fattigvårdsstyrelsen hade husbonderätt över fattighjonen. Detta utnyttjade man i Linköping genom att låta de inneboende arbeta för kommunen. De tillverkade kängor åt fattiga skolbarn och vävde och spann till beställare utifrån. På det sättet bidrog de till sitt eget uppehälle.
Husbonderätten innebar också att hjonen kunde bestraffas med indragna matportioner om de inte skötte sitt arbete eller uppförde sig illa.

TJÄNSTEHJON 1800-TAL
Det fanns tjänstefolk i byarna under 1800-talet. Till tjänstefolkets skara hörde pigor och drängar. Böndernas tjänstefolk lydde under den så kallade tjänstehjonsstadgan. I tjänstehjonsstadgan kunde man bland annat läsa om vilka löner som skulle utbetalas. De flesta fick sin lön i form av mat, husrum, tyg till kläder, skor samt i vissa fall en summa kontanter.

FATTIGHJON 2009 I SVERIGE
Arbetslösa i Jobb och Utvecklingsgaratin
Fas 1 med 65% av högsta A-kassa (680 kr /dag brutto) ca 10000kr/mån-Netto. Det blir en timlön 85kr brutto Om du inte har rätt till arbetslöshetsersättning får du det lägsta stödet 223 kr per dag, det ger en timpenning på 27,87 brutto
Fas 2 Lika som ovan men under fas två är aktiviteterna inriktade på dig som behöver ytterligare stöd. Det kan till exempel vara arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Aktiviteterna under fas två är förlagda på en arbetsplats.
Fas 3 Kommer du att bli anvisad en varaktig, samhällsnyttig sysselsättning.
Sysselsättning i fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte hinner med och som höjer kvaliten i verksamheten.
Sysselsättningen ska motsvara den tid som den arbetssökande står till förfogande för arbete. Den som söker arbete på heltid ska således ha en sysselsättning på heltid.
För detta får det arbetslösa utan A-kassa en bruttolön på ca. 4900 Ingen semesterlön utbetalas i någon fas
Anordnaren får 225 kr/ person och anvisningsdag för att täcka handledarkostnader med mera ca. 5000/månad
Varje sysselsättningsperiod får pågå i högst två år och den arbetssökande ska under denna tid fortsätta att söka arbete med stöd av Arbetsförmedlingen.
Detta blir mer än 8timmar arbetsdag.

Existensminimum är i Sverige benämningen för det belopp i pengar som en person måste ha som inkomst under en månad för att uppnå skälig levnadsnivå. Beloppets storlek är avhängigt i vilket sammanhang det är aktuellt.
I Sverige 2009 var summan för riksnormen, årligen fastställd av Socialstyrelsen, 3680 kronor ca.per månad för ensamstående. Dessutom tillkommer en summa för boendet beroende på vad det kostar i det individuella fallet. Den skäliga kostnaden för bostadskostnad är olika för olika kommuner, t ex skiljer sig hyresnivåerna mycket mellan storstäder och landsbygd. Den totala summan landar mellan 7000-9000kr

Vad jag kan se så kan man likställa arbetslösa med fattighjonen och tjänstehjonen på 1800-talet
1800-talet-Fattighjonen såldes på auktioner till de som tog minst betalt för att ge dessa mat och husrum, jobba fick de gör efter förmåga.
2009-talet Arbetslösa säljs för 5000kr/månad utan mat och husrum dessutom skall de arbeta 40timmar arbetsvecka och utöver detta fortsätta att söka arbete med allt vad det innebär.
De har heller ingen rätt till semester eller inkomstrelaterad sjukpenning.
1800-talet-Tjänstehjonen arbetade för mat och husrum och fick dessutom en mindre lön och en veckas semester/år

Genom 1918 års fattigvårdslag reformerades verksamheten kraftigt. Bland annat förbjöds alltså fattigvårdsauktioner, krav på inrättande av ålderdomshem infördes och överklagandemöjligheten återinfördes.

2009 Ett kollektivavtal kan täcka allt från en enskild arbetsplats till en hel bransch. Kollektivavtalen anger ”golvet” för vad som ska gälla och ger därmed stort utrymme för individuella avtal mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren.
Lagstiftningen på arbetsmarknadens område är oftast semidispositiv. Det betyder att den kan ersättas och förbättras genom ett kollektivavtal. Däremot är det inte tillåtet med avtal som innebär sämre villkor än lagstiftningen. En enskild individ kan sedan ofta, med kollektivavtalet som grund, i sitt enskilda anställningskontrakt komma överens med sin arbetsgivare om bättre villkor än avtalets miniminivåer.


PAPPERSLÖSA I SVERIGE
De lever i Sverige utan uppehålls- och arbetstillstånd. De är ”osynliga” men städar ändå på offentliga platser, hos myndigheter och i skolor. De tjänar minst och har de sämsta arbetsförhållandena i städbranschen. De utnyttjas av samvetslösa arbetsgivare med en timlön på mellan 50-60kr skattefritt = ca.8800-10560kr/mån-skattefritt.

ARBETSLÖSA I SVERIGE
De är inte ens osynliga De göms undan i ”jobb och utvecklingsgaratin” 8 timmar per dag, utöver detta skall de söka arbete……….
De arbetslösa som har A-kassa i fas1 får en lön med ca. brutto 14000kr /mån
De arbetslösa som är utan A-kassa får i fas3 en lön med brutto 4900kr/mån
De ska dessutom betala skatt på dessa löner
Vilket många av dem har gjort i många många år

Arbetslös=fattighjon/tjänstehjon

Är denna behandling/förnedring av arbetslösa förenlig med svensk lagLeif Haglund: En intressant läsning, Gill. Din jämförelse utvisar att nutidens långtidsarbetslösa behandlas lika förnedrande som 1800-talets fattighjon.
Åter igen en kä-rring som snackar om lagar och regler. Men nu som någon slags löjlig FAKTARUTA. Är du hög eller...? Snart kommer väll fru Hagström dragandes med de klassiska floskelorden? Vi får se vilka de blir...

Allt tjaffs ovan kan ersättas med:
Regel 1. AF/Arbetsgivaren/Facket/Regeringen/Socialen/FK eller vem det nu är HAR ALLTID RÄTT
Regel 2.
Om de har fel gäller regel 1.
Regle 3.
Om något blir fel så är det ALLTID DITT FEL

Djup ånger kommer. Det kan va lite förädiskt att skriva på nätet och det kommer lätt nedsättande ord. Och så har man vips tryckt på enterknappen. Fas man inte ville.

Stryk det där k-ordet jag skrev. Det var väldigt dumt. Någon kan ju ta illa vid sig. Och så får jag ta skulden för det. Hoppas du kan förlåta. Jag tror det blev detta ord pga att man känner sig förnedrad som arbetslös och snart fas-3 men detta berättigar ju inte k-ordet.

I sak tror jag alla förstår att jag menar att det där med lagar och regler är bara tomt prat och därmed skulle kunna ersättas av de tre regler jag nämnde.

Tack ändå Gill för det du skrev som ju ger ett litet historiskt perspektiv.
Kan ni berätta om era JUG-Fas-3 platser. Vad gör ni? Var är ni? Vilka arbetstider har ni? Vad händer om ni inte vill göra en viss arbetsuppgift? Vad händer då ni blir sjuka? Har ni någon semester? Hur länge ska ni jobba där? Vad händer då ni jobbat i två år? Hur ser kontraktet som ni skriver under ut? Hur ser blanketten ni skickar till FK ut? Får man samma belopp? Vad säger socialen? Hur mycket pengar får ni från socialen? Hur mycket tid får ni över för att söka riktiga arbeten? Vad händer om ni misssköter er på något vis? Vad händer om ni t.ex försover er? Finns det olika typer av bestraffningar, tänker då främst på ekonomiska? Vilka är det som har koll på tideräkningen? Är det FK som skickar ut information om att "ni nu jobbat två år"? Vad står det på utbetalningarna från FK? Aktivitetsstöd, aktivitetsbidrag eller vad? Jobbar ni ensamma eller med andra JUG-Fas-3 eller med vanliga anställda? Måste man vara medlem i facket? TVINGAS MAN BETALA RESOR TILL FRÅN ARBETET SJÄLV SÅ MAN T.O.M FÖRLORAR EKONOMISK PÅ ATT JOBBA? Tar de av ens barn dagisplatsen? Ändras skattesatsen? Påverkas hemförsäkringar etc? Vad händer om man t.ex ramlar och slår sig? Vilka försäkringar etc gäller på arbetet? etc etc

GISSAR ATT DET ÄR REGLERNA IGEN:
Regel A: Det får vi bestämma i efterhand och myndigheten har alltid rätt.
Regel B: Om myndigheten har fel så gäller regel A
Regel C: Allt som går fel är DITT FEL

Ex.
Du ramlar och slår dig. Gäller försäkringar? Det bestämmer myndigheten i efterhand beroende på slump vad de råkar tycka just då. Du får men för livet t.ex sönderslagna tänder i trappan och du får lägga upp en avbetalningsplan.

Vidare så gäller Murphys lag alltså:
Regel D: Allt som kan gå fel kommer gå fel,... och
Regel E: Allt kommer gå fel samtidigt...

Så ännu vidare Romarna 13:2b
"De som tagit ståndpunkt mot myndighet skall få dom över sig." Så gör exakt som du blir tillsagd och inget annat än det du blir tillsagd.

Ex.
Du får uppgift att skotta undan snö från ingången och det finns ingen snöspade. Gör inget. Vänta på snöspade. När snöspade kommer kan du skotta undan snön. Anta att det är svinhalt - ska du sanda? Ja vad säger ni? Jag skulle då i alla fall inte sanda eftersom man aldrig vet t.ex vem som äger sanden.


Leif Haglund: Jag antar att reglerna för fas 3-jobbet finns angivna på det kontrakt man ska skriva under.
Visst det är helt ok med ursäkten...hög är jag inte heller, bara väldigt less på detta system.
Du har helt rätt i dina punkter.
Vad jag ville påvisa var bara att fas3 är likvärdigt med hur fattighjonen/tjänstehjonen hade det förr.
De som hamnar i fas 3 är inget annat än tjänstehjon som har sålts för ca. 5000:-/mån till en stackars arbetsgivaren som måste förbarma sig över dessa arbetslösa "hjon"
De måste dessutom skriva på ett "slavkontrakt" där vissa av dom inte ens kommer upp till dessa 5000:-/mån. Till råga på allt ska de göra ett jobb ingen annan vill göra.
Detta anser jag vara emot alla mänskliga rättigheter trodde att slaverieet var förbjudet.........
Existensminimum borde vara en rättighet inget man ska behöva tigga sig till


Leif Haglund: Existensminimun är en rättighet enligt socialtjänstlagen. Jag ställer mig frågande till om man kan kräva av den arbetslöse att denne ska delta i Jobb- och Utvecklingsgarantin fas 3 för att utfå försörjningsstödet. Det borde räcka med att vara aktivt arbetssökande. Så tolkar i varje fall jag paragraferna i socialtjänstlagen.
Bra Gill! Tack. H-vete går inte att skriva på denna sida då reagerar censurmotorn. Borde kanske vara like men k-ring!?

För något år sedan införde man utanförskapet. Alltså jag står utanför och vissa lagar och regler gäller inte mig för jag står utanför. Jag är inte en del av samhället. Känner mig inte som en del av samhället. Det har varit prat på denna sida om mänskliga rättigheter jag undrar om det berör fattighjon? Jag har å andra sidan sett att djurskyddslagen på många sett skulle vara bättre för en människa. Bättre vård får många husdjur också. Jag tror det beror på att människans moral har luckrats upp. På TV ser en vanlig människa varje dag ett tiotal mord på människor och ingen reagerar. Om någon dock drar lite hårt i hundens koppel då blir det ett ramaskri utan dess like.

Kan f.ö upplysa om att jag idag fått beslut om Medborgarlön på 6880kr och det utan att fler FK-dagar pressat mig uppåt mot 450. Klart de blev lite sura, de sa: "Vi ska checka med FK, var så säker grabben". Jojo gör det ni!


Leif Haglund: Hade man i Sverige uppfyllt förpliktelserna i FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna så hade vi inte haft några arbetslösa fattighjon.
Leif, den typ av medborgarlön som Miljöpartiet lagt fram på 80-talet och även senare tror jag inte fullt ut på. Det kan man förstå när man läser det jag har skrivit. Ett seriöst förslag av något likande tror jag skulle kunna vara mer ekonomiskt än dagens system. Men då måste man se lite bortom dagens system.

Tror inte heller att vänsteroppositionen skulle lägga fram ett förslag om medborgarlön som man tänker sig det vara, om man vill vinna valet. Gynnar ju inte den "breda massan", tror man.

Leif, du skriver tex: "Att stå på egna ben är inte längre alla medborgare i Sverige förunnat." eller "Tyvärr har inte alla den möjligheten." olikn. Menar du då att arbetslösas situation är något normalt och okey. Det är svårt ibland att veta om du tycker att saker och ting är okej eller inte.- - -, för mig är inte medborgarlön eller något liknande samma sak som socialbidrag/försörjningsstöd. Du verkar se det så. Hur tänker du då?

Jag tror också att människors moral har luckrats upp. Om man tex försämrar villkor för människor i lagom takt så blir försämringarna acceptabla med tiden. Nu har ju villkoren för oss arbetslösa förändrats rätt snabbt under de senaste åren och det har ju vi märkt men det har inte "den breda massan" så stor koll på.

Du har rätt med de regler du punktar, att det är så. Men om man nu anser att detta är fel måste man ju på något sätt kunna yttra sig där man kan nå ut till folk. Internet är ju ett ypperligt forum att göra detta på.
Jag tar inte heller illa upp med k-ordet, för jag antar att jag också räknades in där ;-)


Gill, är du i fas 3?


Leif Haglund: Förr var det en självklarhet att alla skulle ha jobb. Den som var arbetslös betraktades som en suspekt individ. Nu är situationen helt annorlunda. Sverige kan inte längre tillförsäkra sina medborgare det mest grundläggande i tillvaron, ett arbete så att de kan vara självförsörjande.

Frågan är då om det är den arbetslöse som ska betala priset för samhällets misslyckande eller om staten ska ta på sig ansvaret för detta? Jag menar att den arbetslöse inte kan lastas för att politikerna försatt landet i den situation vi nu befinner oss i. Man kan inte begära att den som saknar de rätta kontakterna eller som inte kan uppvisa en stark meritförteckning ska behöva framleva sitt liv i ekonomisk misär och tvingas delta i förnedrande fas 3-åtgärder. Bidraget till den arbetslöse måste höjas och fas 3 avskaffas.

Problemet är vem som ska betala detta. Det kan inte vara rätt enligt min uppfattning att de som har jobb ska plockas på ännu mera skattepengar så att de arbetslösa ska få en skälig levnadsstandard. Antalet arbetslösa är alldeles för många och arbetsplatserna för få. Dessutom tillkommer tiotusentals till Sverige nyinflyttade människor varje år som ökar på arbetslöshetskön. Situationen är ohållbar.

Politikerna hoppas på en ljusning när 40-talisterna går i pension, men jag är skeptisk till att detta ska lösa arbetslösheten. Jag ser med spänning fram emot vad den socialdemokratiska kongressen som hålls nästa vecka ska komma fram till. De arbetslösas framtid hänger på att s-partiet kan hitta en väg att ge alla medborgare det de har rätt att kräva - ett riktigt jobb.

Nej ..Jag är inte i fas 3 än ska snart in i Fas 1 och jag tillhör de "lyckliga lottade " som inte får den lägsta "bidraget". Fast det hindar mig inte från att reagera på att man säljs för 5000:- och vissa som ska utföra arbetet får ett bidrag 4900:- brutto och detta är inte heller semestergrundande. Detta gör mig oerhört frustrerad att man ska säljas som en slav och dessutom skriva på ett slavkontrakt
Slavhandel är förbjudet i detta land dock inte JUG
Hej Gill! (och ni andra!)

Har du inte läst om Anna och hur hon har det? Det är inte snack om 4900:-/månad ens!
P g a att hon fick barn efter hon skrevs in i garantin kommer hon inte att få en krona i aktivitetsstöd under "fasliga 3:an"!!!
Hade hon och hennes man inte ägt ett litet hus, då hade hon väl fått socialbidrag - får man hoppas - men nu får hon inte ens det - hur sjukt är inte det då!?

Jag har själv hyfsad ersättning trots allt, men systemet är ändå helt galet; man får själv stå för alla merkostnader såsom resor, barnomsorg mm - ingen "belöning" överhuvudtaget för att man sköter sig och åker och "jobbar" på sin praktik inte...

Min praktik är ju eg. mer likt ett vanligt arbete till stora delar - och det är jag ju glad för - men...
Det "får" den ju eg. inte vara - så det får man ju tala tyst om känns det som, om man ska få fortsätta - vilket jag faktiskt vill - men inte hur länge som helst... Men alternativen som står till buds är ju inte precis lysande...
I väntan på "bättre tider" med en ny regering, och som jag hoppas större förståelse för att en familj och ett liv kostar pengar även om man inte har en anställning, så gäller det väl att "bita ihop" och kämpa vidare helt enkelt...
(min egen frustration har dämpats - nu är jag där jag är - och vad fasiken ska jag väl göra???)

En bidragande orsak till att livet känns lite ljusare nu än tidigare i höstas är att vårt äldsta barn, som var nybakad student i somras - utan ett sommarjobb i sikte - faktiskt fått jobb, om än tillfälligt!
Han fick det (såklart) genom kontakter, och vi vet inte hur länge det varar, men det har förbättrat vår famils situation avsevärt!

Annars hade vi också haft honom att försörja - utan minsta ersättning för det heller, då flerbarnstillägget "försvann" då han slutade gymnasiet...

Leif, jag hoppas du inte "tagit din hand" ifrån oss - det var längese´n du svarade här på sidan!?

Leif Haglund: Inte alls, Liz! Jag läser allt ni skriver och hoppas att fler gör det. Inte minst de som har makt att göra något åt eländet - politikerna - behöver ta del av era erfarenheter!

Jag väntar fortfarande på svar från socialdemokratiska riksdagsgruppen om de frågor som Anna ställt. Det är dålig stil att de inte hör av sig.

Länsrätten har däremot svarat mig ang Annas undran om graviditet inte ska räknas som överhoppningsbar tid. De kan inte ge något besked utan att ha fått hela bilden klart för sig. Mina uppgifter till dem var för knapphändiga.
Hej Anna. Jag kan hålla med chefen på socialkontoret i Sandviken, Katarina Gröndahl som säger:

– "Det är en utopi att alla ska komma ut på arbetsmarknaden. De som har gått på sjukersättning länge har väldigt svårt att tro på att de ska få något jobb. Jag tycker nästan att man kunde införa en sorts socialbidragspension. I praktiken blir det ändå så, säger hon." (http://www.dn.se/nyheter/sverige/det-blir-valdigt-tydligt-hur-klyftorna-vaxer-1.862647)

För mig låter socialbidragspension lite värre än medborgarlön men ideen är densamma och jag bryr mig inte så mycket om vad det kallas. Detta är ju för de som är sjuka. För de friska kan man kanske tänka sig ordet socialbidragslön. I grund och botten är de alla olika former av ordet socialbidrag, som man inte heller får använda utan istället ska heta försörjningsstöd.

Fast det är viktigt vad man kallar saker: T.ex så avskaffades arvsskatten då politikerna började prata om dödsskatt. För det sker ju oftast pga död. Då politikerna ändrat namn på företeelsen så förknippades det med elände och så försvann skatten. (Har för mig att det var i USA)

Socialbidragspension är inte aktuellt då jag inte är sjuk. Fast de gärna vill se det så, ja de skickade ju mig t.o.m till en psykolog ty de bestämde först att jag vara psykiskt sjuk, så jag kunde få offentlig stödanställning, sen skulle de kolla vilken diagnos de skulle sätta på mig.

Är graviditet en sjukdom? Vad händer med en kvinna som inte orkar jobba under graviditeten? Vilka ersättningar får hon? Jag gissar på att hon är sjuk!

Nått k-ord vill jag inte prata om mer men det blev för mycket, då Gill började, och vill man känna sig träffad så är man kanske det. Tröttnade helt enkelt på alla som vränger ord hit och dit istället för att prata om innehållet som ofta är samma sak.

Jag skiter i vad min ersättning nu kallas, det är socialbidragsnormen hur man än vrider och vänder på det med a-kassor, FK, lönebidrag, offentlig stödanställning, försörjningsstöd etc för något jobb får man inte.


Leif Haglund: Visst har det betydelse vad man kallar saker. Det framgår inte minst av Gills kommentar ovan. Slavhandeln har bytt namn och benämns nu Jobb- och Utvecklingsgaranti. Samma gamla soppa men i ny förpackning!
Ledssen om jag "börjad något"..............................ville bara visa på likeheter från förr och nu.
Trodde denna sida var till för alla....................


Leif Haglund: Det är just vad den är. Till för alla!
Va? Vi har pratat om mänskliga rättigheter, medborgar lön och haft, vad jag upplever det strider om olika ord hit och dit. Det har också varit en massa paragrafrytteri, som jag ser det, om lag och regeltolkningar. Det var det jag reagerade på Gill. Det blev för mycket elände och jag såg svart på vitt det jag upplever att "de" (myndigheter etc) först gör som de vill och sen hänvisar till lagar och regler i efterhand. Din text uppfattade jag då som "här kommer en till paragrafryttare" och då svartnade det för mig. Jag är så trött på detta och har mer viljat hitta en lösning för oss. Att jag flippade ur och tappade fattningen är mitt fel. Det du skrev var jättebra! Det har verkligen sjunkit in att vi är fattighjon, i alla fall tycker jag så. Titta på Leif´s bakgrundsflik så ser du vart Mänskliga rättigheter, som han pratat om i all oändlighet, kommer ifrån och Medborgarlön tror jag Anna var först att ta upp på denna sida och det kan jag förstå om man nu ramlar mellan stolarna totalt som hon gjort. Om man har en medborgarlön, lika för alla, så kommer inte det att hända. Sen om den råkar heta socialbidragslön eller vad det nu är tycker jag är - vem bryr sig? Om detta kan man tycka vad man vill! Vad vi tycker bryr sig ändå ingen om (om de ens känner till vår situation precis som Anna skriver). Så det intressanta är väll vad man kan göra åt situationen och vad jag har förstått så är det bästa att inte skicka in några papper till FK utan istället gå direkt till socialen på så sätt stannar dagarna upp direkt.


Leif Haglund: Du har lätt att bli upprörd, --, och obetänksamt ge utlopp för din ilska. Det hedrar dig att du har förstånd att ta tillbaka det som sas i stundens hetta. Jag kan också bli rejält förbannad, men har med åren lärt mig att sova på saken eller ta mig en längre funderare på saken. Det brukar resultera i att jag icke så sällan får deleta en del av vad jag först skrivit.

Det är riktigt att min dotter har lärt mig mycket om de mänskliga rättigheterna. Av FN-konventionen framgår klart att det är en grundläggande rättighet att få ett arbete så att man kan vara självförsörjande och utvecklas som människa. Det är landets regering som ska se till att denna rätt kommer alla medborgare till del. Så är inte fallet i Sverige idag!
Gill, det jag skrev var inte menat som nå´t påhopp, om du nu tolkade det så!
Vi som skriver här är alla frustrerade över detta vi hamnat i - och det du skrev om är tyvärr inga nyheter för oss...
Ville bara göra dig uppmärksam på att vissa sitter i ännu värre knipa än ditt exempel - och självklart, Leif, finns det många i Sverige som har det ännu dj***are än vi som skrivit här hittills - tyvärr... (med ditt exempel menar jag det du skrev om 4900:-/månad)

Själv har jag på nå´t sätt "kapitulerat" inför min egen situation - men du ska veta att jag varit helt galen över detta i perioder - att man säljs för en spottstyver och närmast blir betraktad som paria!
Jag har under hela sommaren och början på hösten mått skit, gråtit och betett mig både hemma och på AF, och på min "praktik" - men ska man orka ha ett liv med sin familj trots allt, så är det nog bara att så att säga "gilla läget" - för vad är alternativet så länge regeringen Reifeldt sitter kvar??? Nå´t jobb lär man väl knappast få - det är ju bara varsel, varsel, varsel...


Leif Haglund: Du har en mycket god förmåga att formulera din situation, Liz! Du bidrar aktivt till att få upp ögonen hos folk hur man behandlar arbetslösa i dagens Sverige.
Gill det första du skrev är ju helt klart lämpligt som material för insändare etc i tidningarna för att väcka opinion. Om jag blir provocerad av denna tex då kan den ju verkligen reta upp gallfeber på många. Det känns bara så jobbigt att läsa om denna förnedring speciellt då man är en av de som drabbas.
Jag har bar en fråga: Hur blir man ett första klassens tjänsthjon ala 2009? När man gav tiondet till kyrkan förr i världen så var det så att man helst skulle skänka säd/korn och om man inte hade råd till detta så var det en mindre del pengar som gällde. Det är därför de i vuxna tjänsthjonen fick betalas med säd/korn och för att köpa ett barn var det bara lite fickpengar som behövde slasas upp.
Vi är nog lite frustreradeo :)
Jo jag vet att det finns de som har det värre, och jag tycker det är för jä...det retar gallfeber på mig att folk 2009 kan säljas på detta vis.. Samtidigt som man vill påstå att detta ska gynna arbetsmarknaden,......
Fas 3 de arbetslösa ska utföra ett arbete som annars inte skulle bli gjort, skitprat.....
Arbetsgivarna gyllene marknad, de får 5000/mån och till rågat på allt får de skitjobbet gjort, så varför skulle de anställa och betala lön och sociala avgifter mm när de får det gratis och dessutom betalt för det.
Man behöver inte vara allt för smart för att fatta detta, fast man kanske inte kan belasta våra politiker för att vara det.
Det tråkiga är att de som har arbete inte heller förstår hur det kan bli, att i denna fälla kan vi alla hamna.
Tyvärr måste jag erkänna att innan jag blev arbetslös så ryckte jag nog mest på axlarna åt allt detta.
Fast uppvaknadet blev ett slag i ansiktet, trodde aldrig att folk kunde bli behanlade på detta sätt i Sverige 2009.
Trodde att slaveriet upphörtLeif Haglund: Att upprätthålla människans värdighet är något vi alltid måste slå vakt om. Att vi befinner oss på 2000-talet är ingen garanti för att detta ska vara en självklarhet. Det kan gå fort utför om vi inte ser upp!
Kom just på att de 5000/mån som arbetgivaren får är för omkostnader och hanledning.
Jag kanske inte är världens smartaste, men nog lär jag klara av att lära mig ett jobb inom ett par månader, så hur ska man lyckas sysselsätta hanledaren i 2 år


Leif Haglund: Det här kan bara tyda på att man betraktar fas 3-jobbaren som så efterbliven och hopplös att denne inte har förmåga att lära sig arbetsuppgifterna utan ständigt måste ha en handledare vid sin sida.
Gill, du har inte "börjat något"! Bra att få likheter från förr och nu. Ja, skriv insändare. Ändra bara att de som har lägsta ersättningen inte längre får aktitivitetsstöd i fas 3.

Ja ni, alla känner inte till hur det är att vara arbetslös i dagens Sverige. Fast indirekt påverkas arbetstagare nu i kristider när det gäller bl a löner och varsel... Kan nämna att min sambo har fått tillsvidareanställning nu och det är en stor lättnad trots att hans lön ligger ca 5000-10000 kr under vad andra har för liknande jobb. Han är en nyckelperson i företaget och jobbar ca 50-60 timmar/vecka, ibland mer. Övertidsersättning får han inte ta ut. Återstår att se när han kan ta ut kompledigheten.

Själv är jag sjukskriven nu i några veckor. (Får väl se om FK godkänner sjukskrivningen. Ja, strunt samma, får ju nästan ingenting ändå.) Jag kan inte sitta eller stå för länge och inte heller sova på nätterna pga värk.

Jag kommer att hamna i fas 3 lagom till jul. Trodde det skulle bli nu i höst men pga att jag var föräldraledig på halvtid ett tag förra hösten så fick jag inget aktivitetsstöd då jag hade praktik på halvtid. Hade såklart ingen aning om att man inte kunde få ut aktivitetsstödet på halvtid. Jag hade praktik på förmiddagarna och var föräldraledig på eftermiddagarna men fick bara ut halv föräldrapenning. Vilket rabalder det skulle bli om samma gällde för den som jobbar "på riktigt".

Känns lite tufft nu. Bilen har gått sönder (Går inte att klara sig utan bil där vi bor) och tvättmaskinen har pajat. På företaget där jag får jobba ibland har man varslat några så nu är chansen att få jobba där minimal. Vi håller på att knäcka oss här hemma var och en på sitt sätt.

Jag har vädjat till min arbetsförmedlare att använda sitt kontaktnät för jag är i stort behov av ett lönearbete. Hon svarar att hon har inga kontakter med arbetsgivare och att det ändå inte finns några jobb. Hon tycker att jag ska söka praktikplats nu. Ja, som vanligt när man kontaktar Arbetsförmedlingen. Vad tycker ni andra om hur Arbetsförmedlingen "hjälper"?

Ni får ursäkta mig för att jag klagar. Som sagt var finns det ju dom som har det värre. Vet faktiskt inte vad jag ska ta mig till. Är så stressad.


Leif Haglund: Det verkar som om även arbetsförmedlingen kastat in handduken om möjligheterna att skaffa jobb åt de arbetslösa.

Har du ständig värk och det går att medicinskt fastställa orsaken till detta och om besvären kan antas bli bestående, borde det finnas möjlighet att få förtidspension (sjukersättning). Har du fått en diagnos?
Leif, det är föräldraledighet (inte graviditet) som inte räknas som överhoppningsbar tid i mitt fall. Länsrätten borde kunna ge ett allmänt svar ändå på vad som gäller då ett avbrott hos AF görs i JUG eller gjordes i Aktivitetsgarantin. Jag förstår ändå att de har svårt att svara eftersom det inte konkret står i lagen.

Mina besvär räknas inte som bestående och ska gå att ordna med flera års sjukgymnastik dock. Jag har genomgått två större operationer och har några mindre kvar. Har ingen diagnos vad jag vet eftersom jag räknas som återställd efter operationerna.

En kompis var med om en trafikolycka för 10 år sedan och fick då en diagnos. Efter 10 års sjukskrivning och arbetsprövning har hon först nu fått sjukersättning tillsvidare. (Hon blev uppsagd under sin sjukskrivning.) En annan kompis har efter 13 år fått 75% tillfällig sjukersättning. Hon har ett livslångt handikapp och har svårt att klara av 2 timmars praktik. (Hon älskar verkligen sin praktik men det är tufft att klara av. Hon vill verkligen inte ha heltid förtidspension utan vill ha ett socialt liv.) Ville bara visa på att även om man har en diagnos får man inte per automatik sjukersättning. Jag har inte flera års sjukskrivning bakom mig utan "endast" några månader.

När jag nu blir nollklassificerad har jag ingen aning vad som gäller för sjukpenning eller en framtida eventuell sjukersättning. Någon som vet? Det kan bli svårt för mig att stå kvar i JUG när jag inte kommer att ha rätt till varken aktivitetsstöd eller försörjningsstöd.


Leif Haglund: Det var föräldraledigheten som jag pratade med Länsrätten om, inte graviditet. Jag skrev fel i min kommentar till Liz.

Har du inte fått någon diagnos på din sjukdom, varför har du då opererats och ska ha sjukgymnastik?

Kanske kan den här länken ge dig svar på frågan om sjukpenning:
http://www.dn.se/ekonomi/sa-haller-du-dig-kvar-i-trygghetssystemen-1.274375
Fy fasen vad jobbigt du måste ha det Anna! Vad skönt ändå att din sambo fått fast anställning - borde ju göra att saker o ting känns åtminstone lite lugnare!
Är rädd att det jag har att bidra med vad gäller sjukbidrag kanske inte alls gäller i ditt fall, eftersom du är i ett helt annat läge än vad jag är/var...
Sedan ett par år är jag sjukskriven 25 %, och ersättningen grundas på snittet av vad jag "tjänade" de fyra åren före sjukskrivningen.
(Av dessa fyra år var jag barnledig ca två år; försökte dra ut på ledigheten = tog inte ut så många dgr/vecka... Så min sjukersättning är inte så hög inte...)
Dessutom vet jag inte om jag får den förlängd ytterligare ett år nu - vilket jag försökt - det ska ansökas på nytt, så jag har skickat in div. papper om detta till FK.
Går det inte igenom blir vi ännu lite fattigare från årsskiftet...
(Att söka heltidsjobb känns inte riktigt realistiskt för mig nu i det läge jag befinner mig... )
Anna, jag glömde ju det viktigaste: hoppas verkligen dina operationer kommer att hjälpa, så att du får bli frisk igen! På nå´t sätt måste du ju prioritera dig själv, men det är såklart lättare sagt än gjort!

Hittade en intressant, och inte så förvånande artikel jag vill länka till ang. paktikanter;

http://hd.se/helsingborg/2009/10/26/praktikplatser-slaar-ut-anstaellda/
Längre ner på den sidan finns fler artiklar om samma ämne!
Har läst denna sida upp och ner vid ett flertal tillfälle,lever sedan en tid tillbaka i denna förnedringspolitik gällande arbetslösa och håller med om det mesta som skrivs härinne är dock förvånad över den lilla uppslutningen med tanke på hur många vi är som lever i detta elände... Har använt alla (75 ) deltidsdagar så jag har fullt upp med att tacka nej till timjobb Igår var jag uppe på af i min hemstad Malmö,vad jag nu skulle där och göra. Halvtimmen gick fort och snart stod jag där utanför dörren igen. Det sista min handläggare sa till mej; var att from januari är han omplacerad till ett skrivbord som skall slussa ut dom sjukskrivna i sysselsättning (hur nu det e möjlig med tanke på att han inte lyckats pricka in en enda anvisning till mej). Det har dom aldrig gjort för den delen. Så vad som skulle bli för mej från januari månad det visste han inte. Så i januari står jag inte bara utan a-kassa utan jag har dessutom ingen förmedlare längre.?????


Leif Haglund: Jag är också förvånad att inte fler reagerat på den förnedring av arbetslösa som fas 3 i Jobb- och Utvecklingsgarantin innebär. Det kan bero på att i Sverige är det inte comme il faut (passande) att säga vad man tycker. Man ska hålla käften och inte ifrågasätta något. De flesta tiger och lider. Liz och Anna däremot låter sig inte tystas utan berättar helt öppet hur långtidsarbetslösa behandlas i dagens Sverige.

Sannolikt kommer du även i januari att stå utanför arbetsförmedlingens dörr lika tomhänt på jobbanvisningar som nu.
Det klagas så mycket här.
Jag skulle vilja råda er att göra som jag när när mina dagar tar slut om två månader.
Jag ska hitta en småföretagare med mycket jobb och göra en deal med honom att få ut svart provisionslön.
Sen ska jag jobba som en galning och dra in mycket pengar.
"Vi arbetslösa måste vara som gräset som böjer sig för vinden."


Leif Haglund: Nöden är uppfinningarnas moder. Jag tror dock att företagaren inte skulle tveka att anställa dig med "vit" lön om denne får veta att du har den här ambitiösa inställningen till jobbet.
Leif, det är andra regler som gäller för oss som är inskriven i JUG. När man är med i JUG ligger ens SGI hos FK vilande tills man inte längre ingår. Om man däremot inte står som arbetsökande hos AF och inte har ett jobb så nollas ens SGI. Det innebär att du inte har rätt till sjukpenning grundat på inkomst förrän man har ett riktigt jobb. Däremot får man ta ut föräldraledigt så länge det inte finns ett "glapp" mellan föräldraledighet och aktivitetsstöd. (Går man ur eller blir utskriven utan vetskap vid sjukdom tappar man rätten till inkomstrelaterat aktivitetsstöd. Samma gäller för föräldraledighet.) Om jag hoppar av JUG och AF pga att jag inte får någon ersättning då nollas min SGI helt och jag kan då inte heller ta ut min återstående föräldrapenning på SGI-nivå. Vi som ingår i JUG är delvis ute ur trygghetssystemen eftersom vi är utförsäkrade från a-kassan!

När det gäller en diagnos så var det så att jag hade vissa besvär som i flera år negligerades av sjukvården. Jag tog då efter stor möda reda på via internet vad jag kunde lida av och lyckades komma till en läkare som genast skickade mig till kirurgen och jag blev operarad. Efter 2 månaders sjukskrivning blev jag anvisad till praktik, städ inom kommunen. Det var för hårt för mig och resulterade att operationen inte höll och jag fick göra om operationen. Läkarna trodde däremot att det inte var så allvarligt så jag fick vänta på operation. När jag sedan operarades så visade sig att det var ett kritiskt tillstånd. Blev sjukskriven i 2 månader (Alltså med aktivitetsstöd. Dagar i JUG förbrukas.) och sedan räknades jag som återställd. De besvär jag har nu är ett resultat av en skada som jag gått med i flera år utan att veta om och det har påverkat hela mitt centrala nervsystem, tror sjukgymnasten i alla fall. Sjukvården har gjort en del undersökningar men inte kommit fram till någon given sjukdomsdiagnos i dagsläget. Jag går hos sjukgymnastik på eget initiativ.

Tack Liz för din omtänksamhet! Nä, det är inte lätt att bara tänka på sig själv i ett pressat läge. Det blir ju också jag som får ta hand om allt med hemmet och barnen eftersom min sambo jobbar mycket. Tur att man har mamma som kan hjälpa.
Ja, om reglerna för sjukersättning är som du säger då lär jag inte få någon om det eventuellt skulle bli aktuellt i framtiden. Någon annan som vet mer om sjukersättning?
Liz, hoppas att din praktikplats och Arbetsförmedlingen kan ge dig möjlighet till anställning inom överskådlig tid, åtminstone med något anställningsstöd.

Hoppas att politiker verkligen förstår att de som verkligen utnyttjar systemen är arbetsgivare och
Arbetsförmedlingen och inte de arbetslösa. Facket verkar inte heller ifrågasätta. Jag var själv upp på facket för att få en praktik godkänd och underskriven. Dom bara frågade på vilken rad de skulle skriva på. Företaget hade haft 11 praktikanter innan mig och jag gjorde ordinarie arbete. Leif, vad säger du om länken om praktikplatser? Ingen nyhet, så här har det varit länge.

Hej Christel! Ja, vi är få här men det finns andra sidor på internet där man diskuterar detta.
Denna 75-dagarsregel är ju verkligen knasig. Det ska ju löna sig att arbeta, heter det...? Kommer du att få
delta i JUG i januari eller är det osäkert att du blir inskriven överhuvudtaget?


Leif Haglund: Under torsdagskvällen 29/10 anordnade Ystads Arbetarekommun (Socialdemokratiska partiet på kommunnivå) ett möte om arbetslöshetssituationen i Ystad. Föredragande var en arbetsförmedlare från AF i Ystad. Hon bekräftade allt det som du och Liz uppgett om Jobb- och Utvecklingsgarantin.

I Ystad finns ett tjugotal som är i fas 3. I Skurup - en ort som ligger 2 mil väster om Ystad - har man ett femtiotal i fas 3. Arbetsförmedlaren uppgav att alla handläggarna på AF anser att fas 3 är en ytterst kränkande åtgärd mot de utförsäkrade. De skäms att titta den arbetssökande i ögonen när de skriver in dem i fas 3, uppgav hon.

På mötet fanns även en av cheferna på AF i Malmö närvarande. Denne - som är aktiv socialdemokrat - uppgav på min fråga vad s-partiet kommer att göra åt JUG om partiet kommer till makten nästa år, att fas 3 avskaffas och Plusjobben återinförs.

För plusjobbaren ska gälla allmänna löne- och förmånsavtal, ALFA respektive Affärsverksavtalet, AVA och lokala avtal som har träffats med stöd av dessa avtal. Kapitel 11 i ALFA och § 16 i AVA om uppsägning gäller dock inte. Man kan sägas upp med en veckas varsel.

S-partiet kommer att satsa betydande resurser på kompetensutveckling för att stärka den arbetslöses möjligheter att få ett riktigt jobb.

Den kvinnliga arbetsförmedlaren uppgav att finansieringen av det här kommer att ske genom en skattehöjning för dem som har jobb. Exakt hur denna skattehöjning ska se ut är inte klart. Hon tror att en skattehöjning inte kommer att möta på något motstånd eftersom svenska folket känner en stark solidaritet med de arbetslösa.

Det här är en betydligt bättre väg att ta itu med arbetslöshetsproblematiken än vad den borgerliga alliansen har lyckats med. Jag är dock tveksam till att de som har jobb är beredda att visa den solidaritet som krävs för att ge de arbetslösa chansen att ta sig in på arbetsmarknaden. När s-kongressen är slut vet vi mer om hur s-partiet konkret kommer att tackla arbetslösheten.

Jobbfrågan kommer att avgöra valet 2010, tror alla aktiva inom s-partiet. Den borgerliga alliansen har misslyckats med att skapa fler jobb som de lovat i förra valrörelsen. Kan s-partiet komma fram till en trovärdig politik i denna fråga, då ligger en valseger inom räckhåll.
Leif-jag är införstådd med att det inte kommer att ske något på AF som förbättrar situationen.

Nisse Flis-lycka till, du hade ju inte behövt gå arbetslös överhuvudtaget om det nu "bara" e att göra en deal med en småföretagare. Ser fram emot att läsa mer om din karriär.

Anna-JUG blir det om jag inte lyckas slingra mej undan eller helt enkelt inte blir ihågkommen.

75 dagarsreglen gör att det plötsligt inte går att arbeta alls trots att jag har timanställning på min gamla arbetsplats och att man inte gjort någon höjning av a-kassan sen 2002 kan man ju fundera kring....


Leif Haglund: Ingen av de båda arbetsförmedlarna som medverkade på arbetarekommunens möte i Ystad under torsdagskvällen tror heller på att situationen för de arbetslösa ska förbättras under 2010. Tvärtom, antalet utförsäkrade kommer att öka och arbetslösheten stiga till nya rekordnivåer.
Ja, det är rätt intressant att veta vad som kommer att hända med oss som är med i JUG om en ev s-regering kommer till makten 2010. (Själv kommer jag nog inte kunna hålla mig kvar till dess.)

Vad jag förstår så kommer a-kassan fortsätta att vara 80 % tills man blir utförsäkrad och hamnar i JUG. Stämmer det? Vilken ersättning som ska gälla då är inte sagt. (Aktivitetsstöd eller försörjningsstöd?) Stöden ska gå till de som verkligen behöver det och det tolkar jag som att det är socialbidrag som gäller. Hoppas att jag har fel.

På sossarnas hemsida http://www.socialdemokraterna.se/Jobbkongressen/Politik-ar-ett-lagarbete---forma-var-politik/
kan man läsa jobbrådslagets slutrapport. Där kan man läsa om utvecklingsjobb i sociala företag, kooperativ och ideella organisationer. Är det samma som plusjobb? Om jag förstår rätt så gäller inte LAS. Man kan därför inte kvalificera sig för a-kassa och heller inte kunna jobba sig in på stället. På hemsidan kan man också läsa att man vill skärpa kontrollen av de arbetslösa.

Kan konstatera att förslagen ändå är bättre än alliansens men man glömmer en sak och det är återigen det individuellt anpassade åtgärderna när man klumpar ihop åtgärder som ska gälla för alla. Behoven är inte samma för alla långtidsarbetslösa.

Hittade en intressant blogg.
http://claeskrantz.se/arkivet/1908

Det är ju bra att man vill satsa på arbetsmarknadsutbildningar som har "slaktats" i över 10 år nu. På min ort finns det en arbetsmarknadsutbildning och det är en svetskurs. Kommer man att satsa och förbättra villkoren för högre studier? Kommer tex - - - att kunna ta sin examen?

Vad kommer att hända med deltidsregeln? Har för mig att jag läst någonstans att dagarna skulle höjas till 100. Ja, den här regeln är ju helt sjuk men dom flesta partier är överens om att den ska finnas, vad jag förstår. Tanken var väl att sätta press på arbetsgivare att heltidsanställa men det har inte hänt, istället tvingas folk tacka nej till jobb. Leif, vad tycker du om denna regel?

Christel, om jag vore du skulle jag inte våga att inte bli ihågkommen, då kan nog risken vara att du inte får inkomstrelaterad dagpenning utan hamna på 223:-/dag som jag.

När kommer man ta ett beslut om den bortre parentesen eller har man redan gjort det?


Leif Haglund: Hej, Anna. Ystads Arbetarekommun har idag 3/11 haft styrelsesammanträde och vårt kongressombud fanns på plats för att informera om viktiga beslut som fattades av kongressen. Jag ställde några frågor till honom om hur s-partiet ska tackla arbetslösheten om partiet kommer till makten. Han svarade så här:

A-kassan höjs till 80 procent. Taket höjs så att 80 procent av de som är med i A-kassan får ut 80 procent i ersättning.

Deltidssjukskrivna ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Om man ex.vis har en 50 procentig arbetsnedsättelse så ska man arbeta den andra tiden och ta ett anpassat halvtidsarbete.

De fullt arbetsföra ska om de inte hittar ett lämpligt arbete innan de blir utförsäkrade erbjudas kompetenshöjande utbildningar/praktik. Ersättningen utgår i form av aktivitetsersättning om de är utförsäkrade.

De som trots kompetenshöjning eller av annan anledning inte får något jobb ska erbjudas plusjobb. Aktivitetsersättning utbetalas för detta.

De mest svårplacerade ska erbjudas lönebidragsanställning eller Samhallsjobb.

Jag glömde fråga kongressombudet huruvida signaturen --- kan få möjlighet att läsa högre studier och ta sin examen.

S-kongressen avvisade kravet på att förbjuda arbetsgivare att anställa folk på deltid. Jag anser att kravet på heltidsarbete är fullt befogat eftersom man klarar sig inte på en deltidslön. Däremot kan man inte kräva att arbetsgivaren enbart ska få anställa folk på heltid eftersom denne för vissa arbeten inte har behov av heltidsanställda. Då måste det finnas möjlighet att anställa folk på deltid. Den som tar ett deltidsarbete får vara beredd att även ta ett annat arbete vid sidan om så att den totala arbetande tiden motsvarar heltid.

Den bortre parentesen tar inte bort om s-partiet kommer till makten.

Frågan är vad kan man göra åt denna kränkning av mänskliga rättigheter.
Lagarna är oerhört luddiga, ingen normalbegåvad (eller mindre begåvad) inom de rättsliga paragraferna
kan till fullo tyda dessa.
Frågan är varför det är så förb...tyst om J U G verkar som ingen egentligen vill ta i det....
När invandrar kommer till Sverige och får dålig avlönat jobb (inte lika dåligt som J U G) så blir det ramaskri i press och TV, men om J U G är det tyst.
Likaså FK´s behandling av sjuka, ingen ska behöva ramla mellan stolarna, läste jag någonstans...jo..jo.. har nog legat där ett par gånger och om det är jag nog inte ensam.
Saken är nog den, att vi vanliga kanske inte har kunskapen att föra vår talan på det proffisionella sätt som krävs..(personligen tappar jag humöret totalt)
Vi har kanske inte heller den ekonomi som kanske krävs, kanske medför det kostnader att driva denna fråga...och nya kostnader kan vi absålut inte tillåta oss
Men något måste vi göra frågan är bara vad...............
för trots allt är slaveri förbjudet enligt lag även i detta land
Någon advokat med kunskap arbetsrätt/mänskliga rättigheter som känner sig manad
Leif Haglund: Det krävs nog juridisk hjälp för att gå en match med Försäkringskassan. De gravida kvinnorna som nekats sjukpenning av Försäkringskassan för besvär de drabbats av i samband med sin graviditet, är ett exempel på detta. De fick hjälp av Diskrimineringsombudsmannen som drev deras ärende.

De flesta som hamnar i Jobb- och Utvecklingsgarantin fas 3 har säkert inte mycket motstånd att bjuda för att hävda sin rätt. Är man dessutom inte fullt frisk, är utsikterna inte särskilt ljusa med nuvarande system.
Ja, vem kan och VILL företräda oss???
Vet inte men kanske det är så att eftersom det är "frivilligt" att vara med så kan det inte räknas som slaveri...?

Här en länk: Fas tre är som ett slavkontrakt.
http://www.jusektidningen.se/Jusektidningen/Opinion/debatt/Fas-tre-ar-som-ett-slavkontraktet/
Frivilligt ....
Det är som att välja mellan pest o kolera
Antingen låter vi oss bli sålda för 5000:- /mån eller så får vi gå och tigga på soc, då troligen utan framgång eftersom man tackat nej till slaveriet fas 3
Ser ingen frivillighet i detta, fast jag vet att arb.förm påstår att det är frivilligt. De 2 val man har leder ovilkorligen till totalt elände frågan är bara vilket elände man ska välja......
Hej!

Jag ska börja Fas 3 om två veckor. Vad händer om jag begär 3 mån ledighet utan ersättning istället för att hoppa på Fas 3 jobbet. Hoppas att det under dessa tre månader händer något så att dessa slavarbeten avskaffas. Det är ju valår nästa år. Om samhället begär att man ska jobba 40 tim i veckan måste väl man också ge en en rimlig ersättning så att man äta och betala sin hyra. I dagens Sverige har fångarna det bättre än vad långtidsarbetslösa har det rent ekonomiskt. Dagens arbetsförmedlare kan jämföras med tyskarnas fångvaktare. Dessa fick stå till svars för sina handlingar efter kriget.
Till alla arbetsförmedlare:
Visa öppet att ni inte vill ödelägga de arbetslösas liv fullständigt. Vägra skriva in folk i Fas 3 den slutgiltiga lösningen.

Hans


Leif Haglund: Arbetsförmedlarna är väl medvetna om att fas 3 är en ovärdig åtgärd, men det är inte de som bestämmer. Det är regeringen som bär ansvaret.
Gill, självkart ligger det ingen frivillighet i detta. Men det måste finnas en anledning till att Arbetsförmedlingen gång på gång påtalar att JUG är frivilligt... Samma "frivillighet" gällde i i Aktivitetsgarantin som Sossarna införde.

Hans, det finns säkert en gräns för hur mycket övrig frånvaro man kan ha. Risken finns att du blir utskriven, pga övriga särskilda skäl, från JUG och det skulle innebära att om du skriver in dig igen så har du inte längre rätt till aktivitetsstöd i fas 3 och du hänvisas till försörjningsstöd/socialbidrag. Du kan ju alltid fråga AF vad som gäller för övrig frånvaro, fast det som gäller hos AF gäller inte nödvändigtvis hos a-kassan eller Försäkringskassan. När man är med i JUG så omfattas man av flera lagar och förordningar. Dessa går inte alltid i fas med varandra. Arbetsförmedlingen har även riktlinjer i deras interna system som styr sådant som inte finns med i lagen. Dessa har man ingen insyn i och man måste därför lita på att Arbetsförmedlingen informerar rätt. Om du blir felinformerad så ligger bevisbördan alltid på dig.
Jo Anna...anledning till att Arbetsförmedlingen gång på gång påtalar att JUG är frivilligt är nog ett sätt att övrtyga sig själva om att det är så, för någon annan lär de ju inte att övertga........

Hans, visst har våra fångar det bättre än de arbetslösa. Mat, husrum, medeciner, viss service och lön om de nu har lust att arbeta.

Ja, jag hoppas verkligen denna sida läses av många, och inte bara vi som redan "sitter i skiten"!
För min egen del vore det absolut OK ifall du Leif gjorde någon form av sammanställning/rapport av allt detta, för att försöka påverka och upplysa allmänheten lite mera om vad som pågår!
Min ilska har som jag tidigare skrivit lagt sig, men det är ju mycket p g a att min situation artat sig ganska bra trots allt - fast jag anser ju fortfarande att ersättningen är för dålig, 65% är verkligen ingen höjdare! (Men bättre än vad många av ni andra trots allt har/kommer att få...)
Jag är också medveten om att min typ av praktik nog är ganska sällsynt - att jag haft tur där - och det är jag glad för. Men som sagt, de flesta praktikplatser lär ju inte vara lika bra...

Man skulle verkligen önska att någon skulle vilja (och våga?) driva den här frågan på allvar - så att folk skulle få upp ögonon för vad som faktiskt händer, och hur människor drabbas av "Fas 3"!Leif Haglund: S-partiet är väl medveten om problemet. De s-politiker som medverkat på möten i Ystad har sagt att om vänsterblocket vinner valet ska denna satsa kraftigt på en utbyggnad av infrastrukturen, klimatförbättrande åtgärder och på byggsektorn. Detta kommer att ge mycket jobb, tror man. Dessutom förväntas 40-talisternas pensionering ge en betydande förbättring av situationen för de som nu är arbetslösa.

Stora satsningar på kompetensutveckling ska rusta de arbetslösa att lättare få jobb.

Hur hade du själv velat ha politiken på det här området om du fått bestämma, Liz?
Instämmer med dig Liz. Sanningen är att detta berör alla arbetslös eller inte.....
Jag tror fullt och fast på att J U G dumpar lönerna och inte blir det fler jobb av det heller, snarare tvärt om.

Varför betala avtalsenliga löner och sociala avg. när man som arbetsgivare kan få gratis arbetskraft och även få betalt för att ta emot en gratis arbtskraft.
Varför ersätta personal som slutar när det finns gratis arbetskraft att få.......

PÅ detta sätt så är det bara en part som tjänar på detta, företagen/arbetsgivaren............

Undrar om allmänheten är medvetna om detta, om hur mycket av skattemedlen som trillar ner i fickorna på företagen i form av gratis arbetskraft och dessutom de 5000:-/mån som utbetalas till dessa företag

Fattar inte hur våra politiker tror att detta ska gynna abetslösheten.
Man behöver inte ha någon ekonomisk utbildning för att förstå att J U G är en galenskap
När jag letar efter artiklar, motioner, reaktioner och/eller protester mot Fas 3 så kammar jag noll på nätet! Denna sida verkar vara den mest aktiva i ett för övrigt tyst Sverige.

Sedan en månad tillbaka är jag inskriven i Fas 3. Jag fick själv skyndsamt leta reda på en "praktikplats" (som praktikförmedlaren föredrar att kalla det) då AF blivit "tagna på sängen" och inte lyckats skaka fram tillräckligt många gratisplatser tillräckligt snabbt pga ett datorhaveri hos Försäkringskassan. Lyckades jag inte hitta en plats omgående så skulle jag bli utan ersättning enl AF. FK hade nämligen suttit och räknat ut antalet förbrukade dagar i Fas 2 manuellt varpå jag och en drös andra arbetslösa fick stå för konsekvensen av datahaveriet och abrupt kastas ut i fas 3 utan "riktlinjernas" förvarning på 180 dagar. Jag fick givetvis även själv ordna med kontakterna med facket för att få deras godkännande att rea ut med till arbetsgivaren. Ombudsmannen, som givetvis inte representerade mig, "ni kan ju inte ens strejka", kände överhuvudtaget inte till Fas 3 utan skrev på i blindo utan att överhuvudtaget undersöka arbetsplatsen. Underskriften överlämnades med med uppmaningen att "rösta rätt 2010".

Jag är 41 år, högskoleutbildad och får ett "bidrag" på 8900 kr/mån för 40 tim arbetsvecka. Inte ens lägsta kollektivavtal. Enbart resorna till och från arb.platsen inkl lunch gör att min redan ansträngda ekonomi är konkursmässig. Sömnen har nu påverkats av alla grubblerier över hur jag skall kunna ta mig ur denna levande mardröm, och kunna bära mitt försörjningsansvar för en hemmaboende tonåring.

Synen på arbetslösa i Sverige, anno 2009, är värre än synen på kriminella. Min samhällstjänst motsvarar ett grovt rattfylleribrott med skillnaden att en rattfylleridom har ett barmhärtigare tidsförlopp och ett slut. Min samhällstjänst förlängs däremot efter två år, ad infinitum.

Största besvikelsen är att de goda krafterna i Sverige tiger still. Min upplevelse är att humaniteten och solidariteten i landet dog ungefär samtidigt med Olof Palme, en råkall februarinatt -86.

Ser inget ljus i tunneln. Alliansen verkar via arbetslinjen ha funnit den slutgiltiga lösningen; de arbetslösas hopp är utslocknat, ryggraden knäckt och läpparna förseglade.


Leif Haglund: Aktiviteten på den här sidan är mycket Liz och Annas förtjänst. De båda är väl insatta i vad Jobb- och Utvecklingsgarantin innebär för dem som hamnar i dessa åtgärder. Och de har förmåga att verbalt uttrycka sig.

Du uppger att din arbetsinsats på 40 tim/veckan, dvs full arbetsvecka, belönas med 8 900 kr/månad. Resorna till och från arbetsplatsen får du betala själv. Att det här får fortsätta visar på en skrämmande människosyn till de arbetslösa.

Det gäller att ha en kraftfull kikare om man ska se något ljus i tunneln. Först om några år räknar man med att läget förbättrats för de arbetslösa.
Jag har också sökt på nätet men hittar heller inget
Det verkar som om ingen vill ta i detta md J U G Lite förvånande.
De blev ett himla liv både i press och radio när folk från öst kom hit och arbetade i byggbr. med väldig låg lön, livat blev det också när ett antal personer arbetade på Mc Donalds för 45:- timmen.
Kan inte förstå varför det är så tyst om J U G Detta som verkligen berör alla
Verkar som om det är tabubelagt.

Var är alla som nu har drabbats av J U G...........


Leif Haglund: Det borde organiseras en proteströrelse bland de drabbade som på gator och torg med full kraft protesterar mot hur arbetslösa behandlas. Det hade satt fart på politikerna!
Åsa, vilken bra kommentar du har skrivit här ovan! Beskriver jättebra hur saker och ting går till och hur det är. Jag är inte förvånad men det är skrämmande. Skrämmande att inte facket har koll på vad fas 3 är. Oansvarigt att underskriften överlämnades med med uppmaningen att "rösta rätt 2010". Skrämmande också att du hotats att bli utan ersättning om du inte omgående hittar en plats när det var FK som brustit. Dessa två människor skulle fått sparken med omedelbar verkan! Frågan är bara vart vi ska vända oss när ingen företräder oss?

Fick du något kontrakt när du skrevs in i fas 3 eller är det endast arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen som tagit var sitt och du har fått ett meddelande om aktivitet hemskickat?


Leif Haglund: De många arbetslösa har gjort facket handlingsförlamat. Problemet är för stort att hantera för dem.
Hej Anna! Tack för trevlig respons på mitt tråkiga inlägg!

Vid inskrivandet i fas 3 fick jag underteckna en "överenskommelse" med AF/FK där jag godkände att bli utsåld till arb.givaren. I realiteten innebar detta tvångsavtal att jag friskrev mej, och därmed även AF/FK/AG, från ev krav på ett okränkbart människovärde inkl gängse arbetsrättsliga villkor. Jag undertecknade alltså själv, högst ofrivilligt, mitt eget slavkontrakt.

Har inte återsett avtalet sedan det återvände till AF efter påskrift av fack och AG. Däremot fick jag mkt riktigt ett meddelande om aktivitet hemskickat från FK. Hela proceduren var, förutom ytterst kränkande i sin självaste innebörd, även högst styvmoderligt behandlat rent formmässigt. Kan numer sätta mig in i hur det måste kännas att ha en "god man".

Nu avslutar jag innan huvudvärken återvänder..

Mvh,

Åsa
Leif Haglund: De gamla brukspatronerna ser nog i sin himmel med avund på hur dagens makthavare lyckats hålla folket på mattan.
Ja du Leif, det är nog makthavarnas enda uppgift, i alla fall när det gäller arbetslösa, att hålla folk på mattan. Märke du själv vad du skrev? "De som trots kompetenshöjning eller av annan anledning inte får något jobb ska erbjudas plusjobb. Aktivitetsersättning utbetalas för detta." Det blir ju exakt samma slavkontrakt som nu!!! Hmm, är aktivitetsersättning samma som aktivitetsstöd?

Kommer det fortsättningsvis att finnas någon bortre gräns för aktivitetsstöd om ni får makten? Kommer man att göra någon övergångsregel, eller vad som behövs, för att de som i mitt fall inte får räkna föräldrapenning som överhoppningsbar tid? Ja, sjukpenning också för den delen.

Jag ser inte så stora förändringar sossarna har tänkt sig när det gäller åtgärder för arbetslösa, förutom satsning på arbetsmarknadsutbildningar som man inte vet hur man ska finansiera. Omfattande förändringar i lagar och regler har gjorts de senaste åren. Tänker de rödgröna göra något åt dessa eller är det bara skönt att någon annan har gjort dessa obekväma saker? Tar man ett jobb på heltid i ett halvår då halveras a-kassan. Det är långt ifrån alla arbetslösa som har den högsta ersättningen, det får man inte glömma. Sen att man får lägre ersättning med tiden samtidigt som kostnaderna ökar i och med åtgärder anser jag är feltänkt. De arbetsgivare jag har pratat med tror på fullt allvar att man får mer ersättning när man är på praktik. Leif, jag tycker du ska läsa på om alla förändringar som gjorts i arbetslöshetsförsäkringen samt alla andra lagar och förordningar som vi arbetslösa omfattas av. Du verkar inte känna till tex 75-dagarsregeln eller? Många förändringar har försvårat för oss att komma ut på arbetsmarknaden.

Kan du länka till något dokument eller liknande där ett förslag för hur JUG kommer att se ut vid ett eventuellt maktskifte? För alla som nu hinner skriva på ett "slavkontrakt", kommer dessa att löpa tiden ut eller ersättas med plusjobbsslavkontrakt?

Leif du skriver: "De många arbetslösa har gjort facket handlingsförlamat. Problemet är för stort att hantera för dem." Även under bättre tider har facket stått handlingsförlamat. Det är ingen ursäkt!Leif Haglund: Även s-partiet går på den s.k. arbetslinjen. Det betyder enligt vårt kongressombud, att den som kan arbeta ska arbeta! Har man nedsatt arbetsförmåga och får ex.vis 50 procent sjukersättning, så blir man inte arbetsbefriad. Man har 50 procents arbetsförmåga och i ett anpassat arbete kan man bli självförsörjande. Problemet är att det inte är så lätt att hitta just det arbete man kan utföra.

Uppbär man bidrag så ska man göra en motprestation i form av en arbetsinsats eller genomgå kompetenshöjande utbildning. Hur stor bidraget/ersättningen ska var har jag inte lyckats få reda på.

Plusjobben, som erbjuds dem som misslyckas med att få jobb på öppna arbetsmarknaden, är enligt den arbetsförmedlingschef som medverkade på partimötet i Ystad förra veckan, inte av samma slavliknande karaktär som fas 3 i JUG. Vad jag har förstått ska plusjobben ersätta JUG fas 3.

Socialbidrag (försörjningsstöd) ska enbart ges till dem som inte på annat sätt kan försörja sig. Bidraget ska vara tillfälligt och inte utges under någon längre tid. Hur man ska hantera de utslagna, alkolister, frigivna kriminella och andra som arbetsgivarna låser sin dörr för, har jag inte fått svar på.

Den som studerar ska finansiera sitt uppehälle med studiemedel. Man får inte studera och samtidigt uppbära A-kassa.

Den bortre gränsen i A-kassan bibehålls även med en s-regering. Samma gäller inte för aktivitetsstödet eftersom detta är att betraktas som lön åt den som befinner sig i åtgärder, ex.vis plusjobb. Lyckas man inte få jobb på den öppna arbetsmarknaden så får man, vad jag förstått, vara kvar i någon form av arbetsmarknadsåtgärd.

Samhallsjobb och lönebidrag är enbart avsedda för dem som är funktionshindrade och inte kan få ett riktigt arbete.

75-dagarsregeln känner jag till. Här kan de s-politiker jag pratat med inte ge klart besked om denna regel ska behållas. Det var i fjor som alliansregeringen begränsade möjligheterna för den deltidsanställde att kunna stämpla upp till heltid. Detta kunde man tidigare göra under alla A-kassedagarna. Fr.o.m. april i fjor kan man bara göra detta under 75 dagar.

Jag anser att 75-dagarsregeln ska tas bort och den tidigare möjligheten att kunna stämpla upp till heltid under alla A-kassedagarna ska återinföras. Man kan inte leva på en deltidslön. Det krävs full betalning för att uppnå skälig levnadsstandard.Hej igen! Medan mina "kollegor" är på lunch, vilket jag inte har råd med, lånar jag en dator.

Angående att vi fas 3:or borde ordna proteströrelser så dyker minst två, högst konkreta, bekymmer upp. Vi är splittrade, såväl fysiskt som psykiskt. Vi känner inte till varandra utan bär stigmatiseringen och skammen, var och en, på individnivå. AF eller FK delar inte ut några namnlistor till oss på våra olycksbröder och systrar. Däremot är en av de retoriskt skickliga påståenden med fas 3-placeringarna att vi ska få ett "utökat nätverk till arbetsgivare". Men ingen blir anställningsbar av att knäckas och förnedras, hur än många arbetsgivare vi hamnar hos.

Sedan är det mkt lyckligt att två personer, Liz och Anna håller den här kommunikationen igång. Stort tack till er båda! Men var är våra politiker? Vad beror deras tystnad på? Vem och vilka företräder ex.vis S, och vad brinner de för idag? Egna förmåner?

Avslutningsvis anser jag, angående att problemet är "för stort" för facket att hantera, att facket verkar vara till för sig själva numer. De har blivit för stora på sig för att hantera.

I den känslan inkluderas även dagens politiker.

Mvh

Åsa

Leif Haglund: Politikerna är villrådiga. Problemet är för stort för att kunna greppa om det. Man hoppas på bättre tider, dvs att 40-talisterna går i pension så att deras jobb kan ersättas av arbetslösa. Vidare hoppas man att stora statliga satsningar på infrastrukturutbyggnad, klimatåtgärder och bostadsbyggande ska skapa nya jobb.

Vill man måla i nattsvarta färger så kan situationen jämföras med Titanics undergång. Antalet livbåtar räcker inte till för att alla passagerarna ska kunna räddas. Fartygsbefälet har fullt upp med att få så många som möjligt i livbåtarna i full vetskap om att en stor del inte kommer att få plats. Du, Liz och Anna har hamnat i det iskalla vattnet och kämpar för er överlevnad. Titanics kapten spanar förtvivlat från kommandobryggan efter att räddningsfartyg ska dyka upp. Där är vi nu. Kommer Carpathia till undsättning i tid?
Eftersom detta verkar vara ett aktivt forum att debattera FAS 3 så skulle jag vilja försöka få svar på en fråga här.

Jag ska själv snart börja i FAS 3 och har varit på ett introduktionsmöte där vi ombads att skriva under en fullmakt som delades ut av AF-personal.

Se denna länk för inskannad kopia: http://bayimg.com/FAefLAACl

Ska man verkligen skriva på ett sådant dokument? Det känns som om man säger tack och hej till sin personliga integritet fullständigt. Jag är inte alls juridiskt bevandrad men det ser ut som ett riktigt fribrev där tydligen också skriftliga handlingar kan skickas kors och tvärs av alla inblandade.

Råd, någon. Tack.


Leif Haglund: Mitt råd är att inte skriva på fullmakten! Pappret är en förolämpning mot den arbetslöse. Andra människor ska planera insatser för dig utan din medverkan. Vilken fräckhet! Å andra sidan är det helt i linje med den förnedring som fas 3 innebär.
Hoppas verkligen att det inte blir "exakt samma" slavkontrakt, utan att det menas att man kommer att få 80 % åtminstone i ersättning - vilket ju är en aning bättre. På plusjobben var det väl t o m lön, och att det räknades mer som en vanlig anställning - men jag tror inte det var tillräckligt mycket "vanligt arbete" för att fullgöra ett nytt arbetsvillkor dock.
Om det nu är så att vår ersättning även efter ett regeringsskifte ska ligga kvar på dagens nivå - ja då måste vi åtminstone få kompensation för merkostnader i samband med våra "sysselsättningar"!

Jag tycker att man ska satsa på byggandet, Leif, och så klart utbildning. Att det byggs billiga lägenheter för i första hand yngre, och även att infrastrukturen förbättras, och givetvis sådant som är bra för miljön .
Utbildning vill jag att det satsas på - att man ska kunna läsa även senare i livet utan att behöva skuldsätta sig "upp över öronen", saker o ting förändras ju hela tiden - och hur ska man som ung veta hur ens framtid kommer att te sig?
(Om det dessutom kunde göra så att en möjlighet öppnade sig för mig där jag är nu vore det underbart!)
Jag tycker man ska satsa på vården och skolan; det behövs mer - inte mindre personal! Tycker också att det blir helt fel om det ska finnas stora vinstintressen av privata ägare där, utan jag vill att det ska vara hyfsat lika förutsättningar oberoende av var man bor och vilken "status" man har här i livet!

Men det svåraste tycks nog ändå vara att få företag att anställa oss som inte är kärnfriska, högpresterande 25-åringar... Har man dessutom glapp i sin CV, och heller inte direkt talets gåva - då är man ju inte så attraktiv för arbetsgivaren...
Solidaritet - det ordet är väl i det närmaste nostalgi...

Per, jag har själv inte sett något liknande papper - förstår om du tvekar att skriva på det! Inte sjutton vill man att de ska kunna diskutera hur som helst över ens huvud, man vill ju åtminstone vara med själv då!
Är förutsättningen att du måste skriva på det för att få "vara med" och få ersättning i fortsättningen?
Leif Haglund: Solidaritet gäller inte inom det privata näringslivet, knappast inte heller inom den offentliga sektorn. Är du inte lönsam, då vill ingen ha dig. Då återstår att bli utauktionerad för 225 kr/dag till en "samhällsnyttig" sysselsättning utan lön och rättigheter.
Per, jag skulle inte skriva under fullmakten. Om det skulle vara en förutsättning för ersättning skulle jag kolla upp om detta är lagligt. Är övriga instanser med på det här förutom kommunen och Arbetsförmedlingen? (Tänkte eftersom bara två logotyper finns.) Dokumentet ser inte ut som det är utskrivet från något system utan mer som ett worddokument som någon handläggare skrivit ut på fikarasten. Inga kontaktuppgifter finns med. A-kassorna står det - inte vilken specifik för dig. Är du tvingad att skriva på för att inte bli av med din ersättning? Kanske skulle vara poäng att kontakta datainspektionen. Vad säger Arbetsförmedlingens kundrelationer? Vad säger övriga inblandade myndigheter/instanser? Ska inte dessa själva i så fall begära ett samtycke. Vad säger polisen?
Redan idag samkörs en del register men det här var lite mycket tycker jag. Berör den personliga integriteten för mycket. Vad fick du för information i samband med överlämnandet?
Jag är inte heller juridiskt insatt, ska jag säga.
Vad säger du Leif?


Leif Haglund: Det måste vara ett skämt. Så här tror jag ingen myndighet vågar agera. Fullmakten är ju en ren omyndigförklaring av den arbetssökande.
Liz, jobbar man en längre tid på ett ställe ska man ha lön med villkor som alla andra, inget annat.


Leif Haglund: Bra, Anna! Håll fast vid den åsikten!
Anna, självklart ska man det - men - det känns ganska avlägset, eller hur!? Det var verkligen inte ett liv i bidragsberoende jag hade tänkt mig, men jag gör mig inga större illusioner i dagsläget... Inte heller hade jag för avsikt att bli såhär beroende av min sambos lön som jag är - innan vi fick barn på 90-talet hade jag faktiskt ett riktigt jobb under ganska många år. Svårt att ens kunna föreställa sig det nu...
Men efter att ha tillhört de långtidsarbetslösas skara - varvat med lite barnledigheter under ca 15 års tid - utan att lyckas hitta (och få) ett riktigt jobb igen - då...
Jag har inget större "kontaktnät", grannarna tror säkert jag är både arbetsskygg och annat...
Ja, arbetsskygg kanske man kan kalla mig, men jag vet ju att jag inte fixar vilket jobb som helst; jag ser dubbelt (sedan 7-årsåldern efter en operation av min skelögdhet, så det är ingen tumör eller så), och mitt självförtroende är skit "ute i den stora världen"
Att jag har detta med synen, det är nog inget som direkt syns - det sorteras nog under dolda handikapp - men det är tröttsamt, så mycket är klart. Dessutom lär det, som tur är, vara väldigt ovanligt att det blir så här, och det är svårt att förklara hur det påverkar en - jag vet ju inget annat liv...
Så, mina tidigare försök att ta mig ta mig tillbaka till arbetslivet har väl varit ganska halvhjärtade, det får jag erkänna - och nu när jag verkligen vill tycks det vara ganska "kört". Nu finns ju "Fas 3" för oss - tänk då finns det plats för alla! (Ironi...)Leif Haglund: I fasliga 3:an finns det alltid plats. Här kan arbetsgivarna hämta gratis arbetskraft som dessutom är kuvade av arbetsförmedlingen att inte ifrågasätta något eftersom de saknar alla rättigheter som en vanlig anställd har.
Det är med sorg som jag läser denna tråd om hur arbetslösa nu behandlas i Fas 3.

Redan på 90-talet såg man vart utvecklingen var på väg, och många varnande ord höjdes, men ingen lyssnade och tog det på allvar.
Men nu är vi där, vid det som det varnades för över 10 år sen.

Det håller på att växa fram en ny social grupp, klass som vissa kan vilja kalla det, med beteckningen utanförskap, där mycket kan gömmas och helst glömmas.
Det är på god väg att bli de nya statarna, NyStatare.

Det finns något som jag med stor oro observerar i diskussionen i detta blogginlägg, "Fas 2 i Jobb- och utvecklingsgarantin är förnedrande".
Diskussionen domineras av en paralyserande pessimism, som främst drabbar de som det diskuteras om, arbetslösa i eller på väg mot Fas 3. Det är speciellt allvarligt också när någon som skall vara representant för den valbara representativa demokratin och dess politiska partistruktur (i detta fall ett av de två största), mer eller mindre propagerar ut denna bild, utav vilken anledning det än må vara.

Om det nu är så, att skeppet sjunker i någons värld, så måste man ta med sig det viktigaste när något räddningsfartyg inte finns i sikte och man måste hoppa i vattnet. Och det är hoppet, - hoppet om något bättre.
Pessimismen kan Kaptenen och Befälen få behålla, den har inte de som befinner sig i det iskalla vattnet någon nytta av. Men hoppet kan värma till ny livsuppehållande aktivitet. Pessimismen sänker Dig. Och varför skall de som befinner sig i vattnet lyssna på dem som byggt skeppet?
Andra ropar på Din hjälp i vattnet.

Därför så har NyStatare,
https://sites.google.com/site/nystatare/
satts upp, för att ge mer uppmärksamhet åt den aktuella utvecklingen kring Fas 3.
Förhoppningen är att människor som hamnar i Fas 3, eller som är på väg mot denna fas, skall ha en plats som de känner att de kan komma till för att få, och kunna ge, information om allt som berör Fas 3. Ex. egna erfarenheter och berättelser.Leif Haglund: Vad är det du vill ha sagt utöver att göra reklam för din hemsida? Har du möjligen ett alternativ till fas 3? I så fall vill vi gärna ta del av detta!
Jag skulle vilja ha svar från regeringen på hur det kan bli fler jobb när arbetsgivarna tar varje tillfälle i akt att ta in gratis arbetskraft som förutom arbetet har med sig 5000 i månaden. När någon slutar är det så lätt och så lönsamt att ta in en eller flera FAS3-are. Detta är ett fruktansvärt slöseri med skattemedel, det vet jag att också flera företagare tycker och aldrig skulle utnyttja tillfället, de oseriösa förser sig. Från början var det tänkt att FAS3-are skulle jobba för statliga, kommunala och ideella organisationer, det togs snabbt bort (enligt min af).

Många, liksom jag själv är intelligenta arbetsvilliga människor med hyfsad, ofta god utbildning, men som på grund av ålder nekas jobb. Jag ifrågasatte det rätta i att jag skulle ta över jobbet efter en som slutade. Arbetsgivaren blev sur och ringde af, där han fick stöd. De kallade in mig och deklamerade med hård och hög ton att jag hade misskött mig och därför stängdes av med omedelbar verkan.


Leif Haglund: Du har naturligtvis helt rätt i att företaget borde ha nyanställt någon på det jobb som blev ledigt. Nu valde arbetsgivaren att istället använda sig av Sveriges nya slavar och dessutom få betalt för det. Är någon förvånad?
Jag undrar hur många av oss som skulle våga protestera mera öppet - vi behövs ju helt enkelt inte som det ser ut nu! Anna har ju redan sagt det; "var annars än på en blogg på nätet". Är vi inte tacksamma över insatserna så är det fritt att kliva åt sidan - hoppa av JUG och klara oss bäst vi kan...

//Lisbeth Hilmerson
Jag började min (första?) FAS3 period i Måndags och redan infinner sig känslan av 30-talet statare i tanken. Jag ska göra ett kvalificerat jobb (som även inkluderar "anställning"mina övriga FAS3 kamrater; vilka jag anser jag jobbar för idag) för min ynka ersättning av 65%-ig A-kassa (ej maxersättning). Jag kanske ska vara tacksam för att jag fått en så pass bra "anställning" men jag vet innerst inne att oavsett jag gör ett hur bra jobb som helst så spelar det ingen roll för att FAS3 stämpeln kommer överskina det hela. Det är inget som jag kommer ta med mig efter dessa två år. Jag vet inte ens om jag vågar vägra visst arbete som läggs på mig (vem representerar oss?); jag har arbetsuppgifter som ålagts mig som vanligtvis betalas med 40k+ i månaden med (som jag tidigare arbetat med). Dessa arbetsuppgifter hade min arbetsgivare kunnat köpt in från annat håll men de har dragit absoluta jackpotten att få detta arbete gjort från en välutbildad arbetskraft som de får betalt 225kr/dag för. Jag har reat ut mig själv, min kompetens och det känns inte alls bra.
Jag har fått en ”tjänst” som är skapad för mig för mig av min underbara projektledare ansåg att jag stod långt över den ”tjänst” jag ”sökte” (både som person och meritmässigt). Med rådande sparmani förstår jag att min arbetsgivare väljer att få betalt framför att betala mig. Varför betala när vi kan få betalt för gratis, kvalificerad arbetskraft? FAS3 gynnar alla utom den arbetssökande.

Fascinationen är total efter ha suttit på informationsmöten om FAS3 på båda sidor; som arbetssökande och som arbetande inom FAS3. Tänk om man kunde bli emottagen på Arbetsförmedlingen som arbetssökande som man blir som anordnare av FAS3 platser. Det är så man får tårar i ögonen hur Arbetsförmedlingen behandlar dessa stackare vid dessa möten. Arbetsförmedlaren som höll i, det senaste, informationsmötet beordrade sin arbetskollega att ställa sig framför dörren så ingen slapp ut utan att skrivit på ett avtal om en FAS3-plats. Sverige har blivit så kallt.

Frågan till dig, Leif, och Socialdemokraterna i övrigt vad vill ni göra vid eventuell valseger 2010? Jag menar ni hade Plusjobben nuvarande regering har FAS3 mer eller mindre samma åtgärdspolitik (med skillnaden avtalsenlig lön). FAS3 eller Plusjobbare anses av riktiga arbetsgivare som värdelös arbetskraft. Det känns som det kvittar om vi har en vänster eller högerregering då målet om en 4% arbetslöshet är en utopi idag. Vad ska vi göra med del av arbetsstyrkan som anses som oattraktiv av den ena eller andra anledningen? Det känns som alla vi som vill ha ett arbete och ”göra rätt” för oss straffas pga av några få som inte vill det. Är FAS3 sista utposten? Vad vill (S) göra? Eller får vi arbetssökande lära oss att leva med denna ständiga förnedring?

Jag personligen hade aldrig något Plusjobb men har vänner som hade det. Jag har redan varit på en anställningsintervju som FAS3:are och behandlas mer eller mindre som spetälsk efter det kommit på tal på intervjun. Precis som mina Plusjobbs-vänner ansåg att de behandlades. Är vi den moderna tidens statare som inte har något värde? Som inte har någon plats i det moderna samhället?

Skriver detta inlägg under pseudonym då jag är uppmanad från min "arbetsgivare" att inte kritisera Arbetsförmedlingen offentligt då de är vår uppdragsgivare. Jag förvånas faktiskt över att jag inte i Sverige 2009 vågar kritisera det jag tycker är fel pga av eventuella konsekvenser. Damoklessvärdet hänger över oss alla.


Leif Haglund: Jag har skickat hela ditt inlägg till den socialdemokratiska partiledningen i Stockholm för att få svar.

Jag gjorde samma sak med Anna Anderssons frågor om fas 3, men partiet har inte behagat svara trots att det snart gått två månader. Jag hoppas att man inte visar samma nonchalans den här gången. Du och Anna Andersson har rätt att få svar på era angelägna frågor.
Jag, Bertil Ekendahl (bertil.ekendahl@koping.net ), är INTE anonym men jag förstår mycket väl varför man vill vara anonym.

Är man t.ex. arbetslös finns det mycket man kan ”förlora” av att bli sedd. Man är inte anonym längre, om man protesterar på gator och torg, och det märktes tydligt vid demonstrationer i bl.a. Stockholm.

Att vilja vara anonym gäller inte bara arbetslösa utan även ALLA som riskerar att bli ”prickade” av sina organisationer och myndigheter.

På sajten https://sites.google.com/site/nystatare/ (som för övrigt INTE är min hemsida) kommer det (i framtiden) att bli möjligt att skriva fullständigt anonymt.

Det är så typisk, när man inte är anonym, att man ska komma med någon klar patentlösning. Självklart har jag som privatperson ingen sådan och det förmodar jag att inte heller DU har. Vad var det för fel på ”Beredskapsarbete” som det var utformat före 1997.

Jag säger igen att sajten NyStatare, http://sites.google.com/site/nystatare/ satts upp, för att ge mer uppmärksamhet åt den aktuella utvecklingen kring Fas 3.
Förhoppningen är att människor som hamnar i Fas 3, eller som är på väg mot denna fas, skall ha en plats som de känner att de kan komma till för att få, och kunna ge, information t.ex. egna erfarenheter och berättelser.

Jag har följt denna sajt länge, utan att yttra mig, men nu kunde jag inte hålla mig längre. Det är oerhört svårt för utomstående att förstå dessa samhällsproblem.Leif Haglund: Jodå, jag har en lösning på problemet. Den ser ut så här:

Den som blir arbetslös ska ha rätt till A-kassa 80 procent under 300 dagar. Taket på 680 kr/dag behålls. Samma arbetsvillkor som nu ska gälla även i min modell. 75-dagarsreglen tas bort för att ge möjlighet för deltidsarbetande att stämpla upp till heltidslön.

Den som har A-kassa ska inte behöva redovisa för Arbetsförmedlingen hur många jobb han/hon söker. Man ska kunna studera/kompetensutveckla sig istället för att söka arbete och ändå behålla A-kassan.

Har man inte lyckat skaffa jobb under de 300 dagarna, då bli det socialförvaltningen som får ta över försörjningen för vederbörande. Samma storlek på socialbidraget som nu. Den som kan arbeta ska erbjudas ett för vederbörande lämpligt arbete på öppna arbetsmarknaden med avtalsenlig lön och med alla fackliga rättigheter. Som alternativ kan den arbetslöse erbjudas utbildning/kompetenshöjning så att denne kan klara av ett jobb. Plusjobb, fas 3-jobb och andra förnedrande arbetsmarknadsåtgärder bannlyses.

Lyckas inte arbetsförmedlingen skaffa arbete eller ge utbildning åt den utförsäkrade ska försörjningsstödet ändå utbetalas. Det är enbart om vederbörande uppenbart visar att denne inte vill arbeta eller utbilda sig som försörjningsstödet ska dras in. För att inte den arbetsovillige ska avlida av svält ska matkuponger utlämnas till denne. Socialförvaltningen ska även ha enklare lägenheter i beredskap åt dessa människor så att de kan få tak över huvudet.

Det som skiljer min modell mot nuvarande Jobb- och Utvecklingsgaranti och andra åtgärder, är att den arbetslöse enbart kan erbjudas riktiga jobb på öppna arbetsmarknaden och med full lön. Finns det inga jobb att erbjuda, då får staten ta på sig ansvaret för detta. Den arbetssökande ska inte bli lidande för att regeringen inte kan tillförsäkra sina medborgare rätten till jobb.
Bertil har rätt, det är hopp om en ljusning vi önskar i den situation vi sitter i just idag. Men det tycks inte komma någon Carpathia till undsättning, i alla fall inte om sossarna får bestämma. Varför ska man envisas med att ha kvar JUG med faser? Varför ska man tvinga folk i icke individuella åtgärder när behoven är så olika för arbetslösa? Och värst av allt, varför ska man ersätta den "samhällsnyttiga sysselsättningen" mot "plusjobb" med aktivitetsstöd? Vad är skillnaden? Hur ska vi orka kämpa för vår överlevnad tills dess vi får det där jobbet om vi överhuvudtaget får något någonsin. Snälla, kan någon ge oss lite hopp och framtidstro!

Alla har rätt här angående att protestera. Hur ska vi kunna protestera med en kniv på strupen? Genom hot och kontroll och en heltidsåtgärd är det inte mycket vi kan göra. Massiva protester skulle kunna vara ett hot mot de etablerade partierna. Så det är väl så här man vill ha det...?


Leif Haglund: Hade kaptenen varit mera vaken för de faror som finns på havet skulle någon olycka inte behövt inträffa. Om nu ändå olyckan inträffar måste det finnas livbåtar i erforderlig omfattning så att passagerarna kan räddas. Ett rederi som har inkompetenta kaptener och är så aningslös att det inte utrustar sina fartyg med tillräckligt antal livbåtar, ska inte tillåtas bedriva passagerartrafik. Inför nästa val 2010 bör medborgarna noga granska rederierna för att förvissa sig om att enbart ansvarskännande sådana får trafiktillstånd!
Eva, vilken hemsk situation du hamnade i! Fick du ett nytt "slavkontrakt" direkt någon annanstans? Hur länge blir du avstängd? Kommer din ersättning sänkas sedan? Eller blir du helt avstängd?
Hej!

Leif, tycker din modell är lite tuff - känner mig ju ganska "träffad" som du nog förstår - har ju "utnyttjat"/"utnyttjats av" systemet under många år... Men, hade jag fått bättre hjälp till ett arbete som passat mig - ja då hade det nog sett annorlunda ut. Istället blev det att vi skaffade ytterligare ett barn - delvis för att jag skulle få respit från Arbetsförmedlingen och deras krav och åtgärder som inte ledde någonstans ett tag till... (Totalt har vi fyra barn - gemensamma allihop - i åldrarna 8,11,17 o 19) Jag har alltid "skött mig" på mina åtgärder - men vad hjälper det???
En praktik ledde till anställning med särskilt anställningsstöd under 18 månader, sedan stod jag inte ut med honom längre - kanske var det medvetet han var som han var mot mig, då var det ju jag som inte ville vara kvar!? Han hade såklart heller inte "råd" att anställa - men praktikanterna har nog varit ett antal under åren... Att han och många fler utnyttjar nuvarande system är det ingen tvekan om!

Jag förstår inte riktigt hur vi ska komma till ett läge där din modell är realistisk, och hur ska förutsättningarna vara för att då få försörjningsstöd?
Ska man göra sig av med allt man äger, och alla besparingar innan - tycker du det är rimligt??? Jag tänker på pensionsparande, barnens sparade pengar, hus o bostadsrätter, bilar och annat - tycker du det? Jag tycker inte det! Visst, sitter man på en större förmögenhet är det ju skillnad - men så är ju knappast fallet!
Leif Haglund: Med min modell ska försörjningsstöd utbetalas när A-kassedagarna är slut och man fortfarande inte fått arbete. I detta läge ska arbetsförmedlingen kunna erbjuda antingen ett riktigt lämpligt arbete eller kompetensutveckling i form av utbildning alternativt praktik.

De nuvarande reglerna för försörjningsstöd är hårda. Man ska först ta av sina egna tillgångar innan man får socialbidrag. Bilen får man dock behålla såvida inte fordonet är för "lyxigt". Då blir den bidragssökande uppmanad att sälja den och skaffa sig en billigare bil. Jag tror att gränsen ligger vid 30 000 kr. Bilen anses vara något man behöver, liksom TV:n och mobilen.

Huset däremot är i farozonen. Den hjälpsökande uppmanas att sälja huset och flytta in i en lägenhet även om boendekostnaden blir samma. Att ge socialbidrag till den som äger ett hus anses vara att bidra till den bidragssökandes kapitalackumulation.

Om det är en tillfällig ekonomisk svårighet man råkat ut för, kräver socialförvaltningen troligen inte att man ska sälja huset eller andra tillgångar. Då kan man få ett tillfälligt, återbetalningsskyldigt lån. Betraktas den sökandes situation inte vara tillfälligt, då kräver socialen att man först tar av sina egna tillgångar innan förvaltningen öppnas sin börs.

Med min modell ska den arbetslöse inte behöva råka ut för detta. Finns det inte tillräckligt med jobb åt landets medborgarna, då ska inte den arbetslöse straffas för detta. Samhället ska vara skyldig att betala ut försörjningsstöd eftersom medborgaren förvägrats bli självförsörjande på grund av att regeringen inte tillförsäkrar medborgarna deras mänskliga rättigheter. Det ska alltså kosta för samhället att försätta landet i stor arbetslöshet. Den drabbade ska gå fri!
Leif, jag har förstått att din lösning på problemet skulle se ut ungefär som du beskriver. Sannerligen rationell lösning. Har vi ett problem med JUG så tar vi bort det och så kastar vi ut dessa människor ur trygghetssystemen. Det är så du säger. En liknelse: Har du problem med ett knä så kapar vi hela benet eller vilken kroppsdel det än nu må vara. Med din modell går den drabbade och dess familjer inte fri! Med din modell är det den arbetssökande som blir lidande och skuldbeläggs för att regeringen inte kan tillförsäkra sina medborgare "rätten" till jobb.

En rekommendation är att läsa Fattigbloggen och Fattigsidan.

http://blogg.aftonbladet.se/fattigbloggen

http://www.fattigsidan.se/index/news.php


"Rätten till arbete innebär inte en ovillkorlig rätt till ett arbete, utan en skyldighet för staterna att vidta åtgärder som syftar till att avskaffa arbetslösheten."
Vilken regering som än styr vårt land kommer att hävda att de vidtar åtgärder som syftar till att avskaffa arbetslösheten.

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=7&module_instance=3&action=pod_show&navid=65&subnavid=7&subnavinstance=3
Leif Haglund: Hur kan du tolka min modell på det sättet, Anna?

Jag menar att JUG fas 3 ska avskaffas eftersom den är förnedrande och kränkande mot den drabbade. Klarar Arbetsförmedlingen inte av att ge riktiga jobb åt arbetssökande då ska dessa inte bli lidande på detta utan erhålla försörjningsstöd utan motprestation.

Citatet i näst sista stycket i ditt inlägg är enligt min uppfattning en icke korrekt tolkning av innebörden i de mänskliga rättigheterna om rätten till arbete.
Men vi som har en partner/sambo/man då med normal inkomst - vi blir väl sittandes "på pottkanten" ändå???


Leif Haglund: Enligt nuvarande rättsregler blir ni det. Här styrs Socialförvaltningen av Socialtjänstlagen 4 kap. Rätten till bistånd, 1 § som säger att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Men Socialförvaltningen menar att den som är gift kan eventuellt få sina behov tillgodosedda på annat sätt än genom bistånd från dem och hänvisar till Äktenskapsbalken, tredje avdelningen, kap 6 Underhåll, 1 § som säger att makarna skall, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Har maken/makan inkomster som överstiger Socialstyrelses norm för hushållet ifråga, då utbetals inget försörjningsstöd. Då får maken/makan rycka in och hjälpa till.

Enligt min uppfattning bör SoL kap 4, 1 a § kompletteras med ett tillägg att makes/makas inkomster ska beaktas enbart om dessa överstiger 5,5 prisbasbelopp, dvs ca 240 000 kr/år. Det motsvarar summan av socialbidragsnormen inklusive hyran för ett hushåll på 2 vuxna personer. Tjänar den ena maken mer än detta ska försörjningsstödet reduceras med motsvarande belopp, inte annars.

Det blev mycket paragrafer, men det är för att kunna förstå mitt resonemang.(Forts. fr föregående... )

Jag menar om man förbrukat sina dagar enl. din modell, men det förstod du väl.Leif Haglund: Jo, det gjorde jag.
Min röst i nästa års val går till det parti som visar ett uppriktigt intresse av att restaurera sitt illa medfarna förtroende. Ex.vis genom att överlåta till väljarna att avgöra vad som är rimliga arvodes- ersättnings-, löne- och förmånsnivåer för såväl inhemska som EU-politikers representativa "service".

Tiden ger svar och facit av ex.vis de senaste 20 årens social- och arbetsmarknadspolitik visar att de skilda regeringarnas direktiv och regelverk är fulla av överlappningar, byrålådskonstruktioner och verklighetsfrämmande ingrepp som alla syftat till att begå övergrepp på fotfolket. De inskränkningar som gjorts, såväl i arbetslöshetsf-ö-r-s-ä-k-r-i-n-g som i sjukersättning samt missbruket av intjänade pensioner står i direkt omvänd proportion till de höjningar, förmåner och trygghetsklausuler som politikergrupperingen tillskansat sig själva! Därutöver har politikernas misstänkliggöranden av sjuka, arbetslösa och utsatta skapat ett splittrat, hårt och odemokratiskt samhällsklimat där ”svaga grupper” stigmatiserats och samhällsgrupper som arbetare, tjänstemän, arbetslösa och sjuka ställts mot varandra! Minister betyder "tjänare". Den service som utförs genom att peta i grandet i de "svaga" gruppernas ögon samtidigt som man är fartblind för bjälken i sitt eget kan jag vara utan!

För att återgå till den viktiga tråden "Fas 3" vill jag avslutningsvis lämna ett stort tack till Bertil för hans länk till ”nystatarsidan”! Det kan visa sig vara just det goda frö som Leif efterlyst i ett tidigare svar; en början till en organisering av misshandlade arbetslösa. Ödmjukt tack, Bertil!Leif Haglund: Det var en rejäl bredsida du avlossar mot våra politiker!
Jag tycker det skulle kännas förnedrande att leva på socialbidrag oavsett motprestation eller inte eftersom varje krona beräknas. Det är inte "bara" det saker som Liz räknar upp som ska försakas, det finns många fler. (Läs i Fattigbloggen, länk här ovan.)

I din modell finns också en motprestation i form av utbildning och praktik. Jag befarar att praktik kommer att användas på samma sätt som nuvarande fas 3 även i din modell. På vilket sätt visar man att man är villig att arbeta enligt din modell så att inte socialbidraget ska dras in? Vem ska bedöma det och hur?

I din modell spelar det ingen roll hur mycket ens partner arbetar för att familjen ska få en skälig levnadsstandard eftersom det då dras från normen och varför ska den man lever med tvingas bekosta ens praktik eller utbildning om det ens är möjligt. Om man har barn i övre tonåren som ev får tillfälle att jobba och tjäna en slant, då dras det från normen. Jag tycker inte att ens partner ska försörja en pga beroendeställningen till den man lever med, som vi tidigare gått in på. Det blir ju även en beroendeställning i din modell. Dagens samhälle ser inte ut på det sättet att en familj ska kunna leva på en lön som du nämner.

Jag omfattas i nuläget av din modell (ekonomiskt) eftersom jag råkade föda barn vid fel tillfälle. Vad har du för råd att ge mig i det läge jag är i här och nu? På vilket sätt ska jag ha råd att nyttja det samhället har att erbjuda mig i form av "praktik", utbildning?


Leif Haglund: Socialtjänstlagen (2001:453), 4 kap. Rätten till bistånd, 1 a § uppges att följande inkomster ska inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 §:
1. hemmavarande barns inkomster av eget arbete,
2. hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning.

Min modell går ut på att man inte helt ska vara i beroendeställning till sin make/maka. Det är därför som jag anser att om maken/makans inkomster understiger 5,5 prisbasbelopp ska detta inte beaktas när biståndet bedöms.

En familj kan inte leva på en lön idag. Man kunde det på 60-talet och tidigare. Som reglerna är nu är du beroende av din make för din försörjning.

Det enda råd jag kan ge dig är att söka jobb själv. Det är lättare sagt än gjort eftersom det kan bli svårt för dig att få jobb med tanke på den höga arbetslösheten.

Att man ska acceptera att genomgå utbildning för att stärka sina aktier på arbetsmarknaden, ser jag inte som en nackdel. Tvärtom, det kan ge dig jobb! Utan utbildning är chanserna betydligt sämre!

Vad du är pessimistisk, Anna. Det gör dig handlingsförlamad och försvårar för dig att få arbete. Risken med en sådan attityd är att du förblir i arbetslöshet. Vänta inte på att politikerna ska göra något. Har de inte gjort det tidigare så kan man inte förvänta sig att de gör något nu. Din framtid hänger på dig själv, Anna!
För det första så blev mitt tidigare inlägg missförstått.
Jag menade att om man lyckas få ett fas3jobb hos en småföretagare så ska man se till att man får svart ersättning utöver bidraget och sen knipa käft och jobba.
För det andra så verkar du Leif vara värre än moderaterna och borde skämmas.
För det tredje så har jag en lösning på ersättningsproblemet.
Ge alla som vill ha det en medborgarlön på t.ex 500 per dag.
Avskeda sen alla arbetsförmedlare, försäkringtjänstemän och socialarbetare.
Staten skulle säkert tjäna många hundra miljader på detta.


Leif Haglund: Vad är det i mitt förslag som du tycker är förkastligt, Nisse?

Miljöpartiet var på 80-talet inne på tanken att alla skulle tillförsäkras medborgarlön. F.n. ligger sådana tankar i skrivbordslådan eftersom det inte rimmar med arbetslinjen. Man ska försörja sig genom eget arbete, inte genom andras arbete och få bidrag. Denna uppfattning delas av alla riksdagspartierna. Även jag anser detta eftersom att vara självförsörjande gör oss till fria och aktiva samhällsmedborgare. Ingenting kan få oss att sjunka ner i dyn och känna oss värdelösa som att vara hänvisad till bidrag för sin försörjning. Det är ovärdigt!
Jaa, Leif. Men min tandlösa bredsida är en mild bris motför den makt med vilken våra politiker, mer eller mindre ansvarsfullt, stormar in och påverkar människors reella vardag, liv och verklighet!

När de alltmer fjärmar sig från "golvet" och bara fortsätter att dra ifrån så undrar jag vem av dem som kommer att stanna upp, dra i handbromsen och skingra fartmolnen så att även de kan begrunda vilka skador de åstadkommit.

"Samhällsmoralen gror ur gräsrötterna, och gör den inte det beror det på att den har gödslats med för mycket skit från ovan". /Tage D


Leif Haglund: Du underskattar dig själv, Åsa! Din kritik kan få politikerna att begrunda allvaret i det du säger. De är särskilt mottagliga nu eftersom de vill med säkerhet bli omvalda nästa år. Skriv insändare i dagstidningarna. Det biter på dem!
Kan avslutningsvis inte låta bli att kommentera svaret till Anna.

Slutraden "Din framtid hänger på dig själv, Anna", och hela styckets totala individualisering av ett till stora delar samhälleligt, ekonomiskt, politiskt, systemmässigt och strukturellt misslyckande, är den tydligaste politiska reträtt och ansvarsbefrielse jag sett någonsin från politikerhåll.

Tack för din uppriktighet, Leif!


Leif Haglund: Av ren självbevarelsedrift får man ta saken i egna händer om de som har ansvaret sviker. Ska vi passivt invänta vår undergång om politikerna inte klarar av sin uppgift? Brakar det åt helvete, då gäller det att själv se om sitt hus! Väntar Anna på en räddning som kanske inte kommer, är hon förlorad.
Socialbidrag är den ultimata förnedringen Leif.
Ni sossar har uppfunnit AF, Förs.kassan och Socialbyråer och är för tjockskalliga för att kunna tänka om.
Om alla som fick medborgarlön också hade tillåtelse att starta eget företag under tiden.
Så skulle vi få otroligt många nya företag och vi skulle alla räknas som företagare i stället för arbetslösa.


Leif Haglund: Med undantag för benämningen tjockskallar, så delar jag din uppfattning, Nisse! Jag vill dock ersätta medborgarlönen med att staten ska satsa riskvilligt kapital till dem som vill starta nya företag.

Jag underskattar mej dessvärre inte. Har f ö arbetat på en dagstidning. Har inte makt nog för att hamna på DN Debatt vilket är ett av få media som skakar om våra ögontjänare till politiker. Det är DE ska ta ställning och visa var de står när det gäller ex.vis de hemskheter som pågår inom Fas 3, haveriet inom FK/AF etc, och bilda opinion! 2000 tecken i en lokalblaska räcker tyvärr ingenstans. Makten och medlen har jag överlämnat bl a till de som ska representera mej.. Politikerna.

Som hänvisar oss till oss själva.

Skamligt!
Leif Haglund: Lämnar medborgarna helt över makten och medlen till politikerna kan det gå käpprätt åt skogen! En levande demokrati förutsätter att medborgarna är aktiva i samhällsdebatten. Demokrati är inte enbart att gå och rösta vart fjärde år, även om politikerna gärna vill ha det så. Medborgarna får inte slå sig till ro och förlita sig på att politikerna alltid gör det bästa.
...och där kom en rimlig förklaring till våra politikers agerande. De har ju verkligen sett om sitt hus! Jag har alltför länge funderat hur de kan se sig i spegeln om morgnarna.

De sitter redan i livbåtarna!! Snacka om ulvar i fårakläder..

Grattis till en fenomenal självbevarelsedrift!


Leif Haglund: Förhindra att politikerna går i livbåtarna! Deras plats är på kommandobryggan för att styra fartyget till destinationsorten - ett välfärdssamhälle där alla behövs!
"Slå sig till ro" var inte det rätta uttrycket för en livegen Fas 3-slav.

Våra protester mot politikers ökade ersättningar och förmåner har inte hörsammats genom åren! Istället har skandaler, gratisätande, lobbyism, nepotism och maktmissbruk blivit vardagsmat! Det finns ingen tillsynsmyndighet som ställer riksdag och regering mot väggen. De har härjat fritt, och inte bara ätit upp vad som fanns på bordet. "De har tömt skafferiet, ätit sig igenom visthusboden, låtit åkrarna stå i träda och tuggat sig igenom bankpalatsens matsalar på europeiska folkets kontokort"..

De senaste decenniernas utveckling mot politik som ett medel för karriär, status och eget kapitalökning har tydligen lockat till sig helt fel folk. Nu får vi bära vi konsekvenserna. Och du Leif. Politik är fortfarande att vilja. Frågan är vad du vill..

Jag behåller min tillit och röstar rätt 2010!


Leif Haglund: Jag vill att alla medborgare ska ha ett jobb, ett riktigt jobb som de trivs med och som är utvecklande. Lönen ska gå att leva på. Den ska räcka till mer än livets nödtorft.

Jag vill att all kränkande och förnedrande behandling från samhällets sida gentemot utsatta människor ska upphöra. Det betyder att fas 3 måste avskaffas.

Jag håller fast vid uppfattningen att den som kan arbeta ska arbeta för att bli självförsörjande och oberoende. Detta för att förhindra att folk bli utslagna och tvingas till förnedrande bidragsberoende. Politiker som erbjuder bidrag istället för arbete kränker människans värdighet.

Från arbetslinjen vill jag dock göra ett undantag. Det gäller personer som är helt förtidspensionerade och vid tillfället för Försäkringskassans bedömning ansetts sakna arbetsförmåga. Dessa ska inte tvingas ut i arbetslivet såvida inte de själv vill det. Den bedömning som Försäkringskassan en gång gjort av arbetsförmågan ska gälla även om kassan vid en förnyad prövning nu anser att det finns en viss arbetsförmåga kvar hos individen som kan användas i ett anpassat arbete. Jag menar att det skulle Försäkringskassan ha tänkt på vid den första prövningen. Att i efterhand efter kanske flera år förtidspension vilja ändra på detta trots att inga medicinska förbättringar kan konstateras hos vederbörande, ska inte vara tillåtet.
Leif, jag väntar inte att någon annan ska lösa min situation. Jag kämpar verkligen för att lösa det! Men när jag i ett utsatt läge (som till stor del består av som Åsa skriver: "samhälleligt, ekonomiskt, politiskt, systemmässigt och strukturellt misslyckande") ber om ett råd av dig Leif, som är med i ett parti som vill ha makten och vill lösa dessa problem med arbetslöshet, då svarar du att: "Det enda råd jag kan ge dig är att söka jobb själv. Det är lättare sagt än gjort eftersom det kan bli svårt för dig att få jobb med tanke på den höga arbetslösheten." Ett sådant pessimistiskt svar var det inte jag behövde. Leif, har du någon gång funderat på varför du vill representera ett parti som du verkar ha lite förtroende för och inte tror kan lösa arbetslöshetsproblemen? Många av dina svar här visar på att även du känner vanmakt inför framtiden.

Jag är absolut inte emot utbildning. Det är bara det att jag är emot alla former av tvång för att "aktivera" även genom socialbidagssystemet. Man måste ju också ha en rimlig chans att rent ekonomisk hoppa på en utbildning. Kan nämna att jag inte står utbildningslös. Har en hel del studielån som ska betalas på. Skulle jag vara frisk och haft ekonomi skulle jag fortsätta utbilda mig.

Tack Åsa och Nisse för era inlägg och ert stöd. Jag tycker ni har rätt att något nytt måste till. Som Åsa skriver: "Tiden ger svar och facit av ex.vis de senaste 20 årens social- och arbetsmarknadspolitik visar att de skilda regeringarnas direktiv och regelverk är fulla av överlappningar, byrålådskonstruktioner och verklighetsfrämmande ingrepp som alla syftat till att begå övergrepp på fotfolket. "

Håller med Nisse att den ultimata förnedringen skulle vara socialbidrag. Vad har man tex för möjligheter att starta eget företag när man har socialbidrag?

Hand upp för den som tycker Leifs modell med socialbidrag är en bra lösning på problemet med den "samhällsnyttiga sysselsättningen", fas 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin. Ingen handuppräckning för mig i alla fall.

Leif, du vill att all kränkande och förnedrande behandling från samhällets sida gentemot utsatta människor ska upphöra. Då måste du börja med att fråga dessa människor vad som upplevs som kränkande och förnedrande... Förklara på vilket sätt socialbidrag/försörjningsstöd inte är förnedrande och på vilket sätt detta skulle förenkla för oss att få ett jobb.Leif Haglund: Jag förstår din reaktion på mitt råd att du får ta saken i egna händer. Så reagerar många. De vill att man ska lida med dem. Men medlidande löser inte problemen. Varken du eller någon annan är betjänta av att ha gråterskor omkring er. Ni behöver rådgivare som kan få er att ge järnet och inse att det är bara ni själv som kan förändra situationen när nu inte samhället gör det.

Jag har hela tiden hävdat att socialbidrag/försörjningsstöd är förnedrande för den som måste leva på det. Men har man inget arbete så att man kan jobba ihop sina egna pengar, då är man ju hänvisad till socialbidrag. Jag vill göra socialbidragsberoendet så kortvarigt som möjligt.

Vad är det i min modell som du tycker är fel?

Upptäckte nyss att arbetsgivare annonserar efter praktikanter på Arbetsförmedlingens platsbank. Trodde platsbanken var till för "riktiga" jobb.?
Ja - "bra rutet" Åsa o Anna!!!


Tycker efter en liten genomläsning att Leif Haglunds utsagor är full av travestier och motsägelser. Roade mej med att saxa ut lite svarskommentarer. Håll till godo, Här kommer "Best of Leif Haglund":

Jag läser allt ni skriver och hoppas att fler gör det. Inte minst de som har makt att göra något åt eländet - politikerna - behöver ta del av era erfarenheter! Nu är det upp till politikerna att göra något åt situationen! Det kan nämligen inte få fortsätta på det här viset. Det är inte ni som försatt er i den situation ni nu befinner er i. Det är samhället som svikit sina medborgare och inte förmår ge dem arbete så att de kan vara självförsörjande! Jag har vidarebefordrat Annas frågor till socialdemokratiska partiledningen i Stockholm. Jag väntar fortfarande på svar. Anna skrev: "Jag tror inte nuvarande eller ev kommande ny regering kommer att se på oss på något annat sätt än just som bidragsfuskare/utnyttjare, lata, inte vill ha jobb, måste kontrolleras, krävas motprestationer av." Sannolikt har hon rätt i sitt antagande. För hade man inte ansett detta, då hade man inte satt en bortre gräns i A-kassan. Jag själv vill ha en bortre gräns för att A-kassan annars kan missbrukas! Partiet har inte behagat svara trots att det snart gått två månader. Samhället får aldrig kapitulera när det gäller att ge medborgarna möjlighet att försörja sig själv! De arbetslösas framtid hänger på att S-partiet kan hitta en väg att ge alla medborgare det de har rätt att kräva - ett riktigt jobb! Men brakar det åt hvete, då gäller det att själv se om sitt hus! Lämnar medborgarna helt över makten och medlen till politikerna kan det gå käpprätt åt skogen! Väntar Anna på en räddning som kanske inte kommer, är hon förlorad. Medborgarna får inte slå sig till ro och förlita sig på att politikerna alltid gör det bästa! Socialdemokratiska partiet har lovat att ta itu med det här vid en valseger 2010.

Det borde organiseras en proteströrelse bland de drabbade som på gator och torg med full kraft protesterar mot hur arbetslösa behandlas! Bertil skriver: ”Sajten NyStatare” https://sites.google.com/site/nystatare/ har satts upp för att ge mer uppmärksamhet åt den aktuella utvecklingen kring Fas 3”. Vad är det du vill ha sagt utöver att göra reklam för din hemsida, Bertil?

Det är regeringens skyldighet att bedriva en politik som ger full sysselsättning! Det ska kosta för samhället att försätta landet i stor arbetslöshet. De arbetslösa tvingas betala ett högt pris för att partierna inte för en tillräckligt kraftfull jobbskaparpolitik. Den drabbade ska gå fri! Det är orättvist mot dem som arbetar att ta ifrån dem en alltför stor del av sin lön för att de arbetslösa ska kunna få en hög ekonomisk ersättning. Det måste löna sig att arbeta! Var och en som har, han ska få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Detta är den hårda verkligheten även i våra dagar. Solidariteten kan inte drivas hur långt som helst!

Planerar du att pysa från vårt "välfärdsland" så kan jag rekommendera Danmark. Många arbetslösa svenskar har fått jobb där. Friskolorna sägs ha bättre arbetsmiljö för lärare och elever. Håll ut! Tokerierna får snart ett slut.

Det gäller att ha en kraftfull kikare om man ska se något ljus i tunneln..
Leif Haglund: Du har fått med det mesta av vad jag sagt i den här frågan, Åsa!

När man ställer samman det på det här sättet kan en del verka motsägelsefullt. Det som citeras måste ses i det sammanhang det förekommer.
Här e fortfarande aktivitet ser jag och tack ni som svarat mej sen tidigare inlägg. Av en slump hamnade jag i en grupp på facebook (ber er att gå in och bli medlemmar där). Ni kan läsa i Citymalmölunds lokaltidning på sid 12 återfinner ni mej i dagens tidning 12/11... det e en början. Det finns ca 11 000 medlemmar i gruppen och vi är några stycken som är ganska energiska trots den förnedring vi lever under. Leif, denna grupp på facebook borde också intressera dej. Gruppens namn; Vi som tycker att Reinfeldt skall leva 3 månader på existensminimum. Det e seriöst där inne plus att vi försöker nå media. Finns många förslag på vad vi med gemensamma krafter skall lyckas åstadkomma.Leif Haglund: Det är Liz, Anna och Åsa som håller grytan kokande här. De har alla tre fasliga erfarenheter av den borgerliga alliansens jobbpolitik.

Jag kan inte hitta den webbplats som du nämner. Däremot har jag läst artikeln på sid 12 i tidningen City Malmö/Lund 12/11.

Ni gör helt rätt i att rikta strålkastarljuset på de arbetslösas svåra situation. Men varför lägger ni fokus på bidragen? Det är väl jobb ni vill ha och då är det jobb ni ska kräva, inte bidrag!
De tre har fasliga erfarenheter av den borgeliga alliansens jobbpolitik; vi är massor av människor som har det. Tyvärr har jag inte samma förmåga att yttrycka mej i skrift som de tre suveräna kvinnor härinne. Är tacksam att dom lyfter fram det som finns inuti mej och många andra också. Om 11 000 personer lyckat bli medlemmar i gruppen Reinfeldt så är det märkligt att du inte kan finna den; inne på Facebook. "Vi som vill att Fredrik Reinfeldt skall leva 3 månader på existensminimum. Gruppen vänder sig inte i första hand till oss som är arbetslösa och vill jobba, där är alla grupper som på ett eller annat sätt lever på existensminimum. Det är trots allt inte bara vi arbetslösa som gör det. Att leva under en längre tid under sådana förnedrande omständigheter där man sakta men säkert lotsas ut från samhället försvagar många och gör att en del tappar förmågor som t.e.x kämparglöd. Få människor orkar brinna när man har fullt upp med att överleva. Familjer slås sönder, alla i ens omgivning blir drabbade när man kommer i kris. Egenvärdet krymper månad för månad,dag för dag och till slut timme för timme och till slut är man bara en procentsats i nyheterna. Det sociala nätverket krymper på samma sätt, det svårt att vara på topp när ens liv handlar om att brottas med problem hela tiden, det börjar med att man blir arbetslös men sen kommer alla följdsjukdomarna på detta. Nog kan du finna den gruppen Leif om 11 000 lyckats hitta dit.


Leif Haglund: Jag kan minsann inte se några brister din förmåga att uttrycka dig i skrift, Christel! Säg upp bekantskapen med dem som påstår något sådant.

Att leva under förnedrande omständigheter kan bryta ner vem som helst. Det är därför som jag så starkt betonar vikten av att man ska ha ett arbete så att man kan göra sig fri från den nedbrytande tillvaro som arbetslöshet innebär. Istället för att kräva av Reinfeldt att han ska leva på existensminimum under tre månader, så bör ni i gruppen kräva att han ser till att ge er vad han själv har, nämligen jobb! Det hade säkert gjort större verkan på honom.

http://www.youtube.com/watch?v=VEYRBKzNiL0

Hoppas jag gjort rätt när jag kopierat länken, hur sjukt e inte detta!!!!
Vi arbetslösa har inte fokus på bidrag! Vi har fokus på överlevnad. När inga jobb skapas, utan tvärtom skyfflas in i industrins och företagens omättliga vinstgap - inklusive våra statliga företags dito - så måste vi åtminstone få höja våra röster när vi är nära svältgränsen! Vi har redan sett vartåt det barkar! Då vi inte har kvar varken någon regional- eller fördelningspolitik i det här landet, what so ever, eller ens ett arbetarparti värt namnet, så måste även vi, som blivit utsålda av den skenande hyperkapitalismen, försöka få mat på bordet! Vi har inte råd att köpa villor eller bostadsrätter och ta del av några räntesänkningar. De följer marknadens/bankernas/ägarnas lag och hamnar i fastighetsägarnas fickor! Precis som exempelvis matkostnaderna som också skenat i höjden för att ge mer klirr i livsmedelsbranschens överfyllda fickor. Vi får inte ta del av något jobbskatteavdrag. Vi har ju inte ens någon lön. Tvärtom så ska vi jobba och betala MER i skatt än våra "lagom-solidariska" med(ie)människor runt om i landet. Den ekvationen går inte ihop. Är det svar nog på frågan om vår totala "fokusering på bidrag"?

Hörde idag att Sveriges Riksbank, som för övrigt just Sossarna (!) i november 1985 släppte lös till marknadens förfogande, utan någon som helst politisk styrning, kallar vår nya massarbetslöshet för en ”permanent utslagning av humankapital”…

Det är inte vi arbetslösa, människor av kött och blod, som fokuserar på kapital. Vi blir till och med benämnda som kapital! Så humant! Det är ni, makten, politiker, ägarna och finansen, som aldrig kan få nog av pengar, tillväxt och kapital! Så omättliga är ni att ni även tuggar i er vår krympande bit av kakan, och fortsätter göra så, tills vi inte ska orka höja ett enda varnande finger mer, pga uttorkning! Det är ni som girigt hungrar efter mer. Mer överflöd, kortsiktiga vinster och aktieutdelningar! På bekostnad av jobb, solidaritet (som jag just lärt mej är högst begränsad, åt ett håll) ansvarsfullhet och demokrati. På den fronten är ni betydligt tystare, men så tiger hälsan still också! Ni är övermätta och vi försöker överleva!

Kanske är det lämpligt att avsluta med ytterligare ett bibelcitat, passande för ämnet?

"Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike"

Tyvärr är jag agnostiker. Men ev troenden tolkar tydligen verkligheten som f*n läser väl bibeln.

Hälsningar från "verklighetens folk"
(där ingår f ö EJ Göran Hägglund)


Leif Haglund: Det är bra att du höjer rösten, Åsa! Om man inte protesterar mot det man uppfattar som orättvisor så tror ju folk att allt är gott och väl.

Reta inte upp dig på det kapitalistiska systemets termer och begrepp. Jag ser inget fel i att människor benämns "humankapital". Det visat att man tillmäter människan ett värde, även om vissa inte ges det värde de förtjänar.

Det är inte bidrag som den arbetslöse behöver för att känna värdighet och självkänsla. Det är jobb så att denne kan försörja sig själv och inte behöva vara beroende av andra för sin överlevnad.

Socialdemokraterna, och liberalerna även för den delen, har alltid med full kraft motarbetat en otyglad marknadsekonomi. Den måste hålla sig inom vissa ramar för att förhindra att kapitalägarna får fritt spelrum på bekostnad av andra samhällsintressen. Det gäller att uppnå en sund balans och hålla tillbaka systemets avarter.

Ett alltför stort statligt (offentligt) ingripande i det kapitalistiska systemet är inte heller bra. Då hämmar man de välståndsskapande krafternas kreativitet. Den svenska modellen av kapitalism, benämnd "den tredje vägen" som Socialdemokraterna bekänner sig till, har visat sig vara det bästa systemet att skapa välstånd åt breda grupper i samhället.

För den som hamnar utanför ska det finnas ett trygghetssystem som ger en skälig levnadsstandard utan att den drabbades människovärde kränks. Det åligger regeringen att föra en sådan politik att så få som möjligt hamnar i utanförskap och bidragsberoende. Det är därför som kravet på arbete åt alla måste vara det centrala budskapet hos dem som protesterar mot orättvisorna i samhället!
Leif
Hade det bara gällt att få jobb hade det nog kunnat fixas även i Sverige, men dessvärre så är man ju sjuk och nu är ju valet bara att försöka överleva till jag är 61 år, om nu inte rätten till förtidspension vid 61 avskaffas :( .
Därefter kan jag flytta till varmare breddgrader till nåt ställe där man klarar sig på engelska och 5000kr i månaden (vilket förtidspensionen blir, om den i beskärs i framtiden!)


MvhME/Mats


Leif Haglund: Jag delar ditt påstående om att jobb kan fixas om man är fullt frisk och anstränger sig till det yttersta för att få jobb. Den som kan mobilisera den kraftansträngningen lyckas med att få jobb. Många friska arbetssökande har dock inte denna förmåga att kunna hävda sig. De flesta av oss är blygsamma personer som lärt sig från barnsben att inte framhålla sig själva. Detta krävs emellertid i dagens Sverige för att få jobb.

Den som är sjuk eller inte har full arbetsförmåga drabbas hårt av nuvarande arbetsmarknadspolitik. Deras möjligheter att få ett riktigt jobb är starkt begränsad. Det är dessa som främst drabbas av samhällets förnedrande åtgärdsinsatser och minskade ersättningar.

Socialdemokraterna vill genom en skattehöjning använda en stor del av de nya skattepengarna för att kraftigt utöka antalet arbetsplatser i den offentliga sektorn så att de som inte har full arbetsförmåga ska få jobb. Jag har inget att invända mot att man ordnar jobb åt dem med icke full arbetsförmåga inom den offentliga sektorn om jobben är "riktiga" och dessa betalas med avtalsenlig lön. Jag ifrågasätter dock förslaget att finansieringen ska ske genom en skattehöjning. Jag befarar att de som har jobb inte vill avstå mer i skatt än vad de redan gör även om de vet att pengarna går till angelägna ändamål. Risk finns att s-partiet stöter bort dessa väljare i nästa års val med sitt förslag om en skattehöjning för löntagarna. Jag skulle föredra att pengarna kommer från annat håll.

Jag tror inte att du behöver befara att pensionärerna får det ekonomiskt sämre under den närmaste framtiden. Partierna kommer att lova guld och gröna skogar åt de äldre i kommande valrörelse. Inget parti vågar utmana en väljargrupp på 2 miljoner. Du kan därför lugnt stanna kvar i Sverige även om man kunde önska att klimatet vore varmare här!

Leif, hela ditt svar till mig den 11 nov känns som ett stort VA! för mig. Du förstår inte alls min reaktion. Det var mer en politisk vision jag ville höra. Att vi arbetslösa försöker göra något åt vår situation är självklar. När du skriver, " De vill att man ska lida med dem.", bevisar bara din brist på verklighetsförankring.

Du skriver: "Men har man inget arbete så att man kan jobba ihop sina egna pengar, då är man ju hänvisad till socialbidrag." Det är ett helt fel påstående! Det är det styrande i politiken som bestämmer hur trygghetssystemen (A-kassa och Försäkringskassa eller annat) och arbetsmarknadspolitiken ska se ut. Finns det ett gott skydd i trygghetssystemen behöver man inte bli hänvisad till socialbidrag. Har man socialbidrag så har man hamnat utanför trygghetssystemen.

Leif, du vill vill ha en bortre gräns i a-kassan efter 300 dagar sedan vill du att arbetslösa ska hänvisas till socialbidrag och då erbjudas utbildning.

Det är orimligt att först göra sig av med alla sina tillgångar för att sedan kunna söka socialbidrag samtidigt som detta bidrag ska vara kortvarigt och samtidigt hinna slutföra en kvalitativ utbildning som ger jobb. Om man skulle ha lyckan att få jobb sedan skulle det kunna ta mycket lång tid innan man byggt upp det man en gång hade, om det ens är möjligt. Jag tycker din modell är rätt drastisk. Med din modell skulle färre arbetare våga satsa på tex hus eller insatslägenhet eftersom rädslan för att bli arbetslös och följderna av det skulle kunna bli förödande. Att erbjuda socialbidrag istället för ett gott skydd i trygghetssystemen innebär större klyftor i samhället och utökad fattigdom. Att erbjuda utbildning kan man göra i ett tryggt system. Du vill införa en modell som du själv anser är förnedrande samtidigt som du bannlyser förnedrandet. Har du stöd för din modell i ditt egna parti?

"Vi kan inte längre tiga om det nya Fattigsverige"
http://svt.se/2.35188/1.1720576/

Jag håller med Åsa att många av dina påstående är motsägelsefulla oavsett om man som Åsa plockat ur dessa från sitt sammanhang eller inte.


Till Liz och ni andra på det andra stället. Det är inte jag som registrerat mig där som Anna Andersson men jag kanske kommer dit efter min nästkommande operation som jag ska genomgå snart. Lycka till på vägen mot det riktiga jobbet och lycka till alla arbetslösa och alla sjuka som kämpar för sin överlevnad!


Leif Haglund: Anna, du kritiserar mina förslag men nämner inte själv hur du vill ha det.

Det finns 100000-tals arbetslösa i Sverige, de delvis sjuka oräknade. Och fler tillkommer varje dag. Det här medför att antalet lediga platser inte kan hålla jämna steg med antalet arbetslösa. Flertalet av dem får räkna med att få hålla tillgodo med fas 3-liknande sysselsättningar för att vara berättigade att få bidrag från samhället för sitt uppehälle.

Du har missuppfattat det här med A-kassa. Du tror att A-kassa ska man ha även om man är långtidsarbetslös. Så är inte alls fallet. A-kassa är en omställningsförsäkring som utbetals under ett begränsat antal veckor för att ge den arbetssökande möjlighet att hitta ett lämpligt arbete. Misslyckas man med detta och A-kassedagarna är slut, är man illa ute. Det har du själv fått känna på!

Du verka tycka att antalet A-kassedagar ska vara obegränsade så att man kan få ersättning, och en ganska hög sådan, så länge man är arbetslös. Visst, det anser jag också vore idealet, men med tanke på det stora antalet arbetslösa och den stora tillströmning av arbetslösa från utlandet till Sverige, så är detta orealistiskt. Det skulle ge staten mycket höga kostnader, pengar som staten bara kan få in genom att höja skatterna för dem som har arbete. Detta är inte populärt och ger inte tillräckligt med röster för att vinna valet 2010.

Jag kan inte se att min modell skiljer sig alltför mycket från s-partiets linje i den här frågan. S-partiet har dock inte samma nattsvarta syn på de arbetslösas möjligheter att få jobb som jag har. Partiet tror att det kommer att bli arbetskraftsbrist (fler lediga jobb än antalet arbetslösa)när 40-talisterna gått i pension och när satsningarna på fler jobb i den offentliga sektorn får genomslag. När detta sker ska ingen längre behöva gå arbetslös, är s-partiets uppfattning.

Varför anser du det orimligt att man själv ska svara för sin försörjning. Man kan inte begära att andra ska försörja en om man själv har tillgångar att ta av. Samhällets hjälpinsatser med försörjningsstöd är en sista utväg för att klara uppehället för den som ingenting har och inte heller kan få jobb. Den personen är hänvisad till socialbyrån för sin överlevnad. Om du tycker detta är fel, hur skulle du själv vilja att det skulle se ut, Anna?

Jag vill framhålla att den bästa satsning man kan göra här i livet är att köpa eget hus. Det kan alla intyga som gjort det, i synnerhet dem som köpte hus på 70-talet. De har blivit förmögna på sitt val av bostad!Jag tycker att Leif visat sina kort väldigt tydligt. Hans förklaring till sitt retoriska snömos (11 nov) att "det som citeras måste ses i sitt sammanhang" håller inte. Sammanhanget är, har varit och förblir ett och samma; de arbetslösas borttappade skyddsnät/ alt. jakten på de arbetslösa! Diskussionen har hela tiden rört arbetslöshet, med betoning på Fas 3!

Det finns inte och kommer inte att finnas jobb till alla. Det ingår inte i planen med vår spekulativa marknadsekonomi. I det systemet ingår arbetslöshet, till en skiftande procent. Nu säljs t o m en hel ungdomsgeneration ut, i kapitalismens namn. Det gäller att se om sitt hus, som Leif sa, och för de som är arbetslösa och hamnat i utanförskap är det synonymt med bidrag. Men det ska vi inte få uttala oss om. Vi ska slås i blå dunster och fortsätta att bära kapitalismens utslagningsmekanismer och effekter på våra egna axlar.

Av den anledningen är det väldigt befriande att se vem och vilka man inte ska rösta på. Leifs S-falang är inte kapabla att representera mig. De har tappat sin solidaritet med mig och mina gelikar. Människor tenderar att sympatisera med sin egen gruppering och politrukerna inom S har klart och tydligt tappat sin solidaritet med oss som puttats ut och stängts av från arbetsmarknaden!

Den som har fått makten att föra de maktlösas talan måste ständigt pröva sig själv så att han inte solidariserar sig med de mäktiga. Ständigt måste han vara på sin vakt mot frestelsen att solidariteten skiftar när herdepojken blir kung..

Den frestelsen har varken Leif, Göran Persson, Björn Rosengren & Co kunnat motstå. Tvärtom har Leif klart och tydligt visat att vi arbetslösa är utelämnade till oss själva. Vi kan inte bara "gnälla om bidrag", som nåt bankväsende eller EU-politiker. Vi kan möjligen få socialbidrag.

Kämpa på och rösta rätt mina olyckssystrar- och bröder!


Leif Haglund: Även jag vill ha bort fas 3! Hur skyddsnätet ska se ut kan däremot diskuteras. Du och Anna vill ha ett finmaskigt sådant. Men samhällets kostnader för detta skulle bli astronomiska. Vem ska betala det?

Jag tror inte att den marknadsekonomi vi har i Sverige strävar efter att hålla en hög arbetslöshet för att få tillgång till billig arbetskraft. Det är socialistisk propaganda.

Det är inte för att vara jävlig som jag påstår att de arbetslösa i nuvarande arbetslöshetssituation är utlämnade till sig själva. Det är för att ni ska inse att det är bara ni själva som kan ta er upp ur träsket när nu ingen annan vill komma till er undsättning. Tror du verkligen att Vänsterpartiet har kraft och förmåga att hjälpa dig, Åsa?
Leif, du påstår att jag själv inte nämner hur jag vill ha det. Jag rekommenderar att du läser igenom alla mina kommentarer så kommer du att finna svar.

Nej, jag har inte missuppfattat hur a-kassan ser ut idag men man kan tycka olika om hur det skulle kunna vara.

Om det ändå bara handlade om att man som enskild arbetssökande misslyckats att få ett jobb under a-kassetiden kunde jag förstå att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring men det beror ju på många samhällsfaktorer som både du och andra har pratat om här. Du och andra politiker verkar ha gått på myten om den arbetslöse som inte vill ha jobb osv. Det är därför man vill att a-kassan ska vara en omställningsförsäkring, eller hur? Jag skrev:"Jag tror inte nuvarande eller ev kommande ny regering kommer att se på oss på något annat sätt än just som bidragsfuskare/utnyttjare, lata, inte vill ha jobb, måste kontrolleras, krävas motprestationer av." Leif skrev: "Sannolikt har du rätt i ditt antagande. För hade man inte ansett detta, då hade man inte satt en bortre gräns i A-kassan, och man hade inte sänkt A-kasseersättningen. Man hade inte bemötts av ovänliga och misstänksamma arbetsförmedlare heller." Nu har ju ditt parti satt en bortre gräns i a-kassan och man bemöttes av ovänliga och misstänksamma arbetsförmedlare under eran tid också.

Tänk om man första dagen man klev in på Arbetsförmedlingen möttes av en arbetsförmedlare vars främsta uppgift inte var att kontrollera utan verkligen gav den hjälp man behövde (utifrån rådande förhållande på arbetsmarknaden). Tänk om man tog död på myten om den arbetslösa. Vad tror ni skulle hända då? Positiva saker tror jag. Tänk om man blev bemött med värdighet hos Arbetsförmedlingen i stället för att ens självförtroende successivt blir till ingenting. Först då skulle vi kunna hjälpa många ut i arbetslivet snabbare oberoende av låg- eller högkonjunktur. Men självklart är det tuffare att få jobb i dessa kristider.

Du verkar tycka att jag verkar tycka att a-kassan ska vara ganska hög. Läs mina kommentarer så finner du att så inte är fallet. Vad är det som säger att din modell blir billig?

Ja, det är rimligt att man ska försörja sig själv genom arbete om man kan och har möjlighet till det. Är man arbetslös eller sjuk ska man genom statliga medel kunna leva ett drägligt och värdigt liv. Inte på socialbidrag.

Ja du Leif, varken du eller jag har någon patentlösning på hur trygghetssystemen ska se ut och hur skapande av jobb ska bli till. Hade vi haft det så skulle inte jag vara arbetslös och du skulle inte se så nattsvart på de arbetslösas möjligheter att få jobb. Vad är det du vill göra så att det inte ska se så nattsvart ut?
Leif Haglund: Hade du frågat mig före 1990 hur jag vi ha trygghetssystemet ordnat, så hade jag svarat på följande sätt:

A-kassa utan bortre gräns med en ersättningsnivå på 80 procent de första 300 dagarna och 65 procent därefter i obegränsad tid.

Rätt för deltidsarbetande att stämpla upp till heltid under 600 dagar med 80 procent.

Ungdomar 18-25 år ska vara garanterade jobb oberoende av hur arbetsmarknadssituationen ser ut.

Den arbetssökande ska, om denne så önskar, erhålla en manager, som hjälper till att skaffa önskat jobb. Den här personen ska ha samma uppgift som ex.vis artisternas managers.

Fas 3 och andra förnedrande åtgärder förbjuds. Enbart riktiga jobb får komma ifråga.

Förtidspensionerade ska ha ersättning som motsvarar försörjningsstödet ökat med 50 procent. Har man haft så stor otur i livet att man på grund av sjukdom/skador inte kan arbeta, då ska man inte bli ekonomiskt lidande för detta.

Sjukskrivna ska ha 80 procent av sin lön under den tid som läkaren anger i sjukintyget. Enbart läkare inom landstingssjukvården ska ha rätt att sjukskriva folk. Privatpraktiserande läkare ska inte ha denna rätt.

Den som deltar i KomVux och yrkesutbildningar som anordnas av arbetsförmedlingen alternativt kommunen ska vara kostnadsfria och ge rätt till ersättning motsvarande försörjningsstödet. Stödet administreras av Försäkringskassan. Högre utbildningar får den enskilde själv bekosta med studiemedel.

Den som inte vill arbeta ska erhålla ett överlevnadsbidrag utan motprestation. Bidraget, som också administreras av Försäkringskassan, ska vara lägre än försörjningsstödet och enbart räcka till det absolut nödvändiga. Bidraget ska inte räcka till möbler, TV, tidningar, semester och liknande.

Socialförvaltningen ska inte vara involverad i utbetalandet av bidrag och ersättningar till den enskilde.

Om jag ville ha trygghetssystemet på ovannämnda sätt före 1990, varför då inte ha det så nu? Anledningen är att Sverige numera har att ta ansvar även för arbetslösa människor som i tiotusentals kommer till vårt land varje år, och med min 1990-årsmodell skulle statsfinanserna raseras såvida man inte kraftigt höjer skatterna.
Fantastiskt att det just e de personer som har arbete som kan uttala sig vad gäller att finna ett arbete; "vill man ha arbete så finns det arbete". Om det nu var så enkelt så undrar jag varför arbetslösheten ligger på topp i vårt land och varför då diskutera A-kassor,socialbidrag, JUG-projekt och alla andra tänkbara åtgärder????

Tydligt här är att de e dom arbetslösa som inte anstränger sig tillräckligt, "är man fullt frisk och anstränger sig till det yttersta så kan ett jobb fixas".

"Alla som köpte hus på 70-talet har blivit förmögna", trevligt för dom,själv var jag runt tio år då så det var inte aktuellt. Idag kommer inte ungdomarna hemifrån ens en gång, dom har utbildning men inget arbete och inga egna bostäder. Men det e ju bara att anstränga sig till det yttersta så finns jobbet där och säkert en bostad också. Tror inte att någon som sitter med sitt hus sen 70-talet och samtidigt gjort sig en förmögenhet kan förställa sig hur det ser ut och känns när man tvångsflyttar sig till en lite tvåa som anses för dyr enligt socialens norm, när bilen skall gå till försäljning,när man inte ens har en arbetsförmedlare eftersom denne numera arbetar i ett projekt mot de nya arbetslösa (de som blivit utkastade från FK) o.s.v o.s.v.... Otroligt gynnsamma förhållande som ger massor av energi eller hur????

Nog skulle skatten kunna höjas för människor som tjänar en förmögenhet varje månad om det var det som skulle hjälpa till att skapa arbetstillfälle för människor. Varför inte???

"Vi vill att människor skall lida med oss"????; hur kan man bara komma på att skriva den meningen över huvudtaget??? det e ingen risk att den som har det ombonat kring ens en gång skulle kunna föreställa sig hur denna situation ter sig,dom skulle inte reda ut det överhuvud taget.


Leif Haglund: Du kritiserar mig för några saker jag sagt till Anna Andersson. Det var inte för att vara taskig mot henne som jag skrev detta, utan för att få henne och andra i hennes situation, att inse att när nu samhället enbart har förnedrande åtgärder med skamliga villkor att erbjuda, så får man själv genom uppbjudandet av alla sina krafter försöka ta sig ur hopplöshetens träsk. Varför vänta på en hand som kanske aldrig blir utsträckt till den nödställde?! Vad hjälper det om man ömkar den olycklige och påstår att allt kommer att bli bra? I rådande läge finns det bara en sak att göra och det är att ta saken i egna händer och själv skaffa jobb.

Jag vill för tydlighetens skull nämna att om man är så sjuk att man inte kan arbeta, då får jobbfrågan anstå tills man blir frisk.

Ok, så du vill hoppa över FAS-3 och istället sparka ut folk ur A-kassan direkt?

Börjar undra om det är någon skillnad på Sossar och borgare snart och vem som är värst i denna fråga, men jag hopas istälet att du inte är representativ för socialdemokraterna här Leif Haglund!


Leif Haglund: A-kassedagarna ska behållas. Ingen, varken jag, socialdemokraterna eller borgarna, vill ta bort dessa.

Ange vad det är jag påstår som du är missnöjd med! Om det är fas 3 du avser, så vill jag att detta ska tas bort. Hur vill du själv att det ska vara för den som är arbetslös?
Leif säger, mkt svepande, att "samhällets kostnader skulle bli astronomiska" ifall arbetslösa skulle få en skälig levnadsstandard och avfärdar sambandet mellan kapitalism och arbetslöshet som "socialistisk propaganda". Jag lever och bär konsekvenserna av det systemet dagligen dags! Dessutom anser jag att samhällskostnader såsom kommun-stat-landstingspolitikerlöner, stafettläkarlöner, resor, arvoden, representation och överhuvudtaget statliga, ineffektiva och orimliga byråkratkostnader borde setts över ordentligt innan man ensidigt sparkar på de behövande! Men det är ju lättast att kicka neråt, vilket ni gjort med stor flit och iver de senaste årtiondena!

Propagandan du pumpar ut, att arbetslösa och sjuka skulle utarma landet ifall de fick en skälig levnadsstandard är rent vilseledande. Jag rekommenderar att du anlitar en nationalekonom för en översyn av vad som egentligen hänt i sverige sedan 1990, samt hur man får ett fungerande samhälle. Det finns alltid två sidor av myntet, dra in kostnader på det ena, och du får ökade kostnader på den andra sidan. En ökad utslagning är inte gratis..polisväsendet, kriminalvården och rättsväsendet lär inte bli billigare med er enögda Ogillar även doften av den invandringsfientlighet som du lämnar efter dej. (bor du i Vellinge?) Däremot rimmar den mkt gott med din "mediumsolidaritet" gentemot de arbetslösa. Pengar finns det, och skatter går att höja t o m. Du tror att svenska folket är lika giriga som ni politiker. Jag tror du underskattar oss.

Avslutningsvis anser jag att överskottsmålet och utgiftstaket skall slopas i dessa kristider! Att folk ska gå på knäna inom offentlig sektor, alternativt förnedras och slås ut i arbetslöshet, pga "ekonomiska överskottsmål" - är oförsvarbart! Ett underskott på 5-10 procent kan vara nödvändigt. Det kan t o m rädda (arbets-)liv! Sossarna stirrar sig blinda på förlegade regelverk som gör noll nytta i nuet! Det kallar jag en icket ansvarsfull, hänsynslös, rå, brutal och värdelös (ekonomisk) politik!

Trevlig helg!

Leif Haglund: Med den arbetslöshet vi har nu blir kostnaderna astronomiska om arbetslösa ska ha så höga bidrag att de får samma levnadsstandard som de som arbetar. Jag delar Alliansens uppfattning att det ska ge bättre utdelning att arbeta än att inte göra det. Jag kan inte se någon orättvisa eller något osolidariskt i detta.

Jag delar din uppfattning att man bör se över löner och löneförmåner m.m. Och då inte bara för politiker utan även för direktörer och andra med stötande höga löner i aktiebolag m.m. Själv reagerar jag på lönesättningen hos chefen i insamlingsorganisationer, oftast kallade generalsekreterare. Dessa har löner som i några fall är samma som vad landets statsminister har. De insamlade pengarna ska gå till hjälpbehövande och inte till höga löner åt chefer.

Arbetslösa och sjuka bidrar i varje fall inte till att stärka landets finanser. Jag vill kraftigt reducera antalet människor i båda grupperna. Jodå, det går att hålla sig frisk med rätt livsföring! Visst, även med rätt livsföring kommer det att finnas sjuka/skadade människor, men dessa blir inte fler än att samhället kan ge dem en bra sjukersättning. Och arbetslösheten kan minskas genom att regeringen för en kraftfull jobbskapande politik och i övrigt vidtar åtgärder som förhindrar utslagning av människor.

Du gillar inte att man antyder att invandringen till Sverige under de senaste 15 åren medför konsekvenser för landets ekonomi. Kostnaderna för detta är mycket höga och får följdverkningar.

Jag är övertygad om att majoriteten av svenska folket är lika "girig" som de politiker du kritiserar.

Jag skulle rekommendera att man i goda tider avsätter pengar i kommuner, landsting och staten som används i sämre tider. Då får man en ekonomisk buffert och behöver inte vara begränsad av utgiftstak. Detta var den modell som Josef i en av Gamla Testamentets berättelser rådde Egyptens farao att tillämpa för att förhindra att folk far illa i dåliga tider. Man samlar alltså i ladorna under goda år och tar av detta under sämre år.

Trevlig helg själv, Åsa! Det är f.ö. Domsöndagen denna helg och det du nämner i ditt inlägg ligger rätt i tiden. Är vårt handlande mot vår nästa sådant att det går att försvara den dag räkenskap ska avläggas? Din uppfattning ligger säkert närmare den kristna förkunnelsen än vad min gör. Jag tror dock att du ger blanka fan i det kristna budskapet och ser saken i ett rent socialistiskt perspektiv.

Jag tror inte att svenska folket är villig till den gränslösa solidaritet som du ger uttryck för. Inte jag heller!
PS! apropå överskottsmål/utgiftstak; vet att alliansen regerar men det var sossarna som startade misshandeln av den offentliga sektorn/människor. skulle vara intressant att hur S ställer sig till budgetunderskott i kristider. DS.


Leif Haglund: Kanske kan du få vägledning av att läsa Thomas Östros tal till s-kongressen 29/10.
http://www.socialdemokraterna.se/jobbkongressen/tal-under-jobbkongressen/thomas-ostros-anforande-29-oktober/
Vägledning (Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin):
eller varför inte Tomas Östros artikel i SVD:s brännpunkt ” Vårt mål är full sysselsättning”
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3722019.svd
och/eller Danne Nordlings blogginlägg ”Floskler skapar inga jobb”.
http://danne-nordling.blogspot.com/2009/10/floskler-skapar-inga-jobb-thomas-ostros.html

Åter till arbetslöshet och fas 3.
En tidigare kommentar säger rent ut: ”Börjar undra om det är någon skillnad på sossar och borgare snart och vem som är värst i denna fråga”

Även en fundering över ett svar för några dagar sedan:
Tiden före 1990 bestod av nödhjälpsarbeten dvs AK-jobb.
Exempel: Arbetslösheten 1922 hade ökat till 34,3%, och nödhjälpsarbetet dvs lönen var ungefär 75% av den normala för grovarbetare.
Året 1990 gällde BEREDSKAPSARBETE om kassadagarna skulle ta slut.
Jag tror inte att socialdemokraterna då tänkte sig en ”A-kassa utan bortre gräns med en ersättningsnivå på 80 procent de första 300 dagarna och 65 procent därefter i obegränsad tid”.
Det verkar vara en ”efterhandskonstruktion”.
Leif Haglund: Anna Andersson frågade mig hur min egen modell för trygghetssystemet ser ut. Jag nämnde detta för henne, och tillade att den modellen inte längre är realistiskt med tanke på att antalet arbetslösa på senare år blivit för många. Mängden arbetslösa är långt fler än vad Sverige kan hantera. Då går det inte, såvida man inte kraftigt höjer skatterna, att ha ett så generöst trygghetsystem som jag vill ha. Man blir tvungen att försämra villkoren när fler ska dela på kakan.

S-kongressen beslöt nyligen att partiet ska hårdsatsa på full sysselsättning, dvs arbete åt alla. Jag utgår ifrån att det rör sig om riktiga jobb och med avtalsenlig lön och alla fackliga rättigheter. Lyckas partiet i sin föresats, då skapas det åter resurser till ett bra trygghetssystem för den som blir arbetslös.
Tack för länk till Blå-Perssons påläggskalv Östros!

Då jag föredrar att väga upp floskler med fakta i syfte att finna sanningen, så återgäldar jag "vägledandet" med en länk gällande myten om de fuskande, tärande och bidragstagande sjukskrivna:

http://www.etc.se/24446/myten-om-de-dyra-sjuka/

Myten gäller även de bidragstagande arbetslösa. År 2006 gick A-kassesystemet med 3,2 miljarder kronor i överskott.

För min del får sossarna behålla sin snedvridna, obalanserade och direkt förrädiska propaganda om de tärande sjuka och arbetslösa. Men när denna snedvridna propaganda dessutom tas till intäkt för att strama åt i systemen, höja egenavgifterna i a-kassorna och direkt jaga de som blir sjuka, arbetslösa och utslitna av en allt hårdare kapitalistisk verklighet, då blir propagandamaskinen direkt oaptitlig!
Leif Haglund: År 2007 gick A-kassesystemet med ett ännu större överskott, 14 miljarder kr. Se http://www.dn.se/ekonomi/a-kassesystemet-ar-overfinansierat-1.579928

Den borgerliga alliansen motiverar försämringarna i A-kassan med att man vill skapa fler jobb. Hur man kan tro att försämringar i A-kassan ska ge fler jobb, kan jag inte förstå. Däremot förstår jag att försämringarna blir ett incitament hos dem som föredrar att leva på bidrag i stället för att arbeta, att ta ett jobb för att höja sina inkomster.

De som är sjuka - simulanter hör inte hit - ska inte jagas ut på arbetsmarknaden i förtid. Den sjukskrivningsperiod som läkaren föreskriver ska gälla och sjukpenning utbetalas enligt SGI (sjukpenninggrundande inkomst).

Du, Anna, Liz m.fl har med emfas i era inlägg betonat vikten av ett starkt trygghetssystem för medborgarna. Visst är detta viktigt om olyckan är framme. Men jag menar att det är än viktigare att förebygga att arbetslöshet uppkommer. Ni fördömer regeringen - både den nuvarande borgerliga och den tidigare socialdemokratiska - att de försämrat bidragen/ersättningarna, men jag kan inte se i era inlägg att ni fördömer regeringen för att den försatt landet i ett läge med stor arbetslöshet som följd.
” Incitament”. Ett av alliansens favoritord! Har ni gått samma retorikkurs?

Du säger dig förstå att vi arbetslösa ( som tillsammans nekats hundratusentals jobb) behöver incitamentet ”piskan” för att vilja jobba. Det är ett synsätt värdigt Anders Borg! Varför gäller incitamentet ”piskan” exklusivt för de makt - och medellösa som hungrar efter jobb, medans makten själva behöver incitamentet ”morötter” för att ens fortsätta utföra sitt arbete? Är vi av skilda arter? Maschosister kontra narcissister? Åsnor kontra Dumptörer? Humanskuld kontra humankapital? Förklara gärna. (Och lämna gärna din egen/S uppskattade procentsats på antal arbetsskygga/simulanter för att få proportion på det svepande misstänkliggörandet)¨

Jag förstår heller inte varför vi arbetslösa ska piskas för att NI (läs: S) medverkat till att våra jobb bortrationaliserats? Sedan mitten av 80-talet har S omfamnat kapitalismen. Ni kopplade loss riksbanken, förintade hundratusentals jobb inom offentlig sektor (”mer vård för mindre pengar”), satte upp budgettak och överskottsmål, såg om ert eget hus, rakade iväg i lönenivåer (..det är inte jag som sätter min lön), fjärmade er från väljarna och lämnade fritt spelrum för marknadskrafterna (..det är globaliseringen). Ni reade ut oss (fd) arbetare till lägstbjudande!

Idag skördar vi resultatet. Inte ni, men vi! VI tappar våra jobb! VI sänker våra löner! VI ska gå med på nollavtal! VI ska få försämrade trygghetsnät! Vi ska vara rädda för att bli sjuka och arbetslösa! VI får våra pensioner bortspekulerade på börsen! VI ska dessutom rädda banker, storkapital och finansen och drillas till att skrapa ihop 200 000 kr i morotslön per månad till våra politiker - för ett illa skött ämbete!

Därutöver får vi - de mest drabbade - bära hundhuvudet för den dikeskörda politiken och som kronan på verket stigmatiseras som arbetsskygga, simulerande bidragsparasiter som behöver piskas och bli kvitt sitt bidragsberoende - allt enligt Socialdemokraterna! Alternativt få socialbidrag efter att vi blivit utkastade på arbetsmarknadens soptipp, som tack för rösten. Vilken utveckling! Vilket ansvar! Vilken vilja! Vilken insikt och vilken politik! Ehrlander & Co må rotera i sina gravar.

Sedan förstår jag heller inte varför du tycks sakna ett fördömande av regeringen - från mig, Liz och Anna? Vi har aldrig haft några förväntningar på högern? (rätta mej om jag har fel, tjejer) Reinfeldt & Co har inte gjort några avsteg från sin ideologi? De har möjligen blivit skickligare på att dölja sin agenda med PR-konsulter och ihålig management-retorik. (smittande snömos) Däremot har jag haft förväntningar på Socialdemokraterna! Med betoning på haft. Enbart dina utläggningar och kommentarer när det gäller privatskolor, ”lagom-solidariteten” , ”incitament”, ”kostnader”, ”olyckor” etc visar på en ideologisk ståndpunkt som är fjärran från socialdemokratiska värderingar! På relativt kort tid har sossarna gjort en ideologisk helomvändning!

För övrigt så gäller inte längre dina ord om att behöva ett starkt trygghetssystem ”ifall olyckan är framme”. Idag är olyckan inte bara framme. Den är gårdag, nutid, vardag och framtid för hundratusentals svenska väljare! Vi ska snarare ha ”tur” ifall vi med ljus och lykta lyckas hitta ett ”dolt” jobb i mörkret! (AF:s senaste retoriska påfund) Fram tills dess ska vi tydligen ”piskas”, ”se om vårt hus” och ”inte lita på politikerna” enligt den Nya Socialdemokratin och blunda för hur mkt som överförs från fattiga till rika. Det silas mygg och sväljs kameler från sossetoppen!

Men den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket, inklusive makten och (h)ärligheten. Däremot tycker jag det vore förjvligt - på ren svenska - om Socialdemokraterna inte gav folket en ärlig chans att ta ställning till er nya ideologi. Ser fram emot att ni lägger korten på bordet inför valet 2010 och passar på att vidarebefordra en länk till gårdagens AB angående er ideologiska helomvändning eller rent av ..död?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article6165402.ab
Leif Haglund: Äntligen! Men det var tydligen inte viktigare för dig än att du satte det inom parentes. Vilket då? Jo, att arbetslösa nekats hundratusentals jobb. Det här är för mig det centrala. Rätten till arbete, full sysselsättning måste prioriteras framför bidragsfrågan. Detta ansåg även den socialdemokratiska kongressen nyligen. Jobben främst! Bidrag är ett nödvändigt ont som får tas till då rätten till egen försörjning nekas den arbetslöse.

Lönebildningen är en fråga för arbetsmarknadens parter, inte s-partiet. Jag är för starka fackföreningar. Det är s-partiet också.

Erlander & Co verkade i en tid som var helt annorlunda än den vi nu lever i. Jag vill erinra om att Tage Erlander höll ett betryggande avstånd till kommunisterna. VPK hade inget inflytande på den socialdemokratiska politiken.

Socialism är inte vad Sverige behöver för att reparera skadorna på vårt välfärdsbygge. För det krävs en pragmatisk s-politik som är till gagn för alla i samhället, inte bara tillfredsställer partiets vänsterflygel och Lars Ohlys sympatisörer. Om socialdemokraterna åter ska bli ett 40-procentsparti, är det nödvändigt att hänga med i samhällsutvecklingen och inte hänge sig åt socialistiska utopier.

Varken jag eller någon annan vet hur stor många av de arbetslösa som hellre lever på bidrag än jobbar för sin försörjning. De är nog fler än vad du tror, men inte så många att de utgör något större problem.

Att de rika, de med makt och inflytande alltid skor sig själva, är inget som uppkommit med socialdemokraternas maktinnehav. Detta är något vi aldrig kommer ifrån. Det man kan göra är att lagstifta mot de värsta avarterna av mänsklig girighet.

S-partiets omfamning av kapitalismen är förnuftigt eftersom det är genom det kapitalistiska systemet som välstånd skapas. Socialismen ger inte motsvarande välstånd. Det är bara att titta på de länder där socialismen har varit förhärskande för att bli avskräckt.

Inte viktigare för mig att värna jobben? Som lever i arbetslöshet? Snacka om cynism! Och vilket billigt retoriskt knep att dra in kommunismen i ett resonemang om de Nya Socialdemokraterna! Mkt fult och lågt, till och med för en Ny Socialdemokrat.

Jag repeterar det jag tjatat om tidigare. Er ideologiska död, där ni offrade arbeten till förmån för inflationsbekämpning, återfinns i en regeringsskrivelse från den 26 oktober 1990 undertecknad av statsminister Ingvar Carlsson och finansminister Allan Larsson:

"Den svenska ekonomins pris- och lönekostnadsutveckling måste brytas om välfärden och sysselsättningen skall kunna värnas. Inflationsbekämpningen måste därför överordnas andra ambitioner och krav."

Det betyder att inflationsbekämpningen går före jobben! När ni sedan frikopplade Riksbanken från den politiska makten fick den till uppgift att till varje pris hålla inflationen nere! När ni valfläskar om att sänka arbetslösheten så griper Riksbanken in och höjer räntan så arbetslösheten återgår till jämviktsnivå och fortsatt utslagning, åtstramning, misär och tillsynes än förvärrat elände för oss drabbade! Vi ska nu drillas till att stå med mössan i handen och jobba gratis, utföra arbetsrättslösa låglönejobb alternativt hållas "sysselsatta" eller dumpas med socialbidrag - exklusive tv-tidningar eller vad det nu var du tyckte var för mkt.

Jag betalar i detta nu priset för en socialdemokratiskt förd politik från 90-talet då ni harmoniserade den svenska arbetslösheten med massarbetslösheten i Europa - utan att med ett ord fråga svenska folket vad de tyckte om idén! Inflationen har varit rekordlåg, tillväxten högre än i många andra länder och exportföretag och banker har skövlat enorma vinster med "vinstvarningar" och fullständigt vanvanvettig börsspekulation istället för långsiktiga investeringar i arbete och produktion vilket också bidragit till att jobben försvunnit! Det är följden av er ekonomiska nyordning som aldrig tålt offentlighetens ljus!

Konjunkturinstitutet, Riksbanken och OECD beräknar exakt hur hög arbetslösheten "måste" vara för att inflationen ska hållas i schack. Ju sämre livet blir för de arbetslösa, desto effektivare fyller vi vår funktion som inflationsdämpare. Därifrån kommer alla menlösa sysselsättningar såsom "aktivitetsgarantier", "jobbcoaching" "CV-kurser" och annan idiotisk kursverksamhet och förnedring som vi tvingas delta i under hot om indragen ersättning! Vi ska desperat konkurrera om jobben, må uselt och utgöra ett avskräckande exempel. Så cynisk är teorin bakom jämviktsarbetslösheten, som du låtsas inte existerar, och så cynisk är er nya politik!

Oviljan att tala öppet om detta har gjort att ni retoriskt aldrig avskaffat arbetslöshetsmålet. Ni fortsätter med samma gamla snack: "Jobben främst!". Det är hyckleri! En av de största offentliga lögner vi har i Sverige! För jobben har inte kommit först på 19 år!

Totalt oaptitligt blir det också när ni samtidigt som ni mörkar er "nya" agenda försöker förklara den av er aktivt skapade arbetslösheten som ett "karaktärsproblem" hos oss inom "utanförskapet". Här gör just du en fin insats, utan att ens lämna några som helst fakta; "Det är fler som hellre lever på bidrag än jobb än du tror!"

När du säger dig sätta jobben främst så innebär det, i klartext, för oss som ingår i procenten som måste vara arbetslösa sänkta bidrag och t o m sänkta socialbidrag för långtidsarbetslösa! Du vill också sätta press på oss genom incitamentet "piskan" för att vi ska söka jobb! Det är ett jvligt märkligt resonemang när man vet hur arbetslösheten fungerat sedan 90-talet!

Vill ni ha kvar den här "nyordningen" så bör ni erkänna den! Ska kommunernas balanskrav och riksdagens budgettak fortsätta tillåtas hindra offentliga investeringar som skapar riktiga jobb åt arbetslösa? Är det rimligt att Riksbanken inte behöver sträva efter att få ned arbetslösheten när den bestämmer styrräntan?
Då ska ni säga det så vi får ta ställning, utan idiotisk skrämselpropaganda och kommunismparalleller!

För min del har "arbetarpartiet" socialdemokraterna förlorat sitt existensberättigande. Att förvalta, omhulda och försvara ett ekonomiskt system där hundratusentals arbetare, i ett ständigt ökande antal, tvingas offra sina arbetsliv är inget arbetarparti värd namnet!

Leif Haglund: Ingvar Carlsson/Allan Larssons regeringsskrivelse 1990 om att inflationsbekämpningen ska prioriteras och överordnas andra mål, har mitt fulla stöd. Hög inflation, som det var på 1980-talet, är till skada för landet, inte minst för arbetarklassen, och i synnerhet för dem som inte äger fast egendom. Dessutom driver inflationsförväntningar upp kostnadsnivån vilket medför att exportvarorna blir dyrare. För ett exportberoende land som Sverige är detta inte alls bra. Minskar orderingången tvingas företagen dra ner på antalet anställda. Då ökar arbetslösheten.

Du nämner jämviktsarbetslöshet och beskyller socialdemokraterna för att offra de arbetslösa på inflationsbekämpningens altare. Teorin om att det krävs en jämviktsarbetslöshet för att hålla inflationen i schack, delas inte av alla. LO-ekonomerna menar att det inte finns något klart samband mellan låg arbetslöshet och hög inflation.

Att s-partiet aktivt skulle sträva efter att hålla arbetslösheten uppe för att hålla nere inflationen, och sen har fräckheten att skylla arbetslösheten på att de arbetslösa inte vill arbeta, har jag svårt att tro. På s-kongressen var man tydlig hur man vill ha det och klart uttalade att målet är full sysselsättning.

Om du anser att Socialdemokraterna inte längre tillvaratar de arbetslösas intressen, vem gör det då enligt din mening, Åsa?
Tror du på fullt allvar, i dagens läge, att en låg inflation ska rädda de sista skälvande jobben? Då har jag nyheter för dig: Våra exportföretag och industrier massavskedar - trots era serverade inflationsmål! Företagen massavskedar - trots enorma övervinster. Företagen massavskedar trots att arbetslösa blir utnyttjade och förnedrade dagligen dags. Företagen massavskedar pga ett omättligt och ständigt stigande avkastningskrav! Det är kapitalismens själva kärna, och just den som du anser medför välgång. Det gäller fåtalet förstår jag..

Föreagen tänker kortsiktigt med fullt fokus på hög avkastning till varje pris, snarast möjligt. De har skiftande VD:ar som var och en premieras oavsett hur oetiskt vinsterna har tillkommit. De premieras även efter sin otjänst, med höga avgångsvederlag och fallskärmar som utlöses trots att de vanskött företaget ur ett längre perspektiv, och inte minst ur ett samhällsekonomiskt sådant!

Idag är det vi (fd) arbetare som har slängts upp på det löpande bandet, med one way ticket rätt ut ur fabrikerna för att landa i de (o)lika regeringarnas sociala experiment: AF/FK/Soc - de nya kontrollorganen!

Du säger att du har svårt att tro på konsekvenserna av er politik där kapitalismen släppts fri med avregleringar, inflationssjuka och socialismskräck? Du är i gott sällskap med Mona Sahlin. Själv väljer jag återigen att varken leva i er illusion eller luta mej mot nåt falskt och maktkorrumperat.

"Det är uppenbart att arbetslösheten har i uppgift att dämpa inflationstakten”/ Lennart Erixon, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Författare till "Den svenska modellens ekonomiska politik".

"Inflationen är för låg och de arbetslösa sviks, I dag får de arbetslösa betala priset för en rabiat anti-inflationspolitik!” /Per Lundborg, professor i nationalekonomi på Fief, Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning. Denne nationalekonom talar även han om en ”dramatisk normförändring” i Sverige. En förändring som sossarna varken vill kännas vid eller tala högt om.

Sandro Scocco, chefsekonom på Ams, skrev en insändare i DN och önskade att inflationen skulle öka: "Det är dags för Europa att göra upp med en förlegad nationalekonomisk teori! Men nu har vi det inflationsmål vi har, och det måste vi rätta oss efter. Vad vi däremot borde diskutera är vilket inflationsmål vi borde ha – OM vi vill få ner arbetslösheten.”

Jag anser inte att Socialdemokraterna inte längre tillvaratar de arbetslösas intressen. Eller ens arbetarnas intressen. Jag VET det!

Vem och vilka som kommer att representera såväl arbetare som arbetslösa framöver lär vi bli varse. Valstrategierna börjar basuneras ut nu, såväl i media som via dörrknackning och telefonering som visst är ert nya knep för att få lägga vantarna på makten. Själv läser jag sällan propaganda. Jag söker vägledning via andra kanaler. Kan rekommendera ETC, bl a, då 90 procent av media är borgerlig (och möjligen nysocialdemokratisk, men definitivt inte socialistisk).

Er räknar jag iaf definitivt bort. Jag föredrar att tro i kyrkan!
Leif Haglund: Du är hård i ditt fördömande av kapitalismen, Åsa. Det socialistiska ekonomiska system som du vill se infört hade kanske givit en lägre arbetslöshet, men till priset av en stark statligt styrning som hade förkvävt kreativitet och frihet hos medborgarna.

Det är du, inte jag, som lyfter fram sambandet mellan inflation och arbetslöshet och hänvisar till nationalekonomer som ser ett starkt samband mellan låg inflation och hög arbetslöshet. Du skyller också arbetslösheten på bolagens omättliga vinstkrav. Du har inte särskilt höga tankar om företagen.

Du är övertygad om att Sverige kan komma ur massarbetslöshetens grepp med en annan ekonomisk politik. Du vill ha ett högre inflationsmål än de 2 procent som Riksbanken fastställt och du vill ha bort balanskrav och budgettak för att få fart på investeringarna i landet, och du vill inte att regeringen ska föra en stram finanspolitik med överskottsmål vilket enligt dig försämrar möjligheterna till en lägre arbetslöshet. En sådan ekonomisk politik krävs för att tillvarata arbetarnas intressen, menar du. Eftersom Socialdemokraterna inte vill detta så har s-partiet därmed diskvalificerat sig som arbetarnas parti, anser du.

Din väg att lösa arbetslöshetsproblemet är samma väg som Lars Ohly vill få s-partiet in på. Mona Sahlin har avvisat Ohlys propåer som alltför ekonomiskt riskabla för statsfinanserna.

Även jag söker information från utomstående källor istället för att enbart förlita mig på ensidig partipropaganda. Du nämner tidskriften ETC. Den är ett bra komplement för att få en så sann bild som möjligt av skeendet. Jag har träffat Johan Ehrenberg härom året i samband med en Verdandikongress i Nyköping. Hans samhällsanalyser är väl värda att beaktas när man ska bilda sig en uppfattning hur det ligger till.

Jag respekterar din uppfattning, Åsa, men delar inte din negativa syn på kapitalismen. Det är det enda ekonomiska system som visat sig ge välstånd för flertalet i samhället. Kapitalismen är som kärnkraften, en fantastisk fin energikälla till människors fromma om kraften kontrolleras med ett lämpligt antal styrstavar. Socialismen vill föra ner alldeles för många styrstavar i den marknadsekonomiska processen vilket resulterar i att välståndskraften bromsas upp till nackdel för landets medborgare.
Jag har ett fas-3 jobb i en bostadsförening i en av våra större städer. Jag har på omvägar fått reda på att ordföraren jobbar på AF. Nu drar man in på köpta tjänster och använder mig till uppgifter som den inhyrda vaktmästaren gjorde tidigare. Är detta lagligt?
Om nej är du Leif villig att hjälpa mig ?


Leif Haglund: Jag är lika maktlös som du, Erik!

Bostadsrättsföreningen är långt ifrån ensam om att utnyttja arbetslösheten till sin fördel.
Organisationer och företag, privata som offentliga, passar naturligtvis på att förse sig med slavarbetare. Facket borde ingripa mot att Arbetsförmedlingen placerar arbetssökande som fas 3-jobbare på tjänster som rätteligen borde tillsättas på vanligt sätt.

Partierna säger sig med kraft värna om allas lika värde. De för fram detta ideligen i olika sammanhang. Men att utsätta folk för förnedrande behandling i fas 3, där jobbarna inte får någon lön, har inga fackliga rättigheter, betraktas inte som likvärdiga med övriga medarbetare, är så diskriminerande att man knappt fattar att detta får fortgå.

Brist på anständighet visar också samhället när det gäller makar som levt tillsammans ett helt liv och som inte ges möjlighet att fortsätta att leva tillsammans om makan/maken måste flytta till ett serviceboende. Det här är skandalöst och ovärdigt.
Då är det alltså fritt fram för anställda i arbetsförmedlingen att anställa folk för egen vinning i egna bolag och föreningar. Egna slavar som måste lyda annars blir dom avstängda av arbetsförmedlingen. Var är vi på väg?


Leif Haglund: Arbetsförmedlarna har fritt fram att skaffa slavar till föreningar där dessa är engagerade. Utöver gratis arbetskraft får föreningen även en kassaförstärkning på 225 kr/dag.

Vi är på väg mot ett samhälle där den som är långtidsarbetslös får räkna med att bli behandlad som andra klassens medborgare. Kräkningar och diskriminering blir vardagsmat för den drabbade.

Att fas 3 engagerar visar inte minst de många kommentarerna jag fått på det här blogginlägget. Din kommentar 28/11 är det tvåhundrade inlägget!
Företag som inte kan klara sig kan välja att ta praktikanter och tjäna pengar på dem ( 225 kronor per dag och per person ) och det är arbetsförmedlingen som erbjuder denna tjänsten. Det liknar slaveritiden och detta fallet liknar arbetsförmedlingen som en organisation som bevakar gratis arbetskrafter för arbetsgivarna. På andra sidan kommer en arbetsgivare inte behöva att anställa någon . Det lönar sig för en arbetsgivare att vänta tillräckligt för att ta samma person som en praktikant och utnyttja personen vidare då han hamnar i fas 3. På det sättet kommer en person som nyligen är färdigt med sin utbildningen aldrig lyckas med att få någon anställning. Detta är ett tecken på ett samhälle som håller på att förstöras . Det är vissa saker som tydligen måste omförklaras. Till exempel att skatten betalas till att folket får ha ett bättre samhälle och andra förmåner i samhället och att sätta sig någonstans och tänka att man kan tjäna mer pengar om man inte få betala skatt och därför kräver man sina skatter från de oskyldiga arbetslösa människor som redan har drabbats är det värsta som kan hända i ett samhälle. De arbetslösa är ju redan drabbade för att de andra för ha ett bättre liv.


Leif Haglund: Av bl.a. de skäl du nämner bör fas 3 avskaffas.
Hej Leif ,

Tack för bloggen som kan faktiskt hjälpa andra människor.

Jag läste vidare om 'Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 kan vara brott mot de mänskliga rättigheterna' ,
på det följande :
http://processjuridik.wordpress.com/2009/09/23/jobb-och-utvecklingsgarantins-fas-3-kan-vara-brott-mot-de-manskliga-rattigheterna/

och undrar nu om man kan överklaga det ( personligt eller som en grupp ) och då vet jag inte var?

Kan det vara en av de nedanstående:

1- Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering (http://www.do.se/ ).
2-Tingsrätten
3-Länsrätten
4- Eller man måste kontakta en advokat och i ett sådant fall vill jag veta vem kommer stå för kostnaderna ( en arbetslös i fas 3 har inte tillräckligt med pengar ).

Jag vore tacksam för svar eller information som kan hjälpa.

Sverige är förpliktat att följa Artikel 4 i konventionen ( Förbud mot slaveri och tvångsarbete ) : Friheten till att tacka nej till åtgärd-fas3, finns men då kommer vederbörande att förlora sin understödd.

Som fas trea är det inte längre första prioritet att söka riktiga arbeten, eftersom nämnda åtgärd är en heltidssysselsättning. Värdet av en färsk referens samt eventuella meriter från en samhällstjänst kan ifrågasättas. Det kan också ifrågasättas om långtidsarbetslösa någonsin kommer att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, eftersom arbetsgivarna inte är sena med att utnyttja systemet av välutbildad arbetskraft som finns gratis att tillgå.

Vidare har jag träffat den följande frågan och vet inte om någon kan svara det.

Finns det någon advokat som vill företräda gruppen arbetslösa, som systematiskt blir utsatt för kränkande särbehandling?

Mats
den 16/12-2009

Leif Haglund: Tack för din uppskattning av bloggen, Mats!

JUG fas 3 är tagen av riksdagen och den är suverän att fatta vilka beslut den vill såvida de inte strider mot EG-rätten, och det tror jag inte att fas 3 gör. Fas 3 är inte slaveri eller tvångsarbete i lagens mening eller internationell rätt.

Det är inte lönt att försöka överklaga hos DO, tingsrätten eller länsrätten. Lagstiftningen ser inte fas 3 som något kränkande mot dem som drabbas av den. Det är bortkastade pengar att anlita advokat i det här fallet. Jag tror inte att rättshjälp utgår till ett sådant mål.

Du har rätt i att fas 3 inte är särskilt meriterande. Dina farhågor om att det kan bli svårt för en långtidsarbetslös att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, delar jag.
(Eftersom url:en funkade inte längre så klistretade jag innehållet här):

Från den följande url:en:
http://processjuridik.wordpress.com/2009/09/23/jobb-och-utvecklingsgarantins-fas-3-kan-vara-brott-mot-de-manskliga-rattigheterna/

Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 kan vara brott mot de mänskliga rättigheterna

För de som omfattas av åtgärder i jobb- och utvecklingsgarantin gäller bestämmelserna i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. Det intressanta med den här förordningen är för det första att den är vagt skriven, och för det andra att det råder fullföljdsförbud enligt 22 a § i förordningen. När det gäller tvångssysselsättning för socialbidragstagare var politikerna inne på resonemanget om tvångsarbete enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. (se prop. 1996/97:124, s. 172)

Det man tänkte på var artikel 4 i konventionen som handlar just om tvångsarbete. Såhär står det i artikeln som Sverige är förpliktat att följa:

Artikel 4 – Förbud mot slaveri och tvångsarbete
1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.
2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.
3. Med ”tvångsarbete eller annat påtvingat arbete” enligt denna artikel förstås inte
a) arbete som vanligtvis utkrävs av den som är frihetsberövad i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 i denna konvention eller som är villkorligt frigiven från sådant frihetsberövande,
b) tjänstgöring av militär art eller, i länder där samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring beaktas, tjänstgöring som i dessa fall utkrävs i stället för militär värnpliktstjänstgöring,
c) tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,
d) arbete eller tjänstgöring som ingår i de normala medborgerliga skyldigheterna.

Enligt punkt 3 utgörs inte påtvingat arbete utan ersättning eller sådant arbete med usla ersättningar något undantag. I rättsfallet van der Mussele ./. Belgien, Ser. A Vol. 70 prövade Europadomstolen i Strasbourg frågan med utgångspunkt i ILO–konventionen nr. 29 om tvångsarbete m.m. och prövade därvid om arbetet hade utkrävts under hot om straff samt om klaganden kunde anses ha utfört arbetet frivilligt. Rättsfallet ställer alltså upp två rekvisit för att vara tillämplig. Dels sanktionsrekvisitet, dels frivillighetsrekvisitet.

Fallet, som prövades med utgångspunkt i ILO-konventionen nr 29, gällde en advokat som tvingades utföra arbete utan ersättning, och vid underlåtenhet hade inträde i det belgiska advokatsamfundet inte varit möjligt. Sanktionsrekvisitet ansågs vara uppfyllt eftersom klaganden löpte risk att inte bli antagen som medlem av det belgiska advokatsamfundet om han vägrade utföra arbetet. När det gällde frivillighetsrekvisitet fann domstolen att det faktum att klaganden vetat om kravet på obetalt arbete inte automatiskt medförde att han godtagit detta. Istället gjorde man en proportionalitetsbedömning varvid man ”prövade om den börda klaganden ålades genom kravet på obetalt arbete stod i rimlig proportion till fördelen av att vara verksam som advokat och om man i ljuset därav kunde tala om frivilligt arbete.” (se Infolex, not 12 till SFS 1994:1219, 2000 som alltjämt torde äga juridisk giltighet) Det är den här proportionalitetsbedömningen som är lite oklar vad gäller tvångsmässig sysselsättning för socialbidragstagare och för de i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3.

Eftersom det råder fullföljdsförbud enligt 22 a § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin så måste man juridiskt sett angripa problemet med hänvisning till 3 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) och då under åberopande av brott mot artikel 4 i konventionen samt under åberopande av de formella reglerna i artikel 6 (rätten till domstolsprövning, som svwenska staten kommer att göra gällande giltighet endast vid ekonomiska förmåner, men detta resonemanget är juridiskt sett tveksamt) och artikel 13 (rätt till ett effektivt rättsmedel).

Eftersom man enligt artikel 35 punkt 1 i konventionen måste uttömma alla nationella rättsmedel (genom länsrätt, kammarrätt och regeringsrätten då beslut av arbetsförmedlingen är ett förvaltningsbeslut), är det alltså lämpligt att man åberopar konventionen redan i sitt överklagande. Efter sista instans avslagit överklagandet utan att beakta konventionen på det sätt man åberopat, har man sex månader på sig att klaga hos Europadomstolen i Strasbourg, detta också enligt artikel 35 punkt 1 i konventionen. Hur man går till väga med ett klagomål i övrigt framgår av domstolens hemsida. Klicka på Applicants, där finns sedan ytterligare länkar samt information på svenska, vad man ska tänka på vid klagomål. Enligt artikel 34 är det möjligt att göra en gruppanmälan av enskilda som känner sig drabbade av konventionsbrott.

Man får också ta i beaktande att man riskerar att få betala en del kostnader enligt domstolsstadgan (Rules of Court). Detta gäller tex. kostnader för vittnen och sakkunniga som man själv åberopar enligt regel A5 punkt 6 på sidan 53. Det finns också begränsade möjligheter till rättshjälp via domstolen, enligt regel 92-93 på sidan 46. De rättsföljder som kan bli aktuella vid konventionsbrott kan man läsa om på sidan 63 och framåt, bla. skadestånd (damages). Jämför artikel 41 i konventionen.

Mats
Den 6/12-2009Leif Haglund: Att hävda hos Europadomstolen att fas 3 ska betraktas som en tvångsmässig sysselsättning för att utfå socialbidrag blir nog svårt. Artikel 4 punkt 2 är inte tillämplig här. Det är i varje fall min uppfattning.
Hej,

Följer med stort intresse / fasa de olika kommentarerna här på bloggen. Själv skrivs jag in i den beryktade Fas 3 i januari. Detta är ju - så upplever jag verkligen situationen - något som bara måste undvikas! Men hur!? Att så att säga straffa
ut sig för att sedan leva på socialbidrag är ju inget
som lockar (men kanske att föredra framför att ens människovärde reduceras till noll)?, och frågan är vidare om försörjningsstödet befriar en från jobb- och utvecklingsgarantin? Frågan är också vad en exkommunicering / avstängning från Arbetsförmedlingen praktiskt innebär? Man har väl alltid RÄTT till att vara inskriven som arbetssökande? Eller? Många frågor, få svar.

Sedan är det ju så att det råder stort godtycke. Vet en arbetslös bekant som med rätt handläggare knåpat ihop en "anordnare" (dock ej fiktiv) som gjort att personen i fråga sluppit 8 timmars obetalt arbete i grottekvarnen. Jag har själv en hypotetisk "anordnare", men idén torde falla på att
det rör sig om hemarbete (?) Men med tanke på godtycket kanske min handläggare ändå går med på förslaget. Annars kanske man skall hitta nån slemmig
privatkapitalist och dela fifty/fifty på bidraget...


Leif Haglund: För att vara berättigad till försörjningsstöd är man tvingad att vara arbetssökande eller delta i de åtgärder som arbetsförmedlingen anvisar. Det räcker alltså inte med att vara inskriven hos arbetsförmedlingen. Man måste underkasta sig det som arbetsförmedlingen kräver för att få ut försörjningsstödet. Har man turen att få en handläggare på arbetsförmedlingen som är tillmötesgående, kan denne kanske pussla ihop något för den arbetslöse fördelaktigt.
Har läst igenom de flesta inläggen här för att få lite info då jag själv inom kort skall in i fas3.
Mina tankar går såhär.
"När jag närmar mig ruinens brant och ser att det inte längre går ihop,
då kommer jag finna min försörjning på ett inte fullt så ädelt sätt.
Jag är någerlunda klok och tillräckligt stark i kroppen för att lyckas med en del stötar utan att åka fast.
Och tar de mig så får jag tak över huvudet, mat för dagen och fri sjuk-tandvård.
Så enligt mig är det en win-win när man ändå står på ruinens brant.
Jag tänker inte lägga mig ner och dö. jag förvinner hellre med en smäll än tynar bort."
Så går mina tankar då jag vet hur jag reagerar när jag blir pressad.


Leif Haglund: Även i en desperat situation gäller det att hålla huvudet kallt och inte göra något man sen får ångra.
Dj-kla gnäll! Det är väl ingen nackdel att kunna erbjudas en sysselsättning i fas 3!? Själv tar jag in en kille i mitt företag nu. Han har varit utan jobb i 5 år (vilket för mig är helt obegripligt, men nu är det så). Jag ser det som att han hjälper mig och jag hjälper honom. Han får intressanta arbetsuppgifter och kommer att göra saker som jag själv inte hinner med. Jag kommer att kunna skriva ett bra intyg till honom som borde hjälpa honom att få in en fot på arbetsmarknaden igen.

Vari ligger problemet?

Nej, tack gode gud att nuvarande regering har tagit itu med detta. Istället för att sättas i diverse olika meningslösa påhittade jobb så kan vi företagare ges möjlighet att erbjuda riktiga tjänster. Samtidigt så får vi bort alla parasiter som tidigare kunnat gå och stämpla i åratal utan den minsta lilla ambition att vilja skaffa ett jobb.

Lösdriveri? Tala för dig själv!

Tack för det alliansen!


/ Invandrarföretagare i startup-skede (hightech-företag)
Leif Haglund: Kan du inte anställa killen på vanligt sätt, Achmed?
Achmed/
"Erbjuda riktiga tjänster"
Kan du tuveckla det lite.

"Arbetsuppgifter att göra, saker jag inte hinner med"
ursäkta men man får INTE ha arbetsuppgifter i FAS3, det är en sysselsättning, inte ett arbete.

Jag förstår att du tycker det är bra att du kan få gratis arbetskraft, eller tom med betalt för att han jobbar för dig.
Men du måste också förstå att vi som blir utnyttjade tycker du är ett dj-vla svin som utnyttjar oss.Oj då, Peter Svensson ger sig ut i resonemang som inte håller. Var det väntat?

VEM har sagt att man inte får ha arbetsuppgifter? Det är inget annat än ren lögn! (eller är du kanske "bara" dåligt påläst?)
Läs på i AF:s eget material, där det tex står:
"Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas infaller efter 450 ersättningsdagar. Då erbjuds du en sysselsättning hos en anordnare (arbetsgivare) med arbetsuppgifter som annars inte skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande. Sysselsättningen kan vara hos privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. Genom sysselsättningen får du en möjlighet att skaffa dig erfarenheter, meriter och färska referenser."

I ett annat dokument riktat till arbetsgivare står det:
"Sysselsättning i fas 3 kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som ordinarie personal inte hinner med och som höjer kvaliten i verksamheten."

Peter Svensson! Det gäller att läsa på innan man kräker ur sig sån skit som du. http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?A=74381


Och angående den "feta" ersättningen 225 kr/dag står det:
"Anordnaren får 225 kronor per person och anvisningsdag för att täcka handledarkostnader med mera."


Jag kan alltså, i det uppstartsskede som jag befinner mig, erbjuda en person arbetsuppgifter som jag annars skulle göra, men som jag inte hinner att göra just nu. Förr eller senare hade jag fått göra dem i alla fall, eftersom de måste göras. Detta är ingalunda gratis för mig. Jag tappar fart med att ta in en person på detta, men min förhoppning är att det efter en tid blir så att personen ifråga kan bidraga med hela sin kapacitet. Jag tar gärna in en 50+ person eftersom jag vet att de har extra svårt att få jobb. Skulle mitt företag gå bra, så ligger det mycket nära till hands att anställa den som har jobbat hos mig (om det har funkat alltså).
De 225 kr/dag som utgår i "ersättning" till mitt företag kan jag använda till att låta mina kostnader delvis täckas. Jag kan tex köpa arbetsredskap till individen som kommer in. Skulle något mot förmodan bli över någon månad (det är ju inte så fett direkt och det ska det ju inte heller vara) så går det säkert åt en annan månad.

Jag har fått en propå om att göra detta. I det skede jag befinner mig med företaget så har jag inget utrymme att anställa någon.


Berätta du för mig på vilket sätt jag är ett "är ett dj-vla svin som utnyttjar oss"!? Menar du att någon utför arbete som de under normala förhållande skulle ha mer betalt för än den ersättning de får från AF (eller vem som nu än betalar). Jamen, lilla gubben, de FÅR ju inga jobb! Är det inte bättre att kunna komma ut och fräscha upp sina kunskaper och referenslistan? Jag har inte heller utrymme att anställa någon nu. Detta är en bra lösning för alla, bra mycket bättre än alternativet att inte göra något alls och sen bli utförsäkrad.
Och "utnyttjad" är ett intressant ord. Vad lägger du i det? Tycker du man blir "utnyttjad" när man betalar sin skatt varje månad? Du kanske är en sån som, om du mot förmodan skulle starta ett företag, skulle tycka att arbetsgivaravgiften skulle tas bort och därmed inte inser att den betalar för bla vårt sociala skyddsnät (dock inte företagarens skyddsnät för något sådant skyddsnät finns inte, men det visste du väl inte det heller). Är "utnyttjad" att jobba på ett ställe där DU tycker att du borde ha mer betalt, men där ditt arbete inte värderas till det som du tycker? Den situationen befinner sig väl i stort sett alla i!? Du är faktiskt ganska underhållande!

En sak är säker: en sån gnällspik och vane-gnällare som du, som helt saknar förmåga att se till fördelar utan endast väljer att gnälla, klaga, attackera för att föra fram en syn som inte stämmer överens med verkligheten (se ovan om att läsa på), ja en sån person som DU skulle jag definitivt inte ta in i mitt företag - i synnerhet inte nu, men med all sannolikhet inte NÅGONSIN!


Som jag har sagt innan; Det är bra att Regeringen tar itu med parasiterna! Det är olyckligt när sjuka (de som är sjuka på riktigt) drabbas, men det tar de ju itu med nu (själv tycker jag att det tog för lång tid innan de agerade, men...). I övrigt tycker jag Regeringen sköter sig utmärkt i denna fråga.


Slutligen, Peter Svensson, kan jag berätta att jag fram till i Juni hade jobb i en stor koncern inom teknologi, men fick kicken pga neddragningar. Istället för att gå iväg och stämpla så valde jag att ta lån av mina vänner och från banken för att starta mitt företag. Istället för att sitta på läktaren och gnälla, som du Peter Svensson, så valde jag att hoppa in i spelet och försöka göra något åt min situation.


Jag ser med spänning fram emot lite riktiga argument från dig Peter Svensson. Kanske kan du läsa på den här gången innan du börjar gnälla!
Kan du inte se några som helst fördelar för inblandade? Om inte, beror detta möjligen på att du har en stämpel på dig att vara en gnällfis utöver det vanliga och att ingen arbetsgivare vill ta i dig med tång ens?
Berätta gärna!


/ Achmed Abdullah
Achmed/

"utan jobb i 5 år (vilket för mig är helt obegripligt)",

"Samtidigt så får vi bort alla parasiter",

"Jamen, lilla gubben, de FÅR ju inga jobb!",

"Det är bra att Regeringen tar itu med parasiterna!",

"(de som är sjuka på riktigt) ",

"Istället för att sitta på läktaren och gnälla,",

Jag tror nog jag står fast vid mitt tidigare uttalande angående vad jag tycker du är.
Sen att du kanske har reglerna på din sida, tja det hade slavhandlarna i södra USA också.
Men de hade ivarjefall den goda smaken att betala för sina slavar, du gör ju inte ens det.
Achmed, klarar du dig inte utan bidrag?

Skulle det vara OK att DU, utan att göra ett skvatt, håvar in 5000 varje månad medan den som "jobbar" för dig får typ 29 spänn i timmen? Ser du inte problemet! Upp-och-ner-vända-världen!!

Antingen betalar man människor
en anständig lön eller så är man
en slavdrivare. Du är tydligen det senare. Du har
dessutom den dåliga smaken att komma
hit och spy galla över människor
i en svår situation.

Ja, Peter Svensson, ditt svar var varken mer eller mindre än vad jag väntade mig, dvs det var urvattnat, innehållslöst och fullständigt slöseri med allas tid; min för att läsa det, din för att skriva det (även om det förmodligen var det mesta du har presterat på mycket lång tid) och serverns CPU-tid för att ta emot din klagosång.

Hur hade det varit om du hade kunnat svara frågorna istället? Hur kan jag som anordnare av en FAS3-plats vara svinaktig? Är det för att jag är invandrare? Hade det varit bättre om jag hade varit vit och helsvensk? Det tycks vila en tvättäkta rasist i dig...

Jag blir mer och mer övertygad om att du tillhör en av de parasiter som jag skrev om i mitt inlägg ovan. Klart som tusan att du tycker detta är jobbigt. Stackars dig som inte längre kan tillåtas parasitera på samhället och andra som inser att de måste ta sitt kollektiva ansvar. Stackars, stackars dig...

Faktum kvarstår;

* du för fram felaktig information för att du inte har bemödat dig med att läsa vad som gäller

* du är uppenbart en parasit som inte vill ta ansvar för ditt eget öde

* du kallar mig för svinaktig för att jag bereder plats åt en 50+-person som inte har haft jobb på 5 år, trots detta kan du vare sig argumentera för det eller förklara varför.

* du klarar inte av att resonera och argumentera, din liknelse av mig med slavhandlare är parodisk, för att inte säga idiotisk och om jag nu ska lägga mig på samma låga nivå så skulle jag förmodligen säga att din totala brist på förmåga att tala för din sak minner mig om diktaturer; för fram en massa skit och påhittade saker och svara inte när du blir ifrågasatt. Mugabe är väl den som ligger närmast till hands att tänka på.


Nej du, Peter Svensson, du är nog brännmärkt på arbetsmarknaden. För din självkänslas skull försöker du lägga skulden på andra och projicera dina egna problem över på andra. Vakna upp!

Slutligen;
Ja, det är obegripligt att han ar varit utan jobb i 5 år, han är synnerligen kompetent och det visar på svårigheten att det inte alltid är kompetensen som är hindret utan kanske bara olyckliga omständigheter, sen går tiden och sen får man inte jobb för att man inte har haft jobb på ett tag. Hur surt som helst, men där kan jag hjälpa till samtidigt som jag själv blir hjälpt. Å andra sidan kan det mycket väl bli så att jag aldrig får någon hjälp för i Fas3 måste man söka jobb och skulle han få ett jobb så är mitt företag och jag förlorare eftersom jag bara har investerat tid som jag sen inte får tillbaka. Å andra sidan har jag då gjort en god gärning.

I just DITT fall, Peter Svensson, så är det nog så att det inte är kompetensen som gör att du inte får jobb utan inkompetensen, ingroddheten, oförmågan att ta nya intryck, oförmågan att lära dig nytt och din tjurnackade inställning trots att du vet att du har fel.
Vad har DU gjort för att inte förbli arbetslös?

Stackars dig...

@Roger Olsson:

Håvar in 5000 :-/månad? Är du lika ingrodd som din polare Peter Svensson? Tror du att det är GRATIS att ta in folk som jag ska lära upp? Är det GRATIS att köpa arbetsredskap?
Min tid, är det att inte göra ett skvatt? Är du dum på riktigt eller driver du bara med mig?
Jag har fått en propå om att göra detta och jag tycker det är en bra idé ur många aspekter. Jag har inga som helst planer på att anställa någon än, men om jag kan hjälpa någon att få ett jobb så är jag mer än välvilligt inställd till det.


Slutligen; jag tror inte ett ögonblick att personer i en svår sits mår bäst av att älta samma saker om och om igen. Det är ju du och Peter Svensson utmärkta exempel på. Sen är det kanske så att ni har valt att vara i er sits, indirekt eller direkt.
Det låter jag vara osagt.

@Leif Haglund: Kan du inte anställa killen på vanligt sätt, Achmed?

Om allt funkar som det ska och om företaget går så bra som jag hoppas att det ska göra så hoppas jag att jag kommer dithän. Varför skulle jag kicka ut honom i så fall och ersätta med någon annan?

Leif, gött med en fråga som faktiskt är en fråga och inte en orgie i attacker som från vissa andra här. Tack.
De pengar som går till "anordnare" som dig
Achmed skulle istället gått till att skapa riktiga arbeten med riktig lön. På samma sätt skulle de miljarder som kastas bort på meningslösa coacher gått till att hjälpa arbetslösa med utbildning o.dyl.

Du tror du hjälper människor Achmed. Nej, tyvärr, du stjälper. Du är en kugge i ett kriminellt system som tvingar in människor i ett närmast rättslöst tillstånd.

Tänk om, grabben.

@Roger Olsson - 10 december 21:37, 2009:

Grabben? Jag tackar för det! :)

Eftersom jag i starten av mitt företag inte har en tanke på att anställa så hjälper detta visst, både för mig och för den andra parten. Det finns nämligen ingen alternativ anställning.

Hur tror du att man s.a.s. "skapar" riktiga jobb? Genom att ta statliga pengar, hitta på en meningslös sysselsättning så att den som utför sysslan kan sitta av tiden? Det påminner mig om de gamla beredskapsarbetena.

"Kriminellt system". Konstigt, jag som trodde att det var våra folkvalda (vi är ju en demokrati som du kanske vet) som har beslutat om att vi ska ha detta system. Har jag blivit förd bakom ljuset? ;)

Skapa riktiga jobb på 225 kr/dag? Hur ska det gå till, tror du? Dessa pengar, efter arbetsgivaravgifter, skulle bara bidra med c:a 21 kr/h i lön. Hur många s.k. riktiga jobb blir det av det, tror du? Var ska du få de s.k. riktiga jobben ifrån? Hur SKAPAS det jobb? Svara, du tycks ju sitta inne med en magisk formel som ingen annan förstår.

I övrigt kan jag bara hålla med dig om det där med coacher, i alla fall de skräckexempel som media har fört fram. Det finns ju bra coacher också, de som Trygghetsrådet har tex... Sen kan man undra om en coach kan tillföra något i egentlig mening. jag väljer nog att hålla med dig om just coacherna.

Slutligen; Ingen är tvingad att stanna hos anordnarna. Tvärtom är ju hela idén att de ska söka jobb under tiden, och med färska erfarenheter och fräscha referenser från anordnarna så ökar deras chanser, tror jag, dramatiskt.

Eller du ser kanske bara mörkt och negativt på det? Inget positivt alls?

Handen på hjärtat: Är det inte så att det som känns lite extra hårt just nu är att jag inte är en tvättäkta svensk från början?
(och NEJ, mitt företag är inte vare sig en pizzeria eller en kebabvagn)
@Roger Olsson & Peter Svensson:

Så ni tycker att jag helt enkelt skulle säga till killen ifråga att "Nej, tyvärr, på en blogg har några killar sagt till mig att det är fel att ta in dig, så du får helt enkelt göra något annat eller inget alls. Det skapas tydligen inga riktiga jobb av detta och även om du (och jag) vet att du kan få nya erfarenheter och referenser av att jobba med kvalificerade arbetsuppgifter i mitt företag, så är det rent nys. Att mitt företag i nuvarande läge inte har råd att anställa någon eftersom jag själv lever på lånade pengar och så även min verksamhet, så är det helt åt h-lvete fel att ta in dig på en fas3-sysselsättning.".


Gör detta saken bättre?

Det är lätt att klaga och gnälla och jag förstår att man kan bli bitter med tiden när man inte har jobb, men försök att se det positiva i detta. Är det verkligen så dystert med fas3 som ni vill påskina? Jag förväntar mig lite mer nyanserade svar den här gången, tack.

Det är INTE ALLS tid avsatt för att söka jobb i Fas 3,
Achmed! Visste du inte det? När man har PRAKTIK (fas 2) så har man rätt att söka arbete ett par timmar per vecka, ICKE så i fas 3. Man har inte heller rätt till
semester!! Börjar du förstå vad vi pratar om nu?

Du tramsar om att man inte kan skapa jobb med statliga pengar. Klart man kan. Plusjobben var framgångsrika, gav dessutom rätt till A-kassa. Dina borgerliga klassbröder avskaffade dem. Alliansen lanserade Nystartjobb som var en sämre variant av plusjobben, men ändå tusen gånger bättre än det som vi diskuterar här: obetalt "arbete".

Fint att du ogillar coacher (bara namnet får mig att rysa), men även bland anordnarna finns lyckosökare som bara är ute efter att göra sig en hacka. Du är säkert en bra arbetsgivare, men det system du ger dig in i är djupt omoraliskt.

Snackat om gnäll och klagan brukar man få höra från reaktionärer. Själv ser jag mig som en i grunden glad prick med ljust sinne, om än väldigt samhällskritisk!


@ Persson Roger - 10 december 23:18, 2009:

Vad menar du med AVSATT TID att söka jobb? Menar du att de skulle ha tid under normal arbetstid avsatt för att söka jobb? Njae, kanske inte, men det funkar väl som det brukar. Om jag jobbar någonstans och vill ha ett annat jobb så betyder inte det att jag kan ta av tid från mitt jobb för att söka annat arbete, det får jag göra på min fritid.
(nu ser jag personligen inga hinder i att killen hos mig lägger tid som han kanske annars skulle ha lagt på mina arbetsuppgifter till att söka jobb, det är ju liksom målet att han ska hitta ett nytt jobb.)

Semester? Nej, det kan nog vara så. Jag har inte sett något om semester så det stämmer säkert, men semester tjänar man ihop när man har ett jobb och detta är ju, som ni själv har sagt, inte ett jobb i vanlig bemärkelse.

Tramsar? Det tycks vara en väldigt låg nivå på debattförmågan hos vissa här, det är verkligen tråkigt...

Inte tusan kan man skapa riktiga jobb med statliga pengar. För att få långsiktigt hållbara jobb så måste de leva av egen kraft. Vi behöver en viss offentlig sektor, men tillväxten kan inte ligga där. Då kommer vi tillbaka till de rekordstora statsskulder som vi hade när S satt vid makten.
Statliga pengar är som konstgjord andning. Men visst, det är nog en fråga om politisk uppfattning och där du uppenbart står för en större vänstersyn än jag, som snarare befinner mig strax vänster om mitten i många saker, men egentligen ser jag mig som opolitisk. Snacka inte om mina borgerliga klassbröder, DET är rent trams!

Något som ständigt förvånar mig i er argumentation är att ni tror att folk ska stanna i fas3 i all evighet. Det är ju inte meningen. Meningen är att de ska kunna fräscha upp erfarenheter och referenser. Kanske är det så för er, i er värld, att ni är vana vid att man tar ett jobb och sen har man det till pensionen. Jag tror snarare att en normal arbetsmarknad nuförtiden innebär att man jobbar någonstans i säg 2-3 år för att sedan byta. Glöm livstidsanställningen - den är ett minne blott!

Jag tror att du har fel när du tror att anordnarna tar in fas3-folk för att s.a.s. göra sig en "hacka". Jag ser ingen förtjänstmöjlighet ekonomiskt för handledarpengen, tvärtom kostar det pengar och tid att ta in någon, men genom att göra det så hjälper jag någon. Jag vet dock att vi inte delar uppfattning om huruvida jag hjälp eller stjälper. Hade handledarpengen varit 50000 kr/månad så hade säkert risken funnits där, men för 4900 kr/mån. Kom igen, det kan du väl inte tro på själv...?

Jag vet att ni gärna ser Alliansen som mörk och som den lede fi, men betänk att sossarna faktiskt är storföretagarnas stora vän. Det är INTE i storföretagen som jobben skapas framöver. Storföretagen vinstoptimerar och utnyttjar människor, naturresurser och miljö till bristningsgränsen - för att de kan och leds av folk som inte drivs av sina drömmar och idéer, annat än drömmar om en plånbok som är tjockare än Rotary-kompisens plånbok.
Sossarna skapade ett system som gjorde folk beroende av bidrag, ett system som låter parasiter komma undan med det. Sossarna leds av individer som tycker att det är ok att låta oss skattebetalare betala för deras privata utgifter (bla Tobleronet som ni vet). Sossarna leds av individer som skapar lagar, men som inte tycker att de själv behöver följa sina egna lagar. Sossarna är för att flytta mer makt från folket i Sverige till byråkraterna i Bryssel. Centralisering, centralisering och centralisering. Till vilken nytta?

Om ni inte tycker att systemet är bra så får ni utnyttja er rösträtt och ändra på det. Att gnälla på ett system som finns idag för inte saken framåt.

Återigen... Tycker ni att jag ska säga till killen som ska börja hos mig att han får dra och inte komma till mitt företag? Om jag stjälper mer en hjälper med att ta in honom som fas3, så borde det ju betyda att jag hjälper mer genom att INTE ta in honom. Hur tänker ni egentligen? Er argumentation tycks minst sagt vara svag, men jag är intresserad av att höra riktiga argument. Var finns debattviljan och argumenten?


@Peter Svensson - 11 december 08:15, 2009:

Ja, som sagt, din oförmåga att debattera är ju inget som förvånar. Förmodligen slog du ner tanter med handväskor när du var i 15-årsåldern med. Attack och besinningslöst våld är din melodi, antingen verbalt eller på moped.

Utan tvekan vilar en stor rasist i dig, i annat fall borde du kunna komma med några RIKTIGA argument istället för att säga att jag är dj-vla ett svin för att jag,, en person som valde bort min arbetslöshet genom att satsa mig ur den, bereder plats åt en person som har drabbats av arbetslöshet alldeles för länge.

Jag väntar fortfarande svar på frågan om ni tycker att jag ska säga till killen som ska börja hos mig att han kan gå tillbaka till sin brist på sysselsättning.
Förklaringen till att ni inte svarar är ren dj-kla feghet. Ni vet nämligen att era eventuella svar skulle strida mot de teser ni drar fram, tex Peter Svenssons, som ju har fått dra sig tillbaka med svansen mellan benen efter att vi har konstaterat att hans påståenden om fas3 visat sig vara rena och skära vilseledande lögner. Istället för att debattera och argumentera så väljer nämligen denna individ att gå till attack med superlativer som dj-vla svin etc. I rimlighetens namn kan ni inte säga att jag ska säga till killen som ska börja hos mig att han inte behöver komma. Ni vet likaväl som jag att det system vi har, det har vi och vill man ändra på det så får man utnyttja sin röst. Fegt, ogenomtänkt och urvattnat att ni inte ens vågar konstatera det. Oväntat? Njae, inte av Peter Svensson i alla fall...


Peter, du förtjänar inget annat än tystnad.@Leif Haglund:
jag gillar i normala fall din blogg. Jag har läst en hel del och vissa saker kan jag hålla med om, andra inte. Du skäms inte heller att föra fram saker som kanske inte är politiskt korrekt (den om Anna Anka tex :) ). Jag tror dock att du skulle nå fram bättre om olika åsikter gavs möjlighet att komma fram istället för att dina andra besökare använder bloggvidriga kommentarer som tex "dj-vla svin". En nyanserad debatt är alltid bäst. Jag tror tex att de etablerade partiernas tystande av SD har gjort att SD har växt. Hade vi istället debatterat med dem så tror jag att deras framfart hade kunnat stoppas, eller i alla fall begränsas.
I fallet med din blogg så kommer individer som PS med kommentarer som knappast stärker er sak, utan snarare tvärtom försvagar den. Jag kommer inte hit för att dj-vlas, min tid är för dyrbar för det, jag är här för att debattera och diskutera. Det är ett intressant ämne som du tar upp, likväl som det är ett som göder olika åsikter. Åsikter är ok, medan angrepp är helt onödiga. ("...där hjärnan tar slut, tar nävarna vid...")
Din blogg skulle ha mycket att vinna, politiskt, humant, socialt etc, på att understryka och promota debatt snarare än tanklös konfrontation.
Visst, du kan inte ta ansvar för individer som PS, men dina bloggregler säger en sak, medan agerandet från vissa håll ger sken av något annat.
(jag säger f.ö. detta till dig för att jag tror att du kan hantera det, inte för att jag vill dj-vlas med dig)


Leif Haglund: Achmed, dina inlägg är värdefulla eftersom du ser saken från arbetsgivarens sida. Ditt deltagande i debatten ger fas 3-frågan en allsidigare belysning än om enbart ena sidan kommer till tals.

Jag har tagit bort Peter Svenssons senaste kommentar eftersom detta inte är förenligt med s-infos debattregler.
Achmed, det vore klädsamt om du försökte uttrycka
dig mer civiliserat istället för att vrida dig i självömkan. Ord som "parasit" hör inte hemma i en politisk diskussion. Det hör till en vokabulär från det bruna
30-talet.

Varför i herrans namn skulle vi ge dig råd om hur du
skall agera som företagare? Det är ju bara ett uttryck
för ditt liberala, individualiserande perspektiv på världen. Vi snackar om ett (arbetsmarknads)politiskt
problem, dvs ett generellt problem, inte Achmeds
delikata situation att kunna hålla sin verksamhet flytande med hjälp av skattemedel och gratis arbetskraft.

Men här får du i alla fall ett råd: rösta för samhällsförändring, rösta bort Allians för arbetslöshet!


@Roger Olsson - 11 december 14:14, 2009:

Självömkan? Var finner du den? Tunt med riktiga argument?

Jag tror f.ö. att du förstår vad jag menar med "parasit". Även om min svenska har utvecklats bra, så är den inte fulländad, men genom ditt sätt att angripa mig så inser jag att invandrarhatet finns groende i dig också. Är det vad du kallar för självömkan?
F.ö. var det ju tex DU som påstod att fas3 var ett "kriminellt system" - hör det hemma i en politisk diskussion, tycker du?

Roger, jag hade faktiskt ett litet, men dock, hopp om att du skulle förstå retoriken. Du verkade vara på en lite annan nivå än Peter Svensson som man ju inte alls kan föra ett sakligt resonemang med. Du föll dock till föga genom att göra klart för mig att du inte förstod retoriken. Nåja, du passar väl ihop med de andra här som inte heller kan argumentera för sin sak utan väljer att gå till attack istället för att föra ett resonemang.
Genom att sätta sig in i en situation så kanske - KANSKE - ni skulle kunna försöka förstå andras ståndpunkter och att det inte är nattsvart, men icke. Gnäll, gnäll och åter gnäll.

Achmed håller inte alls sin verksamhet flytande med skattemedel och gratis arbetskraft. Jag klarar det utmärkt själv och med lånade pengar. Jag har fått ett förslag om att ta in någon som jag därmed hjälper. Jag borde kanske istället, som ni, belasta statskassan genom att gå och stämpla nu, men istället för det så har jag valt att satsa mig ur den situationen. Jag tillhör en personlighetstyp, ni tillhör uppenbart en annan...

Dessvärre är det så att man så klena argument som ni har, så tafatta påståenden och är så löjligt dåligt pålästa som tex Peter Svensson är (som ju bygger sina påståenden på rena falsarier) så har ni förlorat slaget ens innan det har börjat. Tråkigt för er!

En fråga till Achmed: du snattrar om din
etnicitet. Varför? Ingen vet vem du är, du kunde
likka gärna vara en vit överklasssnubbe från Djursholm.

/Igor.
Till Leif Haglund: tar du bort Peter Svenssons tänkvärda kommentarer men släpper fram Achmeds arbetarfientliga dravel? Är du är från vettet människa?
Vad sysslar du med?Leif Haglund: Den kommentar från Peter Svensson som jag tog bort är nästan identisk med en kommentar som han publicerade 10 december 16:46. Det som skiljer de båda åt är en tillagd mening i den senare kommentaren där Peter går över gränsen för vad som enligt s-infos debattregler får förekomma. Om det ändå gör det ska blogginnehavaren ta bort kommentaren. Bemöt gärna Achmeds påståenden, men använd inte kränkande tillmälen.Achmed/
Ditt gnäll och vädjan hos moderatorn gick hem, grattis.

Leif/
Så det är ok att prata om oss som varit arbetslösa länge som parasiter, men det är inte ok att kalla den som säger så vid sitt rätta namn?
Lite synd då här är ett utav få ställen på nätet där man har lite diskussion om fas3.
Jag hittade en nystartad blogg när jag letade info om fas3. Ett bra initiativ tycker jag. Hoppas det är ok att jag länkar?

http://fastre.blogg.se/


Leif Haglund: Peter, nog kan du hålla en något högre debattnivå än den du visade i din förra kommentar!


@ Peter Svensson - 12 december 13:36, 2009:

Vem har påstått att man som arbetslös är en parasit? Inte jag, men det kanske inte framgick och då ber jag att få be om ursäkt. Det jag åsyftar är de som går på A-kassa OCH som inte har någon avsikt att ta ett jobb. DET är att vara parasit (det finns kanske något annat ord som är bättre?), tycker jag.
Jag kan f.ö. tillägga att jag själv har gått på A-kassa vid förra lågkonjunkturen (iofs bara i tre månader, men ändå). Nu när jag åkte ut i somras så tänkte jag istället satsa mig ur min situation.
A-kassan är en försäkring för att ta hand om en tillfällig arbetslöshet. Söker man inte jobb och/eller inte har för avsikt att skaffa ett annat arbete så kan ni väl ändå inte med gott samvete tycka att det är ok?

På sätt och vis sitter vi i samma båt, eller har iaf gjort det, men jag har valt att göra något annat åt saken.
(jag vill på intet sätt påstå att alla ska göra det, vissa gör det, andra gör det inte.) Frågan gällde fas3 och JA, jag anser att jag hjälper en långtidsarbetslös genom att ta in honom i mitt företag. I bästa fall blir jag också hjälpt av det...

Peter Svensson, du är väldigt konfrontativ. Nu är det mitt "gnäll" som gick hem. Innan var jag ett dj-vla svin (just att kalla mig för "svin" är något som tar lite extra hårt (även om jag efter alla år här har anpassat mig väl till svensk kultur), men det visste du säkert baserat på mitt namn).


@ Igor Achmatov - 12 december 03:58, 2009:

Vad är det som gör att jag är "arbetarfientlig" bara för att jag är FÖR fas3 som en del av lösningen att hjälpa långtidsarbetslösa att få ett nytt jobb?

Visst skulle jag kunna vara en "vit överklasssnubbe från Djursholm", på samma sätt som att Igor A, Peter S, Roger P och Roger O alla skulle kunna vara en och samma person. Frågan är väl närmast varför jag skulle spela ett spel? Verkar det troligt? Tanken har slagit mig innan att ni bara driver med mig. Att det inte är tre (och nu fyra när Igor har kommit med) personer, utan kanske bara EN person, men jag ville inte pluttifiera er genom att föra fram denna undran, det kändes ovärdigt ända fram till att Igor började undra om jag var en överklassperson från Djursholm.


Så... Kan vi komma tilbaka till sakfrågan? Vi har ett system, er röst kan förändra det systemet, men inte just nu. På vilket sätt är det svinaktigt att erbjuda någon en fas3-plats i detta system som redan existerar? Hur skulle tex jag kunna "göra en hacka" på de 4900 kr/månad som maximalt utgår i handledarersättning? Om alla dessa anordnare (företag som tar in fas3-folk) är svin, är det då bättre att säga till fas3-folket (det känns inte riktigt värdigt att kalla han som ska komma till mig för fas3-person, men jag gör det för att ni ska förstå vem jag avser) att de kan stanna hemma och vänta på ett regeringsskifte? Varför bidrar inte fas3 till att fräscha upp erfarenheter och referenser?

Berätta gärna istället för att vara konfrontativa. Jag vill gärna veta och försöka förstå er syn på saken. Det kan göra att jag och andra blir bättre på att hantera de som vi väljer att ta in.


/ Achmed


(...men visst, om ni föredrar att kunna fortsätta att stämma in i en gemensam klagosång där alla arbetsgivare är hemska utsugare och allierade med djävulen själv, så kan jag dra mig tillbaka och låta er fortsätta med ert gnäll ostört.
Debatten är ett viktigt verktyg för demokratin och för att få förståelse för andra sidors syn på saken. I mitt födelseland så kan man få hårda straff om man uttrycker en annan uppfattning än den officiella. För mig är det en stor frihet och tecken på stor tolerans att ta intryck från andra och att kunna föra fram sin egen syn på saken utan att bli bemött som något avskräde. Det gör inte att jag vare sig är ett svin, arbetarfientlig e.d. för att jag gör det. Ni borde vara tacksamma för att ni har fått förmånen att födas in i ett så fantastiskt system som finns i Sverige (avseende demokratin). JAg är väldigt tacksam för att jag får leva här.)

Till Achmed Abdullah. Jag tror inte att detta är ditt riktiga namn eftersom det inte finns någon bosatt i Sverige med detta namn. Du är säkert en vanlig borgare bosatt i Danderyd eller liknande rikemansort.
Du glömmer att du förutom 5000 kronor får en som jobbar gratis åt dig. Detta är något som moderatorna gillar. Man har dessutom infört pigavdrag, rotavdrag och slopat förmögenhetsskatten. Fastighetsskatten är också drastiskt sänkt. Allt detta har minskat statens inkomster rejält.Allt för att gynna redan rika.
Samtidigt jagar man sjuka och arbetslösa som får betala kalaset.
Jag tror inte att det är så majoriteten vill ha det i Sverige. SIFO bekräftade detta igår.
När du tar emot dessa gåvor är du ingen parasit men alla fas-3 arbetare är detta i dina ögon. Du gör ingen välgärning utan utnyttjar bara systemet till det yttersta när du borde anställt folk på vanligt sätt istället. Vad tror du att dina konkurrenter säger om detta eller tycker du att alla företag ska göra likadant? Tror du då att detta skapar nya arbetstillfällen?

Oj då, så det finns ingen som heter Achmed Abdullah? Jag finns inte! De som kallar mig för pappa måste se fel, min fru ser i syne. Har du tittat i Eniro? Det är dessvärre så att har man ett namn som jag så måste man skaffa hemligt nummer för att inte bli trakasserad, det blev jag varse om redan 1993 när det kastades sten in i min lägenhet med lappar där det stod "åk hem arabsvin". Det är väl kanske såna som du som tycker att jag ska sticka tillbaka till mitt födelseland... (mitt hemland nu är Sverige och jag stannar här!)
Det finns enligt hitta.se 29 st som heter Erik Liljegren. Är det DITT riktiga namn eller försöker du bara dölja dig som en i mängden.
Som sagt, istället för att debattera så angriper ni mig antingen med tillmälen såsom svin, eller för att jag inte är tvättäkta svensk eller för att jag, till skillnad från er, gör något åt min (och för övrigt också den som ska börja med fas3 hos mig) arbetslöshetssituation.
Är det verkligen SÅÅÅÅ tunnt med reella argument?

För övrigt är det bra märkligt att poletten inte trillar in hos någon av er. För 225 kr/dag (21,5 dagar i snitt på en månad) så ska jag se till så att en fas3-person kan lära sig ett jobb och få nya referenser och erfarenheter, jag ska köpa in arbetsredskap mm. Är detta en "gåva"? Jag får viss ersättning för att jag avsätter tid och satsar på att investera. Den som s.a.s. "jobbar gratis" för mig kan ju intet från början, har noll koll på nuvarande arbetsliv och -system efter att ha varit långtidsarbetslös.

Jag har inga som helst möjligheter att anställa någon i detta läge av uppstart som jag befinner mig i. Hade jag inte fått förslaget att ta in en fas3-person så hade jag fått fortsätta att jobba som jag gör, till dess verksamheten ger rejält med vinst och kan anställa.

Hur utnyttjar jag en person? Hur utnyttjar jag ett system till max? Jag har fått en propå om detta och jag ser det som en bra möjlighet att hjälpa någon (och mig själv). Ni har fortfarande inte svarat på om det är rimligare att jag ringer till "min" fas3-person och säger att han kan strunta i att komma. Älta, älta, älta, bla bla bla... Inga svar, bara urvattande påhopp.

För övrigt är inte alls fastighetsskatten drastiskt sänkt för alla. Vissa har fått sänkt medan andra har fått höjt. Min frus syster fick tex höjt. Dessutom så finansieras hela alltet med högre realisationsskatt vid försäljning samt att man får betala en ej avdragsgill ränta för ev vinst vid tidigare försäljning och där man vill skjuta upp skatten. Läs på!

Jag är ju iofs inte i byggbranschen, men jag tror att de flesta byggare i detta land är väldigt tacksamma för att rotavdraget finns, i annat fall hade de kanske suttit här och tyckt att världen är orättvis.

Jag säger som jag har sagt innan; jag tycker det är fel när de som är sjuka på riktigt ska drabbas av detta system, likaväl som jag tycker det är fel med att de som är arbetslösa för att de inte KAN få ett annat jobb (vilket som helst) drabbas. Jag tycker däremot att de som s.a.s. är "parasiter", dvs inte är så pass sjuka att de inte KAN/BÖR arbeta, eller de som inte ANSER sig vara arbetsföra nog så att de kan ta ett anvisat jobb, inte kan fortsätta att stödjas av skattepengar. Lekstugan som fanns innan var tvunget att stoppas, sen gick regeringen för långt, men det har de ju tagit itu med nu.

Pigavdrag, rotavdrag, fastighetsskatt och diverse annat gnäll är en annan debatt, nu diskuterar vi fas3. Kan jag få höra lite riktiga argument mot det istället för att ni försöker projicera över hela resonemanget antingen på mig eller på andra system som inte har ett dugg på fas3 att göra?

Ni trampar vatten mest hela tiden. Finns det verkligen inga reella argument mot fas3?


Achmed bor i Danderyd, har en piga som städar
åt honom och en långtidsarbetslös som julpyntar
och bakar pepparkakor.

God jul Achmed!

Ni nöjer er alltså med att förlora debatten innan den ens har börjat!? Jag förstår att ni kan vara bittra över att ha varit utan jobb länge, men kanske en del av förklaringen till det finns hos er själv!?
Oviljan och okunskapen att diskutera fas3-frågan gör att jag börjar tro att er egen arbetslöshet delvis beror på er själv. Det enkla svaret för en del att skylla på andra, tillhör ni verkligen det klientelet?

Jag blir mer och mer övertygad om att jag gör rätt att ta in "min" fas3-person. Ni har på intet sätt fått mig på andra tankar, snarare tvärtom.

Han, till skillnad från er, vill ge sig själv chansen till en bättre framtid. Jag "hoppas" att han hinner stanna kvar en stund hos mig innan han hittar ett nytt jobb. Om det går bra så hoppas jag såklart att jag får möjlighet att anställa honom. Om inte så är jag övertygad om att jag har dragit mitt strå till den samhälleliga stacken av att ta ett gemensamt ansvar.Hej.
Jag är en av dom som är i fas 3 från första början, från den 1 juni och jag måste säga att just från den 1 juni är jag kränkt, desperat och i djup depression Ingen glädje eller hopp även min familj är drabbad. Jag har ingen ork och lust. Är hos min andre anordnare med kontrakt på ett och halv år. Har ingen kontakt med min handläggare på AF. Fått avslag på coachning. Vet att min arbetsinsats kommer inte leda till någon anställning oavsett vad och hur jag gör.
Har läst diskussion om färska referenser och kunskaper. Mina arbetsuppgifter var och är mycket under min utbildning och min hela livs erfarenhet. Min fösta dsk. handledare/anordnare var student vid 20 års ålder och vars enda uppgift var att kontrollera våra arbetstider åt AF. Jag utför enkla arbetsgöromål som ingen vill ha. Anställda är rädda och vill inte "släppa mig eller visa hur de jobbar", jag är hot för dom, ställd åt sidan med mina alldeles egna arbetsuppgifter. Är det verkligen så att mitt 30 års arbetsliv har ingen värde? Eller försvan under min tid som arbetslös? Om är det så varför måste vi skriva CV? Varför betalar AF så mycket skattepengar för att lära arbetslösa skriva CV? Varför ska vi i fas 3 har mycket mindre chanser att söka jobb? Varför kan vi inte har chans att prova starta eget? Varför är vi osynligtgjorda? Varför?
Hej Achmed och ni andra

Kan konstatera att det inte förs någon vidare debattvilja med dig Achmed på det sätt du vill. Var är du Leif i debatten med Achmed? Det var du Leif som startade det här blogginlägget och menar att fas 3 är förnedrande. Nu har du chansen att verkligen förklara hur du tänker för en företagare. Stå inte vid sidan och titta på när det pågår pajkastning mellan en småföretagare och arbetslösa. Båda "sidor" som var och en kämpar för sin överlevnad och vars vardag kan jämföras med varandra.

Varken ord som "svin" eller "parasiter" hör hemma i debatten. Andra väljer att kalla det för att "utnyttja systemen", vilket tycks vara det allmänt vedertagna begreppet. Jag och andra ställer mig fortfarande frågande: Var finns alla dessa som utnyttjar systemen? Hur många är de? Jag har i alla fall aldrig träffat på någon arbetslös som hellre vill leva på bidrag i stället för lön.

Achmed, det är mycket bra att du har den kapaciteten och besitter det rätta kunskaperna i nuläget och kanske även har det rätta kontakterna som gör att du hellre väljer att starta företag istället för att gå ut i arbetslöshet. Du behövs - likväl som vi arbetslösa vill behövas och uppskattas med en helt vanlig lön!
Alla besitter inte det rätta kunskaperna eller har den kapaciteten som krävs för att starta företag. I Sverige
fostras vi till att bli plikttrogna arbetstagare som gör rätt för sig. Den nuvarande a-kassan tillåter inte
att man gör något kreativt som att starta företag eller studera på sin fritid. Kanske man behöver se över
detta? Jag har själv inte någon erfarenhet av att driva företag men jag känner en del småföretagare. En del
har lyckats mycket bra, andra har gått i personlig konkurs. Jag hoppas du tillhör de förstnämnda!

Jag och många arbetslösa har dåliga erfarenheter av vad Arbetsförmedlingen erbjuder och vi ser också vilka konsekvenser lagar och regelverk stjälper för oss. Vi har för länge sedan tappat förtroendet för denna myndighet och gör allt för att själva göra något åt vår situation på olika sätt. Jag har däremot goda erfarenheter av Trygghetsrådet som jag kom i kontakt med då jag blev uppsagd pga arbetsbrist från min tillsvidareanställning. De hade inte den kontrollerande funktionen som Arbetsförmedlingen har. Det hela slutade med att det gick in och betalade en specialutformad utbildning till mig som sedan gav mig arbete igen. Dessvärre blev jag efter ett tag uppsagd pga arbetsbrist igen...

Var tvungen att dela på min kommentar (för många tecken). Forsättning nedan...
...
Ja, vad är det då som är så dåligt med fas 3 eller med Jobb- och utvecklingsgarantin? Upplevelsen kan vara
olika för olika människor. Här är lite hur jag ser på det hela. Kanske andra kan fylla på?

I Jobb- och utvecklingsgarantin fasas du in i olika sk åtgärder som gäller för alla och är alltså inte individuellt anpassade. Det finns alltså inte möjlighet för vare sig Arbetsförmedlingen eller den arbetslösa att hitta lösningar som gagnar den enskilda individen. Allt efter tiden går mals ditt självförtroende och självkänsla bitvis sönder, vilket varken gagnar samhället eller den enskilda. Ja, det finns mycket som skulle kunna sägas och jag skulle kunna skriva en hel bok om detta men den rättigheten har man inte som arbetslös. Så det får jag lägga på is tills jag fått ett stadigvarande arbete.

Det är svårt att i korta ordalag beskriva hur arbetslösheten påverkar en men en sak är klar och det är att man vill bort från den. Det är ingen gyllene tillvaro som många tycks tro.

I JUG har man som bäst 65% av taket i a-kassan men det har inte de flesta. En tredjedel har inte full arbetsförmåga pga något handikapp eller sjukdom och fler blir det, allt eftersom sjuka människor utförsäkras från Försäkringskassan. (Själv kommer jag att få 0 kr i fas 3 eftersom att jag tappade min inkomstgrundande dagpenning i samband med att jag födde barn och då inte kunde stå som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. (Se mina tidigare kommentarer.) Många kan inte leva på sina ersättningar och tvingas söka socialbidrag. Socialbidrag skulle för mig vara den ultimata förnedringen.

Det som känns mest förnedrande med detta med fas 3 är att man knappt har mat för dagen och samtidigt arbetar heltid samtidigt som man har dåligt med tid till arbetssökande. Man har inte längre rätt till arbetsmarknadsutbildningar heller. Jag tycker att om man jobbar på ett ställe en längre tid ska man ha lön på lika villkor som andra. Vad tycker du, Achmed?

Du och någon annan här nämnde det här med "avsatt tid" för att söka jobb. Man kan inte, som du Achmed,
jämföra arbetssökandet med den som redan har en försörjning med en som inte har det. Det krävs och är
nödvändigt att lägga mycket krut på detta även på dagtid. Tänk dig själv som företagare om du endast på kvällstid fick sköta alla dina affärskontakter. Det skulle vara betydligt svårare för dig att driva din verksamhet då. Detsamma gäller för arbetssökande. Det är ju viktigt för den som inte är självförsörjande att lägga tid på sitt arbetssökande i stor omfattning. Det är ju liksom det som är det grundläggande. Det kräver även a-kassan.

I fas 3 finns risk för inlåsningseffekter, speciellt om man får utföra okvalificerade arbetsuppgifter, vilket
tycks vara fallet för många oavsett om du är lågutbildad eller högutbildad. Se även kommentaren av "Fas 3 jobbare Anvisad med hot". Vad kommer din fas 3-are att ha för arbetsuppgifter? Achmed, om du efter 2 år med din fas 3-arbetare (om han inte lyckats få ett riktigt jobb) blir erbjuden av Arbetsförmedlingen att behålla denne 2 år till, skulle du då välja att anställa personen på riktigt om du hade möjlighet till det? Risken är väl ändå stor att man som företagare nyttjar den möjlighet som erbjuds. Det gör i alla fall de företagare jag känner. Jag dömer varken dig eller dessa företagare, utan systemet.

Arbetsförmedlingarna gör avtal med kommunerna på platser där en möjlig anställning är lika med noll. Det verkar vara svårt att få ett fas 3-jobb hos en småföretagare, i alla fall i min kommun. Hur har du lyckats få till detta? För egen del tror jag att jag skulle ha mer nytta i form av en färsk referens inom den privata sektorn. Nu har jag ju iofs redan det eftersom jag jobbar på den reguljära arbetsmarknaden då och då och har bra vitsord därifrån. Detta är ett jobb inom det jag är utbildad till. I nuläget är jag sjukskriven efter en operation och kan inte ta vilka jobb som helst under en längre period framöver.

I fas 3 finns risk för undanträngningseffekter. Känner redan två personer som har blivit av med sina arbeten
och blivit ersatta av fas 3-arbetare. Facket gör inget! Inte konstigt att den anställde inte släpper in en fas 3:a i sitt arbete.

Jag har här fått rådet av Leif att se om mitt hus och söka jobb själv. Självklart söker jag jobb själv och försöker lösa min situation men det försvårar ju en hel del när man inte är frisk. Har du Achmed några bra
och konkreta tips och råd att ge mig (och andra också för den delen) i den situation som jag sitter i. Jag har skrivit en hel del kommentarer här.

Achmed, det kanske verkar konstigt att vi reagerar på den "struntsumman" om 225 kr/dag som du får för att ta emot en fas 3-arbetare. Det är mycket pengar i våra ögon. Skulle vi själva fått del av dessa och dessutom fick möjlighet att starta eget under våran arbetslöshetstid, så finns det säkert en hel del som skulle våga testa på det. Att få pengar och inte betala någon lön för att ha någon som arbetar hos en hör inte och ska inte höra till det normala. Jag kan förstå att du i ett uppstartsläge inte tackar nej till den här
möjligheten men det kanske finns andra saker som skulle kunna underlätta för dig att få igång din verksamhet. Beskriv gärna vad det skulle kunna vara i så fall.

Hur pass fort räknar du med att gå med vinst och när kommer du att kunna ta ut en egen lön? Är din målsättning att bli självförsörjande och fortsätta och driva företaget själv eller är tanken att kunna ta in
anställda med tiden?

Lycka till med ditt företag! (Och jag menar verkligen det.)
Till Leif

På min senaste kommentar här (den innan ovanstående två) så svarade du hur du ville att trygghetssystemen skulle sett ut före 90-talet.
Det var inte det jag frågade.

Jag frågade: Vad är det som säger att din modell blir billig?

Du sa: "S-partiet har dock inte samma nattsvarta syn på de arbetslösas möjligheter att få jobb som jag har."

Jag frågade: "Vad är det du vill göra så att det inte ska se så nattsvart ut?"


Leif Haglund: Jag vill få s-partiet att inse att 40-talisternas pensionering inte kommer att medföra den stora ökning av antalet lediga platser som partiet tror. Vi behöver inte heller befara att det inom en snar framtid ska bli en sådan arbetskraftsbrist att vi måste öka invandringen. Den halvmiljon arbetslösa Sverige har idag räcker mer än väl till för att besätta alla arbetsplatser som kan bli lediga under de närmaste årtiondena.


@ Anna Andersson - 15 december 00:01, 2009:

Hej Anna,

TACK för ett riktigt debattinlägg och för att du har delat dina tankar och känslor inför fas3 med oss andra.

Jag har flera frågor och några kommentarer:

Det förvånar mig mycket att facket inte agerar när anställda kan ersättas av fas3-personer. Stämmer det verkligen? (på sätt och vis skulle det inte förvåna mig eftersom facket (iaf mitt tjänstemannafack) blivit alltmer tandlöst med tiden.

Jag kan, liksom du, se att det på etablerade arbetsplatser kan uppstå en slags konkurrenssituation om det är så att fas3-folk tränger undan de med fasta anställningar.

Det kanske är så att mina arbetsuppgifter är mer kvalificerade än de som i regel erbjuds fas3-personer. Det jag kan erbjuda är alla typer av arbetsuppgifter som ingår i ett uppstartsskede;
* myndighetskontakter (mitt företag är extremt kvalitetsstyrt pga verksamhetsområdet)
* säkerställa att nationella och internationella direktiv och lagar följs
* telefonförsäljning (och kanske på fältet)
* packa och skeppa varor
* beställa transporter
* packa om inleveranser (dela upp pallar på nya pallar)
* lagerhållning
* förberedelse av tullhandlingar
* inköp och viss förhandling (dock ej i början)
* kontakter med revisor och redovisningsbyrå (till en börjar bokföring också)

Det är alltså en stor spridning i arbetsuppgifterna och idag är detta sådant som jag gör själv, men mitt företag växer inte i den takt som jag har satt upp som mål. Än så länge går det runt pga lånade pengar, men det finns goda utsikter.

Jag TROR att jag föredrar att anställa en person (om företaget då går bra) även om jag skulle "erbjudas" en ny fas3-period. Varför det? Av flera skäl. 1) Har det gått så lång tid så har "min" fas3-person då redan stor betydelse för mitt företag och skulle han/hon försvinna till annat jobb så skulle det nog drabba företag hårt. 2) lojaliteten ökar. Däremot skulle jag nog tacka ja till att ta in en ny fas3-person om det fanns behov för det och det inte fanns tillräckligt gott om utrymme i ekonomi för att anställa.
Jag kan dock förstå vad du menar och risken finns att företag utnyttjar systemet på fel sätt, på samma sätt som arbetskraft kan utnyttja sin ställning i en högkonjunktur och brist på arbetskraft.

Du har rätt i att alla inte har kapacitet att starta företag, eller kanske ens vilja att göra det. Som med mycket annat så har vi olika områden som vi är olika bra på. Vi har en samsyn här. När det kommer till just företagande i samband me arbetslöshet så tycker jag det är tråkigt att systemet inte tillåter att man under en tid kan tillåtas starta företag samtidigt som man har A-kassa, samtidig kan jag förstå att AF inte ska subventionera företag som går dålig. Jag hörde om något i Borås där AF på prov hade arbetslösa som fick starta eget men där det avgjordes från fall till fall.

Jag kan hålla med om dåliga erfarenheter av AF. När jag blev utan jobb förra gången så tycker jag inte att jag fick någon hjälp av AF. Jag sökte c:a 110 jobb över stor del av landet på 2,5 månader och fick till slut nyt jobb inte långt från där vi bodde då (TROTS min namn!). AF hade inget med saken att göra. Jag tror nog att man ska förvänta sig att det funkar så. Initiativet måste ligga hos den arbetslöse att skapa sina egna möjligheter och inte vänta på att bli serverad. Å andra sidan kan man då undra varför AF finns överhuvudtaget...

Du skriver att du känner dig förnedrad i fas3. Är du säker på att det är fas3 som sådant så det inte är det faktum att du inte har haft något jobb alsl på lång tid och att just DET skapar känslan av förnedring?

Jag förstå inte riktigt varför man inte kan söka jobb på kvällstid som alla andra (som har jobb). Man kan väl ta ledigt för att gå på intervju? Det gör ju alla andra. Förklara gärna.

En annan sak: om du får 0 kronor för ditt deltagande i fas3, varför är du då med alls?

Genom min karriär i Sverige så har jag löneförhandlat på en massa olika sett. Allra sämst gick det när jag lät facket förhandla åt mig. Bäst gick det när jag hade fått ett annat jobb och var på väg att säga upp mig (men fick ett erbjudande om att stanna kvar). Flest gånger gick det bäst när jag förhandlade själv. Kort och gott: för mig har inte facket gett mig så mycet och jag tror att utveckling har gjort att man måste göra mer själv.

Jag håller med om att det normala läget inte ska vara att "få" arbetskraft utan att betala för det, men saken är ju den att om man är i fas3 så har man redan fallit igenom systemet och inte kunnat fått nytt jobb. Utan en fas3-plats så tror jag att företag kanske skulle fortsätta att tänka "Jaja, han har varit utan job länge, varför det? Vi kan inte riskera på att ta in. Det måste vara något fel.". Med fas3 så får man 1) chans att prova på, 2) får möjlighet att hjälpa någon annan (detta sista är en faktiskt mycet stor drivkraft för mig), men man är inte alls garanterad att den tid och de pengar man investerar få man tillbaka igen. Fas3-personen kan hitta jobb precis när han/hon är upplärd och klar och då står man på bar backe. Det är mao inte ett normallfall för NÅGON. Men ja, jag tycker att det i "normalfallet" ska vara så att man för lön för utfört arbete.

(forts--->)
(del 2)


Min kontakt på AF här i Göteborg har än så länge haft en i mitt tycke "human syn" på min fas3-person. Det hade varit mycket tråkigt annars. För mig är det viktigt med ett etiskt korrekt uppträdande i alla lägen. De som snackar strunt om andra med mig, kan jag vara säker på snackar strunt om mig med andra så fort tillfälle ges. Kort och gott: skulle min kontaktperson på AF här bete sig konstigt så skulle jag inte hoppa på erbjudandet. Jag har inte tid eller råd med det.
Jag tycer det har funkat fint hittills. AF frågade om jag tror att jag komer att kunna erbjuda arbete längre fram och jag sa att jag tror det om allt går som det ska, men jag kan inte lova något. Jag tror faktisk att de försöker sila bort oseriösa företag.

Jag var faktiskt först inne på att jag skulle ge min handledarersättning till "min" fas3-person, men efter att ha pratat med min svåger (=VD på stort feretag) så förstod jag att jag har massa kostnader för att ta in fas3-person och i mitt läge så måste jag slimma mig själv och allt jag gör. Skulle jag ge handledarpengen till fas3-person så skulle det bli arbetsgivaravgift etc + att mina kostnader inte skulle ha täckts (för arbetsredskap osv).

Idag (oj, klockan är mycket, så "igår") har jag köpt in mobiltelefon, laptop och beställt visitkort som "min" fas3-person ska få när han börja och jag ser fram emot att få vara med på hans resa in i arbetslivet igen (och min resa till ett växande företag). Jag har satsat 8300 kronor + moms för att han ska få en bra start. jag ligger redan två månader back på min handledarersättning. Fet ersättning? Längre fram ska pengen täcka telefonikostnader, resor etc för fas3-personen. Det som blir över (_OM_ något blir över kommer jag nog att ge till honom på andra sätt - bjuda ut sin frun på restaurang eller så. Jag vet inget än, men nog. Jag vet att tex Peter Svensson kommer att säga att jag slänger allmosor på någon, men jag tror inte att "min" fas3-person ser det så. Peter Svensson/roger P/Roger O och allt vad de kallar sig för tycker garanterat att jag är en utsugare som förtrycker.)

Min mål är att mitt företag ska gå jämnt upp i maj 2010, men det är ju lågkonjunktur så jag får se. Just nu ser intresset för mina produkter rätt så fint ut, men det är en sak at säga och en annan sak att köpa. Går det som det ska så anställer jag inte före sommar, men nog i augusti/sept. Skulle min fas3-person få jobb innan sommar och företaget har ekonomi att anstäla så är jag dum om jag väntar till efter sommaren pga att jag har lärt upp någon som då kan min verksamhet ganska bra. När allt fungera som det ska och det kommer ok antal ordrar så tror jag att företag landar med c:a 4-5 anställda. Inte stort alltså, men mycket jobb. Jag arbetar redan 14-16 timmar om dagen, 7 dagar i veckan (ibland 6 dagar när jag är trött).

Än en gånng, tack för en riktig diskussion. Jag hoppas den goda klimatet kan fortsätta. Jag uppskattar din uppriktighet och din respekt.


Hej igen Anna,

nu sitter jag med blanketen framför mig och en av delarna är att den fackliga organisationen ska godkänna en fas3-placering, dvs utan fackets godkännande så blir det ingen fas3-plats.

___VET___ du att "riktig" personal har blivit undanträngda pga fas3-platser? Såvitt jag förstår så ska det inte kunna bli så, förutsatt att fackets personal inte bara dricker kaffe och äter bullar utan att sköta sitt job.

I mitt fall, där det saknas arbetstagare, så tillfrågas det regionala facket. I andra fall där det finns en lokal fackförening så tillfrågas den.
Achmed Abdullah mannen som inte finns registrerad hos skatteverket men som skall ha fas3 placerad hos sig.
Hahahaha, historien blir bara bättre och bättre.
Achmed du kanske inte ville ge skatteverket ditt hemliga nummer, hahahaha.
Jag tror nästan du sitter och trollar Achmed.

Att inte bli bemött på ett värdigt sett är helt väntat när Peter Svensson gör inlägg här. Jag har sagt till dig innan att så länge du inte hr något reellt att komma med om fas3, utan bara försöker ge dig på mig så går jag inte i svaromål med dig.

I Sverige så finns det 864 st Peter Svensson som personer och 13 st som företag. Att du inte är ett vi de som är företagsrelaterade inser vi ju alla, men troligen så är du inte heller någon av dessa 864 privatpersoner heller.


@ Ann:

Vi kan väl fortsätat debatten och strunta i Peter Svinsson?


Facket- varit i kontakt med flera. Facket är inte för arbetslösa, facket verkar för anställda Arbetslösa är rättslösa.


@ Anvisad med hot - 15 december 20:44, 2009:

Ja, det kan kanske ligga något i det.@ Resten:

Jag trodde att påhoppen och tillmälena skulle sluta, men jag blir fortfarande påhoppad och jag tycker inte det är roligt, men framför allt så bidrar det inte något till MIG. Saken förs inte framåt (förrän igår med Annas inlägg).

Fakta är:
* jag blev arbetslös innan sommaren
* jag lånade pengar för att satsa mig ur min situation
* jag driver ett nystartat företag
* jag har fått en propå om att ta in en fas3-person
* jag kommer att ta in fas3-personen
* jag tycker att jag gör någon annan människa en tjänst, samtidigt som det kanske KAN hjälpa mitt företag
* ...och ja, jag är av utländsk börd

Det kanske är så att detta verkar "för bra" i Peter Svenssons huvud, så till den grad att det motiverar honom att göra än det ena påhoppet på mig, än det andra.
Peter Svensson påvisar faktiskt en aktivitet som förvånar mig, jag tror nämligen att han är en av de som man hör om men som ni säger inte finns; de som parasiterar på systemet genom att egentligen inte vilja jobba, men gärna vill få ut A-kassa eller annan ersättning på någon annans bekostnad. Om Peter Svensson hade lagt all sin destruktiva tid till att försöka hitta ett jobb istället, så hade han troligen redan haft ett jobb, eller flera stycken. (dock inte hos mig!)
Jag måste tydligen hela tiden bevisa mig, medan "Peter Svensson" (om han nu ens heter så) kan fortsätta och gå på utan att bli ifrågasatt. Invandrarhatet och rasismen som kommer fram här är avskyvärd och förtjänar inte att bli bemött. Då ska man ändå komma ihåg att jag har "assimilerats" (och gjort det delvis av egen kraft) till att bli svensk under ganska många år. För att bli bemött med respekt i detta forum så måste jag tydligen byta namn till tex Peter Svensson eller något sådant.

Ni (de som jag avser vet vilka jag menar) har flera gånger gjort påhopp om att jag skulle bo i Danderyd och låta "min" fas3-person slava för mig osv. Det är helt ovärdigt, både för mig och för er själv att komma med sådana påståenden. Dessutom så gäler demokratin för ALLA och även om jag inte delar den mest blå (eller den mest röda) sidan av etablerat politik i Sverige så respekterar jag dem så länge de respekterar demokratin. Oavsett man är det ena eller det andra så har man rätt, och skyldighet, att agera på ett demokratiskt sätt. Vissa av er tar er demokrati alltför given. De som gör det skulle bo i ett mellanösternland ett år i rent studiesyfte så skulle vi se vad ni gjorde av er demokratiska rätt och skyldighet den dag ni kom tillbaka.


För min del då:
Min fas3-person börjar så snart det går, troligen strax efter nyår. Muntligt ok i förrgår, pappren skickades in idag - formalian är avklarad. Vissa arbetsredskap är införskaffade. Det ska bli roligt och även jag kommer att lära mig mycket, tror jag.

Trots mina uppenbart tafatta försök att få liv i en debat här så ger jag nu upp. Gnällspikarna vinner på så sätt att de får gnälla för sig själv - utan mig som motpol. Ingen av dem har lärt sig något mer än möjligen att likaväl som det "lönade sig" att rycka väskor från gamla tanter när de var 14 år och tjuvåkte moped, så kan man skrämma bort seriösa debattörer genom att agera som samma sorts icke-respekterande snorvalpar som 14-åringen.

Jag å min sida har däremot lärt mig att folk inte alltid är så som man är van vid att se dem. I den miljö jag lever i (fd kollegor, grannar, släkt, vänner, bekanta, "samfund") så tar folk initiativ, är måna om varandra och försöker skapa något bättre, om inte för sig själv så för sina barn. Jag försöker göra detsamma. Peter Svensson är förmodligen så långt ut man kan komma på en skala där jag inte vill vara vare sig den ena extremen eller den andra.

Nu kommer gnällspikarna (Igor, Roger O, Roger P, Peter S och Erik L) säga att de hade rätt om mig. Jag bryr mig inte i vad de säger. Jag kom hit för att föra en debatt om fas3 och kanske för att lära mig något som var av godo. Mina förhoppningar grusades. Denna pajkastning ger inte mig något av värde så jag drar mig tillbaka.

DU och endast DU själv kan avgöra om du tycker att gnäll-linjen är rätt, eller om alla ansatser att göra något som kan skapa förändring är rätt. Jag tror på det sista. Man får agera utifrån det system som finns, tycker man att systemet är fel så får man ändra på det genom sin rösträtt, inte genom att gnälla i ett forum eller hoppa på folk som försöker göra något åt saken.

Leif Haglund kan säkert bekräfta för er andra genom att läsa bloggens loggfiler att jag inte kommer att "smygläsa" vad ni skriver här, eller för all del att agera under ett annat namn det som jag har gjort hittills. Jag bryr mig nämligen inte längre och inget kan motivera mig att skriva mer här. Jo, jag bryr mig om Anna och hennes öde. Hon gav ett rejält och känsloladdat svar som förtjänar all respekt.
Anna, jag hoppas innerligt att det löser sig för dig.


Bye bye Achmed!


Leif Haglund: Trams, Roger!
Kan man lösa arbetslösheten genom minskining på arbetstiderna?


Tänk att 7 personer arbetar som t.ex. programmerare på hel tid ( 8 timmar / vardag ) och en programmerare som söker jobb kan inte hitta jobb som programmerare. I detta fal om man minskar arbetstiden från 8 timmar / vardag till 7 timmar / vardag så arbetsgivaren kommer att sakna en programmerare på 7 timmar / vardag och då alla 8 personer har ett jobb.

Men för att tillämpa denna lösning måste man inse de problem som står emot lösningen på följande:

Om de 7 personerna ska få mindre i lön ( som motsvarar 1 timme / vardag ) för att en annan får ett jobb:

Det är helt klart att några av de kan acceptera att få mindra i lön och jobba en timme mindre , men det är också självklart att några kan inte acceptera detta och föredrar tjäna mer pengar.

Med hänsyn till att arbetslösheten kan kosta mycket för samhället kan man faktiskt lösa problemet genom att lönen minskas inte så mycket då arbetstiderna ändras från 8 timmar till 7 timmar. Då kan man faktiskt vara helt säkert att man sparar mycket stora pengar som man har tidigare använt i olika resurser för att lösa arbetslösheten vilka var inte så lyckliga.

Det är helt klart att för vissa arbete kan man inte minska arbetstiderna då arbetskrafter saknas där. Men där utbildade personer finns mer än vad som behöves i samhället kan man tillämpa ’minskningen på arbetstiderna’. För eller senare kommer man i ett samhälle som Sverige där nästan alla är utbildade ( i jämförelse med vissa andra länder ) förstå att det går inte att bara utbilda sig och vara helt säkert att man kan faktiskt kommer att få ett arbete. Nu går det inte att inte ha någon utbildning och klara sig i ett land som Sverige och detta gör problemet ( arbetslösheten ) ännu mer komplicerade. För ett arbete som t.ex. hemtjänst behövde man faktiskt inte någon utbildning för ca 15 år sedan. Men nu behöver man någon form av utbildning för alla sorter av arbete. Så alla måste konkurrerar med varandra för ett jobb och då måste alla utbildar sig. Nu för tiden har den blivit mer komplicerade än förut. Nu kräver vissa arbetsgivare inte bara någon utbildning för ett visst arbete . De kräver i vissa fall minst 5 år arbetserfarenheter för jobbet och stackars den person som redan är färdig med sin utbildning i lågkonjunkturen som faktiskt saknar någon arbetserfarenhet för att få ett jobb som motsvarar sin utbildning. Så håller alla på att konkurrerar med varandra för ett jobb och arbetsgivarna kräver mer och mer och samhället är hela tiden i stress och nu kräver arbetsgivarna ännu mer än förut och nu hamnar arbetslösarna vara någon form av gratis arbetskraft för arbetsgivarna och arbetsgivarna får till och med betalas för de gratis arbetskrafter. Kan vi inte bara bromsa denna process och säga ’nu har vi fått nog’. Problemet har faktiskt ett lättare lösning än vad ni tror på . Mitt förslag just nu är liksom en teori och de andra kanske har sina egna förslag till problemet . Mitt förslag har kanske både sina svaghetspunkter och positiva punkter , men kan undersökas och förbättras eller till och med inte godkännas p.g.a. vissa andra orsaker. Det som gjorde så att jag förklarade denna teori kan vara att jag har hört hela tiden från politikerna att de kommer att lösa problemet och ännu fortsätter problemet på samma sätt och nu är det problemet ännu värre än tidigare och det är inte politiker som drabbas av problemet ( arbetslösheten ) i första hand och därför kände jag mig att det är kanske tiden att diskutera problemet. Vad tror du ’Lief’? kan man lösa arbetslösheten genom minskining på arbetstiderna. Vad har du för förslag till att lösa problemet?

Mats Larsson
Den 16/12-2009


Leif Haglund: Att lösa arbetslösheten med arbetstidsförkortning är något som både alliansregeringen och socialdemokraterna avvisar på det bestämdaste. Dessa anser att vi istället ska göra det motsatta, nämligen arbeta mer tid och även några år efter det att vi gått i pension.

Varför nu detta? Jo, partierna lever nämligen i den föreställningen att det inom kort kommer att råda stor arbetskraftsbrist i Sverige. Bristen på arbetskraft förväntas bli så stor att man redan nu vill försäkra sig om mer arbetskraft genom en ökad invandring.

Jag delar inte uppfattningen att vi kommer att få någon arbetskraftsbrist inom en snar framtid. De människor som nu är arbetslösa i Sverige - uppemot en halv miljon - räcker mer än väl till för att besätta de jobb som blir lediga under de närmaste årtiondena.
Hej Achmed Abdullah. Om du slutar att skriva här så slipper du ta in en Fas 3 jobbare. Då hinner du med allt jobb själv. Tror du att löneanställda behöver betala kostnader för arbetsmobil och dylikt ur egen ficka? Dessa kostnader har du ändå. God Jul på dig!
Achmed/
Om du inte skall skriva här något mer så passar jag på att säga GOD JUL, och hoppas julskinkan smakar.
Det är många som inte vet ännu vad Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 är för något. Man måste på något sätt protestera emot det och informera de andra om problemet. Man kan överklaga även om man inte får det resultat som man önskar. Meningen med ett sådant överklagande är det inte alltid att lyckas med överklagandet. Det kan vara till och med att visa sin protest. Om alla överklagar kan detta till sist göra att samhället förstår vad som pågår för de stackars som hamnade i fas 3. Åtmistone måste man visa sin protest. Det går inte att lämna allt åt det val som kommer att ske i september.Tänk att vissa som inte vet vad som pågår för de andra i samhället och de som lurar sig hela tiden beroende på sina egna fördelar spelar plötsligt en viktig roll i valet och gör så att den högra sidan vinner valet igen. Det som redan sker är att det högra sidan håller på att prova samhället och se hur illa kan en del av folket hamna och ändå blir van med det och de andra kan acceptera det. Om de vinner valet då betyder att provet är godkänd och allt kommer att bli ännu värre. Jag tror att man bör faktiskt skicka frågan om man kan överklaga 'Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 ' eller på något sätt protestera emot det till länsrätten. Sedan är det viktigt också om det vänstra sidan har faktiskt en bra lösning till att lösa arbetslösheten.
Vi som är fast i fas 3 kan inte protestera, anordnare skall ha kontakt med AF och rapportera om vi är lydiga och sköter oss som arbetskraft. Facket är inte för oss, arbetslösa som jobbar, finns inte sådant begrepp hos fack, arbetslösa som jobbar utan kontrakt, kontrat finns hos AF. AF är statlig myndighet, fas 3 har ingen regelbok, till vem den fattig arbetare skall överklaga? Protesterar jag, blir jag utan pengar och möjlighet att överleva. Inte ens har jag möjlighet att knacka på dörren hos soc. för att jag har inte uttömd andra möjligheter till försörjning


Leif Haglund: Som enskild fas 3-jobbare kan man inte göra något. Man tvingas foga sig.
Till Anvisad med hot: Vi kan och MÅSTE protestera,
annars är det ute med oss. Vi kan kanske inte
göra vår röst hörd på arbetsplatsen, eftersom man då riskerar att stängas av och bli utan försörjning, men
man kan protestera juridiskt och politiskt. Det kan göra skillnad! Om det t.ex. kommer fram i debatten
att nästan varenda en i JUG vantrivs i Fas 3. Om facket
skiter i oss får vi organisera oss själva!
Den stora politiska frågan är: hur förvandlar man den anonyma och i tysthet lidande massan av arbetslösa i JUG till ett kämpande kollektiv? Jag tror
man måste börja med en appell: Fas3:are förenen eder!


Leif Haglund: Ett mycket bra råd!
Till vem, och hur, om alla i fas 3 vågar inte träda fram av rädslan för represarier. Överlevnad är starkare än kamp.

Mina tankar som arbetsöls i fas 3
Ericsson har blivit effektivare. Ericsson effektiviserar sin verksamhet genom att tillverka bättre som kräver mindre arbetstid att sätta ihop komponenter . Bra! Framsteg! Utveckling! Är alla nöjda? Nej.
Svaret är att människor blir arbetslösa när vi tillverkar på ett smartare sätt. Är detta ett problem ?
Ja, som jag ser det , att ekonomi och politiker inte anpassar arbetstiden till det faktum att produktionen effektiviserats, automatiserats, rationaliserats och robotiserats.
Att finansieringen av vår offentliga sektor dvs av skola, vård och omsorg till största del bekostas av skatt på arbetstid, vilket betyder att när företag effektiviserar tillverkningen så betalar man mindre till vår gemensamma välfärd.
Är detta inte ett systemfel?. Är det inte dags att företag betalar skatt utifrån sin omsättning.?


Leif Haglund: Att företagen skulle betala skatt på sin omsättning - produktionsskatt - diskuterades mycket på 1970-talet. Det blev ingenting av med detta då. Kanske dags att återuppta den diskussionen.
När jag skrev om protest menade jag inte att man ska stå emot reglerna utan jag menade att man ska ange det man tror på och se till att bli hörd av andra. Risken i fas 3 är väl stor att man som företagare nyttjar den möjlighet som erbjuds. En arbetsförmedlare följer sina order och arbetssökande som hamnar i fas 3 måste följa reglerna i fas 3 . Jag dömer varken företagare eller arbetsförmedlingar , utan systemet. Man kan inte göra en direkt protest i detta fall , men man kan göra en indirekt protest emot fas 3 , genom att informera de andra om fas 3 och ange varför man tror inte på fas 3. Jag har sagt detta och förklarat detta till min handläggare på arbetsförmedlingen och samtidigt har jag följt reglerna i fas 3 och mitt uppförande har alltid varit på det sätt så att en företagare blir informerade om fallet inte är att utnyttja oskyldiga arbetssökare som gratis arbetskraft och samtidigt har jag följt det som krävs från mig på fas 3 trots att den strider emot människorättigheter. Jag tror att jag vet ungefär vad man måste göra i en sådan situation , men ändå har jag inte en helt och hållet klart bild om saken. Jag är nästan helt säkert att detta är ett prov som håller på att hända i samhället. Det som redan sker är att det högra sidan håller på att prova samhället och se hur illa kan en del av folket hamna och ändå blir van med det och de andra kan acceptera det. Om de vinner valet då betyder att provet är godkänd och allt kommer att bli ännu värre. Tyvärr finns det personer som röstar på någon parti bara på grund av sina egna föredelar och de skapar samtidigt någon tro för sig själva som förklarar det på det sätt så att de får inte skämmas för det som de gör. En arbetsförmedlare säger att han håller på följa sina order och en företagare lurar sig på något sätt att han faktiskt har rätt till att utnyttja de gratis arbetskraft som arbetsförmedlingar erbjuder och till och med få betald för det. Det är egoismen som bestämmer på vad de skulle tro på. En indirekt protest informerar folket och myndigheterna om att någonting som är helt och hållet fel håller på att pågår i samhället. Den skapar sympatier och avslöjar de onda reglerna ( i detta fall , Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 ) som pågår och håller på att skada samhället.


Leif Haglund: I de flesta fall är det egenintresset som avgör hur man ställer sig till olika samhällsfrågor.

Ditt råd till dem som befinner sig i fas 3 att de ska informera andra om varför de inte tror på fas 3, är bra råd. Ju fler som gör det, ju större chans har man att få till stånd en förändring.
Till Roger:
Ja,
man kan faktiskt protestera juridiskt och politiskt. Även om det är så att man inte kan överklaga det direkt, kan man ändå förklarar sitt eget individuellt fall och fråga om man kan överklaga det ( t.ex. till länsrätten ). Men det är ändå en sak som var och en bör själv undersöka sitt eget fall och se vilka möjligheter som finns. Om man kan göra det som en grupp vet jag inte. Det är kanske svårt att samla en grupp för att göra någonting tillsammans.
Att göra sin röst hörd är inte olagligt. Vi har yttrandefrihet i det här landet och vi bör använda oss av den. Är människor i Fas 3 rädda att träda fram?
Kanske. Men jag tror ändå inte det. Aktiviteten här på bloggen säger någonting annat. Redan detta är en form av, om än i fruktansvärd blygsam och anonym skala, motstånd. Vi måste fundera på hur vi skall kanalisera detta och föra kampen vidare. Skapa bloggar (som en del gjort), nätverk, skriva protestlistor, debattartiklar, väcka opinion etc.


Leif Haglund: Underskatta inte tidningarnas insändarsidor. Skriv kritiska insändare om fas 3. Gör det inte bara en gång, utan många gånger, och skicka insändarna till mer än en tidning.

Nästa år är det val och därför är tiden fram till valet i september 2010 särskilt gynnsam om man vill påverka politikerna. De vill gärna bli omvalda och kommer av ren självbevarelsedrift att vara lyhörda för vad väljaropinionen.
Synd att Achmed gav upp men jag förstår honom. Jag förstår också andra som ger upp att debattera här eftersom vi arbetssökande också hela tiden måste hävda vår existens och försvara oss mot misstänkliggöranden. Det hade i alla fall kunnat tillföra debatten något att få in en företagare här. Jag hade många frågor? Det hade också varit intressant att tex få veta upplevelsen av att ta emot en långtidsarbetslös och hur det hela hade utvecklats osv. Tack Achmed för att du önskar mig lycka till! Man är inte bortskämd det.

Det skulle vara intressant att få in en arbetsförmedlare här (för den som vågar - kan ju bli av med jobbet) eller någon annan som har med arbetssökande att göra. Leif, varför inte bjuda in lite politiker här?

Mats Larsson:
Vill bara informera om att enligt Leif så vill även Sossarna ha kvar fas 3. Jag har i alla fall inte fått svar på vilken skillnad det skulle vara.

Mats, vad säger din arbetsförmedlare när du tar upp det här med fas 3?


Leif Haglund: Med tanke på svårigheterna att få s-partiet att uppge hur man vill ha det på det här området, så tror jag inte att någon enskild s-politiker för närvarande har något att tillföra debatten. De vet säkert lika lite som du. Jag har försökt få svar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen på de frågor som du ställde för några månader sedan, men har inte hört ett ljud ifrån dem.

Sossarna vill ha kvar fas 3? Förvånar mig, men samtidigt inte. Vi bör komma ihåg att också socialdemokraterna är ansvariga för en förödmjukande behandling av arbetslösa (minns den sk agan!). Alliansen går mkt längre än sossarna, de permanentar och fördjupar eländet, men i en mening lade S grunden med Aktivitetsgarantin. Ord som "Auschwitz" förekom även då från illa behandlade och arga arbetslösa.

Förhoppningsvis kan V tvinga S i rätt riktning!!


Leif Haglund: I vilken riktning skulle (v) driva (s), Roger? Om du hade fått bestämma, hur ser din modell ut?
Roger, finns en samlad historik på NyStatare.
http://sites.google.com/site/nystatare/blogg

Vad tycker ni om detta förlag om arbetslivstrygghet?
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article6267823.ab

Här en motion lagd 2008. Vet inte om det är exakt samma som skulle gälla i så fall.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02A375
Under "Vägen mot nystatarsamhället" finns historiken på NyStatarbloggen.
Jag har en ca tre årig arbetsmarknadsutbildning i programmering, en ett årig utbildning till i programmering och sedan en högskoleutbildning i programmering ( 120hp). På den tiden som jag började arbetsmarknadsutbildningen lovade både min handläggare på AF och utbildningsföretaget ( muntligt ) att jag skulle få ett arbete i programmering när jag blir färdig med utbildningen. Men det blev så. Senare gjorde jag ett årig utbildning till i programmering , och sökte arbete och fick inte något arbete i programmering . Jag gjorde ett annat arbete än programmering under en viss period och efter denna period blev jag igen arbetslös . Det var under denna period som jag gjorde ett mötte på AF med min dåvarande handläggare och någon personal från arbetsförmedlingen Teknisk Ekonomi. Resultatet på mötet var att det enda sättet jag kan skaffa mig ett arbete som programmerare är en högskoleutbildning i programmering. Så började jag en högskoleutbildning i programmering och blev färdig med utbildningen på året 2007 och började söka arbete. Jag gjorde ca 25 arbetsintervjuer men inga av dem ledde till något arbete och seden hamnade jag i fas 2 och fick en ny handläggare ( den nuvarande handläggaren ) på AF. För ca 7 kontaktade en arbetsgivare mig för anställning och enligt det som vi överenskom i arbetsintervjun fick han kontakta min handläggare på arbetsförmedlingen för att kunna anställa mig enligt det som kallas för 'nyttstartjobb' ( http://www.nystartsjobb.se/ )
, men när han träffade personalen ( min handläggare ) på arbetsförmedlingen så det blev någonting annat och jag fick praktisera hos företaget istället och då fick jag veta att en annan praktikant finns redan på platsen. Företaget består bara av en enda person som samarbetade med ett annat företag ( också en enda person ) så på det här sättet fick de, de ekonomiska stöd som de behöver p.g.a. praktikanter på arbetsplatsen från AF. Praktiseringsperioden var på 6 månader vilken kunde förlängas. Jag praktiserade där som programmerare i 6 månader och då fick jag veta att arbetsgivaren ger inte någon garanti för anställning och vill ändå att jag fortsätter som praktikant hos företaget och samtidigt informerar AF honom om att jag kommer snart hamna i fas 3 och därför han kan t.o.m. tjäna pengar på mig som praktikant (225 kr/dag ) och jag skulle praktisera där på det sättet i två år enligt fas 3. Det var jätte svårt för mig . Det känns att jag både lurades till praktikplatsen och samtidigt bör utnyttjas i två år till. Tydligen om någon dödar någon hamnar i tre år i fängelse här i Sverige och då kan jag inte förstå varför jag bör behandlas på det sättet här i Sverige och jag vet inte om någon gång , någon arbetsgivare vill gärna anställa mig p.g.a. 'nyttstartjobb' kommer då arbetsförmedlingen informera honom om möjligheterna i fas 3 och förstora allt för mig så att arbetsgivaren ångrar sig att anställa mig och vill gärna mig som en praktikant i sin företag. Tänk på att om de andra programmerare accepterar att praktiserar som programmerare enligt fas 3 så kommer att det blir jätte svårt för mig att få någon anställning som en programmerare. Det var p.g.a. lovet till ett arbete som jag började arbetsmarknadsutbildning i programmering och igen p.g.a. rådet från AF började jag en högskoleutbildning i programmering , men egentligen är det den nuvarande Afs uppförande ( fas 3 ) som hinndrar mig till någon anställning ( jobb ) i programmering. Jag har lånat pengar från CSN för att göra min utbildning . Målet med utbildning var en anställning och inte praktisering och om jag erbjuder mig som en gratis programmerare till företagare då kommer att gå väldigt dåligt både för mig och de andra programmerare som söker jobb. Jag tror inte faktiskt de intyg som vissa skaffar sig via praktisering kan vara en viktig orsak till att någon blir anställd senare. Jag har själv skrivit CV för en person som kunde inte skriva någon CV men eftersom personens utbildning ( sjuksköterska ) efterfrågas så fick personen på en gång en anställning. Så det är inte att skriva en bra CV , ha praktiseringsintyg o.s.v. Om en arbetsgivare behöver någon för en viss utbildning då anställer arbetsgivaren genast personen. Och om det är många som söker samma arbete då kommer arbetsgivaren kräva mer. Jag accepterade inte fortsätta praktisera på det företaget och kommer snart börja praktisera som bibliotekarie i någon skola. På det sätt är jag helt säkert att mitt arbete går till folket ( och inte privata arbetsgivare ) och samtidigt söker jag ett arbete som programmerare hos de företag som kan anställa mig enligt 'nyttstartjobb'.

Svar Till Anna Andersson:-----------------------------------------------

Jag har informerat honom ( min handläggare på AF ) om både min situation och om att det sätt som arbetsförmedlingen har valt ( fas 3 ) hindrar mig till någon anställning och har också kritiserat fas 3 som ett sort slaveri. Han håller med mig men han måste följa sina order. De har order att skaffa praktikplatser för fas 3. Just nu har de denna mjöligheten bara hos kommunen ( skolor , och dylikt). De som arbetar hos kommunen kan också få order att erbjuda praktikplatser åt arbetsförmedlingar. Så det kan vara folk på både arbetsförmedlingar och kommuner som inte tror på fas 3 , men ändå är tvungen att följa sina order. På samma sätt som de arbetslösa i fas 3 är tvungen att praktisera. Mitt förslag är att det är bättre praktisera för kommuner än privata arbetsgivare och på det sätt de pengar som betalas p.g.a. praktiseringen går till kommuner och de som redan blivit färdig med sina utbildningar kan kanske få någon möjlighet för anställning hos en privat arbetsgivare. Tänk på att om de som har utbildning börja praktisera i olika företag då kan även riskeras att de som redan har en anställning förlorar sina arbete och blir arbetslösa.

Angående att ’ Sossarna vill ha kvar fas 3’ kommer jag göra någon undersökning och kommer med något svar tillbaka.

Mats Larsson
den 17 december 2009Leif Haglund: Jobb- och Utvecklingsgarantin försvårar för arbetslösa att få riktiga jobb när arbetsgivarna har möjlighet att få gratis arbetskraft istället för att anställa på vanligt sätt. I ditt fall gick du miste om ett nystartsjobb när arbetsgivaren fick kännedom om att han kunde få dig gratis genom att erbjuda en praktikplats och därefter få dig som fas 3-jobbare utan lön.

Under förra veckan (v. 50) fanns det: 11.346 st arbetssökande inom fas 3 i JOB.

AMS:s statistik visar inte inom vilka sektorer dessa befinner sig.

Får dessa arbetssökande i fas 3 i JOB en handledare, en utbildningsplan, samt att allt detta följs upp kontinuerligt?
Inte jag i allafal. Mig AF har glöd totalt
Mats: Bibliotekarie är ett ärevördigt och fint yrke (jag
är själv bibliotekarie), så att hamna på bibliotek är
inte det sämsta! Men att alltid vara längst ner i hierarkin svider naturligtvis i själen. Trots utbildning
finns det många bibliotekarier (jag själv inkluderad) som tvingas praktisera på bibliotek. Man kan lika
mycket (eller mer) än de anställda, men får inte betalt,
är inte en del av personalen, en icke-person helt enkelt.

Vad skall vi göra? Förslag: mejlbomba ansvariga politiker. Tipsa Uppdrag Granskning om hur det ser ut
(de gjorde ett reportage om Aktivitetsgarantin - nu är det sjufalt värre).Leif Haglund: Du uttrycker det mycket träffande att fas 3-jobbaren är en icke-person. Man är inte en del av personalen, man får inte betalt, istället är det arbetsgivaren som får betalt. Kan det bli mer förnedrande?
Anvisad med hot: Vad säger din handläggare på AF?
Nog skall du väl ha en handledare på din arbetsplats?
Om du är glömd, påminn om din existens.
Ha, ha, vad ska jag säga, jag har mer högskolepoäng och yrkes- och livserfarenhet än mina AF handläggare och mina anordnare. Jag måste spela regler för at överleva.


Leif Haglund: Du är inte den förste som fått konstatera detta.

Det är inte alltid den mest lämpade eller bäste som får jobbet. Ofta är det andra saker som avgör.
Förtydligande , det måste jag göra, blev bjuden att söka städjobb hos en bemanningsföretag, det var från min anordnare.
Att ha mer universitetspoäng än AF:s handläggare är inte ovanligt... Som någon lite krasst uttryckte det: det är en merit att sakna utbildning på AF.

Men om AF anvisar en anordnare utan handledare så måste detta vara ett regelbrott. I och för sig kanske
detta inte bara är en nackdel. Man slipper nån jädra
lakej och spion som hänger efter en...Leif Haglund: Enligt de regler som gäller måste anordnaren skaffa fram en handledare som kan ta hand om fas 3-jobbaren.

Det är bra att du Leif tar upp detta problematiska inslag i regeringens arbetsmarknadspolitik. Jag önskar att du kan försöka påverka dina paritkollegor så att (S) tar bort Jugen när man återtar regeringsmakten hösten 2010. Framför allt måste Fas 3, fasas bort in i historiens glömda korridorer, med förhoppning om att den aldrig mer plockas fram. Damma i stället av Plus-jobben och låt oss långtidsarbetslösa åtminstone få en lön när vi arbetar. Vi bedöms ju stå till arbetsmarknadens förfogande. Anställda inom Samhall har en lön. Bara som en jämförelse alltså.


Leif Haglund: Enligt vad den arbetsförmedlingschef som tillika är tung s-politiker i Ystad nämnde för några månader sedan på ett socialdemokratiskt möte, ska fas 3 avskaffas och plusjobben återinföras. Om det verkligen blir så återstår att se. Jag befarar att en s-regering behåller fas 3 eftersom partiet inte offentligt sagt hur man vill ha det trots att många ropar efter besked från s-partiet.
Så att man inte glömmer förhistorien och sossarnas
skuld till att det ser ut som det gör:

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20050211
Kommentar till Mats Larssons inlägg:

Ja det är ju rent för jxvligt. Inte bara blev du utnyttjad men dom ljög och vilseledde dig också. Jag känner din smärta, ett sådant svineri. Har man några vänner alls som arbetslös?

Det vore inte helt otroligt om man tog ett radikalt och helt nytt grepp på problemet. Varför inte köra allting till den slutliga konsekvensen? Precis som dom inte respekterar dig, varför ska du respektera dom? Det vore inte förvånande om en man upprättade ett mått av rättvisa genom att bränna ner ett antal kommunala eller statliga egendomar, ex.vis dagis, skolor, relästationer etc. Redan här skulle du ligga på plus efter att ha bränt ner ett antal miljoner i skattepengar. Vad skulle det betyda om du dök upp på det där utsugande företagets kontor och satte en kula i nacken eller i tinningen (tänk medulla oblongata här) på den där jxvla sopan till chef. (Enligt undersökningar har man en 2-3 procentig chans till ett fullvärdigt liv efter ett skott i huvudet, OM man överlever alltså) Det skulle lära honom en läxa. Haha. Och betänk: En kille på livstid har sjujxvla mycket mer pondus och brudar på G än en arbetslös sopa i Fas 3.
Mats Larsson

Känner delvis igen mig i din berättelse. Även andra bekanta har varit med om liknande. Det är hemskt hur det har varit och hur det är. Jag förstår dig att du hellre vill vara inom kommunen där arbetsuppgifterna dessutom ligger utanför ditt yrkesområde. Man vill i alla fall inte hamna på ett ställe där man helst skulle vilja ha jobb om det inte är hos någon som man känner förtroende för. Man ska ju trots allt leva med sig själv och sin värdighet. Att tvingas underkasta sig själv med att "uppskattas" utan lön inom ett område som man kan och är utbildad inom på obegränsad tid är ovärdigt. Har du möjlighet till goda vitsord hos din tidigare anordnare eller är det kört med tanke på ditt "svek" mot honom? Jag tycker inte du ska nämna att du är berättigad till nystartjobb eller överhuvudtaget nämna AF när du söker jobb som programmerare. (Det är ju trots allt ett framtidsyrke.) Känner till de som lyckats få jobb som programmerare när man lyckas dölja AF. De som lyckats har ringt till potentiella arbetsgivare och bokat ett möte med utgångspunkt att de är intresserade av företaget och vill veta mer om deras verksamhet (som ett studiebesök). Alltså inte direkt sagt att det söker jobb men ändå presenterat sig själv kortfattat.

Angående att "Sossarna vill ha kvar fas 3" så grundar jag det på vad Leif sa i ett svar till mig den 30/10. "De som trots kompetenshöjning eller av annan anledning inte får något jobb ska erbjudas plusjobb. Aktivitetsersättning utbetalas för detta." Detta enligt uppgift från en kongressombud för Socialdemokraterna. Jag hoppas att Leif har missförstått!

Klas Hägglund

Om nu det gamla "plusjobben" skulle dammas av, (Man hade väl någon form av lön då, vad jag förstår.) så är det knappast troligt att man kan erbjuda alla fas 3-are detta. Så länge praktikmöjligheter finns så är det nog inte det mest troligaste? Tack för din sida. Jag brukar titta in där ibland.

Roger Persson

Din länk visar på verkligheten. När jag var arbetslös för första gången i början på 90-talet tror jag det var, (då Carl Bildt hade tagit makten) fanns det i min kommun endast ett ställe där man kunde delta i "arbetspraktik". Det var ett ställe där man gick sk kurser anordnade av oss själva. Det kunde vara i princip vad som helst. ABF var anordnare och varje fredag var vi tvungna att med plakat gå ut på stan och protestera mot den dåvarande regeringen. Annars skulle vi bli av med vår a-kassa. Även en större demonstation anordnades i huvudstaden där huvudarrangörer var LO och Socialdemokraterna. En kvinna blev avstängd från sin a-kassa då hon vägrade demonstrera.


Leif Haglund: Hur s-partiet ställer sig till fas 3 har jag försökt ta reda på dels av den socialdemokratiska riksdagsgruppen, dels av partiledningen i Stockholm, men inte fått något svar från någon av dem. Det här tolkar jag som att s-partiet inte lagt fast sin politik här. Det enda man sagt är att bidragen ska höjas.

Bäst vore att fas 3 avskaffas så snart s-regeringen tillträder och plusjobben återinförs. Jag vägrar tro att en s-regering skulle låta fas 3-systemet få fortsätta. Att tillåta den här formen av slavkontrakt som fas 3 innebär, dvs den anställde får ingen lön för sitt arbete och denne har inga fackliga rättigheter, det är totalt främmande för den socialdemokratiska människosynen!
Mats Larsson

Naturligtvis är det inte troligt att en regering skulle vilja göra om alla fas 3-jobb till Plus-jobb. De pengarna vill man säkerligen inte satsa på att ge Fas-treare ett mått av framtidstro, samt möjlighet att få känna en någorlunda rättvis uppskattning för utfört arbete. Nej sannolikt får vi fortsätta med att bli föremål för denna smått omänksliga, ovärdiga hantering av människor som i många fall tidagare jobbat och gjort en stor insats i samhället. Men man kan ju ändå hoppas på att det ska bli någon form av förändring om vi nu får ett regeringsskifte 2010. Vi får kanske sätta igång med rejäla manifiestationer. Se vilka manifestationer som blir till (och med all rätt) för de sjukskrivna som nu övergår till arbetsförmedlingens omsorg.
Till Leif
Saxad från Passagen.
"Jag började i september i fas 3. Jag hann arbeta i 31 år innan jag blev arbetslös på grund av arbetsbrist. Jag har aldrig haft kroppsarbete förut men nu har jag det. Trots att jag har kärlkramp får jag städa i alla möjliga skjular och garage, det är smutsigt och tungt. Nu äter jag 10 mg kortisontabletter för att klara av det hela. Fick nämligen värk i hela kroppen och det var inte träningsvärk. Men jag har bestämt mig att fortsätta tills jag stupar. Man skall ju göra rätt för sig, eller hur! Dessutom har jag lång väg till min sysselsättningsplats.Men det som är värst av allt är att jag har inte orkat söka ett enda arbete under den här tiden. Innan fas 3 sökte jag flera arbeten varje dag.
Min handledare på Af har inte hört av sig en enda gång under denna tid.
Jag kan inte räkna ut hur detta skulle ge bättre chanser att få ett arbete. Finns det någon som kan förklara det?"

En annan diskussion i sydöstran
http://www.sydostran.se/index.80643.html

Alla vi i fas 3 vet om regler i fas 3, men för Af gäller bara att vi förvinner från statistiken plus att komma med klagomål till Af som är den ända domaren som kan döma oss som stör verksamheten och riskera att blir utan matpengar?


Leif Haglund: Arbetsförmedlingen borde ta hänsyn till den arbetssökandes förutsättningar när de anvisar fas 3-jobb. Att sätta en 50-åring som aldrig haft kroppsarbete på ett tungt jobb är inte vidare lyckat. Den här personen borde ha erbjudits ett snarlikt arbete som det han haft under sina 31 år i arbetslivet.

Med tanke på att ungdomsarbetslösheten uppgår till skyhöga 30 procent, bör arbetsförmedlingen i första hand koncentrera sig på att ge yngre personer arbete, och låta den äldre arbetskraften vara ifred såvida de inte själva vill ha ett fas 3-jobb.
Leif & Anvisad med hot:

Ni kan inte på fullt allvar mena att företagen ska betala skatt på omsättningen? Det skulle slå hårt mot de som har höga kostnader för sin produktion (=nyföretagare och småföretagare), medan andra som inte har det skulle gynnas (=storföretagare som kan pressa underleverantörer till det yttersta). Å andra sidan har storföretagare alltid legat sossarna varmt om hjärtat.


"Småföretagare"


Leif Haglund: Det var på 1970-talet som man inom s-partiet diskuterade skatt på produktionen istället för skatt på arbetskraften. Skatt på produktionen hade gynnat personalintensiva företag. Lägre kostnader för arbetskraften hade fått företagen att anställa fler.

De historier som finns att läsa på tex länken http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20050211
är avskyvärda! Visst kan det finnas "skitjobb" som behöver utföras, men kan kan väl ändå agera värdigt!? Jag delar uppfattningen om att folk ska sättas på liknande arbetsuppgifter som de har haft i tidigare anställningar.
Så är det i mitt företag. Jag har en praktikant i fas3, jag hade två från början men det funkade inte med den ena. Hon som är kvar är duktig och kommer med all sannolikhet att få jobb hos oss om allt går som vi hoppas.

I övrigt vet jag inte om jag har lust att kommentera eftersom jag har sett att ni kastar er över företagare med hull och hår med diverse olika spydiga kommentarer. Någon av er har skrivit om demokratiska rättigheter att yttra sig, men tydligen gäller denna rätt bara vissa och inte alla.

I övrigt kan jag bara hålla med om att ett oetiskt utnyttjande är vidrigt. Dessvärre finns det en del som låter Mammon styra mer än sunt förnuft och etik. Trist!

Till Per Wahlins intressanta men lätt mordiska kommentar ovan: ja, det är nog många som dagdrömmer om att sätta en kula i sin chef. Om
eländet med fas 3 fortsätter finns ju risken att någon
går från tanke till handling och genomför lite "småmord" för att tala med den gamle anarkisten Hinke Berggren. Bättre vore dock om alla utstötta och förnedrade kunde enas i fredliga men resulta protestaktioner. Så slipper man kanske trettio år på kåken...
Drygt 11000 är inne i fas 3 om jag förstått saken rätt.
Och fler lär det bli. Skall det vara så svårt - rentav omöjligt -att få dessa människor att göra gemensam sak? Åtminstone virtuellt? Tänk om man bara hade (epost)adresserna till alla inskrivna i fas 3! De fördömdas register! I Internet- och Facebookåldern borde även arbetslösa kunna finna varandra!Leif Haglund: Någon/några av de 11000 borde ta kontakt med Expressen eller Aftonbladet och be tidningen stötta upp en protestkampanj mot fas 3-slaveriet.
Leif Haglund vill ha bort fas 3 från JOB och av Leifs kommentarer man kan förledas att tro att bara den Fasliga 3:an försvinner så blir allt frid och fröjd. Men även den som hamnat i någon av de två inledande faserna kan råka mycket illa ut.

För att förtydliga vad jag menar ska jag berätta vad en väninna till mig råkade ut för. I den fortsatta texten kommer jag att kalla min väninna B.

När B just gått över i fas 2 blev hon erbjuden en praktikplats som i förlängningen skulle ge möjlighet till en anställning. Visserligen var det bara ett vikariat som ställdes i utsikt men för den som varit arbetslös en längre tid är ju också en sådan möjlighet väldigt lockande. B hade redan tidigare kommit i kontakt med praktikplatsen i samband med en utbildning som avslutades med en kortare praktikperiod. Det var på grund av B:s insats vid denna första kontakt som hon nu fick ett nytt erbjudande.

Efter en träff med representanter från Arbetsförmedlingen och praktikplatsen påbörjades praktikperioden. Efter några veckor fick B besked av sin handledare på praktikplatsen att det utlovade vikariatet inte längre var aktuellt eftersom man genomfört förändringar i organisationen. Handledaren erbjöd B att fortsätta praktiken genom att redan nästa dag ta över ansvaret för telefonväxeln på arbetsplatsen. Den som ansvarat för telefonväxeln skulle nämligen gå i pension om två dagar och någon ersättare hade man inte skaffat. B var tveksam till erbjudandet eftersom hon inte tyckte sig ha den kunskap om arbetsplatsen och de anställda som hon ansåg sig behöva för att ta över ansvaret för växeln med så kort varsel. Hon bad därför om en halv dags betänketid vilket handledaren på praktikplatsen biföll. B minst sagt förvånad då hon en halv timma senare fick höra sin handledare säga till en kollega.
-B har fått sin chans, nu är det slut på hennes praktik!
B frågade om hon hört rätt och fick detta bekräftat.
B kontaktade då en av sina handläggare på Arbetsförmedlingen som beklagade och sa att det var inget att göra något åt och att det var bara att ta nya tag.

En vecka senare fick B ett brev från en annan handläggare på Arbetsförmedlingen. I brevet stod att man övervägde att stänga av B från JOB "på grund av i övrigt särskilda skäl". B fick möjlighet att bemöta detta skriftligt vilket hon också gjorde. Men resultatet blev bara att B fick ett besked från chefen på det lokala AF-kontoret att man beslutat att verkställa beslutet att stänga av B från JOB.
Om man vägrar att söka anvisat arbete eller praktik så kan man bli avstängd från JOB ett bestämt antal dagar. Men om man blir avstängd på grund av "i övrigt särskilda skäl" finns ingen bortre gräns för avstängningens längd.
För B innebar detta, att hon från att ha varit en praktikant med förhoppningar om ett framtida vikariat helt plötsligt stod utan aktivitetsersättning eller annan möjlighet till försörjning. Enda chansen till att få upprättelse var att begära omprövning hos AF:s Centrala enhet för omprövning. Handläggningstiden för en omprövning var när detta hände cirka sex månader.

Om man i likhet med B har hus och bil finns ingen möjlighet att få hjälp av de sociala myndigheterna. Inte ens ett handlån kan de bistå med fastän plånboken är tom och man har hemmavarande barn att försörja.


Leif Haglund: I arbetsförmedlingens informationsblad om Jobb- och Utvecklingsgarantin står följande:

"Under fas 1 kartlägger en arbetsförmedlare dina behov av aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka din möjlighet att hitta ett arbete. Huvudaktiviteten under fas ett är jobbsökaraktiviteter med coachning. Dessa aktiviteter ska anpassas efter dina behov och ge ett effektivt stöd för dig när du ska hitta ett arbete. Fas 1 omfattar max 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning." Mot fas 1 finns det enligt min mening inget att invända.

"Under fas 2 är aktiviteterna inriktade på dig som behöver ytterligare stöd. Det kan till exempel vara arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Aktiviteterna under fas 2 är förlagda till en arbetsplats." Fas 2 ska, om allt går väl, leda till ett riktigt jobb. Man är skyldig att ta den av arbetsförmedlingen anvisade praktikplatsen. Det föreligger alltså ett visst tvång i fas 2, men eftersom det finns utsikter om ett riktigt jobb, så får man stå ut under de 300 dagar som fasen varar. Tiden blir kortare om man erbjuds ett riktigt jobb under fas 2-tiden.

Din berättelse om väninnan B som avstängdes från Jobb- och Utvecklingsgarantin, visar nog inte hela bilden. För att avstänga B på grund av "i övrigt särskilda skäl" krävs mer än vad du uppgivit. Din väninnan hade, enligt vad du uppger, inte fått chansen att ge besked till sin handledare hur hon ställde sig till den erbjudna praktikplatsen i telefonväxeln.

För den som hamnat i fas 3 är loppet kört. Då kan man inte längre räkna med att få ett riktigt jobb. Undantag finns säkert, men för de allra flesta är läget nog hopplöst. Fas 3-jobbaren får ingen lön och är utestängd från alla de fackliga rättigheter som tillkommer vanligt anställda. Fas 3 är en kränkande åtgärd som bör avskaffas snarast möjligt.
Jag vill passa på att göra några tillägg till mitt förra inlägg och samtidigt säga något om Leif Hagströms kommentarer till detsamma.

Leif Hagström har naturligtvis rätt i att det ska krävas betydligt mer för att bli avstängd från JOB på grund av "i övrigt särskilda skäl" än att man ber att få en stunds betänketid innan man tackar ja till en stor förändring beträffande sin praktik. Men tyvärr är den refererade berättelsen om vänninnan B alldeles sann.

Arbetsförmedlingens Centrala enhet för omprövning kom också fram till att den lokala arbetsförmedlingens avstängning var oriktig och saknade grund. Men då hade många månader förflutit och skadan var så att säga redan skedd. B blev i praktiken ställd på bar backe utan möjlighet att försörja sig själv eller sin hemmavarande son. B:s fackförbund, Unionen, sade sig inte kunna göra något annat än beklaga det inträffade, eftersom det inte handlade om en konflikt mellan parter på arbetsmarknaden.

Att B råkade så illa ut berodde förmodligen på att handledaren på praktikplatsen valde att "offra" B för att klara sitt eget skinn. Handledaren hade fått uppdraget att tillse att den vakanta platsen som växelreceptionist tillsattes men inte sett till att lösa detta i tid. Att handledaren på praktikplatsen har en personlig relation till arbetsförmedlingens handläggare (hon som skrev brevet om att man övervägde att stänga av B) gör ju inte saken bättre. Min uppfattning om handledaren på praktikplatsen är fullständigt klar - han är ett fegt och ryggradslöst kräk. Arbetsförmedlingens handläggare borde med hänsyn till att hon har en personlig relation till handledaren på praktikplatsen avstått från att befatta sig med detta ärende på grund av jäv. Att en handläggare på AF inte inser att man inte ska handlägga ärenden där man är jävig kan väl om man vill vara välvillig betecknas som inkompetens.

När sedan chefen på den lokala arbetsförmedlingen, på grund av inkompetens, illvilja eller ovilja att stöta sig med sina handläggare tar det definitiva beslutet att stänga av B, är det ju rena katastrofen. Det är ju som Leif Hagström mycket riktigt påpekar så att den refererade händelsen inte bör föranleda en avstängning från JOB. Men faktum kvarstår: B blev avstängd från JOB och därmed utan aktivitetsersättning eller annat ekonomiskt stöd under en mycket lång tidsperiod.

Min åsikt är att den som är inskriven i JOB i praktiken är rättslös oavsett vilken "fas" man för tillfället befinner sig i. Jag tycker att min i alla stycken sanna berättelse om väninnan B och hur hon blivit behandlad med all önskvärd tydlighet visar detta. Arbetsförmedlingens illvilliga handläggare och inkompetenta chefer kan utan risk för efterräkningar eller represalier förstöra livet för den som är inskriven i JOB. Därför anser jag att alla faser inom jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) omedelbart bör avskaffas.

Leif Hagström skriver också mycket om mänskliga rättigheter i denna blogg. Till de mänskliga rättigheterna hör rätten att få myndighetsbeslut prövade i domstol (rätten att överklaga). I lagen om JOB (SFS 2007:414 §22a) står att beslut som tas av Arbetsförmedlingen inte får överklagas. Den enda möjligheten att få rättelse är att begära omprövning hos Arbetsförmedlingens centrala omprövningsenhet. Lagar som fastställer att myndighetsbeslut inte får överklagas i domstol utan bara omprövas av myndigheten själv hör enligt min uppfattning inte hemma i ett land som vill kalla sig en rättsstat.

Min ståndpunkt är helt klar:
Bort med hela jobb- och utvecklingsgarantin och alla dess faser (fasor på skånska).


Leif Haglund: Med den komplettering av berättelsen om väninnan B som du ger här, framgår det att B blivit utsatt för en oriktig avstängning från sin fas 2-praktik. B:s ärende omprövades av Arbetsförmedlingens centrala enhet som kom fram till att den lokala arbetsförmedlingens avstängning var oriktig. Genom arbetsförmedlingens felaktiga agerande har B lidit ekonomisk skada som borde berättiga denne till skadestånd.

Att B:s fackförbund i detta läge förhöll sig passiv och nöjde sig med att beklaga det inträffade, finner jag märkligt. Arbetsförmedlingens felaktiga avstängning medförde ju att B förlorade sin aktivitetsersättning under en som du uppger lång tid. Detta skulle facket ha reagerat mot och vidtagit de juridiska åtgärder som saken påkallade.

SFS 2007:414 §22a ger enligt min uppfattning inte stöd för att frita arbetsförmedlingen från ansvar för felaktigt agerande som får negativa konsekvenser för en i JUG inskriven person. Om så skulle vara fallet är JUG värre än jag befarade. Det skulle betyda att den inskrivne inte bara får jobba utan lön och fackliga rättigheter, denne är dessutom helt rättslös. Det börjar likna situationen för de svarta bomullsslavarna i USA på 1800-talet.
Hej Ann!
Hemskt det som din väninna varit med om. Håller med om att hela Jobb- och utvecklingsgarantin borde avskaffas. Det har också Leif skrivit här att han vill. Han vill istället att man efter 300 dagars a-kassa ska hänvisas till socialbidrag/försörjningsstöd. Detta blir en realitet för mig, att hänvisas till socialbidrag som jag likt din väninna inte är berättigad till.

För att göra en lång historia kort... För mig gjorde de ett avbrott enligt en paragraf "själv väljer att lämna" pga barnafödande. Det står noterat i en daganteckning skrivet av okänd arbetsförmedlare. Daganteckningen som är felaktig ligger till grund för beslutet. Jag fick inget beslut eller grund till beslut och ingen möjlighet till omprövning. Jag visste inte att jag skrevs ut. De frågade inte ens om jag skulle vara föräldraledig eller hur länge. Jag ringde vid ett flertal tillfällen till både AF och A-kassan för att höra om det fanns någon tidsbegränsning för föräldrapenning när det gäller ersättningen, men det skulle det inte vara. Efter föräldraledigheten tappade jag min inkomstgrundande dagpenninggrund, och trillade ner på 223 kr/dag brutto, och kommer således i fas 3 att bli helt utan pengar. Långt efter föräldraledigheten har AF erkänt att det gjorde ett felaktigt beslut men skrev ut mig istället pga "övrigt särskilt skäl". (inte stod till arbetsmarkandens förfogande inom överskådlig tid.) Någon information om vad överskådlig tid är finns inte att få svar på. Står ingenting i detta beslut om att det har med föräldraledighet att göra. Hade jag från första början blivit tillfrågad hade jag haft möjlighet att planera min föräldraledighet annorlunda. Jag blev dessutom felaktigt informerad av både a-kassa och AF. AF är mycket försiktiga att lämna skriftlig information när man begär det. Viktig information får man via telefon har jag fått erfara. Det som är sagt per telefon är så att säga osagt och därmed står AF fri.
Kan nämna att man har ändrat rutiner på AF för föräldralediga så att man inte tappar sin ersättning. Trots det så skrivs kvinnor ut (för det är oftast kvinnor det handlar om, då man tycks räkna med att det inte är mannen som tar ut längre föräldrapenning).
Föräldrapenning räknas inte som överhoppningsbar tid hos min a-kassan i alla fall, då man ingår i JUG. Därför tappar man den inkomstrelaterade dagpenninggrunden om man blir utskriven från JUG.

Leif
När det gäller praktik så borde inte arbetsgivare få praktik på praktik beviljade. Alltså att man tar in en annan praktikant när en fått sluta. En begränsning borde finnas. Praktikens syfte är ju att det ska leda till jobb. Dessutom borde det vara tjänstefel av arbetsförmedlare att förlänga praktik längre än vad som är tillåtet, vilket man gör. Sen borde det inte finnas konstlade åtgärdsplatser som kommuner tillhandahåller som inte leder till riktiga jobb. Praktik skulle kunna fylla ett syfte om det inte vore för att man ska ha praktik bara för att man ska ha det. Så blir det i JUG då man sätts i olika faser. Hur ser du på detta Leif?

Leif, hur har det gått för dig att kolla upp var pengarna (225 kr/dag) som kommunen får för handledning och liknande i fas 3 går till. Handledarna verkar inte se skymten av dessa pengar.

Leif, vad gör DU och andra oppositionspolitiker för att fas 3 ska avskaffas NU? Lägger man några motioner eller gör något annat? Vad jag förstår så vill ingen av de nu etablerade partierna avskaffa JUG. Skulle vara intressant om och hur diskussionerna går, då det verkar vara omöjligt att få ett enda svar från något parti i denna fråga.

Förresten Leif, tycker du som jag att när man går en arbetsmarknadsutbildning så ska dagar (a-kassa, alt. JUG-dagar) inte fortlöpa under tiden? Tänkte eftersom du som jag tycker att man inte ska tvingas att söka jobb under utbildning.

Om fas 1 skulle se ut som i det fina fraser som du citerar ovan så skulle jag inte heller ha något att invända. Det är bara det att verkligheten oftast inte ser ut så. Kanske undantagsfall finns. Om man vill ha hjälp med jobbsökaraktiviteter med coachning ska man få kvalitativ sådan tidigt i a-kasseperioden. Varför vänta i 300 dagar?


Leif Haglund: Den arbetslöse har större chans att få arbete om denne redan har erfarenhet av det jobb som arbetsgivaren söker arbetskraft till. Därför är praktikplatser bra. Där får den arbetslöse lära yrket och få rutin på de arbetsmoment som ingår i jobbet. Praktikens syfte är att det ska leda till jobb, men det behöver inte vara hos den som står för praktikplatsen.

Vissa arbetsgivare kan utnyttja systemet. Denne kan när de 300 praktikdagarna är slut låta fas 2-praktikanten gå och en ny praktikant tas in. Ett sätt att lösa detta problem är att praktikplatser enbart får anordnas av det offentliga inom kommunala, landstings och statliga företag/organ. Då skulle i varje fall inte privata företag kunna få tillgång till gratis arbetskraft.

Jag anser att den som genomgått fas 2 ska vara garanterad ett riktigt jobb hos offentligt företag/organ med full lön och med alla fackliga rättigheter. Fas 3 skulle då inte behövas. Den fas 2-praktikant som visat sig vara så hopplös att denne inte klarar av ens enkla arbetsuppgifter och inte kan beredas ett riktigt jobb efter avslutad praktikplats, ska erhålla socialbidrag/försörjningsstöd utan krav på motprestation.

Jag har pratat med ekonomichefen i Ystads kommun ang vart dagersättningen på 225 kr tar vägen. Denne svarade att alla handledarpengarna sätts in på ett särskilt konto hos kommunen varefter ekonomikontoret fördelar ut pengarna till de förvaltningar som har fas 3-jobbare.

Jag har gjort tappra försök att ta reda på hur s-partiet ställer sig till JUG, men inte fått klarhet i frågan. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen som lovade att ge besked har inte uppfyllt sitt löfte. Inte heller partihögkvarteret på Sveavägen har behagat svara. Jag har pratat med en partikamrat som är insatt i s-partiets arbetsmarknadspolitik. Denne antar att JUG ersätts med plussjobb. Jag har sökt på s-partiets hemsida om JUG. Det närmaste jag kan komma är det som skrivs på länken http://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/socialdemokratiska-riksdagsgruppen/berit-hogman/publicerat/pressmeddelanden/2008/jobb--och-utvecklingsgaranti-for-alla/
Jag vet inte hur jag ska tolka det som står där.

För egen del försöker jag på partimöten påtala den kräkning som de arbetslösa utsätts för i fas 3. En gräsrot som jag har inte mycket att säga till om. Det bästa sättet att skapa opinion mot fas 3 är att fylla tidningarnas insändarspalter med debattartiklar. Toppolitikerna vet att en opinionsstorm i media är inget att leka med.

Jag är av samma uppfattning som du när det gäller arbetsmarknadsutbildning. A-kassedagar och JUG-dagar ska frysas under tiden som utbildningen pågår.

Det är tänkt att arbetsförmedlingen redan från dag 1 i fas 1-perioden ska sätta in kvalificerad coaching för att snabbt få den arbetslöse i arbete.
Mycket relevant fråga från Anna Andersson ovan:

Vad gör du Leif, socialdemokrater och miljö- och vänsterpartister I DAGSLÄGET för att avskaffa JUG?
De som kan agera bör också göra det. NU.

Ja, vart går de 225 kr/dag?


Leif Haglund: Du har stor tilltro till vad enskilda s-politiker på gräsrotsnivå kan åstadkomma. Sätt istället press på partiledningen genom en massiv insändarstorm i dagstidningarna så kanske vänsteralliansen kommer med ett alternativ till JUG eller åtminstone ger svar på varför man vill behålla JUG.

Vart handledarersättningen på 225 kr/dag tar vägen har jag svarat på i min kommentar till Anna Andersson ovan.
Leif Haglund/
Tycker du inte det är märkligt att din partiledning inte kan ge besked i frågan hur partiet ställer sig till JUGen?
Speciellt fas3?
Jag kan inte dra någon annan slutsats att socialdemokratiska partiet fullständigt struntar i oss i fas3. Partiet bryr sig helt enkelt inte. Vi är få få. 11000 i fas 3 är för lite röster för att anstränga sig.
Tycker dagens partiledning är en skam. De är inte socialdemokrater i mina ögon.
De är inte ens riktiga politiker. De är massmediala clowner som gör allt för att få röster så de kan behålla sin makt.
Var är visionerna?
En riktig politiker är enligt mig en person som har en vision om hur samhället skall se ut. Inte en person som kollar i opinionsundersökningar för att se hur h-n skall bete sig.
men det är klart, väljer partiet Mona sahlin som ordförande så har man ju satt ribban väldigt lågt.
Vad var det Göran personn sa?
" Tänkandet är inte Monas starka sida"!!!!
Nä, det är bara att inse. Socialdemokraterna struntar i oss. Mona har fullt upp att dansa somaliskt dans i Folkets hus i Tensta.
Arbetare och de med arbetshinder skiter hon i.
Sahlin har ny valboskap att fösa nu, länge leve det nya Sverige.


Leif Haglund: Det borde ligga i partiledningen eget intresse att ge besked i saken, i synnerhet som de vet vilken kritik som fas 3 utsatts för.

Den som har ansvaret i s-partiet för arbetsmarknadspolitiken är Sven-Erik Österberg. Det är han som ska kunna ge svar på hur partiet ställer sig till JUG.
Leif Haglund: Någon större tilltro till gräsrotspolitikers
förmåga att centralt påverka politiken i landet har jag förvisso inte. Men nog har du, Leif, något större
påverkansmöjligheter än en oorganiserad/opolitisk arbetslös i Fas 3.

Jag uppmanar alla, att som jag själv, kontakta Sven-Erik Österberg. Kräv ett svar. Bifoga länk till denna blogg.


Leif Haglund: På de uppdrag jag valts till på kommunal och regional nivå har jag ganska stor möjlighet att påverka utgången. Men icke på rikspolitiken. Den avgörs av partistyrelsen tillsammans med den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Kongressen lägger fast politikens huvudinriktning, men den är oftast inte tillräckligt konkret. Partiledningen har stor handlingsfrihet att agera inom de av kongressen givna ramarna.
sven-erik.osterberg@riksdagen.se
Leif Haglund: Lycka till, Roger och ni andra! Får ni besked vill jag gärna ha en kopia av Österbergs svar.
I sin kommentar till mitt inlägg den 29 december skriver Leif Haglund:
"SFS 2007:414 §22a ger enligt min uppfattning inte stöd för att frita arbetsförmedlingen från ansvar för felaktigt agerande som får negativa konsekvenser för en i JUG inskriven person. Om så skulle vara fallet är JUG värre än jag befarade. Det skulle betyda att den inskrivne inte bara får jobba utan lön och fackliga rättigheter, denne är dessutom helt rättslös. Det börjar likna situationen för de svarta bomullsslavarna i USA på 1800-talet."

Tyvärr är det så att JUG är värre än vad Leif Haglund befarat. Den som är inskriven i JUG (eller JOB som AF kallar det) är i princip rättslös och kan tvingas jobba (praktisera) utan lön och utan fackliga rättigheter. Att man inte har rätt att överklaga (hos domstol) är ett tillägg (till reglerna för JUG) som gjordes när Hans Karlsson (S) var ansvarig minister. Ett klart brott mot de mänskliga rättigheterna som i bästa fall kan skyllas på inkompetens men förmodligen beror på ren illvilja.

I Brottsbalkens 20 kapitel 1 § kan man läsa följande:
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Det finns ingen närmare förklaring till vad som avses med formuleringen "i övrigt särskilda skäl" i SFS 2007:414 §22a. Det är därför upp till den enskilde tjänstemannen på AF att göra en bedömning om vad som kan anses vara i övrigt särskilda skäl. Därmed är det också väldigt svårt att visa att gärningen (att felaktigt stänga av någon med hänvisning till i övrigt särskilda skäl) är sådan att den inte kan anses som ringa. Därmed kan inte heller "gärningsmannen" ställas till ansvar enligt ovanstående utdrag från Brottsbalken. Beträffande skadestånd är rättspraxis att den som blivit utsatt för ett oriktigt frihetsberövande kan få skadestånd medan övriga kränkningar som regel inte ger någon sådan rätt.

Jag känner till flera fall där deltagare i JUG på "felaktiga grunder" blivit avstängda och sedan inte fått rättelse. Många orkar eller kan helt enkelt inte föra sin talan genom att begära omprövning hos AF centrala enhet för omprövning. Att anlita en jurist som för ens talan är för de alla flesta som är inskrivna i JUG helt orealistiskt. Väninnan B:s korrespondens med AF lokalt och slutligen med centrala enheten för omprövning skulle uppskattningsvis kostat minst 10 000 om hon anlitat ett juridiskt ombud. I princip är man alltså rättslös om man inte själv kan föra sin talan. Även för den som själv, eller med hjälp, begär en omprövning blir det verkligt tufft om man inte har en ekonomiskt buffert eller något annat sätt att klara en längre tid utan ersättning.


Leif Haglund: Det är inte bara oriktiga frihetsberövanden som berättigar till skadestånd, även andra former av kränkningar ger rätt till skadestånd. Jag har som nämndeman i tingsrätten ofta varit med och dömt ut skadestånd för olika slags kränkningar. 5 000 kr är lägsta belopp som utbetalas i skadestånd.

Att det inte går att överklaga ett så uppenbart felaktigt beslut som avstängningen av väninnan B, finner jag högst anmärkningsvärt, särskilt med tanke på att AF:s centrala enhet anser att avstängningen var felaktig. Det här är ju en parodi på rättvisa.

Att själv föra sin talan i rätten avråder jag ifrån. Det krävs juridisk utbildat ombud som för ens talan. Det räcker inte att ha rätt, man måste kunna bevisa det också, annars är risken stor att man förlorar målet! I hemförsäkringen ingår rättsskydd. Detta kan man utnyttja. Möjligheten att få rättshjälp bör också övervägas.

Ju mer jag får veta om JUG, ju mer främmande för svensk arbetsmarknadstradition verkar det hela vara. Anna Andersson har i en kommentar nyligen länkat till Riksrevisionens rapport om JUG där revisionen mer eller mindre sågar hela programmet.
När det gäller praktik...

Leif, du har rätt att den arbetslöse har större chans att få arbete om denne redan har erfarenhet av det jobb som arbetsgivaren söker arbetskraft till. Har man en sådan erfarenhet av ett jobb så tycker jag max två månader med praktik är befogat, därefter har arbetsgivaren möjlighet att anställa med sex månaders provanställning i vanlig ordning.

Du har också rätt när du säger att Praktikens syfte är att det ska leda till jobb, men det behöver inte vara hos den som står för praktikplatsen. Grejen är ju den att så länge Arbetsförmedlingen är så generös med praktik till arbetsgivare, att gång på gång ge denne möjlighet till arbetssökande, så är ju risken stor att man använder praktikenter istället för att anställa, eller det är rent av ett faktum. Det här gäller både inom det offentliga och privata. Att begränsa praktikplatser att bara gälla inom det offentliga tror inte jag är lösningen, utan en begränsning av x antal praktikperioder vore bättre och en mindre genrositet av praktikplater. Praktik används mer som regel än undantag och jag anser att det är en överrepresenterad åtgärd. När man söker jobb så frågar i regel arbetsgivaren om man är arbetslös och berättigad till praktik.

Att kvalificera sig in genom en praktikplats inom det offentliga är praktiskt taget omöjligt pga LAS och den sk undanträngningseffekten. I så fall ska du besitta en unik kompentens för en specifik tjänst vilket man inte så ofta rekryterar via en praktikant. Att tro att fas 3 skulle ersättas av det tidigare plusjobben är en utopi. Att de offentliga skulle erbjuda en anställning efter en praktikperiod är näst intill omöjligt.

Att bli inlåst i åtgärdsprogram som JUG tror jag minskar chansen till ett riktigt jobb eftersom man bjuds ut så generöst till arbetsgivare. Och du Leif, det handlar sällan om att praktikanten är så hopplös att klara av arbetsuppgifter. Varför ska man straffas med socialbidrag pga av att arbetsgivare och Arbetsförmedlingen utnyttjar systemen eller för att arbetsgivaren inte har möjlighet att anställa. Leif, det verkar som om du har ändrat dig igen när det gäller JUG. Enligt din ”modell” ville du ta bort JUG men nu verkar du vilja att fas 1 och 2 ska vara kvar.?

Ett självupplevt exempel: På en tidigare praktikplats utvecklade jag ett kundrabattsystem som jag sedan fick utbilda ordinarie personal på. Jag fick ingen anställning där sedan, eftersom de var erbjudna nya parktiperioder med andra arbetslösa. De sa att jag hade varit en stor tillgång för företaget men det arbetsuppgifter som jag hade fick ordinarie personal ta över. Sedan skulle de ta in en ny praktikant med mindre kvalificerade arbetsuppgifter om det inte skulle ha turen att få en som jag som tillförde företaget något.

I Riksrevisonens nyliga rapport (2009-11-25) gällande Jobb- och utvecklingsgarantin har man också kommit fram till att praktik har begränsade eller negativa effekter för deltagarnas chans att få ett reguljärt arbete. Subventionerade anställningar inom framför allt privat sektor tyder däremot på positiva resultat för arbetssökande. Rapporten finns att läsa i sin helhet på
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveItemPage____555.aspx?publicationid=2800&order=ZmFsc2U=
Ann har rätt att i JUG är man rättslös. (Det är jag också ett exempel på, trots att jag inte på något sätt har misskött mig och enligt min arbetsförmedlare gör allting rätt när det gäller mitt jobbsökande. AF ville vid ett tillfälle dessutom använda mina ansökningshandlingar i utbildningssyfte.) Ja Leif, JUG är värre än vad du befarade.

Leif, svaret du fick när det gäller handledarpengen på 225 kr/dag var inte specifik nog som du förstår.

Leif, är tanken att dagar ska frysas när det gäller arbetsmarknadsutbildningar enligt Socialdemokratiska partiet? Tänkte eftersom man vill hårdsatsa på utbildning.


Leif Haglund: Vad s-partiet vill när det gäller JUG och vad man anser om att deltagande i arbetsmarknadsutbildningar ska medföra att ersättningsdagarna fryses, har jag inte fått kläm på. De vill inte ge besked. Att komma dragandes med det man hittar på partiets hemsida har du ingen större nytta av. Du vill ha klara besked och det får du inte där.

Jag vill behålla JUG fas 1 och 2 men avskaffa fas 3. De invändningar mot fas 2 som du nu kommer med gör att jag backar något från min tidigare uppfattning om fas 2 och går på din linje. Det du anför mot fas 2 köper jag. Begreppet JUG har dessutom blivit så negativt laddat att man bör döpa om det till något annat.

Jag har tagit del av Riksrevisionens rapport 2009-11-25 om JUG. Jag visste inte att Riksrevisionen hade kommit med en sådan rapport. Jag är tacksam att du tipsat mig om den. Rapporten utvisar att JUG har de brister som du påtalat. Särskilt risken för rundgång och inlåsning av deltagarna i programmet. Å andra sidan ger Riksrevisionen samma kritik till den av socialdemokraterna införda Aktivitetsgarantin. Båda programmen uppvisar allvarliga brister, anser revisionen. De leder inte till jobb på öppna arbetsmarknaden såvida inte staten går in och subventionerar lönen. Jag anser det är förnedrande att jobba med av samhället subventionerad lön om man är fullt arbetsför.

När det gäller handledarersättningen på 225 kr/dag tycker jag det var klara besked jag fick från ekonomichefen i Ystad. Han sa att ekonomikontoret skickar över pengarna till de förvaltningar som har fas 3-jobbare. Jag utgår ifrån att förvaltningen i sin tur bokför pengarna på respektive enhets konto så att pengarna kommer den enhet tillgodo där fas 3-jobbaren arbetar.
Den reflektion jag har över detta, är varför får de som tar in praktiketer, mer pengar för att ta in dessa personer än vad de som utför en praktikjobb får?

Många som praktiserar får stort sätt samma uppgifter som de ordinarie anställda. Då ska väl solidariskt vara att de får en lön efter det arbete som de utför.


Leif Haglund: Det tycker jag också!
Inväntar nu svar från Sven-Erik Österberg.

Kanske är det en "utopi" att tro att S förvandlar
Fas 3 till plusjobb. De har ju själva en taskig
historia (=Aktivitetsgarantin). Kanske kan
man endast förvänta sig en "uppiffad" Fas 3,
dvs kortare perioder, rätt att söka arbete,
gå arbetsmarknadspolitiska utbildningar etc.
Ett slaveri med mänskligt ansikte. Hoppas vid
gud att det inte blir så. Att vi inte l å t e r det
bli så!
Leif Haglund: Jag har lusläst s-partiets arbetsmarknadsprogram flera gånger, och utifrån vad där står ligger det nära till hands att anta att det du nämner om en uppiffad fas 3, dvs kortare perioder, rätt att söka arbete, gå arbetsmarknadspolitiska utbildningar, är det som väntar om det blir regeringsskifte.
Annika Eriksson: Därför att arbetslösa är en "svag"
grupp som de styrande gör vad de vill med. Är man
inte med på banan så är man inte. Alliansens arbetslinje är i praktiken inte en arbetslinje. Eller säg så här: deras arbetslinje är klasspolitiskt utformad.
Det arbete som 11000 i Fas 3 utför räknas inte.
Det är slavarbete som kommer den välbeställda eliten
till godo.


En sak, långtidsarbetslöshet är inte individuell eller ett individrelaterat problem. Arbetslöshet oavsett vilken är och förblir ett strukturbetingat samhällsproblem.
Arbetslöshet är allas problem!
Arbetslöshet är inte ett individuellt problem enbart. Arbetslöshet bland kvinnor beror ofta på att mannen har ett arbete på orten där man bor och vill inte mista sitt arbete! Vidare så kanske man bor i hus som kan vara mycket svårsålt på vissa orter. Man kan också vara bunden av anhörigvård, dvs en gammal farfar eller mormor som är beroende av viss tillsyn. Men mest beror det på att även om man söker jobb i hela landet får man inget om man tex. har luckor i cv:n . Som kvinnor som fått huvudansvaret för barnen av olika skäl. Man blir då osynlig eftersom sk meriter saknas!!! Jag får inget arbete trots att jag själv söker hela landet trots att jag är akademiker och jag har kompentens. Kommunerna sparar och sparar och även företagen. På landsbygden står mycket stilla och flytta kan man bara om man har ett jobb att flytta till!!!
Människan fri och ofri
Å ena sidan är människan unik i det avseende att hon är medveten om sig själv; det gör att hon kan faktiskt påverka sin situation i motsats till djuren eller andra ting. På det sättet är människan den enda varelsen i världen som kan s.a.s. skapa sig själv och sin framtid. Hon kan påverka sin existens och forma sin framtid. Men å andra sida är hon bunden vid den fysiska världen och dess begränsningar.

Naturligtvis kan den enskilda människan besluta sig för att avstå från att förverkliga det som skulle vara hennes särdrag som person. Hon kan välja att bli en del av massan. Hon kan avsiktligt identifiera sig med en förslavande samhällsstruktur. Hon kan t.o.m. bestämma sig själv för att avstå från varje fritt avgörande och på så sätt ge avkall från sin frihet, som är unikt för henne (flykten från friheten). Men hon kan även, om hon beslutar sig, befria sig alltmer från de för- och opersonliga tvång, som hon som kropps- och tidsbunden varelse är utsatt för. Men å andra sidan sker detta inom de personliga och fysiska världens begränsningar.
Ja, i vilken mån är människan fri att forma sin egen framtid?.... det värsta som kan hända en människa i Sverige är att bli ett offer i byråkratin, här menar jag AF och jobb och utvecklingsgarantin, särskild fas 3 Den skapar, medvetet eller omedvetet, fällor. Tjänstemännens och politikernas verklighet stämmer inte överens med medborgarnas.Ja, det är omänskligt att haman i byråkratins hjul, tvång och godtycke.

Men å andra sidan är det också omänskligt att kräva att var och en skall klara sig själv utan samhällets och statens hjälp (liberalism/nyliberalism). Vem som helst kan hamna i situationen att behöva samhällets hjälp.
Så det måste tydligen något slags syntes mellan individens frihet och oberoende och samhällets hjälp.


Leif Haglund: Idealet är om man kan åstadkomma en syntes mellan individens frihet och oberoende och samhällets hjälp. Det är just en sådan syntes som jag vill se i mitt idealsamhälle.

Socialismen ger samhället för stor makt över den enskildes frihet och oberoende. Med konservatismen, i varje fall enligt dess lärofader Edmund Burke, är var och en utlämnad till sin egen förmåga. Detta ger för stort svinn av mänskliga resurser som samhället skulle haft nytta av om den enskilde fått goda förutsättningar att utvecklas. Liberalismen i sin ursprungsform hade däremot som mål att åstadkomma den syntes som du efterlyser. Liberalismen lyckades inte fullt ut förverkliga sin ideologi. Det blev istället socialdemokratin som kom att skapa en lyckosam balans mellan individens frihet och samhällets inflytande.

Fas 3 är som väl ingen kunnat undgå att märka, inte någon lyckad lösning. Den verkar vara tillkommen som en avstjälpningsplats för dem som av någon anledning blivit långtidsarbetslös och som Arbetsförmedlingen bedömt inte kan beredas jobb på öppna arbetsmarknaden.

Luckor i CV:n får inte innebära att man är körd. Det kan ju, som du anger, bero på fullt godtagbara anledningar. Även om man inte kan uppge varför man har en lucka en viss tid, ska detta inte ligga den arbetssökande till last. Det är vad den arbetssökande kan tillföra i kompetens på en arbetsplats i nuläget som ska räknas.
när det gäller åtfärder mot arbetslöshet. Fas tre måste omedelbart bort även praktikplatser som inte är kopplande till utbildningar. Som det är nu håller riktiga arbeten på att trängas undan av olika bidragsjobb i form av praktikplatser, fas 3 jobb och sysslesättningar anordnade av kommunerna för att sysslesätta socialbidragtagare. Är själv arbetslös hade planer på att starta en cykelaffär där syftet var att köpa in stora partier med begagnade cyklar via polisens hittegodsauktioner renovera och sälja, men ideen håller inte kommunen jag bor i har en liknande verksamhet för sina socialbidragstagare. Vem kan konkurera med en verksamhet som inte behöver betala ut någon lön till de anställda. Granskar man praktikplaster, fas 3 planser och liknande så går det inte att komma ifrån att dessa faktiskt tränger bort riktiga jobb.
En åtgärd som omedelbart borde införas är att konjuktruranpassa kraven på de som uppbär ersättningar från transfereringssystemen. Dvs när det är högkonjunktur bör kraven vara hårda på att ex flytta för att kunna ta ett arbete. Kraven på sjukskrivna att ex omskola sig för att kunna hitta ett jobb som de orkar med ska vara höga, men att sätta den kraven på folk i det läge som är nu innebär bara att på ren svenska jävlas med människor som redan har en tupp situation. Samma sak med regeringens jobbcoacher som läget är nu är detta en helt meningslös åtgärd. I en högkonjunktur däremot ett utmärkt verktyg för att få rörlighet på arbetsmarknade och rätt person på rätt plats.
En annan sak som helt glöms bort i debbatten när det gäller de allt hårdare kraven på arbetslösa att söka jobb till varje pris även om det innebär jobb som man egentligen inte passar för. Är de mängder med ansökningar som arbetsgivare får i bland tusentals där de kandidater som verkligen är intressarade av tjänsten drunknar bland de som är tvingade att söka för att komma upp i en viss kvot sökta arbeten. Denna administration blir oerhört kostsam. För en enmansföretagare som funderar på att anställa sin första person. Kan det innebära konkurs bara för att tiden det tar att läsa igenom 1000 tals ansökningar gör att vederbörande missar ett bra kontrakt.

Bidragsjobben måste bort de förlänger bara lågkonjunkturen och förvärrar trögheten på arbetsmarknaden.


Leif Haglund: Efter att tagit del av Anna Anderssons kommentarer angående fas 2 och Riksrevisionens rapport om JUG, har jag reviderat min uppfattning och instämmer numera i den kritik som riktas mot praktikplatserna i fas 2-programmet.

Jag delar också din uppfattning att bidragsjobben ska bort. En fullt arbetsför människa ska erbjudas ett riktigt jobb. Blotta benämningen "bidragsjobb" får mig att rysa.
Är det alltså så illa, Leif? Kan man inte ens
förvänta sig ett antal tusen nya plus-jobb?
Herregud, inga visioner, inget att erbjuda
människor... Var skall det här sluta? Fyra
år till med Alliansen kanske? Lika bra att packa
resväskan och förbereda emigrationen.
Leif Haglund: Vi får avvakta ett tag till så kanske s-partiet kommer med klara besked om hur man vill ha det med JUG. Den här frågan är så pass viktig och har orsakat så mycket oro varför s-partiet mer eller mindre är tvingad att komma med besked.

Enligt den socialdemokratiske arbetsförmedlingschef som deltog på ett s-partimöte i Ystad i höstas, har partiet för avsikt att ersätta fas 3 i JUG med plusjobb. Om det var ett önsketänkande eller om han hade underlag för det han sade, vågar jag inte spekulera i.

Det är inte lönt att packa resväskan för att emigrera, Roger, eftersom andra länder sannolikt har lika hårda krav på de arbetslösa som Sverige. Man kanske inte kränker dem med slavarbetskontrakt, men de är nog hårdare när det gäller att ge ut försörjningsstöd.

Hm, Leif, är det inte sossarna som brukar beskyllas
för att lita på den "starka staten" och mindre på
samhället...

Liberalismens historia skall inte romantiseras. Någon
gyllene "syntes" har den aldrig skapat - däremot
ett ständigt vaktslående av herrarnas egendom. Hur ställde sig de fina liberalerna 1848 och 1871? Glöm inte A. Strindbergs ord om att liberalen inte ens är värd repet... Personligen anser jag att endast mer socialism kan få individen att växa. Idag är friheten en chimär för väldigt många - tacka liberalismen för det.Leif Haglund: Den gyllene syntesen - där fick du till det bra, Roger! - var målet för liberalerna, men de lyckades inte uppnå det. Det blev istället Socialdemokraterna som lyckades med den bedriften.

Att slå vakt om egendomsrätten är viktigt. Staten får inte konfiskera medborgarnas egendom. Ett sådant samhällssystem är jag övertygad om att svenska folket inte vill ha. Hade jag levt på den tiden, skulle jag ha givit liberalerna mitt stöd för att slå vakt om "herrarnas egendom".

Socialdemokraterna gick en annan väg för att angripa äganderätten av företag istället för den av dig önskade konfiskationen. Man lagstiftade om medbestämmande för de anställda i företagen. Det tycker jag var betydligt bättre. Det kommer du också att tycka om du i framtiden blir egen företagare och rik man!
Oj, citerade Strindberg fel. Så här skall det vara
(ur Svarta Fanor):

Ni liberala rojalister, liberala byråkrater, libarala reaktionärer, liberala skanspatrioter! Liberala förfalskare äro ni; därför går jag till socialisterna; det är framtidens folk under det ni tillhör det förflutna, den avgående träcken!.. ..ni som förfalskat opinionen, förgiftat brunnarna och uppfostrat ert släkte i lögn och bedräger.. ..Betrakten mig hädanefter som er öppna fiende, jag ska behandla er som tjyvar och mördare.

Håller du inte med Leif?


Leif Haglund: Det var ett svavelosande utfall som August Strindberg gör här! Man måste dock ha i minnet att Strindberg skrev Svarta Fanor 1904 då liberalerna var den dominerande kraften i samhället och socialdemokratin, då ett renodlat socialistiskt parti, ännu inte hade vuxit sig starka. S-partiet representerades i Riksdagen enbart av fyra personer.

När Strindberg uppger att han ska gå över till socialisterna, då avser han Socialdemokraterna. Något annat socialistiskt parti fanns inte vid den tiden. S-partiet splittrades först 1917 då vänsterfalangen (kommunisterna) uteslöts.

Vad är det som gör socialismen så lockande för dig idag, Roger? De länder där socialistiska partier regerat har befolkningen varit förtryckta. Vill du ha en syntes mellan individuell frihet och oberoende och samhällets hjälp, då är socialismen inget för dig. Håll dig till Socialdemokraterna, Roger! Det partiet ligger närmast ditt ideal. Mitt också!
Klart Strindberg gick till socialdemokraterna. Men
socialdemokraterna var socialister och marxister på
den tiden. Menar du allvar Leif när du skriver att
du hade slått vakt om "herrarnas egendom"? Axel
Danielsson med flera roterar i sin grav!

Det som lockar mig med socialismen är nog samma som lockar Göran Greider och tusentals andra socialdemokrater. Din bredsida mot socialism gör mig uppriktigt sagt ledsen. Är idéarvet på väg att dö ut i S? Bland yngre SSUare vet jag att man på nytt diskuterar Marx aktualitet. Även gräsrotspolitiker borde bli av med sin beröringsskräck.


Leif Haglund: SSU-are har alltid varit radikalare än moderpartiet. De flesta blir mindre samhällsomstörtande med åren.

Du nämner inte vad det är hos socialismen som du finnes så lockande, varför jag har svårt att bemöta dig. Det kan vara så att det du benämner socialism är det jag kallar socialdemokrati. Då är det inte mycket som skiljer oss åt.

Socialdemokratin vill inte avskaffa äganderätten. Man var visserligen på väg åt det hållet med Rudolf Meidners löntagarfonder, men hans idé genomfördes aldrig. Det blev istället mindre ingripande fonder som var i kraft några år.

Det finns viss egendom som jag anser ska fråntas nuvarande ägare. Det är hyresfastigheter. Det kan inte vara rätt att hyresgästerna ska stå för alla kostnaderna för fastigheten men aldrig bli ägare till huset.Jag anser att alla hyresfastigheter ska övergå till bostadsrätter eller annan form av meddelägande där man bor.
Leif Haglund/

Du skrev att s-partiet splittrades 1917 då kommunisterna uteslöts.

Man kanske kan säga att S-partiet återuppstått om än i mindre skala då sossarna är beredda att bilda regering med en Kommunist!!
Tänker givetvis på Lars Ohly. Mannen som kallade sig kommunist ända fram till slutet av 2005!!!
Så då kan jag ju ställa frågan du ställde till Roger till dig istället Leif.
"Vad är det som gör socialismen så lockande för dig Leif?"
För i praktiken så innebär ju en röst på Mona en röst på Lars Ohly.
Lars Ohly, denna kommunist som talade sig varm om de forna öststaterna.
Hur f-n kan man vilja sammarbeta och tom bilda regering med en sådan person??!
Vad var det nu Göran persson sa om Mona Sahlin?
Jo,
"Tänkandet är inte hennes starka sida."

Leif, tror du någonsin under någrasomhelst omständigheter att Göran Persson eller någon tidigare socialdemokratisk ordförande hade satt sig i regering med en kommunist som Lars Ohly?

Nä, sossarna sköt sig själv i foten när de valde Mona som ordförande. Så fort hon öppnar munnen så sjunker sifosiffrorna.


Leif Haglund: Varken Göran Persson, Ingvar Carlsson, Olof Palme, Tage Erlander, Per Albin Hansson, Rickard Sandler eller Hjalmar Branting hade satt sig i en regering med kommunisterna, vare sig partiet heter Kommunisterna, Vänsterpartiet Kommunisterna eller Vänsterpartiet.

Jag har hela tiden sagt att s-partiet måste hålla rågången till vänstersocialisterna ordentligt bred så att de inte smittar ner socialdemokratin med marxistisk idégods.

Jag tror inte fackföreningsrörelsen är särskilt förtjust i att s-partiet samarbetar med Lars Ohly.

Mona Sahlin försökte värja sig i det längsta mot att ta med Lars Ohly i båten, men misslyckades med detta. Nu har hon uppgivit att vi får gilla läget vare sig vi vill det eller ej. För min del hoppas jag att socialdemokraterna kan mobilisera så pass starkt stöd bland väljarna att Vänsterpartiets inflytande kan hållas på minimal nivå.

Bäst hade varit om s-partiet drivit en egen valrörelse med sin egen politik och först efter valet lämnat öppet för andra partier att stödja (s). Om inget parti då hade velat ge (s) sitt stöd, då är det bättre att förbli i opposition. Makten får inte erövras till vilket pris som helst.
Hej Leif och tack för ett mycket bra blogginlägg! Jag tycker även att din idé om att långtidsarbetslösa skall få omutbilda sig mot att de får ut ett belopp motsvarande ett försörjningsstöd i månaden är en suverän idé. Det är precis vad jag själv har förespråkat. Har du försökt ta upp och driva denna fråga på "högre ort?"

Jag hamnar snart i fas 3 och till skillnad från de flesta andra så är mitt problem att jag har alldeles för mycket utbildning (dvs långa teoretiska sådana.) Men eftersom jag har en värdefull matematisk bakgrund så skulle det möjligen räcka om jag fick gå någon KY-utbildning inom IT på två år för att komma igen på arbetsmarknaden. När jag frågade Arbetsförnedringens kundtjänst om detta skulle kunna vara möjligt inom ramen för (L)JUG gav de mig det eviga standardsvaret som man får varje gång man ringer dit: "Vi vet inte men ta gärna upp det med din handläggare."

Av handläggaren fick jag nobben. Det tycks alltså vara bättre för samhället att jag helt kastar bort 10 års universitetsstudier och istället står och sorterar kläder på Emmaus, skurar toaletter eller vad det nu kan tänkas bli.

Nåväl, eftersom du (eller de andra blogginläggarna) verkar mycket kunniga vad gäller de här sakerna så undrar jag:

1) Jag har tänkt att flytta ner till dina trakter (Skåne), för att på så sätt kunna söka jobb i Danmark. Jag känner dessutom en del folk där som skulle kunna hjälpa mig med just detta. Problemet är emellertid som följer: Man har ju alltid rätt att byta AF-kontor (t.ex. vid flytt), men har man också rätt att byta en slavsysselsättning mot en annan när man väl hamnat i fas 3?

2) Vad är det egentligen, en gång för alla, som gäller angående semester i fas 3? Ovan skrev du att du hade kollat upp detta och att man de facto har rätt till semester, men sedan var det många nedanför som dementerade uppgiften.

3) Vad händer om man råkar bli utkastad från sin tilldelade sysselsättning p.g.a. att man kanske inte klarar av arbetsuppgifterna och p.g.a. detta även får sitt aktivitetsstöd indraget? Som du skriver ovan så är villkoret för att ens få försörjningsstöd att man skall vara inskriven på AF och underkasta sig dess "hjälp", men samtidigt styrs ju försörjningsstödet av Socialtjänstlagen och är därför ingen rättighet utan alltid individuellt behovsprövat. Kan man alltså helt bli nekad försörjningsstöd och hamna på gatan även om man på nytt skriver in sig på AF och underkastar sig dess "program" och "hjälp?"Leif Haglund: Tack för dina berömmande ord, Per.

Nu har jag fått svar från arbetsförmedlingschefen i Malmö på dina frågor.

Fråga 1: Jo, man har rätt att byta ett fas 3-jobb mot ett annat på den plats man flyttar till. Välkommen till Skåne, Per.

Fråga 2: Någon semesterledighet finns inte i fas 3. Däremot har man rätt till max 20 dagars ledighet med bibehållande av sitt aktivitetsstöd. Man ska dock samråda med sin arbetsgivare så att man inte begär ledighet vid en mindre lämplig tidpunkt.

Fråga 3: Nej, man blir inte nekad aktivitetsstöd det visar sig att man inte klarar av arbetsuppgifterna och arbetsgivaren därför inte vill ha kvar fas 3-jobbaren. I ett sådant läge avbryter arbetsförmedlingen fas 3-jobbet och skaffar den arbetslöse ett annat fas 3-jobb som denne kan klara av.

Aktivitetsstödet är 65 procent av den A-kassa man hade när man blev arbetslös, dock max 680 kr. Den som inte haft något arbete och därmed ingen a-kassa erhåller 260 kr/dag i aktivitetsersättning.
Leif och Peter skriver som om det vore 1930-tal
och från Öster hotar den röda faran. Sossarnas
bolsjevikskräck försvinner tydligen aldrig. Nåja,
det viktiga nu är att lägga käbblet åt sidan och
samarbeta. Inget kan vara mer angeläget än
att få bort Alliansen. Enade vi stå, splitrade vi falla.

De tre punkterna/frågorna Per Andersson tar upp skulle också jag vilja ha svar på.Leif Haglund: Frågan är vad vi ska enas om? Vilka punkter ska (s) göra avkall på för att tillmötesgå (v)?

Jag kommer att stötta på arbetsförmedlingschefen nästa vecka om denne inte givit svar på Per Anderssons frågor.
Per Andersson/

1.
Nej, jag tror inte du har rätt att byta sysselsättningsplats vid flytt.
Möjligtvis om du skrivet på för tex skogsstyrelsen att de kan förflytta dig till ett annat kontor i Skåne.

2.
Alla har rätt till ledighet(tror 4veckor) under sommaren. Det är lagstadgat.
Men, du har inte rätt till betald ledighet. Det är det som är skillnaden. Det är anordnaren som bestämmer ifall du skall få betald ledighet, upp till 20dagar per år.

3.
Om du inte klarar av arbetsuppgifterna pga sjukdom så skall detta styrkas av läkare.
Om man inte klarar av arbetsuppgifterna pga brist på yrkeserfarenhet eller kunskap så skall anordnaren anpassa platsen så det funkar.
Detta gäller även vid arbetsfunktionshinder, arbetsplatsen skall anpassas efter individens behov/förutsättningar.

Leif/
Tror S förlorar många röster på sammarbetet med Ohly. Fler än mig det kryper längs ryggraden på.


Leif Haglund: Semesterlagen gäller nog inte dem som är inskrivna i JUG. Har de inte rätt till lön, fackliga rättigheter eller möjlighet att överklaga myndighetsbeslut, då tror jag inte de har rätt till någon ledighet. Av vad som framkommit av kommentarerna här, så har Fas 3-jobbare inga som helst rättigheter. Arbetsgivaren får dock inte utöva den numera avskaffade patronatsrätten som gav denne rätt att aga sina anställda.
Som jag vet finns ingen Regelbok för fas 3.

Själv har jag lyckats byta anordnare efter 3 månader.

20 dagar ledighet per år gäller, med här också måste man stå för arbetsmarknadsförfrågande. Under min ledighet var jag kallad två gånger till AF kontoret bara för att visa upp mig.
Jag vet att andra kunde åka på semester, tolkning är godtycklig och beror på din handläggare.

Den som är arbetslös i Finland har rätt att studera med bibehållen arbetslöshetsersättning.
Denna rättighet började gälla from 1/1 2010.Men de regler som gäller idag i Sverige så får den arbetslöse inte ens gå en kvällskurs på några få timmar.

Mest skrämande är att utbildat folk måste fly Sverige pga av fas 3 slaveri.


Leif Haglund: I Danmark har många arbetslösa svenskar fått jobb. Riktiga jobb!

Jag kan rekommendera Danmark. Danskarna har en bra inställning till livet. Dessutom har politikerna i Danmark en mer verklighetsförankrad syn på saker och ting än vad deras svenska kollegor har.
20 dagars ledighet är väl inte samma sak
som rätt till semester?

Skulle skillnaden mot Fas 2 (där man också har rätt
till 20 dagar) bestå i att anordnaren
bestämmer om man skall få "betalt", dvs aktivitets-
ersättning? Om denne inte inte går med på det då?
Hur f-n kan man överlåta den makten
till arbetsgivaren!?
Enligt min uppfattning dsk ledighet, har inget att göra med semestern. Jag har diskuterat med AF och andra instanser men fått ingen riktig svar. Står man för arbetsmarknads förfogande under de dagar är man inte på semester, eller hur? Jag har också förtroendeuppdrag och AF krävde att jag skall använda mina lediga dagar för detta endamål. Det finns ingen REGELBOK för fas 3, tolkning är fritt, allt hänger på din handläggare på AF.

Utländska bärplockare ska garanteras en lägsta lön på 16.800 kronor i månaden - annars blir det inget arbetstillstånd. Det föreslår Migrationsverket.

Lägsta statliga Af-aktivitetsstöd för en arbetssökande praktikant i jobb* är 181 kr/vardag efter skatt (ca 22 dag/månad).
118,71 kr netto/dag (31 dagars-månad, exkl. bokostnad) har kommunala arbetssökande praktikanter i jobb* (existensminimum).
Vad ska man tycka om detta?.


Leif Haglund: Den som innehar politiska förtroendeuppdrag i kommun och landsting har lagstadgad rätt att vara ledig från jobbet. Är det så att man undantagit dem i Fas 3 och överlåtit till arbetsförmedlingens handläggare att fatta beslut, då är det ett klart brott mot kommunallagen.

Hade det funnits jobb till flertalet medborgare i Sverige, då hade jag inte haft några invändningar mot den låga arbetslöshetsersättningen. Men så är inte fallet idag. Det är för många arbetslösa i förhållande till lediga arbetsplatser. Då kan man inte skylla situationen på de arbetslösa utan samhället bör hålla dem ekonomiskt skadelösa genom att utbetala ett högre ersättningsbelopp.

Som jag påtalat tidigare, är det en mänsklig rättighet att få ett jobb så att man kan vara självförsörjande och genom deltagande i arbetslivet utvecklas som människa. I Sverige kan samhället inte tillgodose denna rättighet åt sina medborgare, varför staten bör ta fulla ansvaret för arbetslösheten.
Pratade nyss med en på AF. Enligt henne
fanns det ingen RÄTT till ledighet i jobb-
och utvecklingsgarantin över huvudtaget.
Att man beviljas ledighet är en annan sak.
Tja, mystiken - förvirringen - tätnar...


Leif Haglund: Jag tycker att mystiken börjar skingras. Fas 3-jobbaren är totalt rättslös och helt i händerna på arbetsförmedlingens handläggare.
Namninsamling mot jobb- och utvecklingsgarantin:

http://www.namninsamling.com/site/get.asp?stoppa_jug_nu


Leif Haglund: En mycket bra text som Linda Åberg skrivit i följebrevet till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Jag har skrivit på namninsamlingslistan.
Tusen tack Leif för att Du bryr dig och svarar .

Jag har äntligen hittat "Regelbok" men är lika förvirrat som jag var förr. Bifogar länkar:

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7129

Jobb- och utvecklingsgarantins regelverk
Övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen finns i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program. I förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin finns de huvudsakliga reglerna om jobb- och utvecklingsgarantin. I denna anges det att syftet med garantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under en lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt ska få ett arbete.8 I samma förordning anges även att garantin ska innehålla tidsbegränsade insatser som är indelade i tre faser. I betänkandet uttrycks att garantins inriktning på individuellt utformade insatser kommer att bidra positivt till programmets effektivitet.9 En förutsättning för att kunna undersöka olika insatsers effektivitet är att de arbetsmarknadspolitiska insatserna följs upp och utvärderas på ett ändamålsenligt sätt. I förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen anges att myndigheten ska "analysera, följa upp och utvärdera hur myndighetens verksamhet och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna påverkar arbetsmarknadens funktionssätt".106 Aktivitetskravet innebär att insatserna inom garantin ska täcka minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet enligt 6§ förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.7 Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13 s. 28, rskr. 2006/07:179-180.8 1 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.9 Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13 s. 29, rskr. 2006/07:179-180.10 4 § 4 förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

Långt från verkligheten, enligt mig.


Leif Haglund: Anna Andersson - tror jag det var - har i en kommentar hänvisat till vad Riksrevisionen kommit fram till i sin utvärdering av Jobb- och Utvecklingsgarantin. Riksrevisionen är av samma uppfattning som du, att arbetsförmedlingen brister i uppföljning av de individuellt utformade insatserna. De konstaterar också att programmet, i motsats till vad man vill uppnå, inte ger den långtidsarbetslöse någon ökad chans att få ett arbete. Programmet snarare försvårar för den arbetslöse att skaffa sig ett riktigt jobb. Man kommer inte ur programmet.
S, V & Mp borde enas om en välfärdspolitik
och en klassisk (socialdemokratisk om du
så vill) arbetarpolitik. Men S är så fruktansvärt
rädda och defensiva. Med en radikal politik
i dagsläget hade opinionssiffrorna rasat i höjden.
Höj skatten för de rika och bygg ut välfärden!
Att som S svassa för den stockholmska medelklassen
och strunta i de som behöver dem mest - arbetare,
arbetslösa och sjuka - är skamligt och som att be
om ett valnederlag.

OK, detta är inget debattforum och har inte mycket
med Fas 3 att göra, så ursäkta exkursen...Leif Haglund: S-partiet har givit löfte om att satsa rejält på kompetensutbildningar för att göra de arbetslösa mera attraktiva på arbetsmarknaden. Men detta räcker inte om det inte finns jobb på den öppna arbetsmarknaden åt den kompetensutbildade lediga arbetskraften. Det krävs att regeringen för en jobbskapande politik. S-partiet har utlovat att de ska föra en sådan politik om de vinner valet 2010.

Frågan är om de väljare som har jobb, vilka trots den eländiga situationen är i majoritet i väljarkåren, vill acceptera försämrade villkor - skattehöjningar - så att staten får resurser att satsa på de långtidsarbetslösa. Jag tror inte det. Därför måste enligt min uppfattning arbetslöshetsproblemet lösas på annat sätt än genom skattehöjningar.
Efter de tre månaders introduktionsprogrammet på AF för sjuka som blev utförsäkrad väntar också fas 3 som den slutliga lösningen.


Leif Haglund: Den som är sjuk, dvs icke fullt arbetsför, och långtidsarbetslös får nog inte det lättare att komma ut på den öppna arbetsmarknaden även om vänsterblocket vinner valet. Förhoppningsvis kommer en s-regering inte att tvinga ut dessa människor i meningslösa åtgärdsprogram.

Rehabilitering i all ära, men man måste vara realistisk och inse att alla inte har möjlighet att kunna försörja sig själva. Låt dem få försörjningsstöd utan krav på deltagande i olika åtgärdsprogram om de inte själv vill det. Det finns tillräckligt med fullt arbetsföra arbetslösa för att garantera att stat och kommun får in tillräckligt med skattemedel för att kunna upprätthålla välfärdsstaten.
Ja, jag måste verkligen instämma med tidigare talare: Tack, Leif, för att du bryr dig om oss slavar. Det finns det nämligen ingen annan som gör.

Jag håller dessutom med dig klockrent i vad du skriver. Tänk om alla sossar ändå vore som du. Det är förövrigt en stor tragedi att ni inte får fria händer utan skall tvingas ner under ett koalitions-ok bestående av gröna khmerer och tokvänster.

Angående den där (obetalda) ledigheten så verkar det nu ännu mera huller om buller, att döma av någon kommentar ovan. Glöm inte bort att säkert ta reda på hur det ligger till, snälla Leif! Samt naturligtvis det där om huruvida man kan flytta till en annan stad, byta AF, och där få en ny slaveriplats.


Leif Haglund: Du har rätt att flytta till en annan stad och arbetsförmedling och där få en ny fas 3-plats. Fas 3 ska inte ses som en kommunarrest utan som en åtgärd som förhindrar att den långtidsarbetslöse passiveras.

Fas 3-jobb kan liknas vid konstgjord andning där den som ger andningshjälpen har käften full av snus. Den hjälpbehövande får stå ut med detta ohygieniska för att få den nödvändiga luften så att denne inte dör. Detta är i varje fall den uppfattning jag har fått av fas 3 när jag pratat med arbetsförmedlare som är insatt i JUG.
Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd

8 §, punkt 5.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas även vid frånvaro från aktiviteter, om frånvaron beror på

ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under en tolvmånadersperiod, under förutsättning att den enskilde under uppehållet är beredd att ta aktiv del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmedling,

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24{HTML}=sfst_lst&%24{OOHTML}=sfst_dok&%24{SNHTML}=sfst_err&%24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=1996%3A1100%24


Vad händer om man inte har någon ersättning i fas 3 då? Har man inte rätt till ett uppehåll då? Leif, du kan väl fråga det också.? Vore snällt om du också kunde fråga, om jag väljer att hoppa av JUG men ändå vill stå kvar som arbetssökande på AF är jag då tvungen att ha praktik? (som min sambo skulle betala merkostnader för i så fall)? En sak till. Är man försäkrad på praktik eller fas 3-jobb om man inte uppbär någon ersättning/bidrag? Om inte, har de rätt att sätta mig på praktik eller fas 3 oförsäkrad? Ja, hur handkas man med helt utförsäkrade, alltså om man får 0 kr? Min arbetsförmedlare är osäker men tror att jag måste vara på praktikplats. Anledningen till att jag vill stå kvar som arbetssökande är för att behålla min SGI hos FK. Det vill jag helst göra eftersom jag inte är helt frisk och kanske måste vara sjukskriven ibland. Ja, förstås hoppas man på någon hjälp från AF:s sida, men vid det här laget har jag inga sådana förväntningar.


Leif Haglund: Anna, den AF-chef jag pratat med uppger att alla som befinner sig i fas 3 har aktivitetsstöd, dvs 65 procent av den a-kassa man hade då man blev arbetslös. Det här betyder att även om maken har hög inkomst så ska man ha aktivitetsstöd som fas 3-jobbare.

Vill man inte delta i de av arbetsförmedlingen anvisade åtgärderna, då får man inget aktivitetsstöd. Då blir man hänvisad till socialförvaltningen för att få försörjningsstöd. Socialen gör en prövning av ansökan. Har maken hög inkomst eller om man har egendom, t.ex. villa, får man inga pengar. Har man inga tillgångar och makens lön inte är särskilt hög, då vill socialen att man står till arbetsmarknadens förfogande för att få ut försörjningsstöd. Man måste åtminstone söka minst 5 arbeten i veckan för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Om man varit arbetslös en längre tid kommer socialen att kräva att man deltar i de åtgärder som arbetsförmedlingen anvisar. Då är det Jobb- och Utvecklingsgarantin som gäller.

En av avsikterna med fas 3 är att den långtidsarbetslöse ska aktiveras med någon form av sysselsättning så att denne inte passiviseras och får ännu svårare att få ett riktigt jobb. Därför får man räkna med att socialen kräver att den som är långtidsarbetslös deltar i fas 3 för att få aktivitetsstöd.

Om man totalvägrar kan aktivitetsstödet dras in. Man får då inte heller fullt socialbidrag även om maken saknar inkomst. Man får i ett sådant fall enbart överlevnadsstöd, dvs en mindre del av försörjningsstödet så att man precis kan hålla näsan över vattenytan.

Vad gäller SGI är det enbart Försäkringskassan som kan svara på detta. Ingen som jag ratat med vågar ge något svar på detta.
Funkar den här länken bättre? Skriv in SFS-nummer 1996:1100

http://62.95.69.15/sfs/sfsr_form2.html
Finns det någon här som har bra kontakter på Arbetsförmedlingen?
Det lär finnas en "regelbok" där det beskrivs hur olika ärenden skall handläggas och hur olika lagparagrafer ska tolkas. Om du som läser detta har tillgång till de delar av "regelboken" som gäller JUG kan du väl delge oss innehållet eller uppgift om var man kan finna detsamma. Om det inte finns någon sådan regelbok är det ju helt enkelt en skandal, det är ju orimligt att begära att enskilda handläggare ska kunna göra ett bra arbete utan en sådan hjälp. Lagstiftningen som berör JUG är ju så oklar och ofullständig att det är nästan omöjligt att tolka vad som gäller genom att bara läsa lagtexten.

Det finns något som heter "Arbetsförmedlingen Kundrelationer" som utreder de ärenden som anmäls till dem. Dessa utredningar ska ligga "till grund för kvalitetsförbättringar och kompetensutvecklingsinsatser för Arbetsförmedlingens medarbetare". Det skulle vara mycket intressant att få ta del av det material beträffande JUG och dess regelverk som kommer från Arbetsförmedlingen Kundrelationer. Man kan ju också undra över hur de beslut som tas av "Arbetsförmedlingens centrala enhet för omprövning" förmedlas till de lokala förmedlingarna. Jag har skrivit till Arbetsförmedlingen Kundrelationer angående detta men vet av erfarenhet att det dröjer innan man får ett svar.

Jag vill avsluta detta inlägg med något positivt. Det finns hopp även för den som är inskriven i JUG! Min väninna B som jag skrivit om tidigare (hon blev avstängd från JUG på felaktiga grunder) har fått jobb, en riktig anställning som hon påbörjar i februari. Arbetsuppgifterna verkar vara sådana att B kommer att få nytta av sina kunskaper och därtill en möjlighet att utvecklas. Lönen blir förvisso något lägre än den hon hade på sitt senaste jobb men ändå långt över nivån för aktivitetsersättningen hon fått under sin tid i JUG. Jag hoppas verkligen att B kommer att trivas med sitt nya arbete och att hon i och med det en gång för alla kan lägga sina tråkiga erfarenheter av JUG bakom sig.
Leif Haglund: Inget ont utan att det har något gott med sig! Din väninna B ska kanske vara glad att hennes handledare avskedade henne från fas 3-jobbet. Det resulterade i att hon kunde ta sig ur förnedringsträsket och få ett riktigt jobb.
Intressant
http://svensk-info.livejournal.com/3923.html
FSIS – Situation Socialbidragare

Kommer att sluta publicera nyheter / inlägg under den tid vi arbetar med Projektet Arbetslösa i KAK kommunerna. Dels pga att inte inläggen ska kunna granskas & besvaras av diverse kommuner. Vi arbetar för dom arbetslösas rätt i samhället för att inte utnyttjas. Detta projekt genererar Slavarbete & ekonomisk vinning för dom inblandade.

1 § Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Programmen syftar till att stärka den enskildes möjligheter att “få” Eller behålla ett arbete.
Detta projekt kommer inte att ge den arbetslösa någon möjlighet att erhålla ett arbete eller ens någon vidareutveckling då personen i fråga ska arbeta Ideellt som numera tolkas som frivilig arbetskraft, Inte tvång av Ams eller kommuner som detta projekt betyder.

Hinner föreningar inte med ordinarie arbetstider så skall därmed kommunen inte ingå med att generera gratis arbetskraft då föreningen borde nyanställa istället för att utnyttja den arbetslösa skara som finns att tillgå.

Kommunen borde därmed inte agera bemanningsföretag, och inte heller gynna dom lokala föreningsliven med dom arbetslösas kraft.

Att hänvisa till Färska referenser eller praktikplatser är bara ett hån mot dom arbetslösa.

Att införskaffa slavarbetet är omodernt – Och verkligen ett dåligt agerande av kommunen.

Att hitta vettiga evenemang är det man borde satsa på istället för att skapa projekt som enbart gynnar dom lokala föreningarna. Ge dom arbetslösa något vettigt istället för att utnyttja dom….

http://Www.FSIS.site24.se

FSIS@live.se

Redaktionen FSIS


Leif Haglund: Ja, varför inte ge dem ett riktigt jobb eller
kompetenshöjande utbildning eller yrkesutbildning med garanterad anställning efter avlutad kurs.

Hälften av 40-talisterna har ju gått i pension så det borde enligt vad vänsterdebattörerna hävdar finnas rejält med lediga jobb.
Angående SGI, sjukpenningsgrundandeinkomst, vad baseras den på?
baseras den på senaste årets taxerade inkomst, dav i mitt fall aktivitetsersättning.
Eller baseras den på den uppgift som mitt fackförbund meddelar Försäkringskassan och som FK har till grund när de räknar ut aktivitetsersättningen?
Den lär ju bli ganska stor skillnad på dessa två siffror.
Undrar då jag har pappaledighetsdagar att ta ut och detta baseras på SGI.
Hur funkar förresten det i JUGen att ta ut föräldrarledighet?


Leif Haglund: SGI baserar sig på den inkomst man hade i sitt senaste jobb. Det finns en del undantag. För att få klart besked får man ringa till Försäkringskassan.

Peter Svensson

SGI:n grundar sig på tidigare lönearbete, inte aktivitetsstödet. Då du står inskriven hos AF är din SGI skyddad såvida du inte har något glapp mellan lönearbete och arbetslöshet/föräldraledighet. Regler för att skydda din SGI vid föräldraledighet kan du läsa om på FKs hemsida. (För omfattande att ta upp här.)
Du har rätt att ta ut föräldrapenning när du är med i JUG. Ett tips är att ta ut heltid eftersom aktivitetsstödet minskas eller slopas vid deltid.

Här nedan finns info som jag har fått när jag har ställt frågor om regelverk för Aktivitetsgarantin och JUG.

"Handläggningen av ärenden styrs även av interna direktiv samt handläggarstöd som ej är möjliga att länka vidare till. Anledning till detta är att informationen finns i ett internt datasystem (VIS). Systemet är ej tillgänglig för allmänheten. Vidare har Aktivitesgarantin upphört, 2007 -07-02 , vilket resulterat till att handläggarstöd samt direktiv ej längre finns att tillgå i det interna databassystemet. Information är raderad/gallrad. Därav avsaknaden av skriftlig information.

"Då det gäller hantering av sjukskrivna inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar gäller följande direktiv/handläggning
Nedanstående information är hämtad från det interna handläggarstödet/direktiv i VIS.

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som är sjuka kvarstår i jobb- och utvecklingsgarantin oavsett frånvarons längd.

Deltagare i jobbgarantin för ungdomar som är sjuka kvarstår i garantin vid kortare frånvaro. I de fall sjukskrivningen är längre, i normalfallet minst 30 dagar, kan en återkallelse övervägas om det finns särskilda skäl för detta. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall. En deltagare som återkallats bör åter kvalificera sig för garantin innan en ny anvisning görs.

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga som är föräldralediga kortare tid än 30 dagar kvarstår i garantin. Vid föräldraledighet på hela arbetsutbudet längre än 30 dagar ska utträde göras från garantierna. Om föräldraledigheten varar kortare tid än ett år skall deltagaren återinträda på samma ersättningsdag som när deltagaren lämnade garantin. Ett år med föräldraledighet räknas från ledighetens början i programmet och inte ett år från att man skrivs ut ur programmet på grund av föräldraledighet."


Leif Haglund: Anna har tagit reda på hur det ligger till. Jag har kollat detta men en partikamrat på Försäkringskassan och denne bekräftar riktigheten i det Anna nämner.
Anna Andersson/
Är det då vad jag taxerade för det senaste året jag jobbade, eller är det de siffror som facket ger till FK?
De siffror som facket ger till FK är ju högre då de visar vad man skulle haft i lön om man jobbat idag. Dvs facket har räknat upp lönen med de höjningar som varit de åren man varit arbetslös.
Kommentar till inlägg av Anna Andersson - 10 januari 21:55, 2010.

Anna skriver: "Handläggningen av ärenden styrs även av interna direktiv samt handläggarstöd som ej är möjliga att länka vidare till. Anledning till detta är att informationen finns i ett internt datasystem (VIS). Systemet är ej tillgänglig för allmänheten. Vidare har Aktivitesgarantin upphört, 2000-07-02 , vilket resulterat till att handläggarstöd samt direktiv ej längre finns att tillgå i det interna databassystemet. Information är raderad/gallrad. Därav avsaknaden av skriftlig information. "

Oj, oj, oj. Ja vad ska man säga. Eftersom jag inte vet varifrån Anna fått denna information är det väl säkrast att inte dra alltför långtgående slutsatser men jag tycker det verkar minst sagt skumt.
Jag kan ha en viss förståelse för att Arbetsförmedlingen inte upplåter sitt intranät (VIS) för allmänheten. Men ändå borde väl den information i form av bland annat interna direktiv vara tillgänglig för allmänheten med tanke på offentlighetsprincipen (som är en del av grundlagen närmare bestämt tryckfrihetsförordningen).

Allmänna handlingar ska vara offentliga och tillgängliga för alla att läsa. På regeringens hemsida kan man läsa följande om allmänna handlingar:
- En handling innehåller information av något slag: en text, en bild, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator.
- En handling är allmän om den förvaras på en myndighet och har inkommit till myndigheten eller upprättats där.

Det duger alltså inte att hänvisa till att de "interna direktiven" ligger lagrade på en dator och att det saknas skriftlig information för att neka allmänheten att ta del av innehållet. Att informationen om den numera borttagna aktivitetsgarantin inte längre finns tillgänglig är väl inte mycket att orda om. Men informationen (de interna direktiven) beträffande JUG har man rätt att ta del av. Om man inte får ta del av de allmänna handlingar man begär kan man ju göra en anmälan till JO.

Egentligen har jag viktigare saker att syssla med men jag har väldigt stor lust att knalla in till Arbetsförmedlingen och begära pappren på bordet.
Jo, Peter det går efter löneutvecklingen eller numera (Sossarna ändrade ju på det) räknar FK själv upp det en gång per år efter begäran av dig. Det blir inte lika mycket som när facket räknade. Under deltagandet i JUG (arbetsmarknadspolitiska program) ligger SGI:n dock vilande. Hoppas jag säger rätt nu. Annars får andra rätta mig. Min SGI har i alla fall legat still. Jag hade tänkt ändra min SGI i somras (enl FKs löneutvecklingsberäkning) då jag hade sommarjobb och blev sjuk men jag vågade inte vara sjukskriven (feber, förkyld) pga att jag var rädd att det skulle bli ett "glapp" i JUG eftersom sjukskrivning utanför JUG inte räknas som överhoppningsbar tid men arbete gör det. Blev utskriven från JUG då. Hoppas det här blev begripligt på något sätt. Säkrast du ringer FK och kollar för säkerhets skull.


Leif Haglund: Enligt min arbetsförmedlingskontakt ligger SGI:n vilande när man deltar i JUG.
Ann, jag fick informationen från Arbetsförmedlingens Kundrelationer. Vid tillfället behövde jag vissa uppgifter för att hävda min rätt när jag omprövade AFs beslut. Har även begärt uppgifter från min arbetsförmedlare, AFs kundtjänst och den lokala Arbetsförmedlingens chef, utan resultat. Ja, vad ska man säga?


Leif Haglund: Anna och Ann, jag ska kolla med en säker kontakt på AF hur det ligger till med detta. Får jag svar, så skriver jag det här.
Ja, vad ska man säga. Sjuka som jobbar deltid är tvungna att ta ledig från sin sjukdom för att delta i Introduktionsprogrammet på AF, tvångsarbete för arbetslösa i fas 3, gratis arbetskraft, fas 3 tränger undan praktikplatser, det lånar sig bättre att "anställa" fas 3 jobbare för arbetsgivare, i Fas 3 kan man inte vara sjuk, Min läkare har bekräftad också detta. Var är vi på väg?


Leif Haglund: Det här är arbetslinjen enligt den borgerliga alliansens modell!
Ja, var är vi på väg egentligen? Jag har också hört att de som utförsäkras från FK inte har rätt att vara sjuk i programmet. Men gällde det inte "bara" en viss tid? Menar du, Fas 3 jobbare..., att det gäller för alla under hela fas 3? Ja, det är sjukt i alla fall. Min läkare sjukskriver inte om man inte har praktik. Min arbetsförmedlare har låtit bli att sätta mig på praktik eftersom jag inte är frisk men i handlingsplanen står det att jag ska söka praktikplats och att jag ska meddela sökta jobb varannan vecka. Så nu söker jag jobb som jag vet att jag inte kan klara av bara för att ha något att rapportera. Mina idéer på lämpliga arbeten börjar ta slut och min arbetsförmedlare har inga idéer heller.

Leif, vad bra att du skrivit under namninsamlingen för avskaffande av Jobb- och utvecklingsgarantin och att du backat något när det gäller praktik. Frågan är bara om eller vad JUG ska ersättas med som ger oss jobb på den reguljära arbetsmarknaden? Jag tror inte det är rätt väg att uförsäkra arbetssökande från a-kasseersättningen och hänvisa oss till Soc. Inte heller att låsa in arbetssökande i åtgärdsprogram. Vad tycker ni andra? Satsning på kvalitativ utbildning är bra men skulle inte en avslutad utbildning kunna göra så man kvalificerar sig för ny a-kasseperiod? Det skulle sätta press på kvalitativ och rätt satsning när det gäller utbildningsplatser. Utbildningar som ger jobb på den reguljära arbetsmarkanden. Jag är benägen att hålla med Susanna när hon säger att praktikplatser endast ska vara kopplade till utbildningar.


Leif Haglund: Så länge som det råder brist på lediga arbetsplatser är utsikterna för de långtidsarbetslösa att få jobb inte särskilt stora.

Skulden för att läget ser så mörk ut för de arbetslösa får regeringen ta på sig, både den nuvarande och den socialdemokratiska. Den politik som de båda regeringarna fört under de senaste 20 åren har bäddat för den hopplösa situation som vi nu befinner oss i. Jag befarar att läget kommer att bli ännu värre eftersom påfyllningen av antalet arbetslösa fortsätter att öka.

Jag påtalade detta nyligen för en partikamrat på regional nivå. Denna svarade att de arbetslösa kommer att få jobb inom sjukvården och inom omsorgsverksamheten för att ta hand om de äldre som blir allt fler. Dessa behöver hjälp i sin dagliga livsföring.

Jag är inte lika optimistisk eftersom äldre personer i flertalet fall inte är i behov av hemtjänst och sjukvård förrän de är i80 årsåldern. Människor i åldern 65-80 år klarar sig i regel själva. De här uppgifterna kommer från sakkunniga som informerat vid utbildningsdagar för kommunrevisorer som jag deltagit i.

Hur många arbetstillfällen kan man räkna med ska skapas åt arbetslösa som får jobb inom hemtjänsten och inom sjukvården för att ta hand om dem över 80 år? Inte många, eftersom de flesta dör relativt snart efter det de fyllt 80 år och hjälpbehovet uppför. Vissa politiker verkar ha en orealistisk uppfattning om människans livslängd.
Någon som har erfarenhet av Medborgarskolan
som anordnare eller hört något om deras
verksamhet? De verkar ha fått kritik.
Jag skulle vilja veta vad det betyder, som någon
hävdade ovan, att man inte "kan vara sjuk"
i Fas 3? Blir man utan sjukersättning?
Hej,

jag har en kompis som har varit arbetslös ganska länge som föreslog att jag skulle ta in honom i mitt företag (jag är ensamföretagare) som en fas3-kille. Jag har egentligen inget behov av någon arbetskraft även om det skvalpar runt saker som jag kanske borde ta tag i och som hade varit bra att få gjorda, men som jag nu löser genom att inte göra dem alls. Jag sysslar med elektronikkonstruktion, industriautomation och mjukvara. Min kompis tänkte jag skulle få göra sådant som kunde hjälpa honom att få ett riktigt jobb, dvs sådant som är inom hans kompetensområde.

Jag snackade med AF ett par gånger och de lät positiva. I mina tidigare jobb (när jag var löneslav) har jag jobbat med bla rekrytering så jag smällde ihop en beskrivning om vad kompisen skulle göra och vad mitt företag sysslar med. AF sa att det var en ren formsak att kolla med facket och att det nog skulle gå igenom.

I förra veckan fick vi besked. Facket tyckte att beskrivningen som jag hade gjort såg alldeles för professionell ut och att om det finns sådana resurser, så borde mitt företag ha råd att anställa. Saken är den att även om mitt företag går bra (jag lever ju av det) så har jag inte en tanke på att anställa till kontoret, men jag vill gärna hjälpa min kompis att få ett nytt jobb (någon annanstans). Om "arbetsbeskrivningen" däremot hade varit mer luddig OCH "arbetsuppgifterna" istället för tjänstemannasysslor (som ju var det han sysslade med innan han blev arbetslös och därför behövde komma in i tugget och sysslorna igen), hade varit att tex rensa insidan av latrintankar, ja då hade det varit ok för facket. SJUKT!

Kort och gott: nu känner jag iofs han som jag tänkte ta in, men bortsett från det är jag övertygad om att det finns många småföretagare som skulle kunna hjälpa fas3-folk in på arbetsmarknaden igen. Jag har inte pallat läsa alla inlägg upptill, men världen är inte så svart och vit som vissa här låter påskina. Man är inte med automatik ett svin bara för att man har ett eget företag, ej heller för att man vill hjälpa någon annan. Jag kan säkert hitta någon skitsyssla som att rensa i min trädgård, lite grovjobb etc, men det löser ju inte min kompis problem (eller för all del de flesta andra som kan tänkas vara kandidater för fas3), dessutom tycker jag att det är ovärdigt.

Var tusan är facket i det här? Varför ska de stoppa min kompis möjligheter att få erfarenheter hos mig så att han kan komma in på arbetsmarknaden igen? En ny fräsch referens och färska erfarenheter skulle jag kunna ge honom (och för min del kan jag vara utan den där handledarersättningen).

Facket sviker folket! Regeringens intentioner är nog goda, men när såna knäppskallar som finns på facket tillåts ha vetorätt då går det käpprätt åt h*lvete.

Det är inte systemet det är fel på, det är oduglingarna runt omkring. Sorgligt!

Jag är besviken för min kompis skull och min kompis är än mer besviken för nu väntar total utförsäkring (alt. latrinstädning)! Nu väntar väl latrinstädningen runt hörnet, men definitivt inte hos mig. Snyggt jobbat, facket!

Du för ett välbekant, men lite snett resonemang.
Fackets svek består endast i att inte kämpa för
de arbetslösas rättigheter och att de inte agerar
när människor auktioneras ut som billiga varor till
kommuner och företag.

Jag kan också försäkra dig om att vi som är arbetslösa
inte delar din åsikt om att regeringens "intentioner är
goda". Sannolikt har du levt för länge i din företagarbubbla för att kunna känna hur verkligheten
biter.

Hej Bengt
"Jag kan säkert hitta någon skitsyssla som att rensa i min trädgård, lite grovjobb etc, men det löser ju inte min kompis problem (eller för all del de flesta andra som kan tänkas vara kandidater för fas3), dessutom tycker jag att det är ovärdigt. "
Från fakta bladet AF:Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att du genom olika aktiviteter ska få förstärkt stöd i ditt arbetssökande och fortare hitta ett arbete.
Då erbjuds du en sysselsättning hos en anordnare (arbetsgivare) med arbetsuppgifter som annars inte
skulle utföras och som kan ses som kvalitetshöjande"
I mitt fal, jobbar från den 1 juni i fas 3 , alla dsk sysslor
är skit jobb, jag har ingen nytta tvärt om de sysslorna sänker mig nästan till botten. Försökte också hitta en vettig sysselsättning på egen hand, utan framgång , AF avböjde alla förslag.
Kan du som anordnare överklaga beslutet? I så fall vad? Finns sådan möjlighet?
Kommentar till inlägg av: Fas 3 jobbare Anvisad med hot - 12 januari 00:12, 2010

I regelverket för JUG (SFS 2007:414) kan man läsa följande:

22 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.
......
22 a § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:932).

Att överklaga ett beslut (22a §) innebär formellt att van vänder sig till en domstol (exempelvis länsrätten) men det kan man alltså inte gör enligt texten ovan. Däremot kan man begära omprövning (22 §) hos Arbetsförmedlingens centrala enhet för omprövning. Enligt min tolkning av texten ovan innebär det att även en anordnare av en aktivitet (som berörs av beslutet) formellt sett kan begära en omprövning. Det vanligaste är nog ändå att det är den som deltar i JUG som begär omprövning. Det finns emellertid en liten hake; Centrala enheten för omprövning har en handläggningstid som för de flesta ärenden uppgår till minst fyra månader!

Om man vågar eller känner att man inget har att förlora ska man gå tillväga på följande sätt när man får ett negativt besked från en handläggare på Arbetsförmedlingen:
1. Begär att få en beskedet skriftligt (där ska också stå hur du kan gå vidare om du inte gillar beslutet). Hjälper inte detta är det dags för nästa punkt.
2. Ditt ärende kommer förmodligen att behandlas av chefen för den lokala Arbetsförmedlingen och han/hon ska enligt regelverket meddela sitt beslut skriftligt och tala om hur du kan gå vidare om du ogillar detsamma. Ring upp och tala om att du kommer att driva ärendet vidare och att du kommer att se till att din historia publiceras i lokalpressen (exempelvis som en insändare). Du kommer förmodligen också att få en möjlighet att yttra dig skriftligt innan ett slutligt beslut tas. Hjälper inte detta så kommer du att få (har laglig rätt till) ett skriftligt besked och där ska också stå hur du kan gå vidare (alltså begära omprövning hos Arbetsförmedlingens centrala enhet för omprövning).
3. Skicka in ditt skriftliga bestridande av beslutet till Centrala enheten för omprövning. Tala om varför du anser att beslutet är felaktigt. Påpeka också alla eventuella formella fel som begåtts av Arbetsförmedlingen; exempelvis om de missat att tala om hur du kan driva ärendet vidare i sina brev till dig. Beskedet centrala enheten kommer förmodligen till dig efter ungefär ett halvår om man inte givit ditt ärende särskild prioritet. Får du inte rätt i denna instans så återstår bara att gå vidare till Europadomstolen.
4. När du skriver till Europadomstolen ska du påpeka att du nekats att få ditt ärende prövat i svensk domstol (på grund av skrivningen i SFS 2007:414). Lägg också fram ditt ärende och förklara varför du anser att du blivit felaktigt behandlad eller kränkt (brott mot mänskliga rättigheter etc.). Tänk på att du helst bör skriva på engelska (eventuellt på tyska eller franska) när du skickar ditt ärende till Europadomstolen. Skriver du på svenska är risken stor att ditt brev blir bristfälligt eller felaktigt översatt och att ärendet därmed får en felaktig bedömning. Har du tur tar behandlingen av ditt ärende bara några år hos Europadomstolen. Får du rätt står du som moralisk segrare, men räkna inte med någon ekonomisk kompensation eller att de som fattat oriktiga beslut kommer att utsättas för repressalier eller sanktioner.

Tycker du att ovanstående förfarande verkar besvärligt, ta då med de fyra punkterna ovan till Arbetsförmedlingen och tala om att du trots att det är besvärligt tänker agera enligt desamma.
Tänk också på att du som är inskriven i JUG kan bli avstängd och förlora din aktivitetsersättning om Arbetsförmedlingen anser att du är för "jobbig" (kallas övrigt särskilda skäl).
Leif Haglund: Någon brist på kämpaglöd har i varje fall inte Ann.

Det hade varit intressant att se hur Europadomstolen bedömer lagtexten i SFS 2007:414.

Roger Persson:

Företagarbubbla? Kan du utveckla vad du menar med det?
Menar du att jag sliter hund ute på fältet med att sälja, sälja och åter sälja för att sedan komma hem och jobba resten av min vakna tid med mina leveranser? Jag VET hur verkligheten biter. Skulle jag inte få in tillräckligt med jobb så har jag inte samma skydd som en "vanlig" anställd, dessutom kan en icke-företagare (=anställd) koppla av/stänga av när han/hon går hem från jobbet om dagarna. Jag kör heller ingen ny Merca/Porsche utan en gammal Volvo från mitten av 90-talet, skruttigare än de flestas bilar. Jag tror bestämt att du har en falsifierad och glorifierad bild av vad en egenföretagare gör och hur världen ser ut för en egenföretagare.

Jag skulle nog inte ta emot en annan fas3-kille än min kompis av det enkla skälet att min tid inte skulle räcka till om det skulle strula. Jag har helt enkelt inte råd med en massa strul. Själv så tycks han se ganska nyktert på tillvaron på så sätt att han menar att han tydligen har en del att bevisa, och ja, det kan nog jag också tycka efter att han har varit arbetslös i många år (sen tror jag inte att det är så svårt för honom att "bevisa" det). Jag har inga riktiga arbetsuppgifter att erbjuda i nuläget, se det snarare som en slags praktik, men likförbaskat skulle det kunna hjälpa honom att komma vidare.

Min uppfattning hittills är som sagt inte att det är idén det är fel på utan alla de som sitter och håller i sina stolar runt omkring och gör ett dåligt jobb genom att stoppa de som bäst behöver en ny chans. Nu är det så att det med nuvarande setup är denna möjlighet som erbjuds, inga plusjobb, inget annat utan just precis detta, så låt debatten vara lite mer nyanserad och verklighetsförankrad, tack.Fas 3 jobbare Anvisad med hot:

Jag vet inte om det går att överklaga. Jag tror inte det, men jag har inte tid att strula med det mer. Ann Carlssons svar säger väl det mesta. Jag har inte tid med det. Oduglingarna på facket vinner! Där borde någon låta kvasten gå så kan någon av er komma in och göra ett tusan så mycket bättre jobb istället.Jag vill slutligen passa på att understryka att jag inte är för en fas3 där den individ som är i fas3 ska förnedras med sysselsättning som inte hjälper dem att få ett riktigt jobb inom det som de har varit verksamma inom innan.

Kanske är det ett lokalt problem här i Solna, ja, jag vet inte. Synd är det i alla fall.


Bengt L:

Du förstod inte vad jag skrev. Företagarbubblan
består i att du inte har perspektiv nog att se Fas 3
för vad det är: modernt slaveri. Att du själv sliter
i ditt anletes svett ändrar inte på dessa fakta.
Roger du har rätt. Det är allt för många som inte har perspektiv nog att se vad fas 3 innebär. Inte heller vad en utförsäkring från a-kassan eller försäkringskassa innebär.

Bengt L
Jag förstår hur du menar. Om man nu överhuvudtaget ska förnedras i fas 3 så vore det bäst att få vara på ett ställe där chansen till ett nytt jobb är som störst. Alltså sådant som man har erfarenheter och kunskaper inom. Det verkar som de flesta Arbetsförmedlingar har avtal med kommunen om platser som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Där är ju risken att tränga undan riktiga arbetstillfällen minst. Men det blir på bekostnad av en ytterligare inlåsning av den arbetslöse eftersom dessa "jobb" oftast inte är meriterande. Det finns å andra sidan arbetsgivare som utnyttjar arbetslösa som gratis arbetskraft även om du personligen inte gör det eller ser det på det viset. Jag förstår att din kompis hellre väljer att jobba för dig än åt någon annan där h*n kanske känner sig utnyttjad. Det finns exempel här där arbetsgivaren lovar en framtida anställning men där Arbetsförmedlingen lovar bort arbetslösa som gratis arbetskraft istället. Vi som sitter i det här "åtgärdsträsket" vill inget hellre än att komma ut på den reguljära arbetsmarkanden men istället blir vi inlåsta i åtgärdsprogram under hot utan rättssäkerhet. Vi har låga ersättningar, många lever på socialbidrag eller har inte någon ersättning alls.
Bengt, jag vet att det inte är någon 40-timmarsvecka som gäller för en ensamföretagare. Det är det inte för en fas 3:a heller. Man har att söka en massa jobb efter "arbetstid" för att uppfylla kvoten av sökta jobb som ska rapporters till Arbetsförmedlingen. Det är ju målet att få ett jobb på den reguljära arbetsmarkanden som ska ge möjlighet till egen försörjning. Vi har heller inte skydd som en "vanlig" anställd. Skillnaden från dig och oss i åtgärder är att du jobbar för egen sak och egen försörjning medan vi jobbar för andras sak utan försörjning. Visst, din kompis kanske skulle ha större chans för riktigt jobb med en merit från dig men den här typen av praktikåtgärder är klart överskattade. Det har dessutom Riksrevisionen kommit fram till i sin senaste rapport om Jobb- och utvecklingsgarantin.
Hej igen - det var ett tag sedan...
Har läst här, men känt att jag inte haft så mycket mer att tillföra "debatten".

Men nu känner jag att jag måste berätta en grej:
igår besökte jag biblioteket i vår lilla stad - och bakom disken stod en bekant som också harvat omkring i "åtgärdsträsket" ett bra tag.
Jag känner inte personen så värst väl, men tror väl ändå att det är sant det hon berättade; hon har nu praktik där - efter två perioder med "anställning med särskilt anställningsstöd", för att efter praktiken åter kunna "anställas" på detta sätt igen!
(Samma sysslor, samma "arbetsgivare"...)
Jag blir förbannad - hur i h***e ska vi någonsin kunna få folk att anställa oss med normala villkor???


Leif Haglund: Din ilska är befogad, Liz! Har man väl hamnat i åtgärdsträsket har man svårt att ta sig ur det. Detta har även Riksrevisionen konstaterat i sin utvärdering av de olika åtgärdsprogrammen. De i åtgärder stämplas som andra sorteringens arbetskraft och blir inte anställda på normala villkor oberoende av hur hög kompetens och arbetskapacitet de har.

Även jag regerar starkt emot den här förnedringen. De i AF:s åtgärder har sin motsvarighet i värnpliktens malajer. Den som var malaj betraktades som ett odugligt kronvrak och kunde inte räkna med att bli bemött med respekt vare sig från befälets eller de värnpliktigas sida.

Leif: Nej, Sven-Erik Österberg ansåg sig tydligen
inte behöva svara på mitt mejl om partiets inställning
till Fas 3.

Inga andra som mejlat? Sätt igång!

Missa för övrigt inte Uppdrag granskning ikväll om
konsekvenserna av de nya hårda reglerna i sjukersättningen. Borgarna har blod på sina händer!


Leif Haglund: Enligt mina kontakter inom s-partiet är det bara Sven-Erik Österberg och Luciano Astudillo som kan ge svar på hur partiet ställer sig till JUG.
Det skulle vara intressant att veta om AF egentligen "gömmer undan" jobb åt sina egna barn, släktingar och kanske till och med vänner.

För varje gång jag går till arbetsförmedlingen så berättar de alltid om hur mycket jobb det finns att söka och hur många som har fått jobb den senaste tiden. Om det nu är så himla lätt att få jobb varför jag då inte fått ett endaste erbjudande - och jag har varit arbetslös sen jag slutade gymnasiet 2002.

Något skumt är det allt.

Och en annan sak jag har funderat över är, varför har AF bara öppet från klockan 10.00 till 16.00 när man själv minsann ska sitta och söka jobb i åtta timmar om dagen.

Dessutom här där jag bor, verkar de anställda komma och gå som de vill. Jag skulle på ett möte med min handläggare en dag. Jag var i tid som vanligt och hade förberett mig väl för det som skulle diskuteras, var hon där? Nej. Istället fick jag prata med en annan handläggare och när det mötet var avslutat ställde jag mig utanför ingågen där jag väntade på skjuts hem och vem såg jag då? Om inte hon jag skulle ha pratat med komma gåendes med en Lidhl-kasse i ena handen. Hon såg mig inte med en gång men när hon väl upptäckte mig såg hon skärrad ut, vände bort blicken och försökte gå iväg som om hon inte hade sett mig, eller snarare som om jag inte hade sett henne.

Som arbetslös får man ofta gå på jobbsökarkurser. Jag skulle önska att de på AF får gå en rejäl utbildning i om hur man ska bemöta andra människor.

Jag har fått tagit emot riktigt sårande/kränkande ord som rör min situation. Det är inte okej att mobba människor varken på arbetsplatser eller i skolor, men på AF verkar de nyttja detta för att "sätta fart" på människor att söka jobb. Detta var vad de sa till mig: "Vi är extra hårda mot dig för ditt eget bästa. Vi vill bara att du ska sätta lite fart så att det händer något."

Jag funderade faktiskt på att anmäla dem, men jag tänkte låta dem hålla på ett tag till så kanske man kan lyckas få dem att bli av med jobbet - vem vet, kanske bli en av oss. ;) *garv*
Fas 3 jobbare Anvisad med hot skrev: "Försökte också hitta en vettig sysselsättning på egen hand, utan framgång , AF avböjde alla förslag."

Vilket sammanträffande, det gjorde dem åt mina förslag också.

Till mig sa de på AF att man själv får välja var någonstans man vill utföra sin fas 3 period. För det är ju mycket lättare att trivas på ett ställe man själv har valt att vara på än om man hamnar på ett ställe som man inte vill vara på.

Jag gav flera förslag på ställen där jag skulle kunna ha tänkt mig att vara, som dessutom passar till det jag är utbildad för. Men nej, då frågade de mig bara: "Och vad ska du göra där?"

Istället är jag nu på en skola som från början var min praktikplats nu strax före jul. Jag har absolut ingen som helst utbildning inom detta och har inte ens tänkt utbilda mig till lärare då jag vet att jag inte skulle passa som det.

Dessutom får jag inte ett endaste öre för det här. Ingen A-kassa då jag inte uppfyller kraven och eftersom jag varit duktig och sparat pengar för framtida behov, så får jag heller inget social bidrag. När jag gjort slut på mina sparpengar, då först kan jag få social bidrag.

Det är så löjligt så det är inte klokt.
A pro på kränkningar på AF. Under min vikariat på 75% var jag kallad stup i kvarten till AF. När jag ifrågasatte meningen med mötena på AF ( min arbetsgivare var sur) fått jag svar att detta är sättet att tvinga arbetsgivare att ge mig 100% tjänst?!.
Sedan under fas 1 under kartläggningen fått jag kod , f u n k t i o n h i n d e r - n e d s ä t t n i n g, för att underlätta anställning.
Jag fått ingen coach , sökte flera kurser alltid blev avslag, ville studera på min fritid, det gick inte, hot om indragen aktivitetsstöd, fått ingen praktik
Strax innan fas 3 ville jag ta otbetald ledighet för att undersöka möjligheter att köpa en liten rörelse , ägaren var anträffbar i andra delen av Sverige. Nej högst en dag skulle det räcka enligt AF, annars åker jag ut.
Fas 3 jobbare Anvisad med hot - 14 januari :

När du har så långa länkar så blir det ofta problem med att få dem att s.a.s. sitta ihop. Då kan du skapa en kort länk här: http://tinyurl.com

...och istället klistra in den korta länken.


Jag lider verkligen med er allihop. Jag har dock lite svårt att tro att alla har likadana erfarenheter. Jag har inga avsikter att utnyttja någon och upptill bland inläggen så fanns det ett par företagare till som vågade yttra sig här och, som jag uppfattade det, hade samma inställning som jag, dvs inte utnyttja utan istället försöka hjälpa.

Märkligt.

Tack Bengt. Dina ord värmer , själv har jag varit statstjänsteman på en statlig verk och sedan egen företagare. At satsa på miljövänlig produktion lönar sig inte om du behöver bankens hjälp. I tider av oro inom bank- och finansvärlden var beredd på att banken kan lägga beslag på hus, hem och företag även om du skött dina åtaganden utan anmärkning.
Leif du skrev: "Anna, den AF-chef jag pratat med uppger att alla som befinner sig i fas 3 har aktivitetsstöd, dvs 65 procent av den a-kassa man hade då man blev arbetslös. Det här betyder att även om maken har hög inkomst så ska man ha aktivitetsstöd som fas 3-jobbare."

Den AF-chef som du pratat känner nog inte till regler kring aktivitetsstöd eller också har lagen ändrats nyligen. Eftersom långt ifrån alla uppfyller kraven för arbetslöshetsförsäkrning har inte alla 65 procent.

När man inte uppfyller kraven för arbetslöshetsförsäkring eller i direkt anslutning till garantin gjorde det har man inte rätt till inkomstrelaterad dagpenninggrund i JUG. Man hamnar då på lägsta ersättning tills man åter uppfyller ett arbetsvillkor (223 kr brutto/dag). Har man inkomstrelaterad dagpenninggrund i fas 1 och 2 har man det fortsättningsvis i fas 3. Däremot om man inte har det så upphör aktivitetsstödet och man hänvisas till försörningsstöd. Eftersom jag blev utskriven (utan vetskap) från garantin när jag fick barn och föräldraledigheten inte räknas som överhoppningsbar tappade jag min dagpenningsgrund och har enligt förordningen om aktivitetsstöd ingen ersättning i fas 3.

Jag kommer varken att erhålla aktivitetsstöd eller försörjningsstöd i fas 3.

Därför undrar jag vilka krav AF kan ställa på mig? De villkor som finns är ju kopplade till den försörjning man har och jag kommer ju inte ha någon försörjning. Efter vad jag förstår är den försäkring man har som praktikant/fas3:a kopplat till det ekonomiska stöd man har. Är jag då försäkrad och om inte kan de kräva att jag jobbar gratis utan att vara försäkrad? Kravet i fas 3 är ju att ha en varaktig samhällsnyttig sysselsättning. Jag vill stå kvar som arbetssökande men jag kanske kommer att hoppa av JUG. Om jag "vägrar" att jobba gratis utan att vara försäkrad får jag inte vara inskriven som arbetssökande då? För att behålla min SGI hos FK ställer FK kravet att jag står inskriven som arbetssökande hos AF, inget annat.

Min Arbetsförmedling kan inte svara på mina frågor så vem ska jag då vända mig till för att få svar? Är det inte märkligt att AF inte kan svara och samtidigt kräva att jag följer deras regler? Hur ska man kunna göra det om jag inte får reda på vad som gäller? Det är ju till slut jag som få stå för konsekvenserna!
Leif Haglund: Jag har kollat med min uppgiftslämnare som uppger att alla som befinner sig i JUG erhåller aktivitetsstöd. Ingen jobbar utan ersättning varken i fas 1, fas 2 eller fas 3!

Du påstår att du inte kommer att erhålla aktivitetsstöd i fas 3. Detta stämmer inte enligt min sagesman. Du ska ha aktivitetsstöd.

Är det emellertid så att du inte vill underkasta dig de åtgärder i JUG som arbetsförmedlingen vill placera dig i, då får du naturligtvis inget aktivitetsstöd utan skrivs ut som arbetssökande. I detta läge blir du hänvisad till socialförvaltningen för att få försörjningsstöd. Socialen gör en sedvanlig utredning om din - egentligen ditt hushålls - ekonomi. Finner socialen att du själv eller din man har inkomster eller förmögenhet som överstiger ett visst belopp, då får du inga pengar av dem.

Min kontaktman undrar med vilken motivering Försäkringskassan vägrade betala ut föräldrapenning till dig. Du liksom alla andra har rätt enligt lagen att få föräldrarpenning! Försäkringskassan kan inte med åberopande av att du skrevs ut från JUG i samband med att ditt barn föddes neka dig föräldrapenning. FK kan inte heller med motiveringen att din make tjänar för mycket neka dig rätten till föräldrapenning.

Sammanfattning: Den som är långtidsarbetslös tvingas med nuvarande bestämmelser att underkasta sig JUG-programmet med all den förnedring som särskilt fas 3 innebär. Man får aktivitetsstöd! Stöder uppgår till 65 procent av SGI eller om man är "nollad" hos Försäkringskassan 223 kr/dag. FK bryr sig inte om vad maken tjänar eller hur mycket pengar man har i sitt bankfack. Det gör emellertid socialförvaltningen om man vill ha pengar från dem. De ställer dessutom krav på att man ska vara arbetssökande för att ha rätt till försörjningsstöd. För en långtidsarbetslös innebär det krav på att delta i JUG-programmet. Då blir det inte från socialförvaltningen som ekonomiskt stöd utbetalas utan från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd.

Vad är det för försäkring som du talat om?

Jo Leif; vi, och kanske allra mest platsen vi är på, är försäkrade om vi "praktikanter" skulle orsaka någon skada - måste vara det Anna menar.

Och, om jag fattat rätt så är det inte Föräldrapenningen Anna blivit av med, utan ersättningen som baserades på hennes lön, vilket skedde p g a att hon fick barn - och hur det kan få ske det kan man ju sannerligen undra....
(Det är ju detta hon bett dig undersöka förut, och som hon driver i Länsrätten!)
Tack Liz, du har förstått mig rätt! Försäkringen som jag menar är den ifall jag som praktikant skulle skada mig. "Anordnare" behöver inte ha några försäkringar för oss. Den kanske också omfattar praktikplatsen. Det vet jag inte.

Leif, det är ersättningen baserad på min lön (grundad på arbetslöshetsersättning) som man får i JUG i form av aktivitetsstöd som jag blivit av med, inte föräldrapenningen. Alltså 65 procenten som vi pratar om. (65 procenten grundar sig på a-kassan inte på Försäkringskassans SGI.)

Nej, jag får inte några pengar i fas 3. Det har jag fått bekräftat av AF och FK. Av den anledningen skulle jag vilja ha svar på de frågor jag ställt här tidigare idag.

Det är inte FK som "nollar" aktivitetsstödet i realiteten. Det är a-kassan som meddelar vad FK beslutar. A-kassan följer arbetslöshetsförsäkringen. Det är alltså a-kassans beslut jag överklagar. Min SGI hos FK är däremot inte nollad och föräldrapenningen grundar sig således på min tidigare lön. Det gör också min sjukpenning om jag går ur JUG och står som programlös. Kravet från FK för att behålla min SGI är att stå inskriven hos AF.

Ja, det är inte konstigt om man inte förstår. Vi omfattas ju av många lagar. (Arbetsförmedlingens, A-kassans och Försäkringskassans.) Dessa myndigheter har sällan koll på varandras lagar. Det är därför vi ofta "hamnar mellan stolarna", så att säga.


Så här står det i lagarna:

"Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd

5 a § Till den som inte är eller skulle ha varit berättigad
till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med 223 kronor per dag. Detta gäller dock inte den som i stället får utvecklingsersättning enligt 2 eller 5 d §.

Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin lämnas ersättning enligt denna paragraf under längst 450 dagar. I dessa 450 dagar ingår dagar då deltagaren fått utvecklingsersättning enligt 5 d §. Förordning (2007:814).


Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin Anvisningar till programmet

3 § En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet, som delas in i tre faser.

Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd lämnas. Personer som under faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin
inte haft ersättning grundad på arbetslöshetsersättning kan delta i garantins tredje fas utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning."

Hopps det blev begripligt den här gången ;-)Leif Haglund: Arbetsförmedlingschefen som jag har kontakt med är imponerad av dina insikter i de lagar och bestämmelser som reglerar AF:s verksamhet. "Hon är ju mer insatt i det här än vad jag själv är", sa AF-chefen. Han har läst dina bloggkommentarer och är lika förvånad som jag över att en intelligent och skärpt person som du överhuvudtaget kunnat hamna i JUG.


I december fick jag ett brev hem från AF där det står så här:

"Vi måste informera Dig om att när du går in i FAS 3 så kommer du inte längre att få någon ersättning från Försäkringskassan i form av aktivitetsstöd."

Vidare står också:

"Den som inträder i Jobb- och Utvecklingsgarantin och inte har varit medlem i någon A-kassa och upparbetat ett villkor för ersättning får vända sig till kommunen för fortsatt ersättning."

Men idag fick jag ett beslut från Försäkringskassan där jag enligt dem ska få 248 kronor per dag från och med 1 januari. Jag ringde upp dem och frågade om det verkligen stämmer och jo, jag ska ha ersättning från dem precis som innan. Däremot förstod de inte varför AF hade skickat mig ett sådant brev och jag gör det inte heller.

Ännu ett av arbetsförmedlingens sätt att "sätta fart" på människor, kanske? Tack vare det där brevet strulade det till sig med min försäkran som ska fyllas i noggrannt varje månad vid ett visst datum.


Leif Haglund: Det gör inte heller den arbetsförmedlingschef som jag har kontakt med. Han uppger att när man skrivs in i Jobb- och Utvecklingsgarantin så ska man ha aktivitetsstöd som utbetals av Försäkringskassa. Ersättningen uppgår till 65 procent av ens a-kassa eller 223 kr om man inte kvalificerat sig för a-kassa.

Man vänder sig till socialförvaltningen i det fall man inte vill delta i de av AF anvisade programmen. Då gäller det att ha fullgoda skäl för detta för att få ut försörjningsstöd från socialen. Det här är ju inte aktuellt i ditt fall. Du är ju inskriven i JUG och ska påbörja fas 3. I vilken kommun är den arbetsförmedling belägen som har skickat dig brevet?
Ja, nog är det snåriga och emellanåt helt obegripliga regler...

Annie, hoppas verkligen att det är rätt besked, så att du inte blir återbetalningsskyldig senare!
(Två ggr har jag fått ersättning motsvarande heltid felaktigt utbetald - har ett arbetsutbud på 75% - men de pengarna har jag snällt fått betala tillbaks!)

Anna, hoppas verkligen du orkar kämpa vidare, och att du får rätt till slut!!!
Annie, det var ju märkligt. Du får dessutom en höjning också? Det måste vara något nytt från årsskiftet då? Jag ska ringa FK i morgon och höra vad som gäller för mig. Tack för informationen!
Nu har jag pratat med två olika handläggare på Försäkringskassan för säkerhets skull. De säger att när man har garantibeloppet på 223 kr/dag brutto i JUG upphör ersättningen efter 450 dagar. Jag frågade om det är 100 procent säkert att lagen inte har ändrats. Och de var 100 procent säker.

Leif, tack för komplimangen! Försöker suga åt mig allt som kan stärka mitt naggade självförtroende. Nu anser jag inte att jag är mer intellektuell eller skärpt än andra här. Vi är bara offer inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och i vissa fall arbetsförmedlarnas sätt att bemöta oss. Jag för min del är mer förvånad över att ni är förvånade att jag har hamnat i JUG efter allt som är sagt här. Är det så att ni har en speciell bild av långtidsarbetslösa som gör er förvånade? Fundera en smula på det. Jag är säker på att det finns många långtidsarbetslösa som som skulle kunna göra ett gott arbete på den reguljära arbetsmarknaden bara vi fick en chans. Jag känner mig i alla fall uppskattad för mina insatser där jag springvikarierar. Tyvärr får jag jobba för lite för att komma ur denna utförsäkring. (Kan nämna att jag missat många jobbtillfällen där pga av att jag inte kunnat infinna mig nog snabbt när jag har varit på praktik. Tex 15 mil från det olika platserna i fel arbetsklädsel.)

Mina frågor från den 14 januari 08:21 och 9 januari 23:51 skulle jag vilja ha svar på. Den Arbetsförmedlingschef du har kontakt med borde kunna svara på dessa frågor. Jag måste väl kunna stå som arbetssökande på AF trots att jag inte har någon försörjning? Anledningen till att jag funderar på att gå ut JUG är helt enkelt att jag inte har råd att delta. Min sambo står som ensam försörjare för min familj och vi måste se över alla våra kostnader såklart. Tack, Leif för att du engagerar dig och försöker ta reda på saker! Min lokala AF kan inte ge mig ett svar men jag tycker att jag behöver ett svar så att jag kan ta ett beslut. Tiden är knapp.
Leif Haglund: Det som krävs för att få majoriteten av de arbetslösa i jobb på den reguljära arbetsmarknaden är fler arbetsplatser. Så länge som läget på arbetsmarknaden är som den är, så länge tvingas de arbetslösa underkasta sig de konstgjorda åtgärderna i JUG. S-partiet tror att först 2011 sker en ljusning. Då kan man börja tömma JUG på en hel del människor.
Hej Leif,
Stor tack för din insats och blogg. Jag har några frågor och hoppas att du kan hjälpa mig.

Jag är I Fas 3 och undrar om jag har rätt att gå då och då och lämnar min anordnade arbete för att skriva jobb ansökningar och resa rund för att träffa arbetsgivare? Kan AF nekar mig detta?

Kan dem neka mig ersättning om dem bedömer att jag jobbar för långsamt?

Är jag tvungen att jobbar natt och helgen?

Kan dem neka mig ersättning när dem bedömer mig som jobbig därför att jag påpeka att jag är tvungen att göra samma arbete som den vaktmästare anordnaren har anställt men jag får bara hälften av lönen även jag gör samma arbete som han?

Kan man inte vara ärlig och säger var man tänker om situationen. Jag har inte hotat något, komma punktligt till jobb, kom till alla möten och var aldrig sjuk. Var kan jag göra när ”chefen” och Af vägrar att skriver under min ersättnings blankhet därför att dem bedömer mig som icke tillräckligt motiverat och slö.
Stor Tack
Gunnar HelmerLeif Haglund: Jag vidarebefordrar dina frågor till min kontakt inom arbetsförmedlingen. Får jag svar så publicerar jag dem här.
Till Gunnar: Du har tyvärr ingen "rätt" att gå iväg
och söka jobb, så visst kan AF neka dig detta.
En möjlighet är att göra upp med anordnaren,
få denna att förstå att man behöver söka jobb
och träffa arbetsgivare. Men det förutsätter ju
en förstående anordnare. I övrigt är man rättslös.

Det låter osannolikt att man skulle vara tvungen att jobba natt och helg, men det är nog bäst att invänta
Leifs svar. Huruvida man kan nekas ersättning pga
"slöhet" vet jag heller inte, men uppenbarligen kan
man det... Men i ditt fall ska du ju inte göra samma arbete som vaktmästaren så du borde ju kunna få rätt.

PS. ALLA kan jobba i Alliansens Sverige.
Med vad eller hur eller när eller till vilken lön är mindre viktigt. Alla kan vi öppna och stänga en dörr, eller hur?
Även en döende, och för att inte tala om en långtidsarbetslös med 300 akademiska poäng. Förvisso var sådan jobb vanliga i DDR, men strunt i det, det minns ingen längre, det var så länge sedan.
Nu har vi återupprättat arbetslinjen. Så varför klaga?
Lite siffror.

223x22=4906kr. Det får de som är utförsäkrade som slitet sönder sin kropp genom att arbeta hårt ett helt liv.

7200kr. Det får en nyanländ flykting i tex Leksands kommun i introduktionsersättning.

Sverige är fantastiskt.


Leif Haglund: Den här jämförelsen är väl på sin plats. Det är dock icke politiskt korrekt att göra det.
Hur kan vi påverka när vi står bredvid?
Spelar roll ?
Jenny Fjell startade Nätverk Resurs
Min frågan är: vad konsekvensen av passivitet kan bli och varför vi människor väljer att stå bredvid och inte göra något?.
Att bli passiv är också ett val, och att vi har möjlighet att välja någonting annat och fundera över hur de andra valen kan påverka. Kanske.
I Resurs finns en liten grupp Arbetslös samt aktivitetsgarantin, än så länge. Jag lägger upp länken
http://resurs.ning.com/group/arbetslssamtaktivitetsgarantin
Leif/
Ditt svar återgav mig lite hopp om socialdemokratin. Lite hopp om att alla inte är som etablisimanget/partitoppen.
Och vad som är politiskt korrekt och inte skiftar ju faktiskt över tid.
Och jag tror/hoppas att eftervärldens dom kommer bli hård över de åsikter som partitopparna i alla de etablerade partierna har i just denna fråga och närliggande.
Tack för ditt svar Leif, det tände ett hopp ivarjefall hos mig.


Leif Haglund: Glädjande att jag kunnat ge dig lite hopp om en bättre framtid, Peter.
Frågan är vad Peter vill säga med sin jämförelse.
Eftersom den är oklar kan den tolkas på grumligt
sätt. Leifs kommentar stärker den grumliga tolkningen.
Det är fegt att ställa flyktingar mot utfärsäkrade.Leif Haglund: Varför ska invandrare ha bättre villkor än svenskarna?
Roger/
Vad jag vill säga med min jämförelse är att en nyanländ flykting får ca 45% mer i bidrag än vad en person som jobbat hela livet men som vid 60 jobbat sönder både kropp och själ.
Sen låter jag det vara upp till läsaren att tycka vad hon/han vill.

Och sen att jag ställer flyktingar mot utförsäkrade/sönderjobbade personer beror ju på att politik handlar till stor del om att fördela resurser.
Och här har de etablerade partierna tydligen tyckt att flyktingen är mer värd pengarna än den som jobbat hela sitt liv i Sverige och betalat skatt.
Vad tycker du Roger?
Är detta en korrekt fördelning?
Peter: Du erkänner alltså att du ställer flyktingar mot utförsäkrade? Problemet är alltså inte att båda
får jävligt lite i ersättning? 7000 kronor, vem
kan leva på det? Det är ju mindre än vad jag har
som har 65 procentigt aktivitetsstöd. Det enda din jämförelse leder till är att en deklasserad grupp
(arbetslösa och sjuka) trampar på en ännu mer
utsatt grupp (flyktingar). Samtidigt seglar politiker
iväg med 150000 i månaden, för att inte tala
om näringslivets ohyggligt orimliga löner. Peter,
jag skulle vilja se dig jämföra de utförsökrades ersättning med politiker- och näringslivslöner.
Är LO-Wanja mer värd en en arbetslös?Leif Haglund: Vad tycker du om att man jämför skillnaderna i skatteuttag för löntagare och pensionärer?
En utförsäkrad: 4906 kr/månad.

Fredrik Reinfeldt 131000 kr/månad.

Sverige är fantastiskt.
Roger/
Som jag skrev tidigare så går politik mångt och mycket ut på att fördela resurser.
När man gör det så är man tvungen att ställa olika grupper emot varandra. Det ligger liksom i sakens natur.
Sen att våra folkvalda är så falska att de inte erkänner detta är en helt annan sak.
Att Reinfeldt har 131000kr i månaden har jag inget som helst problem med. Han kunde gärna haft en miljon i månaden. Det är trots allt Sveriges statsminister vi talar om.

Men du duckar sakfrågan Roger.
Tycker du det är rimligt att en person som jobbat hela sitt liv och betalat skatt och som följd av detta fördärvat sin kropp skall ha mindre i ersättning än en flykting som aldrig betalat en enda krona i skatt till statskassan?


Leif Haglund: Jag anser att Peters resonemang är fullt rimligt.
Jag duckar inte för sakfrågan. Vad jag säger är
att ditt sätt att beskriva problemet är orimligt och
politiskt högervridet. Resonemanget gör att
du avlägsnar dig från jämlikhetstänkandet
("trots allt Sveriges statsminister vi talar om") och
humanismen ("inte betalt en krona i skatt" - människovärde efter inbetalda skattekronor?).
De folkvalda/förtroendevalda skall avspegla befolkningen i stort och borde ha löner därefter.

Det orimliga ligger inte i att den utförsäkrade har mindre ersättning (inte BIDRAG Peter!) än flyktingen utan att väldigt många människor (den utförsäkrade OCH flyktingen) idag i Sverige får närapå noll medan andra inkasserar fantasibelopp.

Helt otroligt att man skall föra denna diskussion på en S-blogg.Leif Haglund: Denna s-blogg är öppen för alla debattinlägg som beskriver förhållandena i samhället oberoende av om man gillar dem eller inte.

Att hindra vissa åsikter som man inte själv delar leder inte till en fri och öppen debatt. Den som inte tycker samma får argumentera emot den framförda uppfattningen.

Roger tycks mena att så länge som statsministern har betydligt högre lön än vad den uförsäkrade uppbär i bidrag så får orättvisorna mellan andra grupper i samhället inte nämnas, i varje fall inte av en som kallar sig socialdemokrat.
Roger/
Givetvis skall ersättningen ta hänsyn på något sätt vad vederbörande betalat in i skatt!
Men du kanske även tycker tex pensionssystemet är
"människovärde efter inbetalda skattekronor"?
Det kanske kommer som en nyhet för dig men det är faktiskt så att lönen sätts till stor del efter kompetens, ansvarsområde mm. Den sätts inte efter något jämlikhetstänk.
Därför är det också rimligt att statsministern har 131000kr i månaden. Enligt mig så skulle han kunna ha mycket mer utan att det skulle sticka i ögonen.

Och återigen, politik består till stor del utav av att fördela resurser.
Och i detta fallet så anser beslutsfattarna att flyktingen är värd mera resurser än den som arbetat och betalat in skatt hela livet.
Visst skulle det vara underbart om alla kunde få 131000kr i månaden, även flyktingen samt den utförsäkrade. Men tyvärr Roger så finns det inte RESURSER som täcker detta. Och då MÅSTE man göra prioriteringar.
Så återigen, om man är tvungen att välja. vem skall ha mest resurser, flyktingen eller den som betalat skatt hela livet.
Och snälla Roger sluta ducka och ge ett svar.
"Jag vill att båda skall ha lika mycket" är inget svar. Det är en verklighetsflykt.
Pensionssystemet är åt h-e pga av de politiker som du tycker är värda 1 miljon i månaden (!!!) fått härja
fritt. Sossarna körde över sin egen rörelse. Men enligt dig visade de väl "kompetens" och "ansvarstagande".
Lön efter kompetens - den var verkligen festlig...

En inhuman marknadslogik präglar ditt tänkande Peter. Visst skall vi fördela resurser - men rättvist, inte efter den barbariska pricipen "vem ska ha mest, den handikappade eller cancersjuke".

Flykten från verkligheten, ja den ser vi varje dag. Stat och kommunerar smörjer näringsglivet men skär ner på kulturen. En realistisk politik skulle börja med att prioritera vettigt och jämlikt. Och sätta stopp för onödiga lyxprojekt, direktörslöner etc.
Roger/
Men snälla du.
Du får väl skilja på äpplen och päron?!
Den pension på 1 miljon som politikerna får är en avtalspension.
Den är INTE baserad på vad de betalat i skatt.

Och att sen som du börja klaga på att man skär ner på kulturen.
Har du inte förstått någonting ännu??
RESURSERNA räcker INTE till allt.
Du MÅSTE prioritera.

Ochnej, jag är inte förvånad att du fortfarande vägrar svara.


Leif du får säga till om det blir för mycket offtopic.
Tyckte dock att siffrorna var relevanta.
Leif Haglund: Jag tycker inte att du är "off topic". Jag är av samma uppfattning som du i det du framfört.
Nu ska det bli spännande att se vad som händer! Jag har inte många dagar kvar innan jag hamnar i fas 3, men i elfte timmen har jag lyckats hitta ett företag som vill ge mig en chans, först i form av en aktivitet inom fas 3 och därefter en normal anställning. Företaget är relativt nystartat och har två anställda, varav jag känner den ena mycket väl. För tillfället finns ingen möjlighet att få en anställning men enligt chefen på företaget kommer man att nyanställa personal inom det närmaste året och förmodligen betydligt tidigare.
Några garantier finns naturligtvis inte, jag har själv drivit företag och vet att även de mest ambitiösa planer kan rinna ut i sanden eller ta betydligt längre tid än man trott att genomföra. Men ändå ser jag detta som en bra möjlighet, alternativet för mig är annars en aktivitet inom kommunen och där är det så gott som säkert att det inte kommer att leda till någon framtida anställning. Frågan är hur min handläggare på Arbetsförmedlingen kommer att ställa sig till mitt förslag. Efter att ha läst på bland annat denna blogg har jag förstått att det är långt ifrån självklart att man blir placerad där man själv vill när man hamnar i fas 3.

Blir jag placerad hos min kommun under fas 3 så kommer jag inte att acceptera detta utan protest eftersom jag inte ser någon vettig förlängning av en sådan placering. Frågan är bara hur jag ska protestera utan att råka illa ut, arbetsvägran är som exempel inte aktuellt eftersom det ju omedelbart leder till förlust av aktivitetsstödet. Ett sätt är ju att godta den placering som Arbetsförmedlingen föreslår och sedan utnyttja mina kontakter för att söka en anställning på ovan nämnda företa när det blir dags för anställningar där. Men det är ju så att chanserna att få en anställning är betydligt större om man så att säga redan är inne på arbetsplatsen. Jag känner att jag inte kommer att få så speciellt många chanser till en anställning, bland annat på grund av min ålder och att jag har ett litet handikapp efter en olyckshändelse.
Jag tycker att jag har en rätt så bra relation med min handläggare på förmedlingen men vet att hon kan vara riktigt jävlig ibland. Jag har ju tidigare berättat här om min väninna B som blev avstängd från JUG "utan skäl" av samma handläggare. Det bästa sättet är förmodligen att först försöka med en lite "soft approach" gentemot förmedlingens handläggare och funkar inte det så får jag väl försöka med en lite tuffare framtoning. Oavsett hur det hela slutar så kommer jag att berätta här om vad som händer och min förhoppning är naturligtvis att det jag har att berätta skall vara positivt.

Någon kanske undrar över min pessimistiska inställning och undrar varför jag ser så många hot och tänkbara problem. Men när man varit inskriven så länge hos Arbetsförmedlingen att man är aktuell för JUG:s fas 3 har man ju fått en ganska bra insikt i hur det (inte) fungerar. Personligen så har jag gått på några riktiga nitar och det är ju inte så konstigt om man blir lite luttrad och negativ med tiden. Dessutom känns det bra att redan i förväg ha funderat lite över det värsta som kan hända och hur man ska reagera på det. Jag hatar den tomhet som man känner när man helt oförskyllt och oväntat får ett negativt besked, därför vill jag helst vara beredd på det värsta.


Leif Haglund: Om ditt fas 3-förslag bedöms kunna leda till ett normalt jobb inom företaget så bör det väl inte föreligga något hinder för arbetsförmedlingen att godkänna ditt förslag.

"1 miljon i månaden" syftade
ju på vad DU ansåg Reinfeldt vara värd!

Jag har svarat flera gånger. Förstår du inte, läs en gång till.

Om du tror att det är en naturlag att man måste skära ner på kulturen har du verkligen inte förstått NÅGONTING om politik. Allt handlar om HUR man prioriterar och VAR man lägger pengarna. Rena
självklarheter egentligen.

Därmed är den här "debatten i debatten" avslutad
för min del.

Leif Haglund: Men Roger, du har ju inte svarat på Peters fråga om skillnaderna mellan en invandrares ekonomiska bidrag och den utförsäkrades. Varför ska den förra ha mer i bidrag än den senare?
Ann: Ja, det är klurigt det här med att få igenom
sitt eget förslag. Allt handlar i slutändan om så godtyckliga saker som handläggarens inställning,
politiska uppfattning, hans/hennes bild av den arbetslöse etc. Jag håller själv på som bäst att försöka
få igenom ett förslag på anordnare. Har ingen aning om hur det kommer gå. Min anordnare har för tillfället ingen anställd vilket väl är ett minus.

Att rekommendera är att inför AF försöka
framtälla anordnaren på så professionellt och seriöst sätt som bara går, vara nogrann och detaljerad, beskriva arbetsuppgifterna i skrift etc. Mycket mer
finns nog inte att göra.
Roger/
Sex stycken inlägg och säkert 500tecken.
Ändå lyckas du inte svara på frågan om du anser det rimligt att en flykting skall få ca45% högre ersättning än en som jobbat hela livet och betalat in skatt.

Du borde bli politiker.
Ser du inte att Roger efter sex stycken inlägg och säkert 500 tecken har svarat dig om och om igen utan att du begriper att han inte vill följa med dig ner i det in humana träsket att dela mänskligheten i svenska och icke svenska, värdiga och icke värdiga?


Leif Haglund: Med det synsättet förhindras all debatt som rör invandringspolitiken.
Anna/
Var någonstans i mina inlägg gör jag skillnad på svensk och ickesvensk?Var??
Jag pratar om att den som arbetat hela sitt liv och betalat skatt rimligen borde få någonting för det!
Att 40års förvärvsarbete borde avspegla sig något i ersättningen.
Men det tycker tydligen inte du och Roger.

Så kom inte här med erat flumm om inhumana ideer.
Peter S: Om du nu tycker det är ..orättvist? orimligt? att utförsäkrade får 4906 kr i ersättning kan du ju arbeta för att förändra den saken istället för att ställa svaga grupper mot varandra? Den taktiken är varken fruktbar eller konstruktiv. Du ger begreppet "sparka neråt och slicka uppåt" ett fult SD-liknande ansikte.

Däremot är begreppet "flum" (med ett m) som du svänger dig med högst luddigt, odefinierat och populärt i högerkretsar varpå det återgår till avsändaren.Mejlsvar 18 jan från politisk sekr Marie Martinsson, ombud för S-E Österberg, ang S inställning till JUG/Fas 3:

"Hej. Förlåt att vi dröjt med svaret på de frågor som du ställt till Sven-Erik Österberg. Den socialdemokratiska jobbkongressen beslutade följande:

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Jobbkongress_09/Riktlinjer/Riktlinjer%20Fler%20jobb%20och%20en%20starkare%20arbetslinje.pdf

För dem som står längst från arbetsmarknaden krävs det mer av varierade och kvalitetssäkrade insatser. Alla goda krafter ska hjälpa till att motverka att en betydande grupp i vårt samhälle marginaliseras och för all tid hamnar vid sidan om. Vi vill skapa ett brett samhällskontrakt med det privata näringslivet, kommun- och landstingssektorn, det sociala företagandet, den kooperativa sektorn och folkrörelserna om att alla, utifrån sina förutsättningar, ska ges möjlighet att delta på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

Socialt företagande är ett alternativ för att integrera de mest utsatta grupperna både i samhälle och i arbetsliv. Det skapar nya arbetstillfällen och ökar arbetskraftsutbudet. De sociala företagens affärsverksamhet är ett medel för att uppnå de sociala målen, och eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Samhällsvinsterna av det sociala företagandet är uppenbara och dokumenterade. Vi anser att mer måste göras för att stimulera utvecklingen av sociala företag. Det är en grundförutsättning för att skapa fler möjligheter för de arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden.

För att ytterligare öka möjligheterna för långtidsarbetslösa att få kontakt med arbetsmarknaden vill vi ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla arbeten. Dessa jobbplatser ska Arbetsförmedlingen kunna anvisa till i syfte att prova arbetsförmågan eller att ge den långtidsarbetslösa meriter att gå vidare.

Subventionerade jobb är ett bra alternativ för de arbetslösa som har liten arbetslivserfarenhet eller för dem som långvarigt behöver en ett subventionerat arbete. För oss är det viktigt att den som är långvarigt arbetslös får en chans till ett riktigt arbete, oavsett subventionsgraden. Regeringens åtgärder i form av fas 3-”jobb” inom jobb- och utvecklingsgarantin eller det så kallade ”Lyftet” är exempel på förvaring av långtidsarbetslösa som gränsar till oanständighet, där den arbetslösa inte har en riktig anställning utan lånas ut av arbetsförmedlingen som gratis arbetskraft. Den som utför ett arbete ska ha rätt till ett anställningskontrakt och om arbetet är subventionerat – någon form av handledning . "_______________________________________


Leif Haglund: Tack för att du delgett oss Sven Erik Österbergs besked i frågan.

Svaret rör främst dem som står längst från arbetsmarknaden. Majoriteten av de arbetslösa tillhör dock inte denna grupp. De fullt arbetsföra som har yrkesutbildning eller annan kompetens som brukar efterfrågas på arbetsmarknaden, vad har dessa att vänta med s-politik? Österberg har på den socialdemokratiska kongressen utlovat kraftsamling kring en jobbskapande politik. Med andra ord, fler arbetsplatser som kan anställa folk utan lönesubventioner från staten.
Det var som f-n "Diskurs Analys", du fick ett svar.
Det fick inte jag (se ovan). Får stöta på igen.
Var svaret från den politiske sekreteraren hoppfullt? Ja och nej kanske. Färdriktingen och inställningen rymmer en del vettiga idéer, vilka emellertid kombineras med en del till intet förpliktigande lösa skrivningar. Trots bristen på konkreta politiska förlsag tycker jag ändå det fanns en del som lovar gott.
Kommentar till inlägg av Roger Persson - 17 januari 21:28, 2010.

Det verkar som om jag faktiskt kommer att få "avtjäna mitt fas 3-straff" på en arbetsplats jag själv valt ut att det dessutom kan bli fråga om en riktig anställning framöver känns väldigt bra. Det var faktiskt bra länge sedan jag känt mig så förhoppningsfull.
Jag gjorde precis som Roger föreslog och skrev ner en detaljerad beskrivning av tänkta arbetsuppgifter på min blivande fas 3-plats, och lite "sockrad" text om företaget. Jag skickade in allt via mejl till min handläggare på Arbetsförmedlingen och fick ett positivt förhandsbesked några timmar senare! En liten hake återstod emellertid, facket måste godkänna innan beslutet blir definitivt.

Eftersom jag tror på principen att det är bättre att förekomma än att förekommas så tog jag och ringde upp fackförbundet Unionen och berättade om vad som var på gång. Jag fick frågan om det fanns ett kollektivavtal och om det var klart vem som skulle vara min handledare på arbetsplatsen. Jag förklarade att företaget faktiskt har ett så kallat hängavtal med Unionen och att det ännu inte var klart vem som skulle bli min handledare. När jag lämnat beskedet att det fanns ett avtal verkade det inte längre vara så intressant vem som skulle vara handledare. Därmed verkar det som att det enda som återstår är att facket lämnar ett formellt besked till Arbetsförmedlingen.

Det är väl ganska ok att facket bevakar så att oseriösa företag inte kan skaffa sig gratis arbetskraft, men samtidigt är det ju väldigt tråkigt om den som själv skaffat sig en fas 3-plats blir stoppad av facket. Jag hoppas verkligen att Roger får chansen att själv välja sin fas 3-plats och att han slipper bli stoppad av någon oförstående byråkrat.


Leif Haglund: Se där, Ann, du lyckades få gehör för ditt önskemål hos arbetsförmedlingen. Facket brukar inte lägga hinder i vägen om företaget har kollektivavtal.
Ann: Det var glädjande besked. Lycka till.
Själv blir jag dock ännu mer orolig av vad du skriver. Min potentiella anordnare saknar anställda, och utan anställda självfallet inget kollektivavtal... Men det
måste väl finnas andra sätt att visa att man är seriös
anordnare? Kanske en god idé att dividera lite
med facket innan man kastar in blanketten till AF.
Tack för tipsen Ann och Roger och lycka till med era platser! Jag har också ev på gång ett företag utan anställda där kollektivavtal saknas. Vad gäller då - någon som vet? Man vill i alla fall inte hamna på kommunens "förvaring". Måste jag nu jobba ideellt med tvång så vill jag ändå välja vart!

Leif, du har väl inte glömt mina frågor? Din Arbetsförmedlingskontakt kan ju själv svara här så slipper du förmedla.

Då det gäller Diskurs Analys svar från politisk sekr Marie Martinsson så funderar jag lite. Vad är och kommer sociala företag vara? Kommer man ta bort möjligheten till praktik inom den privata sektorn? Vad menas med "uppdrag att upphandla arbeten". Är det som nu upphandling av praktikplatser hos kommunen? Ja, sådana här "jobb" som inte leder till jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Ser inte så stor skillnad mot hur det var förut. Vi får hoppas att i så fall den satsning på utbildning blir av på alla plan, (om det nu finns pengar fö