TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Alla dessa helg(on)dagar

Frågan om svenska folkets helgdagar väcker ständigt debatt.  Samtidigt som första maj ifrågasätts som allmän helgdag från högerhåll, har nationalromantikerna fått som man vill genom att den 6 juni upphöjts till nationalhelgdag.

 

Tanken på att kasta första maj på sophögen bygger uppenbarligen i stor utsträckning på att Internationalen och röda fanor i vissa kretsar uppfattas som djupt komprometterande i bl a de baltiska staterna och andra östländer som tidigare dignat under stalinismens ok.  Om detta skrev Harry Schein en gång träffsäkert: ”Internationalen och de röda fanorna var ju realiteter långt innan stalinismen var påtänkt.  Ingen kunde hindra stalinisterna från att missbruka traditionen.  Det finns ingen copyright på politiska symboler.  Vi kan inte hindra Brasiliens fotbollslag från att spela i blågula dräkter.”

 

I sanningens namn ska här sägas att det också förekommer en och annan socialdemokrat som drabbas av frossbrytningar inför åsynen av röda fanor.  En sådan, förmodligen ingående i ”Armanikostymsossarnas” illustra sällskap (se Ulla Johanssons och Dan Anderssons bok ”Vänner och fiender – varför finns facket?”) stod för dekoren på partiets kongress i Västerås 2001.  Utan att någon diskussion förts om saken i den socialdemokratiska partistyrelsen (där jag då det begav sig ingick) hade de röda fanorna på podiet ersatts av några vesna plastroser i podiets ena hörn samtidigt som den stylade rosen skiftande i kameleontens färger – dock inte i rött – blinkade mot kongressombud, åhörare och TV-publik från en stor skärm på podiets mitt. Armanikostymsossen hade sett röda fanor i Leningrad (numera S:t Petersburg) och blivit förskräckt…..  Nu ska förstås sägas att det blev bättre, d v s rödare redan vid fjolårets kongress i Malmö.  Men även här i den sydligaste provinsen har i de yttersta av dessa dagar kommunistspöket vädrats, närmare bestämt av den s-märkte EU-parlamentarikern Jan Andersson i Helsingborg.

 

Det nationella perspektivet

Eftersom historiska aspekter anlagts på vissa helgdagars existensberättigande, kan det vara på sin plats att något belysa symbolerna bakom vår nationalstolthet och i den händelse vi bestämmer oss för att slå vakt om våra nationalmonument också i logikens namn utvidga kretsen av helgdagsobjekt.

 

Den 6 juni

Sveriges historia är dess konungars historia lät skalden Erik Gustav Geijer på sin tid förkunna.  Svenska flaggans dag har sedan seklets början varit Sveriges nationaldag.  Den har sitt ursprung i att Gustaf Vasa den 6 juni 1523 valdes till Sveriges konung.  Efter att ha flytt den danske kungen Kristians (i Sverige kallad tyrann, i Danmark – den gode) knektar, sökt och fått politisk asyl i Lybeck, kunde Gustaf , ditburen av Hansans nåde, Lybeckbankirers kapital och en inhyrd här från Hansestaden, i triumf intåga i Stockholm på midsommardagen anno 1523.  Med fast hand och  skrupelfria metoder byggdes riket upp.  Priset var högt.  När det tyska kapitalet sinade hemsöktes landets kyrkor.  Konungens ombud for land och rike runt och lade embargo pöå de kyrkklockor som kallade församlingen till templen och renade luften från onda andar.  Upprorsfanan höjdes i Småland, Västergötland, Östergötland och Dalarna, men de uppstudsiga slogs tillbaka.  Och räfst och rättarting hölls.  Den styvnackade landskapsmenigheten krossades och bilorna föll.  Inte ens den forne vännen, dalkarlen Anders Persson på Rankyttan, skonades.

 

Och så fortsatte han sin blodsbesudlade väg över greve- och Dackefejder, över Västerås riksdag, där ständerna 1544 för första gången på 14 år samlades för att höra konungen i efterhand motivera sin politik och stadfästa Sverige som arvrike.  Där fick de ”lova, förplikta, svärja och hylla… på det allerkraftigaste, fullkomligen och oigenkalleligen, samfällt och synnerligen”, Gustaf Vasas äldste son Erik, för allas vår nästkommande utav Gud försedde och hyllade konung.”

 

Tänk på att det är denne 1500-talets ”Pol Pot”, för att tala med den i ämnet sakkunnige Herman Lindqvist, vi firar den 6 juni.

 

Den 30 november

I konsekvens med ovanstående bör förstås också en annan mäktig gestalt i Sveriges historia, krigarkonungen Carolus Rex – Karl XII – uppmärksammas.  Frågan måste åtminstone väckas,

om inte denne karolinernas obestridde ledare som en postum kompensation för Görtzens nödmynt, debaclet vid Poltava, kalabaliken i Bender, strulet i Stralsund och den ödesdigra kulan (eller var det en knapp?) vid skansen på Fredikstens fästning i Fredrikshald (nuvarande Halden) i Norge den 30 november 1718, bör firas mera rationellt och nationellt – just den 30 november?

 

Riksdagens högtidliga öppnande

För att ingen sidvördnad ska drabba krigarkonungens något mera fredligt sinnade fader, Karl XI, mera känd som Gråkappan, i vars skepnad han oanmäld for runt och skrämde upp överheten i landet under sent 1600-tal, återförde delar av den av den slösaktiga drottning Kristina förskingrade allmänna egendomen (reduktionen) och införde en rationell härordning (indelningsverket), bör övervägas om inte även riksmötets mer eller mindre högtidliga öppnande bör bli föremål för allmänt firande – genom att låt oss säga 1 oktober blir allmän helgdag.  Genom ett sådant förfarande skulle också en naturlig återkoppling kunna göras till Karl XI:s drabanter, vars taktfasta stöveltramp måhända åter skulle kunna berika riksmötets öppnande.

 

Den 6 november

Förlåt, men jag höll på att glömma Gustav II Adolf – Guldkonungen från Norden - mannen som enligt krönikan föddes med segerhuva, vilken dock inte förmådde rädda honom från att förirra sig in i fiendeleden på Lutzens dimhöljda slagfält och där falla offer för en dödande kula den 6 november 1632.  ”Ille facit – han skall göra det”, lär den stränge och föga populäre fadern Karl IX (Gustav Vasas yngste son – de många barnen på bygden oräknade) ha utropat, när han såg den ljuslynte och mera optimistiskt lagde lille krabaten leka krigiska lekar och skjuta prick på kreaturen.  Och visst gjorde han det – for fram som en slåttermaskin med sin svensk-tyska här (som till största delen bestod av tyska legoknektar) och lade under sig stora landområden i Europa under det s k trettioåriga kriget.  Skövling, plundring och våldtäkter ingick i krigsstrategin, och många av de sköna konstföremål, serviser, porslin och böhmiskt glas m m som nu kan beskådas på Stockholms slott är stöldgods hemfört av denne Gustav ”Lutzen” och hans krigargeneraler Lennart Torstensson, Johan Banér m fl.

Så visst platsar den 6 november som ytterligare en röd dag värd både bakelser, bullar och annat smått och gott.

 

Nytto- och viloperspektivet

Ett annat sätt att betrakta våra helgdagar är naturligtvis att anlägga ett nytto- och viloperspektiv.  Just vårt behov av vila är kanske ägnat att skapa förutsättningar för breda uppgörelser över partigränserna, sedan också ledande företrädare för vår annars gnälliga borgerlighet förklarat att man kan acceptera första maj som allmän helgdag med tanke på patraskets behov av vila efter Valborgsmässoafton.

 

Däremot kan flera av våra nuvarande helgdagar ifrågasättas av rationella skäl.  Sålunda kan man verkligen fråga sig varför vi behöver en ”Alla helgons dag”, då det numera torde vara ställt utom alla rimliga tvivel att några helgon inte funnits, varken nu eller tidigare.  De på kristen grund befintliga stora högtiderna vill jag inte ifrågasätta.  Dock bör om nya helgdagar tillkommer (enligt ovan anförda skäl), en eller annan, eller varför inte alla annandagar slopas.

 

Bengt Silfverstrand

 

 2006-11-03, 13:14  Permalink


Sent skall syndaren vakna.

Det du är inne på nu är ju synnerligen intressant. -Vad finns det för historiska rötter till dagens socialdemokrati? Den politiska traditionen skiljer sig ju mellan olika kulturområden där Sverige utgör en. Andra är Centraleuropa, Sydeuropa, England, USA och Ryssland om vi håller oss till den västra kultursfären.

England är färgat av en blandning av romersk kultur, vikingakultur och frihetskampen mot främmande herrar och kunglig övermakt som pågått under århundraden. I Centraleuropa hade man sin livegenskap och sitt riddarväsende och Ryssland har alltid dominerats av maktfullkomliga envåldshärskare.

Detta är ytterst intressant och man kan dra ut linjerna till dagens politiska kultur från vår tidiga historia.

Socialdemokratins centraleuropeiska ursprung präglas mycket av den tidigare feodala strukturen där grevarna ersats av starka politiker som precis som grevarna ser folket som sitt projekt. Individen blir mindre viktig än kollektivet och för att få social ro bör alla hållas på samma nivå så inte avundsjuka uppstår. I England däremot har man av tradition hållit på rättsamhället baserat på den romerska rätten. Mer lämnas till den civila sektorn för människor att lösa på egen hand. USA är en mosaik men det föreligger en stark influens av Engelsk rätt. Därtill har man lagt fransk 1700-talsfilosofi.

Sverige är lite av ett undantag då vi inte haft tysk feodalism utan en egen form av självägande bönder, kronobönder och arendebönder under de större godsen. Svensken har varit van att reda sig själv men ändå har den centraleuropeiska formen av socialdemokrati dominerat 1900-talet.

Jag tror att förlagan är det lilla brukssamhället i Uppland där patron stod för allt gott och där en mur skyddade samhället från landsstrykare. Patron delade själv ut julklapparna till invånarna. Han betalade änkornas pensioner, bekostade sjukstugan och betalade prästen. Brukspatron var god men hård och rättvis; precis som kommunfullmäktiges ordförande idag.

Nu är kanske tiden inne för nästa revolution?


Bengt Silfverstrand: Om tiden för nästa revolution är inne så borde denna närmast ägnas åt att så fort så möjligt göra oss kvitt den borgerliga regim som vann valet på att försöka kopiera så mycket som möjligt att socialdemokratisk politik, men som omedelbart efter valet sätter igång det systemskifte som ärliga moderater och deras epigoner i övriga borgerliga partier innerst inne länge eftersträvat.

Din syn på socialdemokratin och dess rötter bygger uppenbarligen mera på from önskan i kombination med förutfattade meningar. Ta bara den eviga fördomen att socialdemokratin skulle betrakta individen som mindre viktig än kollektivet. Kollektiv är individer i samverkan och utan den starka samverkan som präglat den svenska arbetarrörelsen skulle det aldrig vara möjligt att påverka samhällsutvecklingen i den utsträckning som rörelsen de facto gjort.

Liknelsen mellan brukspatronen och kommunfullmäktiges ordförande är direkt korkad.
Kommunfullmäktiges ordförande är i de flesta fall "lame duck". I den mån enskilda politiker på kommunal nivå idag har inflytande så är det kommunstyrelsens ordförande som besitter detta inflytande. Utvecklingen mot alltfler småpartier/enfrågepartier har i själva verket försvagat folkstyret på lokal nivå och lämnat fältet fritt för en populism som på sikt kan hota hela folkstyret.
Läs Laaksos blogg från Tierp. Där kan du få lite nya infallsvinklar på hur samhället förändras och vad som krävs av socialdemokratin skall kunna komma igen.

Ni kan inte använda 1700-talets struktur som föredöme och 1900-talets problem som utgångspunkt när ni diskuterar er ideologi. 1900-talet var de stora kollektivismernas århundrade. Nu kommer individens.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM