TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Förnyelse – till vad?

 Så blev det bekräftat och det med eftertryck.  Den borgerliga alliansen hade en dold agenda.  ”Nya moderaterna – det nya arbetarpartiet”, visade sig vara precis lika nyliberala som de gamla.  Det var gammalt vin i nya glättade Bag-in-box-förpackningar.  Avdrag för hushållsnära tjänster var i verkligheten ”Boreliusavdrag”, avdrag tillkomna för att gynna  de mest välbärgade i samhället.  Att bara komma på tanken att skattesubventionera privata tjänster har inte det minsta med förnyelse att göra.  Tvärtom är det ett återtåg till det gamla privilegiesamhället.

 

Socialdemokratisk politik på kort och medellång och längre sikt (partiprogrammet) fastställs på våra kongresser.  Det är mellan kongresserna alla aktiva socialdemokraters (inte minst förtroendevaldas) skyldighet att föra ut det socialdemokratiska budskapet till en bredare allmänhet.  Detta gäller inte minst framtidsfrågorna som är väl formulerade i det nya partiprogrammet med klara kopplingar också till valmanifestet.  De globala utmaningarna ska mötas med kompetensutveckling och satsningar på ny teknik och forskning, inte med borgerlighetens recept flera låglönejobb.  Den globala uppvärmningen möter vi genom minskat oljeberoende, utfasning av kärnkraften satsningar på förnybar energi och effektivisering.  Allt finns väl beskrivet i valmanifestet.

 

Ledarskapet var både alltför centraliserat och uppvisade brister i framtoningen.  Partiet gjorde dock tappra försök att lansera flera företrädare än partiledaren.  Ett ex: Mona Sahlin utmanade upprepade gånger offentligt Fredrik Reinfeldt på debatt vilket helt negligerades av media.   Övertron på att jobben skulle komma med marknad och konjunkturuppgång var nog ändå den allvarligaste bristen i vårt valupplägg.  Att mot denna bakgrund skylla valförlusten på det omvända – för mycket vänsterpolitik och samarbete med miljöpartiet och vänsterpartiet är att göra det lätt för sig.  Och man ska nog vara både döv och blind för att inte ha hört och sett hur

centerpartiet slagit igen vänsterdörren och fast embarkerat sig i rummet till höger.

 

Vi är många nu som vill ha konkreta besked om vilka större justeringar (små håller ju inte) som efterklokhetens s-kritiker menar vara nödvändiga i den socialdemokratiska framtidspolitiken?  Skall kursen läggas om mot mera marknad, lägre skatter, större självfinansiering av socialförsäkringarna och skattesubventionerad tjänstesektor,eller ska vi

utveckla och förstärka den svenska modell - med inkomstbortfallsprincipen och en gemensamt upprustad och finansierad sektor som bärande element – som gjort Sverige till en förebild i omvärlden?  Upp till bevis.  Halvkvädna visor räcker inte längre.

 

Bengt Silfverstrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006-10-17, 08:56  Permalink


Det som är slående när man diskuterar valresultatet med såväl borgare som inbitna socialdemokrater är att oavsett hur oense de är om det allra mesta så är de rörande ense om en sak nämligen att det är skönt att bli av med Göran Persson. Kan det månne vara så att det var Göran Persson som vann valet åt borgarna?


Bengt Silfverstrand: Nej, det är en orättvis betraktelse. Göran Persson bär självfallet som partiledare sin del av ansvaret. Lysande i talen till stor publik live. Oklar, trött och grinig i en del TV-framträdanden. Det var den borgerliga bluffpokern om att allt i stort sett skulle bli vid det gamla som ytterst fällde avgörandet. Nu ser vi resultatet. Den gamla klasspolitiken - åt var och en som har ska vara givet, men från den som inte har ska tas också det han har...
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM