TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

En rak vänster på ”Blairisterna”

De svenska ”Blairisterna” Stig-Björn Ljunggren (i Göteborgsposten) och Jan Andersson (i DN) – den svenska socialdemokratins svar på Tony Blairs ”New Labour”, får sig en välmotiverad rak vänster mitt i solarplexus på Dagens DN-debatt.  Det är förre folkhälso- och socialtjänstnministern Morgan Johansson som tar bladet ur munnen och avvisar ”Blairisternas” krav på högervridning av politiken.

 

Johansson ställer bl a den berättigade frågan:  ”Om inte socialdemokratin längre ska företräda de sämst ställda – vem kommer då att göra det?  Mitt svar är enkelt: en högervridning av socialdemokratin skulle inte bara minska partiets klassiska väljarbas och driva partiet under 30 procent, utan dessutom öppna upp ytterligare för Sverigedemokraterna. ”

 

Morgan Johansson skriver vidare: ”Det finns nu två stora uppgifter för arbetarrörelsen: att trycka tillbaka de främlingsfientliga partierna och att vinna tillbaka den radikala delen av medelklassen.  Det gör man inte genom att vända arbetarklassen ryggen, utan genom att tydligare formulera en politik som ger fler jobb och minskade klyftor.”

 

Själv kom jag tillsammans med förra kommunalrådet Niklas Karlsson i Landskrona, kommunstyrelsens ordf. Stefan Svalö i Bjuv och kommunfullmäktiges ordf. i Höganäs, Lennart Nilsson fram till liknande slutsatser i en debattartikel i Skånska Dagbladet den 9 oktober.  Den avslutades som följer:

 

”Känslan av otrygghet och ovisshet om framtiden var en stark underström i årets val.  Utanförskap och ökade klassklyftor har gett Sveriogedemokraterna vind i seglen.  Den utvecklingen bryter vi inte genom att ge marknaden ökat spelrum, subventionerad jakt på dammtussar i hemmen, eller något lägre priser på krogen.  Det kan bara ske genom en politik som minskar orättvisor och ekonomiska klyftor, en politik som tar det demokratiska underskottet på allvar och öppnar kanalerna till de nya folkrörelserna.”2006-10-17, 14:48  Permalink


Bra! Delar helt din åsikt.
En sak har jag funderat över.

Är inte skånska socialdemokrater väldigt väldigt radikala. SSU-Skåne betraktas av omvärlden som kommunister. Och den röda jargongen är mycket stark bland sossarna också.
Ändå är det i Skåne som SD gått fram mest.

Hänger det ihop?


Bengt Silfverstrand: Nja, skånsk socialdemokrati är nog inte särskilt radikal. Och om SSU-Skåne av omrävlrden betraktas som kommunister så säger det nog mer om "omvärlden" (vilken omvärld förresten?) än om SSU-Skåne. Vilken röd jargong du syftar på får du nog vara så snäll och precisera. Logiken röd socialdemokrati i Skåne och Sverigedemokraternas framgångar är nog inte särskilt knipskarp.

Din analys hänger med andra ord inte ihop. Den främsta anledningen till Sverigedemokraternas framgångar i Skåne fångar Morgan Johansson väl in i sin DN-artikel. Det är sannolikt ett tilltagande utanförskap och vår oförmåga att ta tag i integrationsfrågorna som förklarar varför SD fått vind i seglen och att denna vind uppenbarligen är särskilt stark i Skåne.
Och en sak jag har funderat över: är inte socialdemokraterna i Danmark tämligen mitteninriktade? Där har ju partiet verkligen åderlåtits, men så fort man tar striden för välfärden så åker man upp rejält i opinonen igen.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, så är det. De danska socialdemokraternas kräftgång sammanfaller väl med partiets anpassning till borgerligheten. De kapade banden till fackföreningsrörelsen är en annan mycket sannolik orsak till tillbakagången. Men nu när partiet åter går till offensiv för välfärdspolitiken så återtar man mycket av tidigare förlorad mark.
Men Bengt, är inte Morgans tes att ett socialdemokratiskt högerspår leder till ökad SD-framgång, och vänsterspår till minskad SD-framgång?
och om det ska stämma, måste vi dra slutsatsen att Skåne-sossarna är jätteborgerliga, medan orter där SD inte haft samma framgångar utmärks av en radikal vänstersosseprofil?
och håller du inte med om att SSU-Skåne, som exempel, är radikalast (vänsterigast) i SSU?


Bengt Silfverstrand: Nej, så tolkar jag inte hans budskap. Han reagerar liksom jag och många andra mot s-märkta debattörer som hävdat att vi förlorat valet p g a för utpräglad vänsterpolitik. Något stöd för en sådan uppfattning lär bli svårt för att inte säga omöjligt att finna.

I själva verket konstaterar Morgan, undertecknad m fl att Sverigedemokraternas framgångar till stor del beror på utanförskap och ökade klyftor.
Då blir väl ändå inte receptet för att stoppa upp denna utveckling att ytterligare vidga klyftorna i samhället.

Skånesossarna är nog varken jätteborgerliga eller jätteröda. Nej, de flesta här nere är nog
gråsossar. Även din bild av SSU-Skåne är något ensidig. Spännvidden är om vi tar landskapet som helhet ungefär densamma som i riket i stort.
Tack Bengt, för dina tankar, även på SAP-Helsingborgs hemsida. Kan du inte se till att Höganäsgränsen flyttas till strax norr om Viken...


Bengt Silfverstrand: Tack för din kommentar.
vad du hävdar är att Skånesossar är som andra - gråsossar. och vad är det då som förklarar SD:s framgångar just i Skåne - inte höger eller vänsterprofiler som Morgan J försöker göra gällande?
men låt oss skita i etiketterna. Morgan J säger ju själv - i slutet av sin artikel - att (s) måste vinna medelklassen, och det gör vi i mitten....
och vi kan alltid diskutera etiketterna "vänster" och "höger".
men vi kan väl vara överens om att socialdemokraterna i den här valrörelsen överlät åt moderaterna att försvara arbetet och göra sig breda som "det nya arbetarepartiet", medan (s) saluförde sig snarare som "det nya bidragstagarpartiet" och att den profileringen var ett problem?
Vad jag på goda grunder hävdat är att socialdemokraterna i Skåne i allmänhet är ganska representativa för ett "socialdemokratiskt riksgenomsnitt". Lika orimligt som att påstå att socialdemokraterna förlorade valet på vänstervridning lika illa underbyggt är det att påstå att vi saluförde oss som "det nya bidragspartiet.
Att moderaterna lyckades övertyga (egentligen lura) väljarna till att framstå som ett bättre arbetarparti än socialdemokraterna beror på att vi inte hårdare själva drev arbetslinjen. På den punkten råder det nog en ganska bred uppslutning bland oss eftervalsdebattörer (s). Du kan ju inte ha undgått att ha hört Persson, Nuder m fl hävda att de nya jobben var på väg. Man förlitade sig på att marknad och konjunktur skulle fixa saken. Och precis som Morgan Johansson hävdar satte vi alldeles för sent in kraftfulla åtgärder för att stimulera sysselsättningen.

De nya jobben kom förvisso, men inte i den takt att de fick ett väsentligt genomslag i form av minskad arbetslöshet.
Finns det någon naturlag som säger att medelklassen vinns i mitten, Stig-Björn Ljunggren? Jag tror inte det.
Kan det inte vara så att i september gick, för kanske första gången, en otrygg medelklass till val, en medelklass som var orolig för jobben och därmed tryggheten? Och eftersom vi förlorade jobbfrågan så förlorade vi också dessa väljare - alltså i huvudsak inte på grund av den av en del socialdemokrater påstådda vänsterprofilen på valmanifestet.


Bengt Silfverstrand: En analys vars slutsatser jag helt delar.
Stig-Björn Ljunggren har rätt i när han pekar på att SSU Skåne är en av de mest radikala distrikten i SSU. Man pläderar för planekonomi, förstatligandet av svenskt näringsliv, lika lön för ALLT arbete osv. Men det är ju knappast SSU Skåne som sätter dagordning för vilken politik SAP Skåne driver.

Socialdemokraterna i Skånes får ses som gråsossar som värnar en offentligt driven sjukvård/skola/omsorg osv. Men i valrörelsen förde man faktiskt fram det som men från centralt förde fram.

Problemet som jag ser det med Sverigedemokraterna är att man inte målat ut SD som ett högerparti, man har inte folkbildat partifolk i hur man bemöter Sverigedemokraternas påståenden kring invandringens omfattning, invandrings kostnad som man möter när man träffar på deras partimedlemar och vanligt folk som tror på dessa påståenden, man har har inte debatterat med folk riktigt kring integrationsprolematiken osv. Problemet är inte att vi inte tagit debatten med SD, utan vi inte nästan gjort något mot SD.

Som det är nu så är det i huvudsak vänsterextremister som sysslat med frågan, och vart det innebär såg vi för några dagar sedan i Eslöv.


Bengt Silfverstrand: Hej Martin,

När Stig-Björn Ljunggren "kollektivanslöt" SSU-Skåne till extremvänstern så menade jag att detta var fel, eftersom SSU i Skåne är mer än distriktsstyrelsen och vissa lokalavdelningarna. Man kan ju t ex inte beskylla SSU-Helsingborg för att förespråka planekonomi. I övrigt delar jag helt din analys.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM