TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Gråterskor är beställda

Borgarna backar kraftigt och socialdemokraterna ökar rejält i senaste SIFO-undersökningen. Visst kan mycket av denna ganska dramatiska omsvängning i opinionen förklaras med borgerliga misslyckanden, som ministerskandaler men sannolikt är det framförallt försämringarna av A-kassan som fått folk att vakna.  Synd bara att insikten om b-alliansens

falska lansering som arbetarparti kom för sent. 

 

Jag tror inte att någon någorlunda vaken socialdemokrat drar för stora växlar på en opinionsmässig framgång som dels till stor del bygger på motståndarnas tillkortakommanden och dels inträffar bara några månader efter valet.  Men därifrån och  till att närmast uppträda som gråterskor och beklaga det nya opinionsläget i tron att det ska blockera en förnyelse av den socialdemokratiska politiken är steget långt.  Två av dem som fått tårar i ögonen för att (s) åter går framåt är inte oväntat EU-parlamentarikern Jan Andersson och kollegan i s-elfenbenstornet Erik Laakso i Tierp.  Partiet har kvar att göra sin hemläxa, den socialdemokratiska politiken måste förnyas.  Så låter det ständigt upprepade mantrat från det hållet.

 

Uppgivandet av arbetslinjen anges vara huvudorsaken till valförlusten.  Ok.  Men på vilket sätt uppgavs arbetslinjen.  Jo, den socialdemokratiska partiledningen förlitade sig på att den starka konjunkturen skulle få ett rejält genomslag även på arbetsmarknaden i lagom tid före valet.  Så skedde som bekant inte.  Det riktiga genombrottet kom först efter valet.  Det är i de yttersta av dessa dagar som vi kan se det verkliga lyftet på arbetsmarknaden.  Utvecklingen kommer sannolikt att bestå ett bra tag framöver och så småningom när bakgrunden, en framgångsrik socialdemokratisk ekonomisk politik faller i glömska kan b-alliansen börja inkassera applåderna och framhålla tillväxten i form av nya jobb som åtminstone delvis ett resultat av försämrad a-kassa.

 

Socialdemokraterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott hade en mera realistisk syn på utvecklingen och hävdade hela tiden att arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde sättas in på ett långt tidigare stadium:  När de äntligen kom var det alldeles för sent för att de skulle få ett genomslag i god tid före valet.

 

Om något ska kritiseras i den förda s-politiken så är det övertro på konjunktur och marknad och inte någon vänstersväng  som herrar Andersson och Laakso gärna vill framhålla.

 

Debatten om förnyelse av den socialdemokratiska politiken måste fortsätta säger Andersson i sitt senaste nyhetsbrev.  För att en sådan debatt ska bli meningsfull är det minsta man kan begära att den förda s-politikens främsta belackare nu äntligen preciserar sig och konkretiserar innehållet i begreppet förnyelse.  Är det en s k flexiblare arbetsmarknad med urholkad arbetsrätt som avses?  Eller är vägen till flera jobb en skattesubventionerad tjänstesektor med fler låglönejobb som en oundviklig konsekvens?

 

Vad blir radikalt annorlunda om svarta städjobb omvandlas till vita låglönejobb?  Och om

ni nu är beredda att ändra lagstiftningen så att svart ska bli vitt på städfronten.  Är ni då också beredda att minska lagbrotten på andra områden genom att t ex göra det tillåtet att snatta?

 2006-11-20, 15:26  Permalink


Så Bengt din väg är att göra precis som vi alltid gjort, att vår politik i valrörelsen faktiskt höll? Att förnyelse bara är av ondo, att omvärlden inte förändras? Det är klart tycker jag att vi ska inta ett förhållningsätt till tjänstesektorn, ett annorlunda förhållningsätt än det vi har nu, vi måste också anta en småföretagarpolitik,delar av det som den borgerliga regeringen inför nu kunde vi ha gjort istället för att ha ett lamslaget näringsdepartement. Varför avskaffade inte vi skatten på kapital i småföretag?Lex Uggla, så lite inget symbolvärde men ack så betydelsefullt för företagarn, varör underlättade vi inte 3:12 reglerna? Bengt vi måste hitta en förhållningsätt till detta,idag har vi inget.


Bengt Silfverstrand: Då har du läst mina inlägg som en viss potentat läser bibeln. Förnyelse är inte alls av ondo. Men när ett välfärdspolitiskt återtåg är draperat i förnyelseretorik då finns det anledning att reagera. Ta bara detta eviga tjat om skattesänkningar, som där de kommer till praktiskt förverkligande alltid handlar om att de som lever på livets solsida ska ha de största skattesänkningarna.
Lika lite som det är synd om alla löntagare har småföretagarna som kollektiv anledning att beklaga sig. Socialdemokraterna genomförde en rad förbättringar. Det är bara att ta reda på fakta.

Men för småföretagarna liksom för andra företagare beror deras väl och ve ytterst på att de får avsättning för sina produkter. För detta krävs i sin tur en stark efterfrågan. Det ekonomiska klimat vi idag upplever i Sverige gynnar inte minst småföretagen. Förvisso är det till stor del konjunkturbetingat men också en följd av den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen förde.

Del I & II av besvarande kommentarer på detta inlägg:

http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=237
http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=238


Bengt Silfverstrand: Noterar att Laaksos nedlåtande inställning till s-info då och då övertrumfas av hans påtagliga nyfikenhet för dessa sidor. Svar i sak kommer i ett särskilt blogginlägg senare under dagen.
Men just så är retoriken bakåtsträvande och fruktlös, inget är fel med den politik vi fört, verkligheten har inte förändrat sig och (s) behöver inte anta ett förhållningsätt till den nya företag vi får. Strutsen står med huvudet djupt ner i den skånska myllan,visst är det så att den generella politik vi fört gynnnar tiillväxt och efterfrågan som är det absolut viktigaste men jag pratar om at också gynna människor som vill ta den där extra risken och stötta dom, varför har vi inte samma generösa inställning tilll nyföretagande som till att arbetslösa ska in på arbetsmarknaden och ttt när dom väl är där ska som ha stöd? bengt du menar väl inte på allvar att en småföretagare är rik?Då har du nog inte träffat många sådana!Jag hoppas att dom kan bli det för det gynnar Sverige och då ska dom betala skatt på sin inkomst aom alla andra men dpom ska inte felskattas i uppbyggnadsskedet av sitt företag
blogg.passagen.se/olssonf


Bengt Silfverstrand: Det är ju precis vad socialdemokratin med stor framgång ägnat sig åt. Och beträffande självkritiken så finns den i hög grad. Skillnaden är att den leder till en annan slutsats. Nämligen att växande klyftor och utanförskap i det svenska samhället inte löses genom att "mycket får mer". Se vidare ny bloggartikel "Förnyelsens förklädnad."
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM