TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Gräsrötterna säger ifrån

Agendas undersökning om de socialdemokratiska ”gräsrötternas” inställning till s-politiken och det framtida partiledarskapet var på många sätt välgörande.  På två punkter var den helt utslagsgivande:

 

  1. S-politiken ska läggas om vänsterut
  2. Det viktigaste kravet på den nye partiledaren är förankringen i rörelsen.

 

 

Drygt 50 procent av de tillfrågade a-kommunerna förespråkade en ”vänstervridning” av politiken, medan bara ca. 4 procent ansåg att politiken skulle läggas om åt höger.  Synpunkterna är intressanta och viktiga inte minst mot bakgrund av de s-debattörer som på framträdande mediaplatser av valresultatet dragit slutsatsen att politiken måste vridas om i riktning mot ett minskat offentligt åtagande och ökad privatisering av vård och omsorg. 

 

Typiskt nog är det socialdemokrater vars karriärvägar in i de offentliga och privata finrummen fjärmat dem från fotfolkets vardagsnära realiteter som förespråkar en uppluckring av en solidarisk fördelningspolitik.  Så t ex var det nog länge sedan personer som Erik Åsbrink, Jan Nygren och förre statssekreteraren Per Borg hade någon kontakt med undersköterskor, industriarbetare och förtidspensionärer.

 

Säg mig vem du umgås med och jag ska säga dig vem du är……

 

 

 2006-11-27, 10:20  Permalink


Hej Bengt!
Jag har läst igenom Agenda-enkätens resultat på SVT:s webbplats.
Du har helt rätt i din sammanfattning! Beklagligt är att alltför många socialdemokrater tror, att partiet skall arbeta för målet om mindre av gemensamt organiserad välfärd, mera av marknadsstyrd verksamhet. Detta är ju en tydlig höger-inrikning av politiken. Bland de värsta exemplen finns godkännandet av privatisering och bolagisering av skolan. De inom partiet, som inte ser det pågående återinförandet av klass-samhället, måste jag djupt beklaga. Att sedan socialdemokraten (?)
Feldt leder verksamheten och kampen för fristående skolor mot vår gemensamma skola för välfärd åt alla är ju mycket tragiskt!
Med partihälsning
C G CarlssonBengt Silfverstrand: Hej C G,

Visst är det tragiskt att personer under socialdemokratisk täckmantel pläderar för rent borgerlig politik. Intressant i sammanhanget är att Kjell Olof Feldt även i skolfrågan vänt kappan efter vinden. När jag på Västeråskongressen 2001 frågade honom om han fortfarande stod fast i den kritik mot friskolor han riktat i sin bok "Rädda Välfärdsstaten" (där han t o m framställde dem som ett hot mot välfärden) så svarade han ett obetingat ja.

Men än finns det hopp. Om resultatet i Agendaenkäten motsvarar stämningen i partiet, så lär det bli svårt att avveckla välfärden. Vi kämpar vidare.
Lyckligtvis är det enbart 4 % som förespråkar en högervridning av s-politiken i riktning mot minskat offentligt åtagande och ökad privatisering av vård och omsorg. Det är bara att titta på USA för att se vart en sådan politik leder.

Som jag givit uttryck för i en av mina bloggar så är det inte för att se en högervridning av den socialdemokratiska politiken som väljarna röstat bort oss från regeringsmakten. Det är helt andra orsaker som ligger bakom. Fråga pensionärer som i alla tidigare val stött vårt parti i ex.vis Landskrona hur de röstat i årets val. Fråga 1:a- och 2:a gångsväljarna varhelst i landet varför de röstat som de gjort. Hur vi sen ska förhålla oss till den kunskap som kommer fram är en senare fråga.


Bengt Silfverstrand: Jag delar din lycka och utvecklar resongemanget i dagens (28/11) blogg: "Socialdemokratin och bofinken - spelar höger eller vänster någon roll?"
Jag blir alltid förbannad och ledsen när jag ser, vilket tyvärr händer ofta, de stora drakarna (DN och Svd)ta in debattartiklar av personer som debattredaktörerna karaktäriserar som "tunga socialdemokrater" när det isjälva verket är avfällingar och femtekolonnare som inte alls sympatiserar med de genuint socialt socialdemokratiska grundvärderingar om vårt solidariska välfärdssamhälle där vi gemensamt, genom bl.a skatter, tar ansvar för att alla i samhället efter behov, skall få samma tillgång till en offentligt driven och styrd sjukvård och omsorg!
Och att alla barn i samhället skall få lika skolgång, utan elitistiska, ekonomistiska och konkurrensstressande utsorteringar i tidiga barnaår!

Bengt Nilsson, röd gråsosse
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM