TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Nu behövs en Lex Vellinge

”Jag har sällan fått så starka reaktioner som när jag skrev om hur Ekerö kommun stänger ute flyktingar.  Många mail var förutsägbart rasistiska.  Några mer intressanta.  Det är ju just för att slippa mångfalden som folk skuldsätter sig och köper dyra hus.  Förstår du inte det?”  Så skriver Mats Engström i en tänkvärd krönika i Aftonbladet den 19 oktober (Ledar- och kultursidorna i denna tidning är fortfarande läsvärda).

 

Som kontrast till ramaskrin från rikemansreservatet Ekerö nämner Engström hur Ekot rapporter om Botkyrka som kämpar för att sexdubbla antalet platser på svenska för invandrare – SFI – efter den tillfälliga asyllagen.

 

I krönikan hänvisas bl a också till DN:s karta över Skåne.  ”Rika kommuner som Vellinge och Lomma skriver inte avtal med Integrationsverket.  Kristianstad gör däremet en insats och höjer mottagandet med 200 personer.”   Även Helsingborg, Landskrona m fl Skånekommuner skriver avtal med Integrationsverket och tar sitt ansvar, vill jag tillägga.   För Landskronas del kan man till och med påstå att man tagit ett större ansvar än vad som egentligen vore behövligt om alla kommuner solidariskt ställde upp och tog sin del av ansvaret för flyktingpolitiken.   Landskrona är den kommun i Sverige som fått lida mest av Sverigedemokratrernas framfart och dett lidande beror till mycket stor del på att Vellinge och andra rikemanskommuner helt stängt dörrarna för flyktingar.

 

 Till och med min borgerligt styrda hemkommun Höganäs har tecknat avtal med Integrationsverket.  Med aktiv socialdemokratisk medverkan lyckades vi nå en uppgörelse över blockgränserna i detta fall och när frågan kom på fullmäktiges bord anslöt sig även Sverigedemokraterna till uppgörelsen.  Ganska fantastiskt, eller hur?

 

Vad som nu borde oroa oss socialdemokrater är precis det Mats Engström sätter pekfingret på – nämligen hurusom moderaterna ”bygger vita reservat för den som har råd.”  I Vellinge kommun i södra Skåne har moderaterna 67 procent av rösterna.  Höganäs borgerligt styrda kommun bedriver en liknande politik.  Nästan enbart villor och bostadsrätter släpps fram.  Trots att det helägda kommunala bostadsbolaget pekar på ett akut behov av flera hyresrätter kommer sådana bara till stånd i ytterst liten omfattning.

 

När jag tänker på de utvecklingen mot allt fler borgerliga rikemansreservat erinrar jag mig mina fyra sessioner som FN-delegat i New York under 80-talet.  Jag minns hur vi en kväll besökte dåvarande biträdande generalsekreteraren Jan Mårtensson i hans hem i Bronx.  Bostadsområdet där han bodde var omgärdat av höga järnstaket och minutiös bevakning av vakter.  Allt för att ”skydda” den i området boende vita rikemansbefolkningen från den svarta underklass som stal och begick andra kriminella handlingar för att överleva.

 

Vi är inte där ännu här i Sverige.  Men i förlängningen kan jag se uppenbara faror med den politik som nu cementeras i borgerlig tappning som en följd av det olycksaliga regeringsskiftet. 

 

Det är de redan besuttna som tjänar mest när fastighetsskatten ersätts med avgifter och förmögenhetsskatten försvinner.  Skatterna sänks samtidigt som resurser för föreningsaktiviteter för ungdomar i utsatta områden dras in.  Arbetlösa pungslås, och konsekvenserna av de höjda egenavgifterna till A-kassan blir ännu värre än vad vi befarade.  Värst drabbas kvinnorna.  Bara efter några veckor med Fredrik Reinfeldt som statsminister står han där med byxorna nere.  Hans stolta valslogan ”hela folkets statsminister” var ren och skär bluff.  Reinfeldt är precis som alla andra tidigare moderata statsministrar bara det ”vackra” folkets statsminister.

 

Därför gäller det nu att inrikta socialdemokratisk oppositionspolitik på att göra den borgerliga regeringstiden så kort som det bara är möjligt.  I den politiken måste bl a ingå att aktivt arbeta för att alla kommuner ska ta sitt ansvar för flyktingpolitiken.  Enskilda kommuner ska inte kunna neka att helt komma undan sitt ansvar.  En Lex Vellinge som tvingar även ”det vackra folket” att dela med sig av sitt överflöd och ta emot flyktingar borde sättas högt på dagordningen.2006-10-20, 11:13  Permalink


Hallå!

Min centerstyrad kommun tar också emot flyktingar. Runt femtiostycken är påväg hit nu! Kan vi få dem att vilja stanna har vi lyckats med något bra! *ler*

Tyvärr fick sd ett mandat här. Det kan vara så att de tog mandat av just det beslutet. Vi andra partier ska jobba hårt för att ge den nittonåriga sdKF-ledamoten lite insikt!

Kram Annelee


Bengt Silfverstrand: Hej Annelee,

Glädjande. Det finns förvisso också borgerligt styrda kommuner som tar emot flyktingar. SD tog två mandat här i Höganäs, en ökning med ett mandat. Det var vi som förlorade, här som på många håll.

Ha det bra!

Kram
Bengt
Det är ju inte moderater som får dig att se rött, Silverstrand. Det är ju de välbesuttna, de rika och de "privilegierade". Du har lurat mig att tro att du för en strid mot de konservativa men så är det ju inte. Det framgår mer och mer att du inte tål konkurrens från någon som lyckats bättre, som har mer pengar och högre status. Varför är det så?

Vad är det som triggar dig på vissa kommuner där det bor många höginkomsttagare eller kapitalägare? Vilka känslor är det som släpps loss? Varför är du så bitter och oresonlig?

(Jag satte priviligierad inom citat eftersom ordet används fel i Sverige. Privilegier förutsätter att någon i staten delar ut dessa. Det gäller inte de du angriper utan snarare politiker och tjänstemän som avlönas av staten och kommunerna. Dessa är priviligierade - inte de som tjänar sina pengar på egen hand.)


Bengt Silfverstrand: Du har som vanligt läst mitt inlägg som en viss potentat läser bibeln.

Kommuner som tagit sitt ansvar för flyktingar har i många fall förlorat röster till Sverigedemokraterna. Om även kommuner som Vellinge, Lomma m fl hade tagit sin del av ansvaret hade trycket på Landskrona, Malmö m fl kommuner givetvis minskat.

Det var om denna solidariska fördelning av ansvaret som mitt inlägg handlade inte om rätt och möjlighet att tjäna pengar.
Iofs. en äldre artikel, men vilken pajas:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,379861,00.html
Hej,

Vi har ett stort problem med att Vellinge Kommun inte följer nya skollagen, som gäller fr.o.m 2009-01-01!

Vi behöver all hjälp för att klara detta. Det har nu gått 54 dagar sedan vårt trauma startade...

Sandeplanskolan har vägrat vårt barn att gå i skolan med sina klasskamrater i en trygg och säker skolmiljö som de ha skyldighet att leverera enligt skolinsepktionens skolexpert Carl-Gustav Sidenqvist.

Vi är nu inne på 54:e dagen av detta trauma.

Det utsatta barnet tvingas av Sandeplanskolan att byta skola för att få känna sig trygg och säker som han har rätt att få känna sig enligt skollagen.

Det utsatta barnet tvingas nu av Sandeplanskolans ledning att byta skola för att Sandeplanskolan inte följer skollagen:

14 a kap. /Kapitlet träder i kraft I:2009-01-01/ Åtgärder mot kränkande behandling

Bevisbörda

15 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 § eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit. Lag (2008:571).

Skollagen gäller tydligen INTE i Vellinge Kommun enligt vice Chefsåklagare Mats Svenssons felaktiga och numera överprövade beslut.

Vellinge Kommuns chef för IFO avdelningen (Socialtjänsten) Vensel Rosqvist (Roskvist ibland...), VR.

VR är polisanmäld för Grovt tjänstefel och grovt Övergrepp i rättsak när han via telefon hotat att Socialtjänsten måste utreda (Utredning 1, U1) det utsatta barnets familj (UBF) eftersom det UBF polisanmält Vellinge Kommun för tjänstefel.

Nu är det INTE BARA Socialtjänsten i Vellinge kommun (U1) som skall utreda det UBF utan ÄVEN Socialtjänsten i Trelleborgs kommun (Utredning 2, U2) har nu inlett en Utredning enligt 11:1 i Socialtjänstlagen gällande missförhållanden i det UBF.

Utredning nr 2 initierades av att en orolig förälder i klassen anonymt meddelat att de kände oro för det Utsatta Barnets hälsa och mående. Det stämmer inte ens med den anmälan vi faktiskt har fått en kopia på.

Vensel Rosqvist kan inte längre hålla reda på alla sina lögner!

Det kräver en intellektuell kapacitet långt utöver vad VR mäktar med, han börjar kanske bli glömsk...

För korkad får man väl inte kalla en socialtjänst chef utan att bli åtalad för förtal, men det kaske jag skulle göra för det kanske skulle snabba på processen att få igång en förundersökning...

Där vi kanske även ges en första möjlighet att visa på den digra dokumentation som 985 timmars dokumenterande de senaste 54 dagarna har lett fram till. Där bl.a ett erkännande är inspelat bland mycket annat i över 500 inspelningar av möten och andra konversationer med Skolans personal och personal från Vellinge Kommun.

Jo, vi har kollat, man får, enligt polisen, lov att göra inspelningar om man själv är närvarande fysiskt.

Vilket vi nu gjort i 54 dagar... hur länge skall det behöva fortgå innan någon inser att vi inte tänker tillåta Vellinge kommun att behandla det UBF på det här viset.

Totalt Ansvar utkrävs av de som bär ansvaret för detta trauma som orsakats av Sandeplanskolans ledning och Vellinge Kommuns usla hantering av situationen.

Just nu är det alltså 2 Socialtjänster som skall Utreda missförhållanden i det utsatta barnets familj, i familjen som har anmält att deras barn utsatts för värsta tänkbara övergrepp (5 eller flera) av flera personer under en längre tid.

Nu läggs skulden på oss, det UBF, och man skall utreda det UBF för ev. missförhållanden i familjen!

Hur vore det om man la den tiden på att undersöka de familjer som fostrat förövarna att begå sådana fruktansvärda handlingar, inte bara mot vårt barn utan mot flera barn i samma klass och i andra klasser?

Man lägger skulden på det utsatta barnet och hjälper inte ens barn som mår så dåligt att man måste hota slå och förgripa sig upprepade gånger på andra...

Detta är helt horribelt / vidrigt hanterat av skolan och vellinge kommun.

Vi förstår att det är ett panikartat försök att få det UBF att flytta fokus från det för det UBF viktiga i frågan nämligen:

att vårt barn skall få gå i en skola utan att utsättas för mordhot och fysiska och psykiska övergrepp, värsta tänkbara kränkningar, som skett under 1 års tid av flera personer under skoltid.

Nu försöker Vellinge Kommun lägga locket på några väldigt tragiska händelser.

Varför lägger Vellinge Kommun locket på?

Vad är det man försöker dölja med att lägga locket på?

Finns det flera liknande händelser som tystats ner tidigare?

Vi har faktiskt fått bevis på att så är fallet i samma klass för ett år sedan... samma förövare då som nu.

Läs mer på:

http://vellingemoral.doesntexist.com

/Det Utsatta Barnets FöräldrarFörnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM