TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Förnyelsens förklädnad

Min kritik av Erik Laaksos grämelse över den snabba vindkantringen i väljaropinionen till socialdemokratins fördel har uppkallat EL till två långa försvarsinlagor.  Härmed  slår han än en gång en knut på sig själv genom att dels framhäva s-infosidornas undermålighet men samtidigt ta dessa sidors debattörer på blodigaste allvar.  Man tackar.

 

Min kritik gällde socialdemokratiska högerdebattörers ojande över att vår kraftiga uppgång i väljaropinionen riskerar att blockera det som s-högern menar vara en nödvändig förnyelse av politiken.  Men om det nu förhåller sig på det sättet, vilket till och med är sannolikt, att våra goda opinionssiffror mera beror på missnöje med b-alliansen än med vår egen förträfflighet så kan ju exakt samma resonemang tillämpas på valresultatet.  Det finns nämligen som bekant väldigt mycket som talar för att många tidigare s-väljare vände oss ryggen därför att man tyckte vi blivit maktfullkomliga (ett inte helt omänskligt fenomen efter tolv år i regeringsställning) att vi inte längre arbetade för minskade klyftor i samhället och att vi förlitade oss på att marknadskrafterna skulle åtminstone kraftigt minska arbetslösheten.

Med andra ord var det många som röstade mot (s) av rent missnöje utan att för den skull

ha några särskilda preferenser för borgerligheten som sådan.  Och definitivt inte för borgerlig politik.

 

Vad var det för fel på de gamla moderaterna frågade en TV-reporter Fredrik Reinfelt vid en av valutfrågningarna. –Ja, dom vann ju åtminstone inga val, svarade FR rappt.  Och här torde vi ha en viktig förklaring till valresultatet.  Det krävdes socialdemokratisk retorik eller för att citera ur Peter Gustavssons (www.s-info-.se/pg) lysande valanalys: ”Få tror längre på tesen att globalisering och individualism slår undan benen i inhemsk och internationell debatt.  Detta så till den grad att moderaterna insåg att ska de kunna vinna måste de framstå som bättre sossar än sossarna.”

 

Liksom Peter Gustavsson anser jag att det största misstag vi kan göra är att ägna våra krafter åt det ständiga idisslandet ”medelklassen röstade på högern.”  I själva verket berodde valnederlaget sannolikt på för lite, inte för mycket socialdemokratisk politik.

 

Laaksos tal om att vi fick storstryk i valet är därför betydligt överdrivet.  Sanningen är att det socialdemokratiska partiet gjorde ett dåligt val medan däremot socialdemokratisk politik visade sig vara till den milda grad förankrad i folkopinionen att b-alliansens tvingades ta över stora delar av politiken (om än retoriskt som det nu visat sig) för att överhuvudtaget ha en chans att få till stånd ett regeringsskifte.

 

Kritisk självanalys saknas med andra ord inte på vänstra planhalvan i partiet.  Att däremot klä ett socialpolitiskt och arbetsrättsligt återtåg i termer av förnyelse är ingenting annat än ett försök att slå blå dunster i ögonen på folk.

 

Låt mig så granska några av Laaksos teser eller i vissa fall dogmer.  Vi hade ingen politik för full sysselsättning, påstår han.  Det hade vi visst, men regeringen bromsade ända fram till slutet av 2005 de arbetsmarknadspolitiska insatser som både fackföreningsrörelsen och arbetsmarknadsutskottets socialdemokrater länge krävt,  i tron på att den starka konjunkturuppgången skulle lösa problemet.   I de yttersta av dessa dagar visar det nu sig att tanken inte var helt absurd men att tajmingen var dålig.  Sen förtränger EL att det avgörande hindret för att full sysselsättning är att vi har en penningpolitisk disciplin (genom den fristående Riksbanken) som prioriterar låg inflation framför hög sysselsättning.  Här är vi liksom hela EU-området mer rigida än t o m det superkapitalistiska USA vars Federal Reserve också väger in sysselsättningen i sina penningpolitik.  Det kommer med nuvarande ordning aldrig att på politisk väg bli möjligt att komma ner till de låga arbetslöshetstal som vi hade när regeringen förfogade över både de finanspolitiska och penningpolitiska instrumenten samtidigt.

 

Jag efterlyste konkretiseringar av Laakso och han gör ju förvisso något för att tillmötesgå detta rimliga krav.  Men svaren är på vissa punkter häpnadsväckande för att komma från en socialdemokrat.

 

”Överskottsmålen borde användas till investeringar i riktiga jobb inom den offentliga sektorn.”  Instämmer.  Men sen kommer en mening som jag bara tidigare återfunnit i borgerliga bad- och bullmiljöer i Högfors resp. Bankeryd och som nu håller på att bli regeringspolitik: ”….riktade och villkorade stödåtgärder behöver riktas till hela tjänstesektorn för att få fart på småföretagen så att de kan och vågar anställa mer och vi bör hitta en svensk flexicuritymodell som underlättar rörlighet på arbetsmarknaden.”

 

Om  Laakso framfört denna mening framför socialdemokratiska kärnväljare (jag tänker då inte på partiaktiva) så hade många sannolikt undrat: vart är socialdemokratin på väg?

På rakare och hederligare svenska handlar det här om samma s k flexibilitet på arbetsmarknaden som återfinns på Svenskt Näringslivs och den samlade borgerlighetens agenda.  Det ska bli lättare att sparka folk resp. subventioner på tjänster som i huvudsak efterfrågas av den bättre ställda delen av befolkningen, d v s människor som har det gott ställt och har råd att anlita t ex städhjälp ska få skattelättnader för att gå från svart till vitt.

 

Laakso ondgör sig över att jag frågade om samma eftergifter skulle tillämpas på andra områden där det fuskas, och excellerar i akadmiskt finlir som tal om ”Straw man”.  Vad detta nu har med saken att göra.  Jag kan bara konstatera att jag tillät mig att göra samma koppling till ”avreglering av snatteribrott” som arbetsmarknadsutskottets ordförande Sven-Erik Österberg nyligen gjorde i en riksdagsdebatt..

 

När Erik Laakso kallar mitt och sannolikt en förkrossande majoritet av socialdemokratiska väljares avståndstagande från en skattesubventionerad privat tjänstesektor för ”slagordspopulism på den yttersta vänsterkanten”, så har han verkligen placerat sig själv i utvisningsbåset.  Och fortfarande är kärnfrågan obesvarad.  Vad blir radikalt annorlunda om svarta städjobb omvandlas till vita låglönejobb?

 

Jag avslutar denna lilla betraktelse med att varmt rekommendera till läsning senaste numret av Tiden (Nr5/06) som fått ett verkligt lyft sedan Bo Bernhardsson tog över chefredaktörskapet.  Och glöm som sagt inte att läsa Peter Gustavssons valanalys: ”Socialdemokratins ideologiska framtid?”  Att han här bl a tar upp frågan om ”Kollektiv kapitalbildning i det tjugoförsta århundradet” och mot bakgrund av att  pensioner och bostäder är en stor del av det totala sparandet i ekonomin ställer frågan – hur gör vi det sparandet mer jämlikt och demokratiskt? känns verkligen stimulerande och hoppfullt.  Den här typen av framtidsfrågor,liksom  hur vi vårdar humankapitalet och hur vi  på allvar tar upp kampen mot klimatförändringarna borde stå i fokus för socialdemokratisk eftervalsdebatt.  Detta som en effektiv kontrast till nya varianter på det redan uttjatade temat.  ”Mycket måste få mer om Sverige ska växa.”

 

 

 

 

 2006-11-22, 15:07  Permalink


Mycket märkligt att högerpolitik och försämringar alltid framställs som förnyelse av en del socialdemokrater...


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det så!
Hej Bengt!

Intressant blogginlägg. Jag har själv pratat med många personer efter valet som inte är partiaktiva. De flesta säger att de vill se mer socialdemokratisk politik, det som partiet står för. Under valrörelsen var det en del som undrade varför vi inte förde socialdemokratisk politik när vi satt vid makten.

Jag håller med dig i att nyckeln till vinst 2010 ligger inte i mindre socialdemokratisk politik utan en återgång till det partiet står för och kämpar för. Mer av medborgarinflytande, utveckling av demokratin, mer av politisk styrning, underlätta för människor, bekämpa orättvisor och mer jämlikhet.

När det gäller vissa människors förkärlek till högerns jobbförslag tycker jag detta års utveckling av antalet jobb och nyanaställningar visar klart att den synen är förlegad. Vi måste noga fundera på vad det är vi vill Sverige ska satsa på och inom vad folk vill arbeta inom. Jag har själv föreslagot mer satsningar på upplevelseindustrin. Vi behöver inte satsa inom branscher som antingen har spelat ut sin roll eller som folk kan betala vad det egentligen är värt.

Jag satsar hellre pengar på att äldre och funktionshindrade ska få det drägligare än på subventionering av hushållsnäratjänster.

Det finns de som anser tjänstesektorn vara Sveriges framtid men de glömmer då att fråga sig vilken del av den som kommer att skapa tillväxten och där vi ska satsa. Risken är att vi går från att vara en it-nation till städnation. Det vill inte jag vara med om.

Vill man då kalla mig för vänsterkantsanhängare så gärna för mig. Jag kan åtminstone gå utanför boxen och se saker och ting på annat sätt samt se vad framtiden bär med sig. De är där blicken ska ligga.


Bengt Silfverstrand: Vi tillhör uppenbarligen samma för(s)amling.
Hej Bengt!
Jag delar till fullo din beskrivning av "höger-krafterna" inom vårt parti.

Jag måste citera dig på några punkter för att visa, vad jag menar:
# "... s-högern menar vara en nödvändig förnyelse av politiken";
# "många tidigare s-väljare vände oss ryggen därför att man tyckte vi blivit maktfullkomliga";
# "många som röstade mot (s) av rent missnöje";
# "berodde valnederlaget sannolikt på för lite, inte för mycket socialdemokratisk politik";
# "socialdemokratiska partiet gjorde ett dåligt val medan däremot socialdemokratisk politik visade sig vara till den milda grad förankrad i folkopinionen".

Det här är några av de viktigaste punkterna för valanalysgruppen att behandla.

Jag brukar säga:
Politikens genomförande saknade den socialdemokratiska arbetarrörelsens ideologiska ryggrad.
Vad värre är:
Det finns alltför många (yngre)socialdemokrater, som ser förnyelsen av partiets ideologi som en nödvändig utveckling.
Lyssna bara på vad "dessa blå-färgade sossar" säger om utvecklingen mot fristående skolor för "elitens barn"!
Vi vill ju verkligen ha "EN GEMENSAM SAMMANHÅLLEN SKOLA FÖR ALLA ELEVER"!
Med partihälsning
från den demokratiska socialisten
C G Carlsson
i Luleå


Bengt Silfverstrand: Med dessa friska synpunkter kan jag konstatera att det finns hopp om en framtid för det socialdemokratiska partiet.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM