TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Socialdemokratin och bofinken – spelar höger eller vänster någon roll?

-Lamslående trams om höger och vänster?, skriver en från s-info utlokaliserad bloggare och får Sven-Göran Olhedes lilla knivskarpa skrift ideologiska skrift  från 1974 att åter blir rykande aktuell.  ”Socialismen och bofinken”, heter boken som inleds med historien om den lille grabben som ivrigt studerar olika fåglar genom fönstret och vetgirigt frågar sin pappa efter fåglarnas namn.  Pappan som läser sin tidning svarar förstrött varje gång: ”Det är en bofink”, tills pojken förtvivlat utropar: ”Får en bofink se ut hur som helst?”

 

Får socialdemokratin se ut hur som helst?   Redan 1974 konstaterade Olhede att konturerna av vår profil suddats ut hos alltför många.   ”Det är denna osäkerhet som enligt eftervalsundersökningar visar att ungdomen sviker socialdemokratin”, skriver han bl a i skriften som har många kopplingar till dagens i många stycken vilsna eftervalsdebatt.

 

Aftonbladets ledarsida igår måndag den 27 november ger ett utmärkt avstamp för en diskussion om höger eller vänster i politiken.

 

Om vi börjar med huvudledaren så anser skribenten Lena Askling att Agendas fråga till

ett antal arbetarekommunordföranden om de ville ha en partiledare ha en partiledare som står för en politik mera till vänster, var fel ställd.  Närmast aningslöst fortsätter hon: ”För vad är höger och vänster i framtidens stora frågor som klimatet, den gröna omställningen, globaliseringen eller integrationen och förverkligandet av det mångkulturella samhället.  Hur ska de krav den demografiska utvecklingen ställer på prioriteringar melllan vården och välfärdstjänsterna enkelt kunna sorteras som höger eller vänster.”

 

För en i socialdemokratisk ideologi och praktisk gärning någorlunda väl bevandrad socialdemokrat borde det inte erbjuda någon större svårighet att besvara dessa frågor.

Klimatet: Högersidan förlitar sig på att marknaden ska lösa problemen medan vänstern

ser samhällsingripanden som enda vägen till kontroll över utvecklingen.  Världens största marknadsekonomi USA vägrar efter hårda påtryckningar från industrikapitalet att underteckna internationella samarbetsavtal till gagn för allas vår gemensamma livsmiljö.  Många av världens u-länder slås för att något för livsuppehället så grundläggande som vanligt dricksvatten ska vara en mänsklig rättighet.  Mäktiga män i de internationella institutionernas tjänst: Världsbanken, IMF och WTO, är invävda i ett nätverk med vattenföretagen – med en central sak på dagordningen – att privatisera vattnet. (Lästips: ”Vatten – rättighet eller handelsvara?” – Ann-Christin Sjölander Holland. Agora.)

 

Integrationen: Höger-light-partierna tror – i den mån den har någon uppfattning överhuvudtaget – att integration ska ske genom anpassning till kultur, seder och bruk i mottagarlandet och genom att invandrarna hänvisas till lågbetalda arbeten som inga svenskar vill ha.  Tokhögern (tyvärr i tillväxt) menar rätt och slätt att vi inte ska ta emot några invandrare/flyktingar överhuvudtaget.  Vänstern, i den mån den vågar säga något, anser fortfarande att alla människor är lika värda, att integration ska ske genom dialog mellan svenskar och invandrare i förvissningen om att mångkultur i själva verket är berikande.  Exemplet Rosengård i Malmö kan tjäna som tankeväckande exempel.

 

Demografiska utvecklingen: Den är förvisso en utmaning, men ytterst handlar det om

hur vi solidariskt ska fördela ett växande välstånd. Som Dan Josefsson på ett mycket effektivt sätt åskådliggör på Aftonbladets kultursida den 20 november är det en myt att vi inte skulle ha råd med välfärden.  ”Sanningen är att ingen eftersläpning någonsin existerat.  Sveriges produktivitet har sedan 1970-talet och fram till idag slagit inte bara OECD-snittet utan också högerns favoritländer USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.  Detta visas nu senast i IMF-rapporten ”Eurosclerosis or Financial Collapse: ”Why Did Swedish Incomes Fall Behind? (Länk finns på http://josefsson.net.  Välfärdssamhället är det mest framgångsrika samhällsexperiment som någonsin genomförts-  De nordiska länderna har på ett unikt sätt lyckats kombinera hög tillväxt och hög levnadsstandard med små inkomstskillnader och ekonomisk trygghet också för dem som har  det sämst ställt.” 

 

Högern vill att vi överger denna samhällsmodell och dess företrädare i b-alliansregeringen tar nu de första stegen på vägen mot ett systemskifte genom att sjösätta en ekonomisk politik

som tvingar människor med sänkt a-kassa att ta jobb till lägre löner samtidigt som skatterna sänks för de välbärgade.

 

Som kontrast till Lena Asklings vilsenvandring i höger-vänsterterrängen skriver Helle Klein i spalten bredvid i polemik mot kristdemokraten Mats Odells vurm för aktiehandlarna på börsen att Välfärdssystemen än så länge är väl fungerande och avslutar med den mycket aktuella frågan: ”När ska socialdemokratins företrädare höja rösten mot regeringens förestående auktion på våra gemensamma tillgångar?”

 

 

Så nog finns det angelägna politiska arbetsuppgifter för alla som fortfarande tror på en kursomläggning vänsterut som enda möjliga vägen att på allvar ta upp kampen mot kvarvarande och i vissa stycken ökande orättvisor både inom Sverige och utanför vårt lands gränser.

 2006-11-28, 09:48  Permalink


Ja, Lena Askling verkar ju helt förvirrad när hon ställer en sådan fråga där svaret är så rent uppenbart, eller så visar hon helt enkelt prov på dålig politisk kunskap.

När högern i vårt land pläderar för marknadslösningar och fler avgifter i sjukvården i vårt land, så förespråkar vänstern skattefinasiering, minskade avgifter och offentligt driven vård.


Bengt Silfverstrand: Hej Martin,

Ja, och det kufiska var att hon kände sig träffad av min kommentar och kallade mig föraktfullt för "traditionalist" utan att bemöta i sak på någon punkt. Vår huvudlinje, solidarisk finansiering och i allt väsentligt offentligt driven vård håller även för framtiden.
Aha, hon körde med det antiintellektuella "ålderargumentet" där allt är allt nytt är bra och där det äldre är dåligt. Att sedan liberalismen är en äldre företeelse än socialismen glömmer åldersargumenterarnas förespråkare bort. Hon kanske skulle läsa detta:
http://www.analyskritik.press.se/modeordfloskler/Prefixetny.htm


Bengt Silfverstrand: Just det. Och även om jag tillhör dem som anser att vi ska förnya på flera områden, bland annat när det gäller vår möteskultur och har medverkat till flera nya yngre krafter på vår fullmäktigelista, så kan jag inte låta bli att tänka på att Ernst Wigforss, en av partiets allra största ideologer, långt efter det han fyllt 80 år bidrog till partiets idédebatt med många nya och friska idéer.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM